19425 ima található a honlapon, összesen 23196 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMA üzenőfal

  IMA üzenőfal
  Változó frissítés

  Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található imákért. Kattints és Imádkozz!

   

   

  Ferences testvérek üzenete 2020 Húsvétján “Miért keresitek az ÉLŐT a holtak között?Nincsen itt, FELTÁMADOTT!” (Lk 24, 5-6)

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08
  Ferences testvérek üzenete 2020 Húsvétján “Miért keresitek az ÉLŐT a holtak között? Nincsen itt, FELTÁMADOTT!” (Lk 24, 5-6)

  A János-evangélium Lázár-története (Jn 11,1-12,10) az én húsvéti ajándékom. Kaptam, hát továbbadom, hogy így még inkább az enyém legyen. Így tettek zeneszerzők, írók, költők is.

  1820-ban Schubert oratóriumot komponált Lázár, avagy: a feltámadás ünnepe címmel. Nem tudtak a darabról. A három részből álló oratóriumot kalandos úton találták meg. Legutoljára a harmadik rész egyetlen kottalapját, rajta egy felütéssel kezdődő ária egyetlen szava, ponttal a végén: „UND. − ÉS.”. Lázár életre ébredésének mikéntje elmondhatatlan, mint ahogy Jézus feltámadásának a mikéntjéről is hallgatnak az evangéliumok, és ezzel mondanak a legtöbbet: Fogd fel, hogy felfoghatatlan, és így fogadd el, s akkor „hited meggyógyít téged” (Lk 17,19), fölemel a felfoghatatlan magasságba, a feltámadt Jézus, a Magasságbeli életébe.

  Az oratóriumot többször is színre vitték a XX. század folyamán, a jelenbe emelve Lázár drámáját. Az egyik előadás –amelyet Erwin Piplits rendezett a bécsi Serapions Theaterben, 1996-ban − azzal végződik, hogy lassú, méltóságteljes liturgikus mozgással Lázár hosszú, fehér halotti leplével asztalt terítenek, majd megjelenik Lázár is, kezében kosár, benne kenyér és bor. Asztalhoz telepednek… Jézus halálának és feltámadásának misztériuma az Eucharisztia misztériumában jelenül meg. Emlékezetes a 2013-as bécsi előadás (Theater an der Wien, Claus Guth rendezése), melyben Lázár egy leletét szorongató férfi. A röntgenképek annyit árulnak el, hogy menthetetlen. Haldoklásának kivetített vízióiban megjelennek nővérei, egy lány, egy pap. Vigasztalják, mégis magányosan, egyedül hal meg. Sírboltja egy rideg, zajos, személytelen, zsúfolt reptéri váró, senki se hederít rá, innen kell feltámadnia. A darab mégsem gyászzenével fejeződik be, hanem Schubert utolsó miséjének fönséges Sanctusával.

  Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében Szonja, a megtört, alázatos és tiszta szívű (Zsolt 51,19.12), Krisztust követő utcalány (Mt 21,31) mint saját élete történetét olvassa fel az őt meglátogató, „übermensch” gőgjében gyilkosságra vetemedő Raszkolnyikovnak, s aztán átadja neki az evangéliumos könyvet, melyből olvasott, ajándékba. A gyilkos meg is feledkezik róla, de bűnhődésének keresztje alatt megérik arra, hogy a köztük ébredt szerelem napvilágánál eszébe jusson az ajándék, megelevenedjék első találkozásuk a felolvasással és megértse: Lázár nem más, mint ő maga. De a regény itt be is fejeződik, mert ez már egy másik történet, „egy ember fokozatos megújhodásának, fokozatos újjászületésének története”.

  Az evangéliumi Lázár (Eleazar) – nevének jelentése: Isten segít − az ember, a maga nyomorúságaival, keserves haldoklásával, halálával. Jézus pedig az Emberfia a magunk nyomorúságaival, haldoklásával, halálával, de mégis csordultig hálával az őt mindig meghallgató Atyja iránt. E hála teremtő erejével bekiált Lázár pusztulásába, vaksötététjébe. E kiáltásban önmagát adja, a Napba, életébe hívja, emeli barátját, az elveszett embert: „Lazare, deuróeszó – Lázár, jöjj ide!”. „Jézus, Lázár feltámadása. A FELTÁMADÁS nem esemény, hanem, JÉZUS MAGA” (Takács Gyula: Szent János evangéliumának magyarázata III., 76. old.)

