17229 ima található a honlapon, összesen 18729 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Ki a Krisztus?Szent Péter apostol székfoglalása

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Mt 16,13-19
  Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik más prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a Földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

  Bevezető ima: Uram, bűnösként jövök eléd, tisztelve végtelen szereteted és irgalmad. Hiszek benned, és életem középpontjába helyezlek. Mindazt, ami vagyok, alázatosan eléd teszem, és – mint az apostolok – beismerem kicsinységem a Te hatalmasságod előtt. A Boldogságos Szűzanya közbenjárása által kezedbe helyezem ezt az elmélkedést, bízva abban, hogy meg fogod adni nekem azokat a kegyelmeket, amikre a legnagyobb szükségem van.

  Kérés: Uram, segíts felismernem, hogy teljesen tőled függök, s add meg a kegyelmet, hogy akaratod szerint élhessek! Segíts napról-napra jobban kiszakadnom az életemben jelenlévő bűn és kicsapongás fogságából!

  1. Magunkévá tenni a hitet. A mai evangéliumban Jézus arra kéri az apostolokat, hogy árulják el neki, kinek tartják Őt az emberek. Ezután felszólítja őket, hogy maguk is vallják meg, kinek tartják Jézust. Krisztus azt akarja, hogy mi is a hit cselekedetével valljuk meg Őt. Jézus magához hívott minket, hogy egy olyan világban legyünk tanítványai, ahol Krisztust minden lehetséges megnevezéssel illetik. Manapság azt akarják az emberek, hogy Krisztus olyan legyen, amilyennek ők elképzelik, azonban számunkra csak egy Krisztus van, akit mi követünk és tisztelünk; és ez a megfeszített Krisztus. Jézus a mi szívünket akarja, és nem valakiknek a véleményét.

  2. Megvallani Krisztust mások előtt. Péter megvallja Krisztust azzal, hogy kimondja; Ő a Messiás, az élő Isten Fia. Más szóval, Istennek nevezi Őt. Ez mindenki számára kinyilatkoztatott igazság, de Krisztus azt akarja, hogy az apostolok megértsék ezt, és elmélyítsék magukban ezt az igazságot, mert ez minden tanításának az alapja. Péter a barátai előtt állva teljes bizalommal mondja ki ezeket a szavakat. Ezzel példát ad nekünk, hogyan tegyünk mások előtt tanúságot, akár teljesen idegenek előtt is. Nem mindig könnyű kiállni a Krisztusba vetett hitünkért, és megvallani, hogy Ő az Isten. Különösen azért nehéz ez, mert a világ nem akarja elfogadni ezt az igazságot, és egyszerűen úgy tekint Jézusra, mint aki egy a sok közül. Mi azonban azt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus az élő Isten egyetlen Fia.

  3. Nagy lesz a béretek a mennyben. Talán nem kapunk egy kis vállveregetést, vagy dicséretet Krisztustól, mint Péter, de biztosak lehetünk abban, hogy tanúságunk nem marad észrevétlen. Isten, a mi mennyei Atyánk mindent lát, és kedvét leli abban, ha Fia szent Nevéről tanúskodunk a világban. Ebben az időszakban továbbra is önmagunkat akarjuk Krisztusnak felajánlani, és hirdetni az Ő Nevét, alkalmas, vagy alkalmatlan időben is. Krisztus mindannyiunkra számít, hogy hűséges barátként kitartunk mellette, és készek vagyunk hordozni vele szeretetből az Ő Szent Keresztjét.

  Beszélgetés Krisztussal: Krisztus, a mai társadalomban oly gyakran gyalázzák meg Szent Nevedet. Szent Péter, az első pápánk halála pillanatáig tanúskodott istenségedről. A mi Szentatyánk, Ferenc pápa is továbbadja ezt a tanúságot, és erre ösztönöz minden szavával minket is. Szeretnék jobban tanúságot tenni rólad, Uram, hogy az emberek jobban észrevehessenek téged bennem. Szeretném minden lélek megmentését, és hogy egyre jobban megismerjünk és megszeressünk téged. Hálát adok neked, hogy velem vagy, és erősítesz mindig abban a nehéz feladatban, hogy a lelkeket elvezessem hozzád.

  Elhatározás: A mai napon keresni fogom az alkalmat, hogy tanúságot tegyek Krisztusról.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A kereszt formáló erejeÉvközi hatodik hét – péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Mk 8,34 -9,1
  Jézus egy alkalommal magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a parázna, elfajult és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.” Ezután így folytatta: „Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.”

  Bevezető ima: Uram, ma meg akarsz szabadítani engem a barátságról alkotott téves elképzeléseimtől. Készítsd fel szívemet kereszted üzenetére, hogy megtanuljam, miben áll az irántad és országod iránti igazi szeretet. Kereszted példát mutat nekem minden olyan erényben, amelyre szükségem van, és minden olyan célban, melyet el akarok érni. A keresztben remény van, mérhetetlenül hatalmas remény, mely legyőz minden emberi csalódottságot. Vezess magadhoz, mert szeretném örömmel vinni keresztemet!

  Kérés: Uram, tedd keresztedet a veled való barátság páratlan helyévé életemben! 

  1. Érettebbé válni a szenvedés által. A legtöbb ember hagyja, hogy a napjuk folyamán döntéseiket az önvédelem és saját érdekeik befolyásolják őket. Még ha a nehezebb utat választjuk is, az is történhet önös érdekből, ha az ember a saját előmenetelét keresi az életben. Krisztus üzenete nem csupán egy használati útmutató ahhoz, hogy hogyan dolgozzunk helyesen – izzadni, fáradozni és áldozatot hozni, hogy sikeresek legyünk. Az önmegtagadás, amit egy keresztény embertől elvárunk, ennél mélyebbre megy. Odáig kell hatolnia, ahol magunkat és legmélyebb vágyainkat a legjobban akarnánk védelmezni. Semmi sincs, amin keresztül jobban megérthetnénk a krisztusi leckét, mint azok a keresztek, melyek meglepetésként értek minket, azok a keresztek, amelyeket nem terveztünk és nem akartunk. Egy ilyen kereszttel a hátunkon minden lépés igazi Krisztus-követés, valódi szeretet, valódi megváltás, önámítás és keserűség nélkül.

  2. Követni vagy előtte járni? Egy nap Teréz anya meglátta, hogy egyik nővére az utcán szomorú arccal jár-kel. Odahívta magához, és ezt kérdezte: „Mit mondott Jézus: hogy előtte vigyük a keresztet, vagy hogy kövessük Őt?” A nővér mosolyogva válaszolta: „Azt, hogy kövessük.” Erre Teréz anya ezt kérdezte: „Akkor te miért próbálsz előtte járni?” (Teréz anya: Légy a világosságom). Krisztus keresztje nem csupán egy szentségben megélt élet nehézségeinek helyes elfogadása, hanem mindenekelőtt egy hozzáállás. A helytelen hozzáállás le tudja rombolni lelkünket és oda vezethet, hogy úgy szenvedünk, mint akinek nincs hite – egyedül. Az alázatos hit megmutatja az Egyetlent, akit követünk, aki az utat mutatja nekünk, aki megtart minket a reménységben, és aki egy mélyebb krisztusi örömre vezet el minket.

