47640 ima található a honlapon, összesen 95181 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és Gondolat Miért járunk templomba?vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26
  Napi Ige és Gondolat Miért járunk templomba? vasárnap
  Miért járunk templomba?
  „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek URa! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.” (Zsoltárok 84:2-3)
  A zsoltár szerzője sóvárgását fogalmazza meg az Úr háza kapcsán. Vágyakozik az Úrhoz menni, Vele találkozni. Mi, hogy állunk ezzel?
  Isten gyermekei járnak templomba. Nem kifogásokat keresnek, hogy miért nem mennek, hanem vágyakoznak ott lenni az istentiszteleteken, a lelki alkalmakon.
  „Megnyugodni jövök a templomba” – szokták mondani néhányan. Van benne valami. Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11:28) Tehát amikor Jézushoz jövünk, akkor Ő vár bennünket személyesen, Vele találkozhatunk és Benne megnyugvást nyerhetünk. Személyválogatás nélkül kínálja mindnyájunknak a Vele való közösséget és azt a fajta megnyugvást, melyet csak Ő tud adni. Ám az is előfordul, hogy nem azonnal és nem úgy lesz a mienk a Jézus által kínált megnyugvás, ahogyan azt mi elképzeljük. Hogy mire gondolok? Arra, hogy időnként kifejezetten nyugtalanító üzenet hangzik felénk. Nem simogat Isten Igéje, szava, hanem rámutat bűneinkre, mulasztásainkra, botlásainkra. Felkavar bennünket az Úr. Teszi ezt azért, hogy kimozdítson hamis magabiztosságunkból, önhitt állapotunkból, bűnlátásra és bűnbánatra indítson. Hogy bűnbocsánatot adjon számunkra, vagy éppen új irányt életünknek. Tehát mienk lesz a jézusi megnyugvás, csak egy hosszabb folyamat eredményeképpen.
  Miért jövünk, miért járunk templomba? Az Úrral való kapcsolatunk ápolásáért, megerősítéséért, vezetést, útmutatást kérni, a lelki testvérekkel is találkozunk, egymást erősíthetjük, bátoríthatjuk, vigasztalhatjuk.
  Jöjjünk, amikor csak tehetjük, nekünk van erre szükségünk! Ellenkező esetben megfosztjuk magunkat valamitől, amit az Úr nekünk készít el. Ne maradjunk le az Úr velünk való terveiről, nekünk szóló áldásairól!
  (Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)
  *************
  Imádság:
  Uram! Nagyon hálás a szívem, hogy templomba járhatok. Veled és lelki testvérekkel is találkozom. Nagyon szükségem van Rád, de rájuk is, hogy egymás hite által épüljünk. Ámen
  ***********
  A nap gondolata:
  Meghallani és megélni az Igét: életprogram, a hitelesség legfontosabb záloga. Sok ezer szónál meggyőzőbb, ha egyszerűen csak látszik az ige; családi életünkben, egyéni életvezetésünk során, az emberi kapcsolatokban és a szolgálatban is.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Arányok, aránytalanságokszombat

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25
  Napi Ige és Gondolat Arányok, aránytalanságok szombat
  Arányok, aránytalanságok
  Olvasandó: Jn 6:15
  „Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek.” (Jn 6:13)
  Miért megszámlálható ez a világ? Ritkán tesszük fel ezt a kérdést, pedig minden létezhetne számok nélkül is! Egyfajta fikció az, hogy a dolgok számlálhatóak.
  A számok valójában arányok. Mi azt hisszük erről a látható világról, hogy objektív valóság. Az egyik ház nagy, a másik kicsi. Kétszáz dénár árú kenyér az sok, de öt kis árpakenyér az kevés. Ötezer ember, az nagyon sok. Tizenkét tele kosár viszont kevés ennyi embernek, de maradékként mégis nagyon sok. Tele van számmal ez a történet, amikor Jézus egyszer sok-sok embernek enni adott, de mindegyik szám pontosan azt fejezi ki, hogy az élet voltaképpen arány, vagy aránytalanság.
  Az első aránytalanság, amit megélünk az, hogy „nem elég”. A pici gyerek kezében három babával elveszi testvére játékát, és azt mondja: enyém. Meghúzza a határvonalakat, igyekszik a lehető legnagyobb arányt kiharcolni a maga számára. Ez a „nem elég”- érzés végig kíséri az életünket. Nincs elég idő. Nincs elég erő. Nincs elég pénz. Nincs elég ember. Nincs elég lehetőség. Ez az érzés a kibillenés jele: nem egységnek látjuk az életet, hanem soknak és kevésnek. Kibillentünk Isten tenyeréből, amiben addig pont elfértünk.
