37914 ima található a honlapon, összesen 63853 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAFAL

  IMAFAL
  Változó frissítés

   

   

  A Föld napja Ima földünkért

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22
  A Föld napja Ima földünkért

  Ima földünkért

  Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek! Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben! Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé! Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, a szegények és a föld kárára! Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel végtelen világosságod felé vezető utunkon! Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy! Kérünk, légy segítésünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben!

  A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima

  Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban, hogy szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön, hiszen te egyikükről sem feledkezel meg! Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait, hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől, szeressék a közjót, segítsék a gyengéket, és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk. A szegények és a föld ezt kiáltják: Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal, hogy védjünk minden életet, hogy egy jobb jövőt készítsünk elő, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa! Áldott légy! Ámen - Ferenc pápa Áldott légy (Laudato si)

   

  A Föld napja himnusza

  Örömteli örömmel imádjuk a Földünket minden csodálatában
  A természet egyszerű ajándékai, amelyek egy paradicsomhoz csatlakoznak
  Most el kell döntenünk, hogy megvédjük őt
  Minden alkalommal mutasd meg a szeretetünket
  A szelíd kéz és az érintés
  Otthonunk újszülött világnak
  Most el kell döntenünk, hogy megvédjük őt
  Minden alkalommal mutasd meg a szeretetünket
  A szelíd kéz és az érintés
  Otthonunk újszülött világnak

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Canterburyi Szent Anzelm Arcodat keresem, Uram!

  Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21
  Canterburyi Szent Anzelm Arcodat keresem, Uram!

  Hát most, emberke, hagyd el egy kicsit foglalatosságaidat, rejtőzködj el egy kicsikét gondolataid özöne elől. Feledd a terhes gondokat és tedd félre fárasztó szórakozottságodat! Időzz egy kicsit Istennél, és nyugodj meg egy pillanatra benne!
  Lépj be lelked hajlékába; zárj ki onnan mindent Isten és mindaz kivételével, ami segít az Ő keresésében; bezárva ajtód csak Őt keresd! Mondd most, teljes szívem, mondd most Istennek: Arcodat keresem; vultum tuum, Domine, requiro.
  Most tehát Te, Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol és hogyan keressen téged, hol és hogyan találjon meg téged!
  Mit tegyen, Magasságbeli Isten, mit tegyen ez a te távoli számkivetetted? Mit tegyen szolgád, akit szerelmed szorongat, és messze vettetett Arcod elől? Emészti a vágy; hogy lásson téged, és távol van tőle Arcod, szeretne Hozzád járulni, és lakásod hozzáférhetetlen számára. Arra vágyakozik, hogy megtaláljon, és nem tudja, hol vagy. Keresve keresne, de nem ismeri Arcodat.
  Uram, meddig tart még ez? Uram, meddig feledkezel el rólunk? Meddig fordítod el Arcod tőlünk? Mikor tekintesz felénk, hogy meghallgass bennünket? Mikor világosítod meg szemünk, és mutatod meg nekünk Arcodat? Mikor adod vissza önmagad nekünk?
  Tekints ránk, Uram, hallgass meg és világosíts meg bennünket! Mutasd meg magadat nekünk! Add vissza nekünk önmagadat, hogy boldoguljunk! Könyörülj meg rajtunk, akik küszködve igyekszünk Feléd, akik semmit sem tehetünk nélküled!
  Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat minden keresőnek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam Rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak! Amen

  (Szabó Ferenc fordítása, eredeti cím: Arcodat keresem, Uram!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szűz szülője Istennek

  Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16
  Szűz szülője Istennek

  Szűz szülője Istennek,
  Engedd, hogy Tied legyek!
  Tied élet s halálban,
  Tied jó és balsorsban,
  Tied küzdve, szenvedve,
  Tied most és örökre!
  Szűz szülője Istennek,
  Engedd, hogy Tied legyek!

  Anyám, Benned bízom és remélek,
  Anyám, Teutánad epedek,
  Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
  Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
  Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
  Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
  Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
  Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!

  Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
  Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
  Kell is segítened, óh hűséges,
  Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
  Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
  Szomorúak vígasztalója,
  Bűnösök oltalma és menedéke,
  Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

  Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
  Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
  Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
  Mária mindig segít, minden időben!
  Biztosan állítom életben s halálban,
  Mária mindig segít, minden balsorsban!
  Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
  Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!

  Szűz szülője Istennek,
  Engedd, hogy Tied legyek!
  Tied élet s halálban,
  Tied jó és balsorsban,
  Tied küzdve szenvedve,
  Tied most és örökre!
  Szűz szülője Istennek,
  Engedd, hogy Tied legyek!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Bernadett hálaimája

  Reggeli ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16
  Szent Bernadett hálaimája

     Köszönöm Neked Istenem, hogy apa és anya olyan szegények voltak, hogy a házunk (a malom) összeomlóban volt, és hogy mi olyan koszos bárányok voltunk. Köszönöm, hogy olyan haszontalan kenyérpusztító voltam, hogy csak a gyerekeket tudtam pucolni és a bárányokat őrizni. Köszönöm neked Istenem az államügyészt, a komisszáriust, a csendőröket és Peyramale plébános kemény szavait. 

        Mária, Miasszonyunk, azokért a napokért, amelyeken eljöttél (és azokért is, amelyeken nem jöttél), majd csak az égben fogok tudni eléggé köszönetet mondani. 

        Köszönöm neked, hogy sohasem tudtam megtanulni a helyesírást, hogy nem volt emlékező tehetségem a könyvek számára, köszönöm a tudatlanságomat és a butaságomat. 

        Jézus! Köszönöm, hogy anyám tőlem messze távol halt meg, és azt a fájdalmat, amit éreztem, amikor apám Marie Bernard nővérnek szólított, ahelyett, hogy kitárta volna karját kis Bernadettjének. 

        Köszönöm, hogy ilyen túlságosan puha, érző szívet adtál, és halmoztál bánattal. 

        Köszönöm, hogy Josephina anya kijelentette, hogy semmire sem tudnak használni. 

        Köszönöm az újoncmesternő élcelődéseit, kemény hangját, igazságtalanságait, gúnyolódásait és a megaláztatások kenyerét.

        Köszönöm, hogy én voltam az, akiről Marietheresie anya azt mondta: „Maga mindig csak butaságokat csinál.” 

        Köszönöm neked, hogy én voltam a figyelmeztetésekre kiválasztott, akiről nővéreim azt mondták: „Milyen szerencse, hogy nem én vagyok Bernadette.” 

        Köszönöm neked Istenem ezt a szánalmas testet, amit nekem adtál, az égető, párolgó betegséget, rothadó húsomat, betegségtől megtámadt csontjaimat, izzadásaimat, lázamat, a tompa és szúró fájdalmat. 

        És köszönöm ezt a szívet, amit adtál, a pusztaságot, a belső szárazságot, az éjszakát és a villámokat, a hallgatásodat és a mennydörgésedet, mindent. Hálát adok Neked ÉRTED, akár távol voltál, akár jelen voltál... 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Az Isteni Irgalmasság litániája Az Isteni Irgalmasság vasárnapján

  Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11
  Az Isteni Irgalmasság litániája Az Isteni Irgalmasság vasárnapján

  Az Isteni Irgalmasság litániája

               Fausztina nővér naplójának kifejezéseiből a lelkiatya összeállította az Isteni Irgalom litániáját, amelyet magánimaként bárki használhat, mert sok nyelven megjelent már egyházi jóváhagyással.
   
  Uram, irgalmazz!
  Uram, irgalmazz!
  Krisztus, kegyelmezz!
  Krisztus, kegyelmezz!
  Uram, irgalmazz!
  Uram, irgalmazz!
  Krisztus, hallgass minket!
  Krisztus, hallgass minket!
  Krisztus, hallgass meg minket!
  Krisztus, hallgass meg minket!
   
