47641 ima található a honlapon, összesen 95186 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonhatodik vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Jelenlét

  Megállok egy pillanatra, tudva, hogy itt van Isten. Belegondolok, hogy mindenben, ami körülöttem van, a levegőben, amit belélegzek, az egész testemben ott bizsereg Isten jelenléte.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabadnak születtem. Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett. Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, szerető gondoskodásodba vetett bizalommal.

  Tudatosítás

  Most feléd fordítom gondolataimat, Uram. Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat. Megpihenek és felfrissülök a te jelenlétedben.

  Isten igéje

  Mk 9,38-43,45,47-48
  Ekkor János szólalt meg: „Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, megkapja érte a jutalmat. Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Ha kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni, az olthatatlan tűzre. Ha lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülni. Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki.

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Nincs olyan vallási vezető a történelemben, aki annyira erőteljesen hangsúlyozta volna tetteink örök következményeit, mint Jézus. Jótetteink nem maradnak jutalom nélkül, még az olyan jelentéktelennek tűnők sem, mint mikor egy pohár vizet adunk egy szomjazónak. De ugyanígy, szeretet nélküli tetteinknek is lesznek következményei, ha nem bánjuk meg őket. Thomas Merton egy helyen elmondhatatlanul triviálisnak jellemezte az olyan népszerű vallásosságot, mely nem számol ezeknek az örök következményeknek még a lehetőségével sem.

  Imabeszélgetés

  Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonötödik hét – szombat

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Jelenlét

  "Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten." Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

  Szabadság

  Uram, szabadnak teremtettél. Általában természetesnek tartom ezt az ajándékot. Segíts, hogy szabadon éljek, ahogy eltervezted, háborítatlan szívvel, Benned bízva.

  Tudatosítás

  Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez. Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok a belőlük áradó életért. Találok elvékonyodott vagy elszakadt szálakat is - sajnálkozást, dühöt, csalódást érezhetek miattuk. Imádkozom az elfogadás és a megbocsátás ajándékáért.

  Isten igéje

  Lk 9,43-45
  Mindannyian igen elámultak az Isten nagyságán. Még mindnyájan álmélkodtak azon, amit tett, amikor így szólt tanítványaihoz: „Véssétek jól emlékezetetekbe ezeket a szavakat: Az Emberfiát az emberek kezébe adják.” De nem értették meg ezt a beszédet, el volt előlük rejtve, hogy ne értsék meg. De megkérdezni mégsem merték.

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Mialatt a tömeg még azon ámuldozik, hogy Jézus meggyógyított egy ördögtől megszállott gyermeket, ő másodszor jövendöli meg szenvedését. Szeretné, ha tanítványai jobban megértenék a megváltás titkát. De ők még nem láthatják, hogyan lesz Jézus áldozata a megváltás ára, kérdezni meg nem merik. Próbáljuk legyőzni vonakodásunkat, és kérjük Istent, világosítsa meg elménket, hogy megértsük a kereszt értelmét, melyben megváltásunk rejlik. 

  Imabeszélgetés

  Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonötödik hét – péntek

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Jelenlét

  Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet. Burkolj be szeretetedbe. Add, hogy szívem a tiéddel eggyé váljon.

  Szabadság

  Köszönöm, Uram, szabadságomat. Használjam arra ezt az ajándékot, hogy megtegyem, ami tőlem telik, azokért, akiket elnyomnak, akik terheket hordoznak.

  Tudatosítás

  Most feléd fordítom gondolataimat, Uram. Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat. Megpihenek és felfrissülök a te jelenlétedben.

  Isten igéje

  Lk 9,18-22
  Amikor egyszer egyedül imádkozott, csak tanítványai voltak ott vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint a régi próféták közül támadt fel valaki.” Most hozzájuk fordult: „Hát ti?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentje vagy.” Rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. „Mert – mondta – az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók nem ismerik el, megölik, de harmadnap feltámad.”