  3. Az önfeláldozó szeretet és önfeláldozó élet elválaszthatatlan egymástól. Mindaz, aki Krisztusért szenved, dicsőségben és hatalomban megláthatja majd az Ő országát. Urunk megígéri nekünk: a szeretetet sem ebben, sem az elkövetkezendő életben nem fogja legyőzni semmi. Bár látszólag értelmetlenül szenvedtek, sok szent látta az Úr dicsőségét élete különleges pillanataiban és abban a teljességben, amikor felment a mennybe. Szentek romlatlanul megmaradt teste, a dokumentált csodák, az Egyház nagy lelkiségi mozgalmai – ezek mind azt bizonyítják, hogy Isten sosem fogja elválasztani iránta való szeretetünket országának dicsőséges és hatalmas eljövetelétől.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, tanítsd lelkemet, hogy ne féljen a kereszttől, hanem higgyem, hogy a keresztnek titokzatos hatalma van, mellyel engem és a körülöttem lévő világot meg tudja változtatni. Nem kellene csalódottan visszahúzódnom, ha az élet megsebez. Nem részvétet vagy emberi vigasztalást kellene keresnem, ha sötét pillanatokat kell megélnem. Csak az a fontos, hogy hűséges tanítványként beálljak a sorba Krisztus keresztje mögé és meneteljek előre a győzelem biztos tudatában. Add, hogy minden sötétségben, amikor Krisztus többet kíván tőlem, utánozni tudjam boldog Teréz anya elhatározását: „Egy szívbéli „Igen” az Istennek, és egy kedves mosoly mindenkinek” (Teréz anya: Légy a világosságom).

  Elhatározás: Ma este felülvizsgálom, hogy miként viselkedtem a nehézségekkel szemben, és megbizonyosodok arról, hogy tetteimben egy hűséges tanítvány lelke tükröződik vissza.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Számíthat rám Krisztus?Évközi hatodik hét – csütörtök

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Mk 8,27-33
  Jézus egyszer elment tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők azt felelték neki: „Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig egynek a próféták közül.” Erre megkérdezte őket: És ti kinek tartotok engem?” Péter felelt neki: „Te vagy a Krisztus.” Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla. Ezután elkezdte őket tanítani arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. Egész nyíltan mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor Péter félrehívta őt és kezdte lebeszélni. De ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal: „Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.”

  Bevezető ima: Uram, nyilatkoztasd ki nekem személyed csodálatos titkát! Benned rejlik kezdetem, benned van elrejtve életem küldetése, benned rejlik jövőbeni boldogságom. Add, hogy ne az alapján becsüljem meg a jövőt, hogy én mit gondolok, mit tehetnék érted, hanem sokkal inkább aszerint, hogy mit tud kezdeni a Te hatalmad az én nagylelkűségemmel. Add, hogy ez az ima meggyőzzön engem annak szükségességéről, hogy minden nap be tudjalak fogadni téged az imában, a szemlélődésben, és a kegyelem és megtérés szentségi életében.

  Kérés: Uram, engedj olyan erősen megtapasztalnom téged, hogy minden lelki restségemet és lustaságomat le tudjam győzni, s így hűségesen teljesíteni tudjam lelki kötelességeimet!

  1. Kicsoda Krisztus számodra? Imánk el kell vezessen minket oda, hogy választ tudjunk adni Krisztus kérdésére: „És ti kinek tartotok engem?”. Ez az egyetlen teszt, az egyetlen vizsgakérdés, melyre életünkben meg kell felelnünk. El kell gondolkodnunk, és a következő szemszögből válaszolni erre a kérdésre: „Kicsoda Krisztus számomra?” Ez a kérdés nem annyira Krisztust határozza meg, hanem azt, aki megválaszolja. Milyen tapasztalatokat szereztünk vele kapcsolatban? Mit tanultunk személyesen Krisztusról, tapasztalatainkon keresztül, melyeket nem egyszerűen merev definíciókból, rutinszerű külső jámborság által vagy a másoktól hallottakból szerezhettünk? Krisztus történetének és a mi személyes történetünknek össze kell olvadnia, hogy egyetlen fejezetté váljon, melyen közösen osztozunk.

  2. Ki vagy te Krisztus számára? Ha keveset tudok mondani Krisztusról első kézből, mert belső élményeimet világias és anyagias lelkem elhomályosítja, akkor másféleképpen kell megválaszolnom Krisztus kérdését: „Ki vagyok én Krisztus számára?” Hogy ki vagyok én Krisztus számára, azt nagy részben az határozza meg, hogy ki vagyok számára az imában. A „belső Krisztust” csak azok ismerik, akiknek kinyilatkoztatja magát. Pusztán emberi képességekkel ez nem sikerül. Péter belső élete termékeny talaj volt az Atya számára: az ő tanúbizonysága nem véletlen szerencse volt, hanem annak a következménye, hogy Isten beavatkozott a lelkébe, melyben a hitének ereje gyökerezett. „Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt 16, 17). Ezért különösen keresem a kegyelmet, hogy nagyobb fogékonysággal hagyjam átalakulni belső imaéletemet és jellememet ennek megfelelően alakítsam.

  3. Számíthat rám Krisztus? Szegény Péter! Egyik pillanatban az Atya gondolatait nyilatkoztatja ki, a másikban a Sátánét. Péternek élő tapasztalatai voltak Krisztusról, és ezek csak a Sátán segítségére szolgáltak, hogy megtörhesse hitét. Krisztus imádkozott az apostolokért és életével kiérdemelte számukra a kegyelmet, hogy hitük ne valljon kudarcot: „Én imádkoztam érted …” (Lk 22,32). Végül Krisztus imája győzedelmeskedik: Péter pünkösdkor újjászületik, és félelem nélkül elfogadja küldetését és útjára indítja az Egyházat. Ha belső életünket szilárdan Krisztusra alapozzuk, az segíteni fog abban, hogy lelki életünk valódiságát még egyszer utoljára felülvizsgáljuk: Építhet rám Krisztus, mert én rá alapoztam életemet? Krisztus hűsége meg fog védeni engem, amikor újra és újra felveszem a küzdelmet, amikor erős maradok, és nem hagyom magam elbátortalanítani és feltartani a vereségeimtől. A Sátán nem tudja megtörni a hitemet, ha tovább küzdök, és ehhez mindig új célokra van szükségem, hogy mindig erősebben, jobban és nagylelkűbben tudjak indulni.

