27177 ima található a honlapon, összesen 36575 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és Gondolat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  „Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól: Szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik: Ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele.” (Máté ev. 12, 9-14)

  A farizeusok elgondolása szerint a beteg ember bűnös, betegsége pedig bűnének büntetése. Ezért a betegeket be sem engedték a zsinagógába. Amikor Jézus egy faluba érkezve a zsinagógában beteg embert talál, a farizeusok pedig a zsinagógai közösség előtt teszik fel kérdésüket, az sok mindent elárul. Készültek Jézus érkezésére, de leginkább arra készültek, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá tegyék, a názáreti rabbi nem tartja be a Tízparancsolatot. Ennek bizonyítására egy beteget akartak eszközként felhasználni, a sorvadt kezű embert. Amikor Jézus visszakérdez, a farizeusi törvényértelmezés alapjára kérdez rá. Milyen értékrend szerint alkalmazzátok a törvényt. A jószágot értékesnek tartjátok, ezért megmentitek, az ember viszont a ti szemetekben értéktelen, ezért azt is ellenzitek, hogy én meggyógyítsam. Jézus ezzel leleplezi a zsinagógai közösség előtt a farizeusi törvényértelmezés embertelenségét, lelketlenségét. Nyilvánvalóvá teszi, hogy a lelkiségük ellentétben áll a második parancsolattal – Isten akaratával, mely kimondja, hogy ezen világon semmi nem lehet értékesebb az embernél.

  Jézus nyilvánvalóvá teszi ellenfelei elvtelenségét, ugyanakkor pedig igazolja döntésének, tettének Isten akaratával való egyezését. Keresztyén emberként meg kell vizsgálnunk az értékrendünket, és Isten törvénye szerint kell felépítenünk elveinket. Ebben is Jézust kell követnünk, mert így lesz Ő út, igazság, és élet betegnek és bűnösnek, nekem és neked egyaránt. (Iván Barna, Debrecen)

  **************************

  Imádság: 

  Uram, sokszor csak a magam hasznát nézem amikor döntést hozok. Taníts engem, hogy hűséges maradhassak az elvekhez, amit veled együtt vallok én is. Leplezd le elvtelen döntésimet, hogy megismerjem és megbánjam bűneimet. Ámen

  *************************

  A nap gondolata: 

  Az emberiség jövője azokon az embereken múlik, akik az igazság alapján állnak, s akiknek életét áthatják azok a magas erkölcsi elvek, melyek a szívet képessé teszik az önfeláldozásig kitartó szeretetre. (II. János Pál)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFigyelmeztetés

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mikeás 6,8) 

  Isten minden időben figyelmezteti népét, mert azt akarja, hogy közelebb kerüljön hozzá. Erre használta a prófétákat is, akik mindig őszintén adták át az ő üzenetét. Isten szól az emberhez igéje által és történéseken keresztül. A mai időben megmaradt nekünk a Szentírás, hogy belőle merítsünk és így tudjuk meg, hogy mi a terve velünk. Ugyanakkor felhasználja a bennünket körülvevő jelenségeket is: a természet erőit, betegségeket, járványokat. Ő a mindenség Ura, neki van alávetve az egész univerzum. Tudta nélkül még egy hajszál sem hullhat le a fejünkről. Most éppen egy világjárványt, pandémiát használ fel, hogy vegyük észre, mily kicsik vagyunk egy láthatatlan parányi vírussal szemben. Nem tudjuk honnan jött, miért került közénk, meddig lesz közöttünk, egyszerűen velünk van és uralkodik, terjed, leteríti, megbénítja, átalakítja az egész világot. Az emberiség színe-java összefogott ellene: kutató orvosok, gyakorlati járványügyi szakemberek, rendvédelmiek, politikusok. Kivétel nélkül minden embert érint: kicsiket-nagyokat, szegényeket- gazdagokat, hívőket-hitetleneket. A nagy összefogásnak vannak részeredményei ezer-milliárdokat elköltve rá, de teljesen eltüntetni eddig nem sikerült, gyengült ugyan, de küszöbön áll a következő hullám.

  A hitéletünket is befolyásolta ez a járvány, hiszen bezárultak egy időre a templomok ajtajai és fizikailag távol kerültünk egymástól. Magunkra voltunk hagyatva a csendességünkben, az imaéletünkben. Vajon hogyan használtuk fel ezt az időszakot, amikor Isten több időt adott a belső hitéletünk megélésére, az ige alaposabb tanulmányozására, az imádkozásra? Volt-e belső hallásunk igeolvasás közben, hogy mit kíván tőlünk az Úr? Éltünk-e az Ő törvénye szerint? Gyakoroltuk-e a szeretetet embertársainkkal szemben? Meg tudtuk-e alázni magunkat Isten előtt? Mindezekre a kérdésekre választ vár tőlünk a Teremtő Mennyei Atyánk. Igen, a hívő emberektől. Hogyan forgolódunk a világban a figyelmeztető járvány közben/után az embertársaink körül? Hirdetjük-e az örömhírt nekik ebben a kegyelmi időszakban, amikor – az ének szavaival: „ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt”.

