37914 ima található a honlapon, összesen 63927 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és GondolatImádkozzatok!

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22
  Napi Ige és Gondolat Imádkozzatok!
  Imádkozzatok!
  „Történt egyszer, hogy valahol imádkozott Jézus, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts minket imádkozni” (Lukács 11,1)
  Nem egyszer fordult ár elő velem, hogy amikor hozzákezdtem az imádsághoz, elbizonytalanodtam. A hálaadásaimat megfogalmaztam, bűnvallást tettem, de amikor másokért kezdtem imádkozni, vagy saját kéréseimet tártam az Úr elé, hirtelen nem tudtam, mit mondjak. Miért is imádkozzam? Honnan tudom, hogy amit kérek, az az Úrtól való?
  Nem csak engem fog el alkalmanként imádság közben bizonytalanság, hanem ez történt Jézus egy néven nem nevezett tanítványával is, aki kérte az Urat, hogy tanítsa imádkozni. Ez a tanítvány nyilván nem azért kérte ezt Jézustól, mert nem ismerte a zsidó hagyományokat, és a szertartásokhoz tartozó imákat. Mint minden korabeli zsidó férfi kívülről tudta a zsoltárokat, és a különféle áldozatok alkalmával elmondandó kötött imákat. Tudott imádkozni. Legalábbis úgy egészen bizonyosan, ahogyan az elvárható volt tőle.
  A kérését azért fogalmazta meg, és mondta ki Jézusnak, mert ő másféle imákra vágyott. Olyan imát szeretett volna mondani, amivel a szorosabbra fonja a közösségét Istennel. Amit, ha hittel elmond, magába foglalja az Isten dicséretét, hite, és bűnei megvallását, valamint az ember életének azokat az egzisztenciális kérdéseit, melyek a legtöbb aggodalmat okozzák az ember éltében.
  Jézus meghallotta, és teljesítette tanítványa kérését. Hogyne hallotta volna meg, mikor az Atyával együtt Ő ismer minket igazán. Ismeri nyomorúságainkat, és nem csak azokat a dolgokat, melyek terhelnek bennünket, hanem annak a gyógyszerét is. Ami nem más, mint az Atyával, a Fiúval, és a Szentlélek Istennel való bensőséges közösség. Ami megtart, megerősít, bűnbocsánatra, és örök életre vezet, megszabadít az aggodalmaskodástól, elvezet egy hálaadással teli életre, valamint hitet, reményt, és szeretetet táplál a hitben járók szívébe minden körülmények között. Ezért tanította tanítványa kérését követően az általunk Mi Atyánkként ismert imádságot.
  Amikor imádság közben tanácstalanok vagyunk, amikor nem tudjuk, hogy vigyük az Úr elé a saját, és mások életének dolgait, kérjünk bátran vezetést az Úrtól ebben is, és nem szűnjünk meg imádkozni azzal az imával, amit az Úr tanított nekünk! Ámen.
  (Molnár Virág, Mezőkovácsháza – Nagybánhegyes – Kunágota)
  *****************************************************
  Imádság:
  Uram, taníts minket imádkozni! Ámen
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  Imádkozzatok, és buzgón kérjetek! (475. dicséret)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatVeled vagyok!