  Beszélgetés Krisztussal: Szent Pálnak az efezusiakhoz (Ef 3,16-20) intézett szavaival imádkozom: Add meg nekem dicsőségednek gazdagsága szerint, hogy Lelked által megerősödjek benső emberré. Hogy a hittel Krisztus lakjék szívemben. A szeretetben gyökerezve és arra alapot vetve majd fel tudom fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerem Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét. Így fogok betelni az Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.

  Elhatározás: Ma az Oltáriszentségben jelen lévő Úr előtt fogok elmélkedni és arra kérem, hogy mélyebben megtapasztalhassam Őt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Nézz rám, Uram!Évközi hatodik hét – szerda

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

  Mt 8,22-26
  Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?” Az fölnézett, és így szólt: „Látom az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét a vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: „Erről senkinek se beszélj a faluban!”

  Bevezető ima: Jézus, eléd jöttem, hogy most néhány percig veled legyek. El akarok csendesedni. Ketten vagyunk most, nincs itt senki más. Köszönöm, hogy foglalkozol velem, és rám szánod ezt az időt.

  Kérés: Jézus, kérlek, taníts meg imádkozni! Te egy igazi személy vagy. Segíts nyitott szívvel és hittel a Te jelenlétedben lennem!

  1. A Jézussal való találkozás gyógyít. Jézus érintés nélkül és egyből is meg tudta volna gyógyítani a Betszaidai vakot. De megfogta a kezét, óvatosan vezette egészen a falu végéig, és úgy gyógyította meg a vak szemét, hogy az érezte a nedvességet, és Jézus keze érintését... Biztosan úgy történt mindez, ahogy éppen szükséges volt. Milyen nagy felfordulás, nem? Mintha Jézusnak nem lett volna más dolga! Ebben az evangéliumi részben is jobban megismerjük Jézust. Neki nem csak az a fontos, hogy meggyógyuljon a vak ember. Jézus szeretné, hogy ez a vak személy igazán találkozzon vele. Időt tölt vele, figyel rá, lehet hogy beszélgettek is az úton. Nekünk is gyógyul a szívünk, ha valaki nagy szeretettel törődik velünk, vagy kimutatja, hogy tényleg fontosak vagyunk számára.

  2. Megéri az Úrban bízni! A vak ember először embertársaira hagyatkozott, azután egészen Jézusra bízta magát. Nem látta, hogy merre viszi Jézus. Biztos új környékre mentek, neki ismeretlent helyeken jártak. Kimentek a faluból. Egy vak ember másokra szorul, amikor elhagyja saját megszokott kis világát, amiben boldogulni próbál. De ez az ember többre vágyott. Döntött a bizalom mellet. Ferenc pápa ezt üzeni egyik Twitter üzenetében: „Fontos, hogy legyenek olyan barátaink, akikben megbízhatunk. De nélkülözhetetlen, hogy bízzunk az Úrban, akiben soha nem csalódunk.” Amikor találkoztunk Jézussal, ne essünk vissza a mi kis megszokott világunkba. Újra és újra lépjünk ki, keressük Istent és az Ő vezetését életünkben. HA így teszünk, nem fogunk csalódni, hanem boldogabb leszünk.

  3. „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok” (Lk 10,23)! Jézus megkérdezte a vakot, hogy lát-e valamit. Igen, valamit látott: embereket, fákat, a környéket. De addig, amíg nem látott tisztán, nem találkozott Jézus szemével, az arcával, nem látta, hogy ki az, aki meggyógyította. Mintha Jézus üzenné nekünk: Vedd észre! Nézz rám, én vagyok, aki gyógyít és szeret téged. Addig érintette meg a vakot, gyógyította sebét, ameddig már mert az áldott orvos szemébe nézni. Igen, Jézus irgalmas tekintete gyógyít. Boldogok leszünk és megszabadulunk testi-lelki bajainkból, amikor Jézus irgalmasan ránk tekint.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, most, ebben az imában hagylak, hogy vezess engem. Vezess ki saját elképzeléseim és terveim világából! Most egészen rád hagyatkozom kegyelmed segítségével. Itt vagyok nálad. És igen, rám nézhetsz. Megmutatom neked sebeimet - kérlek, nézz rám, és szeress! Köszönöm, hogy ezt kérhetem tőled. Nem azért mert megérdemelném, hanem azért, mert tudom, hogy ez a terved velem. Magadról mondtad, hogy Te vagy a Szeretet! Jézus, szükségem van rád a mai napon! Szeretnék ma rólad elmélkedni, vágyaidat megismerni, veled együtt és érted cselekedni - szeretettből.

  Elhatározás: Ma hosszabb időt szánok a Jézussal való találkozásra. Hittel megkeresem Őt az Oltáriszentségben egy templom, vagy kápolna csendjében, és kérem, hogy tekintete érintse meg szívemet. Ami a szívemben van, leteszem a kezébe, és ráhagyatkozom. Lehet, hogy ebben segít egy kép vagy, ha megpróbálom elképzelni Jézus tekintetét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Emlékezzünk vissza!Évközi hatodik hét – kedd

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

  Mk 8,14-21
  Közben elfelejtettek kenyeret vinni, és egy kenyérnél több nem volt náluk a hajóban. Ekkor így intette őket: „Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától.” Azok pedig tanakodtak egymás közt, arra gondolva, hogy: „Nincsen kenyerünk.” Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik: „Miért tanakodtok azon, hogy nincsen kenyeretek? Még mindig nem tudjátok és nem értitek a dolgot? Még mindig el van vakulva a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor az öt kenyeret ötezernek megtörtem, hány tele kosár hulladékot szedtetek fel?” Azt felelték neki: „Tizenkettőt.” „És amikor a hét kenyeret négyezernek, hány kosár maradékot szedtetek össze?'' Azt felelték neki: „Hetet.” Erre így szólt hozzájuk: „Miért van tehát az, hogy mégsem értitek?”

  Bevezető ima: Jézus, hadd legyek veled most néhány percig! Érints meg szívemet szavaiddal és add, hogy jobban megismerjelek Nyitott vagyok irántad, és szeretnélek szívembe fogadni úgy, ahogy vagy. Nem félek tőled, mert tudom, hogy Te vagy a Szeretet (1Jn 4,16).

  Kérés: Taníts most imádkozni! Kérlek, legyél a vágyam és reményem mindennapi életem konkrét dolgaiban!

  1. Van hely a szívünkben Istennek? Az apostolok mélyre süllyedtek a problémáikba. Alig van kenyerük, így hiányzik a legalapvetőbb dolog! Ez hogy lehet? Jézus mellettük van, de nem hallják szavát. Gondjukban el is felejtették, hogy ki is Ő, és a múltban már milyen mennyei jelekkel mutatta meg segítségét a nehéz helyzetekben – ilyen volt, amikor nem volt elég kenyér. Péter és a többi apostol szíve most vak, mert éppen az elkeseredés és az aggodalom töltötte el őket. Isten ott van, de nem látják. Csak erre gondolnak: nincs elég kenyerünk, probléma van!