  Viszonylag egy enyhe figyelmeztetést éltünk át hazánkban az elterjedt vírus által, de ez legyen nyomatékos: nem lehet folytatni az életünket ott, ahol abba hagytuk büntetés nélkül, igenis megtérésre van szükség. Az egyházunknak megújulásra: nem szavakban, hanem tettekben. Minden hívő embernek megvan a felelőssége a környezetével, a gyülekezetével, a családjával és önmagával szemben, hogy komolyan vegye Istennek ezt a nyomatékos üzenetét: a régi életet nem lehet folytatni, Krisztusban, Krisztussal újat kell kezdeni.

  Vegyük komolyan Pál intelmét: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Filippi 2,5-8) (Horváth Csaba)

  ****************** 

  Imádság:

  Uram! Köszönöm figyelmeztető üzeneteidet! Add, hogy ne találjanak nálam süket fülekre! Ámen

  ********************** 

  A nap gondolata:

  Átadni magunkat annyi, mint aláírni egy üres lapot, amelyet Jézus Krisztus tölt ki. (Stewart)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatNe engedd, hogy elsorvadjon!

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

   „...nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” (Róma 11,18b)

  Eredetileg ez az ige a Római levélben azoknak íródott, akik pogány voltukból váltak keresztyénné, mert volt némi rivalizálás a zsidó keresztyének és a pogányokból lett keresztyének között. Így valójában ez egy feddés Pál apostol tollából. 
  Mégis annyi szeretet és odaadó gondoskodás csendül ki ezekből a szavakból. 
  Hányszor van, hogy mindent meg akarunk csinálni... mindent mi MAGUNK akarunk megcsinálni. Mert úgy lesz a legjobb, úgy leszünk nyugodtak, mi tudjuk a legjobban, ha kiadjuk a kezünkből, biztos valami balul sül el... ugye, ismerős ez sokunknak? Aztán az is, hogy emiatt elfáradunk, mert a görcsös akarat sokszor elszívja minden erőnket. Aki pedig az élet dolgaival kapcsolatban ilyen, az a hitben is...AKARJUK, hogy minden jó legyen, hogy jó hívek legyünk, ezért elgondoljuk, hogy mi a legjobb út, a legjobb megoldás, és tartjuk magunkat ahhoz, mert mi MAGUNK meg tudjuk váltani a világot is!


  De ez nem így van. Az nem a mi dolgunk, azt megtette már helyettünk a mi Urunk.
  Éppen ezért fáradunk meg olykor a hitünkben is. Mert nem a jó úton akarjuk megközelíteni Istent. Nem nekünk kell eldönteni, hogy a lelkünknek mire van szüksége ahhoz, hogy épüljön. Azt Isten tudja a legjobban, hiszen Ő formálta a lelkünket olyanná, amilyen. Nem mi hordjuk a gyökeret. A gyökér hordoz bennünket. A gyökér táplál, éltet, segít a növekedésben. Nekünk nem másoknál jobb keresztyéneknek kell lennünk, hanem jó keresztyéneknek kell lennünk! 
  Nem azt olvassuk a Bibliában, hogy “legyél tökéletesebb másoknál”, hanem azt, hogy “Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 5,48) De ez csak úgy lehetséges, ha Őt kérdezzük meg, hogy mit tegyünk. Ha alázattal fordulunk Felé, és mások felé, és belátjuk, hogy mekkora szükségünk van arra, hogy Isten a tenyerén hordozzon bennünket. Így tehát, ha megfáradunk, ne feledjünk abból felfrissülést meríteni, hogy “...nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” Nyugodtan boruljunk oda Elé, tárjuk ki előtte a szívünket, lelkünket, és várjuk, hogy árasszon el bennünket az Élet frissítő erejével!


   (Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)

  **************************

  Imádság: 

  Mennyei Atyám! Hálás vagyok Neked ma azért, mert nem kell mindent egyedül megoldanom. Kérlek, juttasd ezt eszembe, amikor újra kezembe akarom venni az irányítást! Kérlek, adj alázatot, bölcsességet, tisztán látást! Ámen

  *************************

  A nap gondolata: 

   Egy angol mondás így szól: „We will do the best, God will do the rest.” (Szabad fordításban: „Megtesszük a tőlünk telhető legjobbat, Isten pedig kipótolja, amit kell.”)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatKihoz Egyiptomból

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  „Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, és hozd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból.” (2Móz 3,10)

  Fantasztikusak Isten döntései! A nép még csak sóhajtozik tehetetlenségében, és nyűglődik a sok kellemetlenség miatt – Isten már döntött: kihozza népét Egyiptomból! Mózes, akinek a neve később egybefonódik az Egyiptomból való szabadulással, még fél, kifogásokat keres, menekül a feladat elől – de Isten már döntött, vele fogja kihozni népét Egyiptomból! Az egyiptomiak a fáraóval az élükön még magabiztosan Izrael beolvasztásán, vagy megsemmisítésén dolgoznak – de Isten már eldöntötte: megmutatja rajtuk hatalmát és kihozza közülük az Ő népét! Te ismered-e Isten aktuális döntését? Elfogadod-e? Küzdesz-e ellene? Vagy belesimulsz a világ aktuális rendjébe, mert nem számolsz Istennel? Megértetted-e, hogy Istennek terve van veled is? Nem feledkezett el rólad – döntött felőled is: megszabadított bűneidtől!

