37914 ima található a honlapon, összesen 63896 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Elmélkedés Az örök élet kenyereHúsvét harmadik hete – csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22

  Evangélium: 
  Jn 6,44-51
  A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza; és én feltámasztom őt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: ,,Mindnyájan Isten tanítványai lesznek”. Mindaz, aki az Atyától hallott és tanult, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért.

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy jelen vagy itt, amikor imádságban hozzád fordulok. Benned van bizodalmam és hiszem, hogy minden kegyelmet megadsz nekem, amire szükségem van. Köszönöm az irántam való szeretetedet és a határtalan nagylelkűségedet, amelyet irányomba tanúsítasz. Viszonzásul neked adom életem és szeretetem.

  Kérés: Uram Jézus, Te a kenyér színében nekem ajándékoztad magad, és ennek köszönhetően juthatok el az örök üdvösségre. Segíts, hogy elmémmel megértsem és szívemmel elfogadjam ezt a csodálatos ajándékot!

  Elmélkedés:
  1. Menjünk a forráshoz! Az Atya, aki Őt küldte, és aki hozzá vezeti a lelkeket. „Senki nem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza". Tehát azok a lelkek, akik hallották Krisztus hívószavát és hozzá tértek azon a napon, ők azért tették ezt, mert az Atya megadta nekik a hit kegyelmét. Ha mi hiszünk ma Krisztusban, az csak azért lehet, mert az Atya megadta ezt az ajándékot és elvezetett az Ő szeretett Fiához. Ha kétségeink vannak, vagy gyenge a hitünk, akkor kérnünk kell az Atyát, hogy vigyen közelebb minket Jézushoz és segítsen, hogy teljes értelmünkkel és teljes szívünkkel higgyünk benne.

  2. Az Ige testté lett. Jézus Betlehemben született, ami annyit jelent héberül, hogy „a kenyér háza". Egy olyan istállóban született, ahol normális esetben az állatok eledelét tartották. Mielőtt feláldozta magát, hogy az élet kenyere lehessen, emberré lett. Az életét adta értünk és ez a legtöbb és legjelentősebb dolog, amit csak cselekedhetett. Ez az, ahogy az Atya szeret minket: odaadja magát értünk teljesen, feltételek nélkül.

  3. A test kenyérré lett. Az evangéliumból megtudhatjuk, hogy Krisztus megszánja a tömeget és ezért szaporítja meg a kenyeret: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, nehogy kidőljenek az úton.” (Mt 15,32). Ez a sajnálat indítja Őt arra, hogy az Oltáriszentségben a mi tápláló lelki kenyerünkké váljon. Nem akarja, hogy belehaljunk a lelki éhségbe. Krisztus – a legnagyobb cselekedetet vitte végbe az emberiségért – olyan halandó emberré lett, mint amilyenek mi vagyunk, minden tekintetben, kivéve a bűnt. Az alázatnak még nagyobb cselekedete az emberiség felé, hogy velünk marad a kenyér színében.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, hogy lehet, hogy nem bízom benned? Épp olyan ember lettél, mint amilyen én vagyok. Ezután még egy ennél is nagyobb lépést tettél az alázat lépcsőjén az emberiség szolgálatára: a lelkem táplálékává lettél. Segíts úgy magamhoz vennem az Oltáriszentséget, hogy teljes mértékben tudatában legyek: a kenyér színében Te jössz el hozzám.  Kérlek, segíts hálát adnom mindezért!

  Elhatározás: Mától kezdve fokozatosan elkezdem felkészíteni a szívemet arra, hogy szeretettel tudjalak fogadni a vasárnapi misén, amikor személyesen eljössz hozzám a szentáldozásban. Ha nem tudok személyesen részt venni a járványhelyzet miatt a szentmisén, akkor ugyanilyen szeretettel és odaadással készülök a lelki  áldozásra. 

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Soha nem tudsz annyira elveszni,hogy ne találjalak meg Húsvét 3. hete – szerda

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21
  Evangélium: 
  Jn 6, 35-40
  Kafarbaumban így tanította Jézus a sokaságot: ,,Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg. De mondtam nektek, hogy bár láttatok engem, mégsem hisztek. Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, nem utasítom el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy el ne veszítsek semmit abból, amit nekem adott, hanem föltámasszam azt az utolsó napon. Mert Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.''

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy jelen vagy itt, amikor imádságban hozzád fordulok. Benned van bizodalmam és hiszem, hogy minden kegyelmet megadsz nekem, amire szükségem van. Köszönöm az irántam való szeretetedet és a határtalan nagylelkűségedet, amelyet irányomba tanúsítasz. Viszonzásul neked adom életem és szeretetem.

  Kérés: Uram, erősítsd meg beléd vetett hitemet és bizodalmamat, hogy lássam, Te vagy az egyetlen, akire valóban szükségem van!

  Elmélkedés:
  1. Az üres sír mutatja Krisztus nagyságát. „Ez olyan, mintha lenne egy hatalmas űr a szívemben, amit nem tölthetek meg akármivel.” – kiált fel a lélek, amely hosszú távollét után tér vissza a szentségekhez. Éhezte és szomjazta Krisztust, és Krisztus nem engedi, hogy bármi más elfoglalja azt a helyet, ami az övé. Mikor újra és újra találkozunk Krisztussal – az Ő kegyelméből a szentgyónásban, az áldozásban – képesek vagyunk megtapasztalni azokat az ajándékokat, melyeket maga Krisztus ígért meg nekünk. Ha őszintén magunkba tekintünk, mindannyian felfedezhetünk kisebb vagy nagyobb ürességet a szívünkben. Az csakis Krisztus helye lehet, ahova nekünk kell Őt beengedni. De ahhoz, hogy befogadhassuk Őt, keresnünk kell az Ő irgalmát és segítő kegyelmeit.

  2. Akkor hát mitől félsz? Ha az egyetlen dolog, amire igazán szükségünk van, és amire vágyódunk az Krisztus, akkor mi tart vissza minket attól, hogy hozzá menjünk? Néha a büszkeségünk, a lelki lustaságunk, vagy a felszínes lelki élet. Ezeken az okokon túl az is előfordulhat, hogy azt hisszük, ha nyitunk Krisztus felé, akkor elveszítünk valami nagyon fontosat. Emeritus XVI. Benedek első pápai beszédében a következő gondolatokat címezte hozzánk a félelemről: „Ne féljetek Krisztustól! Ő semmit sem vesz el, de mindent odaad nekünk. Ha mi odaajándékozzuk magunkat neki, a százszorosát kapjuk vissza. Igen, tárjátok szélesre az ajtókat Krisztus előtt és meg fogjátok találni az Örök Életet. Ámen.” (2005. április 24).

