27177 ima található a honlapon, összesen 36575 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 25. hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Isten jelenléte

  Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
  vágyakozással Feléd.

  Szabadság

  "Szabad vagyok."
  Ahogy így leírva nézem e szavakat, úgy érzem, repes a lelkem. 
  Igen, csodálatos a szabadság élménye.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Hogy érzem magam? Derűs vagyok, könnyű szívű? Vagy nyomaszt valami?
  Lehetek nagyon oldott, békés, örülök, hogy itt vagyok.
  De ugyanígy, ideges is lehetek, aggódom, bosszús vagyok.
  Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a létező önmagamat szereti.

  Isten igéje

  Lk 9, 43-45

  Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”
  De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ennek megértéséhez a tanítványoknak fogódzóra lenne szükségük Nem tudják felfogni, hogy Jézust bárki elárulhatja. Miért is tenné, hisz Jézus annyi jót tesz, hatalma és népszerűsége csúcsán van? Amikor engem becsapnak, örülök, hogy Jézus élete ilyen fordulatot vett. Az árulást sokan megtapasztalják, mások élete derékba törik az emberek gonoszsága miatt, épp mint Jézusé. Mikor szenvedek, erőt ad a tudat, hogy Isten Fia személyesen megtapasztalta a kínt, megbirkózott vele, és szeretetének erejével oly sok jót hozott ki belőle.
  • Uram, mikor a dolgok rossz fordulatot vesznek, s én elkeseredem, emlékeztess szenvedéstörténetedre. Akkor képes leszek folytatni, mert hiszem, hogy te belülről győzted le radikálisan a világban lévő gonoszt.

  Párbeszéd

  Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 25. hét péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Isten jelenléte

  Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
  Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
  Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
  mint a legjobb barátom.
  Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Kevesen fogják fel,
  mivé alakítaná őket Isten,
  ha átadnák Neki magukat,
  és hagynák, hogy kegyelme formálja őket. (Szt. Ignác)
  Segítségért imádkozom, hogy tudjam magamat teljesen Isten szeretetére bízni.

  Szerető figyelmesség

  Lelkem jelenlétedre vágyik, Uram.
  Mikor feléd fordítom gondolataimat,
  békességre, megnyugvásra találok.

  Isten igéje

  Lk 9, 18-22

  Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.”
  Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.”
  Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ebben a szakaszban a legalapvetőbb kérdés hangzik el: ki nekem Jézus - nem csupán intellektuális, hanem személyes értelemben. Vezető? Barát? Bíró? Tanító? Apa? Mindezek kombinációja?
  • Isten elé viszem imádságban ezt a kérdést, és kérem, világosítson meg, és erősítse meg Jézushoz való elköteleződésemet.

  Párbeszéd

  Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
  Hidegen hagyott?
  Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
  Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
  felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Gellért püspök és vértanú

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Isten jelenléte

  Segíts, Uram, hogy megnyíljak most Feléd,
  tegyem félre világi gondjaimat.
  Töltsd fel gondolataimat békességeddel, szereteteddel.

  Szabadság

  „Szabad vagyok."
  Ahogy nézem ezt a két szót, mely itt áll előttem, tiszteletet érzek.
  Felkeltik bennem a szabadság felemelő érzését.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Taníts, hogy felismerjem jelenlétedet másokban.
  Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

  Isten igéje

  Lk 9, 7-9

  Heródes negyedes fejedelem hallott mindenről, ami történt, és zavarban volt, mivel egyesek azt mondták: ,,János támadt fel halottaiból'', némelyek pedig, hogy ,,Illés jelent meg'', mások meg: ,,a régi próféták közül támadt fel valamelyik''. Ekkor Heródes azt mondta: ,,Jánost lefejeztettem; kicsoda tehát ez, akiről ilyeneket hallok?'' És látni akarta őt.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A Jézusról keringő történetek felkeltik Heródes kíváncsiságát. Isten kopogtat nála. Ez Heródes kegyelmi pillanata. A pillanat elmúlik, és nem tér vissza mindaddig, míg Jézust elé nem hozzák. Ekkor Isten újra kopogtat az ajtón, és teljesíti Heródes kívánságát. Találkozik Jézussal, és Szent Lukács azt írja, hogy nagyon örvendett a találkozásnak. De visszautasítja a felajánlott kegyelmet, mert túl keveset kíván. Mutasson Jézus valami csodajelet, ezt kívánja, semmi mást. De Jézus csendben marad, és nem tesz semmit, Heródes erre kigúnyoltatja a szolgákkal, és visszaküldi Pilátushoz. Az ajtó bezárul.
  • Uram, add, hogy felismerjem az elém kerülő kegyelmi pillanatokat. Legyek Rád nyitott, akármilyen álarcban érkezel.

