37914 ima található a honlapon, összesen 63906 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Heti IGE, bátorító üzenet

  Heti IGE, bátorító üzenet
  Hetente frissül

  Heti IGE bátorító üzenet

  A szerző Bob Gass, aki Észak-Írországban született és nevelkedett. Bob inspirációja jórészt több, mint negyven éves keresztyén vezetői tapasztalatából, valamint az édesanyja által belenevelt bibliai alapelvekből és Isten szerinti értékrendből fakad. 1992-ben ragadott tollat, és kezdte el lejegyezni ezeket a sugallatokat. 1993-ban elkezdte küldözgetni a másolatokat barátainak és támogatóinak az Egyesült Államokban, ahol tizennyolc éves kora óta él.

  A szerzőt, Bob Gass-t, aki Észak-Írországban született és nevelkedett, Neil fivérével és Ruth nővérével együtt komoly keresztyén nevelésben részesítette megözvegyült édesanyja. Bob még csak tizenhárom éves volt, amikor édesapja meghalt.
  Bob inspirációja jórészt több, mint negyven éves keresztyén vezetői tapasztalatából, valamint az édesanyja által belenevelt bibliai alapelvekből és Isten szerinti értékrendből fakad. 1992-ben ragadott tollat, és kezdte el lejegyezni ezeket a sugallatokat. 1993-ban elkezdte küldözgetni a másolatokat barátainak és támogatóinak az Egyesült Államokban, ahol tizennyolc éves kora óta él.
   
  Ezek az ihletett írások annyira népszerűnek bizonyultak, hogy Bobot egészen megdöbbentették a visszajelzések.
  Minthogy Bobnak szívügye volt a keresztyén rádió az Egyesült Királyságban, felajánlotta Gareth Littler-nek (a UCB korábbi vezérigazgatójának) az általa írt elmélkedéseket, hogy azok révén bátorítsa a keresztyéneket a UCB rádió támogatására. Az ismert mondás szavaival élve: „a többi történelem”!
  Így aztán egy bátor hitbeli lépéssel 1994. áprilisában útjára bocsátottuk ezt a Mai Ige (The Word For You Today) néven ismertté lett sikeres áhítatos könyvecskét, melyet kezdetben 3.500 példányban terjesztettünk az Egyesült Királyságon belüli támogatóink körében.
  Mostanra már egymillió példányt olvasnak naponta, nem csupán a támogatóink, hanem kórházi betegek, rabok és otthonokban lakók szerte az Egyesült Királyságban és Írországban.
   
  Nap, mint nap telefonhívások és levelek tanúsítják, milyen ösztönzőek ezek az egyszerű, mégis erőteljes napi olvasmányok, és emberek életét változtatják meg.
  Ámulattal láttuk az évek során, hogy milyen sok ember jutott Krisztusban való hitre egyszerűen csak a Mai Ige olvasása által.
  Bob a következőt mondja: „Ez az áhítat a motor berúgása hideg reggeleken, amikor nincs kedved olvasni a Bibliádat, vagy egy kicsit száraznak találod – ilyenkor egy jó kis ösztönző befecskendezésre van szükséged. Ezt kívánom nyújtani olvasóinknak – valami olyat, ami a gondolataikat Isten jóságára összpontosítja”.
  Ezeket az áhítatokat olvasva reggelenként emberek tízezreinek az élete változott meg.
   

  Magyar nyelvre egy baptista lelkipásztor, Nemes Nándor kezdte el fordítani Bob Gass elmélkedéseit, melyek nagy hatást tettek rá. Először saját gyülekezeteiben, majd egy keresztyén alapítvány, a SEER Romania segítségével országszerte is igyekezett minél többekhez eljuttatni ezeket az elmélkedéseket, melyekre egyre nagyobb igény mutatkozott. Magyarországon is egyre több életet változtat meg az Isten dicsőségére!