  Az öt árpakenyér pedig adott esetben több, mint kétszáz dénár árú kenyér. Mert egyszer volt egy kisfiú, akinek a nevét sem tudjuk, de ajándéka betöltötte éppen azt az űrt, ami akkor, ott keletkezett. A fizikai életben is látunk számos példát arra, hogy például egy bivalyerős ember sem tud megtartani valamit, de egy jól elhelyezett kis ék igen. A jó arány oldja meg az életet és nem a mennyiség. Ezért nekünk nincs más dolgunk ezen a földön, mint a magunk arányos kapcsolatát megtalálni az Istennel és az emberekkel. Megláthatjuk azt, hogy mi az, amikor „nincs sok”, és mi az a kevés. Ezek a valóságok kiegészítik egymást, a teljességre törekednek bennünk is, és egymás között is.
  Az életünk különbségei nem arra szolgálnak, hogy egymással versenyezzenek, hanem hogy egymást kiegészítsék.
  Isten igazából azért alkotta megszámlálhatónak ezt a világot, hogy megtanuljuk a különbségeket az egység részeként látni. Ne a kétszáz dénár árú kenyér hiányát lássuk, hanem az öt kenyér és a két hal teljességét, hogy ott és akkor éppen erre volt szükség, ez volt az elég. A mi életünk is éppen így egy rész Isten tenyerében.
  József Attila verse így fogalmazza meg ezt:
  „Tanultátok-e a számokat?
  Bizony számok az emberek is,
  Mintha sok 1-es volna az irkában.
  Hanem ezek maguk számolódnak
  És csudálkozik módfölött az irka,
  Hogy mindegyik csak magára gondol,
  Különb akar lenni a többinél
  S oktalanul külön hatványozódik,
  Pedig csinálhatja a végtelenségig,
  Az 1 ilyformán mindig 1 marad
  És nem szoroz az 1 és nem is oszt.
  Vegyetek erőt magatokon
  És legelőször is
  A legegyszerűbb dologhoz lássatok -
  Adódjatok össze,
  Hogy roppant módon felnövekedvén,
  Az Istent is, aki végtelenség,
  Valahogyan megközelítsétek.”
  (Fekete Ágnes)
  ***************************
  Imádság:
  Uram! Hadd találjam meg önmagam Benned és embertársaimmal való kapcsolataimban is. Ámen
  *******************************
  A nap gondolata:
  Sokszor azért valósul meg kevés dolog az életünkben, mert nem is várjuk, hogy több megvalósuljon!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Menjek? Ne menjek?péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24
  Napi Ige és Gondolat Menjek? Ne menjek? péntek
  Menjek? Ne menjek?
  „Ekkor azt mondta: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott! Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni, és József keze fogja majd le a szemedet.” (1Móz 46,3-4)
  Megjelenik előttünk Jákób. Az öröm és kétség zavarában. Rendeződik a család élete. Ez az öröm. De nem ott jönnek helyre a dolgok, ahol kellene. Egyiptomban, és nem az Ígéret Földjén. Ez a kétség.
  Itt vagy te. Örömeid és kételyeid rendezetlen kuszaságában. Úgy tűnik, viszonylagos nyugalom köszöntött rád. Ez az öröm. Erre olvasol valamit a Bibliában, hallasz egy prédikációt. Azt hitted, már minden rendben van, téged már Isten sem nyaggat többé. Még sincs nyugtod. Isten meg akar mozdítani. Ki akar mozdítani. Úgy, mint Jákóbot. Rád köszön a kétség: Hát nem jó így nekem?
  Mit lép erre az Úr? Azt, amit Jákób felé. Imádságos idődben, de akár úgy, mint Jákóbot, éjszakai látomásban szólít meg. (Aki tagadja, hogy ezt ma is megteheti Isten, az valamit, vagy valakit fontosabbnak hisz az Ő mindenhatóságánál.) Szóval: valami isteni beavatkozás felkavarja az éjszakádat, az ébredésedet, a kicsit unalmasan, de békésen ismétlődő napi rutinodat. Érted, hiszed is meg nem is, ezért megerősítésre van szükséged. Megkapod. Ma ugyanazt, amit Jákób: „Ne félj lemenni… Én megyek veled…, és én is foglak visszahozni.” Vagy: felemelni.