  Párbeszéd

  Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
  Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál.
  Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor válladon vittél.
  Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 25. hét – szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  Isten jelenléte

  Arra gondolok, hogy mialatt most itt ülök,
  Isten szeretettel néz és életben tart engem.
  Elgondolkozom ezen.

  Szabadság

  Uram, add kegyelmedet, hogy mentes legyek mindenfajta mértéktelenségtől.
  Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy.
  Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

  Szerető figyelmesség

  Milyen csodálatos, hogy képesek vagyunk belépni a Te jelenlétedbe!
  Akármennyi legyen is az idő.
  Akármelyik országban járjak is éppen.
  Csak a nevedet kell a számon kiejtenem.

  Isten igéje

  Lk 9, 1-6

  Jézus összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik a gonosz lelkek fölött és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. "Semmit se vigyetek az útra - hagyta meg nekik -, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se egy váltás ruhát. Ha egy házba betértek, ott szálljatok meg és onnét induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be benneteket, hagyjátok ott a várost, és még a port is rázzátok le lábatokról ellenük tanúságul." Útra keltek hát, bejárták a falvakat, mindenütt hirdették az evangéliumot és gyógyították a betegeket.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Uram, elszólítasz, hogy szabaduljak meg a felesleges csomagoktól. Így készen állok az azonnali indulásra, bárhová küldesz is. Amikor Loyolai Ignác arra kérte Xavéri Ferencet, hogy már másnap keljen útra Indiába, Ferenc így felelt neki: "Rendben. Ennyi idő alatt még éppen megfoltoztathatom a nadrágom, aztán már indulhat is a hajó!"
  • Istent nem lehet senkire rákényszeríteni. Isten szeretete és gondoskodása arra indít minket, hogy beengedjük Őt életünkbe. Jézus tanítványai menjenek tovább onnan, ahol nem fogadják őket szívesen. Az ellenségesség úgy tapad hangulatunkra, mint lábukra a por, és megakadályozhatja a fejlődést. A mi életünkben is így van. Az ima arra hív, hogy forduljunk el a barátságtalanságtól, ellenszenvtől és bántásoktól, attól is, ami belőlünk árad mások felé, és attól is, ami másoktól árad felénk. Mindig van új remény és szabadulás, ha imádkozunk.

  Párbeszéd

  Uram, segíts, hogy minden nap egyre inkább keressem a jelenlétedet.
  Töltsön el az irántad való szeretet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 25. kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Isten jelenléte

  "Az ajtó előtt állok, és zörgetek" - mondja az Úr.
  Mekkora megtiszteltetés:
  az egész teremtett világ Ura kíván bejönni hozzám!
  Örömmel üdvözlöm érkezését.

  Szabadság

  Olyan könnyű beleesni a vagyon csapdájába.
  Add, Uram, hogy szabad legyek
  minden kapzsiságtól és önzéstől.
  Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben
  ingyen vannak: szeretet, nevetés, törődés, osztozás.

  Szerető figyelmesség

  Segíts Uram, hogy mindinkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Add, hogy másokban is felismerjem jelenlétedet.
  Töltsd el szívemet hálával azokért a pillanatokért, amikor mások gondoskodásán keresztül tapasztalhattam meg Szeretetedet.

  Isten igéje

  Lk 8, 19-21

  Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá.
  Ekkor jelentették neki: „Anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak.”
  Ő azonban így válaszolt: „Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Hallgatni az igét és tettekre váltani – Jézus számára ez a két dolog együtt jár. Máskor arról beszélt, hogy akik ezeket megteszik, házukat homok helyett sziklára építik, hogy szilárdan álljanak a nehézségek között.
  • Itt tovább megy. Legszűkebb körével, anyjával és testvéreivel azonosítja azokat, akik hallgatják és tettekre váltják Isten szavait. Megköszönöm Jézusnak ezt a hatalmas dicséretet, kérem, hogy kegyelmével segítsen gyakorlatba átültetni Isten szavait, és hogy ezt kiváltságnak tartsam, ne kötelességnek.

