47640 ima található a honlapon, összesen 95181 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Benedek Regulája

  Szent Benedek Regulája
  Naponta frissül

  Szent Benedek Regulája. Ford.: Söveges Dávid

  Imádkozzunk együtt, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán.
  Forrás: https://twitter.com/pontifex

  Kattints és Imádkozz!
  Imádkozzunk együtt​​​​​​​, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán! https://kattima.hu/hu/app/prayer-list/Ferenc-papa-twitter
  Evangélium és ima, minden nap, Ferenc pápa imaszándékával

  Szent Benedek Regulája 5. fejezet:Az engedelmesség

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  1Az alázatosság legkiválóbb foka a késedelem nélküli engedelmesség. 2Ez illik azokhoz, akik Krisztusnál semmit kedvesebbnek nem tartanak. 3Mihelyt tehát az elöljáró valamit parancsol, azon szent szolgálat miatt, melyet fogadtak, valamint a pokoltól való félelem és az örök élet dicsősége miatt, 4mintha csak isteni parancs volna, késlekedést ne ismerjenek a cselekvésben. 5Ezekről mondja az Úr: "Mihelyt füle hallotta, engedelmeskedett nekem" (Zsolt 17,45). 6És ugyancsak ő mondja a tanítóknak: "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). 7Az ilyenek tehát rögtön otthagyják a maguk dolgait, lemondanak saját akaratukról, 8azonnal letesznek mindent kezükből, s amin dolgoztak, azt befejezetlenül hagyják, s a parancsadó szavát gyorslábú engedelmességben tetteikkel követik. 9Így a két dolog: a mester kimondott parancsa és a tanítvány véghezvitt tette mintegy egyszerre, ugyanabban a pillanatban az istenfélelem sietségével gyorsan történik meg. 10Akiket az örök élet elnyerésére sarkall a szeretet, 11a szoros utat választják, melyről az Úr azt mondja: "Szoros az út, mely az életre vezet" (Mt 7,14), 12Mivel nem a saját fejük szerint élnek és nem vágyaiknak és gyönyöreinek engedelmeskednek, hanem másnak az ítélete és parancsa szerint járnak, monostorban élik le életüket, és azt kívánják, hogy apát legyen fölöttük. 13Az ilyenek kétségkívül az Úrnak azt a kijelentését követik: "Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azét, aki engem küldött" (Jn 6,38).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Benedek Regulája 4. fejezet:Melyek a jó cselekedetek eszközei?

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  44Félj az ítélet napjától. 45Rettegj a pokoltól. 46Teljes lelki vággyal kívánd az örök életet. 47A halál naponként ott álljon a szemed előtt. 48Életed tetteire minden órában ügyelj. 49Légy meggyőződve arról, hogy Isten mindenütt figyel rád. 50A szívedben felbukkanó rossz gondolatokat csapd azonnal Krisztushoz, és tárd fel őket a lelki atya előtt. 51Őrizd meg ajkadat a hitvány és gonosz beszédtől. 52Ne szeresd a sok beszédet. 53Ne mondj hiábavaló vagy nevetésre ingerlő szavakat. 54A sok vagy túlzó nevetést ne kedveld. 55A szent olvasmányokat örömmel olvasd. 56Gyakran borulj le az imádság alatt. 57Múltad bűneit könnyek és fohászkodások közt minden nap valld meg imádságaidban Istennek. 58Hibáidból pedig a jövőben javulj meg. 59Ne elégítsd ki a test kívánságait (Gal 5,16). 60Gyűlöld saját akaratodat. 61Az apát parancsainak mindenben engedelmeskedj, mégha ő maga - mitől Isten mentsen -, másként cselekednék is, megemlékezvén mindig az Úr parancsáról: "Amiket mondanak, tegyétek meg; de amiket cselekszenek, ne cselekedjétek" (Mt 23,3). 62Ne kívánd, hogy szentnek mondjanak mielőtt az lennél, hanem előbb légy azzá, hogy némi igazsággal annak nevezhessenek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."