  Na, mi a helyzet? Gondolod, hogy elmúlnak a kétségeid? Erőt veszel magadon, és nem kérdezősködsz tovább? Elhiszed, hogy Isten megszólal és Ő maga biztat: ne félj, ha azt teszed, amire én indítalak, akkor semmi okod a félelemre? Él a hited, mi szerint, ha Isten azt mondja, hogy veled megy oda, ahol mindent elrendezett számodra, akkor tényleg ott a helyed? Van-e akkora bizalmad Istenben, hogy ha Ő azt mondja, hogy felvisz magához, akkor addig történhet bármi, de a te halálodat túlélő halhatatlan valóságod, lelked a mennyekbe kerül? Nem kérdezek többet. Kérdezzen Isten!
  (Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
  *************
  Imádság:
  Én nem tudom eldönteni Uram. Nélküled nem is akarom. Mondd még egyszer, és úgy lesz! Ámen
  **************
  A nap gondolata:
  Nem ahhoz kell az akarat, hogy válasszunk a lehetőségek között, hanem ahhoz, hogy döntésünket véghez vigyük. (Bitó László)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Hol tartunk a hit útján?CSÜTÖRTÖK

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23
  Napi Ige és Gondolat Hol tartunk a hit útján? CSÜTÖRTÖK
  Hol tartunk a hit útján?
  „Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.” (ApCsel 19:2)
  A Bibliában találkozunk olyan tanítványokkal, akik a hitben való elindulásban valamiképpen megrekedtek. Olyanokkal találkozik ez Ige szerint Pál apostol, akik Jézus útját járták, de Szentlélek nélkül. Volt tehát nekik hiányosságuk Istennel való kapcsolatukat illetően.
  HOL TARTUNK A HIT ÚTJÁN? Tudjuk, hogy a hit mértéke eltér az Istenben hívőkben. Vannak, akiket már az ószövetségi Igék szerint is igazi hithősöknek láttunk (Mózes, Gedeon, Sámson). Ugyanakkor Jézus a tanítványait is hívta nem egyszer kicsinyhitűeknek (Mt 14:31), miközben az is előfordult, hogy megdicsért olyanokat, mint a pogány százados, miszerint ilyen hitet egész Izraelben nem talált (Mt 8:10). Az Újszövetségben pedig olvasunk olyanokról is, akik elindultak a hit útján, de végül hajótörést szenvedtek (1Tim 1:19). Ez azt jelenti, hogy mintegy zátonyra futott a hitük, és végül elhagyták Krisztus útját a világért, vagy valamilyen tévtanításért.
  Nem mindegy, hogy milyen állapotban van a hitünk! Nagyon fontos ezt újra és újra tisztázni. Ha a Szentháromság felől közelítjük meg a kérdést, akkor ezeknek a tanítványoknak a Szentlélek általi Lélek-keresztség hiányzott. De vannak olyanok, akiknek más fogyatkozásuk van. Mindenkinek van hiányossága a hit terén. Valaki csak a gondviselés hitéig jut, de a megváltás szükségességéig már nem. Van, aki hisz Istenben, de nem bízik teljes szívvel és feltétlenül benne. Ezért fontos életünkben ennek a diagnózisa, és a hitben való növekedés. A legtöbbször talán az jellemző, hogy a mi emberi lehetőségeinkhez mérjük Isten lehetőségeit, és nem fordítva. Pedig ez utóbbi mozgatja az igaz hitet.
  Adjon Isten ma minden igeolvasónak, az Ő erőforrásaiból táplálkozó, győzedelmes hitet!
  (Berencsi Balázs, Szabolcsveresmart)
  **************************
  Imádság:
  Uram! Bűnbánattal megvallom: nincs mindig a hitem olyan állapotban, ami Neked kedves és számomra hasznos. Kérlek, erősítsd hitemet, hogy mélyen bízhassak Benned és növekedjek a Te isteni lehetőségeidben. Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” (Mk 9:24)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Egyedül az Úrra nézz!szerda

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22
  Napi Ige és Gondolat Egyedül az Úrra nézz! szerda
  Egyedül az Úrra nézz!
  „Mire Ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” (Mt 14, 29-31)
  Péter elindult a vízen Jézus felé, és egészen addig nem is volt semmi probléma, amíg a Mesterre figyelt. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt és süllyedni kezdett. Azaz, amint levette a tekintetét Jézusról, és figyelmét nem Rá irányította, azon nyomban megtörtént a baj. Az apostolt kevés híján elnyelték a tajtékzó tenger habjai.