  2. Jézus észrevette ezt a reménytelenséget. Egy kicsit meg van lepődve, de a fényre vezeti a tanítványokat, és nem hagyja őket a bajukban elkeseredni. Felsorolja nekik, hogy miket tett a múltban – bármilyen kevés eszközzel is – és előhívja az emlékezetüket. A sötét pillanatainkban nekünk is szükséges visszagondolni, és még egyszer átélni azokat a jótetteket, amelyeket Isten vitt véghez velünk a múltban. Ne hagyjuk, hogy elsüllyedjünk a problémáinkkal együtt, hanem újítsuk meg a hitünket Jézusban, aki velünk van. A kenyérszaporításkor túlcsordult a kenyér mennyisége, így sok megmaradt. Ha Isten ad, akkor túlárad az ajándéka. Ő mindent ad, hiszen saját magát adja.

  3. Én vagyok az élet kenyere!(Jn 6,48) Jézus hiányzik az életünkből? Akkor minden hiányzik. Ő valóbban a legszükségesebb. Erről a farizeusok és Heródes le akarják beszélni az embereket. „Belzebul szállta meg, a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket” (Mk 3,22). Jézus hazudna és Sátának szolgálna? Ha ilyen beszéd hat ránk az életünkben, az olyan, mint  a kovász a kenyérben - akkor gyorsan veszítjük el reményünket. Legyen Jézus szava, jelenléte, kegyelme és személye a mi kovászunk és mindennapi kenyerünk!

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm az irántam való türelmedet, Uram. Te mondtad az Utolsó vacsorán: „a Vigasztaló, a Szentlélek, (...) megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn14,26) Jöjj Szentlélek, Vigasztalóm, segíts meglátni Jézus jelenlétét és szavait a múltamban és a jövendő életemben is!

  Elhatározás: Visszaemlékezek és leírom azokat a pillanatokat az életemből, amikor biztos voltam, hogy Jézus működött, jelen volt, vagy a kegyelme áradt rám. Mindezért hálát adok az Istennek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Isten jelenléte az életemben a jelek általÉvközi hatodik hét – hétfő

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

  Mk 8,11-13
  Mikor kiszállt, a farizeusok elkezdtek vele vitatkozni, és kísértették őt, égi jelet kérve tőle. Ekkor lelke mélyéből felsóhajtott és azt mondta: „Miért kér jelet ez a nemzedék? Bizony, mondom nektek: nem kap jelet ez a nemzedék.” Azután otthagyta őket, ismét a hajóba szállt, és átkelt a túlsó partra.

  Bevezető ima: Jézus, ma is itt vagyok. Te is jelen vagy már és várod az együttlétünket ebben az imában. Hadd ismerjelek meg jobban! Nyitott vagyok irántad, és szeretnélek szívembe fogadni úgy, ahogy vagy. Nem félek tőled, mert tudom, hogy Te vagy a Szeretet (1Jn 4,16). Kívánsz hozzám szólni a mai nap? Kegyelmed által hallgatni foglak.

  Kérés: Taníts most imádkozni! Kérlek, legyél az én útmutatóm és kísérőm a mai napon!

  1. Tanuljuk, ahogy nem érdemes imádkozni. A Márk evangélium korábbi fejezetei beszámolnak Jézus csodás tetteiről. És most a farizeusok égi jelet kérnek? Egy fajta „Mutasd meg hogy ki vagy Jézus!” jelet? Nem. Már eleve zárt szívvel és a hit hiányával fordulnak Jézushoz. Azzal a céllal, hogy próbára tegyék és bebizonyíthassák hogy Jézusnak nincs köze Istenhez. Vitatkozni akarnak, de a szívük és értelmük nem nyitott. Jézus gyógyított, kenyeret szaporított, nyilvánosan halálból támasztott fel egy leányt... Milyen jelet adhatna még? Nincs értelme vitatkozni, ezért hát otthagyta a farizeusokat.

  2. Miért kérünk jelet? Ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak.” (Lk 2,34) Itt olvassuk, hogy Jézus maga a jel. Ő a Megváltó, és ez nem múlandó jel, hanem örök jel. Mielőtt felment a mennybe ezt mondta apostolainak: „S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20). Ha ismernénk Jézust valóban és nyitót szívvel, értelemmel fordulnánk felé, akkor Avilai Nagy Szent Terézzel együtt mondanánk: „Solo Dios basta”.- Isten maga elég. Nem kell több, pláne ha jelen van. Miért kérsz jelet, segítséget, egy kis csodát Istentől? Érdemes ezen elgondolkodni. Jézus a lelke mélyéből teszi fel neked ezt a kérdést, de óvatosan, finoman, irgalmasan. „Miért kérsz jelet tőlem? Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet (Jn14,6). „Én veled vagyok mindennap, a világ végéig.”

  3. „Ami látható volt a mi Üdvözítőnkben, az átment az Ő szentségeibe.” mondja Nagy Szent Leó. Jézus betartja ígéretét. Ha azt hisszük, hogy nem találjuk Jézust, se a segítségét, se a kegyelmét, ha úgy érezzük, hogy elhagyott a Jóisten, emlékezzünk arra, hogy mik a szentségek. „A szentségek a kegyelemnek Krisztus által alapított és az Egyházra bízott érzékelhető és hatékony jelei, melyeken keresztül belénk árad az isteni élet.” A szentségek a mai égi jelek, érzékelhetők és hatékonyak. Azok által van jelen az életünkben Jézus és az Ő kegyelme.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, én nem vitatkozni jövök, s nem is próbára tenni, hogy Te vagy-e az Isten, és meghallgatsz-e. Azért kereslek, mert szükségem van rád! Jézus, kellesz nekem, és kell a segítséged is. Ember vagyok, gyenge vagyok, problémás helyzetekbe kerülök, és ráadásul bűnös is vagyok. Akarok benned hinni, segíts! A Te erőddel mondom: Hiszek a szeretetben, a jelenlétedben, a kegyelmedben. Te azt mondod: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok.” (Lk11,9) Segíts hittel és nyitottan rád hagyakozni! Uram, hagylak, hogy megmutasd életemben istenségedet.

  Elhatározás: Megkeresem Jézust a szentségekben. A következő napokban elmegyek gyónni és áldozni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Mennyekországába vezető út a kulcsa emberségünknek Évközi hatodik vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

  Mt 5,17-37 
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami ennél több, az a gonosztól van.