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21
  Napi Ige és Gondolat Veled vagyok!
  Veled vagyok!
  „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.” (Ézsaiás 43,2)
  Első olvasatra azt mondhatnánk, hogy ez az ige búvároknak és tűzoltóknak lett megírva. A víz nem sodor el, a láng nem éget meg téged. Mégis, úgy hiszem, mi egy kicsit mindannyian búvárok és tűzoltók vagyunk.
  Az, aki nem tud úszni, pontosan tudja, milyen érzés kapálózni a vízben és nem jutni sehová. Félni attól, hogy elsüllyedünk, elsodor a hullám. Minden egyes pillanatban, amikor túl sok munkánk van, túl sok feladat van az életünkben, túl sok kérdést kell megválaszoljunk, az olyan érzés, mintha összecsapna a víz a fejünk felett. Szinte levegőt sem kapunk, olyan, mintha megfulladnánk a nehézségek súlya alatt. De mit ígér az Úr? Ha vízen kelsz át, én veled vagyok! Életünk viharaiban, ha összecsapnak a hullámok a fejünk felett, akkor sem vagyunk egyedül, mert ott van Ő, aki az Életnek Istene! Nem tehetünk úgy egy lépést sem ebben az életben, hogy Ő ne tudna róla, ne lenne velünk ezeken az utakon. Még akkor is, ha vízen kelünk át.
  És akkor is velünk van, ha a lángok próbálnak megemészteni bennünket. Ha a lelkünk mélyén azt érezzük, hogy a harag, a múlt, a nehézségek és aggodalmak szinte felemésztenek bennünket. Mikor próbálunk menekülni, megszabadulni a lángok fogságából, de egyedül nem sikerül, akkor hangzik fel az Úr ígérete: Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg!
  Miért tudja mindezt megígérni nekünk? Hogyan mondhatja, hogy képes megóvni bennünket a folyó hullámaitól és a tűz lángjaitól is? Az ige így folytatódik: „Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel szentje, a te szabadítód!” Ő, aki megszabadította népét Egyiptomból, aki megszabadította ezt az egész világot bűneinek terhétől, Ő képes arra, hogy bennünket is megszabadítson! Mert Ő az Úr, aki Ura tűznek és víznek, Ura minden áldásnak és kegyelemnek, melyet nem tart meg magának, hanem kiárasztja ránk! Éppen ezért szól mindannyiunkhoz az ígéret: Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg!
  (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)
  **************************
  Imádság:
  Urunk és Istenünk! Nagy hullámok és perzselő tüzek vannak a mi életünkben, de csodálatos nekünk az a tudás, hogy Te mindezek közepette is megőrzöl bennünket. Nem hagysz el, és nem engeded, hogy felemésszen bennünket ez a világ. Add, hogy megtapasztaljuk a Te szabadításodat, add, hogy érezzük és lássuk, sem tüzek, sem vizek, sem semmilyen nehézség vagy bánat nem szakíthat el Tőled, a Szabadító Istentől! Ámen!
  *************************
  A nap gondolata:
  Vannak jó szelek s persze rosszak is,
  bár a hullámok mögött vár ránk a part,
  de semmilyen szél nem jó annak,
  aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. (Quimby)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA jó hír

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  20
  Napi Ige és Gondolat A jó hír
  A jó hír
  „Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.” (1 János 1,5).
  Mi a sötétség? A világosság hiánya. Ha egy szobában nincs lámpa, amely fényt áraszt, akkor az sötétségbe borul. Ilyen a mi lelki életünk is. Ha nincs, ami beragyogja, akkor az sötét marad. Milyen jó, hogy megkaptuk az örömhírt, mely szerint Isten maga a mi világosságunk, aki vezet bennünket az élet útjain. Honnan tudjuk ezt? Magából a Szentírásból, amely adja napról-napra az útmutatást: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119,105). Ha ebben a világosságban járunk, amit Istentől kaptunk, akkor egymással is közösségünk lesz, jól látjuk a másik ember gondját-baját, tehát tudunk segíteni. De nemcsak a felebarátunkat vesszük észre, hanem meglátjuk a saját bűneinket is, mert a világosság mindent a felszínre hoz. A világos szobában még a vékony pókhálót is meglátjuk, ilyen az Isten igéje, amely a rejtett dolgokat elénkbe tárja. Ez azért jó, mert alaposan előkészít a megtisztulásra, félreérthetetlenül megmutatja hol vannak a bajok gyökerei, csak így lesz tökéletes az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített (2 Tim 3,17). Adjunk hálát Istennek ezért a jó hírért, az ő üzenetéért, hogy prófétákat és evangélistákat használt fel az ő tiszta, hamisítatlan igéjének tolmácsolására a mi tanításunkra, életünk megjobbítására.
  (Horváth Csaba)
  ******************
  Imádság:
  Uram! Köszönöm Igéd világítását. Naponta van részem benne. Hála legyen neked érte! Ámen
  ******************
  A nap gondolata:
  Ha zsákutcába jutunk - amikor elveszettnek vagy csak túl fáradtnak érezzük magunkat ahhoz, hogy gondolkodjunk -, Isten emlékeztet arra, hogy még van időnk. Az álmaid még megvalósulhatnak. Isten még megadhatja, amiért imádkozol. Mindegy, hogy lelkileg frissek vagy megfáradtak, nyugodtak vagy nyugtalanok, reménykedők vagy reményvesztettek vagyunk, Isten elküldi az üzenetet, amit hallanunk kell.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatÁllhatatosság

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  19
  Napi Ige és Gondolat Állhatatosság
  Állhatatosság
  „Tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet.” (Róm 5,3-4).
  Azt gondolhatnánk, hogy ez a keresztyén ember magatartása a szenvedések alkalmával. Vagyis: állhatatosnak lenni, nem más, mint a szenvedésbe belenyugodni. Ez nem így van. Dr. G. N. Lammens professzor azt mondja, hogy „a keresztyéneknek ki kell törölniük a szótárukból a ’belenyugodni’ kifejezést.”
  Az ókori Görögországban a sztoikusok úgy látták, hogy a szenvedéssel szemben közömbös, érzéketlen kell, hogy legyen az ember. Ez annyit jelent, hogy az embernek el kell fogadnia a sorsát, amely ellen nem tehet semmit. A Biblia nem tanítja a sorsba való „belenyugvást”, ahogy a görögök vallották ezt. A Biblia semmit nem akar tudni a sorsról.
  A Bibliában azt sem olvassuk, hogy bele kell nyugodnunk a szenvedésünkbe. Amit mi a Bibliában a szenvedésről olvasunk, az hogy ki kell tartani a szenvedésben. A kitartás pedig egészen más, mint a belenyugvás. Ez Kol 1,11-ből is kitűnik. Itt ezt olvassuk: „Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.” Ez azt jelenti, hogy a kitartás, vagy hosszútűrés és az öröm összetartoznak. A belenyugvásban viszont nincs semmiféle öröm, de az állhatatosság (hosszútűrés) és öröm egymást kiegészítik.
  Amikor a skót lelkész, George Matheson (1842-1906) megvakult, azért imádkozott, hogy ne csak elfogadja ezt a vakságot minden ellenállás nélkül, hanem közben Istent dicsőítse. A szenvedést ellenállás nélkül elfogadni, beletörődést jelent. A szenvedést úgy elfogadni, hogy közben Istent dicsőítjük, ez az igazi állhatatosság.
  Az állhatatosság görög kifejezés szó szerint ezt jelenti: megmaradni valamiben, kitartani valamiben. Amint a vár sem maradhat meg, hiába vannak erős pillérei, ha azok nem szilárd alapon állnak, önmagunkban mi sem maradhatunk meg, csak ha Reá alapozzuk életünket. Egyedül Benne és általa tudunk állhatatosak lenni.
  (Csomay Árpád, Biharszentjános)
  ******************
  Imádság:
  Segíts, Uram, hogy állhatatosan Reád épüljek lelkileg, mint szilárd alapra. Ámen.
  *******************
  A nap gondolata:
  Az állhatatosság nem belenyugvás, hanem Isten mellett való kitartás.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatJavadra válik

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  18
  Napi Ige és Gondolat Javadra válik
  Javadra válik
  „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Római levél 8:28)
  Vannak nagy igazságok, melyeket első hallásra nem is tudunk igazán felfogni. Vannak nagy igazságok, melyekkel sokszor vitatkozunk ifjúi hévvel, vagy csak az illendőség kedvéért bólintunk rájuk, de igazából nem a mieink, nem érezzük át az igazságukat. Vannak igazságok, amikre meg kell érni, kell hozzájuk némi élettapasztalat is.
  Nemrég egy különleges esketésre nyílt alkalmam. A házasulandók már a „hatvankodás” árnyékában léptek frigyre. A batyujukban volt már haláleset, özvegység, válás, útkeresés is. 40 éve egy diákszerelemnek indult a kapcsolatuk, de akkor 2 év után külön folytatták az életüket. Most azonban, újra megtalálva egymást, beteljesítették azt, aminek akkor még nem volt itt az ideje. Velük beszélgetve állapítottuk meg, hogy mi minden – beleértve a fájdalmakat, próbálkozásokat, nehézségeket is – kellett ahhoz, hogy most ilyen boldogok legyenek, tudják igazán értékelni egymás társaságát. Az eltelt 40 év érlelte meg és vezette el őket a mostani boldogsághoz. Amit tudtak már, a szavak, a gondolatok szintjén, amit ismertek és többször hallottak a Bibliából, mint nagy igazságot, számukra most telt meg igazán élettel, lett tapasztalattá.
  Az ember csak ámul bámul, hogy Istennek milyen tervei vannak, hogy sokszor az adott helyzetben fájót, nehezet egy nagyobb ajándék kiteljesítésének érdekében használja fel. Teszi ezt annak ellenére is, hogy olykor csak a szavakat halljuk ebből igéjéből, olykor vehemensen vitatkozunk vele, olykor csak jóneveltségből bólintunk rá. Vajon te, Testvérem, mered-e hinni igazságát, bátorítást venni üzenetéből, hogy tényleg minden a javadra van, ha Istent szereted. Értve ezalatt, hogy Őt, magát feltétel nélkül, és nem csak az ajándékait. El tudod-e a nehézségeket is atyai kezéből fogadni, van-e elegendő türelmed kivárni, hogy ez az ige számodra is megteljen élettel? Milyen boldog tud lenni egy ilyen megtapasztalás! És milyen jó lenne, ha ezek a tapasztalatok megosztásra kerülnének! (Pálfi Zsuzsanna, Győr)
  **************************
  Imádság:
  Köszönjük, Urunk, hogy Te a javunkat munkálod. Köszönjük a Krisztusban elkészített üdvösséget, melyhez kellett Megváltónk szenvedése, halála is. Add, hogy Igéd igazsága megteljen számunkra is élettel, tapasztalással. Segíts, hogy a nehézségek idején bátorítson, és az öröm perceiben hálaadásra indítson. Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  „A világ Isten-szőtte szőnyeg, /Mi csak visszáját látjuk itt,/ És néha - legszebb perceinkben -/ A színéből is - valamit.” (Reményik Sándor)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAz ajtó előtt van a bűn és Jézus