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • A tanítványok bizonyára nagy örömmel hallgatták, hogy Péter kijelenti: Jézus nem más, mint a várva-várt Messiás. Jézus kemény szavai viszont a rá váró szenvedésről más reakciót váltottak ki. Ahogy a tanítványoknak, úgy nekünk is megadja Isten a kegyelmet, hogy megküzdjünk bármivel, ami ér minket Tudhatjuk, hogy ő hozzáigazítja a hátat a teherhez, amit hordania kell. 

  Imabeszélgetés

  Nem könnyen találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédPietrelcinai Szent Pio, áldozópap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  Jelenlét

  Isten fensége betölti a világot (G. M. Hopkins). Elidőzöm Isten jelenlétében, mely körülvesz, ott van minden porcikámban és  lényem mélységében.

  Szabadság

  Uram, gyakran gondolom azt, hogy saját életemet én irányítom. Segíts belátnom, hogy gyenge vagyok ekkora feladathoz. Kérem a kegyelmet, hogy át tudjam adni neked életem irányítását, s megízleljem az ezzel járó szabadság örömét. 

  Tudatosítás

  Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

  Isten igéje

  Lk 9,7-9
  Heródes negyedes fejedelem mindenről hallott, ami csak történt, és nagy kétségek gyötörték. Némelyek azt állították, hogy János támadt fel a halálból, mások azt, hogy Illés jelent meg, ismét mások pedig, hogy a régi próféták közül támadt fel valaki. Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát, akiről ilyeneket hallok?” És kereste a módját, hogy lássa.

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Mint mindnyájunknak, Heródesnek is volt lelkiismerete. És az nem hagyta nyugodni. Tudta, hogy helytelenül cselekedett, mikor lefejeztette Keresztelő Jánost, aki kiemelkedően jó ember volt. Most itt van Az, akinek érkezését János nyilvánosan előre jelezte, és rendkívüli dolgokat cselekszik. Ezért Heródes „kereste a módját, hogy lássa”. Mi keressük-e a módját, hogy lássuk Jézus működését életünkben, ahogy előkészít a vele való örök együttlétre?

  Imabeszélgetés

  Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonötödik hét – szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Jelenlét

  Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram. Mikor feléd fordítom gondolataimat, békére lelek, és jól érzem magam.

  Szabadság

  Uram, add kegyelmedet,  hogy szabad legyen a lelkem. Tisztítsd meg szívemet, hogy örvendezve éljek szeretetedben.

  Tudatosítás

  Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

  Isten igéje

  Lk 9,1-6
  Összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. „Semmit se vigyetek az útra – hagyta meg nekik –, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se egy váltás ruhát. Ha egy házba betértek, ott szálljatok meg és onnét induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be benneteket, hagyjátok ott a várost, és még a port is rázzátok le lábatokról ellenük tanúságul.” Útra keltek hát, bejárták a falvakat, mindenütt hirdették az evangéliumot és gyógyították a betegeket.

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Tertullianus, a 2-3. századi keresztény gondolkodó szerint az akkori pogányok így vélekedtek: „Nézd, ezek a keresztények mennyire szeretik egymást!”. Szerinte azért alakult ki ez a vélemény, mert a keresztények gondozták a szegény betegeket. A korábbi időkben csak a gazdagoknak járt ki a gyógyítás. A betegek gyógyítása beletartozott a tizenkettő missziós küldetésébe. Nem csoda hát, hogy Ferenc pápa tábori kórházként tekint az egyházra. 

  Imabeszélgetés

  Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Máté apostol és evangélista

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Jelenlét

  Drága Jézus, eljöttem hozzád, vágyom jelenlétedre. Úgy akarlak szeretni, ahogy te szeretsz engem. Soha semmi ne válasszon el tőled.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabadnak születtem. Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett. Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, szerető gondoskodásodba vetett bizalommal.

