19187 ima található a honlapon, összesen 22699 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Isten tervét nem húzza keresztül emberi számításNagyböjt ötödik hete – szombat

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

  Jn 11,45-56
  Sokan a zsidók közül, akik Máriához és Mártához jöttek, és látták, amit tett, hittek benne. De néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, hogy Jézus mi mindent cselekedett. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és azt mondták: ,,Mit csináljunk? Ez az ember ugyanis sok csodajelet művel. Ha hagyjuk ezt neki, mindnyájan hinni fognak benne. Akkor eljönnek a rómaiak, és elpusztítják országunkat és nemzetünket.'' Egyikük pedig, Kaifás, aki abban az esztendőben főpap volt, azt mondta nekik: ,,Ti nem tudtok semmit, s arra sem gondoltok, hogy jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, mint ha az egész nemzet elveszik!'' Ezt pedig nem magától mondta, hanem, főpap lévén abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nemcsak a nemzetért, hanem hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt. Ezért Jézus már nem járt nyilvánosan a zsidók közt. Elment onnan a puszta melletti vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival együtt. Közel volt a zsidók Pászkája, és vidékről sokan mentek föl Jeruzsálembe Húsvét előtt, hogy megszenteljék magukat. Keresték Jézust, és a templomban azt mondogatták egymásnak: ,,Mit gondoltok? Vajon eljön-e az ünnepre?''

  Bevezető ima: Uram! Lassan a nagyböjti idő végéhez közeledünk, egyre közelebb szenvedésed pillanata. Kérlek, add, hogy minél szorosabb egységben éljem át Veled ezt az utolsó pár napot, amikor tanítványaid körében vagy. Küldd el Szentlelked, hogy vezessen ebben az imában, segítsen elcsendesednem és Rád figyelnem!

  Kérés: Adj nekem tisztánlátást, Uram, hogy eligazodjak az emberi érdekek szövevényében!

  1. Sokan hittek Jézusban, de néhányan nem. A zsidók számára nagyon felkavaró volt Jézus működése. Bár prófétákhoz szokott nép voltak, de az Isten Fiának gondolatai megosztották őket. Gyorsan szakad két pártra az előtte egységes nép. Akik hittek Jézusnak, és akik nem. A kételkedők a vezetéshez mentek, döntsenek ők. A vezetés pedig csak a politikát tartotta szem előtt: azt feltételezték, hogy a rómaiak az egész népet elpusztítják, ha mindenki Jézusban fog hinni. Érdekes összefüggés mai szemmel nézve, cáfolható, vitatható, de a lényeg, hogy pont ezzel az érveléssel döntenek úgy, ahogy azt Isten eltervezte.

  2. Jézus meg fog halni a nemzetért, és nemcsak a nemzetért, hanem hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse.” Megszületett hát a döntés, teljesül az isteni terv. Jézus az egész emberiséget váltja meg, nem csak a zsidókat. A zsidó vallás nemzeti színezete a kereszténységben világméreteket ölt és minden ember számára elérhetővé teszi az isteni irgalmat és szeretetet. Egy nagy közösséget hoz létre, az Egyházat. Ehhez azok az emberek kellettek, akik nem hittek Jézusban. Isten ura mindennek, jónak és rossznak egyaránt.

  3. Keresték Jézust, és a templomban azt mondogatták egymásnak: ,,Mit gondoltok? Vajon eljön-e az ünnepre?'' Milyen ártatlannak tűnik ez a mondat. Ha nem ismernénk az előzményeket, azt is gondolhatnánk, hogy azért akarnak találkozni Vele, hogy a segítségét kérjék, hogy tanítását hallgassák. Mi is keressük Jézust. Keressük az imádságban, az emberekben, életünk eseményeiben. Én miért keresem Őt? Mit mondok Neki, amikor találkozom Vele? Találkoztam már vele?

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Köszönöm Neked ezt az időt, amit Veled tölthettem. Köszönöm a tanításodat, köszönöm, hogy biztos lehetek abban, hogy kézben tartod a helyzeteket és döntéseim mögött ott vagy akkor is, ha nem sikerül a Te akaratoddal összhangban meghoznom. Kérlek, tekints igyekezetemre és áldd meg erőfeszítéseimet, hogy közelebb kerülhessek Hozzád!

  Elhatározás: Ma imádkozom egy nehéz helyzet megoldásáért.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Tetteink tanúskodnak Istennel való kapcsolatunkrólNagyböjt ötödik hete – péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

  Jn 10,31-42
  Erre a zsidók ismét köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azt mondta nekik: „Sok jótettet mutattam nektek az Atyától, azok közül melyik tettért köveztek meg?” A zsidók azt felelték: „Jótettért nem kövezünk meg téged, hanem a káromlásért, mivel ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus azt felelte nekik: „Vajon a ti törvényetekben nincs megírva: „Én azt mondtam: Ti istenek vagytok?” Ha azokat mondta isteneknek, akikhez az Isten igéje szólt -- márpedig az Írás érvényét nem veszti --, miképp mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világra küldött: „Káromkodsz!”, mivel azt mondtam: Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem, de ha cselekszem, akkor, ha nekem nem is hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy megtudjátok és belássátok, hogy az Atya énbennem van, és én az Atyában.” Erre ismét el akarták őt fogni, de kisiklott a kezük közül. Ezután ismét eltávozott a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott maradt. Sokan jöttek hozzá, és azt mondták: „János ugyan semmi csodajelet sem cselekedett, de mindaz, amit János róla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne.

  Bevezető ima: Istenem! Köszönöm a mai napot, köszönöm, ezt a csendet, ami körülvesz az imádság idején. Köszönöm a szeretetet, amivel körülveszel, köszönöm a szavakat, melyekkel evangéliumodon keresztül vezetsz. Jöjj, Szentlélek, imádkozz velem és bennem!

  Kérés: Add Uram, hogy szavaim és tetteim összhangban legyenek, hogy átsugározzon rajtuk a Te jelenléted és az emberek elgondolkodjanak rajta és elkezdjenek keresni Téged.

  1. „Melyik jótettért köveztek meg?” Jézus élete közeledik a beteljesülés felé. Három éve tanít és gyógyít, már mindenki ismeri. Egyre több vitája van azokkal, akik nem fogadják el őt. Most is egy ilyen beszélgetésnek vagyunk tanúi. A vita forrása a két különböző nézőpont: a zsidók a szavait kifogásolják, Jézus a tettei alapján ítéli meg a helyzetet. Érdekes, hogy ilyen különböző a megítélés, hiszen a két dolog egy tőről fakad. Akkor vagyunk hitelesek, ha szavaink és tetteink ugyanazt az üzenetet közvetítik. Jézusnál teljes összhang volt: az mondta, hogy az Isten Fia és Isten erejével gyógyított. A zsidók mégis két különböző üzenetet vettek: a csodákat, gyógyulásokat (jótetteket) elfogadták, de a szavakkal nem értettek egyet, a legsúlyosabb bűnnek tartották, amit Jézus mond.  Te minek hiszel inkább és miért?

  2. Higgyetek a tetteknek, hogy megtudjátok és belássátok, hogy az Atya énbennem van, és én az Atyában.”Jézus nem várja, hogy magunk találjuk meg a választ az előbbi kérdésre. Azt mondja, tetteink hitelesen igazolják azt, ami bennünk lakik, tetteinken keresztül mutathatjuk meg mi is, mit gondolunk, és mi lakik a szívünkben. A példa mindig sokkal hatékonyabb, mint a szavak. De miután tetteink bensőnkből fakadnak, ott kell kezdeni a változást. Magunkba nézni és összehasonlítani motivációnkat, tetteink rugóját azzal, Jézust mi vezérelte. Minél jobban hasonlítunk Rá, minél szorosabb egységben vagyunk Vele, annál inkább megnyilvánul majd tetteinkben az Ő ereje. Életre szóló feladat. Életünk végén tetteink fognak számítani és a hitünk.