  Elmélkedés: Fr. Zatykó László OFM

  Kelt.: Szegeden 2020. április 1-én

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Segédanyaga Nagyhét személyes és családi imádságaihoz

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06
  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz

  Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz

  A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlapján is találhatunk segédanyagokat, imádságokat, melyek segítenek abban, hogy lélekben is készülhessünk Urunk feltámadásának ünnepére: https://katolikus.hu/

  a)  Kapcsolódjunk be a nagyheti szertartásokba rádión, televízión vagy világhálón, melyet az alábbiakkal még közelibbé, elmélyültebbé tehetünk:

  •       A kezdés előtt megfelelően hangolódjunk rá a kezdődő liturgiára. Ha megoldható, készíthetünk egy házi oltárt is.

  •       Távolítsunk el mindent, ami zavaró. Halkítsuk le vagy kapcsoljuk ki a környezetünkben lévő készülékeket. Ha okoskészüléken követjük a liturgiát, lehetőleg az alkalmazásértesítéseket is némítsuk le.

  •       Imádkozzuk a mise ránk eső részeit hasonlóan ahhoz, ahogyan eddig is tettük azt a szentmisén: amennyiben lehetséges, gesztusainkban és testtartásunkban is kövessük a szentmise rendjét (ülés, állás, térdelés).

  •       Végezzünk lelki áldozást, amelyet lehetőség szerint előzzön meg a tökéletes bánat. Az alábbi imákkal is megtehetjük ezt:

  - Tökéletes bánathoz

  Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
  hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
  mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
  kedvedből kiestem és mind ideig-,
  mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
  Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
  mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
  és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
  Ó, édes Istenem, erősen felteszem
  magamban a szándékot,
  hogy a Te kegyelmeddel Téged,
  szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
  de legfőképp ... -al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel
  küzdesz) meg nem bántalak,
  és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
  Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
  és add, hogy a holnapi napot
  a mainál jobban használjam.
  Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok,
  legyetek velem! Ámen.

   

  - Lelki áldozáshoz
  Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
  a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
  Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
  hogy a lelkembe fogadhassalak.
  Mivel most nem tudlak
  szentségi módon magamhoz venni,
  jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
  Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
  Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged
  és szeretlek Téged teljes szívemből.
  Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
  magamhoz fogadni a szentáldozásban,
  hogy Veled élhessek.
  Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe
  és végy lakást benne örökre!
  A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
  őrizzen meg engem az örök életre!
  Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
  Neked adom magamat egészen.
  Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
  Ámen.

  Az élő közvetítések alkalmait megtalálhatják a Magyar Kurír honlapján (https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket) vagy a Keresztény közvetítések gyűjteményének Facebook-oldalán is (https://www.facebook.com/groups/845140862575770/).

  Barsi Balázs OFM különleges segédanyagot állított össze a Nagyhétre, amely a szertartások   otthonainkban   is   végezhető   részeit   mutatja   be.   Az   összeállítás segítséget nyújt a családok számára, hogy teljes legyen az ünnep. Letölthető az alábbi linken: https://drive.google.eom/file/d/lLwUH fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/view

  b)    Olvassuk minden nap a Szentírást.

  c)     A Nagyhét Zsolozsmáiba is bekapcsolódhatunk az Imaórák Liturgiájának egy- vagy négykötetes kiadásával, illlerve online felületen (https://lh.kbs.sk/hu/default.htm) és a telefonos applikációval is fhrtps://play.google.com/store/apps/details? id=sk.breviar.android&hl=hu).

