17230 ima található a honlapon, összesen 18757 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMA üzenőfal

  IMA üzenőfal
  Változó frissítés

  Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található imákért. Kattints és Imádkozz!

   

   

  Berecz SKOLASZTIKA emlékmise2020 február

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21
  Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2020 február

  - A keresztény élet nem érzelmekből áll, nemcsak imádságból. Nemcsak örömöket tartogat, hanem szenvedéseket, töviseket is.

  - Skolasztika nővér sziklaszilárd hitet ragyogtat ránk. Szenvedései gyötrődései ellenére is, a hűsége soha nem ingott meg.

  - Szerette Istent. Megértette, hogy Krisztus minden emberért meghalt, nemcsak a jókért. Jézus iránti szeretete olyan erősen élt a lelkében, hogy betegsége nehézségei ellenére is tudott örülni és örömet szerezni a rábízottaknak.

  - A szerzetesenk nemcsak Istennek szolgálnak, Istent dicsőitik, hanem egyúttal az egyház és vele minden keresztény ember imaszolgálatát végzik, valamennyiünkért képviselve őket Isten előtt.

  - Skolasztika nővér - Krisztust  látta elöljáróiban, szerzetestársaiban, a gyerekekben, a betegekben, a szegényekben, a vendégekben. "Krisztus elébe semmit ne tégy!"

  - Skolasztika nővér életében jól kitapintható - "a mindig adni , mindent szeretetből."
  - időt Istennek
  - szeretetet az embereknek
  - erőfeszítést a munkában
  - szolgálatot a közösségben

  - Skolasztika nővér felismerte , hogy feldata, hogy kitartóan imádkozzon, szorgalmasan végezze munkáját, és megfontolt kezdeményezésekkel álljon elő és építse az Egyházat. Tudta, hogy mindezek mellé szenvedéseit, betegségét is hozzá kell adnia.

   

  Skolasztika nővér gondolata

  Krisztus mondja: Én vagyok a szőlőtő! - Oh édes Tövem, tápláld, növeld a te szegény kis vessződet! [I. 4/7]

   

  Papp Anna elmélkedése

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ne hagyd, hogy a múlt kísértsen, csak bízz mindent a Szent Szívre, és kezd újra örömmel!Kalkuttai Szent Teréz

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18
  Ne hagyd, hogy a múlt kísértsen, csak bízz mindent a Szent Szívre, és kezd újra örömmel! Kalkuttai Szent Teréz

  Ne hagyd, hogy a múlt kísértsen, csak bízz mindent a Szent Szívre, és kezd újra örömmel! - Kalkuttai Szent Teréz

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Loyolai Szent Ignác a szegények, és az éhezők gondozása

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17
  Loyolai Szent Ignác a szegények, és az éhezők gondozása

  Ha az Egyházunkat, nem a szegények, az elnyomottak, és az éhezők gondozása jellemzi, akkor eretnekségben bűnösök vagyunk.
  Loyolai Szent Ignác

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A Szív Útja Kilenc lépés Jézussal a Nagyböjtig

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16
  A Szív Útja Kilenc lépés Jézussal a Nagyböjtig

  A hamarosan kezdődő Nagyböjti időszak egyedülálló lehetőséget kínál nekünk arra, hogy mélyebben elmerüljünk a szívünkbe és még jobban egyesítsük Krisztus szívével.

  Ennek a „szívszövetségnek” a megvalósításának egyik módja a pápa világméretű imahálózata (az imaapostolsága) által javasolt új út, a „Szív Útja”.

  Ez egy spirituális út, amelyet két szív, az emberi szív és Jézus szíve ihlette. A Szív Útja célja, hogy összekapcsolja e két szívet, hogy megfeleljen a mai emberek igényeinek.

  A pápa világméretű imahálózatának ez a lelki gyakorlata a szív iskolája. Kilenc lépésből áll, hogy azonosuljunk Jézus elméjével, szívével és aggodalmaival. Minden lépés Isten korlátlan szeretetéről szól, mindannyiunk és az egész emberiség iránt.

  Lassan, csendben és félelemmel közelítjük meg ezt az utat, miközben hagyjuk, hogy Jézus vezesse a szívünket. A kilenc lépés során, meghívást kapunk, hogy a feltámadt Krisztusban való személyes szeretetszövetségben éljünk, és felajánljuk mindennapi készségünket, hogy apostolokként együttműködjünk vele missziójában.

  A szív ezen útján az egyház szolgálatába állítjuk magunkat, és arra kapunk meghívást, hogy Isten könyörületes szeretetét jelenítsük meg a világban.

  Az elkövetkező napokban kövesse velünk a szív útjának kilenc lépését és gondolkodjon annak hatásáról a mindennapi életére.

