17233 ima található a honlapon, összesen 18918 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Michel Quoist Így élni jó

  Michel Quoist Így élni jó
  Naponta frissül

  Michel Quoist francia katolikus pap, teológus és író. 

  A szerző az élet valódi és totális sikeréhez ad szempontokat a hit szemszögéből gyümölcsöztetve pedagógiai és lelkipásztori gyakorlatának tapasztalatait. Életszerű, csattanós, szuggesztív mondataival lenyűgözi, gondolkodásra, önvizsgálatra készteti, és önmaga elkötelezésére akarja indítani az olvasót.

  A könyv az élet művészetéről nyújt elmélkedéseket – mai keresztényeknek. Az emberek jól akarnak élni, sikerre vágynak – de legtöbbnyire csak anyagi sikerre. E műben a szerző az élet valódi és totális sikeréhez ad szempontokat – a hit szemszögéből – teljes tudományos felkészültséggel a lélektan és a szociológia terén is, gyümölcsöztetve pedagógiai és lelkipásztori gyakorlatának tapasztalatait. Saját nyelvén szól a mai emberekhez. Életszerű, csattanós, szuggesztív mondataival lenyűgözi, gondolkodásra, önvizsgálatra készteti, és önmaga elkötelezésére akarja indítani az olvasót.
  Mint lelki könyvnek újszerűsége, hogy az emberből és természetes adottságaiból – hívők és nem hívők párbeszédében a „közös nevezőből” – indul ki, és nem különböztet külső-belső, természetes-természetfölötti élet között, hanem szerves egységben látja és láttatja a mai ember életének több problematikáját. Vallási vonatkozásban nem elégszik meg a hit „gyakorlatainak” elemzésével, de megmutatja, hogy miből kell lelkileg táplálkoznia a keresztény életnek, hogy megteremthesse gyümölcseit a tettekben, a testvér szolgálatában, a jobb világot építő szeretetben.

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Egyetlen ember sem képes magában élni anélkül, hogy önmagát szegényebbé ne tenné.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Ébredj önmagad tudatára, akkor majd felismered korlátjaidat, és ha felismerted korlátjaidat, képessé válsz mások befogadására úgy, hogy általuk tökéletesedsz, és gazdagabb leszel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  A gyermek akkor válik ifjúvá, amikor öntudatra ébred. Az ifjú akkor válik felnôtté, amikor az egész emberiségnek tudatára ébred.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Majd akkor válsz teljesen felnôtté, ha a megismerés és szeretet révén egyesülsz minden emberrel, az emberiség tagjaival. Az emberiségével, amelynek magad is egyik tagja vagy.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Csak akkor ismered meg teljesen önmagadat, ha majd minden embert megismersz.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Az emberiség tagja vagy és minden ember egy kis darab belôled, mert hiszen minden ember az emberiség alkotórésze.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  15

  Az emberek nem egymás mellé helyezett egyedek, hanem egymással összekapcsolt személyek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12

  Csak a szent a tökéletes ember, aki teljesen megszabadult önmagától, hogy magába fogadja ISTENT és AZ EGÉSZ EMBERISÉGET.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Michel Quoist Így élni jó Az ember két dimenziója

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  De a földön sincs egyedül az ember, hozzá van kötve az összes többi emberhez és szabadon egyesülnie kell velük a szeretetben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."