  Tudatosítás

  Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

  Isten igéje

  Mt 9,9-13
  Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Ez az evangéliumi szakasz olyan nagy hatással volt Ferenc pápára, hogy jelszavát is erre alapozta (Szent Béda prédikációjából): „megkönyörült rajta és kiválasztotta” (miserando atque eligendo). Máté, aki egy közülünk, bűnösök közül, nemcsak irgalmat kapott, hanem a szentség magaslatára kapott meghívást. Mind hasonló meghívást kaptunk. Egyetlen elvárás van: ismerjük el bűnös voltunkat, és működjünk együtt Istennel, aki szentté akar formálni minket.

  Imabeszélgetés

  "Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonötödik hét – hétfő

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Jelenlét

  Amikor eléd jövök Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajam szálait is számontartod. Ó, Uram, a legnagyszerűbb dolog jelenlétedben lenni!

  Szabadság

  Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát. Add, hogy mindig téged akarjalak követni. Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

  Tudatosítás

  Életem rohanás, Uram. Gyakran legjobb szándékaim megvalósulatlanul maradnak. De tudom, hogy te velem vagy mindenben, amit teszek vagy mondok, és mindenkiben, akivel találkozom a mindennapokban.

  Isten igéje

  Lk 8,16-18
  Senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami edényfélével, vagy hogy az ágy alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát. Mert semmi sincs úgy elrejtve, hogy elő ne kerülne, és nincs titok, ami ki ne tudódna, és nyilvánosságra ne kerülne. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.”

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus azt várja követőitől, hogy fényük látható legyen mások számára is. Nem azt kéri, hogy játsszuk meg magunkat, hanem hogy éljünk a kapott világosság szerint. Előfordul, hogy ez kihívást jelent. Isteni segítségre van szükség, hogy szilárd hitünk szerint éljünk, amikor ezért kigúnyolnak, vagy akár fizikailag is bántalmaznak, üldöznek. De Jézus megígérte, hogy velünk lesz a világ végéig, és kiapadhatatlan segítségével támogat minket.

  Imabeszélgetés

  Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonötödik vasárnap

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  Jelenlét

  Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
  Burkolj be szeretetedbe.
  Add, hogy szívem eggyé váljon a tiéddel.

  Szabadság

  Leginkább az akadályoz meg a szabadság elérésében, hogy elvárásaim vannak magammal szemben, és rettegve gondolok arra, milyennek kellene lennem. Megszokott, automatikus reakcióim megkötöznek, akadályoznak abban, hogy a növekedés új útjait fedezzem fel. Azt kérem, azért imádkozom, hogy érezzem meg a belső szabadságot, s ragadjam meg az új kihívásokat és lehetőségeket, melyek felé Isten irányítani akar.

  Tudatosítás

  Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

  Isten igéje

  Mk 9,30-37
  Útjukat folytatva átvándoroltak Galileán. De nem akarta, hogy valaki tudjon róla, mert a tanítványait akarta tanítani. Megmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de azután hogy megölik, harmadnapra feltámad. Nemigen értették ugyan a szavait, de nem merték kérdezgetni. Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, megkérdezte tőlük: „Miről beszélgettetek az úton?” Hallgattak, mert egymás közt arról tanakodtak az úton, hogy ki nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, s így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy gyereket, közéjük állította, majd ölébe vette, s folytatta: „Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • “Mit hoztál nekem?” Egy amerikai püspök mesélte, hogy ez az első kérdés, amivel kicsi unokaöcsei, unokahúgai fogadják, amikor meglátogatja őket. A gyermekek nem gondolják, hogy ki kell érdemelniük, amit kapnak. Ajándéknak tekintik, és ebben nem tévednek. Jézus szeretné, ha tanulnánk tőlük. Az örökélet, mellyel Jézus meg akar ajándékozni, felülmúlja minden álmunkat, reményünket. Ne habozzunk kérni tőle ezt az ajándékot. 

