55310 ima található a honlapon, összesen 120666 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Vasárnap
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
KEGYESSÉGBEN ÉRLELŐDŐ SZERETET
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
Különös dolog, hogy a szeretet nem az eleje, hanem a koronája a keresztyén életnek. S még abban is van különbség: először a sajátjait tanulja meg az ember jól szeretni, azután minden embert. Teréz anyának mondta valaki: „Azt amit maga csinál én egy millió dollárért sem vállalnám el. Erre ő így válaszolt: Egymillió dollárért én sem. Csak Krisztusért.” Ő ennyire megajándékozottnak tudta magát.
Annyiszor van szó a szeretetről, hogy már erejét veszíti a szó. Valaki ajánlotta is, hogy cseréljük le, s mondjuk helyette azt, hogy „keresd”. Ettől majd megújul, mert megértjük, hogy a szeretet nem egy érzés, hanem konkrét cselekvés.
Ha valaki végigolvasta a héten többször is az igeszakaszt, s meg-megállt az egyes értékeknél, az megérkezett a szeretethez. Mely így nem követelmény, nem elvárás, nem teljesíthetetlen parancs, hanem természetes következménye a hitnek. Csak van közte néhány fontos útszakasz, amelyet meg kell járni ahhoz, hogy megszülessen bennünk a hitből a szeretet. Ugye figyeltünk? Aki nem járja végig ezt az utat annak a szeretete sosem tudja reptetni a hernyót, s szúrós marad a gesztenyéje…
A szeretet komoly munka – „isteni cselekedet”! Ha valakiben elakadás van, s nem tud szeretni, annak még valahol korábbi értékekkel van előbb dolga. Nem fogja érteni a „teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből” induló szeretetet… Haladjunk az úton, s bátran, bizalommal fedezzük fel mi mindent készített nekünk a mi Urunk! (Fodorné Ablonczy Margit)
*************
Imádság:
Drága Megváltónk, nagy hála van a szívünkben megrendítő kegyelmedért. Köszönjük irgalmasságodat, hogy nem fáradsz el szeretni minket. Kérünk segíts megújulni szeretetedben, s taníts újra örömöt keresni, s találni mindabban, amit szeretettel készítettél nekünk. Ámen.
****************
A nap gondolata:
„Az utamba kerülő ember az Úr követe. Ezért mindig tedd fel a kérdést: Vajon mit kérdez tőlem az Úr ebben a helyzetben?”(Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Szombat
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
ÁLLHATATOSSÁGBÓL KEGYESSÉG
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
És akkor körülnézhetünk, hogy hány ilyen keresztyén embert ismerünk. Miért is ilyen nehéz? Hiszen ajándék! Az ajándék nem lehet nehéz…
A kegyesség vagy „istenfélelem” annyit jelent, hogy számolok Istennel. Nem csak akkor, amikor teljesíti kérésemet, vagy tapasztalom áldását. Hanem mindig, minden helyzetben. Ha vádolnak, ha megszégyenültem, ha félelem fog el, ha rám támadnak, ha elestem, ha szenvedek. Mire elég ez? Mitől véd meg?
Nem fogok hazudni. Nem fogok senkit elárulni. Nem adom el a lelkemet. Tükörbe tudok nézni. Tudok imádkozni. Megérthetem Isten szándékát, terveit, munkáját. Eszembe jutnak olyan megoldások, utak, lehetőségek, amelyek adott helyzetben segítenek. Kaphatok mondatokat is „felülről”, hogy kinek hogyan kell felelnem. Olyan emberekhez juthat el az evangélium, akik sosem hallottak volna róla. Megláthatom Isten dicsőségét és hatalmát azokban a helyzetekben, amikor minden reménytelennek tűnik. Van kihez forduljak, ha erőm végéhez értem…
Egy onkológián dolgozó orvos mondta nekem egyszer: „Abba ne hagyjátok az imádságot! Mi ott a betegekért való harcban világosan látjuk kiért imádkoznak és kiért nem. Még, aki nem gyógyul is meg egészen másként megy el. Az imádságnak látható ereje van!” (Fodorné Ablonczy Margit)
********************
Imádság:
Mindenható Istenünk, Örökkévaló Urunk! Leborulunk szent fenséged előtt és megvalljuk a magunk kicsinységét. Hálát adunk minden értünk tett cselekedetedért, a megelőlegezett szeretetért. Hihetetlen számunkra, de örömteli tapasztalat, hogy a tieid vagyunk! Köszönjük gondviselésed, jóságod minden jelét, ajándékaid sokaságát. Ámen.
****************
A nap gondolata:
„Hogy olyanokká legyünk, mint a gyermek, ezen azt érti (az ÚR), hogy le kell vetkőznünk az önelégültség, a színlelés és a köznapiság külhámját.” (Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Péntek