  3. „Ismét el akarták őt fogni, de kisiklott a kezük közül.” Jézus körül már annyira feszült a hangulat, hogy bármit mond, meg akarják kövezni, vagy el akarják fogni. De nem tudják, mert még nem jött el az Ő órája. Tanít és gyógyít az utolsó pillanatig, nem zavarja a közhangulat. Van azonban sok ember, aki hisz Neki és követi Őt, csak róluk az evangélium nem ír részletesen, csak megemlíti, hogy „sokan hittek benne”. Vajon honnan származik ez a hatalmas biztonságérzet a dühöngő emberek között? Vajon honnan a megingathatatlansága és feladattudata? Az Istennel való egységéből. Jézus arra tanít minket, hogy a Vele való egységben megmaradva mi is nagy dolgokat cselekszünk majd. „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amit én teszek, sőt nagyobbakat is tesz azoknál.” (Jn 14, 12)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, hálát adok Neked az ajándékokért, amit ebben az imában kaptam Tőled. Hála a szeretetedért és a hűségedért, a nagylelkűségedért és a türelmedért. Maradj Velem a mai napon és segíts, hogy én se hagyjalak el Téged!

  Elhatározás: Ma egy jótettel kedveskedek valakinek, de úgy, hogy két dolgot tartok szem előtt: Egyrészt a tettem neki okozzon örömet, ne nekem, másrészt figyelek arra, hogy betartsam ma is a járvány időszaka alatti előírásokat.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Az örök életNagyböjt ötödik hete – csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02

  Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

  Jn 8,51-59
  Bizony, bizony mondom nektek: „Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem.” Azt mondták erre a zsidók: „Most ismertük meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod: „Ha valaki a tanításomat megtartja, nem ízleli meg a halált sohasem.” Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?” Jézus azt felelte: „Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok: „Istenünk”, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonló hazug lennék. De én ismerem őt, és a tanítását megtartom. Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, és örvendezett.” A zsidók erre azt mondták neki: „Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?” Jézus azt felelte nekik: „Bizony, bizony mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” Ekkor köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.

  Bevezető ima: Úr Jézus! Kegyelmedből a mai nap is rám virradt, újabb lehetőséget kaptam arra, hogy Veled legyek, hogy közelebb kerüljek Hozzád és jobban megismerjelek. Annyira szeretlek! Szeretnék ezzel az imával is örömet szerezni Neked. Kérlek, küldd el Szentlelked, vezesse imámat, hogy örömödre legyen!

  Kérés: Add, Uram, minden nehézség és akadály elviselésében, leküzdésében az lebegjen a szemem előtt, hogy nincs annál nagyobb jutalom, mint amit Te készítesz számunkra földi életünk végén.

  1. „Ha valaki a tanításomat megtartja, nem ízleli meg a halált sohasem.” Ez a mondta kiveri a biztosítékot Jézus hallgatóságánál. Őrültnek tartják, hiteltelennek, hiszen annál megingathatatlanabb és megcáfolhatatlanabb tény nincs, mint hogy mindenki meg fog halni, aki egyszer megszületett. Az örök életről szóló tanítás Jézus eljövetelének az értelme.

  2. „Nem ismeritek őt. Én azonban ismerem”. Jézus újra arról beszél, amit már annyiszor mondott, és ami a legjobban felháborítja hallgatóságát. Őt az Atya küldte, Ő látta és ismeri Istent, sőt, elénk éli Őt, mert az Atya olyan, mint Ő.  Érdemes elgondolkodni azon, milyen a mi képünk Istenről? Milyennek ismerjük Jézust? Mert ha Őt ismerjük, mi is ismerjük az Atyát.

  3. Óriási felháborodás. A megkövezés halálbüntetés volt, a legsúlyosabb bűnök megtorlására alkalmazták. Abból, hogy meg akarták kövezni Jézust, arra következtethetünk, hogy – megítélésük szerint – amit mondott, súlyos bűnnek számított. A törvény tisztelete olyan mértékben elvakította a zsidókat, hogy nem tudták felismerni Jézusban az Atyát. Képtelenek voltak felülemelkedni azon, hogy Istent nem láthatja senki. Tehát, ha valaki látta, az hazudik. Ezzel szemben Jézus nevezi őket hazugnak. Óriási a felháborodás, Jézus kénytelen elbújni, majd elmenni a templomból. Hányszor háborodunk fel mi is, ennél kisebb horderejű dolgokon is! Dühünkben meggondolatlan dolgokat mondunk. Szavainkkal megkövezzük a másikat és benne Jézust. Észrevesszük egyáltalán?

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Uram, hogy találkozhattam Veled az imádságban. Kérlek, ne haragudj rám figyelmetlenségeimért és én-központúságomért. Add, hogy ne feledkezzem meg arról, hogy a másik emberben téged bántalak meg, amikor ellene fordulok.

  Elhatározás: Ma megpróbálok csendben maradni, ha bármi bántás ér.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Isten szemével látni a dolgokatNagyböjt ötödik hete – szerda

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja 

  Jn 8,31-42
  Azoknak a zsidóknak, akik hittek neki, Jézus azt mondta: „Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” Azok azt felelték neki: „Ábrahám utódai vagyunk, és soha senkinek nem szolgáltunk. Hogyan mondod hát te, hogy „szabadok lesztek”?” Jézus így szólt: „Bizony, bizony mondom nektek: Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga. De a szolga nem marad örökre a házban, csak a fiú marad ott mindörökké. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de meg akartok engem ölni, mert a tanításom nem hatol belétek. Én azt mondom, amit az Atyánál láttam, és ti is azt teszitek, amit atyátoktól hallottatok.” Azt felelték neki: „A mi atyánk Ábrahám!” Jézus azt mondta nekik: „Ha Ábrahám fiai lennétek, Ábrahám tetteit cselekednétek. De most meg akartok ölni engem, azt az embert, aki nektek azt az igazságot mondtam, amelyet az Istentől hallottam; ezt Ábrahám nem tette. Ti a ti atyátok tetteit cselekszitek.” Erre azt mondták neki: „Mi nem paráznaságból születtünk. Egy Atyánk van, az Isten!” Jézus így szólt hozzájuk: „Ha Isten volna az Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől származtam és jöttem. Hiszen nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.

  Bevezető ima: Istenem! Köszönöm Neked ezt az új napot, köszönöm az éjszakai pihenést. Ismét itt vagyok Előtted, hogy imádkozzak, hogy Veled legyek. Csak a Tiéd ez az idő, csak Rád szeretnék figyelni. Engedj közel magadhoz, boríts be irgalmaddal és szereteteddel!

  Kérés: Add, hogy jobban megismerjelek!

  1. „A zsidóknak, akik hittek neki”. Mióta Jézus megbocsátott a házasságtörő asszonynak folyamatosan arról beszél hallgatóinak, ki Ő. Nagy megbotránkozást kelt, amit mond, sokan a legnagyobb istenkáromlásnak tartják, hogy Isten Fiának nevezi magát. Ebben az evangéliumi részben már mindenki elment, aki megbotránkozott, kezdik szervezni az elfogatását, már csak azok vannak körülötte, akik hisznek neki. A mai evangéliumi párbeszédből láthatjuk, hogy ők sem értik egyáltalán, miről beszél Jézus, csak annyiban mások a nem hívőknél, hogy nem vesztették el a bizalmukat, hogy Jézus tettei olyan nagy hatással voltak rájuk, hogy próbálják összeegyeztetni saját eddigi hitüket azzal, amit Jézus tanít nekik. Világosan kirajzolódik az emberi és isteni gondolatmenet közötti különbség. Csak hittel tudunk továbblépni, ezek a dolgok emberi ésszel felfoghatatlanok.