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  17
  Napi Ige és Gondolat Az ajtó előtt van a bűn és Jézus
  Az ajtó előtt van a bűn és Jézus
  „Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!” (1Mózes 4:7)
  A bűn szomorú folyamat. Ádám és Éva esetében a bűn keletkezésének a történetét láttuk, itt pedig Kain és Ábel történetében a bűn kifejeződésének a története van előttünk. Az a bűn, ami az első embernél elkezdődött hatványozottan folytatódik a másodikban. A bűn úgy kezdődött, hogy az ember elszakadt Istentől, és itt már úgy folytatódik, hogy hogy az ember elszakad a másik embertől is. Igen, a bűn lavinaszerű pusztítása van előttünk. Meg lehet állni? Igen. Segítségül lehet hívni az Úr nevét!
  Kain és Ábel áldozatot visz Istennek. A hálájukat fejezik Isten előtt. „Az Úr rátekintett Ábel áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett.” ( ( 4-5. ) A munkálkodás eredménye, s a belőle vitt áldozat annyira összetartozott, hogy nem kell töprengenünk rajta, honnan vette Kain azt, hogy az ő áldozata nem volt kedves Istennek, az Ábelé viszont az volt. Isten döntése érthetetlen, nincs megokolva az áldás elmaradása Kain életében. A dolog lényege az, hogy Isten próbára tette Kaint, de nem hagyta tanács nélkül: „Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!” ( 6-7. )
  Isten jól látja Kaint és lát bennünket is, amikor elcsüggedünk, lehorgasztjuk a fejünket, és haragszunk. Hozzánk is jön, és figyelmeztet: vigyázz, itt van a bűn, itt van a Sátán, de itt vagyok én is. Kain nem vette komolyan Isten figyelmeztetést, - ezért ölte meg a testvérét.
  Hogy lehet megállni, amikor a bűn az én életem ajtaja előtt leselkedik és engem akar elbuktatni? Úgy, hogy segítségül hívom az Úr nevét. Ezt tette jóval később Kain és Ábel testvérének – Sétnek – a fia Énós: „akkor kezdeték segítségül hívni az Úr nevét.” ( 26. )
  Ne áltassuk magunkat. A bűn ránk támad folyamatosan és nem tudunk neki ellenállni. De jelen van Jézus is! Ő mondja: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jelenések 3:20)
  Gondold át! Kit engedsz be az életedbe: a bűnt vagy Jézust?
  Aki Jézust behívja az életébe, abban nem tud a bűn lavinaszerűen pusztítani. Jézus kereszthalála megálljt parancsol a bűn előrehaladásának.
  (Pótor László, Nyírmeggyes)
  *****************************
  Imádság:
  Úr Jézus! Te jöjj be szívem ajtaján és Te formálj engem át teljesen! Ámen
  *****************************************************
  A nap gondolata:
  Jézus rettenetesen gyűlölte a bűnt, mert szerette az embereket, kiknek romlására volt a bűn. (Fosdick)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatBarátok

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16
  Napi Ige és Gondolat Barátok
  Barátok
  „Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.” (Jób könyve 6, 14)
  Mennyivel könnyebb ítélkezni valaki fölött, mint megérteni őt. Hamar kiszalad az ember száján az elítélő szó. Nehezebb dolog elgondolkodni a körülményein, megérteni őt, átérezni helyzetét, s megpróbálni segíteni rajta.
  Milyen szívbemarkoló a fenti mondat! A szenvedő Jób szájából hangzik el. Pedig a barátainak kellett volna erre a felismerésre eljutni. De nem. Ők egyfolytában csak azt bizonygatták, hogy Jób szenvedésének okát valami titkolt bűnében kell keresni, Isten semmit nem tesz értelmetlenül. Úgy érzik, Istent kell védelmezniük Jóbbal szemben. A szenvedésben magányossá vált ember segélykiáltása ez. Nem elég, hogy elfordult tőle Isten, még barátai is Isten oldalára állnak vele szemben. De még ha úgy is lenne, hogy elhagyta a Mindenható félelmét – mondja Jób, az igaz barátoknak akkor sem ítélkezniük kellene fölötte, hanem szerencsétlen barátjukat ebben a helyzetben szeretniük kellene.
  Szinte ellenpárja Jób történetének az az újszövetségi történet, amely elbeszéli, hogy egy alkalommal egy gutaütött embert visznek Jézushoz a barátai. (Márk ev. 2. rész) Ők nem a szavak emberei, mint a Jób barátai, hanem a tettekéi. Ágyastól emelik fel a beteget, elcipelik arra a helyre, ahol az Úr Jézus nagy sokaságtól körülvéve tanít. S mivel másképp nem tudnak a közelébe jutni, megbontják a tető héjazatot, s egyenesen Jézus elébe eresztik le a beteget. Azért hozták, mert fájt nekik beteg barátjuk sok szenvedése, s szerették volna, ha Jézus meggyógyítja őt. Ami rajtuk állt, mindent megtettek érte.
  Jézus Urunk nem tiltakozott az ellen, hogy a bűnösök barátjának nevezzék. Hitvallása ez volt: „Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” - Mikor leeresztették eléje a magatehetetlen embert, így szólt hozzá: „Fiam! Megbocsáttattak a bűneid.” Erre zúgolódás támadt egyesek részéről, akik ezt mondták: csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Nem is tudták, milyen nagy igazságot mondtak ki! Nevezetesen azt, hogy amikor Jézus a bűnös ember mellé áll, meggyógyítja és feloldozza, ezt nem Istennel szembe helyezkedve teszi (ez volt a félelme Jób barátainak), hanem Isten küldéséből, akaratából. Ő valóban az az igaz barát, aki akkor is szereti a szenvedőt, ha netalán az elhagyta a Mindenható félelmét. Megelőlegezi számára azt a bocsánatot, amit majd a kereszten szerez meg, s egészségesen bocsátja el.
  Börtönökben, kórházakban szolgálatot végzők bizonyára sokat tudnának beszélni ennek az igének igazságáról: „Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.” – Isten áldja meg ott is és mindenütt a Jézusi lelkülettel cselekvő barátokat. (Lázár Péterné)
  *****************
  Imádság:
  Nem tudhatom Uram, hogy nem leszek-e én is ilyen szenvedő, kiszolgáltatott ember, mint Jób volt vagy a béna ember. Bocsásd meg, hogy sok esetben könnyelműen ítélkeztem mások felett ahelyett, hogy megérteni, segíteni igyekeztem volna őket. Add, hogy oda tudjak állni a szenvedő mellé ítélkezés nélkül. Ámen
  **********************
  A nap gondolata:
  „Amikor teszel a másikért valamit, megérinted a szívét is. Akkor talán felteszi a kérdést, hogy miért törődsz te velem? – és elmondhatod, hogy azért, mert Isten törődik veled, és én Őt képviselem.” (Miroslaw Wolf teológus)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFormálj engem Te, Uram!

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  15
  Napi Ige és Gondolat Formálj engem Te, Uram!

  Formálj engem Te, Uram!

  Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki a sírboltokban lakott, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki, mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből! (Mk 5, 1-8).

  Egy nagyon jól ismert jelenetet hozok eléd ma testvérem! Egy olyan történetet, amihez sokáig azt gondoltam, semmi közöm, hiszen én nem lakom sírboltok között, engem nem akartak lánccal megkötözni és soha kővel nem vagdostam magam.

  Szeretném, ha ezt a három dolgot ma újragondolnánk együtt. Először: nem lakunk sírboltok között! Ez elsőre igaz! De nézzük csak ezt az embert, mi is történt vele? Életidegen körülmények között él! Elidegenedett ez az ember az élettől! Elidegenedett az emberektől. Az elidegenedés a bűn következménye! Ha ebből a szempontból nézzük ezt az embert, akkor azt kell mondjuk, mai történet ez, hiszen az elidegenedéstől sokan szenvednek! Az elidegenedés ma világjelenség! Sokan úgy élnek egymás mellett családon belül is, hogy rég elidegenedtek, rég elszakadtak egymástól! Ó, de jó lenne, ha felismernénk ma, kik azok, akiktől elidegenedtünk és kik azok, akik elidegenedtek tőlünk! Ez az ember megszállott ember volt! Ki szállta meg? A Sátán nevét úgy is fordíthatjuk, hogy Szétdobáló! A Szétdobáló idegenít el bennünket Istentől és egymástól! Jó lenne, ha ma ebből a szempontból lenne őszinte találkozásunk Jézussal és engednénk magunk megvizsgálni.