  Heti IGE bátorító üzenetA mindent leküzdő hozzáállás

  Napi Ima24 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10
  Heti IGE bátorító üzenet A mindent leküzdő hozzáállás

  A mindent leküzdő hozzáállás

  „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre (…) Ezen örvendeztek…” (1Péter 1:5–6)

  Victor és Mildred Goertzel 1962-ben végezték a kiválóság bölcsőjének nevezett híres kutatásukat, melyben több mint 400 sikeres ember családi hátterét vizsgálták. Azt keresték, hogy milyen kora gyermekkori tapasztalatok járultak hozzá ahhoz a rendkívüli teljesítményhez, melyet ezek az emberek elértek.

  Kutatásukba bevontak olyan embereket, mint például Einstein, és még sok más híres és csodált embert. Az ő hátterük valami nagyon érdekes dolgot bizonyított. Háromnegyedüknek nehéz gyermekkora volt, nélkülözésben éltek, kettészakadt családokban vagy bántalmazó szülők gyermekeként. Egynegyedük valamilyen testi fogyatékkal élt. Azoknak a legtöbbje, akik híres írók lettek, végignézték, hogy szüleik egyik krízisből a másikba keveredtek. A kutatás végén erre a következtetésre jutottak: a hátrányok kompenzálására való törekvés fontos tényező volt a személyes siker elérésében. Ezekben az emberekben egy dolog közös volt: a mindent leküzdő hozzáállás.

  „Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1János 5:4).

  Ha hiszel Istenben és önmagadban, akkor véghez tudsz vinni olyan dolgokat, melyeken magad is meglepődsz. Talán éppen a ma olyan rettenetesnek tűnő problémák indítanak el a holnapi nagyszerűség felé.

  A Biblia ezt így fogalmazza meg: „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre (…) Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre” (1Péter 1:5–7).

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetA kereszt jelentősége

  Napi Ima27 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03
  Heti IGE bátorító üzenet A kereszt jelentősége

  A kereszt jelentősége (3)

  „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” (1Korinthus 1:18)

  Az, hogy Isten meghalt a kereszten a bűneinkért, egyesek számára „bolondságnak” tűnhet. Az ő gondolkodásmódjuk ez: „ha nem tudom felfogni, akkor nem fogadom el.” Pedig ebben tévednek.

  Az üdvösség felfoghatatlan, egyedül hit által fogadhatjuk el. „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Máté 18:3). Csupán egyszerű, gyermeki hit kell, mellyel elfogadod Krisztus kereszten elvégzett munkáját.

  Egyszer egy diák egy dolgozatára egyest kapott. Felháborodottan mondta a tanárának, hogy nem ezt érdemelte. A professzor mosolyogva ezt válaszolta: „Egyetértek, de sajnos ennél kisebb jegy nincs.” Ez a véleménye Istennek is a mi bölcsességünkről: „e világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt” (1Korinthus 3:19).

  Egy ember az árvíz elől a háztetőre menekült, és így imádkozott: „Istenem, kérlek, ments meg!” Hamarosan arra jött egy csónak, és felajánlották neki, hogy biztonságos helyre viszik; ám ő tiltakozott: „Nem, Isten majd gondoskodik rólam!” A víz egyre emelkedett, már majdnem a derekáig ért. Hirtelen feltűnt egy helikopter a feje felett, és leengedtek neki egy kötéllétrát. „Ó, nem, köszönöm – mondta emberünk –, Isten majd gondoskodik rólam.” Nem sokkal ezután megfulladt. Amikor Isten előtt állt, azt kérdezte: „Miért nem mentettél meg?” „Küldtem érted egy csónakot, később pedig egy helikoptert is – felelte Isten. Mi mást akartál még?”

  A kereszten Isten mindent elvégzett, amire szükség volt a megváltásodhoz. Csupán annyit kell tenned, hogy bízol Krisztusban, és elfogadod az örök élet ajándékát.