  2. „Az igazság szabaddá tesz”. Egészen mást jelent az igazság az embereknek és mást Istennek. Az igazság maga Isten, Jézus azt mondja, hogy Isten képes bennünket szabaddá tenni. Lelki szabadságról beszél, a bűntől való szabadságról, ami kihat egész életünkre és a világhoz való hozzáállásunkra. A zsidók viszont arra gondolnak, amire mindig is büszkék voltak, nemzeti öntudatuk alapja: hogy semmilyen elnyomó hatalom nem tudta az egy Istenbe vetett hitüktől eltántorítani őket, ők a választott nép, Isten szövetséget kötött velük, védi őket. Jézus a bennük eltorzult istenképet próbálja korrigálni tanításával, azzal, hogy állandóan új megvilágításba helyezi az ószövetségi eseményeket.

  3. „Ha Isten volna az Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől származtam és jöttem.” Úgy tűnik, kicsit félrecsúszik a beszélgetés, apró lényegtelen dolgokon vitatkoznak, mint hogy ki az atyjuk, kitől származnak. Jézus számára nem ez a lényeg. Ő az Új szövetség kezdete, Ő nem csak a zsidó népre gondol, amikor küldetéséről beszél, Ő az egész emberiséghez jött. A lényeghez vezeti a beszélgetést: ha elfogadjuk, hogy Isten az Atyánk, a Teremtőnk, hogy Nélküle nem lennénk itt a világban, akkor szeretnénk Jézust. Ezt a felismerést hívjuk ma megtérésnek. Mindenkinek meg kell térnie, mindenkinek fel kell ismernie, hogy Isten létének eredete, irányítója és létének célja. Ebből a felismerésből hála fakad, a hála pedig szeretetre ösztönöz. Először Isten és Jézus szeretetére, mert mindent Tőlük kaptam, aztán az emberek felé fordul, mert a szeretet nem tud megmaradni magának, tovább kell adni, meg akarja mutatni forrását, ami nem más, mint Isten. Innen volt Jézus ereje és lendülete, ezért tanított fáradhatatlanul, ezért halt meg. A mi erőnk is innen forrásozik az apostolkodásra, innen fakad a vágy, hogy Jézust megismertessük másokkal.

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Istenem, hogy megteremtettél, feladatot adtál, hogy a többi emberhez küldesz. Tudod, hogy bűntől sebzett természetem miatt mennyire alkalmatlan vagyok a rám bízott feladat végrehajtására. Add, hogy sose tévesszelek szem elől, mert Neked semmi sem lehetetlen, ha egységben vagyok Veled, olyan tetteket viszek majd véghez, mint Te, sőt még nagyobbakat.

  Elhatározás: Az Istennel való egységem őrzésére ma elimádkozom a Hiszekegy-et.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Ki vagy Te?Nagyböjt ötödik hete – kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

  Jn 8,21-30
  Majd ismét szólt hozzájuk: „Elmegyek, és keresni fogtok, de meghaltok bűnötökben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre azt mondták: „Csak nem öli meg magát, s azért mondja: „Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek”?” Ő azt felelte nekik: „Ti innen alulról vagytok, én meg felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én azonban nem vagyok ebből a világból. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.” Erre azt kérdezték: „Ki vagy te?” Jézus azt felelte: „Ugyanaz, amit mondok nektek. Sokat kellene még rólatok mondanom és ítélkeznem, de aki küldött engem, igaz, és én azt mondom el a világnak, amit tőle hallottam.” Azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszélt nekik. Ezért Jézus így szólt: „Amikor fölemelitek az Emberfiát, akkor megtudjátok majd, hogy én vagyok, és semmit sem teszek magamtól, hanem úgy mondom ezeket, amint az Atya tanított engem. És aki küldött engem, velem van, nem hagyott magamra, mert mindenkor azt teszem, ami kedves előtte.” Mikor ezeket mondta, sokan hittek benne.

  Bevezető ima: Áldalak és dicsőítelek, Atyám, hogy vagy, hogy elküldted nekünk Jézust, akin keresztül Téged ismerhettünk meg. Köszönöm neked az életemet, hogy Egyházadhoz tartozhatok, ezt a napot, mindent, amit a Te szereteted tartogat ma számomra. Nagyon szeretném a Te akaratodat követni az életemben, mint Jézus. Mutasd meg nekem akaratodat a mai napra.

  Kérés: Add, hogy tudjam minél inkább a Te szemeddel látni életem eseményeit! Ha nem sikerül, mert a Te gondolataid nem a mi gondolataink, akkor ne engedd, hogy meginogjak abbéli hitemben, hogy életem minden eseményében mellettem vagy, a javamat akarod, és a megpróbáltatás, a kísértés, a nehéz helyzetek is mind a Te tudtoddal és beleegyezéseddel történnek velem. Add, hogy bízzak Benned, Uram!

  1. „ha nem hiszitek, hogy én vagyok”. Az „én vagyok” a zsidóknál az Isten neve. Jézus azt mondja az őt faggató zsidóknak, hogy Ő Isten. Isten útjai nem a mi útjaink, Isten gondolatai nem a mi gondolataink, Istent nem lehet kiismerni, kiszámítani, Isten nem egy automata, aki teljesíti kéréseinket, ha mi is megteszünk neki ezt-azt. Isten az Isten, mi pedig emberek vagyunk, teremtmények. Belegondoltunk már abba, hogy ez mit jelent? Mi nem közelíthetünk Hozzá, mert láthatatlan és megfoghatatlan. Nem vagyunk vele egyenrangúak és partnerek sem. Mindenben Tőle függünk, Ő bármit megtehet bármikor. Mindenható és mindentudó. Ez elég ijesztő. De Jézustól azt tudjuk, hogy Isten a szeretet. Hogy Jézus tanítását elfogadjuk vagy elvetjük, az a hiten múlik. Minden csodában és tanításban van annyi világosság, hogy aki akar, higgyen benne, de annyi homály is, hogy aki kételkedni akar, az kételkedhessen. Te hiszel vagy kételkedsz?

  2. „Erre azt kérdezték: „Ki vagy te?””. Jézus azt magyarázza, hogy Ő az Isten küldötte, Ő mutatja meg tetteivel az Atyát, és hogy az Atya az igazság, minden, amit mond igaz. Benne nyilvánul meg az Isten akarata, ami nem más, mint a mi megmentésünk a bűneink okozta örök haláltól. De az emberek nem értik meg, amit mond. Nem értjük, amit Isten mond nekünk. Azért nem értjük, mert nem fogadjuk el, nem hiszünk benne a lelkünk mélyéig, hogy az Isten szól hozzánk. Vizsgáljuk, értelmezzük, kérdezgetjük, találgatjuk, hogy hihető-e. A mi szemünkkel. Miközben Isten azt várja tőlünk, hogy hagyatkozzunk Rá, tegyük meg Felé az első lépést, aztán Ő a karjaiba vesz minket és tanít, szeret, engedi, hogy egyre jobban megismerjük. Te hiszed, hogy Jézus, halála és feltámadása által megváltotta a világot? Hiszel az örök életben? Mit jelent neked ez a hit?