  Hasonlóan van ez a mindennapi élet dolgaiban is. Lelki értelemben véve, gyakran vagyunk viharban, különféle nehézségekben. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy amíg Jézussal járunk, és Rá tekintünk, a habok nem nyelnek el bennünket. Lehet, hogy megtépáznak bennünket az élet háborgó hullámai, de el nem nyelnek. Az igazi probléma akkor van, ha a tekintetünket levesszük Jézusról. Péter példáján keresztül is látjuk, hogy abban a pillanatban, ahogy elkezdünk Jézus helyett másra figyelni, megtörténik a baj. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Sok minden van, ami el akarja vonni a figyelmünket Jézusról, de mi ne engedjünk a kísértésnek, hanem nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. (Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
  *****************************************************
  Imádság:
  Hálásak vagyunk Istenünk, hogy Te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Kérünk, Lelked által segíts minket abban, hogy mindig, minden helyzetben egyedül Rád figyeljünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk. Ámen!
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  „Ahol Jézus megjelenik, ott csodák történnek.” (Szikszai Béni)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Mit teszel, ha nem szeretnek?kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  Napi Ige és Gondolat Mit teszel, ha nem szeretnek? kedd
  Mit teszel, ha nem szeretnek?
  „Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje…” (1Sám.1:6)
  Ismered azt az érzést, hogy valaki nem szeret, és fogalmad sincs miért? Nem bántottad meg, nem tettél semmi rosszat ellene, ő mégis folyton érezteti, hogy valami nincs rendben veled. Talán azt is megpróbáltad, hogy tisztázd vele a dolgokat, s még az is lehet, hogy ez csak rontott a helyzeten, további bonyodalmakat szült. Az is fájdalmas, ha valaki átnéz rajtad, semmibe veszi a jelenléted, elutasítja a közeledésedet. De még nehezebb, ha az ellenérzéseinek hangot is ad, és aktívan nehezíti meg az életedet.
  Hogyan reagálsz, ha nem szeretnek, ha elutasítanak, piszkálnak, bosszantanak?
  Hogyan reagálsz, amikor valaki olyan van a közeledben, aki sikeresebb, ügyesebb, népszerűbb, szebb nálad - olyan, akinek megvan az az áldás, amire te régóta vársz?
  Az ember ösztönös válasza a harag, az irigység, féltékenység vagy az elutasítottság, visszavonulás, netán a magyarázkodás. Mert nehéz közömbösnek maradni, ha igazságtalanság ér, nehéz megérteni, hogy miért nem mi, miért a másik…
  Anna meddő volt. Régóta vágyott egy gyermekre, de Isten bezárta a méhét. Asszonytársának, Peninnának voltak gyermekei, ami önmagában nem lehetett könnyű Annának. Vetélytársa ráadásul bosszantotta is őt. Nem érte be azzal, hogy a másik eleve alulmaradt az összevetésben, mindent megtett azért, hogy megnehezítse, megkeserítse az életét. Hogy felingerelje. Talán a te Peninnádat is zavarja, hogy a nyugalmad zavarja, a számára ismeretlen békességed, reménységed. Talán ő arra vágyik, ami neked van, ami meglehet nem egy anyagiakban mérhető, kézzel fogható érték, hanem a szív elrejtette kincse. Talán ő se tudja, hogy ez készteti arra, hogy felingereljen. Talán egész más áll a háttérben. De nem is az a lényeg, hogy mi az indok, van-e a helyzetre magyarázat. A kérdés az, hogy te mit teszel, hogyan reagálsz ebben a helyzetben?
  Megharagszol, visszatámadsz, véded magad? Megszomorodsz, bezárkózol, visszavonulsz? Gyötrődsz a dolgon, próbálsz a kedvében járni, küzdesz a szeretetéért? Vagy ahogy Anna is tette: imádkozol? (Révész Szilvia)
  ***********
  Imádság:
  Uram, te látod a helyzetemet. Látod azt a keserűséget, fájdalmat, amit ez az ember nekem okoz. Látod, hogy tehetetlen vagyok ebben a helyzetben. Bocsásd meg, ha rosszul reagáltam. Szeretném most átadni neked ezt az embert. Áldd meg őt, és Annához hasonlóan emlékezz meg rólam is ma!