  Isten döntése az, hogy a népnek ki kell jönnie Egyiptomból! Ezt még az izraelita törzsfők is nehezen fogadják el, az egyiptomiak pedig egyenesen fegyverrel is képesek ezt megakadályozni. Isten mégis ragaszkodik akaratához, mert Neki van egy több száz éves ígérete Ábrahámnak, ennek a naggyá lett népnek az ősatyjának: neked adom Kánaán földjét… S az Úr úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy beteljesüljön! Te mennyire vagy belesimulva a mai helyzetedbe? Emlékszel még mennyei Atyád ígéreteire? Rá tudsz hagyatkozni? El tudod fogadni, hogy Ő most meg fog téged szabadítani?

  Ahhoz, hogy Isten döntése megvalósuljon, Mózesnek vissza kell térnie Egyiptomba! Neki kell odaállnia a hatalmas uralkodó elé és elhozni a népet. Csakhogy Mózes nem akar menni. Van rá néhány oka: tisztázatlan múltja (gyilkosság, menekülés), megváltozott élete (házasság, gyermekek, család, idős kora) … Isten téged is megszólít. Téged is szolgálatra hív! A te szolgálatodon keresztül akar másokat megmenteni… Nyilván neked is van okod a tiltakozásra… Csakhogy Isten téged választott! S Ő már mindent előkészített. Neked csak menned kell. S tudod, ha te nem szólsz, akkor a kövek fognak kiáltani! Lehet, hogy örülsz annak: te már kijutottál Egyiptomból, s nem vágysz vissza a szolgaság földjére; de Isten mégis visszaküld téged oda!

  Ezt az igeverset emberileg olvasva, a történetet nem ismerve, az lehet a benyomásunk, hogy Isten nem akar Egyiptomba menni, s Mózesre bízza a nép kihozatalát… De a Szentírás hiteles bizonyságtételét ismerve, s ezt az igeverset élő hittel olvasva, azt mondhatjuk, az Úr már ott van Egyiptomban, már intézi az Ő népe szabadítását. Mózes önmagában tehetetlen lenne még emberi adottságaival, az egyiptomi bölcsesség teljes birtokában is, Áron segítségével is a fáraóval és bölcseivel és hadseregével szemben. S ezt maga Mózes tudja a legjobban. Isten viszont ott van vele. Ő nem csak éppen, hogy meg tudja menteni népét, hanem kihozza a nőket és a gyermekeket, teljes vagyonukkal, jószágukkal, sőt az egyiptomi nép ajándékaival – ráadásul a magát istennek tartó fáraót is megalázza, s megmutatja mindenható hatalmát népének és a világnak! A mi Istenünk ilyen: te neked semmi és senki nem árthat, mindened megmenekül – s még Isten dicsősége is felragyog, ha engedelmesen azt teszed, amit Ő mond neked! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)

  **************************

  Imádság:

  Köszönjük Urunk, hogy nem hagysz el minket soha. Áldunk Téged a Te csodáidért! Olyan jó, hogy Te mindig előttünk jársz. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Minden nehézség és kilátástalanság ellenére, jó tudnom, hogy Istennek van egy fantasztikus terve az életemre nézve. Az Ő kezében van a mai napom és a holnapom is!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatSzabadítót küld

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  „Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi nép helyére.” (2Móz 3,8)

  Megfigyelted már a saját életedben, hogy a nehézségek idején az Úr mindig küld valakit, aki tud neked segíteni? Számára fontos a mi egyéni életünk, apró-cseprő dolgaink, mulandó nehézségeink is. De az igazi szabadítást, a lelkünk megmentését, a bűn és a halál uralma alól való megszabadulásunkat is Krisztusban Neki köszönhetjük! Ennek a szabadításnak a folyamatát ismerhetjük meg Izrael Egyiptomból való kivonulásánál.

  Az Úr ismeri a Választott nép múltját. Ő vezette az ősatyákat. Ő óvta a nagy néppé terebélyesedő Izraelt, amely végül oly hatalmas lett, hogy még a fáraót is félelemmel töltötte el. Viszont ismeri annak is az okát, hogy miért sanyargatják a népet. Isten meg akarja mutatni hatalmát és dicsőségét. Az Úr minket is nagyon jól ismer. Tudja, kik voltunk, honnan jöttünk, mi van a szívünkben – sőt azt is tudja, miért kerültünk bajba. De ne felejtsük, ezeknek nem csak okai vannak, amiket mi szeretünk boncolgatni, pedig csak annyit látunk azokból is, mint a jéghegyből a tengerszint felett (20%), a nagyobb rész rejtve van előlünk (80%). Mindennek, ami velünk történik, Istennél célja is van, amit mi majd csak utólag látunk és értünk meg!