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetElőször a miértet kérdezd, aztán a hogyant!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28
  Heti IGE bátorító üzenet Először a miértet kérdezd, aztán a hogyant!

  Először a miértet kérdezd, aztán a hogyant!

  „Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott.” (Jeremiás 23:16)

  Eugene G. Grace, aki a Bethlehem Acélművek vezérigazgatója volt 1916-tól 1945-ig, ezt mondta: „Ezernyi mérnök van, akik meg tudnak tervezni hidakat, ki tudják számolni az igénybevételt és a feszültséget, ki tudják dolgozni a gépek specifikációit. De az igazán nagyszerű mérnök az, aki meg tudja mondani, hogy meg kell-e egyáltalán építeni a hidat vagy a gépet, és ha igen, akkor hol és mikor.”

  Ha először a miértre válaszolsz és csak aztán a hogyanra, az arra késztet, hogy elgondolkodj a valódi motivációidon és azon, honnan ered a látásod. Manapság sokat beszélnek a célokról, és ez jó dolog, mert a céltudatos élet sokkal kifizetődőbb, mint a népszerűség vagy a hatalom. De Istentől való célra van szükség! Mert sajnos vannak hamis próféták is. „Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassatok a próféták szavára, amikor prófétálnak nektek; bolonddá tesznek benneteket! Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott.” (Jeremiás 23:16).

  Ha Isten a forrása a látásodnak, akkor ő lesz az erőforrás is hozzá. Ezért a legfontosabb kérdés nem az: „Mi a legjobb módszer ennek a megvalósítására?”, hanem ez: „Miért teszem ezt?”

  A végső értékelést Isten fogja adni az életedről és arról, hogy mire használtad azt. „Akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall.” (1Korinthus 3:13–15) Csak egy életünk van, és az gyorsan elmúlik, csak az marad meg, amit Krisztusért tettünk.

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetSzükséged van a pihenésre!

  Napi Ima24 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21
  Heti IGE bátorító üzenet Szükséged van a pihenésre!

  Szükséged van a pihenésre!

  „Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába” (Lukács 4:16)

  Amikor valaki alkotói szabadságra* megy, ezt általában azért teszi, mert pihenésre és feltöltődésre van szüksége.

  Isten is így tett: „a hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után” (1Mózes 2:2).

  Nos, a Biblia azt mondja, hogy Isten „nem szunnyad és nem alszik” (ld. Zsoltárok 121:4), ha mégis pihent egy napot egy héten, akkor neked is pihenned kell!

  Régebben a családok együtt mentek templomba vasárnap délelőtt, aztán otthon együtt megebédeltek, majd a délutáni pihenés idején egymás társaságát élvezeték.

  Most a hétből hét nap pörgéssel telik, egyre csak rohanunk a kiégés, sőt, a korai halál felé. A tudósok szerint testünk úgy van felépítve, hogy szüksége van heti egy nap fizikai, érzelmi és lelki feltöltődésre ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjon teljesíteni.

  Amikor Truett Cathy 1946-ban megnyitotta első éttermét, a The Dwarf House-t, vasárnaponként zárva tartott, és ez hagyománnyá lett a cégnél. Akkoriban ez elfogadott gyakorlat volt, de ma rendkívül szokatlan, különösen egy étteremláncnál. Ám az elkötelezett keresztyén Cathy nem ingott meg. A vasárnapi zárva tartás nem okozott neki veszteséget, sőt hatalmas hasznot hozott. Az egyik legnépszerűbb és legjövedelmezőbb élelmiszerláncot építette ki az Egyesült Államokban.

  Isten tudja, hogy a kiégéshez vezető leggyorsabb út, ha két végén égetjük a gyertyát. Ezért mondja a Biblia: „De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.” (2Mózes 20:10).

  Minden héten szükséged van a nyugalomnapra, vedd hát ki az egynapos alkotói szabadságot!