  **************
  A nap gondolata:
  Az imádság gyakran utolsóként jut eszünkbe. Miért? Mert magunktól akarjuk megoldani a problémáinkat... Amikor az élet küzdelmeivel nézünk szembe, az imádság kellene, hogy az első legyen számunkra, nem az utolsó szalmaszál!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Befogadni az Életethétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Napi Ige és Gondolat Befogadni az Életet hétfő
  Befogadni az Életet
  „De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (Jn.1,12)
  Mindig és mindenben megvolt és megmarad a kettőség, az ellentétesség, hiszen míg van jó és rossz, mindig lesz két egymással szembenálló csoport. Akkoriban is voltak, akik nem fogadták be a Krisztusról szóló beszédet. Míg egyesek azt kiabálták: engedd szabadon, mások feszítsd meget hangoztattak, egyesek Isten Fiát ismerték fel benne, aki a Lélek segítségével teszi azt, amit, míg mások azt állították, hogy az ördögök fejedelmének hatalmával teszi ugyanazt. Egyesek József fiát látják csak benne, míg mások a Messiást, a Megváltót.
  Ez tapasztalható manapság is, vannak, akik hiszik, s vannak, akik bármennyit hallgatják a feléjük áradó evangéliumot, mégis süket fülekre talál. A kérdés, hogy mi melyik csoportba tartozunk? Azokéba, akik nem fogadták be, vagy azokéba, akik befogadták? Hiszen Jézus már akkor helyet keresett magának, amikor elérkezett a megszületésének ide, akkor is azzal kellett szembesüljön, igaz az anyja méhében, hogy nem volt számukra hely a fogadó háznál, mégis abban az időben is volt, aki helyet készített neki és befogadta. A befogadás nem mindig könnyű, hiszen akkor téged is megvádolhat a világ azzal, hogy te is hozzá tartozol, te is az Ő tanítványai közül való vagy, akik hisznek benne, követik Őt, mint egykor Pétert, egyik tanítványát. Lehet emiatt kiközösítenek, megcsúfolnak, kigúnyolnak, gyengének mondanak, szentikének, sőt emiatt bezárulhatnak előtted olyan ajtók, s elesel olyan lehetőségektől, amelyeket a világ kínál fel pl. a karriereddel kapcsolatosan. De mit mond az Ige? „Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam.” (Mt 5:11)
  Így hát a kérdés az, hogy nekünk mi a fontos, mire törekszünk, kinek akarunk tetszeni? Mi is talán a világgal akarunk versenyt futni, s azok az értékek mozgatnak minket is, mint azokat, akiknek életében nincs helye Istennek; vagy mindennel az Isten tetszését, akaratát keressük vállalva, hogy arcul ütve odafordítsuk másik orcánkat is?
  Tudhatjuk, hogy akik befogadták és befogadják Őt, hisznek benne, azok számára nem csak a földi élet van ajándékba adva, hanem az örök élet is. Sőt, hatalmat kapunk arra, hogy Krisztus hasonlatosságára elváltozva, az Ő világosságát, szeretetét, életet adó Igéjét hirdessük teljes életünkkel. Hatalmat arra, hogy amit kérünk Jézus nevében megadja nekünk, ami közelebb visz hozzá és egymáshoz, azt, ami megerősíti a benne való hitünket és bizalmunkat. Hatalmat, hogy leromboljuk az ördög munkáit és építsük az Istennek országát. (Biró Botond, Ráton)
  ***************************************************************
  Imádság:
  Uram! Add, hogy én is teljes szívemmel befogadjalak, s a tied lehessek. Ámen
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. (1Jn 5,12)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Kérésére történtvasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  Napi Ige és Gondolat Kérésére történt vasárnap
  Kérésére történt
  „Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.” (ApCsel 1,14)
  Mindenki vár valamit. Te mit vársz? Mire vágysz? A járványügyi korlátozások idején mindenki a gyógyulást várta és azt, hogy legyen már vége ennek az egésznek. A szíved mélyén te is tudod: erre nincs emberi megoldás! Itt amire, vagy helyesebben, akire várni kell, az maga az Úr! Egyedül Ő tud ennek véget vetni.
  Ez a tehetetlen várakozás, olyan tétlenségnek tűnik a mai ember szemében – holott egyáltalán nem az. Ha csak imádkozik valaki, akkor nem csinál semmi hasznosat: nem dolgozik, nem tanít, nem segít… Csakhogy éppen a kitartó imádság teszi a várakozást aktív cselekvéssé. Nem tétlenül várunk, hanem Istennel aktív párbeszédben várunk. Arra figyelünk, akinek a kezében van a holnapunk, s aki fel tud minket arra készíteni.