  3. Meg tudod mondani, hogy hol vannak azok, akik elvesztek? Ezek azok a szavak, amiket Jézus soha nem mondott és nem is fog mondani. Az Atya akarata, hogy Krisztus egy lelket sem veszíthet el, aki benne bízik. Krisztus soha nem hibázik a küldetésében. Ez a mi biztosítékunk arra, hogy Ő soha nem tesz rosszat nekünk és soha nem hagy minket az Ő támogató kegyelmei nélkül. Nem lesz olyan nehézség, akadály, vagy kísértés, ami túl nagy lenne ahhoz, hogy Ő átsegítsen minket rajta.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, bízom benned. Tudom, hogy a sok szenvedés és az akadályok, melyekkel utamon találkozom, hozzád vezetnek el. Te vagy az, aki valóban képes a szívemet betölteni. Valahogy, rejtélyesen minden próbatétel ennek a valóságnak a része.

  Kérés: Ha akadállyal találkozom a mai nap folyamán – még akkor is, ha ez csak egy kis dolog – el fogok imádkozni egy rövid fohászt Krisztushoz és kérem, hogy adjon erőt átlépni ezen a nehézségen.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A jel, amely minden képzeletet felülmúlHúsvét harmadik hete – kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  20
  Evangélium: 
  Jn 6, 30-35
  Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből: ,,Milyen jelet viszel végbe, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint írva van: »Égi kenyeret adott enni nekik«. Jézus ezt válaszolta: "Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adta nektek az égből való kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere az, amely a mennyből szállott le, és életet ad a világnak.” Ekkor azt mondták neki: ,,Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!” Jézus azt felelte nekik: "Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg.”

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy jelen vagy itt, amikor imádságban hozzád fordulok. Benned van bizodalmam és hiszem, hogy minden kegyelmet megadsz nekem, amire szükségem van. Köszönöm irántam való szeretetedet és a határtalan nagylelkűségedet, amelyet irányomba tanúsítasz. Viszonzásul neked adom életem és szeretetem.

  Kérés: Uram, olyan kenyérre éhezem, melyet nem találok meg itt a földön. Add meg, hogy higgyek benned és az Oltáriszentségben való jelenlétedben.

  Elmélkedés:
  1. Mennyei ünnepség. A zsidóknak a kivonulás idején a manna egy Istentől kapott ajándék volt. Napról napra elküldte nekik Isten a mennyből, így az út folyamán soha nem kellett éhezniük, és ez annyi táplálékot adott nekik, melyből elég erőt tudtak meríteni ahhoz, hogy elérjék az Ígéret Földjét. Az út a sivatagon keresztül fáradtságos és hosszú volt, de minden nap kaptak annyi eledelt, ami egész napra elég volt nekik. Az igazi kenyér, melyet az Atyától kapunk – Krisztus az Oltáriszentségben – ugyanilyen a mi lelkünknek. Csillapítja éhségünket és táplál minket, amikor lelki eledel után vágyódunk. Fenntart és megerősít minket, hogy elérjük az örök ígéret földjét.

  2. Kérjetek és kapni fogtok! Akik nem éheznek, azoknak nincs szükségük kenyérre, így arra sem, hogy kérjenek. Akik éheznek, azok megvásárolják maguknak, amire szükségük van. Ám minden ember éhezi a lelki táplálékot, amit nem tud egyedül előállítani, és senki nem tudja elkészíteni neki. Az egyetlen forrás, ahol hozzá tud ehhez jutni, ha alázatosan kéri az Atyától, mert csak az alázatos szív képes Őt befogadni. Kitárt kezekkel és szívvel kell az Úr elé menni és úgy kérni Őt „Uram, add meg nekünk ezt a kenyeret minden nap". Ez a kenyér, amelyet az Örökkévalóságból kapunk, oda visz el minket. Kielégíti a legnagyobb éhséget is. Krisztus csak azoknak tudja odaadni önmagát, akik felismerik, hogy szükségük van rá és kérik Őt: ,,Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!”

  3. Keresd, és meg fogod találni! Ki tudta azt valaha is elképzelni, hogy egy napon Isten emberként száll közénk a mennyből? Ki tudta azt elképzelni, hogy továbbra is közénk jön, hogy kenyerünk legyen? Van még valami, amit nem tenne meg értünk? Ahhoz, hogy ezt az elképzelhetetlen ajándékot befogadjuk, két dolgot kell szem előtt tartanunk: „Aki hozzám jön…” és „Aki bennem hisz…”. Ahhoz, hogy Krisztushoz menjünk, meg kell mozdulnunk – fel kell kelnünk onnan, ahol vagyunk és el kell mennünk oda, ahol Ő van, elengedni mindent, ami megköti kezeinket, és hagyni, hogy Ő elárasszon minket ajándékaival. Hinni Jézusban azt jelenti, hogy belé helyezzük a hitünket és a bizalmunkat. Ez nem más, mint megmutatni és szavainkkal megvallani Őt a világnak és csodálattal eltelve elfogadni az igazságot, hogy Ő valóban jelen van az Oltáriszentségben. 

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, a te jelenléted az Oltáriszentségben valami olyan dolog, amit a szívemmel sokkal jobban kell hinnem, mint amennyire képes vagyok az elmémmel felfogni. Hiszem, hogy mindig annyi kenyeret adsz nekem, amennyivel soha sem fogok éhezni, és a hit majd mindig oltani fogja szomjúságomat. Segíts, hogy jobban higgyek valóságos jelenlétedben, amely hozzásegít majd ahhoz, hogy jobban szeresselek.

  Elhatározás: Ma meg fogok állni egy katolikus templomnál néhány percig, hogy egy kicsit találkozzak az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal, beszéljek vele és kérjem az erősebb hit kegyelmét. Ha erre nincs módom, az imában teszem ezt. 