   3. „És aki küldött engem, velem van, nem hagyott magamra, mert mindenkor azt teszem, ami kedves előtte.”Jézus életének két fő mozgatórugóját láthatjuk ebben a mondatban: az Atyával való tökéletes szeretetegységét és azt, - ami ebből fakad - hogy mindig a kedvére akar lenni. Bármit tesz, cselekedetei ebből a motivációból fakadnak. Ennek analógiájára, a mi életünkben sem az a lényeg, hogy milyen látványos tetteket viszünk végbe, hogy ismernek-e, elismernek-e bennünket, hogyan érezzük magunkat, hogy szenvedünk és lúzernek tartanak-e, hanem hogy tetteinken átsüt-e az, hogy ez az Isten akaratával van összhangban, és hogy mindent azért teszünk, mert Istennek akarunk vele örömet szerezni. A mai evangéliumi rész utolsó mondata ez: amikor ezt mondta, sokan hittek benne. Igen, Jézus szavainak vonzereje van. Ha Isten akaratát tesszük, az hiteles, az megszólít, az elgondolkodtat. Vajon ma hogyan tudok Neki örömet szerezni?

  Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézus! Nem könnyű felismerni a Te akaratodat konkrét élethelyzeteinkben. Tudnunk kell, hogy rejtőzködő Isten vagy. Amikor emberként éltél köztünk, akkor sem értettek Téged jobban az emberek, nem ezen múlik. Kérlek, növeld hitemet, nyisd fel szememet, gyógyítsd vakságomat. Adj sok alázatot, hogy elfogadjam, hogy ahhoz, hogy akaratod szerint cselekedjek, nem kell mindent értenem, elég, ha nagyon szeretlek, az majd megmutatja a helyes utat!

  Elhatározás: A mai napon egy apró örömet okozó meglepetést teszek valakinek a környezetemben. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Szorongatás veszkörül Isten megmenti a benne bízótNagyböjt ötödik hete - hétfő

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30

  Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja 

  Jn 8,1-11
  Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták neki: ,,Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?'' Ezt természetesen azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.” Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a vénektől, s ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki: „Asszony, hol vannak ők? Senki sem ítélt el téged?” Az így felelt: „Senki, Uram!” Jézus ekkor azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!”

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm neked ezt a napot, köszönöm, hogy ismét találkozhatok Veled az imádságban. Köszönöm, hogy vársz rám. Szeretném meghálálni a szeretetedet, ami körülvesz engem. Küldd el Szentlelkedet, hogy ebben az imában Ő imádkozzon bennem. Dolgozz bennem, formáld át a lelkem! Add, hogy minél közelebb kerüljek Hozzád!

  Kérés: Uram, irgalmazz nekem!

  1. Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére.” Jézus imával kezdte a napot. Ebben is példát mutat nekünk. Az Atyával való egysége volt ez ereje, ebből fakadt, hogy végig tudta csinálni az Atya akaratát az életében. A mi életünkben sincsen másképp. Ahhoz, hogy teljesítsük az Atya ránk vonatkozó akaratát, ismernünk kell azt. Az imádság, az Istennel eltöltött idő a forrás, amikor az Ő fényében láthatjuk magunkat, életünk eseményeit.

  2. azért mondták, hogy próbára tegyék”. Képzeljük magunkat az egyik farizeus helyébe, aki az asszonyt kíséri Jézushoz és a „na, most megfogtuk” érzéssel a szívében várja Jézus válaszát. Miben hasonlítunk a farizeusra? Azt gondoljuk magunkról, hogy jó keresztények vagyunk, betartjuk az Egyház törvényeit és a Tíz parancsolatot, minden vasárnap eljárunk a szentmisére, olvassuk a Bibliát, szemben azokkal, akik – mindenféle okokra hivatkozva- kihagynak vasárnapi szentmiséket, nem tudnák elmondani a Tíz parancsolatot, Jézusról is kevés ismerettel rendelkeznek, és nem nagyon tudják, milyen történetek vannak az evangéliumokban, Pál leveleiről már nem is beszélve. Megvan a véleményünk ezekről az emberekről. Meg vagyunk győződve arról, hogy mi vagyunk a jók, a példamutatók és ez gőgöt szül, amit magunk előtt is igyekszünk elfedni. Olyan gőgöt, ami odáig merészkedik, hogy Istent próbára tegye. Majd mi bebizonyítjuk ennek a prófétának, hogy tanítása téves alapokon nyugszik, ellentétben van a mózesi törvényekkel, és hogy mi jobban tudjuk.

  3,,Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.'' Jézus nem válaszol rögtön a provokatív kérdésre, amit gyorsan átlát. Nem ijed meg, hanem hű marad saját magához és az Atyához. Nem azon kezd gondolkozni – amin mi kezdenénk -, hogy miként jövünk ki jól ebből a kellemetlen helyzetből, hanem a bűnös asszonyt tartja szem előtt. Vajon mit fejez ki a rajzolgatása homokban? Lehet, hogy dühös lesz és megvárja, míg lecsillapodik, hogy ne első haragjában cselekedjen. Lehet, hogy a kérdezőkben lévő önelégültséget akarja megtörni egy kicsit viselkedésével, hogy mire megszólal, már jobban előkészített szívekbe hulljanak szavai. És még sokféleképpen magyarázhatjuk, a lényeg azonban a válasza. Nem tesz igazságot Mózes és önmaga között, hanem azt a pontot érinti meg szívünkben, amiről mindenki tud és küzd vele, a leggőgösebb ember is: hogy nem vagyunk tökéletesek, sokat hibázunk és sokszor a legjobb szándékunk ellenére okozunk nehézséget a másik embernek. Bizony, az isteni rend ellen rendszeresen vétkezünk. Ez a tudás a szívünkbe van írva, ha mást mondunk is szavainkkal, akkor is tudjuk, hogy így van. Ezért némult el mindenki, ezért mentek el onnan, mert a következő lépés a beismerés lett volna. Az pedig fájdalmas, sokszor inkább nem nézünk szembe önmagukkal és távol maradunk Isten irgalmától.

  Beszélgetés Krisztussal: Kérlek, Jézus, tarts meg, amikor menekülni kezdek, mert a Te fényedben szembesülök önmagammal, gyarlóságommal, kicsinységemmel, hibáimmal. Alázatosan kérlek, bánj velem is úgy, ahogy a házasságtörő asszonnyal bántál, légy irgalmas hozzám, ne bűneimet nézd, hanem Egyházad hitét és add meg nekem az örök életet. Nagyon szeretnék közel lenni Hozzád.