  Bevezető ima: Jézus, itt vagyok. Te is jelen vagy, és már várod az együttlétünket ebben az imában. Hadd ismerjelek meg jobban! Nyitott vagyok irántad, és szeretnélek szívembe fogadni úgy, ahogy vagy. Nem félek tőled, mert tudom, hogy Te vagy a Szeretet (1Jn 4,16). Kívánsz hozzám szólni a mai nap? Kegyelmed által hallgatni foglak.

  Kérés: Taníts most imádkozni! Kérlek, legyél az én útmutatóm és kísérőm mindennapi életem konkrét dolgaiban!

  1. Jézus az új Mózes. A zsidó nép a törvény iránti hűségével és szeretetével egyben Isten iránti tiszteletét is kifejezte. Ki az, aki az Istentől kapott mózesi parancsolatot ki merné egészíteni, vagy tökéletesíteni? Döbbenten hallgatja a zsidó nép ezt a beszédet a hegyen. Itt van valaki, akinek több tekintélye van, mint Mózesnek. Krisztus kijelenti: „Én pedig azt mondom nektek...!”

  2. Hol van a szív? Olvassuk a Mózesi törvénykönyvben „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben” (MTörv 6,4-5). Az evangélium itt rámutat arra, hogy Jézus hiányolja a bensőséges ragaszkodást Istenhez. Nem elég üres lélekkel teljesíteni a betűket. Az Istennel való kapcsolat egy baráti szövetség, mert „Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19).

  3. Az ember így marad ember. A mai evangéliumban olvasunk Jézus tanításáról, és ez szigorúan hangzik. De mit üzen ezzel nekünk? Tudnunk kell, hogy Jézus nem zárja be az embereket parancsokba, hanem őrzi az ember méltóságát. Mindannyian vágyunk a felebaráti szeretetre, az irgalomra (és nem a haragra), a hűséges és őszinte kapcsolatokra és a bennünk való egységre a gondolataink, szavunk és valódi tetteink között... Vagy nem? Más világi teremtmény, mint például az állat, vagy a növény, nem tud vágyakozni ezekre. Mi emberek vagyunk. A parancsokkal Jézus segít nekünk, hogy emberként éljük az életünket és őrzi a méltóságunkat.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, ki vagyok, és mire vagyok méltó. Köszönöm. Segíts meglátnom a másikban azt a méltóságot, amit Te adtál minden embernek. Mint Istenember példa lettél számomra. Követni szeretnélek, és szívvel-lélekkel, minden erőmmel, szeretnék hűséges maradni a parancsaidhoz. Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelmed nem marad bennem hatástalan. (1Kor 15,10)

  Elhatározás: Ma egy konkrét személyt új szemmel akarok nézni, és tiszta szívvel keresek benne valami jót.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Bőven elégÉvközi ötödik hét – szombat

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  15

  P. Patrick Murphy 

  Mk 8, 1-10
  Azokban a napokban ismét nagy népsokaság vette körül. Nem volt mit enniük, ezért magához szólította tanítványait. "Sajnálom a tömeget - mondta -, mivel már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha étlen engedem el őket, kidőlnek az úton, hisz többen közülük messziről jöttek." Tanítványai ezt válaszolták: "Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?" Megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét" - válaszolták. Erre megparancsolta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép közt. Egy kevés haluk is volt. Ezeket is megáldotta, s meghagyta, hogy osszák ki. Ettek és jól is laktak, aztán fölszedték a maradékot: hét kosárral lett. Lehettek vagy négyezren. Ezután hazaküldte őket, maga pedig tanítványaival bárkába szállt, és Dalmanuta környékére ment.

  Bevezető ima: Uram, milyen gyakran meginog hitem és kezdek olyan dolgokban bízni, amiket megérinthetek vagy láthatok, ahelyett, hogy ígéreteidbe és erődbe vetném bizalmamat. Mégis hiszek benned, hiszem, hogy Te vagy az Élet kenyere, és, hogy csak Te vagy képes betölteni lelkem legmélyebb vágyait. Hiszen Te vagy az én teremtőm, tudod, hogy mire van szükségem és meg is adod nekem minden nap. Hiszen Te vagy az én Megváltóm, a vezetőm a kereszt és a megbocsátás útján. Egyre elkötelezettebben akarlak téged követni.

  Kérés: Uram, erősítsd meg hitemet, hogy olyan nagylelkű legyek, mint Te!

  1. Jézus gondoskodik mindenről, amire szükséged van. Jézus együtt érez az emberekkel még időszakos szükségleteikkel kapcsolataikban is. Ő tudja, milyen földiesek tudnak lenni, csak arra vágyakoznak, hogy betöltsék a kenyér és víz iránti igényeiket. Egy másik részben így beszél: Azt mondom ezért nektek: „Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök!... Ezeket a pogányok keresik.” (Mt 6, 25-33) - A pogányok, tehát, akik nem hisznek, és nem bíznak a Mennyei Atyában. A mi Urunk nem aggodalmaskodik amiatt, hogy mit fog enni és mit fog magára venni, de arra vágyakozik, hogy ételt és ruhát adjon másoknak. Az Ő szolgálata azonban nem ér itt véget. Jézus a legmélyebben vágyakozik arra, hogy a lehető leghatalmasabb jót adhassa az embereknek, ezért sokkal többet ad nekik egy múlandó ételnél. A kenyérrel és vízzel együtt, a hittel ajándékozza meg őket. „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” (Lk 4,4).

  2. „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?" Az apostolok kérdése nagyon emberi, és elárulja, hogy mekkora a Krisztusban való hitük. Egy ilyen hit nélküli kérdés „önmegvalósító prófécia” lehetne. Minek is próbálkozzunk egyáltalán, ha lehetetlen a feladat? Milyen gyakran fékez meg minket ez a hozzáállás attól, hogy Istenért nagy dolgokat cselekedjünk, és tőle nagy dolgokat várjunk? Milyen gyakran bocsátjuk előre, hogy veszíteni fogunk és siránkozunk, panaszkodunk reménytelennek tűnő helyzetekben, mintha Isten nem lenne mindenható, és mintha nem akarna nekünk segíteni?! A Szűzanya hitével kell élnünk, aki hitt a lehetetlenben és édesanyja lett mindenkinek, aki hisz.

  3. Az éhezőket jóllakatta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Jézus az élet és a szeretet teljességét kínálja, a jóság és a kegyelem bőségét, mindazoknak, akik követni akarják Őt. Az Ő útja az Élet útja.  Megengedi, hogy szenvedjünk ebben az életben, hogy a bőség igaz forrásából ihassunk a hit, a remény és a szeretet által. Azok, aki maguknak materiális javakat akarnak, - ami korlátozott, véges- örökké akarni fognak valamit, és fenyegetve érzik majd magukat, hogy el fogják veszíteni, ami a birtokukban van. Azok, akik Krisztus és az Ő végtelen kegyelme után vágyakoznak, soha nem fognak rettegni, hogy elveszítik a földi javaikat. Ezért mondja Jézus, hogy bárki, akinek van (hite, reménye, szeretete, kegyelemben él, és megkapta a lelki élet ajándékait), annak még adnak. Attól pedig, akinek nincsen, még azt is elveszik, ami úgy tűnt, van neki (anyagi javak, amik ma vannak, de holnap már nincsenek, mert végesek). (Vö. Lk 8,18).