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A hit szívből jön és nem a megértésbőlHúsvét harmadik hete – hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  19

  Evangélium:
  Jn 6,22-29
  Másnap a tömeg, amely a tengeren túl állt, észrevette, hogy csak egy bárka volt ott, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival a bárkába, a tanítványai egyedül távoztak el. Jöttek viszont Tibériásból más bárkák annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután az Úr hálát adott. Amikor tehát a sokaság meglátta, hogy nincs ott sem Jézus, sem a tanítványai, beszálltak a bárkákba, és Jézust keresve Kafarnaumba mentek. Amikor megtalálták őt a tengeren túl, azt mondták neki: „Mester, mikor jöttél ide?” Jézus azt felelte: „Bizony, bizony mondom nektek: Kerestek engem, de nem azért, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. Ne azért az eledelért fáradozzatok, amely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia ad nektek. Őt ugyanis az Atyaisten jelölte meg pecsétjével.” Erre azt kérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Isten tetteit cselekedjük?” Jézus azt felelte: „Isten tette az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.”

  Bevezető ima: Szentlélek, Úristen, segíts, hogy felismerjem, és elfogadjam az Igazságot! Add, hogy mindenekelőtt felismerjem azt az Igazságot, amely lelkem épüléséről szól, hogy reálisan tudjam tervezni életemet!

  Kérés: Uram, segíts eljutnom a meggyőződésre, hogy úgy sohasem fogok eljutni a boldogságra, ha életemben csupán egy mellékes szerepet adok neked. A boldogságot csak úgy érhetem el, ha Te leszel életem középpontja.

  Elmélkedés:
  1. A kezdethez elég a kíváncsiság. Miután Jézus táplálta az ötezer embert, visszavonult, de ezek az emberek keresték Őt, mert újra megéheztek. Azért keresték a Mestert, mert abban reménykedtek, hogy újra kenyeret ad nekik, vagy tesz valamilyen másik csodát – csupán a kíváncsiság hajtotta őket. A mi első találkozásaink Jézussal is gyakran hasonlóak ehhez. Amikor elindulunk, hogy kövessük Őt, Jézus rögtön megajándékoz minket. Az imádság örömmel tölt el minket; milyen érdekes egyre többet megtudni róla; olyan problémák, amelyeket már régóta cipeltem magammal, egy éjszaka alatt eltűnnek. Ezek a dolgok azt eredményezik, hogy egyre nagyobb érdeklődéssel követem Jézust. Talán csak azért történik mindez, mert boldog vagyok kimondott imám szavaitól, vagy azért, mert vágyakozom az életben a szép dolgok után, s ezek mind elmélyítik bennem Krisztus utáni érdeklődésemet. Lehet, hogy ezek csupán kíváncsiságot szülnek bennem. Alapvetően mindig jó, ha visszagondolunk azokra az időkre, ahogy elindult szeretetkapcsolatom Jézussal. Melyek megtérésem legfontosabb pontjai? Ezekről jó elgondolkozni, s kincsként megőrizni lelkemben.

  2. Beleszeretni Jézusba azt jelenti, hogy növekszünk lelkileg. Még oly csodálatosak is voltak életünk ezen pillanatai, nekünk tovább kell lépnünk. Mélyebbre kell mennünk lélekben. Jézus követése jó, mozgassa azt bármilyen tényező: kíváncsiság, öröm, vagy bármi más. Azonban a legjobb, ha szeretetből követjük Őt. A kezdeti okot, hogy elindultam az Ő követésében újra kell gondolnom, és a szeretet alapjaira kell helyeznem. Ez jó hatással lesz életem minden kapcsolatára. Amikor megismerek valakit, felfedezem benne a kincset, amely ezután az én életemnek is részét képezi. Így kívánságot fogok érezni szívemben, hogy ennek az embernek egy életen át szolgáljak. Ugyanaz a meggyőződés van bennem, ami a Krisztushoz fűződő kapcsolatomban? Ez a meggyőződés elvezet-e engem arra, hogy Jézus egyre fontosabb legyen életemben?

  3. A keresztény hit szilárd meggyőződés, hogy Jézus feltétlenül szükséges a boldogságomhoz. Nekünk az a feladatunk, hogy olyan táplálékot keressünk, amely az örök életre visz minket. Ebben a keresésben döntő szerepe van a Krisztus iránti szeretetünknek. Ha valakit nagyon szeretünk, mindent meg fogunk tenni, hogy ez az ember életünk részévé váljon, és boldoggá tegyük őt. Ugyanez igaz a Jézussal való kapcsolatunkra is. Eléggé szeretem Őt, hogy semmilyen áldozat nem legyen túl nagy, hogy Jézus életem részévé legyen, és boldoggá tegyem Őt? Emlékeztessük magunkat arra, hogy hitünknek lényeges részét ez a szeretet alkotja. Nagy hibát követünk el, ha azt hisszük, hogy a keresztény hit csupán egy tény, egy tanítás, vagy egy dogma elfogadását jelenti. Nem. A keresztény hit szilárd meggyőződés arról, hogy Jézus nem csupán egy valóságosan létező személy, hanem boldogságomhoz és beteljesedésemhez feltétlenül szükségem van Őrá. Jézusba vetett hitem kell indítson arra, hogy minden szükséges dolgot megtegyek azért, hogy befogadjam Őt életembe, és többé ne veszítsem el. Csak ez jelenti az igazi keresztény hitet, csak így teljesítjük be Isten művét. Csak így hiszünk abban, Aki Jézust küldte nekünk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, oly gyakran gyenge az én hitem. Szeretnék igazi keresztény hittel hinni benned. Szeretném, ha hitem többet jelentene annak a ténynek elfogadásánál, hogy Te létezel, és meghaltál értem a kereszten. Szeretném, ha szívből jövő hitem lenne. Kérlek, segíts, hogy szilárd meggyőződéssel higgyem, nélküled nem lehetek boldog földi életemben. Add, hogy mindaz, amit teszek, s a mindennapokban szükséges dolgok azért történjenek, hogy ezek által is részévé váljál életemnek!

  Elhatározás: Ma este a lelkiismeret vizsgálatban meg fogom kérdezni magamtól, mik voltak a mai napom mozgató elemei – a kíváncsiság, más emberi tulajdonságaim, vagy a Krisztus iránti szeretet?