   

  * Angolul: sabbatical (a héber sabbat szóból ered); fél-egy éves fizetett vagy fizetetlen szabadságot jelent.

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetMi terhel?

  Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  14
  Heti IGE bátorító üzenet Mi terhel?

  Mi terhel?

  „Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.” (Zsidók 12:1)

  Nemrégiben egy rádióadásban szó esett a Double Eagle II-ről, az első hőlégballonról, amely átkelt az Atlanti-óceán fölött. A nagyszerű járművet irányító férfiak elkaptak egy légáramlatot, amely átvitte őket az Atlanti-óceán fölött. Ám amikor már Írország partjainak közelébe értek, belekerültek egy vastag felhőrétegbe, és a ballon külső burkára jég kezdett ráfagyni. Emiatt veszítettek a magasságukból, hatezer méterről néhány óra alatt háromezer méterre süllyedtek. Mindent megtettek a ballon megmentéséért. Kidobálták a videókamerákat, az élelmiszeradagokat, még a kis siklórepülőt is, amit a leszállásnál akartak segítségül használni. Körülbelül 1200 méteres magasságban megadták a helyzetüket, aztán a rádiót is kidobták. Végül 900 méteres magasságban kijutottak a felhőből. A jég leolvadt a vászonról, és a nagyszerű ballon tovaszállt egészen Franciaországig.

  A Biblia azt mondja: ahhoz, hogy végig tudjuk futni az élet pályáját és nyerni tudjunk, meg kell szabadulnunk a felesleges terhektől. „Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt.” A bűnöket, melyektől meg kell szabadulnunk, könnyebb felismerni, mint azokat a terheket, melyeket le kell tennünk.

  Miért? Mert a terhek gyakran jogosnak látszanak; beletartoznak ebbe a kötelezettségek, a nyomás, a felelősség, a határidők és a szövevényes helyzetek.

  Ma állj meg, és készíts leltárt arról, milyen terheket cipelsz! Szembe kell nézned mindezekkel, és meg kell kérdezned magadtól: „Isten adta ezt, hogy hordozzam, vagy más tette rám, netán én döntöttem úgy, hogy magamra veszem és cipelem?” Bármi is az, ami ma leterhel – tedd le!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetKeskeny úton

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  05
  Heti IGE bátorító üzenet Keskeny úton

  Keskeny úton

  „Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz” (Máté 7:14)

  Életedben útkereszteződéshez értél. Lehetőségeid a következők:

  a) elindulsz jobbra vagy balra;
  b) előremégy, vagy visszafordulsz.

  Bizonyos, hogy Isten melyik irányt szánja neked: azt akarja, hogy menj előre! Ha kétségeid vannak ezzel kapcsolatban, akkor olvasd el a következő igéket, és elmélkedj rajtuk: „Bár először kicsiny voltál, végül igen naggyá leszel” (Jób 8:7).

  „Erőről erőre jutnak” (Zsoltárok 84:8 Károli).

  „Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig” (Példabeszédek 4:18).

  „Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt” (1Timóteus 4:15).

  Isten meg fogja adni kegyelmét és az erőt ahhoz, hogy továbbmehess az előtted álló úton, de valamit érts meg: ez nem mindig könnyű út. Jézus azt mondta: „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7:13–14).

  Jézus ezt a híres Hegyi beszédében mondta, ahol azt hangsúlyozta, hogy Isten országának állampolgáraiként hogyan kellene élnünk. Ez a különbség a „sokak” és a „kevesek” között. Az első csoport a könnyű utat választja, a második viszont a szoros kaput és a keskeny utat, felismerve, hogy bármilyen nehéz is, ez formál bennünk krisztusi jellemet.

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetCsúcsforgalom

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26
  Heti IGE bátorító üzenet Csúcsforgalom

  Csúcsforgalom 

  „Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel.” (Zsoltárok 29:11)

  Miért a munkából hazafelé tartó araszolgatást hívják csúcsforgalomnak?