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Péntek
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
ÖNURALOMBAN - ÁLLHATATOSSÁGOT
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
Ha végigvesszük a sort, s minden „állomáson” elidőzünk, akkor mindet külön és mindezt együtt is jobban megérthetjük. Hiszen az önuralom, a mértékletesség csak akkor hasznos, ha nem időleges. A fogyókúrázók sokszor járnak így. Egy darabig fogynak, azután többet híznak vissza, mint amilyenek előtte voltak. Teljes életmódváltásra van szükség, nem időleges lemondásokra. Állhatatosság nélkül csak folyamatos elbukás és folyamatos szégyenkezés van…
Valaki így mondta: „Csak azt érzem, hogy állandó befejezetlenség van a dolgaimban. Nagy lendülettel kezdek neki, lelkes vagyok, de hamar elfáradok és akkor abbahagyom.” Igen, eljutni valaminek a végéig nem könnyű dolog, a hívők sokasága megállt a negyedik állomáson... Amit a Jelenések könyve szerint az Úr mindvégig vár: a hűség. Nem a sikerek, nem a jócselekedetek sokasága, nem a megtérítettek tömege, hanem a kitartó Krisztus követés. Állhatatosság.
Valójában ezért a keresztyének néha sokkal több bajt látnak, mint a nem keresztyének – mert be kell érniük, ki kell bontakoztatniuk ezt az értéket: az állhatatosság ugyanis csak a próbatételek által érik meg (Róma 5,1-8!). Hiszen az olimpikonok” vagy világbajnokok sem annyit úsznak, edzenek amennyi kényelmes, hanem amennyi elég a győzelemhez. (Fodorné Ablonczy Margit)
********************
Imádság:
Drága Jézus Krisztus! Mérhetetlen kegyelmed tartja fenn a világot minden vétkünk ellenére is. Köszönjük, hogy lehetőségeket és felelősséget kapunk tőled naponként. Köszönjük figyelmeztetésed is, mert szorosan megtart a Te közösségedben, hogy még jobban figyeljünk szándékaidra. Segíts szívünknek, hogy ne féljünk, hanem tartsunk ki minden helyzetben állhatatosan. Ámen.
********************
A nap gondolata:
„Az, ami nem áll viszonyban valamely másvalamivel, az nem mondható létezőnek.” (Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Csütörtök
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
VÁGYAK SZABAD KIÉLÉSE VAGY ÖNMÉRSÉKLET
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
Körülöttünk minden a vágyak szabad kiéléséről szól ma ebben a világban. Ettől lesz valaki VALAKI, hogy ezt megteheti. Mindenki szeme láttára akár. Ezt nevezik szabadságnak. Ez a szabadság azonban a Biblia tanítása szerint inkább szabadosság. Mert nincs igazi mértéke és határa. Olyan, mint a medrét vesztett folyó, mely elönti a földet, iszapossá teszi, s nem halad tovább, s nem jut el a tengerig.
„Hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat…” (2Pt 1,5-6) Milyen akkor az igazi szabadság? Az igazi szabadság képes nemet mondani és képes igent mondani. S hogy mire mondhat igent vagy nemet azok az értékek mentén válik valóra: a hit, az igaz emberség és az ismeret. Csak e három érték után/által következhet igazi szabadság. Mert az számol Istennel és a többiekkel.
A Kékkeresztesek (Iszákosmentő Misszió) vallják a mondatot: „Szabad vagyok nem inni.” Mert megszabadíttattam ebből a halálos „szabadságból”, mely tönkretett, megalázott, kiforgatott emberi valómból és Isten és a többiek ellen fordított. Megkötözött és eluralkodott rajtam – s én nem tudtam rajta uralkodni.
A „mértékletesség” a Lélek gyümölcse (Gal 5,22). Péter levele nem a sor végére helyezi, hanem a közepére. Mert jó megtartani a mértéket mindenben. Nemet mondani is meg kell tanulni és igent mondani is meg kell tanulni. Ez egy folyamat, melytől az igenünk és a nemünk is megbízhatóvá válik. (Fodorné Ablonczy Margit)
***************
Imádság:
Drága Megváltónk! Bocsásd meg türelmetlenségünket, hűtlenségeinket, hogy nem látszik „rajtunk” szabadításod ereje. Könyörülj életünkön, hogy merjünk a hétköznapokban is megfelelő helyen igent és nemet mondani, hadd tapasztaljuk meg vezetésedet ebben is. Ámen.
**************************
A nap gondolata:
„A bajt úgy lehet távol tartani, ha hasznossá teszem magam.” (M. Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! „EMBERSÉGES” TUDOMÁNYszerda