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A feltámadott Úr tanúi vagyunkHúsvét harmadik vasárnapja

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  18

  Evangélium:
  Lk 24,35-48
  Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor. Amíg ezekről beszéltek, Jézus maga állt meg közöttük, és azt mondta nekik: „Békesség nektek!” Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. De ő megkérdezte tőlük: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezt mondta, azután megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mivel örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt mondta nekik: „Van itt valami ennivalótok?” Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára evett belőle. Azután így szólt hozzájuk: „Ezek azok az igék, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban.” Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Azt mondta nekik: „Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni halottaiból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy jelen vagy, amikor imádságommal hozzád fordulok. Bízom benned, és szilárdan hiszem, hogy ma minden kegyelmet megadsz nekem, amire szükségem van. Hálát adok neked életedért és nagylelkűségedért. Szeretném hálából neked ajándékozni az életemet.

  Kérés: Uram, erősítsd meg az Eucharisztiában és életemben való jelenlétedbe vetett hitemet!

  Elmélkedés:
  1. Jézust felismerték a kenyértörésben. Ez az evangéliumi szakasz Krisztus és az emmauszi tanítványok találkozását dolgozza fel. Visszatértek Jeruzsálembe és hírül adták a többi tanítványnak a történteket, mindazt, amit a kenyértörésben felismertek – így nevezték az első keresztények az Eucharisztiát. Lukács nem csak a feltámadott Úr megjelenéseiről számolt be, hanem azt is tanítja, hogy Krisztus jelen van az Oltáriszentségben. Jézus nagyon szeret minket, ahogy azt a Kálvárián egyértelműen kinyilatkoztatta. Szeretné megbocsátani bűneinket, és nekünk ajándékozni az örök életet. Azonban nem elégszik meg azzal, hogy feláldozta magát értünk. Krisztus arra vágyik, hogy folyamatosan nekünk ajándékozza magát, és mindig velünk maradjon. Az Oltáriszentség az Ő határtalan szeretetének egy jele. Ez az oka és a csúcsa a mi vallásos életünknek. Ez egy olyan titok, amiről naponta kellene elmélkednünk, és életünkben a lehető leggyakrabban megtapasztalnunk.

  2. „Békesség nektek!” Jézus így szólt a tanítványaihoz: „Békesség nektek!” Meg akarta őket ajándékozni a békével – azzal a békével, ami nem ebből a világból való. Mi riaszthat el minket, ha meggyőződtünk az Ő szeretetéről? Mi nyugtalaníthat minket, ha tudjuk, hogy Jézus velünk van? Ezért kérdezte meg az apostolokat: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben?” Ők tanúi voltak szeretetének a kereszten, és feltámadása dicsőségének. Tanúi voltak hatalmának és jóságának. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mi nyomasztja a szívemet? Mi az, ami elrabolja álmaimat és békességemet? Minden gondunkat átadhatjuk Jézusnak. Emlékezetünkbe idézhetjük az Ő szeretetét, jelenlétét és a béke ajándékát. Ha felkavarnak minket gondjaink, forduljunk Jézushoz, és adjuk át neki ezeket a dolgainkat!

  3. A test Isten ajándéka. Jézus nyomatékosan hangsúlyozza a Feltámadás valóságát és ez megvilágítja a testre vonatkozó keresztény távlatot: a test nem egyfajta akadály vagy nem a lélek börtöne. Testünk Isten csodálatos ajándéka. A testet Isten teremtette és az ember nem teljes, ha nincs egységben teste és lelke. Jézus, aki legyőzte a halált és feltámadt testben és lélekben, megérteti velünk, hogy pozitívan kell testünkről gondolkoznunk. A bűn alkalmává vagy eszközévé válhat, de a bűnt nem testünk provokálja, hanem erkölcsi gyengeségünk. A test Isten csodálatos ajándéka, amelynek az az elhivatottsága, hogy egységben a lélekkel teljesen kifejezze Isten képmását és hasonlatosságát. Ezért arra kaptunk meghívást, hogy tiszteljük és gonddal legyünk saját és mások teste iránt. (Ferenc pápa 2018. április 16.) 

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, gondjaimat a Te kezedbe teszem. Segíts, hogy továbbra is bízzak gondoskodó szeretetedben. Maradj ma velem, és segíts, hogy megéljem, amit hiszek. Tudom, hogy velem vagy, de nehezemre esik megosztanom másokkal a hitemet. Add meg a bátorságot, amire szükségem van, hogy beszélni tudjak rólad és szeretetedről. Tudom, hogy az embereknek szükségük van rád. Ajándékozz nekem okosságot, hogy tudjam, mit kell tennem, és szólnom!

  Elhatározás: Ma közvetíteni akarom valaki felé, aki közel áll hozzám, a feltámadt Krisztus szeretetét és békéjét.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Ne féljetek!Húsvét második hete – szombat

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  17
  Evangélium: 

  Jn 6,16-21
  Miután beesteledett, tanítványai lementek a tengerre. Beszálltak a bárkába, és elindultak a tengeren túlra, Kafarnaumba. Besötétedett már, de Jézus még mindig nem ment oda hozzájuk. Mivel nagy szél támadt, a tenger háborgott. Amikor mintegy huszonöt vagy harminc stádiumra hajóztak, látták, hogy Jézus a tengeren járva a bárkához közeledik, és megrémültek. Ő pedig így szólt hozzájuk: ,,Én vagyok, ne féljetek!” Fel akarták őt venni a bárkába, de a bárka azonnal a parthoz érkezett, ahová tartottak.

  Bevezető ima: Gyámoltalanul és méltatlanul jövők eléd Uram, Te mégis nagy szeretettel köszöntesz. Ebben az elmélkedésben megpróbálok egy keveset visszafizetni jóságodból.

  Kérés: Add Uram, hogy sose féljek, tudván, hogy mindig mellettem állsz!

  Elmélkedés:
  1.Nehéz idők. Életünk bizonyos pillanatait jól szimbolizálja a mai olvasmány: zavaros víz, sötétség, kevés előrehaladás. Időnként, lelkünk vizét, felkavarják váratlan érzelmeink, büszkeségünk, hiúságunk; elveszítjük irányérzékünket és hiábavalóan evezünk. Van-e másik út, ha Krisztus nincs hajónkon? Mikor küszködünk, figyelnünk kell imaéletünkre is, talán ebben van a megoldás egyes nehézségeinkre.