  Az Úr tisztában volt Izrael népének aktuális helyzetével. Ha valaki, akkor Ő tudta a birodalmak erőviszonyait, ismerte az uralkodó képességeit, személyes kapcsolata volt népének hangadóival, családfőivel. Nem volt szüksége hangulatjelentésekre, mert ezeknek birtokában volt. Ő ismeri a mi jelenünket is, a fájdalmainkat, nyomorúságunkat, panaszunkat. S egyedül az Úr nem feledkezik el a leglényegesebbekről soha: az Ő ígéreteiről és szeretetéről népe iránt. Az Ígéret Földje most idegen népek kezén van, de Ő népének adja. Tudja, hogy ez csak úgy lehetséges, ha személyesen „leszáll” az Úr és megszabadítja a népet, hogy felvigye a tejjel és mézzel folyó tágas földre. Úgy érzed, hogy amit az Úr neked ígért azt idegenek bitorolják, hogy megrekedtél bűneid, megkötözöttségeid miatt, s nem tudsz szabadulni? Az Úr személyesen jön segítségedre! Hűsége és szeretete végtelen!

  Ha valaki tudta, akkor az Úr volt az, hogy miként, mikor fog megszabadulni Izrael. S Ő tudott a Sínai-hegy szövetségkötéséről, meg a pusztai vándorlás megpróbáltatásairól is. Egyedül Isten ismeri a mi jövőnket is, Ő tudja, hogy ezután milyen nehézségek várnak ránk! Nekünk csak annyit kell ezzel kapcsolatban tudnunk, hogy az Úr el nem hagy minket. Ő ott lesz velünk a mi holnapunkban és a holnaputánunkban is! Ezért nem kell félnünk, vagy rettegnünk, hanem bizalommal, az Úrra hagyatkozva érdemes előre haladnunk, mert a jövőben Ő vár ránk!(Dr. Sándor Balázs, Budapest)

  **************************

  Imádság:

  Kegyelmes Istenem köszönöm, hogy még a legrettentőbb nehézségeim is azért jönnek, hogy nyilvánvalóvá legyen bennem a Te munkálkodásod. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Megrettentenek a hírek. De az én életem nem mások kezében van, hanem a hatalmas Istenem tart két tenyere között védelemben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatIsten meghallja kiáltásunkat

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  „Az ÚR pedig azt mondta: Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit.” (2Móz 3,7)

  Hihetetlenül hangzik, de Isten mindig jobban ismeri állapotunkat, mint vezetőink, vagy akár mi magunk is. A kételkedés leginkább azért erősödik fel az emberben, mert nem érti, miért hagyja a bűn burjánzását, az ártatlan szenvedését, miért nem tesz semmit, ha tud róla… Mégis azt, hogy a vezetők közömbösek, hamarabb elhisszük, mint azt, hogy Istent nem érdekli, mi történik velünk.

  Az Egyiptomot elhagyó, megházasodott, s negyven éve új életformát élő Mózes Istentől értesül arról, hogy mi van a korábban annyira szeretve féltett népével. Az Úr szemléletesen mutatja meg választottjának, mennyire odafigyel a kiválasztott népre: „láttam”, „meghallottam” sőt „ismerem” szenvedéseit! Nézzük ezt meg részletesen!

  Mi az, amit látott az Úr Egyiptomban? Népe szenvedését… Az Isten látja a rabszolgává lett Izraelt. Szeme előtt van a sok korbácsütés, az, hogy kihasználják, bántalmazzák népét. Látja a sok igazságtalanságot, a hatalommal való visszaélést, a népirtásra való készülődést, s az arra tett intézkedéseket… Látja a könnyeket, a sebeket, a fájdalmat – s nem nézi közömbösen. Az Úr a mi megaláztatásainkat, kiszolgáltatottságunkat is látja! Nem nekünk kell ezt bemutatni Neki. Viszont Ő előre látja a szabadulás útját is, amit eltervezett, s előkészített. Nem csak a múltunk és a jelenünk fér bele egyetlen pillantásába, hanem a jövőnk is! Ez pedig erőt kell, hogy adjon nekünk: Nem feledkezik el népéről az Úr – soha!

  Mit hallott meg az Úr a magasságban is? Népének a sanyargatói miatt való kiáltását. Hallja a nép sóhaját, panaszát. S nem egyszerűen csak hallja, hanem meghallja! Ő odafigyel a mi kiáltásunkra is. Meghallgatja kérésünket, mert fontos Neki mindaz, ami velünk történik. Hányszor méltatlankodunk: elfelejtett engem az Úr, elfeledkezett ügyemről, nem fordítja felénk fülét és orcáját… De ebben a történetben megérthetjük: az Úr nem a mi szenvedéseink nagysága miatt, nem a mi szuper kegyességünk miatt – hanem az Ő ígéretei miatt soha nem cselekszik így. Még akkor sem, ha megérdemelnénk, mert méltán szenvedünk. Az Ő irgalma nagyobb, mint az Ő igazságossága.