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!  „EMBERSÉGES” TUDOMÁNY szerda

MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!

„EMBERSÉGES” TUDOMÁNY

„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)

Olvasandó: 2Pt 1:3-11

Különös ennek az igeszakasznak ez a sok lépéses növekedése. Az eredeti görög kifejezés nem azt a képet hordozza, amelyet egyik fordításból így ismerünk: „ragasszatok mellé”, hanem inkább egy másik fordítás szerint: „mutassátok meg benne”. A lényeg az, hogy oly mértékben következik egyik a másikból, mint a növények növekedésének részei: a magból a gyökér, a gyökér által az ágak, az ágakból a levelek és a virág, s a virágból a gyümölcs. Azaz már a magban „minden benne van” eredetileg. Nem mellé kell tenni, hanem belőle kihozni. Ahogy a hitből a maga természetességében növekszik a jellem, a „derékség”, ugyanúgy hozza elő a „tudományt” ahogy érik, figyel, tapasztal, gondolkodik és tanul.

Sokszor a nevelés is ilyen tévedésen alapul. Azt gondoljuk, hogy majd erre, vagy arra meg fogjuk tanítani a gyermeket. Majd „ragad a fejébe valami”. S közben elfelejtkezünk arról, hogy valójában ő egy hatalmas „értéktárral” érkezett, amelyet segíteni kell neki kibontakoztatni. Ez persze előbb-utóbb úgyis kijön belőle, de ha segítünk neki, akkor megtanulhat bánni a „nehezebb tulajdonságokkal” is, s a jókat pedig minden helyzetben tudja majd vállalni.

Egy jó pedagógus így mondta egyszer: „Milyen jó, hogy a hitből nem azonnal a tudomány a következő lépés, hanem közbe van iktatva az igaz emberség, mert így sem a hit, sem a tudomány nem lehet öncélú, büszkélkedő és ítélkező.”

Ez a „tudomány” olyan ismeret, mely a láthatatlan összefüggéseket keresi és ismeri, nem csak a világ megértését, hanem az élet rendjét és értékét. (Fodorné Ablonczy Margit)

***********

Imádság:

Mindenható Istenünk, csak állunk és csodálunk, mert hatalmasak a te cselekedeteid, végtelen a te hatalmad! Köszönjük, hogy együtt akarsz felemelni igazságodba és szabadításodba mindnyájunkat. Könyörülj rajtunk, hogy az igazi tudásra törekedjünk, mely segít a másik megértésében is. Ámen.

**************

A nap gondolata:

„Két választásom van: vagy gyötröm magam, vagy az Úrban bízom. Nincs földi megoldása bajainknak. Csak szaporítom őket, ha rágódom rajtuk.” M. Robinson