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, add nekem a nagylelkűség ajándékát, hogy a Te szíveddel tudjak másokat szolgálni! Add nekem a hit, remény és szeretet ajándékát, hogy megértsem, jóságod nem ismer határokat vagy bármilyen akadályt. Add megértenem, hogy kegyelmedet túlcsordulásig szeretnéd kiárasztani ránk.

  Elhatározás: Nagylelkű leszek a mai napon mások szolgálatában.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Változtathatatlan és ÖrökSzent Cirill, Szent Metód Európa társ-védőszentjei

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14

  Mk 7,31-37
  Ezután ismét eltávozott Tírusz vidékéről. Szidonon át a Galileai tengerhez ment, a Tízváros határába. Ott odavittek hozzá egy siketnémát, és kérték őt, hogy tegye rá a kezét. Félrevitte őt külön a tömegtől, a füleibe dugta ujjait, köpött, megérintette a nyelvét, majd föltekintve az égre, fohászkodott, és azt mondta neki: ,,Effeta!'', azaz ,,Nyílj meg!'' Erre azonnal megnyíltak a fülei, megoldódott nyelvének köteléke, és rendesen beszélt. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta nekik, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak és mondták: ,,Mindent jól cselekedett; a süketeknek visszaadta hallásukat, és szóra bírta a némákat!''

  Bevezető ima: Uram, érzem, hogy szeretsz. Bízom benned, mert megmutattad áldozatos szeretetedet és elnyerted bizalmamat. Uram, szeretlek téged! Engedd, hogy tanúságot tegyek szeretetedről mindenki előtt!

  Kérés: Nyisd meg szívemet, hogy szereteted élő példája lehessek a világ számára!

  1. Mi lenne velem hit nélkül? Sokkal jobban ismerhetnénk és elmélyedhetnénk katolikus örökségünkben, az igazságban, amelyet természetesnek veszünk, és jobban értékelhetnénk, hogy meghalljuk szavait és beszélhetünk róla. Nekünk megadatik az, ami ennek a férfinak nem adatott meg, hogy elmélkedhetünk a Szentíráson kiskorunktól fogva. Néhány ember mégsem tudja megérteni Jézus tanítását, nem azért, mert nem hallja, hanem azért, mert nincs felkészülve Jézus igéinek befogadására. Engedd, hogy hálát adjunk azért, mert igéid megérintik szívünket, és segíts, hogy hűségünkkel viszonozni tudjuk ajándékaidat. Milyen ember lennék, ha nem kaptam volna meg a hit kegyelmét, amely vezet, támogat és formál engem?

  2. Krisztus az Atya szeretetének kinyilatkoztatása. Krisztus megmutatja isteni erejét ezelőtt az ember előtt, visszaadja neki hallását és megoldja nyelvének kötelékét. "Krisztus az Atya és az ő szeretete misztériumának kinyilatkoztatásában teljesen föltárja az embert az embernek, és megmutatja magasztos hivatását." (Gaudium et Spes) Amennyiben nem nyitjuk ki fülünket az isteni kinyilatkoztatásra, olyanok vagyunk, mint az az ember; aki képtelenek arra, hogy életünk üzenetének jelentéséről beszéljen és átadja magát Istennek és embertársainak. Így száll el életünk. De ha Isten Igéjét meghallja fülünk, és szánk hirdeti azt, ha hagyjuk, hogy meggyógyítson és erőt adjon nekünk kegyelmeivel, akkor életünk teljesen új irányt vesz, és új értelmet nyer. Isten kiterjeszti ránk kegyelmeit, azonban nekünk kell befogadni és megélni ezeket.

  3. Mi vagyunk Isten szeretetének tanúságtevői. Urunk visszaadta ennek az embernek a hallását és meggyógyította némaságát. Ezzel megmutatta, hogy ki is Ő valójában: "Ő a láthatatlan Isten képmása, az elsőszülött minden teremtmény között. " (Kol 1,15), Ő maga a tökéletes ember. Milyen nehéz lehetett a férfi élete azelőtt, mielőtt részese lett Isten kinyilatkoztatásának! Milyen nehéz lehetett neki hinni és szeretni. Az emberek nem tudnak szeretet nélkül élni. Ugyanaz a teremtmény maradt volna, amely maga számára felfoghatatlan, élete értelmetlen, ha a szeretet nem nyilvánult volna meg neki, és nem találkozott volna vele, ha nem tapasztalta volna és kapta meg ezt a kegyelmet. Gyógyulásával ő is a megváltás hirdetőjévé vált. Ki tarthatná magában ezt a csodálatos élményt, melyben megváltónkkal találkozott?! Mennyire érezhette ez az ember Isten szeretetét azon a napon, mikor egészséges lett! Ez az ember hitt és ezért szólt a többi emberhez! Te miért vagy csendben? Nem tudod, hogy katolikusként az Igaz Szeretetről kell tanúságot tenned?

  Beszélgetés Krisztussal: "Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: s későn gyulladt föl szereteted bennem. Íme, belül voltál, én pedig kívül és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak engem tőled olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád és szomjúhozlak téged. Érintettelek és békességedre fölgyulladt vágyam." (Szent Ágoston: Vallomások)

  Elhatározás: A mai napon elbeszélgetek a hitről valamelyik családtagommal vagy barátommal.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Alázat és hit: szilárd alap és katedrálisÉvközi ötödik hét – csütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13

  Mk 7,24-30
  Ezután továbbment onnan, és Tírusz és Szidon vidékére ment. Betért egy házba, de nem akarta, hogy valaki is megtudja; mégsem maradhatott titokban. Mindjárt hírét vette egy asszony is, akinek a lányában tisztátalan lélek volt; odajött és a lábaihoz borult. Az asszony pogány volt, szír-föníciai nemzetiségű, s kérte őt, hogy űzze ki lányából az ördögöt. Ő azt mondta neki: „Hadd lakjanak jól először a gyermekek; mert nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és a kutyák elé dobni.” De az csak kérlelte: „Ez igaz, Uram! Csakhogy a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból!” Erre ő azt felelte neki: „Mivel ezt mondtad, menj, kiment az ördög lányodból.” Amikor hazaért, a kislányt az ágyon fekve találta, és az ördög már kiment belőle.