  Elhatározás: Ma alapos lelkiismeret vizsgálatot tartok és elimádkozom az alábbi imádságot: 
  Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
  hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
  mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
  kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
  Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
  mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
  és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
  Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,
  hogy a Te kegyelmeddel Téged, szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
  de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak
  és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
  Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
  és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam.
  Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem! Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteketNagyböjt ötödik vasárnapja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

  Jn 11,1-45
  Volt egy Lázár nevű beteg Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és lábát hajával törölgette. Az ő testvére, Lázár volt beteg. A nővérek üzentek érte: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.” Jézus szerette Mártát, a nővérét és Lázárt. Mikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig még azon a helyen maradt, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk ismét Júdeába.” A tanítványok azt mondták neki: „Mester, most akartak a zsidók megkövezni, és ismét odamégy?” Jézus azt felelte: „Nem tizenkét órája van a napnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja ennek a világnak a világosságát. Aki pedig éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága.” Ezt mondta, azután így szólt hozzájuk: „A barátunk, Lázár elaludt, de megyek, hogy felkeltsem őt az álomból.” A tanítványok erre azt mondták: „Uram, ha alszik, meg fog gyógyulni.” Jézus azonban a haláláról szólt, azok pedig azt gondolták, hogy az álom nyugalmáról beszél. Ezért Jézus nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt, és örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy majd higgyetek. De menjünk hozzá!” Tamás, akit Ikernek neveznek, így szólt a többi tanítványhoz: „Menjünk mi is, és haljunk meg vele együtt!” Amikor Jézus odament, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pedig Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is, bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked.” Jézus azt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni.” Márta így szólt hozzá: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus azt mondta neki: „Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt?” Márta azt felelte neki: „Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön.” Miután ezt mondta, elment és hívta a nővérét, Máriát, és odasúgta neki: „A Mester itt van és hív téged.” Amikor az meghallotta ezt, gyorsan fölkelt, és hozzá sietett. Jézus ugyanis még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta eléje ment. A zsidók pedig, akik a házban vele voltak és őt vigasztalták, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkelt és kiment, utánamentek, mert azt gondolták: „A sírhoz megy, hogy ott sírjon.” Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, lábaihoz borult, és azt mondta neki: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” Jézus pedig, látva, hogy sír, és hogy a vele érkező zsidók is sírnak, a lelke mélyéig megindult és megrendült. Megkérdezte: „Hová tettétek őt?” Azt felelték neki: „Uram, jöjj és lásd!” Jézus könnyezett. Erre a zsidók megjegyezték: „Íme, mennyire szerette őt!” De voltak köztük, akik így szóltak: „Ő, aki megnyitotta a vak szemeit, nem tehette volna meg, hogy ez meg ne haljon?” Jézus, lelkében még mindig megindulva a sírhoz ment. Egy barlang volt az, és kővel volt befedve. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, a megholt nővére azt mondta neki: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos!” Jézus azt felelte neki: „Nem azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?” A követ tehát elvették. Jézus pedig fölemelte szemeit, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem.” Miután ezeket mondta, hangosan ezt kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” S az, aki halott volt, kijött. A keze és a lába pólyába volt csavarva, és az arcát kendő födte. Jézus azt mondta nekik: „Oldozzátok ki, és hagyjátok elmenni!” Sokan a zsidók közül, akik Máriához és Mártához jöttek, és látták, amit tett, hittek benne.

  Bevezető ima: Uram, Jézus! Hála neked a lehetőségért, hogy ebben az elmélkedésben Veled találkozhatok. Tudom, hogy itt vagy velem, amikor az evangélium szavait olvasom, Te szólsz hozzám rajta keresztül. Kérlek, bocsásd meg hűtlenségeimet és ingadozásaimat a hitemben. Adj nyitott szívet, hogy meghalljam tanításodat! Küldd el Szentlelked, hogy imádkozzon bennem, hogy téged keresselek ebben az imában!

  Kérés: Add meg nekem, Uram, hogy jobban megismerjelek! Növeld hitemet!

  1. Jézus megtudja Lázár halálhírét. János nagyon részletes leírását adja Lázár feltámasztásának. Az előkészületektől a legkülönbözőbb szereplők véleményét, hozzászólásait is leírja, amiből pontos képet alkothatunk erről az egyedi és – saját feltámadásán kívül - legnagyobb csodájáról Jézusnak. Bár Jézus nagyon szereti Lázárt, nem ijed meg a halálhíre hallatán. Ő ura a halálnak, nem úgy tekint rá, mint mi, emberek, akik számára a legnagyobb félelmet és szorongást jelenti. Nyugodt marad, még vár is két napot az indulással. Az idő felett is úr. Ha az Ő példáját igyekszünk követni, vajon bennünk miért van annyi félelem és kapkodás? Isten akaratának a megvalósításában, Isten dicsőségének a megnyilvánulásában nincs szerepe az időnek. Legyünk mi is türelmesek! Ne kapkodjunk!

  2. Jézus megérkezik Betániába. Hogyan fogadják Őt? Márta és Mária nagy bizalommal: „ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk.” Emberi látásmódunk korlátolt. Eszünkbe sem jut, hogy Isten minden fölött úr, bármit megtehet, feltámaszthatja Lázárt. Pedig megmondta az apostoloknak is, egészen világosan, hogy feltámasztja, azért, hogy higgyenek. Jézus rengeteg csodát művelt. Minden alkalommal voltak kétkedők és sokan, akik hittek Benne. Nincs ez máshogy ma sem. Jézussal való kapcsolatra csak a hiten keresztül lehet eljutni. A hitünk biztosítja azt a speciális látásmódot, hogy képesek legyünk Isten tevékenységét felismerni a körülöttünk történő eseményekben. Az olyan csapásokban is, mint amilyen egy szeretett személy elvesztése.

  3. „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem.” Hogyan beszél Jézus az Atyával? Azt kéri Tőle, hogy támassza fel Lázárt. De nem ezt mondja, hanem hálát ad. Jézus célja Lázár feltámasztásával, hogy az Atya dicsőségét megmutassa. Jézus egész életének ez a célja. Egysége az Atyával annyira szoros, hogy fel sem merül benne, hogy az Atya ne teljesítse a kérését. Ezért rögtön hálát ad. De jó lenne, ha bennünk is ekkora bizalom élne, amikor kérünk Istentől valamit! Sokszor úgy kérünk, hogy nem is hisszük, hogy teljesíteni fogja, csak úgy bepróbálkozunk. Hátha mégis megadja, de hozzá vagyunk szokva, hogy nem teljesülnek a kéréseink. Legalábbis nem abban a formában, ahogy mi várjuk. Ehhez kell a hit és a bizalom: hogy elhiggyük, hogy az Atya megadja, amit kérünk, és hogy meglássuk, hogyan adja meg. Mert Ő a szeretet. Nem utasít bennünket vissza.

  Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézus! Köszönöm neked, hogy velem voltál ebben az imádságban. Köszönöm szeretetedet, gondoskodásodat és azt, hogy kiválasztottál, hogy meghívtál a Veled való közösségre. Köszönöm Neked a hit ajándékát. Legyél dicsőség áldott, Szent Nevednek!

  Elhatározás: Ma elmondok egy tized rózsafüzért családtagjaim hitéért.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Vegyes reakciókNagyböjt negyedik hete – szombat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Jn 7, 40-53
  Akik a népből ezeket a szavakat hallották, azt mondták: „Ez valóban a próféta!” Mások így szóltak: „Ez a Krisztus!” Némelyek pedig megjegyezték: „Csak nem Galileából jön a Krisztus? Nem ezt mondta az Írás: „Dávid utódaiból és Betlehem helységből jön a Krisztus, ahonnan Dávid származott?”” És a sokaságban szakadás támadt miatta. Közülük egyesek el akarták őt fogni, de senki sem emelt rá kezet. A szolgák elmentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok azt mondták nekik: „Miért nem hoztátok el?” A szolgák azt felelték: „Soha ember így nem beszélt!” Erre a farizeusok megkérdezték őket: „Talán bizony titeket is félrevezetett? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-e valaki benne? De ez a népség, amely nem ismeri a törvényt, átkozott.” Erre Nikodémus, aki korábban nála járt, azt mondta nekik: „Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt kihallgatták volna őt, és meg nem tudták, mit cselekedett?” Azok azt felelték neki: „Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta!” Azután mindannyian hazamentek.

  Bevezető ima: Jöjj, Szentlélek Úristen! Áraszd ki rám szereteted lángját! Segíts, hogy meghalljam hangodat az elmélkedésben és segíts, hogy akkor is hű legyek hozzád, amikor nehéz hűségesnek lenni!