  2. Én Vagyok! Jézus válasza tanítványai félelmére egy felséges világ. „Én Vagyok”- az isteni név, melyet Isten használt, amikor Mózeshez beszélt az égő csipkebokorból. Erő és hatalom sugárzik ebből a névből. Isten nem nézi tétlenül küszködésünket a távolból. Segítségünkre siet, hogy a tanítványokkal tette a mai evangéliumban.

  3. A biztonságos kikötő. A part azonnali feltűnése olyasmi, amit nehéz elképzelnünk. A tanítványok számára ez majdnem olyan lehetett, mint felébredni egy rémálomból, a veszélyes zavaros vizek közepéből egyből Krisztus mellett találják magukat a szárazföldön. Mit üzen ez számunkra? Talán, azzal. hogy felvesszük Krisztust a hajónkra, bizonyos értelemben már el is értük célunkat.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy ne sodorjanak el büszkeségem, hiúságom és érzékiségem hullámai. Mikor egy helyben topogok, ki mást vádolhatnék magamon kívül? Mégis kegyelmedben bízom. Isteni jelenléted megnyugtat engem. Uram, soha ne hagyj hajómon magamra!

  Elhatározás: Ma megújítom hitemet Krisztusban a szentáldozás által.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Krisztus valódi követőiHúsvéti idő második hete – péntek

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16

  Ma, április 16-án van Emeritus XVI. Benedek pápa 94. születésnapja.
  Imádkozzunk érte, hogy Isten kísérje őt földi életében! 

  Evangélium: 
  Jn 6,1-15
  Mindezek után Jézus Galilea, azaz Tibériás tengerén túlra ment. Nagy sokaság követte őt, mert látták a jeleket, amelyeket a betegeken művelt. Jézus fölment a hegyre, és leült ott tanítványaival. Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, megkérdezte Fülöptől: ,,Honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek?'' Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar tenni. Fülöp azt felelte neki: ,,Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek csak valami kevés jusson.'' A tanítványok egyike, András, Simon Péter testvére így szólt: ,,Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala. De mi ez ennyinek?'' Jézus erre azt mondta: ,,Telepítsétek le az embereket!'' Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig fogta a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy a halakból is adott, amennyit akartak. Miután jóllaktak, azt mondta tanítványainak: ,,Szedjétek föl a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen!'' Összeszedték tehát, és az öt árpakenyér darabjaiból, ami megmaradt az étkezők után, tizenkét kosarat töltöttek meg. Az emberek pedig, látva a jelet, amelyet művelt, azt mondták: ,,Bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra!'' Amikor Jézus észrevette, hogy arra készülnek, hogy megragadják és királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.

  Bevezető ima: Uram, hiszek benned. Oly sok minden és oly sok mindenki segített nekem, hogy jobban megismerjelek és szeresselek! Remélem, megadod nekem az élő hit kegyelmét, amely mindent élővé tesz, amit mondok, gondolok vagy cselekszem. Szeretettel eltelve akarom teljesíteni a küldetést, melyet rám bízol.

  Kérés: Uram, áraszd rám kegyelmedet, hogy kereshesselek, de ne a csodáid miatt, hanem irántad való barátságból!

  Elmélkedés:
  1. Követték Őt, mert látták a csodákat, amiket végbevitt. A csodák és jelek, melyeket Krisztus művelt, nagyon megragadták a tömeget. Nem tudjuk, hogy vajon már hittek is benne, de azt igen, hogy látták: ez egy szeretetreméltó, jószívű ember. Gyakran ez a nyitja annak, ahogy rávehetünk másokat arra, hogy kövessék Krisztust – valamivel fel kell keltenünk érdeklődésüket és kíváncsiságukat. Néha azzal keltjük fel az érdeklődésüket, ha megoldást találunk a bajukra. Biztos vagyok benne, hogy sokan kezdtek hinni Krisztusban és követték Őt, mikor azon a csodálatos napon a Galileai tó partján enni adott nekik. Mi is feltehetnénk magunknak a kérdést: viselkedésünkkel motiválni tudunk-e másokat arra, hogy többet megtudjanak arról, ami olyan boldoggá tesz minket.

  2. Leült tanítványaival. Jézus eltölt legközelebbi követőivel néhány bensőséges pillanatot, hogy tanítsa őket és megmutassa nekik azokat az erényeket, melyekre szükségük van. Hányszor segített Jézus nekem is és küldött valakit, aki megtanította azokat az erényeket, melyekre szükségem volt: szüleimet, egy tanárt, barátot vagy talán egy teljesen idegent. Krisztus keresztezi a mi utunkat, hogy megtanítson minket az Ő útjára – így vissza tudunk fordulni és üzenetét másoknak is továbbadjuk.

  3. Az ima által megerősödni. Jézus visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Gyakran látjuk, hogy Krisztus imádkozik. Néha akkor, mielőtt elindul, hogy másokat szolgáljon, máskor egy munkával és apostolkodással teli fárasztó nap után húzódik vissza imádkozni. Ezzel megmutatja nekünk, hogy aktív életünknek belső, lelki életünkből kell fakadnia és táplálkoznia. Arra tanít minket, hogy forduljunk az Atyához és imádkozzunk Hozzá úgy, ahogy egy gyermek fordul szeretett édesapjához. Istennel mély barátságban kell összefonódnunk, hogy munkánk gyümölcsöt teremjen. Ez mély bensőségességet teremt bennünk s így Isten az egész nap folyamán jelen van szívünk legmélyén.

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, Te minden bajban lévő emberhez odafordulsz, és arra hívsz minket, hogy egyre odaadóbban kövessünk téged. Add, hogy szereteted szépsége magához vonzza szívemet és értelmemet, s így egyre jobban akarjalak követni! Legyen minden tevékenységem belső életem következménye és gyümölcse!

  Elhatározás: Mielőtt ma valami fontos dologba kezdek, megkérem a szívemben és értelmemben lakozó Istent, hogy töltse el ezt a tevékenységemet Krisztus szeretetével.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A Lélek ajándékaHúsvét második hete - csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  15

  Evangélium:
  Jn 3, 31-36
  Aki felülről jön, fölötte van mindenkinek. Aki a földről való, az földi, és a földről beszél. Aki a mennyből jön, feljebb való mindenkinél. Arról tanúskodik, amit látott és hallott, de a tanúságát senki sem fogadja el. Aki elfogadja tanúságát, az igazolja, hogy Isten igazmondó. Mert akit Isten küldött, az az Isten igéit mondja, ő ugyanis a Lelket nem mértékkel adja. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe adott. Aki a Fiúban hisz, annak örök élete van, aki pedig nem hisz a Fiúban, nem látja meg az életet, hanem Isten haragja marad rajta.