  Bevezető ima: Uram, ma azért fordulok hozzád, hogy megtanuljam a hit leckéjét, amit tanítani akarsz nekem. Szeretném megtanulni, hogy miként lehetek türelmes, mikor próbára teszed hitem. Tudom, hogy Te mindennél jobban szeretnéd, hogy növekedjek hitemben és az gyümölcsöket hozzon életemben. Ebben az imában kérlek Uram, hogy adj erőt ahhoz, hogy képes legyek érdemeid szerint szeretni téged és bízni benned!

  Kérés: Uram, add, hogy bízzak benned és Egyházadban, mely soha nem hagy magamra szenvedéseimben!

  1. Fedezzük fel Isten ajándékait. Urunk közel van hozzánk szenvedéseinkben. Ebben a részben a lány attól szenved, hogy a gonosz lélek hatalmába kerítette, és anyja vele együtt szenvedett. Ami a legjobban megdöbbenthet minket ebben a történetben, hogy eleinte Krisztus növeli az asszony szenvedéseit azzal, hogy megszidja őt. Ez látszólag távol áll Jézus személyiségétől, elég idegen attól az embertől, akinek „szíve szelíd és alázatos”; nem hasonlít a nagylelkű Jézushoz, aki mindig odafigyel mások szükségére. Éppen ezért Jézus  a legnagyobb jutalmat, a legnagyobb ajándékot adta neki, amit csak ember kaphat tőle, a megváltás kegyelmét, melyet lánya meggyógyításával mutatott meg. Mivel az ajándék hatalmas, szükség van arra, hogy fel legyünk rá készülve. 

  2. Az érzések csak érzések. Két alapgondolat van az érzésekkel kapcsolatban, melyet soha nem szabad elfelejtenünk. Az első, hogy nem kezelhetjük úgy az érzéseinket, mintha lelki életünk biztosan megtervezhető részei lennének. A másik, hogy a megerősítés hiánya nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott minket. Könnyen el tudjuk felejteni ezeket az alapelveket és vakon követjük az érzéseinkből adódó meggyőződéseket és csábításokat. Az érzéseink rettenetesen összezavarhatják és megkérdőjelezhetik hitünket. Ez a hívő asszony csodálatos példája annak a hozzáállásnak, melyet nekünk is tanúsítanunk kell. Az ő alázatossága abban a helyzetben, amikor Jézus látszólag megfeddi és elutasítja őt, megdöbbentő és bámulatba ejtő. Nem lázad, nincsenek kifogásai, nincs benne harag és nem kezdi el sajnálni magát. Ugyanolyan elszántan és bizakodva néz Jézusra. Alázatos és hűséges marad ahhoz, akiről hiszi és tudja, hogy képes megszabadítani lányát a gonosz lélektől.

  3. A hit katedrálisa, amely mindenki számára látható. Bárcsak tanulnánk az asszony példájából! Olyan szilárd alapja lehetnénk az Egyháznak, amelyet Jézus az asszony által mutat meg nekünk, még jobban növekedhetnénk hitünkben, míg a végén olyan  nagyok lennénk, mint egy katedrális, melyet mindenki láthatna a minket körülvevő világban. Tehát el kell gondolkoznunk Mennyei Atyánk rejtélyes és bölcs útjain, amikor attól szenvedünk, hogy akaratát büntetésnek érezzük. Annak tudatában kell alázatosnak lennünk, hogy teremtmények vagyunk, akiket Jézus Krisztus a Jó Pásztor nagyon szeret. Megígérte, hogy mindig velünk lesz és soha nem hagy minket magunkra. Mi értelme van hát kételkedni? 

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Ne hagyd, hogy érzéseim elragadjanak! Ne engedd, hogy az érzéseim megingassák beléd vetett bizalmamat! Soha ne engedd, hogy a rossz hangulatom miatt kialakult kétségeket tápláljam magamban! Ne hagyd, hogy a veled való kapcsolatomat érzésekre alapozzam! Segíts, hogy alázatos maradjak a mindennapjaim során, határozott a meggyőződéseimben, mindig bízzak benned, szeresselek téged és akaratod szerint cselekedjek!

  Elhatározás: Amikor jól érzem magam, kiegyensúlyozott vagyok vagy segítőkész, hálát adok ezekért Istennek és dicsőítem Őt. Arra használom ezeket az érzéseket, ami a legfontosabb: hogy mélyebben megéljem a hit erényét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Tiszta és tisztátalanÉvközi ötödik hét – szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12

  Mk 7, 14-23
  Ismét magához szólította a népet. "Hallgassatok rám mindnyájan - mondta -, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja meg!" Amikor a tömeg elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így felelt nekik: "Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy ami kívülről kerül be az emberbe, nem szennyezheti be, mert nem hatol a szívébe, hanem csak a gyomrába: aztán a félreeső helyre kerül?" Ezzel tisztának minősített minden ételt. De hangoztatta, hogy ami kimegy az emberből, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy Teremtőm és Megváltóm vagy, és mindent tudsz. Bár egyetlen bűnöm sincs rejtve előtted, tudom, hogy Te mégis feltétel nélkül szeretsz engem és vársz bűnbánatomra, hogy hozzád forduljak, hogy megbocsáthass nekem és újra tisztává tehess engem. Köszönetet mondok végtelen szeretetedért. Gyenge szeretetemet ajánlhatom fel csak viszonzásul.

  Kérés: Uram, segíts legyőznöm esendő természetemet, és add, hogy Te legyél az első helyen életemben!

  1. A bűn belsőnkből jön. Az Isten országa, ahogy Jézus mondja az evangéliumban; köztünk van. Következésképpen az országért való háború is közöttünk van. A Katolikus Egyház Katekizmusának 405. pontja azt mondja, hogy az eredendő bűn „az eredeti szentségtől és igazságtól fosztja meg az emberi természetet” Kimondja, hogy az ember „természetes erői megsebesültek, tudatlanságnak, fájdalomnak és a halál uralmának vettetett alá és hajlik a bűnre (e rosszra való hajlandóságot nevezzük "concupiscentiának"). Ez a rosszra való hajlam (ha elfogadjuk) tesz minket tisztátalanná.  Szentségünk és tisztaságunk belőlünk kell, hogy kiinduljon (gondolatainkat és vágyainkat az evangéliumi mértékhez kell igazítanunk) és felszínre kell jusson a jóság különböző megnyilvánulásaiként (szóban és cselekedetben). Rosszra való hajlamom hol okozza a legnagyobb kárt az életemben? 