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Kedd
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
MUTASSÁTOK MEG HITETEKBEN AZ IGAZ EMBERSÉGET!
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
A fenti igeszakaszban nyolc fontos lépés bontakozik ki. Ennek első lépése, hogy akit Isten ereje hittel ajándékozott meg – annak ezzel dolga van. Nem azért kapta a hitet, mert annyira vágyott rá, vagy mintha jobb helyen lenne nála, mint másoknál, hanem mert Isten be akarja őt vonni a munkájába!
A hit cselekedetei nagyon sokfélék lehetnek (Zsidókhoz írt levél 11. fejezet!) – de mindben közös, hogy olyan cselekvés, melyet senki nem talált volna ki magától, hogy azt kipróbálja. Az „igaz emberség” görög szavát (areté; latinul „virtus”), nagyon nehéz lefordítani, mert egyszerre van benne a jellem és a cselekvés is. Hozzáállás és készség – tisztaság és méltóság.
Egy közösségben megpróbáltuk az ellentétek felől közelíteni a nyolc értéket, s összeszedtük az „igaz emberség” ellentéteit is: rossz cselekedet, bűn, lustaság, tétlenség, feladás. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy ha hívő emberek vagyunk, akkor abból adott helyzetben milyen cselekvés következhet? Van-e helye panasznak, vagy vádaskodásnak? Van-e helye ítéletnek vagy türelmetlenségnek? Van-e helye a tétlenségnek, bizonytalankodásnak?
A hit lényege szerint istenismeret/Istenben való bizalom/Istennek való engedelmesség egyszerre – különben nem hit, csak hiszékenység, vagy önbecsapás. A hitet nem lehet összetéveszteni: élő és munkálkodó, bátor és bizakodó. (Fodorné Ablonczy Margit)
************************
Imádság:
Drága Urunk! Kérünk, hogy segíts, hogy a hitet ne önálló ajándéknak tekintsük, amelyet, ha megszereztünk már minden rendben van, hanem engedjük, hogy teljesen átformáljon, megszabadítson minden felesleges szokásunktól és az óember rossz tulajdonságaitól. Könyörülj rajtunk, hogy meg tudjuk „mutatni” a hitünket a magaviseletünkkel is! Ámen.
***********************
A nap gondolata:
„Lebeszélnélek védekező alapállásról. A legrosszabbakkal együtt kizárja a legjobb végkifejletet is. Alapszinten hithiányra vall.” (Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!Hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
Napi Ige és Gondolat MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK! Hétfő
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK!
MINDEN IGYEKEZETTEL TÖREKEDJETEK…
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való…” (2Péter 1,3)
Olvasandó: 2Pt 1:3-11
Amikor egy gyermek ajándékot kap, s örül neki – mindenkinek meg akarja mutatni. Ha valamire használható ajándék, akkor hosszan és sokat játszik vele, s ha ebben örömét leli – a legkedvesebb ajándéka lesz a későbbiekben is, mert „neki való” ajándékot kapott.
A hét címe: Megajándékozottak vagyunk! – mert ezen a héten ezt a rövid kis igeszakaszt érdemes napról napra újra meg újra elolvasni, míg meg nem tanuljuk szó szerint, mert egy olyan folyamat van benne leírva, mely a keresztyén élet összefoglalása, feladata, célja, kiteljesedése: Isten megajándékozott minket, mi pedig teljes igyekezettel „bontsuk ki” ezt az ajándékot, fedezzük fel, legyen építőkövévé lelki templomunknak, mutassuk meg, hogy mennyit ér nekünk…
Egyszer rácsodálkoztam, hogy hányféle keresztyén ember van!? Természetesen mind egy kicsit más, de a parancsolatok megtartásában, vagy az igemagyarázatok utáni cselekvésben is nagyon különbözőek. Az egyik türelmes, a másik szeretetreméltó, van, aki ítél rendületlen és van, aki mindenkiért tud imádkozni…
Ez a kis igeszakasz azt a választ adja, hogy a hitben LEHET NÖVEKEDNI, s vannak ebben lépések, szintek. Olyan a hit, mint egy mag, mely a szívünkben gyökeret ver, s belőle növekszik minden további érték. Hit nélkül ezek az értékek csak olyanok, mint a vágott virág: csak néhány napig él…
(Fodorné Ablonczy Margit)
Imádság:
Drága Urunk! Bocsásd, hogy oly gyorsan elfelejtjük mindazt, amivel megajándékoztál minket. Bocsásd meg, hogy türelmetlenek vagyunk magunkkal és egymással, s sokszor „csak szerzünk” vágott virágot ahelyett, hogy magunk engednénk, hogy igéd gyökeret verjen a szívünkben, s növesszük azt tettekké. Könyörülj, hogy felismerjük a jelenben szándékodat, s kövessük hívó szavadat. Ámen.
**************
A nap gondolata:
„A vasárnap békessége olyan, mintha egy újonnan beültetett kertben állnál eső után. Érzed a csendes és láthatatlan életet.” (Marilynne Robinson)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport IV.Vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16
Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport IV. Vasárnap
Oknyomozó riport IV.
Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: Hiszel te az Emberfiában? Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: Látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt: Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök. (Jn 9,35-41)
Okokat keresve, vizsgálva és a Lélek vezetésének engedve eljutottunk a vak meggyógyulása történetének a végéhez. Néhány óra lefolyása alatt annyi dolog történt ezzel az emberrel, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Mással egész életében nem történik ennyi minden.
Születése óta vak volt, így csaknem mindenből ki volt zárva. Röviden mondhatnánk, hogy eddig a napig semmi érdemleges, említésre méltó dolog nem történt vele – persze, ezt nem mondhatjuk. De egyszer csak jön valaki, aki meggyógyítja, így megnyílik számára a világ. Szabad az út, felfedezheti mindazt, ami eddig is körbe vette, csak épp akadályoztatva volt épségében.
Majd pedig alig néhány perc, és rögtön akadályokba, gátakba ütközik: záródik előtte a vallási közösség kapuja, sőt a szülői ház ajtaja is. Amikor már végre mehetne, s megtehetné a maga felfedezéseit, amikor már ő maga is oknyomozóvá lehetne, akkor látja: sokkal nagyobb akadály van előtte, mint volt akkor, amikor még vak volt. Döbbenetes lehetett annyi év vakság után ennyi sötétséget látni maga körül. A sajátjai, családja, vallási közössége kizárja őt a soraiból. Az ember útja lehetne a depresszió ezek után, hisz vakon hasznavehetetlen volt, de most, hogy lát, nem kell senkinek: a hirtelen megnyílt világ, még gyorsabban bezáródott előtte. De!
Minderről hall Jézus és egy másik ajtót nyit ki előtte: hiszel az Emberfiában? S miután megtudja, hogy az Jézus, leborul és imádja őt. Nincs több ok, nincs több nyomozósdi. De van Jézus!
Lehet, hogy minél inkább látjuk azt a világot a hit szemével, az annál inkább bezáródik előttünk, kizár minket. De amíg ezekre csak okokat keresünk, el ne szalasszuk azt, ami ezt a fiút is igazán megmenthette: Jézus hall rólad! Tud rólad! S neki nem kell különösebb ok arra, hogy megmentsen, hogy a mennyország kapuját ma is nyitva tartsa Előtted! (Nagy Péter, Ramocsaháza)
*****************************************************
Imádság:
Uram, kérlek vedd észre az én helyzetemet, hogy ne az okokat keressem tovább, hanem megtalálhass Te engem,
***************************************************************
A nap gondolata:
„Vannak pillanatok, amikor a dolgok hirtelen leegyszerűsödnek, letisztulnak bennünk. Amikor világossá válik, mi a fontos, ki a fontos, hogyan is kellene élni. Milyen jó lenne, ha ehhez nem kellene egy autóbaleset, egy szörnyű diagnózis, valamilyen tragédia!” (Dr. Bölcskei Gusztáv)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport III.szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15
Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport III. szombat