  Párbeszéd

  Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
  és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
  Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Máté apostol és evangélista

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Isten jelenléte

  "Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten."
  Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt 
  mindenben jelenlétedet keresem,
  mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

  Szabadság

  Kereszthalálod szabaddá tett.
  Örvendezve élhetek szabadon,
  halálfélelem nélkül.
  Irgalmadnak nincs határa.

  Szerető figyelmesség

  Hogy érzem ma magam?
  Milyen a kapcsolatom Istennel? És másokkal?
  Van valami, amiért hálás vagyok? Megköszönöm.
  Bánok valamit? Bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Mt 9, 9-13

  Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Miért eszik együtt a mestered a vámszedőkkel és a bűnösökkel? - kérdezem magamtól. Megvetem azokat, akik a társadalom peremére szorultak? Vagy inkább azokat, akiknek nálam jobban megy soruk? Észreveszem, hogy a megvetés megakadályozza, hogy napfény járja át a lelkemet. A düh és a sértettség romboló indulata, amit érzek, nemcsak az én boldogságomra hat negatívan, hanem a körülöttem élők békéjére és együttérzésére is.
  • Jézus jobbra hív. Arra, hogy legyek irgalmas azokkal, akik a társadalom perifériáján élnek, együttérzéssel és szeretettel forduljak feléjük. A harag luxus, nem tudom megengedni magamnak. Segíts, Uram, hogy elengedjem a megvetést, a neheztelést, és Isten csodálatos irgalmának és kegyelmének fényét válasszam helyette.

  Párbeszéd

  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 25. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Isten jelenléte

  Uram, segíts, hogy teljesen átadjam magam szent jelenlétednek. 
  Burkolj be szereteteddel.
  Hadd legyen eggyé szívem a Tiéddel.

  Szabadság

  Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok.
  A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát.
  Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  „Mindennek megvan a maga helye és ideje" - szoktuk mondani.
  Uram, segíts, hogy mindig vágyódjam arra, hogy a jelenlétedben időzzek. Add, hogy mindig meghalljam hívásodat.

  Isten igéje

  Mt 20,1-16a

  Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:
  A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.” Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” Azok ezt válaszolták: „Mert senki sem fogadott fel minket.” Erre azt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe!”
  Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: „Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!” Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!” Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: „Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nemde egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?”
  Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Az irigység méreggel teli, halálos bűn. Az irigy ember nemcsak a másikat utálja azért, amije van, hanem magát is, mert neki meg nincs. Mind munkatársak vagyunk Isten szőlőjében. Nyugodtak lehetünk, hogy a Gazda nemcsak igazságosan, de nagylelkűen fog bánni velünk.
  • A szőlősgazda mindenkinek egyenlően fizetett, mert irgalmas volt. Elő szokott fordulni, hogy önző módon azt hiszem, nekem több jár, mint másnak?

  Párbeszéd

  "Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 24. szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  Isten jelenléte

  Ahogy itt ülök, elképzelem, ahogy Isten szeretettel néz engem, és őriz a létben.
  Elidőzöm néhány percig ennél a gondolatnál.

  Szabadság

  Félelmeim és elvárásaim magam felé sokszor gátat jelentenek abban, hogy szabad legyek.
  Megszokott, automatikus reakcióim akadályozzák, hogy a fejlődés új lehetőségei után kutassak.
  Nagyobb belső szabadságért imádkozom, és azért, hogy odaforduljak az új kihívások felé forduljak, melyeket Isten nekem szán.

  Szerető figyelmesség

  Lelkem jelenlétedre vágyik, Uram.
  Mikor feléd fordítom gondolataimat,
  békességre, megnyugvásra találok.