  Az igazi csúcsforgalom a hazaérkezéskor kezdődik! A kora esti órákban mindenki éhes és ideges. A két dolgozó szülő általában fáradtan és ingerlékenyen ér haza, de részvétlen gyermekeiket ez nem érdekli, ők azonnali figyelmet akarnak. Tökéletes alaphelyzet a konfliktushoz.

  Van néhány dolog, amit megtehetsz ennek az időzített bombának a hatástalanítására.

  Mielőtt hazaindulsz a munkából, hívd fel a gyermekeidet még délután! Így időben értesülsz azokról a problémákról, amelyek esetleg otthon fortyognak, és van lehetőséged kigondolni a megoldást.

  A hazafelé úton igyekezz lezárni magadban a munkahelyi dolgokat és a napi aggodalmakat!

  Mindezt megelőzően bölcsen teszed, ha a vacsorához valókat előkészíted még reggel vagy előző este, ugyanis egy gyorsan elkészíthető vacsora csökkenti a nyomást, amikor mindenkiben nagy a feszültség. Annál jobb, minél hamarabb ehettek, és emelkedhet a vércukorszint.

  Tölts valamennyi időt a gyermekeiddel még a házi feladat készítése és a fürdés ideje előtt! Sétáltathatjátok a kutyát, vagy focizhattok egyet a kertben. Végül fektesd le a gyerekeket, és tartalékolj magadnak is néhány percnyi nyugalmat!

  Nem könnyű túlélni a pörgést heti öt napon át, de egy kis tervezéssel csökkenthetsz a stresszen. Isten ígérete pedig az esti csúcsidőre is érvényes: „Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel” (Zsoltárok 29:11).

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetIsten szól hozzánk a gondolatainkon keresztül

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19
  Heti IGE bátorító üzenet Isten szól hozzánk a gondolatainkon keresztül

  Isten szól hozzánk a gondolatainkon keresztül

  „És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.” (1János 2:20 Károli)

  Előfordult már, hogy gondolatban lejátszottál magadban egy párbeszédet? Először az egyik oldalt képviselted, aztán elképzelted, mit mondana erre a másik.

  Gondolj bele: ha te gondolatban le tudsz folytatni egy beszélgetést, akkor nem gondolod, hogy Isten is tud veled beszélgetni az elmédben? A gond csak az, hogy az elménk gyakran megbízhatatlannak bizonyul, mert annyi mindennel szennyezzük. Ezért aztán kételkedünk abban, hogy Isten képes szólni hozzánk a gondolataink által. Amikor Isten megváltott, elkezdte megújítani elmédet is (ld. Róma 12:2). Pál azt írja: „Mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.” (1Korinthus 2:16).

  Érted már? Ha Isten megment, elkezdi az ő gondolatait általad gondolni. Ő sokféle csatornán át szól hozzánk, az elménk csak egy ezek közül. A Biblia azt írja: „mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Filippi 2:13). Figyeld meg: „mind a szándékot, mind a cselekvést”! Isten irányítja benned a szándékot, arra irányuló vágyakat teremt benned, hogy azt tedd, ami neki kedves.

  Ő kitartóan vezet. Ha érzel egy újra és újra visszatérő ösztönzést valamire, akkor lehet, hogy Isten terelget afelé. Ezért olyan fontos figyelni az elmédre és ellenőrizni a gondolatokat, melyek foglalkoztatnak. Jézus azt mondta: „Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek” (János 15:3).

  Füröszd meg elmédet mindennap Isten Igéjében, és hangold rá „vevőkészülékedet”, hogy meghalld, mit mond Isten neked!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetLégy jó!

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12
  Heti IGE bátorító üzenet Légy jó!

  Légy jó!

  „Öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot…” (Kolossé 3:12)

  Azok az emberek, akikkel mindennap találkozunk, észreveszik, hogy mit viselünk, ezért a Biblia így figyelmeztet: „öltsetek magatokra (…) jóságot”.