  Az Úr azzal zárja Mózes megszólítását: „ismerem szenvedéseit”. Nem csak láttam, nem csak hallottam róla, nem egyszerűen csak tudok róla; hanem ismerem. Az Úr úgy beszél, mintha minden korbácsütést maga is átélt volna, minden szenvedésben Ő is részesedett volna. S tudjuk, ez így van. Minden szenvedésünk Neki is fáj! „Fájdalmainkat Ő hordozta” (Ézs 53,4). A mi büntetésünk terhe az Ő vállát nyomta. Merjünk bátran hozzá menni segítségért, mert Ő ennyire átérzi a mi szenvedéseinket is! Ő nem csak megvigasztalni akar, hanem ő a mi szabadításunkra készül! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)

  **************************

  Imádság:

  Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy Te láttad, ami történt, látod, amiben vagyok s látod a reményteljes jövőt is. Téged hívlak segítségül s megszabadulok. Ámen

   

  *************************

  A nap gondolata:

  Az imádságot mindig úgy kezdem, hogy pozícionálom magam. Ki az én Istenem: hatalmas, megbocsájtó, megmentő. S ki vagyok én: megváltott, kiválasztott, szeretett gyermeke.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA magvető

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján, de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt.
  Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban: Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Akinek van füle, hallja! (Máté 13:1-9)

   

  Az egyik lelkész amerikai kollegám, segítséget kért, hogy hogyan értelmezze a magvető példázatát ő, aki egy nagyvárosban nőtt fel és élete során soha nem volt egy farmon. Ne lepődjünk nagyon meg, nincs egyedül. A legjobb esetben a gazdaságban láthatnak a traktor mögé befogott mélyszántó ekét, boronát, magvető gépet, a modern gazdagság és gazdaság minden kellékét. Csoda, hogy nem érti Jézus példázatát? Mert a földműves életét nem értő és nem tudó, csak az értelmetlen pazarlást latja ebben a példázatban. Ha mondjuk látott volna egy bivalyt befogva az eke elé a csiki domboldalban, akkor azt is látta volna, hogy a szántás nem olyan mély, hogy a föld kövekkel van tele, amit a földműves sokszor verejtékes munkával, néha kézzel szed ki, akkor látta volna, hogy a borona csak úgy ahogy egyengeti el a talajt és azt is látta volna, hogy a földműves milyen féltő gondossággal szórja a magot kötényéből, hogy jaj, nehogy csak egy is ne a jó földbe hulljon.

  Akik akkor Jézust hallották értettek, a Székelyföld szerelmese ma is érti. Érti, hogy Jézus e példázatban sokkal többről beszél, mint a magról, meg a jó földről, meg a kövesről, meg a madarakról. Itt Isten végtelen szeretetéről van szó, amely, szinte pazarlóan hull reánk. És ebben a gyűlöletteljes, egymás ellen feszülő világban, milyen jó tudni azt, hogy az Isten szeretete ma is, itt is és most is hullik reánk.   (Burián Tamás, Silver Creek NY)

   

  **************************

  Imádság: 

  Teremtő Istenünk, Mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztusban! Köszönjük  Neked a magot, köszönjük Neked, hogy minket is magvetőnek hívtál el ebbe a szeretetlen, gyűlölködő világba, hogy a Te szeretetedről, megtartásodról beszéljünk. Kérünk, segíts minket betölteni küldetésünket. Ámen

  *************************

  A nap gondolata: 

  A szeretet gyógyítja az embert – azt is, aki adja, azt is, aki kapja. (Dr. Karl Menninger)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatLélekből

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  „Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, és aki nem személyválogató.” (Ef 6,5-9)

   

  Talán nem tévedek nagyot, ha azt feltételezem, hogy mindannyiunk otthonában a falakon a képek, festmények mellett táblácskák találhatók, valamely bölcs idézettel, igékkel, napi mondásokkal. Igés tábláknak is nevezik őket, s eredetük talán ide, a Szentírás korába nyúlik vissza, hiszen Pál apostolnak a szavait, itt az efézusi levél végén is „házi tábláknak” hívják.

