37914 ima található a honlapon, összesen 63964 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Prohászka Ottokár breviáriuma

  Prohászka Ottokár breviáriuma
  Naponta frissül

  Dum spiro, spero. – Amíg élek, remélek.

  Prohászka Ottokár püspök gondolatai az év minden napjára

  „Nektek van egy Prohászkátok.” - Szent II. János Pál pápa

  Olvassuk Prohászkát rendszeresen, naponta! Mondatai talán aktuálisabbak most, mint amikor a földön köztünk élt! Őrizzük írásait, tanítását, hogy így egy igaz, szentéletű, áldott emlékű Példakép, „világító emberként” állhasson előttünk!

  Prohászka Ottokár breviáriumaSoubirous Szent Mária Bernadett

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16

  Minket nem egy fehér kámzsába, hanem egy fehér talárba öltözött férfi, a pápa hív fel erre az imára, sőt van még egy más, mennyei fényes alak: a Lourdes-i szent Szűz. Három fehér alak: Szent Domonkos, a pápa és a Lourdes-i szent Szűz buzdít az olvasóra: «Bernadette leányom, mondta a Lourdes-i szent Szűz, imádkozzatok így», s fogta az olvasót, keresztet vetett magára és buzgón mondogatta. Mi meg vagyunk győződve, ha az olvasót jól fogjuk mondani és az olvasó alázatos szelleme szállja meg lelkünket, ha az egyház szándékába belehatolunk és a buzgó imádság melegében megolvadunk, akkor a mi imádságunk az Úr Jézus előtt kedves, nekünk pedig édes lesz. Az ember megnyugtató, édes örömet talál az egyszerű olvasó imában és megnyugvást az alázat érzelmeiben. Az az érzelem biztosít az Úr Jézus közelségéről és a Boldogságos Szűz kegyéről; úgy, hogy mikor az olvasót alázattal mondjuk, úgy érezzük, mintha a Boldogságos Szűznek szeme pihenne rajtunk, és mintha lelkem előtt elvonulnának a titkok; úgy tűnik fel nekem, mintha nemcsak alakja, hanem erényei is lelkembe nyomódnának. És mikor az ember úgy imádkozik, hogy alázatosan is imádkozik és a Szent Szűz szeretetével is eltelik, vajon elmaradhat-e akkor az Isten kegyelme és áldása? Nem! Tehát: orate fratres!

  [PO ÖM, XVIII., Élet Igéi III., Szűz Mária, 24. old.]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Prohászka Ottokár breviáriuma

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  12

  Amit a szentatyák hirdetnek, azt az esztétikának tanítói újra kezdik megérteni, hogy a túlzott szabadság tulajdonképpen torzulásra vezet. Azután így folytatja a híres író: «Szabadon enni, szabadon inni, szabadon tönkremenni, az nem szabadság, hanem szolgaság. Szabad az a lélek, amely ott él, ahol szép lehet; ahol szép nem lehet és tönkremegy, ott nincs szabadság, ott végzetes átok és szolgaság van» (Ruskin). K. H. (Kedves Hívek), engedelmeskedni, erre van szükség; nem a szabadságot emlegetni csak, hanem a szép szabadságot, a formás szabadságot hirdetni; a vizet nem, mint özönvizet dicsérni, az esőt nem, mint felhőszakadást magasztalni. Ki is lelkesülne a rombolásért? Nem az árvíz a jótékony víz, hanem a gátak közt folyó víz! Engedelmeskedni kell. De senki sem engedelmeskedik, aki akaratát nem hajlítja s a magáéból nem enged; senki sem engedelmeskedik, aki fegyelmezetlenül, féktelenül érvényesíti hajlamait. Senki sem várhat jó gyümölcsöt, aki a természet buja hajtásait le nem nyesi. Le kell törni a rendetlen akaratot, hódolni kell az Isten szent akaratának, akkor van szépség, szabadság és igazi boldogság. A törvénynek való hódolatunk tehát a mi első áldozatunk.

  [PO ÖM, XVIII., Élet Igéi III., Szűz Mária, 8. old.]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."