Oknyomozó riport III.

„Odahívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt: Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” (Jn 9,24.25)

Tovább folytatódik a napokban megismert egykor vak, most már látó, meggyógyult fiú története. De nem olyan jó a folytatás, mint ahogy azt egy gyógyulás után el tudná képzelni az ember.

Újra magukhoz hívják őt a zsidó vezetők s egy elég furcsa kéréssel ráparancsolnak: dicsőítsd Istent! Ez még talán rendjén is van, ez egy hivatalos, vallási elvárás, amit bár lehetne szebben is megfogalmazni, de végül is jogos kérés. De, itt azt is meg akarják neki szabni, hogy mivel dicsőítse az Istent. Dicsőítsd az Istent, még pedig azzal, hogy egyetértesz velünk! S még az is lehet, hogy ez is beleférhetne 1-1 esetben, hiszen a keresztyén közösségek, gyülekezetek lehetnek olyan egyetértésben, hogy az Isten dicsőítésére szolgálhat. De van még egy pontja ennek a nem túl barátságos felhívásnak: Dicsőítsd az Istent, még pedig azzal, hogy egyetértesz velünk abban, hogy ez az ember – akiről azt mondod, hogy meggyógyított téged – bűnös!

Elég komoly elvárás ez a hivatalos vallási vezetőktől. Ráadásul téves is. Istent nem az dicsőíti, ha én egyetértek a másik ember bűnösségében valakivel, legyen az akár pap, vezető vagy más. A másik ember bűnösségén bólogatni nem Istent dicsőítő cselekedet.