  Csatlakozol hozzánk? Kattints és Imádkozz!
  https://kattima.hu/hu/app/pc/A-Sziv-Utja

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Valentin Fedezze fel a „a Szív Útját”

  Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14
  Szent Valentin Fedezze fel a „a Szív Útját”

  A Valentin nap, egy olyan nap, amelyet hagyományosan a szív jelképez. Ez nagyon gondoskodó, mivel a hamarosan kezdődő Nagyböjti időszak egyedülálló lehetőséget kínál nekünk arra, hogy mélyebben elmerüljünk a szívünkbe és még jobban egyesítsük Krisztus szívével. 

  Ennek a „szívszövetségnek” a megvalósításának egyik módja a pápa világméretű imahálózata (az imaapostolsága) által javasolt új út, a „Szív Útja”.

  Ez egy spirituális út, amelyet két szív, az emberi szív és Jézus szíve ihlette. A Szív Útja célja, hogy összekapcsolja e két szívet, hogy megfeleljen a mai emberek igényeinek.

  A pápa világméretű imahálózatának ez a lelki gyakorlata a szív iskolája. Kilenc lépésből áll, hogy azonosuljunk Jézus elméjével, szívével és aggodalmaival. Minden lépés Isten korlátlan szeretetéről szól, mindannyiunk és az egész emberiség iránt.

  Lassan, csendben és félelemmel közelítjük meg ezt az utat, miközben hagyjuk, hogy Jézus vezesse a szívünket. A kilenc lépés során, meghívást kapunk, hogy a feltámadt Krisztusban való személyes szeretetszövetségben éljünk, és felajánljuk mindennapi készségünket, hogy apostolokként együttműködjünk vele missziójában.

  A szív ezen útján az egyház szolgálatába állítjuk magunkat, és arra kapunk meghívást, hogy Isten könyörületes szeretetét jelenítsük meg a világban.

  Az elkövetkező napokban kövesse velünk a szív útjának kilenc lépését és gondolkodjon annak hatásáról a mindennapi életére.

  Csatlakozol hozzánk?
  Kattints és Imádkozz! https://kattima.hu/hu/app/pc/A-Sziv-Utja

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa Querida Amazonia szinódus utáni apostoli buzdítása záró imájaAmazónia Anyjához

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12
  Ferenc pápa Querida Amazonia szinódus utáni apostoli buzdítása záró imája Amazónia Anyjához

  Az Élet Anyja,
  akinek anyaméhében Jézus megtestesült,
  minden létező Ura.
  Feltámadt, átalakított téged fényével,
  és az egész teremtés királynőjévé tett.
  Ezért arra kérjük, Máriát, hogy uralkodjon
  Amazónia lüktető szívében.

  Mutasd meg magad minden létező Anyjaként,
  a virágok szépségében, a folyókban,
  az átszelő nagy folyóban
  és az erdőkben létező, minden életben.
  Védje szeretetével e szépség rombolását.

  Kérjük Jézust, hogy árassza ki minden szeretetét
  az ott lakó férfiakra és nőkre,
  hogy tudják, hogyan kell csodálni és gondozni.

  Add, hogy a Fiad megszülessen a szívünkben,
  hogy ragyogjon Amazónia
  népeiben és kultúráiban,
  szavának fényében,
  vigasztaló szeretetében,
  a testvériség és igazságosság üzenetével.

  Emeld fel az Eucharisztiában
  ezt a félelmet és csodát
  az Atya dicsőségére.

  Anyánk, nézz az Amazónia szegényeire,
  mert otthonaikat alantas érdekekből lerombolják.
  Mennyi fájdalom és szenvedés,
  mennyi elhagyatottság és bántalmazás van
  ezen az áldott földön, amely
  tele van az élettel!

  Érintsd meg a hatalmasok szívét,
  mert bár úgy érezzük, hogy már késő,
  te arra hívsz minket,
  hogy mentsük meg azt,
  ami még életben van.

  Anyánk, áttört szívvel,
  aki szenvedsz a megalázott gyermekeidben,
  és a sebesült természetben,
  uralkodj a Fiaddal együtt Amazóniában.
  Uralkodj úgy, hogy senki más ne követelhesse
  Isten kezemunkájának uradalmát.

  Bízunk benned, az Élet Anyjában.
  Ne hagyj el minket,
  ebben a sötét órában.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  AZ EMBERKERESKEDELEM FÖLSZÁMOLÁSÁÉRT Ima Bakhita Szent Jozefinához

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  08
  AZ EMBERKERESKEDELEM FÖLSZÁMOLÁSÁÉRT Ima Bakhita Szent Jozefinához

  Tudjuk, hogy a legkülönfélébb okokból és módokon napjainkban is sok ember válik az emberkereskedelem áldozatává. A túlélők, kiszabadultak szenvedéstörténeteire és megaláztatásaira gondolva imádkozzunk mindazokért, akik még rabszolgaságban vannak. Mindannyian meghívást kaptunk egy olyan világ építésére, ahol senki nem él szolgaságban vagy rabszolgaságban. Kéréseinkkel forduljunk Mennyei Atyánkhoz

  Mennyei Atyánk, te Szent Josephine Bakhita személyében hathatós közbenjárót ajándékoztál Egyházadnak. Kérünk, hallgasd meg rajta keresztül Hozzád szálló imáinkat az erőszak és emberkereskedelem áldozatiért, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