   

  d)     Az élő közvetítéseket könnyen követhetjük az online elérhető és ingyenesen letölhető Adoremus liturgikus kiadvánnyal: https://ujember.hu/adoremus/.

  e)     Az Éneklő Egyházban is találhatunk a Nagyhétre vonatkozó részeket, amelyekkel be tudunk kapcsolódni a liturgiákba.

  f)      Az otthoni keresztutak végzéséhez segítség lehet néhány keresztút-gyűjtemény:

   

  -  online Keresztút-gyűjtemény: http://www.ppek.hu/konyvek/Keresztut_gyujtemeny_1.pdf

  A keresztfához megyek c. könyv, Agapé kiadó

  -  Amelyik családban kisgyermek is van, ott javasoljuk kiemelni a keresztút
  állomásai közül valamelyiket (pl. Jézus elítélése, Jézus elesése, Jézus találkozása
  édesanyjával, Cirenei Simon segítsége, Jézus halála és feltámadása), amelyről
  beszélgethetünk a kicsikkel, esetleg le is rajzolhatjuk vagy el is készíthetjük őket
  közösen az otthon található alapanyagokból (pl. kőre festéssel, papírkartonból,
  fadarabokból), és úgy beszélgessünk róluk, megfogalmazhatunk az állomásokhoz
  egy-egy imát.

  g)   Az alábbi honlapokon is hasznos segítséget találhatunk a nagyheti készülethez:
  https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima 254.html
  http://plebania.net/hirtanterem/?op=view&k id=2074
  http://plebania.net/hittanterem/?op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=lll

  h) Különféle imádságokkal is készülhetünk Urunk feltámadásának ünnepére, melyekhez az alábbiakat különösen is ajánljuk:

  •       Ájtatosság Jézus het szaváról (Eneklo Egyház, 1068. old. vagy Melleklet, 5. old.)

  •       Jézus Vére-litánia (Hozsanna, 66. old. vagy Melléklet, 13. old.)

  •       A világosság útja (Praeorator, 131. old. vagy Melléklet, 15. old.)

   

  Kelt Budapesten, 2020. április 2-án

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának jóváhagyásával

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A függőségekből való szabadulásért

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31
  A függőségekből való szabadulásért

  Világunkban és az egyházunkban sok testvér harcol a függőséggel. Valójában az amerikaiak közel fele arról számol be, hogy van olyan családtagja vagy közeli barátja, aki küzdött már függőséggel, és minden hetedik beszámol arról, hogy maguk is szenvednek függőségben. Manapság az internet lehetőséget kínál a függőséget okozó magatartásra, ideértve magának az internet használatát, az elektronikus eszközöket és a pornográfiát. Ez utóbbi különösen elterjedt, és ismert, hogy pusztító hatással van a személyes kapcsolatokra. Melyik család nem tapasztalt valamilyen függőségi nehézséget?

  Bármelyik tényező is kényszeríti az embert a függőség felé, ennek eredményeként a kapcsolatok biztosan szenvednek: kapcsolat Istennel, családjával, barátaival. A függőség rettentő elszigetelő tapasztalat lehet. Egyházként, mint olyan személyek, akik Isten iránti közös szeretetük révén kötődnek egymáshoz, felismerik és imádkoznak, hogy a függőséggel küzdő egyének ne csak megfelelő szakmai segítségnyújtással elégítsék ki igényeiket, hanem hogy erősítsék kapcsolatukat Istennel és másokkal, hogy meggyógyuljanak.

  Keresztény hitünkben azt ünnepeljük, hogy Jézus megszabadított minket a bűntől és a haláltól; ez Jézus legnagyobb győzelme és ajándéka nekünk. A keresztségben mindannyian részt veszünk ebben a rejtélyben, megtisztítva a bűntől és megvilágítva Isten kegyelmének fényében. Ugyanakkor küzdünk azért, hogy „Isten fiainak dicsőséges szabadsága” szerint éljünk (Róm 8:21), és ez az ajándék általában csak fokozatosan válik életünk részévé. Imádkozzunk a függőségben szenvedő testvéreink iránt, hogy mind segítséget, mind pedig gyógyító kapcsolatokat kapjanak a gyógyulás útján, annak érdekében, hogy valódi mélységében élvezzék Isten képének méltóságát.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  DEKRÉTUM COVID-19 járvány idejére

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27
  DEKRÉTUM COVID-19 járvány idejére