  Kérés: Uram, adj nekem bátorságot, amikor az emberek elismerése utáni vágy próbára teszi a meggyőződésemet.

  1. Vegyes reakciók. János evangéliumában kristálytisztán halljuk Jézusról: „És az Ige testté lett.” (Jn 1,1) De szintén Jánosnál találkozunk olyan zavaros emberi reakciókkal is, amelyek Jézust körülvették. A mai részlet ennek egy jó példája: a tömegből egyeseknek Jézus a Próféta, sőt, a Krisztus, míg mások szerint nem lehet az, mert (látszólag) nem teljesíti a Messiással szemben támasztott elvárásokat. Ahogy olvassuk ezeket az evangéliumi részeket, eszünkbe jut, hogy bárcsak másképpen történt volna. Nem lett volna az sokkal nagyszerűbb, ha a tömeg vállára veszi Jézust, felemelve Őt, a főemberek és a farizeusok úgy határoznak, hogy csatlakoznak hozzá teljes szívből és hozsannát énekelve? Mégis van valami pozitívuma ezeknek a különféle reakcióknak. Amint régen, ma is vannak követői Jézusnak, és vannak elutasítói. Ez azt jelenti, hogy választanunk kell. És ez jó. Azok a lelkek, aki egyszerűen csak beállnak a sorba és mennek a többiek után, nagyon könnyen azon kaphatják magukat, hogy nem is abba az irányba mennek, ahová akartak, mert követték a tömeget. Virágvasárnap nyomatékosan is emlékeztet bennünket erre.

  2. Egy senkihez sem fogható szónok. Az üres kézzel visszatérő szolgák Jézus emberi személyének hatalmát bizonyítják. Szavai szívet gyönyörködtetők voltak - „Soha ember így nem beszélt!” – mert életének tökéletes őszintesége és tisztasága igazolta azokat. A negatív reakciók, a kőbe-vésett elvárások megléte ellenére tehát a nyitott szív képes volt felfogni Jézus üzenetét. Ez kell, hogy táplálja a mi reményünket is, hogy megmaradjon bennünk a missziós lelkület.

  3. Nikodémus, nem tudtál volna többet is tenni? Abban a zavaros, indulatoktól fűtött katlanban felbukkan egy másik válasz is, azé a Nikodémusé, aki éjnek idején látogatta meg Jézust (Jn 3). Ő a megszemélyesítője annak az embernek, aki tudja, mit kellene tennie, mégis belebotlik valamibe: a saját maga számára áhított emberi megbecsülésbe. Az egyetlen, ami abban a kritikus pillanatban eszébe jut, egy tárgyalást szorgalmazó kérelem. De ez sem semmi, ez a kezdet. Később Nikodémus nyilvánosan is állást foglal Jézus mellett, amikor segít Aremateai Józsefnek eltemetni Jézus testét. Ez reményt adhat nekünk, időhúzóknak. Isten kegyelme soha nem szűnik meg munkálkodni… Jobb későn, mint soha!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, a Te életedet vegyes reakciók kísérték az emberek részéről. Segíts nekem, hogy megerősítsenek engem azok a helyzetek, amelyekben szemben találom magam az evangéliummal szembeni elutasítással.

  Elhatározás: Egy olyan helyzetben, amikor félelemből vagy a negatív vélemények miatt meghátrálok, felemelem szívemet az Úrhoz és bátorságot kérek tőle, hogy azt tegyem vagy mondjam, ami a legkedvesebb előtte.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Nem magamtól jöttemNagyböjt negyedik hete – péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  Jn 7, 1-2; 10, 25-30
  Ezek után Jézus átment Galileába. Nem akart ugyanis Júdeába menni, mert a zsidók halálra keresték. Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Amikor azonban testvérei felmentek az ünnepre, ő is felment, de nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban. A jeruzsálemiek közül egyesek azt mondták: ,,Nem ő az, akit halálra keresnek? Íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem mondanak neki. Talán a főemberek valóban fölismerték, hogy ő a Krisztus? Róla azonban tudjuk, hogy honnan való, a Krisztust pedig, amikor eljön, senki sem tudja, honnan van.'' Akkor Jézus, aki a templomban tanított, így kiáltott fel: ,,Ismertek engem is, és azt is tudjátok, hogy honnan való vagyok. Márpedig én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki Igaz, akit ti nem ismertek. Én ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.'' Ekkor szerették volna elfogni, de senki sem emelte rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.

  Bevezető ima: Atyám, kérlek, küldd el Megszentelő Lelkedet, hogy megvilágosítsa értelmemet, betöltse szívemet és erősítse akaratomat!

  Kérés: Uram, segíts, hogy kitartsak a nehézségek ellenére is!

  1. Akit halálra keresnek. Jézus a három éves nyilvános működése alatt mérhetetlen ellenállással találkozott. Míg tanítása sok szívet megdobogtatott, csodái sok testet és lelket gyógyítottak meg, ezek egyike sem volt elég a legmegátalkodottabb kritikusainak meggyőzésére. Azonban trükkjeik és ügyeskedéseik nem tudták megállítani az Urat. Ő mindig az Atya akaratát kereste, semmi nem háborgatta lelkét, sőt mindig a békesség töltötte el. Ezt a békét minden keresztény birtokolhatja, aki Krisztussal akarja végigjárni az utat, és nem nézi azt, hogy mi ennek az ára. Egy fényképen, amely a mexikói keresztényüldözés korszakából való, egy fal előtt egy pap – Francisco Vera atya – áll, néhány lépésnyire tőle pedig egy rögtönzött kivégzőosztag, feléje tartott puskacsővel. Miseruha van rajta, béke sugárzik arcáról, összekulcsolt kézzel áll, felkészülten életének utolsó „szentmiséjére”. Ebben az esetben, mint egy „másik Krisztus” volt ő a szentmisén felajánlott áldozat.

  2. Mi tudjuk, hogy Ő honnan való. A katolikusokkal szemben támasztott ellenkezés lehet véres, mint Vera atya esetében. De szembe találhatjuk magunkat az egyre növekvő szekularizációval is, amely tulajdonképpen a kereszténység alaptörténetének hangoskodó mellőzése. Az USA-ban történt, hogy egy hölgy belépett egy ékszerboltba és egy keresztet kért. Az eladó megkérdezte tőle, hogy egy sima keresztet szeretne-e vagy egy olyant, amin egy kis ember is van? Óriási a kísértés, hogy elszakítsuk magunkat a vallásos kifejezésektől, hiszen ezek ma már inkább csak megszokások, mintsem egészséges kihívások a jelen uralkodó kultúrája számára. De ahogyan a társadalom egyre jobban eltávolodik a kereszténységtől, annál inkább sürgetővé válik, hogy megismertessük másokkal hitünket. Ne hagyjuk egyedül az Urat! Ő soha nem mulasztotta el hirdetni az Örömhírt.

  3. Én nem magamtól jöttem. Ahhoz, hogy véghez tudjuk vinni ezt a feladatot, életbevágóan fontos, hogy fogékonyak legyünk a misszióra. A misszió szó a latin „mission”-ból ered, amely azt jelenti „küldeni”. Jézus előtt tiszta és világos volt, hogy mi a küldetése, hiszen tudta, hogy Őt az Atya küldte. Ezért azt várja követőitől, hogy ők is tisztába legyenek a missziós küldetésükkel: küldöttek, követek vagyunk. A mi üzenetünk nem saját magunkról szól. Ha felhagyunk a saját magunkra való összpontosítással, és arra figyelünk, akire figyelnünk kell: Krisztusra, minden akadály ellenére lesz elég erőnk ahhoz, hogy továbbmenjünk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te soha nem adtad fel és mindvégig Atyád megdicsőítésén munkálkodtál. Segíts észrevennem, hogy téged nem érdekelnek a személyes sikereim, hanem csak a hűségem érdekel.