  Amit Pál itt hangsúlyoz, az még akkor is igaz, ha mi nem rabszolgák vagyunk, hiszen annak, hogy „tiszta szívvel” Krisztusnak szolgálni, vagy a „ne látszatra szolgáljatok”, vagy „mintha embereknek akarnátok tetszeni” ugyanúgy vonatkozik ránk is:

  • Krisztus szolgáiként, ezért nem embereknek akarunk tetszeni
  • Lélekből tesszük, amit teszünk
  • Jóakarattal szolgálunk, mert az Úrtól várjuk a jutalmat

   

  Ha valaki Krisztusnak szolgál (ha valóban neki), akkor azt nem lehet úgy tenni, mintha embereknek akarnánk megfelelni. A Háború és békében van egy rövid jelenet az olmützi díszszemléről:

  „Ahogy Rosztov a Kutuzov-hadsereg egyik első sorában állt – ehhez a hadsereghez ment oda először az uralkodó – ugyanezt az érzést tapasztalta, mint e hadseregnek minden embere: az önfeledséget, a hatalmasság büszke tudatét és a szenvedélyes vonzódást ahhoz, akiért ezt az ünnepséget rendezték.” Nagyon szépen írja le Tolsztoj a katonák odaadását, a vezér tiszteletét, a szolgálat fegyelmezettségét. Pedig csak egy földi, ideiglenes, emberi uralkodóról van szó. Mennyire látszik ennek jele az életünkben, hogy mi egy nem földi Úrnak a szolgálói lehetünk, s érte dolgozhatunk?

   

  Nemcsak a tiszta szívet hangsúlyozza Pál, s a látszat elkerülését, hanem mindezt: lélekből. A lélek a legbelső valónkat, lényegünket fejezi ki, aminél nincs nagyobb. Ha valamit lelkesedésből végzünk már az is jó, de amihez a lelkünket, Isten bennünk munkálkodó Szentlelkét felhasználjuk (vagy ő minket), akkor abban egész lényünk benne van.

   

  A „jóakarattal” pedig arra utal, hogy a jó szándék, a nem gáncsoskodás, a jóindulat mennyire meghatározó lehet az életben. Az is, amit mi közlünk másokkal. A vírusjárvány idején is mennyire kiviláglott azoknak a jó hozzáállása, akik nem csak féltek, siránkoztak, vádaskodtak, hanem valami jót is tettek.

  (Bölcsföldi András spirituális, KRE-HTK, Budapest)

  ***************************************************

  Imádság:

  Drága Mennyei Édesatyánk! Köszönjük neked azt a Lelket, amit az első emberbe leheltél a teremtéskor, és akit Jézus Krisztus küldött el maga helyett pünkösdkor. Eleveníts meg bennünket, akik ezáltal új életre támadunk, és rázz fel minket, akik ezáltal újult erővel tudunk téged szolgálni! Ámen

  *****************************************

  A nap gondolata:

  A jó tettnek elengedhetetlen feltétele a jó akarat. Nem könnyű időnként legyőzni az emberi természetet, és a rosszindulatot jóra változtatni. De ha azt tesszük, akkor még akkor sem kell félnünk, ha emberektől nem kapunk dicséretet, mert Istentől kapjuk vissza, ami mindennél többet ér!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatGyógyító kézben

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  „Mózes azonban így beszélt az ÚR előtt: Hiszen Izráel fiai sem hallgattak rám! Hogyan hallgatna hát rám a fáraó, amikor még a beszédben is ügyetlen vagyok?!” (2Mózes 6:12) 

  Egy megkeseredett, vergődő ember áll előttünk. De, hála Istennek, nemcsak előttünk, hanem a Mindenható előtt áll ez az ember. Mennyi minden belezsúfolódik ebbe az egy mondatába: csalódtam a népemben, félek a fáraótól, ugyanakkor én magam is egy csődtömeg vagyok. Rossz a beszélőkém, egy ilyen embernek hagyjon békét Isten! – gondolja Mózes, esetleg mi magunk is. De, nem így az Isten. Tudja ő nagyon jól, miért hívott el, kit hívott el és milyen szolgálatra hívott el. Egészen biztos nem tévedett.

  1. Csalódott a népében. Egy hívő népnek nem így kellene kinéznie. Ismerős a kép? Ki nem csalódott még hívőkben? Nyújtsa fel a kezét! Én is csalódtam, bennem is csalódtak. A legborzalmasabb felismerés: ezek sem hisznek! Várom, hogy a környezetemben lévő hitetlenek megtérjenek, miközben én sem hiszem, vagy a hívő közösség sem hiszi, hogy „kutyából is lehet szalonna”. Imádkozzunk az Isten népében meglapuló sunyi hitetlenségért. Először a hívők kell megtérjenek, hogy megtérhessen a fáraó is.

  2.A fáraó az nagy úr. De, csak ebben a fejezetben négyszer ismétli Isten: Én vagyok az Úr. Ameddig nem látok túl a magam fáraóin, addig görcsben leszek. Isten nagyobb mindenféle fáraótól. Ez legyen világos. Nagyobb a rákbetegségnél, a gyülekezetben lévő ellenségnél, a közömbösségnél. Ezt nem kellene elfelejtenünk. Én vagyok az Úr!

  1. Nem tudok beszélni – mondja Mózes. Talán, a hagyomány szerint, dadogott. És ez sem akadály. Nem azért fogja a fáraó elengedni a népet, mert Mózesnek jó a meggyőző ereje. Nem. Ez legyen világos. Nem azért térnek meg az emberek, mert jó a szöveg. Az is kell, de nem ez az első. Elsősorban engedelmes ember kell, önmaga gyengeségével tisztában lévő ember kell, és Istenben hívő ember kell.   

