23658 ima található a honlapon, összesen 31720 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 14. hét péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  10

  Isten jelenléte

  Megállok egy pillanatra, és 
  arra a szeretetre és kegyelemre gondolok,
  melyet Isten áraszt rám.
  Saját képére és hasonlatosságára teremtett,
  templomává épített.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Mt 10, 16-23

  Abban az időben Jézus így tanította apostolait:
  Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek.
  Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.
  Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Egyre többet hallunk és olvasunk keresztényekről, akiket megkínoznak vagy megölnek a hitük miatt szerte a világban. Ellenkezésre számíthatok azoktól, akik szemben állnak az Úr evangéliumával.
  • Jézus a komfortzónánkon kívüli életet vár el tőlünk. Megmondja úgy, ahogy van. Nem szépít, nem köntörfalaz. Kérdezzem meg az Úrtól: kész vagyok-e vállalni a nehézségeket, amit követésed jelent, Uram? Erősítsd meg a hitemet, kérlek, és adj bátorságot, hogy ne inogjak meg akaratod teljesítése közben.

  Párbeszéd

  "Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 14. hét csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  09

  Isten jelenléte

  Éjjel-nappal, bármikor fordulhatunk Jézushoz.
  Ő mindig készen áll, és figyel a hívásunkra.
  Mekkora áldás, hogy sem telefon, sem e-mail nem szükséges, elég ha suttogva megszólítjuk.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabadságra születtem.

  Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett.

  Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, teljes bizalommal szerető gondoskodásodban.

  Szerető figyelmesség

  Most feléd fordítom gondolataimat, Uram.
  Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat.
  Megpihenek és felfrissülök jelenlétedben, Uram.

  Isten igéje

  Mt 10, 7–15

  Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait:
  Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére.
  Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.
  Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Olyan megnyugtató szerintem, hogy Jézus ilyen konkrét utasításokat ad. Isten a mindennapi apró-cseprő dolgainkban is ott van, nem csak a nagy eseményeknél. Az Ő szemében semmi sem jelentéktelen, amihez segítséget vagy tanácsot kérek. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
  • „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” Én mit tudok adni ingyen, amit ingyen kaptam? Az időmet? A szakértelmemet? A tehetségemet? A megbocsátásomat? Amit tanulok botlásaimból, kételyeimből? Imádkozhatom azért, hogy akinek adok, ő is adjon tovább, akinek megbocsátok, ő is bocsásson meg valakinek.

  Párbeszéd

  Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
  és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
  Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 14. hét szerda

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  08

  Isten jelenléte

  Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van.
  Maradjak egy darabig Isten életadó jelenlétében
  a testemben, az elmémben, a szívemben,
  ahol jelen van most is, mialatt itt ülök.

  Szabadság

  Szabadságra teremtettél, Uram.
  Add, hogy Szentlelked irányításával szabadon kövesselek.
  Olts vágyat a szívembe, hogy egyre jobban megismerjelek és megszeresselek.

  Szerető figyelmesség

  Most feléd fordítom gondolataimat, Uram.
  Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat.
  Megpihenek és felfrissülök jelenlétedben, Uram.

  Isten igéje

  Mt 10, 1-7

  Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.
  A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt.
  Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus nem csak meghívta a tizenkettőt: hatalmat is adott nekik, hogy elvégezzék, amire küldetést kaptak tőle. Ma is, amikor meghalljuk Isten hívását, tudhatjuk, hogy ő ellát minden eszközzel, ami a feladathoz szükséges. Sosem vagyunk egyedül, Ő mindig velünk van.
  • Mindegy, hol tartok küldetésem teljesítésében, mindig megpróbálok Szent Ferenc imája szerint élni: Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add , hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen.

  Párbeszéd

  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 14. hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  07

  Isten jelenléte

  Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van.
  Maradjak egy darabig Isten életadó jelenlétében
  a testemben, az elmémben, a szívemben,
  ahol jelen van most is, mialatt itt ülök.