  Fontos szempont az imádságnál az, amit a szentíró megjegyez: „kitartóan”. Nem megszokásból imádkozták el az előírt napi imákat. Nem felületesen mondtak valamit Istennek. Egész személyiségükkel ott voltak az Úr jelenlétében és figyeltek Isten szavára. Kérdéseiket, kéréseiket nem másoknak mondták el – nem a piacot beszélték vele tele; hanem odavitték az Úr elé. Nem fáradtak bele az imádságba, hanem Jézus elmenetelétől a Lélek eljöveteléig imádságos szívvel voltak együtt. Nem adtak lehetőséget a Sátánnak, hogy szóljon, cselekedjen közöttük, vagy kísértse, elbizonytalanítsa őket. Az Úrra figyeltek!
  A Szentírás megad még egy fontos kitételt az imádsághoz: „egy szívvel és egy lélekkel” voltak együtt. Kik? Nem csak a tanítványok – de a megfogalmazás kiemeli, hogy ők is mindnyájan ott voltak. Nem felváltva imádkoztak, hanem együtt! Nem más-más helyen könyörögtek, hanem együtt! Nem csak a férfiak, hanem az asszonyok is, akik szerették az Urat és követték őt, ők is ott voltak! S ami különösen fontos: nem az a fontos, hogy egy helyen voltak, hanem hogy szívükben-lelkükben egyek voltak! Tudjuk, hogy Jézus ígérete szerint, ha ketten vagy hárman az Ő nevében együtt vannak, akkor Ő már ott van közöttük! De itt a ketten egy akaraton vannak kitételnél is többről van szó: nem csak az akaratuk volt egy, hanem szívük és lelkük! Így érdemes imádkozni!
  Tudjuk, hogy nem azért kapták meg a Szentlelket, mert emberileg kiérdemelték kitartó és szívet-lelket egységesítő imájukkal; hanem azért, mert Isten megígérte, hogy elküldi a Lelket, s Ő teljesítette szavát. Mégis más Isten ígéretére egyedül várni, vagy emberileg várni – s teljesen más Istennel és emberekkel közösségben várakozni, s a várakozást felkészüléssel tölteni! Az Úr közel van! Ne magányosan, és ne tétlenül várd, hanem Krisztus követőinek közösségében, akik figyelnek az Úr szavára! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)
  **************************
  Imádság:
  Kegyelmes Istenem, megértettem, hogy szeretsz, hogy számíthatok rád. Akarom, hogy a te kezedben legyen a folytatás, hogy akaratod az életemben teljesüljön. Leteszem a terheim, átadom neked. Köszönöm, hogy Te adsz békességet. Hálás vagyok mindazért, amit tőled kaptam. Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  „Isten nem a vágyaidat tölti be, hanem az ígéreteit.”
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Veszett fejsze nyeleszombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18
  Napi Ige és Gondolat Veszett fejsze nyele szombat
  Veszett fejsze nyele
  „Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. De amikor az egyik kidöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott és ezt mondta: Jaj, Uram! Csak kölcsönbe volt nálam. Az Isten embere megkérdezte: Hová esett? Az megmutatta neki a helyet; ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor feljött a víz tetejére. Elizeus így szólt: Emeld ki! Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette.” (2Királyok 6,4-7)
  Ez a vízben elsüllyedt fejszevas az Isten ítéletével sújtott világnak a képe is. Az özönvíz története megrázó elbeszélése az egész teremtettség végveszélybe kerülésének. „Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön ... ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászókat, az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket.” (I. Móz 6,5-7) Ha akkor Isten nem tekintett volna rá az egyetlen tiszta szívű emberre, Noéra, akkor talán csak Isten emlékezetében lenne meg, hogy valamikor volt egy föld, benépesülve állatokkal, emberekkel, akik azonban nem érdemelték meg az élet ajándékát, s nyomtalanul eltöröltettek. - Mivel azonban még ez a legsúlyosabb ítélet sem tudta a bűn problémáját megoldani, ezért Isten mást határozott. Emberi ésszel fel nem fogható módon „ült össze” a Szentháromság mennyei tanácskozása, hogy döntsön a teremtett világ sorsáról.
  Ott mondatott ki, hogy Isten akarata az, hogy az ember, s a teremtett világ éljen.
  Ott rendeltetett el, hogy legyen egy fa, ami az ítélet pusztító vizébe dobva a világ megmenekülését szolgálja: ott született meg a keresztfa gondolata.
  Ott hangzott el a Fiú részéről: „Igen Atyám”.
  Ott dőlt el, hogy a Szentlélek által kihirdettetik a világban: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Ján 3,36)
  – Ami abban a mennyei tanácskozásban eldöntetett, az ment végbe itt a földi időben és térben. Krisztus keresztje, amit kivégzői ácsoltak meg, lett az emberiség reménysége.