  Ima Bakhita Szent Jozefinához

  Bakhita Szent Jozefina, téged kislányként rabszolgának adtak el, és kimondhatatlan szenvedéseket kellett elviselned.
  Miután kiszabadultál a fizikai rabszolgaságból, a Krisztussal és az ő Egyházával való találkozásban találtad meg az igazi szabadulást.
  Bakhita Szent Jozefina, segítsd mindazokat, akik rabszolgaságban vannak!
  Nevükben járj közben az irgalmasság Istenénél, hogy rabságuk láncai összetörjenek!
  Szabadítsa ki Isten mindazokat, akik fenyegetést kaptak, sérülést, bántalmazást szenvedtek az ember- és a szervkereskedelemtől! Adjon enyhülést azoknak, akik túlélték ezt a rabságot, és tanítsa meg nekik, hogy Jézusban a hit és remény modelljét lássák, hogy begyógyuljanak sebeik!
  Kérünk, imádkozz és járj közben mindannyiunkért: hogy ne váljunk közömbössé, hogy kinyissuk szemünket, és meglássuk méltóságuktól és szabadságuktól megfosztott megannyi testvérünk nyomorát és sebeit, és meghalljuk segélykiáltásukat! Ámen.
  Bakhita Szent Jozefina, könyörögj érettünk!

   

  Melyik a jobb: egy egyszer használatos papírpohár vagy egy fém bögre, amelyből újra és újra iszik? A döntés világos. Az újrafelhasználható termékek jobbak a környezet számára, és hosszú távon olcsóbbak.

  Mi van az emberekkel? Jobb, ha egyszer használsz valakit, majd dobd félre, vagy használd újra és újra? Mit?! Az embereket nem szabad tárgyakként kezelni. Ettől a példától jogosan zavartnak és rémültnek érzi magát. De mindennap megtörténik. Van egy neve ennek a modern bűncselekménynek: az emberkereskedelem.

  A mai világban továbbra is adnak-vesznek embereket. A prostitúció és a pornográfia a fő bűnök közé tartozik. Vagy talán egy fiatalembernek nagy fizetést és polgárságot ígérnek egy gazdag országban; csak annyit kell tennie, hogy néhány hónapig tereprendezést végez. Évekkel később folytatja hátradőlve munkáját - csupán néhány fillérrel és folyamatos hazugságokkal és fenyegetésekkel. Csapdába esik a megtévesztéstől és az elnyomástól.

  Ferenc pápa a „kiselejtezés” kultúrája kifejezést használja a modern gazdaságunk sötét oldalának leírására. Azt írja: „Ma mindenre a verseny törvényei és a legszükségesebbek túlélése vonatkozik, amikor a hatalmatlanok táplálják a hatalmasokat... Az embert önmagában olyan árucikknek tekintik, akit használni lehet, majd eldobni. Elindítottuk a „szemeteskosár” kultúráját, amely egyenesen elősegíti mindezt.” (Evangelii Gaudium 53.)

  Éles ellentétben Jézus példáját látjuk. Feloldozza a házasságtörés csapdájába esett nőt, és szabadon engedi. Jézus megmutatja nekünk, hogy nem tárgyak vagyunk. Mennyei Atyánk szeretett fiai vagyunk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A hónap imádsága II. János Pál pápa EVANGELIUM VITAEÓ, Mária, rád bízzuk az élet ügyét

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  06
  A hónap imádsága II. János Pál pápa EVANGELIUM VITAE Ó, Mária, rád bízzuk az élet ügyét

  Ó, Mária,

  ki az új világ hajnala
  és az élők Anyja vagy,
  rád bízzuk az élet ügyét:

  Ó Anyánk, tekints a magzatok sokaságára,
  akiket nem engednek megszületni,
  a szegényekre, akiknek oly keserves az életük,
  azokra férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai,
  az öregekre és betegekre,
  akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg.

  Tedd meg, hogy akik hisznek Fiadban,
  megismerjék és szeretettel hirdessék
  korunk embereinek
  az élet Evangéliumát.

  Eszközöld ki számukra
  a kegyelmet,
  hogy mindig új ajándékként fogadják;
  az örömöt,
  hogy egész életükben emlékezve rá,
  tiszteljék ezt az Evangéliumot;
  és az állhatatosságot,
  hogy bátran tanúskodjanak róla,

  s így minden jóakaratú emberrel együtt építhessék
  a szeretet és az igazság civilizációját
  Isten, az élet Teremtője és szerelmese
  dicséretére és dicsőségére.

   

  EVANGELIUM VITAE (105. szám)

  II. János Pál pápa enciklikája a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a laikus krisztushívőknek és minden jóakaratú embernek az emberi élet sérthetetlenségéről. Kelt Rómában, Szent Péternél, 1995. március 25-én, az Angyali Üdvözlet ünnepén

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldjön be egy imát!

  Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."