  Bevezető ima: Uram, eléd jövök, szegényen és méltatlanul. Te mégis hatalmas szeretettel fogadsz engem. Az elmélkedés során az erőfeszítésemmel szeretném egy kicsit viszonozni a Te nagy kedvességedet.

  Kérés: Uram, segíts, hogy együtt tudjak működni legnagyobb ajándékoddal, a Szentlélekkel.

  Elmélkedés:
  1. Nincs hiány a Lélek ajándékában. Jézus nem méregeti a Lélek ajándékának mértékét. A Szentlélekkel és rajta keresztül Krisztus az egész életünket egy másik szintre emeli. Az Úr nagylelkűsége lenyűgöző. Gondolj az Oltáriszentségre. Minden alkalommal, mikor az Urat magunkhoz vesszük, a lelkünkben megújítja és elmélyíti a Szentlélek jelenlétét. Minden szentáldozással felkészítjük a testünket és a lelkünket a Feltámadás halhatatlanságára. Természetesen egy ilyen ajándék választ vár. Ennek a nagylelkűséggel szemben hogyan is lehetünk zsugoriak a válasznál?

  2. Emberi kapcsolataink ajándéka. A Lélek ajándéka alapvető az emberi kapcsolatainkhoz. Jézus heves imája az Utolsó vacsorán a tanítványok egységéért volt: “Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned.” (Jn 17, 21). Egy ilyen egységben a Szentlélek teljességgel nélkülözhetetlen. Azért, hogy hatásos legyen a Lélek ajándéka, gondoskodik az ellenméregről a széthúzáshoz való hajlamunknak. A Lélek legyőzi a büszkeségünket és az egoizmusunkat azzal, hogy emlékeztet minket Krisztus alázatára. Felkavarja a felismerést, hogy szeretetben kell élnünk, és megadja az erőt nekünk, hogy ne számolgassuk az árat, ha adnunk kell valamit. Képessé tesz minket arra, hogy megőrizzük az egységet.

  3. Lelki életünk ajándéka. A szívünknek az a mélye, ahol végül megtapasztalhatjuk a Léleknek az ajándékát. De van úgy, hogy inkább kiszáradt kútnak érezzük magunkat, és nem örök életet adó forrásnak. (Jn 4, 14). A Szentlélek munkálkodik – bőven – nem kevésbé a szárazság pillanataiban, mint a vigasztalások során. Arra törekszik, hogy megtisztítson bennünket azoktól a kötődésektől, amelyek visszatartanak minket. Arra vezet minket, hogy Istent önmagáért keressük, és ne csak mint lelki cukros bácsit. Mégis, várnunk kell a vigasztalás pillanatára azzal a reményteli tudással, hogy az Úr közel van. Amikor megtapasztaljuk ezt a vigasztalást, megtapasztalhatjuk annak a megerősítését is, hogy a Lélek, mint az Úr ajándéka, semmihez sem hasonlítható!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, a Szentlélek az Egyház lelke. Ő az ajándék, amelyet akkora nagylelkűséggel adtál nekünk. Segíts nekünk, hogy még inkább e szerint az igazság szerint éljünk. Segíts, hogy engedelmesek legyünk akkor is, amikor késztetést érzünk a büszkeségre. Segíts, hogy szeressünk akkor is, amikor késztetést érzünk az elutasításra. Add, hogy Szentlelked folyamatosan megújítsa a kapcsolatot, amely együtt tart minket.

  Elhatározás: Táplálom magamban a felebaráti szeretetet azáltal, hogy különös figyelmet fordítok a Szentlélek indításaira.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A világosság felé tartaniHúsvét második hete – szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  14

  Evangélium: 
  Jn 3, 16-21
  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. Az ítélet pedig ez: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit; de aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat.

  Bevezető ima: Uram, Te jobban tudod nálam, hogy mire van szükségem. Szentlelked mutassa meg, hogy mit kérjek ebben az imában. Be akarom teljesíteni szent akaratodat az életemben. Szeretlek Uram, és beléd vetem minden reményemet.

  Kérés: Uram, növeld a feltámadás erejébe vetett hitemet!

  Elmélkedés:
  1. Isten szereti a világot. A néhány évvel ezelőtti Indiai-óceánon pusztító cunami Isten jóságának megkérdőjelezésére indított számos embert. Ha Isten jó, hogyan engedhetett meg egy ilyen katasztrófát? De mit tanít a hitünk? Azt, hogy Isten szereti a világot, olyannyira, hogy elküldte egyszülött Fiát. A gonosz valós és jelenlévő dolog a világban, a halálos áldozatok magas száma is mutatja, hogy maga a természet is együttműködik a halál erejével. Az első meghatározó csapás a világot fogva tartó láncra Krisztus kereszthalála volt. A Mi Urunk kivégzése a leggonoszabb tett volt, amelyet a történelem valaha is látott, azonban Isten ereje által ez mindannyiunk számára az örök élet forrása lett, ahogy ezt most a húsvéti időben ünnepeljük. A feltámadás ereje által mindannyian a szenvedés és a halál feletti megsemmisítő győzelem felé tartunk.

  2. A bűn a legnagyobb gonoszság. A fizikai rossz, amelyet egy természeti csapás okoz, rettenetes. De a bűn még rosszabb. A mai evangéliumi szakasz olvasása azokra a lelkekre emlékeztet minket, akik tudatosan a rosszat választották. Az egészben a legironikusabb az, hogy az emberek a saját beteljesítésükért választják a rosszat. A beteljesedés helyett azonban az ürességgel találkoznak, amely égető, önmagát marcangoló elítélést hordoz magában. A sötétségben, a fény ellentétében élnek. Ha ismernénk valakit, aki szabadon azt választja, hogy egy sötét barlangban lakjon, őrültnek tartanánk. Hol vannak a sötét utak a mi életünkben?