  (Lázár Péterné, Berettyóújfalu)
  ***************
  Imádság:
  Mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy engeded látni, milyen nagy veszedelemből hozott szabadulást a világnak Jézus Krisztus keresztje. Fájlaljuk, hogy sokszor értetlenség veszi körül a keresztet. Vannak, akik ékszerként viselik, mások varázserőt tulajdonítanak neki; van, hogy a róla szóló beszédet bolondságnak tartják vagy éppen megbotránkoztató tannak. Add, hogy számunkra az legyen, aminek Te szántad: üdvözítésed erős eszköze, minden reménységünk forrása. Ámen.
  **************
  A nap gondolata:
  „Ha nem miérettünk szenvedi el az áldott Üdvözítő a halált, akkor az Ő feltámadása örök vád és ítélet lett volna ellenünk.” (Szabó Aladár)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Jézus küldetésepéntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  Napi Ige és Gondolat Jézus küldetése péntek
  Jézus küldetése
  „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)
  Ebben az egy mondatban bele van sűrítve az egész Szentírás. Isten szeretetből alkotta meg ezt a világot és szeretetből helyezte bele az embert, akire szeretetből rábízta, hogy őrizze meg. Tehát felelősséget adott az embernek, amit számon is lehet tőle kérni. De az ember elbizakodott, nem teljesítette Isten minden kérését, a tilosba lépett. Ennek viszont súlyos következménye lett: elvette Isten tőle az édenkertet, száműzte és keservesen kell neki munkálkodni, hogy fenn tudja magát tartani. Isten szomorúan nézte teremtménye küszködését, ezért próbálta mindig jobb belátásra bírni. Ilyenkor bűnbánatot tartottak, és fogadalmat tettek, hogy megtartják Isten parancsolatait. De az esetek többségében ez nem sikerült, mert annyira elhatalmasodott a bűn, hogy kénytelen volt Isten nagyobb büntetést adni: természeti csapásokat, ellenséget támasztott, betegségek sorozatával sújtotta őket, rabságra hurcolták el Isten népét. Isten még ekkor sem mondott le a bűnös emberről, hanem saját Fiát küldte le a földre, hogy higgyen Jézus Krisztusban és el ne vesszen, hanem örök élete legyen Jézusban. Csak Benne és általa. (Horváth Csaba)
  ***************
  Imádság:
  Úr Jézus! Köszönöm, hogy miattam és értem jöttél e földre. Megváltottál, hogy bűnbocsánatom és örök életem legyen. Áldalak érte rendszeresen! Ámen
  **************
  A nap gondolata:
  Jézus Krisztus azzá lett, amik mi vagyunk, hogy azzá tehessen bennünket, ami Ő.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Ti azért így imádkozzatokcsütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  Napi Ige és Gondolat Ti azért így imádkozzatok csütörtök
  Ti azért így imádkozzatok
  „Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el! Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked!” (Hóseás 14,2-3)
  Hogyan kell imádkozni? Mit lehet, mit kell mondani az Istennek? Van olyan, hogy jó imádság és rossz imádság? Van olyan, hogy az Úr nem hallgatja meg a könyörgésünket, vagy hálaadásunkat? Olyan sok kérdés felmerülhet bennünk az imádsággal kapcsolatban, hiszen ez nem egy olyan műfaj, ahol azonnal választ kapunk. Nem kapunk rá osztályzatot, nincs formai, tartalmi vagy egyéb követelmény, amit be kellene tartanunk. Mégis úgy érzem, egy szabály azért van: legyen őszinte. Akár a mi bűnvallásunk, elmélkedésünk, hálaadásunk vagy perlekedésünk van imádságban az Úr előtt, felesleges szépíteni, vagy tompítani, hiszen Ő úgyis jól tudja, mit szeretnénk mondani, hogyan érzünk.
  Mégis sokszor, sokféleképpen hangzott már el a tanítás: ti azért így imádkozzatok. Nagyszüleink megtanították a lefekvés előtti imát, a hitoktatónk az órai imádságokat, a lelkészünk az úrvacsorai imákat. A tanítványoknak Jézus megtanítja az Úri imádságot, az izraeli népnek pedig egy bűnvallást kell elmondani az Úr előtt. Mert vannak ilyen imádságok is. Melyeket megtanulunk másoktól, újra és újra elimádkozzuk, szinte álmunkból felkeltve is tudjuk azokat. De nem veti meg az Úr azt sem, ha csupán beszélgetünk vele. Ha egyszerűen elmeséljük neki a napunkat, beszélünk az érzéseinkről, félelmeinkről, vágyainkról. Ha azon kapjuk magunkat, hogy elmerengünk munka közben és zsoltárokat, imádságokat mormolunk magunkban, énekszóban, vagy néma sóhajtásokban szólítjuk meg Őt.