  Isten igéje

  Luke 8:4-15

  Amikor egyszer nagy tömeg vette körül és a városokból tömérdek nép zarándokolt hozzá, mondott egy példabeszédet: „Kiment a magvető, hogy elvesse a magot. Vetés közben néhány szem az út szélére esett. Eltaposták, és az ég madarai felcsipegették. Más szemek köves talajra hullottak. Kikeltek, de aztán elszáradtak, mert nem kaptak elég nedvességet. Ismét más szemek szúrós bogáncs közé hulltak. A szúrós bogáncsok velük együtt nőttek, és elfojtották őket. A többi mag jó földbe hullott, kikelt és százszoros termést hozott.” Amikor befejezte, fölemelte a hangját: „Akinek van füle a hallásra, az hallja meg!” Tanítványai megkérdezték, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek csak példabeszédekben adatik, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. Ez a példabeszéd értelme: A mag az Isten szava. Az útszélre hulló szemek azok, akik meghallgatják a tanítást, de aztán jön az ördög, kitépi szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. A köves talajba hulló szemek azok, akik meghallgatják s örömmel fogadják a tanítást, de nem ver bennük gyökeret, így aztán a kísértés idején hűtlenné válnak. A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják, de később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak. A jó földbe hulló szemek azok, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Példabeszédek sorozatához érkezünk mától, ezek között az első a magvető példázata magyarázattal, és egy rövid megjegyzéssel a példabeszédek céljáról. A magyarázatot a keresztény közösség működésére szoktuk érteni, de pontosan illik magához a példázathoz is: sokan nem fogadták be Krisztus szavait, mások nem tartottak ki, stb, de maga a szó elég erős ahhoz, hogy sokakban sokszoros termést hozzon – a múltban és most is.
  • Lukács kijelenti, hogy a tömegekhez Jézus mindig példabeszédekben szólt, így tárt fel a világ kezdete óta rejtett igazságokat. Álljunk meg, és köszönjük meg az Úrnak a példabeszédekben kapott kinyilatkoztatásokat.

  Párbeszéd

  Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 24. hét péntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Isten jelenléte

  „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, én felüdítelek titeket."
  Itt vagyok, Uram.
  Azért jöttem, hogy Veled legyek.
  Gyógyító hatalmadra vágyom.

  Szabadság

  Uram, arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
  Ezt az adományt gyakran nem becsülöm kellőképpen.
  Mutasd meg, hogyan éljek a Tőled kapott szabadságban,
  tiszta szívvel, Benned való teljes bizalommal.

  Szerető figyelmesség

  Add, Uram, hogy tudatában legyek, mi mindent kaptam Tőled, és legyek hálás értük.
  Add, hogy áldásaidat mindig megosszam másokkal.

  Isten igéje

  Lk 8, 1-3

  Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Teljesen szokatlan volt, eltért a hagyományoktól, hogy Jézus tanítványai között asszonyok is voltak. Egyikük korábban megszállott volt, a másik Heródes udvartartásához tartozott, mindketten megjegyzésekre adtak okot, ha mások látták őket Jézus közelében. De ő olyan ember volt, aki néha semmibe vette, néha feszegette, olykor elfogadta a szokásokat. Sok vallási és kulturális hagyománnyal szembement, ezek közül egyik legjelentősebb az asszonyokkal való barátsága volt.
  • A jelenet az egyház gyermekkoráról ad képet. Mozgásban van, egyszerű asszonyok és férfiak a szereplői, akik Jézus körül tömörülnek. Hogy ott lehessenek, el kellett hagyniuk megállapodott életformájukat. „Isten országának örömhírét” vitték nemcsak szavaikkal, hanem azzal is, hogy közösséget alkottak, melyben mindenüket megosztották egymással. Milyen törékeny kezdete az Egyháznak!
  • Napjainkban talán ugyanilyen törékenynek, eszköztelennek érzem az Egyházat, ha nagyszerű feladatára, az Örömhír terjesztésére gondolok. Azért imádkozom, hogy Isten áldja meg erőfeszítésemet, hogy elvigyem az örömhírt azoknak, akikkel találkozom.

  Párbeszéd

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
  Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
  Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
  szeretettel rám mosolyog.
  Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
  Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
  Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
  átadjam neki magam,
  tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 24. hét csütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Isten jelenléte

  Minél többször fordulunk az Úrhoz, annál jobban érezzük a jelenlétét.
  Napról napra közelebb vonz minket szerető szívéhez.

  Szabadság

  Kevesen fogják fel,
  mivé alakítaná őket Isten,
  ha átadnák Neki magukat,
  és hagynák, hogy kegyelme formálja őket. (Szt. Ignác)
  Segítségért imádkozom, hogy tudjam magamat teljesen Isten szeretetére bízni.

  Szerető figyelmesség

  Uram, Te adtad az éjszakát, hogy pihenhessek.
  Add, hogy ébredésem idején se feledkezzem meg hozzám való jóságodról.
  Úgy irányíts, Uram, utamon, hogy áldásodat másokkal is megoszthassam.