  Néha azonban a jóság az utolsó, ami eszünkbe jut. Gondolj csak bele, milyen gyakran mentél el egy lerobbant autó mellett anélkül, hogy megálltál volna segíteni vagy legalább segítséget hívni. Vagy a munkahelyi nyomás miatt megengedted magadnak, hogy nyersen és mogorván viselkedj.

  Olyannak kell lennünk, mint az a fiatalember, aki egy szupermarket zöldségosztályán dolgozott. Első munkanapján odament hozzá egy hölgy, aki egy fél fej salátát akart venni. Megpróbálta erről lebeszélni, de a hölgy ragaszkodott az elképzeléséhez. Végül az eladó azt mondta neki: „Beszélnem kell a főnökömmel.” Elindult az áruház végébe, de nem vette észre, hogy a nő követi. Amikor megtalálta a boltvezetőt, így szólt hozzá: „Egy bolond öregasszony egy fél fej salátát akar venni. Mit mondjak neki?” A boltvezető döbbent arckifejezését látva a fiú megfordult, meglátta a vevőt, hirtelen összeszedte magát és a legkedvesebb hangján ezt mondta: „Ez a kedves hölgy pedig megvenné a másik felét.”

  Ha megdicsérünk valakit, néha előfordul, hogy elutasítják azt: „Á, ugyan már!” De valójában úgy értik: „Mondd még egyszer!”

  Amikor Robert E. Lee konföderációs tábornok leszerelt a hadseregtől, ő lett a Washington College rektora a virginiai Lexingtonban. Egyszer egy új diák bement hozzá az irodájába, és az iskola házirendjét kérte. Az idős tábornok így válaszolt: „Fiam, nekünk nincs szabálykönyvünk. Az egyetlen szabály a jóság.” Ma tehát gyakorold a jóságot!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetHiggy az Istentől jövő gyógyulásban!

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  04
  Heti IGE bátorító üzenet Higgy az Istentől jövő gyógyulásban!

  Higgy az Istentől jövő gyógyulásban!

  „Mert én, az Úr vagyok a te gyógyítód.” (2Mózes 15:26)

  Miért nem gyógyul meg minden beteg, aki imádkozik a gyógyulásért? Nem tudjuk, Isten nem mondja el nekünk.

  Azt tudjuk, hogy a kétség és hitetlenség akadályozhatja Isten csodatévő munkáját életünkben. Amikor Jézus hazatért otthonába, ahol mindenki ismerte őt, ezt olvassuk: „nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt” (Máté 13:58).

  Ám vannak a gyógyításnak olyan aspektusai is, amit soha nem fogunk teljesen megérteni. Pál írja: „Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen” (2Timóteus 4:20). Miért hagyta hátra Pál – aki halottat is feltámasztott – egy barátját betegen ahelyett, hogy imádkozott volna érte, és tanúja lehetett volna gyógyulásának? Sok dolog van, amit nem tudunk Istenről, de egyet igenis tudunk, hogy azt mondta: „én, az Úr vagyok a te gyógyítód” (2Mózes 15:26).

  Mivel azt is mondta: „Én, az Úr, nem változtam meg” (Malakiás 3:6), és mivel „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsidók 13:8), kérhetjük tőle gyógyulásunkat Igéjére alapozva. Jézus egyik utolsó kijelentése, mielőtt elhagyta e földet: „azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik (…) betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak” (Márk 16:17–18).

  Hiszed, hogy Isten ma is gyógyít? Ha igen, akkor engedelmeskedj ennek az igének: „Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.” (Jakab 5:14–15).

   A mai üzenet számodra ez: ne add fel, higgy az Istentől jövő gyógyulásban!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetVizsgáld felül gondolkodásmódodat!

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  28
  Heti IGE bátorító üzenet Vizsgáld felül gondolkodásmódodat!