  Figyelembe véve a COVID-19 okozta járvány gyors terjedését, és tekintettel azokra az észrevételekre, amelyek a Püspöki Konferenciáktól érkeztek, a Kongregáció frissítést ad azokhoz az általános elvekhez és tanácsokhoz, amelyeket a püspökök számára adott, 2020. március 19-én kelt dekrétuma tartalmazott. Mivel Húsvét dátuma nem helyezhető át, a betegségtől sújtott országokban, ott, ahol korlátozásokat vezettek be a személyek gyülekezésével és szabad mozgásával kapcsolatban, a püspökök és a papok a nép jelenléte nélkül, megfelelő helyen ünnepeljék a Nagyhét szertartásait, ne legyen koncelebráció, és hagyják el a béke jelének adását. Értesítsék a híveket a szertartások kezdésének időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Segítséget jelenhet a modern kommunikációs eszközök alkalmazásával történő élő közvetítés (nem felvételről!). Nagyon fontos, hogy minden esetben megfelelő időt szánjunk az imádságra, kiemelve mindenekelőtt az Imaórák Liturgiáját. A Püspöki Konferenciák és az egyes egyházmegyék is ajánljanak segédanyagokat a családi és a személyes imádsághoz.

  1 - Virágvasárnap. Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a templom épületén belül tartsák. A székesegyházakban alkalmazzák a Misekönyvben lévő II. formát, a plébániatemplomokban és az egyéb helyeken pedig a III. formát.

  2 - A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő konkrét helyzethez, a Püspöki Konferenciák adhatnak útmutatást a krizmaszentelési mise későbbi dátumra történő halasztásra.

  3 - Nagycsütörtök. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon.

  4 - Nagypéntek. Az egyetemes könyörgésekben a püspököknek legyen gondja rá, hogy külön megemlékezzenek mindazokról akik gyászolnak, a betegekről, és a halottakról (lásd Római Misekönyv). A Hódolat a Szent Kereszt előtt szertartásánál egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet.

  5 - A húsvéti vigília szertartása. Kizárólag a székesegyházakban és a plébániatemplomokban ünnepeljék. A keresztség liturgiájánál, csak a keresztségi fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv).

  A szemináriumok, papi kollégiumok, monostorok, női szerzetesközösségek tartsák magukat jelen dekrétum irányelveihez. A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a Nagyhetet és a Szent Háromnapot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy áthelyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re

  De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

  Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén, 2020. március 25-én, Urunk születésének hírüladása főünnepén.

  Robert Card. Sarah prefektus + Arthur Roche érsek-titkár

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Mária Béke Királynőjekönyörögj érettünk!

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25
  Mária Béke Királynője könyörögj érettünk!

  Ha olyan erőszakkal és gyűlölettel szembesülünk a világon, amint azt az elmúlt években láttuk, a legmegfelelőbb válasz mindig az ima. Az ima változtatja meg a szívünket, és olyan belső változást hoz, amely nem mindig látható, de sokkal hatékonyabb, mint bármilyen bosszúálló válasz.

  A Boldogságos Szűz Mária iránti ima az egyik leghatékonyabb, konkrét eszköz a béke eléréséhez. A Loretoi litániában a sok cím egyike a „Béke királynője”, mert mindenféle szempontból a föld békét kíván.

  Az erőszak fokozódásával Szíriában Ferenc pápa 2013-ban a Szűz Máriához fordult, és arra kérte a világot, hogy kapcsolódjon össze az imádságba Szűz Mária születésnapjának előestéjén. (szeptember 7) Imádkozott: „Kérjük Máriát, hogy segítsen nekünk az erõszak, a konfliktusok és a háború, a párbeszéd, a megbékélés és a szeretet erejével. Ő anyánk: segíthet nekünk a békében; mindannyian gyermekei vagyunk! Segíts nekünk, Mária, legyőzni ezt a legnehezebb pillanatot, és minden nap szenteljük magunkat annak, hogy minden helyzetben a hiteles találkozás és a béke kultúráját építsünk. Mária, a Béke Királynője, imádkozz érettünk!

  Mivel az egyház március 25-én ünnepli Mária „Igen” válaszát Istennek, emeljük fel imáinkat a világért és a kialakulóban lévő számos helyzetért. Időnként úgy tűnhet, mintha minden nap új támadás alakul ki egyik másik országban, ezért fontos, hogy imádságban összekapcsolódjuk a Boldogságos Szűz Mária lábai előtt.