  2. Még mindig a bűn uralkodik. A bűn és a halál Ádám bűnével lépett a világba. De, „ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme, s az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.” (Róm 5,15) Az igaz, hogy a bűn és a halál igyekszik uralkodni életünkben a rosszra való hajlamunk miatt, de az is igaz, hogy mindent meg kell tennünk, hogy kiirtsuk a bűnt az életünkből és Krisztusban új életet éljünk. Krisztus már győzött a bűn és a halál fölött. Az Ő kegyelmével mi is legyőzhetjük ezeket a szívünkben. Anélkül, hogy visszanéznénk, el kell indulnunk azon az ösvényen, ahol Krisztus uralkodik bennünk. Komolyan igyekszem legyőzni rosszra való hajlamomat Krisztus kegyelmével?

  3. Krisztus tanítása felé fordítani a figyelmünket. Bárcsak meghallanátok ma a szavát: "Ne keményítsétek meg a szíveteket! (Zsolt 95, 8). Évszázadok során az emberek gyakran bezárták szívüket az evangélium üzenete és a számukra legfőbb jó előtt. A gazdag ember és Lázár történetében (Lk 16, 19-31) a gazdag ember kéri Ábrahámot, hogy küldje vissza Lázárt a halálból, hogy figyelmeztesse rokonait, hogy mi vár rájuk anyagias, önközpontú életvitelük miatt. Azt kapja válaszul, hogy vannak törvényeik és a prófétáik. Erre ő azt mondja, hogyha valaki visszatérne a halálból, arra hallgatnának.  De Ábrahám azt feleli, hogy még ha a halálból térne is vissza valaki, akkor sem hinnének neki. Nem engedhetem meg, hogy szívem megkeményedjen Isten megmentő üzenetére! De ahhoz, hogy nyitott maradjon, a szívemnek el kell szakadnia az élvezetekkel teli és könnyű életviteltől, ami süketté tesz engem Krisztus gyengéd útmutatására.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, nyisd fel füleimet és vedd el a fátyolt szemem elől, hogy beengedjem országod uralmát szívembe! Szabadíts meg attól, hogy bármit is jobban szeressek nálad! Szabadíts meg az elvárásaimtól, amelyek szeretetedről akarnak bizonyosságot! Segíts nekem Uram, hogy úgy éljem meg a keresztény szolgálatot, hogy egykor az ítélet napján ne találtassak bűnösnek!

  Elhatározás: A jóságot táplálom gondolataimban és vágyaimban, és nem engedek be semmi olyat szívembe, ami elszakítana Jézustól.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Isteni törvény az emberi szabályok ellenÉvközi ötödik hét – kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  Mk 7, 1-13
  Egy alkalommal köré gyűltek a farizeusok néhány Jeruzsálemből való írástudóval együtt. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, így tartják magukat a vének hagyományaihoz. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: "Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért eszik tisztátalan kézzel a kenyeret?" Ezt a választ adta nekik: "Találóan jövendöl rólatok, képmutatók, Izajás, amikor így ír: Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz, a korsók és poharak megmosásához és sok ehhez hasonlóhoz ragaszkodtok." Majd így folytatta: "Szépen semmibe veszitek Isten parancsát, hogy hagyományotokat állítsátok a helyére." Mózes azt mondta: "Tiszteld apádat és anyádat" és: "Aki gyalázza apját és anyját, az halállal lakoljon." Ti viszont ezt mondjátok: Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy Korbán, azaz áldozati ajándék az, amivel segíthetnélek, már nem engeditek meg neki, hogy valamit is tegyen apjáért vagy anyjáért. Isten szavát érvénytelenítitek hagyományotokkal, amellyel azt átadjátok. És sok ehhez hasonlót tesztek."

  Bevezető ima: Uram, köszönöm az evangéliumot és a benne rejlő igazságot. Köszönöm, hogy felhívod a figyelmemet arra a hozzáállásra, ami kísértéssé válhat számomra. Szeretlek téged jóságodért és irgalmadért, és szerető kezeidre bízom magam.

  Kérés: Uram, segíts, hogy őszinte szívvel, igazságban és szeretetben szolgáljalak téged!

  1. Álhűség. Jézus hitelességre hívja apostolait. Túl gyakran az úgynevezett apostolok annak a látszatát keltik, hogy követik Krisztust, miközben érzéki örömöknek is engednek szívükben. Bár a farizeusok külsőleg szentségük látszatát keltik, az a mód, ahogy Jézussal és másokkal bánnak, felfedi igazi énjüket. Jézus „fehérre meszelt síroknak” hívja őket, (Mt 23,27): amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival. Az önigazolás lesz a vesztük. Az ilyen hozzáállás a büszke embernek rövidtávú biztonságot kölcsönöz, de ez csupán illúzió, hiszen nem az igazságban gyökerezik. Van úgy, hogy én is csupán ajkammal dicsőítem Istent, de szívemben valami mást gondolok, vagy cselekedeteimmel éppen ellenkezőleg viselkedem? Van-e olyan, hogy ajkammal az Urat dicsérem, de szívemmel másként szólok, vagy másként cselekszem?

  2. Haszontalan imádat. Az igaz imádat alázattal kezdődik, amikor a lélek felismeri, hogy nincsen benne semmi jó önmagától, hanem minden jó Istentől jön. A farizeusok nem imádták Istent igaz szívvel, hiszen saját magukat imádták, mert sokkal többre értékelték saját talentumaikat és jóságukat, mint az Istentől jövő jóságot. Nem véletlen, hogy Jézus a farizeus imádságát így írja le a farizeus és a vámos példabeszédében: „A farizeus így imádkozott magában”(Lk 18,11). Hogyan lehetek biztos abban, hogy imádságomat őszintén Istennek ajánlom?

  3. A saját javunkra. A farizeusok nem Isten dicsőségére használták talentumaikat, hanem saját személyes hasznukra. Isten igaz imádata abból áll, hogy Istent mindenek fölé helyezzük, hogy őhozzá elérjünk. Ahogy a Katolikus Egyház Katekizmusának 226.pontjában olvashatjuk:
  A hit az Egy Istenben megtanít minden dolog fölhasználására, ami nem Ő, oly mértékben, amennyiben közelebb visznek hozzá; és elszakadni tőlük oly mértékben, amennyiben eltávolítanak Tőle:
  "Uram, Istenem, vedd el tőlem mindazt, ami akadály közted és köztem!
  Uram, Istenem, add meg nekem mindazt, ami Hozzád vezet!
  Uram, Istenem, szabadíts meg magamtól, és add, hogy egészen a tiéd lehessek!"

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönetet mondok az életemért, és minden jóért, amit nekem adtál. Segíts felismernem, hogy Te alkottál mindent és, hogy mindenem, amim van, tőled kaptam. Segíts, hogy mindenemet, amim van, mások szolgálatába állítsam, és egyre közelebb kerüljek hozzád, minden jónak forrásához!

  Elhatározás: Lelkiismeret-vizsgálatot tartok, hogy lássam, talentumaimat saját dicsőségemre és saját magam hasznára használom-e fel. Ha igen, igyekszem ezeket az ajándékokat Isten szolgálatába állítani.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."