  Imabeszélgetés

  Milyen érzések törnek fel bennem, mialatt imádkozom, és Isten igéjén elmélkedem? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonnegyedik hét – szombat

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Jelenlét

  Uram, most, hogy eljöttem hozzád, töltsd fel szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával.

  Szabadság

  Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mit tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

  Tudatosítás

  Ahogy a mondás tartja: mindennek megvan a maga helye és ideje. Uram, add, hogy mindig vágyjam a jelenlétedben töltött időre. Halljam meg hívásodat.

  Isten igéje

  Lk 8,4-15
  Amikor egyszer nagy tömeg vette körül és a városokból tömérdek nép zarándokolt hozzá, mondott egy példabeszédet: „Kiment a magvető, hogy elvesse a magot. Vetés közben néhány szem az út szélére esett. Eltaposták, és az ég madarai felcsipegették. Más szemek köves talajra hullottak. Kikeltek, de aztán elszáradtak, mert nem kaptak elég nedvességet. Ismét más szemek szúrós bogáncs közé hulltak. A szúrós bogáncsok velük együtt nőttek, és elfojtották őket. A többi mag jó földbe hullott, kikelt és százszoros termést hozott.” Amikor befejezte, fölemelte a hangját: „Akinek van füle a hallásra, az hallja meg!” Tanítványai megkérdezték, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek csak a példabeszédek szólnak, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. Ez a példabeszéd értelme: A mag az Isten szava. Az útszélre hulló szemek azok, akik meghallgatják a tanítást, de aztán jön az ördög, kitépi szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. A köves talajba hulló szemek azok, akik meghallgatják s örömmel fogadják a tanítást, de nem ver bennük gyökeret, így aztán a kísértés idején hűtlenné válnak. A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják, de később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak. A jó földbe hulló szemek azok, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek.

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • A tanítványok is nehezen értették meg ezt a példabeszédet, ne csodálkozzunk, ha minket is kihívás elé állít. Most talán ne emberek kategóriáira gondoljunk a különböző minőségű talajokon elmélkedve, hanem mint lelkünk különféle tájaira, melyek lehetnek sziklásak, tüskések, megtaposottak és termékenyek. Kérjük az Urat, tágítsa lelkünk jó és termékeny talajú részét, mert ezt csak ő tudja megtenni. Így válhatunk azzá, ”akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek”.

  Imabeszélgetés

  Uram, légy mindig mellettem. Adj nekem benned bízó szívet. Köszönöm, hogy szeretsz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédBellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Jelenlét

  Jelen lenni azt jelenti, hogy önmagamat adom, és megnyílok a másik előtt.  Amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem. Ő mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra, mint a legjobb barátom. Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Isten segítségét kérem, hogy ebben az imaidőben elszakadjak elfoglaltságaimtól, megnyíljak Isten felé, hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

  Tudatosítás

  Hogy érzem ma magam? Fáradt vagyok? Ideges? Nem vagyok formában? Ha ezek bármelyike fennáll, el tudom-e engedni a gondot, ami most megzavar?

  Isten igéje

  Lk 8,1-3
  Ezután bejárta a városokat s a falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Az itt leírt embercsoport tarkasága azt jelzi, hogy Jézus nem volt „válogatós” követőit illetően. Hív mindnyájunkat, függetlenül társadalmi hátterünktől, múltunktól. Nagy reményt fektet mindnyájunkba. Azt akarja, hogy mind, te is meg én is, szentek legyünk. Lisieux-i Szent Teréznek nem esett jól, mikor egyik gyóntatója megrótta, amiért arra vágyik, hogy nagy szent váljék belőle. A gyóntató szerint túl sokat képzel magáról. Terézt ez nem tántorította el, és mindenkit arra biztat, hogy ugyanerre vágyjunk, mert szerinte ez a vágy nagyon kedves Isten előtt, aki azt szeretné, hogy „legyünk tökéletesek, mint ő”.