  3. A fény felé fordulva. Krisztus testét fizikailag elpusztították a gonosz döntések és az emberi kegyetlenség által. Amikor a feltámadt Úr megjelent az apostoloknak az utolsó vacsora termében, Jézus új életének dicsősége új irányt mutatott, amerre az apostoloknak is el kellett indulniuk. Az Egyházban megélt életünkkel mi is arra haladunk, hogy megújítsunk mindent Krisztusban, ahol nincs többé halál, és minden könnycseppet letörölnek. A természeti katasztrófákban megnyilvánuló fizikai rossz, és a bűn, mint erkölcsi rossz próbára teszik hitünket. De ezek a legyőzött ellenségünk utolsó leheletei. Gyűjtsünk tehát újra erőt és bátorságot! A fény felé tartsunk, ahol Krisztus az egész teremtett világ Ura és Királya!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, szeretnék a fényben élni. Űzd el szívemből a bűn és hitetlenség minden sötétségét! Néha küzdök azért, hogy megláthassam isteni tervedet. Azonban hitem által tudom, hogy Te vagy a szeretet és az irgalom, és a végtelen fény felé vezetsz minket.

  Elhatározás: Megújítom lelkemben a világról alkotott elképzelésemet azáltal, hogy a nap folyamán gyakran emelem Istenre tekintetemet.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Lélekből születniHúsvét 2. hete - kedd

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  13

  Evangélium: 
  Jn 3, 7b-15
  Jézus azt felelte Nikodémusnak: „Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges újra születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a Lélektől született.” Nikodémus megkérdezte: „De miképpen lehetséges mindez?” Jézus azt felelte neki: „Te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, hogyan fogjátok majd elhinni, ha a mennyei dolgokról beszélek nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.”

  Bevezető ima: Uram, Te jobban tudod, hogy mire van szükségem, mint én. Szentlelked mutassa meg, hogy mit kérjek ebben az imában. Be akarom teljesíteni szent akaratodat az életemben. Szeretlek Uram, és beléd vetem minden reményemet.

  Kérés: Uram, növeld a hitemet!

  Elmélkedés:
  1. Te vagy Izrael tanítója. Nikodémus az egyik vezető tanító volt, mégis voltak kérdései Jézushoz. Mint hittanár, nagyon jól képzett volt a szabályokban és előírások terén, mégis egy ponton hézagos volt a tudása. Nem tudott semmit a Szentlélekről, és létezésnek arról az új formájáról, amelyet a „víz és lélek” általi újjászületéssel nyerhetünk. Ebből a szempontból nem is vádolható Nikodémus, mivel Jézus még nem nyilatkoztatta ki mindezeket. Azonban ebből láthatjuk, hogy annak, aki tanítja a lelki életet, milyen fontos a hit ismerete, hogy hiteles lelki vezető lehessen. Hitvalló katolikusként kell elvezetnünk másokat a hitük elmélyítésére. Ismerjük-e ehhez eléggé a hitünket, és valóban szívből éljük-e meg?

  2. Újjászületve a Lélekből. Gyakorló materialisták vagyunk? Olykor annyira behálóz minket a mindennapi élet valósága, hogy már nem marad gondolatunk a lelki világ számára, amely végtelenül nagyobb az anyagi világnál, amely tökéletesen leköti a figyelmünket. Keresztségünk által, a mennyei dolgok határoznak meg bennünket. Hordozzuk a lelkünkön azt az eltörölhetetlen jegyet, amely hirdeti a világnak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Minden egyes lelki lélegzetvételünkkel és a mennyei világra vetett pillantásunkkal megújítjuk ezt a Lélekben való újjászületésünket, ami által az Úr tulajdonává tett minket.

  3. Tanúságot tenni. Jézus itt a tanúságtételről beszél. Azt akarja, hogy mi is tanúk legyünk. Azt akarja, hogy a nekünk kinyilatkoztatott „mennyei dolgokat” továbbadjuk a világnak. A legjobb tanúságtétel biztos, hogy a feltámadás boldogságában és felebaráti szeretetben megélt élet. Egy vidám, szeretetteljes katolikus viselkedésén felismerhető, hogy hiteles az Istenbe vetett hite. Kérdezzük meg magunktól, amikor éppen mérgesek, csalódottak vagy kritikusak vagyunk: „Ez a Szentlélekkel eltelt élet tanúságtétele?”

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy ajándékul adtad az életembe a Szentlelket. Időnként nem úgy élem az életemet, ahogy azt az általad adott nagy kegyelemmel kellene, de tudom, hogy türelmed és irgalmad mindig ad egy újabb lehetőséget. Segíts, hogy szeressek másokat, és felebaráti szeretetem által bepillanthassanak a mennybe.

  Elhatározás: Mai beszélgetésemben megpróbálok egy lelki magot elvetni mások lelkében.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Újjá születniHúsvét második hete – hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  12

  Evangélium: 
  Jn 3,1-8
  Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: "Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten." Jézus azt felelte neki: "Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát." Nikodémus megkérdezte: "Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék?" Erre Jézus azt mondta: "Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.

  Bevezető ima: Uram, Te jobban tudod, hogy mire van szükségem, mint én. Szentlelked mutassa meg, hogy mit kérjek ebben az imában. Be akarom teljesíteni szent akaratodat az életemben. Szeretlek Uram, és beléd vetem minden reményemet.

  Kérés: Uram, növeld Szentlelked iránti érzékenységemet!

  Elmélkedés: 
  1. A
   mi szemeink. Mit látnak a szemeink? Látják Isten munkáját a teremtményekben, amelyek az Ő szeretetét hirdetik. Úgy látják a teremtményeket, mint a szerető Teremtőnek való válaszadás és tudás jelentését. Szemeink látják a lehetőségeket, amelyekben gyakorolhatjuk azt a fajta szeretetet, amelyet ettől a Teremtőtől tanultunk. Látják Krisztus titokzatos szeretetét az Oltáriszentségben. Látják a Lélek működését az Egyházban, Krisztus titokzatos Testében. A szemek a hit eszközei, amelyek megbízhatóan szolgálnak minket a mennybe vezető úton. Érvényes ez az én szemeimre is?

  2. A szív szemei. Ha a szívből jövő dolgok bemocskolhatják az embert, ugyanúgy a szívből származhatnak azok a dolgok is, amelyek által szentté válunk. A szemek a szív eszközei is. A szemek arra figyelnek, amit a szív kincsnek tart. Krisztus nagyon tisztán kijelentette: „A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos. De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?” (Mt 6, 22).