  Vizsgáld felül gondolkodásmódodat!

  „Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer” (Példabeszédek 1:5)

  Ha végiggondolod, miben hibáztál, akkor felismered, hogy az akkori rossz gondolkodásmódod okozta a tévedést, ezért kell megvizsgálnod, hogy jól gondolkodsz-e. „Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer.”

  Hogyan? Ha megtanuljuk értékelni mások gondolkodásmódját, és folyamatosan figyelünk olyanokra is, akik különböznek tőlünk. A gondolkodásunk azokéra fog hasonlítani, akikkel a legtöbb időt töltjük. Ha kreatívan gondolkodókkal töltünk időt, akkor nagyobb valószínűséggel lesznek nekünk is korszakalkotó gondolataink.

  Nézzünk szembe a ténnyel: ha rátalálunk egy jól működő gondolkodásmódra, akkor nagy kísértést érzünk, hogy ismételten ehhez ragaszkodjunk – akkor is, ha új helyzetekben már nem működik. Ha az a célod, hogy megóvd az elért sikeredet, azzal fékezed azt a folyamatot, ami még nagyobb sikerekhez vezethetne. Jó dolog ragaszkodni egy jó hagyományhoz. De ne feledd, hogy minden hagyomány eredetileg egy jó, sőt, talán forradalmi ötlet volt, de nem minden hagyomány jó ötlet a jövőre nézve. Ha ragaszkodsz a fennálló helyzethez, azzal ellenállsz a változásnak – még a jó irányba vivő változásnak is. Ezért olyan fontos felülvizsgálni gondolkodásmódodat.

  Ha túlságosan kapaszkodsz abba, ahogy most mennek a dolgok, akkor semmi sem lesz jobb. Dr. John Maxwell írja: „Fiatalkorodban nem tévedhetsz akkorát, mint az emberek gondolják. Időskorodban nem lehet annyira igazad, mint azt az emberek gondolják. De az évek során lehetsz jobb, mint gondoltad magadról.”

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetAmikor mindenki nyer

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  21
  Heti IGE bátorító üzenet Amikor mindenki nyer

  Amikor mindenki nyer

  „Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2:4)

  Ha csak azért adsz bármit is, hogy lásd, mit kapsz majd viszonzásul, akkor biztosan csalódás fog érni.

  A Biblia így figyelmeztet: „Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” Ha más ember javára és az ő fejlődésének érdekében ajándékozod oda magad, akkor adsz igazán, és Isten meg fog áldani érte.

  Házas és családos emberként ezt tapasztalatból tudhatod. Mi az, amit házastársad legjobban értékel: pénzt a bankszámlán vagy a neki ajándékozott idődet? Melyiket kérnék gyermekeid inkább: egy újabb játékot vagy az osztatlan figyelmedet? Szeretteid inkább téged kérnének, mint azt, amit adni tudsz nekik.

  Bölcs dolog önmagadba és a hivatásodba befektetni, de soha nem azoknak a kárára, akik leginkább számítanak. Ha sikeres vagy a karrieredben, de kudarcot vallasz szeretteiddel való kapcsolatodban, akkor sikered üres lesz és bánkódásod valódi.

  Salamon híres volt gazdagságáról és bölcsességéről, mégis ezt írta: „de amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiábavalóság és hasztalan erőlködés; nincs semmi haszna a nap alatt” (Prédikátor 2:11).

  Tanulj az ő hibáiból! Ne dolgokba fektess be, hanem kapcsolatokba! Íme, hogy alakul a legtöbb kapcsolat: „Én nyerek, te veszítesz – akkor csak egyszer nyerek. Te nyersz, én veszítek – csak egyszer nyersz. Mindketten nyerünk – sokszor fogunk nyerni.” Isten azt ígéri, hogy neked is jó származik abból, ha a másik javát keresed (ld. Efezus 6:8).

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."