Istent sokkal inkább az dicsőíti, ha mindent megteszek ezért a bűnösért. S persze azt tegyük hozzá, hogy itt Jézusról, Isten Fiáról van szó. Őt kellene bűnösnek vallani a gyógyulásom okán.

De mit tehet az ember egy ilyen felhívásra? Hivatalos vallási vezetők kérik ezt, tanult és sokra tartott emberek. Mondhatok ellent nekik? Ez a gyógyult ember a legjobbat teszi: elmondja, hogy vele mit tett Jézus. Nem tudva, hogy egyébként ki ő és mit tesz, egyet tudok: vak voltam, most látok.

Ma is ez a „legjobb” válasz, ha egyszerűen elmondod, hogy veled mit tett. Csak ezt az egyet kell tudnod.

(Nagy Péter, Ramocsaháza)

**************************

Imádság:

Uram segíts, hogy ma is csak azt hirdessem Rólad, amit Te velem és értem tettél! Ámen.

*************************

A nap gondolata:

„Ne bízzál azokban az emberekben, akik túl udvariasak és ne barátkozz azokkal, akik tudálékosak és gorombák. Ha valami gyanúsat vettél észre, légy résen! Állíts fel azonnal csapdát, ha észrevetted a patkányt, de vigyázz, nehogy odacsípd az ujjad.” (C.H. Spurgeon)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport II.Péntek