  Elhatározás: Ma a keresztút elimádkozását, vagy egy másik imát valaki olyanért ajánlom fel, aki megbántott engem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Jézusról tenni tanúságotNagyböjt negyedik hete – csütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  Jn 5, 31-47
  Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: Ha én tanúskodom magamról, tanúságom nem érvényes. Más az, aki tanúskodik énrólam, és tudom, hogy igaz az a tanúság, amelyet rólam tesz. Ti Jánost kérdeztétek, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberek tanúságtételére, csak azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek. Ő égő és világító lámpás volt, ti pedig csak ideig-óráig akartatok örvendezni az ő fényében. Nekem nagyobb bizonyítékom van Jánosnál. A tettek, amelyeket az Atya bízott rám, hogy elvégezzek, azok a művek, amelyeket én viszek végbe, tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött engem. Rólam az Atya tett tanúságot, aki küldött. Ti soha az ő hangját nem hallottátok, sem arcát nem láttátok, és az ő igéje nem marad meg bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő küldött. Vizsgáljátok az Írásokat, hiszen azt gondoljátok, hogy azokban van örök élet számotokra. Éppen azok tesznek tanúságot rólam; ti azonban nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Emberektől nem fogadok el dicsőséget. Rólatok viszont tudom, hogy nincs bennetek Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtok el engem. Majd ha más jön a maga nevében, azt elfogadjátok. Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kaptok dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni titeket az Atyánál! Van aki vádol benneteket: Mózes, akiben reménykedtek. Mert ha Mózesnek hinnétek, talán nekem is hinnétek, mert ő énrólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan hisztek majd az én igéimnek?''

  Bevezető ima: Atyám, köszönöm, hogy megengeded, hogy eléd jöjjek. Különösen is félre akarok most tenni minden figyelmetlenséget, és kérlek, töltsd el lelkemet kegyelmeddel.

  Kérés: Uram, segíts, hogy tanúskodjam rólad!

  1. Az Atya tanúsága. A hitünk, amelyet megkeresztelésünkkor kaptunk, a legnagyobb bizonyosságunk is egyben. A hit dolgozik a lélekben és megengedi, hogy meggyőződjünk Isten szeretetének igazságáról, amely Jézus Krisztusban vált nyilvánvalóvá számunkra. Az Atya tanúskodik Jézus mellett. Akárhányszor kimondjuk, hogy „Jézus az Úr!”, mindig az Atya az, aki lehetővé teszi ezt számunkra. Teljes elköteleződéssel kell kapaszkodnunk a hitünkbe! Mert a hit az a hajó, amely soha nem süllyed el, bármennyire viharossá is váljon életünk tengere.

  2. A tettek tanúsága. C.S. Lewis híressé vált mondásában halljuk: Jézus vagy hazug, vagy holdkóros, vagy Úr. Ha hazug vagy holdkóros lett volna, a tettei leleplezték volna; a kihűlt, bomló holtteste lett volna a végső bizonyítéka annak, hogy Ő nem a „feltámadás és az élet.” De Jézus, életében véghezvitt művei – a csodák, a mérhetetlen szeretete, a szenvedés csendje és áldozata, a sír bilincsének szétrombolása – a bizonyítékok; „a művek, amelyeket én viszek végbe, tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött engem.” Aztán rátekinthetünk az Egyház évezredes történelmére: milyen csodálatos tetteket vitt végbe Jézus, Misztikus Teste által. Szentek ezrei állnak műemlékként előttünk és tanúskodnak Jézus szavainak hatékonyságáról. Az Egyházban még a sötét időszakok is Jézusról tanúskodnak: hogyan élte túl a pápaság a kilencedik századot, amikor a római arisztokrácia korrupt játékszereként működött? Hogyan tudott az Egyház kitörni a hűbéri rendszerből? Miért nem ürültek ki a plébániák a 2002-ben bekövetkezett botrányok után? Hogyan lehetséges, hogy a mai krízisben is, amikor a találkozás annyira korlátozva van, keressük, és ragaszkodunk az egyházi közösség erejét - ha csak virtuálisan is. Az Egyház Jézus műve, amely tanúságot tesz róla, míg Ő el nem jön dicsőségében. Az Egyházban bekövetkező reformok, amelyek a Szentlélek ösztönzésére válnak valóra, újabb bizonyítékai annak, hogy Jézus műve soha nem fog elhalványulni.

  3. Életünk tanúsága. János evangéliumában Jézus állandó próbatételnek van kitéve – nemcsak a főpapok és Pilátus előtt, hanem a korabeli gondolkodásmód miatt is: ezért olyan fontos az állandó „tanúskodás”. Ma sincs ez másképp. Jézus ma is az elvilágiasodott közvélemény esküdtszéke és bírósága előtt áll. Mint minden tárgyaláson, itt is vannak jellemtanúk, akik a vádlott szavahihetőségét bizonyítják. Ahhoz viszont, hogy egy tanú hatékony legyen, neki, saját magának is szavahihetőnek kell lennie. A mi életünknek Krisztusról kell tanúságot tennie! Ha mi saját akaratunkból a középszerűség vagy a nyílt következetlenség kísértésének engedelmeskedünk, megfosztjuk a Jézus mellett mondott érveket tartalmuktól. Ha a tanú nem szavahihető, csodálkozhatunk-e azon, hogy a meghozott ítélet a vádlott bűnösségét mondja ki, és hogy a kétkedés és hitetlenség egyre mélyebb gyökeret ver a mai társadalomban?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Hiszek tebenned. Kérlek, védelmezd és növeld a hitemet! Segíts, hogy egy olyan élettel tegyek tanúságot rólad, amelyet teljesen átjár evangéliumod fénye!

  Elhatározás: Teszek egy jó cselekedetet ma valakinek, aki nem hisz, hogy szóbeli érvelés nélkül is észrevegye; a hitnek valóban van hatása a katolikusok életére.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Az ég és a föld visszatartja lélegzetétUrunk születésének hírül adása

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  Gyümölcsoltó Boldogasszony
  Lk 1,26-38
  A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál." E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége." Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: "A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen." Mária így válaszolt: "Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Erre az angyal eltávozott.

  Bevezető ima: Uram! Vágyom arra, hogy elmélyedjek Fiad megtestesülésének titkában. Mária találkozása az angyallal és Krisztus megtestesülése mérföldkő az emberiség történelmében. Korábban olyan természetfelettinek, olyan távolinak tűntél, de ez a pillanat megmutatja, hogy Emmanuel, „Velünk az Isten“, eljött közénk, hogy találkozzon velünk. Így eggyé válhatunk Veled az imában. Megújult hittel, reménnyel és szeretettel vágyom rá, hogy ebben a titokban minél jobban elmélyedjek.

  Kérés: Uram, töltsd el szívemet örömmel és hálával, míg megtestesülésedet szemlélem!

  1. Az örökkévaló tervek egyetlen pillanat kimenetelén múlnak. „De megmarad az Úr terve mindörökre, szíve szándéka nemzedékről nemzedékre,“ nyugtat meg minket a zsoltáros a 33. zsoltár 11. versében. Bármilyen szilárd és örökkévaló is az Isten terve, azt akarta, függjön azoknak a döntésétől, akiket kiválasztott a tervében való közreműködésre. A megtestesülés kinyilatkoztatásánál ég és föld visszatartja lélegzetét, hogyan dönt Mária, Isten megváltó tervével együttműködik vagy nem.