   
  Mennybéli Atya Isten,
  Irgalmazz nekünk!
  Megváltó Fiú Isten,
  Irgalmazz nekünk!
  Szentlélek Úristen,
  Irgalmazz nekünk!
  Szentháromság egy Isten,
  Irgalmazz nekünk!
   
   
  Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,
  Bízunk benned!
  Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,
  Bízunk benned!
   
   
  Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
  Kegyelmez nekünk!
  Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében.
  Hallgass meg minket!
  Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
  Irgalmazz nekünk!
   
   
  Uram, irgalmazz!
  Uram, irgalmazz!
  Krisztus, kegyelmezz!
  Krisztus, kegyelmezz!
  Uram, irgalmazz!
  Uram, irgalmazz!
   
   P. Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
  H. Mindörökké énekelem majd az Úr irgalmát.
   
  Könyörögjünk!
              Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét-kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján

  Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11
  Szent II. János Pál az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján

  „És te, Fausztina, Isten ajándéka korunknak, Lengyelország földjének ajándéka az egész egyház számára, eszközöld ki számunkra, hogy érzékeljük az Isteni Irgalmasság mélységét, segíts, hogy az élő tapasztalattá váljon számunkra és tanúságot tegyünk róla testvéreinknek. A világosságról és reményről szóló üzeneted terjedjen el az egész világon, késztesse megtérésre a bűnösöket, számolja fel a rivalizálást és a gyűlöletet, nyissa meg az embereket és a nemzeteket a testvériség gyakorlásának. Ma, tekintetünket veled együtt a feltámadt Krisztus arcára szegezve, magunkévá tesszük imádat és bizalommal telve, Istenre hagyatkozva, szilárd reménységgel mondjuk: Jézusom, bízom Benned!

   

  Az Isteni irgalmasság tisztelete „Szent Fausztina nővér imája”

  „Óh Jézus, szelíd Sziívedből, mint kristályból,
  úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai,
  ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be
  irgalmas Szívedbe.
     Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek
  elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem
  minden lélekben a jót lássam, s segitőkész legyek.
     Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam
  testvéreim kíivánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak.
     Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se
  mondjak, s megbocsátó figyelmes szavakra találjak.
     Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy
  minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek
  mások terheinek enyhiítésére.
    Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, hogy
  fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a
  rászorulókon.
     Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt
  nyitottá szívemet. Segiíts, hogy senki elől el ne
  zárkózhassak, sose beszéljek a saját szenvedéseimről.
  Fogadj be szentséges Szívedbe, Jézusom.
     Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat bennem.
     Válts meg engem, Te vagy a MINDENEM!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáigKilencedik nap

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10
  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig Kilencedik nap

  Az Isteni Irgalmasság kilenced
  (Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

  Kilencedik nap

  ,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.''

  1229 Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

  A tűz és a jég együtt meg nem lehet,

  Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.

  Ó, Uram, irgalmad még nagyobb

  Nyomorúságot is megold.

  Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét...

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáigNyolcadik nap

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09
  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig Nyolcadik nap

  Az Isteni Irgalmasság kilenced
  (Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

  Nyolcadik nap

  ,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.''

  1227 Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.

  A tisztítótűz szörnyű hőségéből

  Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.

  És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.

  A szívedből folyt vér- és vízpatak.

  Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáigHetedik nap

  Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08
  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig Hetedik nap

  Az Isteni Irgalmasság kilenced
  (Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

  Hetedik nap

  1224 ,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.''

  1225 (63) Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

  A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,

  Isten különösképpen szereti.

  Mindig közel van az élő víz forrásához,

  Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

  Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen irgalmasságodat - különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.''

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáigHatodik nap

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07
  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig Hatodik nap

  Az Isteni Irgalmasság kilenced
  (Nagypéntektől Húsvét 1. hetének szombatjáig)

  Hatodik nap

  ,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.''

  1221 (62) Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.'' Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

  Az igazán alázatos és szelíd lélek

  Már itt a földön a mennyországgal élhet.

  S alázatos szívének illata

  Magát a Teremtőt is megragadja.

  1223 Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."