  3. A Lélek szemei. „A szél ott fúj, ahol akar, és hallhatod is az általa keltett zajt, de nem tudod, hogy honnan jön és hová tart.” Ugyanez igaz a Lélekre is. A Szentlélek, a Vigasztaló, a szavak hangja nélkül beszél a lelkünkhöz. A lélek szemei, amelyeket ugyanez a Lélek vezérel, segítenek minket észrevenni, ami jó, és abban, hogy az Ő vigasztalásának mindig örvendjünk. Ebben a húsvéti időszakban, a Lélek elkezdi működését, és az Egyház még bensőségesebben énekli: „Veni Sancti Spiritus! - Jöjj Szentlélek!” Mint ennek a titokzatos Testnek a tagjai, egyértelmű parancs számunkra, de egyben csodálatos jogunk is, hogy csatlakozzunk ehhez az imához.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus Krisztus, Te megígérted, hogy elküldöd Egyházadba a Szentlelket, és különböző alkalmakkal felkészíted az apostolokat arra, hogy készek legyenek. Úgy, ahogyan Izrael népe is pillanatok alatt elkészült a Pászka ünnepén az elindulásra, vezess engem is, hogy kész legyek elindulni Szentlelkeddel!

  Elhatározás: Ma, rövid fohászokkal, többször is segítségül hívom a Szentlelket.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A távolság megtapasztalása Húsvét másodikvasárnapja az Isteni irgalmasság vasárnapja

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11

  Evangélium:
  Jn 20,19-31
  Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: "Láttuk az Urat!" De kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem." Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Aztán Tamáshoz fordult: "Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás fölkiáltott: "Én Uram, és Istenem!" Jézus csak ennyit mondott: "Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek." Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

  Bevezető ima: Uram Jézus, hiszek irántam való szeretetedben és kegyelmedben, ezért jöttem ma eléd. Tudom, hogy ezen az elmélkedésen keresztül megtapasztalhatom szeretetedet és eltelhetek kegyelmeddel azért, hogy beteljesíthessem azt a szerepet, amelyet a megváltás tervében nekem szántál. Tudod, hogy gyenge vagyok, és néha úgy érzem, hogy feladom. Ugyanakkor tudom, hogy számíthatok nagylelkű kegyelmedre, amellyel támogatod a bátorságomat és a szeretetemet. Részemről küzdeni fogok azért, hogy jól kihasználhassam ezt a veled töltött időt.

  Kérés: Jézus Krisztus, engedd, hogy megismerjem a szívedet!

  Elmélkedés:
  1. Az Ő szíve. Ebben a szentírási részben, Krisztus belehelyezi magát abba a megtapasztalható távolságba, amely elválasztja Őt Tamás ujjától és kezétől. Arra hívja ezt az apostolt, hogy kétségekkel harcoljon azért, hogy elérje az Ő oldalát és kapcsolatba kerüljön Szent Szívével, amely csordultig van irgalommal. Nincs többé kétség a Megváltó feltámadott testében, de nincs kétség az Ő irgalmát illetően sem, amelyet a bűnök bocsánatáról megígért. Tamással együtt, kerüljünk mi is érinthető közelségbe Krisztus szívével, és nézzünk keresztül az Ő megnyitott oldalán, hogy megláthassuk azt a szívet, amely annyira szeret minden lelket.

  2. Az én szívem. Nem csupán megérinteni akarjuk Krisztus szívét, hanem arra is meg akarjuk kérni az Urat, hogy Ő is érintse meg a szívünket. Csakúgy, mint a leprások, akik eldeformálódott testüket mutatták Krisztusnak, hogy érintse és gyógyítsa meg őket, ugyanúgy mutassuk meg neki a mi eldeformálódott lelkünket, kérve az érintést és a gyógyulást. Boldog Faustisna Kowalska nővér, az Isteni Irgalmasság apostola azt mondaná, hogy ehhez csak annyi szükséges, hogy hagyjuk a szívünket félig nyitva, és Isten megteszi a többit. Mutassuk meg az Ő „szent ujjának” azt, amit meg kell érintenie kegyelmével, különösen a gyónás szentsége által.

  3. Minden szív. Krisztusban a legfőbb szomjúság gyakran találkozik a legfelháborítóbb hálátlansággal és sértéssel a lélek részéről. A Szent Szív ezt Alacoque Szent Margit Máriának mondta el. Elmagyarázta neki, hogy számára a legkínzóbb fájdalmat az emberek hálátlansága okozza. Törekedjünk arra, hogy közelebbi kapcsolatba hozzuk a lelkeket ezzel a szomjazó szívvel, az imáink, az apostoli erőfeszítéseink és a felajánlásaink által.

  Ferenc pápa így fogalmazott 2020-ban ezen a vasárnapon: Csak ő hiányzott, Tamás. De az Úr megvárta. Az irgalmasság nem hagyja magára, aki lemaradt. Most, amikor a világjárványból való lassú és fáradságos újrakezdésre gondolunk, épp ez a veszély fenyegethet: elfeledkezni arról, aki lemaradt. Fennáll a veszély, hogy egy még rosszabb vírus támad meg bennünket, a közömbös önzőségé. Ennek a vírusnak az átadása azzal a gondolattal kezdődik, hogy az élet akkor lesz jobb, ha nekem jobb lesz, hogy akkor lesz minden rendben, ha számomra rendben mennek a dolgok. Innen indulunk, és odáig mehetünk, hogy válogatunk az emberek között, leselejtezzük a szegényeket, feláldozzuk a lemaradókat a haladás oltárán.
  Ez a világjárvány azonban emlékeztet bennünket arra, hogy nincsenek különbségek és határok a szenvedők között. Mindannyian törékenyek, mindannyian egyformák, mindannyian értékesek vagyunk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, köszönöm a szeretetről és az irgalmasságról adott példádat, amelyet a tanítványoknak való megjelenésed és Szent Tamáshoz való kedvességed által adtál nekünk. Legyen tele az én szívem hálával és maradjon közel a Te szerető, irgalmas érintésedhez!

  Elhatározás: Imádkozni fogok egy ismerősömért, hogy tapasztalja meg Isten irgalmát a gyónás szentsége által. Ha lehet, közvetlenül segítek valakinek, hogy ez megtörténjen.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."