  Botos Csaba, Somosd (Erdély)

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram, nagyon jó ismerem magam. Tudom gyengeségeimet, amivel sokra nem lehet menni. De, ismerlek Téged, tudom Veled valóban sokra lehet menni. Áldott legyen a neved. Ámen

   ***************************************************************

  A nap gondolata:  

  A Biblia azt tanítja, hogy Isten minden embernek készített valami szép küldetést. Nem kötelező azt teljesíteni, de az az életünk értelme, hogy Istentől kapott feladatunkat elvégezzük. Ebben az engedelmességben valósul meg mindenki.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAmikor meghallom az Isten hívását

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,38)

  Az adott igevers egyszerű lépésekről beszél egy mennyei ajándék felé, s bár egyszerűnek tűnik, mégis nehézségekbe ütközünk, mikor hátat akarunk fordítani a bűnös életünknek, bűnös szokásainknak, mindennapos mérgező cselekedeteinknek. Azt olvassuk az előző versekben, hogy az ott lévő hallgatóság egy részét szíven találta, amit hallottak, mint amikor azt mondjuk, hogy betalált, az üzenet célba ért és ennek következménye lett az, hogy megkérdik ...mit cselekedjünk?! Ahhoz, hogy eljussunk ehhez a kérdéshez, meg kell halljuk az evangéliumot. Meghallás, melynek első része elvezet oda, hogy felismerjem bűnösségemet, elveszettségemet, másrészt pedig annak meghallásához, hogy van gyógyulás, szabadulás, megváltás, új élet lehetősége a Krisztus által. Hogyan lehetek ennek részese? Egyszerűen: elfordulva a bűntől Istenhez közeledve, a bűnre nemet mondva, Istenre igent. Ennyire egyszerű lenne? Ez is változó, kinek mennyire könnyű vagy épp nehezebb meghozni azon döntést, hogy mától Uram veled, téged követve élek, tied az életem. A döntés meghozatalának módja, lépései változóak, de nem is ezen van a hangsúly, hanem döntés meghozatalán és a továbbiakban, a kitartáson. Kitartani nap mint nap a döntésünk mellett, jobban mondva a Krisztus mellett. Ehhez mindenképp fontos, hogy ne feledjük el, sőt emlékezzünk arra, kinek a nevébe keresztelkedtem meg, kinek a családjához tartozom már, kihez?! .. az Úr Jézus Krisztushoz! Ezért mindent benne és általa lehetséges megélnem, még a megtérésem és a benne való megmaradásom is. Hiszen a bűntől is csak a Hozzá való odafordulásom által lesz lehetséges elfordulnom, vagyis Jézushoz fordulva, tudok elfordulni a bűntől. Ezért fontos szüntelen a Krisztusra tekinteni, hozzá fordulni, aki Szentlelkét adva emlékeztet, megtart, megerősít, vezet, tanít, formál, megtisztít. A mi részünk, dönteni, nemet mondani a bűnre és igent mondani Istenre, aki elvégzi azt, amit mi nem tudunk, ami az Ő része, megszabadít/felszabadít a bűn megkötözöttsége alól, gyógyítja lelkem/életem, megnyitja szemem/értelmem és elkezdi használni életemet vezetve azt akarata szerint. Ebben is van részem, engedni és engedelmeskedni szavának, vezetésének, hogy még inkább megismerjem Őt és annak az útnak áldásait, szépségét, amire elhívott, miközben erősödik hitem és benne való bizodalmam. Mire hív ez az igevers? Válaszd Jézust, az Életet! (Biró Botond, Ráton.)

  ***************************************************************

  Imádság:

  Drága Uram! Köszönöm, hogy megváltottál, életedet adva értem. Add, hogy én is odatudjam adni életemet neked, ma is és örökre! Ámen

   ***************************************************************

  A nap gondolata:

  A Krisztust megismerve minden megváltozhat!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatMihez hasonlítsam?

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  „Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” (Máté 13,31-32)