  A második: meg akarják kötözni, de szétszaggatja a láncait. Jaj, de sok ilyen ember van, akit nem lehet visszafogni! Akivel nem lehet bírni, aki nem bír magával! Aki nem ismer se Istent se embert! Aki istentelen és embertelen! Aki nem ismer törvényt, szabályt, tiszteletet! Autóvezetés közben is sok ilyet látok! De sok embert nem lehet elcsendesíteni! De sokat nem lehet megállítani, megy a saját feje után! De sokan nem tudják ma visszafogni magukat!

  Harmadik: kővel vagdosta magát! Drága testvérem, ha valamikor, ma annál inkább igaz ez a mai emberekre! De sokan vagdossák magukat, de sokan nem tudják elfogadni önmagukat! De sokan nem tudnak megelégedni önmagukkal! De sokan szeretnének más hajszínt, szemszínt, alakot és sorolhatnám. Talán te se vagy megelégedve önmagaddal, bűneid miatt vádolod, vagdosod magad és nem tudod átadni azokat Jézusnak, talán elégedetlen vagy önmagaddal! Az is lehet, hogy a három dolog közül egy igaz rád, az is lehet, egy kicsit mind a három!

  Van egy nagyon jó hírem! Így is lehet Jézushoz jönni ma is és engedni, hogy ha elidegenedtünk egymástól, Istentől, a gyülekezetünktől, újra erősítse meg a kapcsolatainkat! Lehet kérni, hogy szabadítson meg a feleslegesen ránk rakott, felvett láncoktól és ő fékezze meg az óemberünket! Kérhetjük, hogy szüljön újjá Igéje és Szentlelke által és segítsen abban, hogy ezután őneki éljünk! Segítsen Ő, hogy ne deformáljuk magunkat, hanem engedjük, hogy ő formáljon minket akarata szerint. (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).

  **************************

  Imádság:

  Úr Jézus, kérlek, vizsgálj meg engem, nehogy elidegenedjek tőled és felebarátaimtól. S ha eddig bármilyen vonatkozásban elégedetlen voltam önmagammal, bűneim miatt vádoltam magam, szeretném, ha ezután nem én formálnám magam, hanem te engem Uram! Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Hogy égi ember lehess itt a földön, először is engedelmességet kell fogadnod. Mert, látod, csak az engedelmes ember vezethető. Éppúgy, mint az engedelmes állat. Ha a lovat a maga eszére bocsátjuk, nem halad jó úton. (Gárdonyi Géza)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAz Úr vezetése

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  14
  Napi Ige és Gondolat Az Úr vezetése
  Az Úr vezetése
  „Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket.” (Zsoltárok könyve 47,3-5)
  Ismerjük-e ezt a „félelmetes, nagy királyt”? Tudjuk-e azt, hogy a mi Istenünk népeket irányit és nemzeteket tesz szolgáivá? Az Isten tisztelete nélkül élők szűkmarkúak velünk szemben, de nem vagyunk kiszolgáltatva nekik. A mi Urunk gondoskodik rólunk, végtelen bölcsessége jelöli ki helyünket a világban. Sorsunkat nálunk bölcsebb értelem irányítja. Minden dolgot Istenünk rendez el, és mi ennek örülünk, mert tudjuk, hogy Ő az egész föld Ura és királya. Népeket aláz és magasztal. Hatalma sokakat megfélemlít. A bölcs ember azt választja, amit Isten választ a számára. Ha saját elképzeléseink szerint választhatnánk, akkor is azt kívánnánk: bárcsak minden Isten akarata szerint történne.
  Saját tudatlanságunk tudatában ne akarjuk sorsunkat magunk irányítani. Sokkal biztonságosabban és nyugodtabban érezzük magunkat, ha az Úr kezében van a kormány, mintha mi irányítanánk életünk hajóját saját elgondolásaink szerint. A sokszor fájdalmas jelent és az ismeretlen jövendőt bízzuk Atyánkra, Megváltónkra és Vígasztalónkra.
  Kedves testvérem, a mai napon tedd le vágyaidat Krisztus lábaihoz. Ha az elmúlt napokban makacs és önfejű voltál és a magad útját jártad, próbáld megtagadni öntelt énedet, és add életed kormányát az Úr kezébe. Mondd: Ő majd kiválasztja örökségemet. Ha találkozol olyan emberekkel, akik vitatják az Úr végtelen hatalmát, és az ember szabad akaratát dicsőítik, mondd el nekik, hogy neked Krisztus a vezetőd és Ő dönt majd helyetted. Teljesen engedd át neki a döntést, és meglátod milyen szépen halad majd életed az Ő kormányzása által. Ezért kutasd az Ő akaratát és ismerd meg tanácsát, hogy járhasd az utat, amit neked Ő rendelt. (Orbán Attila, Dés-cichegy, Erdély)
  **************************
  Imádság:
  Mennyei jó Atyánk! Milyen jó, hogy velünk vagy és átveszed életünk vezetését. Köszönjük, hogy naponta eszünkbe juttatod a Te jóságodat és kegyelmedet. A Te felséges hatalmadtól, népek és nemzetek megmaradása függ és hisszük, hogy a mi életünk is. Kérünk, vezess minket a Te akaratod szerint, hogy békességünk és biztonságunk legyen és dicsérhessünk Téged életünk minden napján. Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  „Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a feddhetetlenekre szép örökség vár.” (Példabeszédek könyve 28,10)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatNe légy tevehajcsár!