  Imabeszélgetés

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan én beszélek. Hallgatom is a másikat. Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is. Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz, szeretettel rám mosolyog. Őszintén elmondhatok neki mindent, ami bánt, ami gondot okoz. Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről. Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, átadjam neki magam, tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonnegyedik hét – csütörtök

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  Jelenlét

  "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, és én felüdítelek titeket." Itt vagyok, Uram. Eljöttem, hogy veled legyek. Gyógyító erődre vágyom.

  Szabadság

  Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok. A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát. Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

  Tudatosítás

  Hogy érzem magam? Derűs vagyok, és könnyű a szívem? Vagy nyomaszt valami? Talán nagyon nyugodt, békés vagyok, és örömöt okoz, hogy itt lehetek. De ugyanígy, lehet, hogy ideges vagyok, talán aggódom vagy bosszankodom valami miatt. Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a létező önmagamat szereti.

  Isten igéje

  Lk 7,36-50
  Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az kérte: „Mester! Hát mondd el!” „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom, az, akinek többet elengedett” – felelte Simon. „Helyesen feleltél” – mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam, amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bűneid bocsánatot nyernek.” A vendégek összesúgtak: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?” De ő ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!”

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Ahogy a farizeus vendégeinek, úgy nekünk is van min elgondolkodnunk e jelenet kapcsán. Ők eltöprengtek azon, ki ez a Jézus, aki kijelenti, hogy az asszony bűnei bocsánatot nyertek, mégpedig a nagy szeretete miatt. Pedig nem szólt egy szót sem. Cselekedetei, hangtalan könnyei minden szónál hangosabban beszéltek. Talán ideillenek egy francia misztikus szavai: „vannak dolgok, melyek csak könnyel teli szemen át válnak láthatóvá”. Élete vége felé az orvosok megtiltották Loyolai Szent Ignácnak, hogy misézzen, mert mise közben gyakran könnyezett a megilletődéstől, és ez ártott a szemének. 

  Imabeszélgetés

  A barátok nem titkolóznak egymás előtt. Tudok-e barátként tekinteni Jézusra, mialatt imádkozom, és megosztani vele legbenső gondolataimat is, bízva abban, hogy megért engem?

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédA Fájdalmas Szűzanya

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Jelenlét

  Uram, te mindig jelen vagy, és vársz rám. Add, hogy sose legyek annyira elfoglalt, hogy ne találjak időt a Veled való együttlétre.

  Szabadság

  Uram, Te megadtad nekem a szabadság nagy ajándékát. Add, kérlek, hogy ezekben a napokban szabad legyek az elfogultság és türelmetlenség minden fajtájától. Emlékeztess, Uram, hogy a te szerető szemedben mindnyájan egyenlőek vagyunk.

  Tudatosítás

  Életem rohanás, Uram. Gyakran legjobb szándékaim megvalósulatlanul maradnak. De tudom, hogy te velem vagy mindenben, amit teszek vagy mondok, és mindenkiben, akivel találkozom a mindennapokban.

  Isten igéje

  Lk 2,33-35
  Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.”

  Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus először jelenik meg a templomban, a zsidó vallás központjában. Mielőtt megáldaná a szülőket, Simeon átveszi a gyermeket. A szent öreg mozdulatára ugyanazt a szót használja az evangélium, amellyel az áldozatra felajánlott adományt vették át a papok. Egyértelmű jelzés ez a kisgyermek áldozat voltára. 
  • „A te lelkedet is tőr (pontos fordításban: széles, hatalmas kard, pallos) járja át” szavak ráébreszthették Máriát, hogy milyen szerepe lesz Fia áldozatában. Eszünkbe juthat a Teremtés könyve 3,24: „Amikor kiűzte az embert, az Éden kertjétől keletre kerubokat és villogó lángpallost állított, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.” Az „új élet fája” alatt állva lélekben a kálvárián, megtehetjük, hogy Máriához fordulunk segítségért a Jézushoz vezető úton.

  Imabeszélgetés

  Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

  Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."