  Isten igéje

  Lk 7, 36-50

  Abban az időben:
  Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
  Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”
  „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?”
  „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus.
  Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.
  Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A farizeus meglepődik, és döbbenten nézi, mikor Jézus engedi, hogy egy bűnös megérintse. Még nem érti, hogy Jézus szívesen fogadja és meggyógyítja a bűnösöket. Arra még kevésbé gondol, hogy neki is gyógyításra lenne szüksége. Vajon eszébe jut-e később ez a jelenet, tanul-e belőle valamit?
  • Minden bűnösnek van jövője. Uram, ne engedd soha, hogy elveszettnek higgyem magam, mert te sem mondasz le rólam. A megbocsátás mindenkinek szól, és minél nagyobb szükség van rá, annál nagyvonalúbb Isten válasza.

  Párbeszéd

  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 24. hét szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  Isten jelenléte

  Isten itt van, most ahogy elkezdem az imát.
  Itt van körülöttem, az érzéseimben, a gondolataimban, mélyen a bensőmben.
  Egy pillanatra megállok, hogy tudatosítsam Isten életadó jelenlétét.

  Szabadság

  Kereszthaláloddal szabaddá tettél.
  Boldogan és szabadon élhetek, a haláltól való félelem nélkül.
  Irgalmad nem ismer határokat.

  Szerető figyelmesség

  Lelkem jelenlétedre vágyik, Uram.
  Mikor feléd fordítom gondolataimat,
  békességre, megnyugvásra találok.

  Isten igéje

  Lk 7,31-35

  Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez:
  Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz:
  Furulyáztunk, de nem táncoltatok.
  Siránkoztunk, de nem zokogtatok.
  Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!”
  Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Isten azt szeretné, hogy örüljünk az élet jó dolgainak. Tekintsük ünnepnek a barátságot, házasságot és családot, a születéseket, jó eredményeinket, a játékot. Isten azt fogja kérdezni életünk végén: "Örömmel töltött-e el a teremtett világ?" És azt reméli, ezt válaszoljuk: "Igen."
  • De az életnek van másik oldala is. Követnünk kell Jézust, megtörni a kenyeret, kiinni a szenvedés poharát. Uram, vonakodom attól, hogy felvegyem a keresztet minden nap. Kerülöm a fájdalmat, szenvedést, a veszteségeket. Taníts meg, hogyan találjalak meg a szenvedésben. Krisztus szenvedése, vigasztalj engem! A 'vigasztalni' ige eredeti jelentése 'erőt és bátorságot adni', nem csak az 'enyhíteni a szenvedést', amit ma értünk rajta.

  Párbeszéd

  Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám.
  Ma válaszolni szeretnék hívásodra.
  Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 24. hét kedd, A Fájdalmas Szűzanya

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Isten jelenléte

  "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik terheket hordoztok,
  és én felüdítelek titeket."
  Itt vagyok, Uram.
  Jöttem, mert jelenlétedre vágytam.
  Gyógyító erődért epekedem.

  Szabadság

  Uram, Te megadtad nekem a szabadság nagy ajándékát.
  Add, ó, Uram, hogy ezekben a napokban szabad legyek
  az elfogultság és türelmetlenség minden fajtájától.
  Emlékeztess, Uram, hogy mindnyájan egyenlőek vagyunk
  szerető szemedben.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Lk 6,39-42

  Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak:
  „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.
  Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: »Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát«, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Gyakori gyengeségeink közé tartozik, hogy ítélkezünk felebarátunk fölött, és nem ismerjük fel saját tévedéseinket, nem fogjuk fel, hogy rászorulunk Isten irgalmára. Add, Uram, hogy ma olyan jóságosan nézzek másokra, mint te!
  • Isten mindnyájunkat belülről lát. Nagylelkűen és együttérző tekintettel néz, anélkül, hogy megvetne vagy elítélne gyengeségeink, hibáink miatt. Alázatért imádkozom, és azért, hogy fejlődjön tovább bennem a képesség, hogy felismerjem Isten jelenlétét és működését magam körül.

  Párbeszéd

  Én Jézusom, előtted egészen megnyithatom a szívem.
  Bármit elmondhatok Neked, ami bánt.
  Tudom, hogy minden gondom érdekel.
  Taníts meg, Uram, azzal a tudattal élnem, hogy Te, aki ma törődsz velem,
  törődni fogsz velem holnap is, és életem minden napján.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."