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  13
  Napi Ige és Gondolat Ne légy tevehajcsár!
  Ne légy tevehajcsár!
  „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek..” (Jakab 1,12)
  Egyszer egy arab tevehajcsár, egy nagyon hideg éjszakán a sivatagban aludt a sátrában. Éjnek idején felébredt, és látta, hogy tevéje bedugta az orrát a sátorlap alatt. Már éppen tiltakozni akart, de aztán arra gondolt, hogy a tevének csak olyan kis része van a sátorban, amely nem zavar. Mire később ismét felébredt, akkorra a teve már bedugta az egész fejét és hosszú, szőrös nyakát is a sátorba. Az arab most már összeszedte magát, hogy tiltakozzon, de a teve megelőzte, és így szólt: "Valóban annyira zavarok? Olyan rettenetesen hideg van odakint, és nem tolakodom be tovább."
  Az ember újra elaludt, és mikor harmadszorra felébredt, ijedten látta, hogy már a teve mellső lábai és púpja is belül vannak. Amikor fel akart ugrani, hogy kihajtsa a tevét, ez ismét megszólalt: "Most aztán komolyan megígérem, hogy egy centiméterrel sem jövök beljebb - és azonkívül, ha ketten vagyunk bent, akkor melegebb lesz a sátorban." Az arab annyira lusta volt, hogy növekvő rossz előérzete ellenére újra elaludt.
  Hamarosan azonban rémült kiáltással ébredt fel: "Segítség! ", mert a teve teljes testsúlyával ránehezedett. "Ha hely kell" - válaszolta kiáltására az állat -, "kint tágasabb!"
  Kedves Testvérem, ugye magadra ismersz a tevehajcsárban? Mert sajnos én magamra ismertem. Hányszor előfordult már, hogy csak egy kicsit engedünk a kísértésnek, mert abból úgysem lesz semmi rossz- gondoljuk. Aztán amikor észbe kapunk lehet, hogy már késő.
  Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kísértés nem Istentől jön. Mindig a sátán áll a háttérben, és azt akarja, hogy elbukjunk az Istenbe vetett hitben, hogy ne az Isten szavának engedelmeskedjünk, hanem az övének. Ne mutogassunk ujjal Évára, hogy őt bizony rá lehetett szedni, de minket már nem, mert nincs igazunk. Mi is bármikor elbukhatunk, nem tudunk megállni és a vége az, hogy csúnyán megütjük magunkat. Mert Isten a javunkat akarja, a kísértő soha. Lehet, hogy először elhiteti velünk, de a végén rájövünk, hogy csapdába csalt. Nincs más megoldás: még jobban meggyökerezni Istenben, még erőteljesebben belekapaszkodni. De ne adjuk fel, mert a kísértésben sem egyedül kell harcolnunk: Isten ott áll az oldalunkon. (Tóth Viktória, Abaújvár)
  **************************
  Imádság:
  Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg, amikor a te halk szavad helyett a kísértő szavának engedek. Nem tudok egyedül megállni hívő életemben. Folyamatosan elbukok, de olyan jó tudni, hogy Te ott vagy mellettem, és felkarolsz, amikor készülök elesni, de akkor is ott vagy, amikor már elestem. Felállítasz és bekötözöd a sebeimet. Rád van szükségem, mert egyedül nem megy. Szeretlek Úr Jézus! Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  Kísértésbe esni még nem bűn. A bűn az engedékenységben van. (C.H.Spurgeon)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAz Úr követésében