  Hogyan nézhet ki? Milyen lehet valójában? Vagy hol és hogyan keressem? Rengeteg kérdés születhet bennünk Isten országával kapcsolatban, ami tulajdonképpen a mi mennyei otthonunk is. Mindannyian körül tudjuk írni földi otthonunkat, nem csupán azt, hogy hol található, hanem a legapróbb részletekbe menően azt is, hogyan néz ki. De azzal az otthonnal kapcsolatban, amit Jézus készít nekünk, amiről a mai példázatunkban is szól másképpen vagyunk. Ez az egyik legnagyobb isteni titok, melyről amit lehet a Szentírásból megtudhatunk, de senki nem készített még térképet, vagy 3D-s épületrajzot hozzá. Így pedig elég nehéz megtalálni valamit, gondolhatnánk. Én személy szerint minden egyes ismeretlen helyre GPS segítségével találok oda, méghozzá úgy, hogy külön megnézem interneten az épület képét, amelyet keresek. Próbáld meg beírni a keresőbe Isten országát címként. Természetesen nem lesz eredménye. Előbb vagy utóbb rá kell jönnie minden keresztyén embernek arra, hogy Isten országát nem ott és nem úgy fogja megtalálni, ahogyan legtökéletesebb gondolataiban tervezte. Ha nem cím, hanem kinézet alapján keresnénk, akkor a legtöbben egy teljes mértékben arannyal borított hatalmas palotát kutatnánk. De mit mond Isten Igéje, hogyan írja le Jézus ezt a mennyei otthont? Olyan mint egy mustármag. Bizony, a legkisebb az akkori kor ismert magjai közül! Döbbenet, de mégis azt mondja Jézus, hogy a mutármaghoz hasonlítsuk jövendőbeli otthonunkat. Bátran jöhet a gondolat: mégis miért? Valójában nem a kinézet, hanem a hatás miatt. Mert annak ellenére, hogy ez a mag volt akkor a legkisebb, amelyet a veteményesben használtak, mégis ez nőtt a legnagyobbra. S fává nőve lett menedékévé madaraknak. Mert így tud nőni köztünk is és bennünk is Isten országa. Keresztelő János még csak azt hirdette, hogy elközelített. Mi már azt mondhatjuk itt van körünkben. A végső kérdés csak az, hogy te akarod-e megtalálni? Vagy ha már ráleltél veted-e te is a magokat?

  (Birikiné Király Dalma, Jánd)

  **************************

  Imádság: 

  Édes Istenünk! Sokszor tényleg feladjuk a keresést, mert nem ott, nem akkor, és nem úgy találunk rá a sokszor emlegetett mennyei otthonra. Köszönjük, hogy ma is útbaigazítasz bennünket, és arra segítesz minket, hogy hitünk legyen az iránytűnk, a Bibliánk pedig a térképünk. Hála Neked az uticélért, a nekünk készített országodért! Ámen!

  *************************

  A nap gondolata: 

  Az első és legfontosabb: Ne add fel! Lehet, hogy teljesen másképp fogod megtalálni, de létezik, rád vár, neked is készíttetett: az Isten országa értünk lett.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatIrgalom Atyja és vigasztalás Istene

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

   „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.” (2Kor 1,3-4)

  Egy házaspár egyetlen fiát halálra gázolta egy autó. Mellette álló barátja is komolyan megsérült. Leukémia-diagnózis, daganat-gyanú, végelgyengülés nehézségei, rákos beteg halála, munkahelyi feszültségek: négy nap lefolyása alatt ezeknek a híre jutott hozzánk ismerőseink köréből. Naponta hallani keresztyének üldözéséről, gyilkolásáról, olyan eseményekről, amelyek Krisztus követőinek kimondottan Mesterük szenvedéseiben való részesedését jelentik.

  „Miért engedi meg Isten?” – szólalnak meg fájdalmaink, kétségeink. „Nem érdemeltem meg!” – mondjuk, mert igazságtalanul nagynak tartjuk a ránk nehezedő terhet. Vagy Isten büntetése lenne a baj, ami ér? Míg Isten valóban felhasználhatja a szenvedéseket arra, hogy lelkiismeretünket ébressze, és hogy neveljen, mindez csupán része az Ő céljainak. Isten önmagát akarja megismertetni velünk, irgalmas szeretetét, vigasztaló, megerősítő jóságát. Az irgalom és a vigasztalás Isten lényéhez tartozik, legalapvetőbb tulajdonsága. Őt azonban azok ismerhetik az irgalom Atyja és a vigasztalás Isteneként, akik számára Ő a Jézus Krisztus Atyja, és Jézus által nekik is Atyjuk. Isten ugyanis Jézus Krisztusban ismerteti meg Önmagát velünk úgy, mint aki legnagyobb nyomorúságunkból, a bűn hatalmából szabadít meg, és vigasztal bocsánatával, befogadó szeretetével és sok, ráadásként adott áldásával. Jézus által, Jézusért nekünk is Atyánk, aki gyermekét nem hagyja el. Jézus mellénk, bűnösök mellé állt, hogy mi az Atya elé állhassunk. Jézus hordozta szenvedéseinket, velünk van nehézségeink közepette. Énekeljük hát együtt a szép középkori himnusz szerzőjével: „Irgalommal szánva minket, nagy jósága ránk tekintett, s ördögcsalta bús szívünket mennymagasból látni jött!” (Adorján Kálmán, Harangláb, Erdély)

  **************************

  Imádság:

  Atyám, segíts, hogy semmi ne homályosítsa el előttem irgalmasságodat, a Krisztusban adott vigasztalást! Ámen.

  *************************

  A nap gondolata: 

  „Ha nem utasítasz vissza semmit, ami Isten rendelése alapján ér, megízleled Krisztus keresztjét.” (Francois Fénelon.)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."