19187 ima található a honlapon, összesen 22701 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Michel Quoist Így élni jó

  Michel Quoist Így élni jó
  Naponta frissül

  Michel Quoist francia katolikus pap, teológus és író. 

  A szerző az élet valódi és totális sikeréhez ad szempontokat a hit szemszögéből gyümölcsöztetve pedagógiai és lelkipásztori gyakorlatának tapasztalatait. Életszerű, csattanós, szuggesztív mondataival lenyűgözi, gondolkodásra, önvizsgálatra készteti, és önmaga elkötelezésére akarja indítani az olvasót.

  A könyv az élet művészetéről nyújt elmélkedéseket – mai keresztényeknek. Az emberek jól akarnak élni, sikerre vágynak – de legtöbbnyire csak anyagi sikerre. E műben a szerző az élet valódi és totális sikeréhez ad szempontokat – a hit szemszögéből – teljes tudományos felkészültséggel a lélektan és a szociológia terén is, gyümölcsöztetve pedagógiai és lelkipásztori gyakorlatának tapasztalatait. Saját nyelvén szól a mai emberekhez. Életszerű, csattanós, szuggesztív mondataival lenyűgözi, gondolkodásra, önvizsgálatra készteti, és önmaga elkötelezésére akarja indítani az olvasót.
  Mint lelki könyvnek újszerűsége, hogy az emberből és természetes adottságaiból – hívők és nem hívők párbeszédében a „közös nevezőből” – indul ki, és nem különböztet külső-belső, természetes-természetfölötti élet között, hanem szerves egységben látja és láttatja a mai ember életének több problematikáját. Vallási vonatkozásban nem elégszik meg a hit „gyakorlatainak” elemzésével, de megmutatja, hogy miből kell lelkileg táplálkoznia a keresztény életnek, hogy megteremthesse gyümölcseit a tettekben, a testvér szolgálatában, a jobb világot építő szeretetben.

  Michel Quoist Így élni jó Ne fojtsd el, nemesítsd!

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  A háziállat, ha visszakerül a vadonba, visszavedlik vadállattá. Saját kezdeményezésükre bízott képességeid a vad állapotba visznek vissza.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Ne fojtsd el, nemesítsd!

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  Lényed minden szintjének életképességek felelnek meg. Egyik sem rossz, nem kell elfojtanod azokat; de mindegyiküket kikezdte a bűn, nem szabad magukra hagynod ôket.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Ne fojtsd el, nemesítsd!

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02

  Végsô sorban csak az az ember képes egyensúlyát fenntartani, egészséges és valódi lelki életet élni, aki harmóniába olvasztja minden képességét Krisztusban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Ne fojtsd el, nemesítsd!

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Az akarat -- amelynek, úgy tűnik, túlzott hatalmat tulajdonítanak --semmit sem tehet az értelem nélkül, fôként pedig az érzelem bensô egyetértése nélkül.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az atomizált ember, vagy az egységes ember

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Célod és terved egy élô személy: Jézus Krisztus. Csak Benne és Általa, az ember és a világ összhangjának újraalkotója által építheted ki egységedet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az atomizált ember, vagy az egységes ember

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  Aki megvalósította szilárd, személyes szintézisét, az biztonságérzetre, nyugalomra tesz szert. Hogy harmóniát sugározz önmagad körül, teremts harmóniát önmagadban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az atomizált ember, vagy az egységes ember

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  Az intenzív élet azt jelenti, hogy miután összegyűjtöttük, egységbe foglaltuk, személyiségünkkel áthatottuk minden erônket, teljes egészében bevetjük azokat a jelen pillanatban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."