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  12
  Napi Ige és Gondolat Az Úr követésében
  Az Úr követésében
  „Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól: Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá: Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem” (Jn 21,21-22)
  Nagy kegyelem, hogy az Úr Jézus Krisztus követői lehetünk. Az Ő szeretetében való megerősödésre van szükségünk ma is. Mai igénk önvizsgálatra késztet, s ugyanakkor Jézusra tekintésre is indít.
  Egy általános hibát mutat fel bennem is az ige: többet foglalkozok másokkal, mint magammal? A feltámadott Úr nagy szeretettel vezetgeti hevesvérű Péterét. A nagyokat ígérő, kardot is kirántó Péter indulataiban magunkra ismerhetünk. Jézus az óemberi Simont szólítja meg, hogy újból Péterré, kőszikla-hitet kérő tanítványává formálja.
  Péter eddig is követte Jézust. Mit jelent hát az újbóli „kövess engem”- felszólítás? Megalázkodva, beismerve hibáinkat, hősködéseinket, nagyot mondásainkat, az Ő engedelmességét magunk előtt látva, a naponkénti kereszthordozást is vállalva kövessük Őt! Péter megfordul, és észreveszi azt is, aki mellette hallgatja az igét. János itt alázatosan ír magáról. Írhatta volna így is: megfordult, és meglátott engem – de nem így ír.
  Péter kíváncsiskodóan kérdez. Ilyen többet-tudó szerettem volna én is lenni sokszor. Szabad kérdeznem az Urat, de van, ami nem rám tartozik. Az Ő követésében való engedelmességem érdekeljen jobban! A Vele való kapcsolatom minőségéről gondolkodjam inkább! Mindent nem szükséges tudnom. Hagyjam Rá a többit! Örök rendezősködni szerető énemet „leülteti” itt. Már ne jobbra-balra, hanem egyenesen Rá nézzek! A féltékeny szeretet helyébe engedelmes szeretetet kérjek Tőle! Amerre Ő megy, arra menjek! Ha Ő szólna, akkor szóljak, ha Ő hallgatna, én is hallgassak!
  Az Úr követésében járva ne a másodlagos dolgokkal foglalkozzak, ez csak fölösleges időtöltés, fölösleges energia-pazarlás! Jézus szavai kijózanítanak, s felismertetik velem, mi az én dolgom. Túlzó kíváncsiság, egymáshoz való méregetés lelkülete helyett az Úr követésében haladjon tovább életem! (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
  *****************************************************
  Imádság:
  Megvallom, Uram, sokszor a Te követésed, a Reád való figyelés háttérbe szorult. Segíts Téged többnek lássalak, s magamat kevesebbnek! Szabadíts fel a magam terveihez való görcsös ragaszkodásból is! Szeretnék jobban Tiéd lenni, ó, Uram! Ámen.
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  Csak akkor fogom tudni helyesen szeretni a mellettem élőket, ha Isten szeretetében megerősödöm.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatJó vagy rossz kincs?

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11
  Napi Ige és Gondolat Jó vagy rossz kincs?
  *******************************
  Jó vagy rossz kincs?
  Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. (Mt 12,34-35)
  Üres szív nincs. A szívünk mindig tele van valamivel. Ha megnyitjuk a szívünket, akkor az fog előjönni abból, ami benne van. Ha jó, akkor jó, ha gonosz, akkor gonosz.
  Isten a mi szívünk Ura akar lenni. Arra törekszik, hogy szívünket igazi kincsekkel töltse meg. A szeretet, az igazság, a szelídség, a békesség drága kincseivel. Ha valakinek a szíve a Sátán uralma alatt áll, akkor a Sátán tölti meg azt a maga gonosz kincseivel, amilyenek a gyűlölet, a harag, a képmutatás, a hazugság… Az ilyen dolgokkal telített szív sem adhat mást, csak, ami benne van.
  A legfontosabb az életünkben, hogy kinek nyitjuk meg szívünket, és kit engedünk be abba, hogy uralkodjék. A szívből nem csordulhat ki más, csak ami abban van. A szív kicsordulása a szájon keresztül történik. Megtörténhet az a hazugság is, hogy valaki nem azt mondja, ami a szívében van, hanem képmutatóskodik. Ez pedig utálatos Isten szemében.
  A szívünket kell megtisztítani, és akkor tiszta és áldott forrás fakad fel abból és mások számára áldott szavak áradnak ki abból.
  Még ma kezd el szíved megtisztítását testvérem!
  (Prókai Árpád, Boldva)
  *****************
  Imádság:
  Uram! Te tisztítsd meg szívem Jézus vére által, hogy láthassalak és másoknak megmutathassalak! Ámen
  *****************************************************
  A nap gondolata:
  Isten nem lepődik meg a bűneiden. Tud róluk, mégsem tehetsz semmit, hogy kevésbé szeressen. Ezért ismerd be! Ne rejtsd el a bűneidet! Ne mentegetőzz! Valld meg! A kárhoztatás helyett Isten kegyelmet ad. Ez az, amiért Jézus eljött: meghalni értünk a kereszten. Ha Jézusba helyezzük a bizalmunkat, ő hűséges, hogy megbocsásson.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."