  2. Mária tökéletes válasza. Mária tökéletes példáját adja annak, hogyan kell életünkben Isten tervének megnyilatkozásaira válaszolnunk. Teljesen emberi, mikor kimutatja ijedtségét és megdöbbenését. Mikor megnyugszik, többet akar tudni Isten tervéről – hogyan fog történni, hiszen ő szűz. Utolsó szavai tökéletesen megmutatják, ki Isten – az Úr – és ki ő – az alázatos szolgálólány. Elismeri Isten uralmát életében és szeretetből aláveti magát az Ő tervének.

  3. A titok megvalósulása. Abban a pillanatban, mikor Mária igent mond Isten tervére, megtörténik Isten Fiának csodálatos megtestesülése testének egyetlen sejtjében. Ez az esemény teljesen valós, és csoda is egyben. Micsoda alázatra tanít, és milyen gazdag szemlélődésre szolgáló anyag! Isten szeretete és alázata nyilvánul meg abban, hogy a Fiú minden isteni előjogáról lemond, hogy az emberiség megmentése érdekében teremtménnyé legyen. Annyira szeretett engem, hogy megmentésemre leszállt a földre.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Ma megtestesülésedet szemléltem Mária testében, ahogy megmentésemre jöttél. Elképzelem, hogyan beszélgetett veled Mária, mikor felfedezte jelenlétedet saját testében. Szeretném követni példáját. Szeretném megköszönni, csodálni és dicsérni azt, amit szeretetből tettél értem. Nem tudom elképzelni, mekkora áldozattal járt ez számodra. De megtetted, mert rám gondoltál, az én örök megmentésemre.

  Elhatározás: Csatlakozom Ferenc pápa felhívásához: „Ezekben az emberpróbáló napokban, amikor az emberek a fenyegető világjárványtól rettegnek, szeretném javasolni az összes kereszténynek, hogy egyesített hanggal, együtt esedezzünk az Ég felé. Kérem az összes egyház és az összes keresztény közösség vezetőjét, valamint a különféle felekezetekhez tartozó összes keresztényt, hogy imádkozzon a Magasságos, Mindenható Istenhez, és mondjuk el egyszerre azt az imát, amelyet Urunk, Jézus tanított nekünk. Kérek tehát mindenkit, hogy egyrészt mindennap többször is imádkozza el a miatyánkot, március 25-én, szerdán délben viszont közösen, mindnyájan együtt imádkozzuk. Azon a napon, amikor sok keresztény arra emlékezik, hogy Szűz Mária hírt kap az Ige megtestesüléséről (Gyümölcsoltó Boldogasszony), az Úr hallgassa meg összes tanítványa egy lélekkel mondott imáját, kik a feltámadt Krisztus győzelmének megünneplésére készülnek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Meg akarsz-e gyógyulni?Nagyböjt negyedik hete – kedd

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  24

  Jn 5, 1-16
  Ezek után volt a zsidók ünnepe, és Jézus fölment Jeruzsálembe. Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő, amelyet héberül Betezdának neveznek, és öt oszlopcsarnoka van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága. Volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendő óta beteg volt. Mikor Jézus meglátta őt, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta van így, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg azt felelte: „Uram, nincs emberem, aki, amikor felkavarodik a víz, bevigyen engem a tóba. Mire pedig én odaérek, más megy be előttem.” Jézus azt mondta neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!” Az ember azonnal meggyógyult, fogta az ágyát és járni kezdett. Azon a napon pedig szombat volt. Ezért a zsidók azt mondták a meggyógyított embernek: „Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned.” Azt felelte nekik: „Aki meggyógyított engem, ő mondta nekem: „Vedd ágyadat, és járj.”„ Erre megkérdezték tőle: „Ki az az ember, aki neked azt mondta: „Vedd ágyadat és járj”?” A meggyógyult azonban nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus eltávozott a helyszínen levő tömegből. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: „Íme, meggyógyultál, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled.” Az ember elment, és megvitte a hírt a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók pedig üldözték Jézust azért, mert ezeket szombaton tette.

  Bevezető ima: Atyám ez az elmélkedés a Te ajándékod. Segíts, hogy nyitott legyek Szentlelked sugallataira!

  Kérés: Uram, vedd el tőlem a reményvesztettséget és adj igazi gyógyulást a lelkemnek!

  1. Egy nyilvánvaló kérdés. Élt egy hit a zsidóknál, mely szerint a Betezda vize fölé leszáll egy angyal, hogy felkavarja a vizet, és gyógyerővel töltse azt meg. Az első, aki belelépett a vízbe, meggyógyult. A „betegek, vakok, sánták, bénák” izgatott sokasága bizonyítja a gyógyulás vágyának hevességét. „Akarsz-e meggyógyulni?” - felesleges kérdésnek tűnhet. Az Úr azonban semmit sem tesz ok nélkül. A kérdés a gyógyulásra vonatkozik, majd továbbmegy ennél. Ahogyan Jézus a beteg emberre néz, belelát a szívébe. A kérdés nekünk is szólhat: mi akarunk-e meggyógyulni, akarunk-e teljesen egészségesek lenni, birtokolni a gyógyulásnak azt a teljességét, amelyet Krisztus nyújt, a léleknek azt a gyógyulását, amely a bűntől való megszabadulást jelenti és egy mély kapcsolatot az Istennel?

  2. „Nincs emberem.” A beteg ember nem egy egyszerű igennel felel, hanem a válaszában benne van harmincnyolc év terhe és reményvesztettsége. Egyedül van. Család, barátok nélkül; senki sem törődik vele annyira, hogy levinné őt a fürdőbe. Jézus pontosan akkor jön hozzánk, amikor már kifogytunk emberi megoldásainkból. Add, Uram, hogy soha ne adjuk fel a reményt. Az Úr azt várja tőlünk, hogy bízzunk benne és ne szegődjünk a keserű reménytelenség társául.

  3. Azonos kegyelmek, különböző gyümölcsök. Érdekes összehasonlítani ezt a történetet azzal a csodával, amelyet Jézus négy fejezettel később tesz, amelyről az elmúlt vasárnap elmélkedtünk. Mindkettő olyan emberről szól, aki régóta szenvedett. A János evangélium 5. fejezetében egy harmincnyolc éve beteg emberről, míg a 9. fejezetben egy vakon született emberről van szó. Mindkét csoda Jeruzsálemben történik, víz közelében és szombaton. Mindkét ember szembekerül a farizeusokkal, és mindketten találkoznak utána Jézussal. Eddig a pontig minden nagyon hasonló. A végkifejlet azonban nem is lehetett volna különbözőbb. Az. 5. fejezetben a meggyógyított ember visszamegy a farizeusokhoz és elmondja nekik: Jézus az az ember, akit ők keresnek, így kezdődik meg Jézus üldöztetése. A 9. fejezet embere miután kitaszították őt a farizeusok, leborul Jézus elé és imádja Őt. Hasonló kegyelmek után különböző gyümölcsök. Miért ez a különbség? Miért nem zárul mindkét gyógyulás történet „minden jó, ha vége jó”-val? Melyik végszót szeretnénk mi, a saját kegyelmi életünkben?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, felteszem magamnak a kérdést: valóban meg akarok-e gyógyulni? Akarom-e a gyógyulást, amely tőled származik? Segíts, édes Uram, hogy soha ne adjam fel, hogy kitartsak melletted.

  Elhatározás: Ma küldök egy beteg, vagy magányos ismerősömnek egy biztató üzenetet, hogy megtudja, nincs egyedül a szenvedésében és a küzdelmeiben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."