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14
Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport II. Péntek
Oknyomozó riport II.
„A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából.” (János 9,18-22)
Folytatva az okok keresését, ezzel a történettel kapcsolatban feltehetnénk azt a kérdést, hogy „hogyan lesz egy gyógyulásból egy család tragédiája”? Belekeveredik az egész család az ügybe – na nem mintha eddig nem kellett volna, hogy benne legyenek, hisz a család egy tagjának betegsége, az a család betegsége is egyben.
A meggyógyult fiú, ahelyett, hogy örülhetne a szüleivel együtt a gyógyulásnak, most a támadások középpontjába kerül. A zsidók kérdezgetik őt, faggatják és ami rossz, hogy nem hisznek neki. A saját megtapasztalását mondja el, de épp ezt vonják kétségbe. S tanúul hívják ellene a szüleit.
Milyen fájdalmas, hogy egy családot így állítanak szembe egymással, szülőt a gyermekkel. Így csak a gonosz tudja összekuszálni a családi szálakat. A szülők félelmükben nem mernek teljes mellszélességgel a fiuk mellé állni. Nem tagadják ugyan le, azt se, hogy születése óta vak volt, de nekik nincs közük a gyógyuláshoz. S az egészben ez a legszomorúbb: nincs közük a gyermekük öröméhez. Pedig minden bizonnyal sok éven át szerették volna, ha meggyógyul.
Ugyanakkor az igazi elválasztó pont az nem a gyógyulás rejtélye, hanem az most is Jézus. Inkább zárják ki magukat a fiuk gyógyulásából és öröméből, mintsem, hogy Krisztust válasszák, s ezzel kizáródjanak a zsidók közösségéből.
S ez bizony nekünk is egy kérdés, vagy az lesz. Bizonyos közösségek nem tűrik meg maguk között se Jézust, se az Ő nyomát, jelét az emberekben. Kérjünk bátorságot, hogy hitünket ne emberi közösségekhez mérjük, hanem mindig csak egyedül Krisztushoz.
(Nagy Péter, Ramocsaháza)
*****************************************************
Imádság:
Uram, segíts Hozzád jobban ragaszkodnom, mint emberi közösségeimhez. Akkor is, ha egyedül maradok Veled! Ámen
***************************************************************
A nap gondolata:
„Ha Isten könnyet helyez a szemedbe, az csak azért van, mert a szívedben szivárványt akar kifeszíteni.” (C.H. Spurgeon)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport I.Csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13
Napi Ige és Gondolat Oknyomozó riport I. Csütörtök
Oknyomozó riport I.
Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában – ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. (János 9,1-7)
Mi magunk is gyakran keressük a dolgok felelőseit. Képesek vagyunk titokzatos nyomozásba is belebonyolódni, csakhogy feltárjuk 1-1 dolog igazi hátterét, igazi felelősét. Sokszor kibújunk, kifordulunk önmagunkból és oknyomozó riporterré válunk, aki nem ismer határokat, gátlásokat annak érdekében, hogy kiderüljön: ki a felelős.
Különösen és hatványozottan így van ez, ha valami rossz dolog történt, akkor sokkal inkább keressük a felelőst, a hibást. A tanítványok ennél is tovább mennek és nem egyszerűen felelőst, vagy hibást keresnek, hanem vétkest, bűnöst. Ők már az ítéletet is meghozzák a keresésükben (?).
Igen, ez az elkeserítő gondolat húzódott meg sok ember fejében, szívében, hogy az emberi betegségekért valaki felelős. Sőt, ennél tovább is mertek menni: a betegség az igazából mindig valami konkrét bűn következménye. Az igaz, hogy a bűn miatt van összetörve az életünk, a világ egésze, de hogy minden egészségügyi probléma gyökere egy adott bűn lenne, az nem. Azt gondolom, hogy ha így lenne sokkal betegebbek lennénk. Ugyanakkor Jézus egy teljesen más szemszögből néz és világít rá a betegségre: hogy nyilvánvalóvá legyenek Isten cselekedetei.
Lehet a világot máshogy is látni?
(Nagy Péter, Ramocsaháza)
*****************************************************
Imádság:
Uram, nyisd meg szemem, hogy a világot ne csak nézzem, hanem úgy lássam, ahogy Te mutatod! Ámen.
***************************************************************
A nap gondolata:
„Amit látni akarunk, azt mindig látni fogjuk. A hibák mindig vastagok ott, ahol vékony a szeretet. A fehér tehenet is feketének látod, ha úgy akarod.” (C.H. Spurgeon)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Hit és imádságSzerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
12
Napi Ige és Gondolat Hit és imádság Szerda
Hit és imádság
„Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindaz, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” (Mk 11,24)
Olvasandó: Mk 11,12-14;20-26
Márk evangéliuma szerint, amikor Jézus már a passió felé tart a templomtisztítást körbeölelően egy jelképes cselekedetet hajt végre egy fügefán. Gyümölcsöt keres rajta, nem talál, megátkozza, és a fa a tanítványok legnagyobb csodálkozására kiszárad. Mint minden más csodából ebből is beszélgetés lesz, s Jézus egy nagyon fontos dolgot állapít meg. A gyümölcstermés titkát mondja el ezzel a „negatív” csodával, ami Jézusnak az egyetlen ilyen tette. De az üzenete (három is) annál fontosabb és meghatározóbb:
1. – Jézus először a hitre utal. Azt mondja, minden ezen alapszik. A tanítványok, s talán mi is, inkább a csoda milyenségén, módján akadnak fenn, de Jézus a hitre utal. Mikor a tanítványok felhívják a figyelmét, ő csak ennyit válaszol: „Higgyetek Istenben!” Sokszor segít ez még reménytelennek tűnő helyzetben is. („hiszek Uram, légy segítségül hitetlenségemben!)
2. – Másodszor az imádságra utal. A hit leginkább az imádságunkban mérhető. A Bibliában többször is úgy jön elő, hogy valaki, aki látszólag távol van tőle, mégis imádkozik, megszólítja Jézust, bizalmat szavaz neki (százados, sziroföniciai asszony). Bármit kérhetünk bizalommal Istentől, nagyon széles az imádság kapuja. S ha az a bajod, hogy nem tudsz imádkozni, akkor éppen a megszólítással kell foglalkoznod, kezdened valamit!
3. – Harmadszor a belső hozzáállás is fontos hozzá: ez a megbocsátás. Jézus nem véletlenül az egész történetet erre futtatja ki. Ő is a passió felé menetel, az ő életében is aktuális lesz. A nagy megbocsátást készíti elő, amiben az Atya megbékél az egész világgal.
Miben mérhetőek a gyümölcsök? Abban az Isten által kimunkált megbékélésben, ahol Isten adja nekünk a megbocsátást, ami által felhatalmaz bennünket az őszinte, hitből fakadó imádságra! (Bölcsföldi András, KRE-HTK)
***************
Imádság:
Úr Jézus, köszönjük, hogy kereshetünk és megszólíthatunk téged.
Köszönjük, hogy megállsz, odafordulsz felénk, és meghallgatsz minket. És köszönjük, hogy nem hiába kérünk Téged, lehet maximális bizalmunk irántad!
**************
A nap gondolata:
Ahol Isten látja a szükséget, küldi a segítséget...
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."