  Ő a Béke Királynője, és kéréseinket fiának, a béke Hercegének fogja eljuttatni, aki irgalommal tekint ránk az egész világon.

  Mária, Béke Királynője, könyörögj érettünk!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  DEKRÉTUM Covid-19 Járvány idejére

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23
  DEKRÉTUM Covid-19 Járvány idejére

  Ebben a nehéz időszakban, amit a Covid-19 okozta járvány jelent, figyelembe véve, hogy a kiadott rendelkezések miatt a liturgiák közös ünneplése a templomokban ellehetetlenült, ahogy azt a megyéspüspökök a saját területükre vonatkozóan jelezték, beadványok érkeztek ehhez a Kongregációhoz a közelgő húsvéti ünnepek kapcsán. Ezért, erre vonatkozóan, a következő általános elveket és tanácsokat ajánljuk a püspököknek.

  1 - A Húsvét Ünnepének dátuma: Mint a liturgikus év szíve, a Húsvét, egyetlen másik ünnephez sem hasonló: három napon keresztül történő ünneplése, a Húsvéti Szent Háromnap, melyet megelőz a Nagyböjt és megkoronáz a Pünkösd, nem helyezhető át.

  2 - A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő konkrét helyzethez, a püspök megteheti, hogy a krizmaszentelési misét egy későbbi dátumra halasztja.

  3 - A Húsvéti Szent Háromnaphoz kötődő útmutatások Ott, ahol a civil és egyházi hatóságok korlátozásokat léptettek életbe, a Húsvéti Szent Háromnappal kapcsolatban az alábbiakhoz kell igazodni: A püspökök adjanak útmutatásokat arra vonatkozóan - egyetértésben a Püspöki Konferenciával -, hogy a székesegyházakban és plébániatemplomokban, a hívek fizikai részvételének hiánya ellenére, a püspök és a plébánosok ünnepeljék meg a Húsvéti Szent Háromnap liturgiáinak misztériumait, értesítve a híveket a kezdés időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Ebben az esetben hatalmas segítséget jelent a modern kommunikációs eszközök segítségével történő élő közvetítés, nem felvételről. A Püspöki Konferencia és az egyes egyházmegyék is ajánljanak segédanyagokat a családi és a személyes imádsághoz.

  Nagycsütörtökön, a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják, a papok koncelebrálhatják az Utolsó vacsora emlékmiséjét. Ugyanakkor kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Azok a papok, akiknek nincs lehetőségük szentmisét ünnepelni, imádkozzák el a Vesperást. (lásd Imaórák Liturgiája).

  Nagypénteken, a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják, a püspök/a plébános megtartja Urunk szenvedésének ünneplését. Az egyetemes könyörgésekben a megyéspüspöknek legyen gondja rá, hogy külön megemlékezzenek a betegekről, a halottakról, és mindazokról, akik gyászolnak (lásd Római Misekönyv 224. old 12. pont).

  Húsvétvasárnap - A húsvéti vigília szertartása: ünnepeljék a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják. "A vigília ünnepélyes megkezdése: a Lucernárium (Fényünnepség)" részből hagyjuk el a tűzgyújtást. A húsvéti gyertya meggyújtását követően a körmenetet elhagyva hangozzék el a Húsvéti Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. "A keresztség liturgiájá"-nál, csak a keresztségi fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv 269. old. 46. pont). Így következzen az Eukarisztia liturgiája. Azok, akik semmilyen módon nem tudnak csatlakozni a templomban ünnepelt húsvéti vigília szertartáshoz, imádkozzák el a Húsvétvasárnapra előírt Olvasmányos Imaórát (lásd Imaórák liturgiája). A monostorok, szemináriumok, női szerzetesközösségek kapcsán a megyéspüspök jogkörébe tartozik a döntés. A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a Nagyhetet és a Szent Háromnapot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy áthelyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re.

  De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

  Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén, 2020. március 19-én, Szent Józsefnek az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepén.

  Robert Card. Sarah prefektus + Arthur Roche érsek-titkár

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldjön be egy imát!

  Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."