  Amilyen sokfélék vagyunk olyan sokfélék az imádságaink. De egyben biztos vagyok. A Mindenható Isten, mindannyiunk könyörgését meghallgatja. Sőt! Nem csupán hallgat, hanem cselekeszik is! A maga idejében, a maga rendje és bölcsessége szerint, de cselekeszik. Mert ilyen a mi Istenünk! (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)
  **************************
  Imádság:
  Uram, köszönöm neked, hogy te meghallgatod az imádságaimat! Akkor is, ha bűneimet viszem eléd, és akkor is, ha áldásaidért adok hálát. Uram, te tudod, hogy sokszor nem találom a szavakat, nem tudom kimondani, ami bennem van, de köszönöm, hogy te ezt is megérted. Kérlek, hallgass meg engem. Ámen!
  *************************
  A nap gondolata:
  „Az ima kulcsával kinyílik a menny tornáca és bezárul a pokol kapuja.”
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Senki sem látta…szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Napi Ige és Gondolat Senki sem látta… szerda
  Senki sem látta…
  „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.” (Jn 1,18).
  Istent senki sem látta. Az egyházatyák sem. Mózes sem. Ézsaiás sem, Ezékiel sem, noha elhívást nyertek az Úrtól. Ők csak hangot hallottak, vagy álmot láttak, vagy az Ő dicsőségéhez valami hasonlót. Keresztelő János sem és a tanítványok sem látták az Istent. Pál apostol sem és János apostol sem látta Istent Patmosz szigetén. A bölcsek sem látták Istent. Ez a megállapítás egy alapvető csalódást kelt bennünk.
  Hogyan szolgáljunk akkor Neki? Milyen legyen az istentisztelet?
  Isten maga jön a segítségünkre. Az által, Aki az Atya kebelében van. Ő jelentette ki nekünk az Atyát. Ő látta az Istent.
  Látni. Csodálatos képesség a látás. Látásunk által kerülünk kapcsolatba a körülöttünk levőkkel. Nagyon fontos érzék a látás. Ennek segítségével kapcsolódunk a világhoz és az emberekhez. Látásunkkal sok mindent megtapasztalunk, sok mindent megtanulhatunk.
  Az a lehetőség, hogy egymást láthatjuk, megkönnyíti, hogy kapcsolatba kerüljünk egymással. Az ember természete szerint szeretné az Istent is megismerni. Szeretné látni.
  Az Ő lényét nem lehet emberi szemmel vizsgálni. Istent csak annyiban lehet megismerni, amennyiben Ő ismertté teszi magát.
  Az emberek, mivel testük van, láthatóak. Isten azonban nem. Neki nem emberi teste, lénye van. Isten Lélek. Így lényéből csak annyit foghatunk fel, amennyit Ő nekünk nyilvánvalóvá tesz. Szemünkkel nem láthatunk át a ködön. Mi halandó emberek vagyunk.
  Isten azonban felfedi titkát. Annyit, amennyit Ő jónak lát, s amennyit mi fel tudunk fogni, amennyit mi meg tudunk érteni.
  Hogy fedi fel Isten önmagát? Az által, aki Nála, az Ő kebelén volt. „Az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” Krisztus által Isten nem „látható”, de emberi képességeink szerint lehet közeledni hozzá. Isten lényének a fényességét Jézus enyhítette, hogy mi közeledhessünk hozzá, találkozhassunk vele. Jézus Isten nagyságát felfoghatóvá tette. Nem annyira,- mert erre nem lennénk képesek -, hogy megértsük, de úgy, hogy legalább felfoghassunk valamit az Ő nagyságából. Krisztus eljött hozzánk és Általa ismerjük meg a magunk gyermeki voltát.
  A ma embere Jézus javaival él. Általa, érette Isten áldásaiban részesül.
  Jézus azért jött, hogy ezt a bűnös embert megváltoztassa, megmentse.
  S a kereszt árnyékában értjük meg Jézus szavait: „Aki engem látott, látta az Atyát.” S ez a látás, már egy másfajta látás. (Csomay Árpád, Biharszentjános)
  ********************
  Imádság:
  Atyám, add, hogy naponta egyre többet meglássak kegyelmedből szeretetedből Jézus Krisztust követve! Ámen.
  *******************
  A nap gondolata:
  Jézus Krisztuson át válik láthatóvá az Atya!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."