  Szabadság

  Olyan könnyű beleesni a vagyon csapdájába. 
  Add, Uram, hogy szabad legyek
  minden kapzsiságtól és önzéstől.
  Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben
  ingyen vannak: szeretet, nevetés, törődés, osztozás.

  Szerető figyelmesség

  Isten szerető jelenlétében visszatekintek az elmúlt napra.
  A jelen pillanattal kezdem, és haladok visszafelé percről percre.
  Hálás szívvel összegyűjtök minden jót, minden fényt.
  Megállok a homályos dolgok mellett, és figyelem, mit akarnak mondani nekem.
  Gyógyulásért, bátorságért imádkozom, vagy bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Mt 9, 32-38

  Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
  Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.
  Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Néha felzaklat, és tehetetlennek érzem magam, mikor értesülök a sokféle szükségről körülöttem, a világban. A média, mely ellát információval mindarról, ami a biztonságomat veszélyezteti, sokféle megoldást is kínál. Én Jézussal szeretnék együtt érezni. Elképzelem, ahogy szeretettel rám néz, óvni és terelgetni szeretne, kéri, hogy az ő hangjára figyeljek, el akar vezetni a békéhez és boldogsághoz.

  Párbeszéd

  Add, kérlek, hogy a Szentlélek irányítson a másokkal való ügyeimben.
  Add, hogy a beszéd ajándékát szeretettel használjam.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 14. hét hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  06

  Isten jelenléte

  Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van.
  Maradjak egy darabig Isten életadó jelenlétében
  a testemben, az elmémben, a szívemben,
  ahol jelen van most is, mialatt itt ülök.

  Szabadság

  Uram, add kegyelmedet, 
  hogy szabad legyen a lelkem.
  Tisztítsd meg szívemet,
  hogy örvendezve éljek szeretetedben.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

  Isten igéje

  Mt 9,18-26

  Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele.
  Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
  Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ezekben az időkben, amikor a járvány ráébreszt magunk és családunk sérülékenységére, a zsinagóga elöljárójához csatlakozva Jézus elé tárjuk lehetetlennek tűnő kéréseinket, vágyainkat. Hitért imádkozunk, kérjük Istent, hogy bármi történjék is, bízni tudjunk abban, hogy Jézus sosem hagy el, és imádságaink mindig meghallgatásra találnak.
  • "Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged." Jézus gyöngéden szól, mialatt nagy csodát művel. Elképzelem az asszony félelmét és zavarát, aki meri hinni, hogy elég megérintenie Jézus ruháját, de hirtelen ráterelődik a figyelem. És azonnal meggyógyul. Csodálattal szemlélem a jelenetet, osztozom az asszony és a tömeg örömében, bámulatában.

  Párbeszéd

  Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 14. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  05

  Isten jelenléte

  Uram, Te mindig vársz rám.
  Bár soha ne lennék túl elfoglalt ahhoz, hogy időt szánjak Rád!

  Szabadság

  Isten nem tekint idegenkedve a szabadságomra.
  Sőt, a Lélek életet lehel legbensőbb vágyaimba,
  gyengéden noszogat a jó felé.
  Add kegyelmed, Uram, hogy hagyjam, hadd burkoljon be a Szentlélek.

  Szerető figyelmesség

  Szerető Teremtőm jelenlétében
  őszintén számbaveszem érzéseimet,
  az elmúlt nap magaslatait, mélységeit, és azt, ami átlagos volt.
  Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

  Isten igéje

  Mt 11, 25-30

  Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
  Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
  Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ebben a részben, mely egyike a legszebb evangéliumi szövegeknek, Jézus lecsupaszítja lelkét: beszél az Atyával való kivételes kapcsolatáról, és mélységes vágyáról, hogy magához vonjon minket gyengeségünkben, elcsigázottságunkban. Figyelmesen hallgatva szavait rájövök, hogy elesettségem az ajtó, mely Jézus gyengéd irgalmához vezet.
  • A csodatevő, démonűző Jézus arra hív, hogy tanuljunk tőle, mert ő szelíd és alázatos szívű. Hagyom, hogy ez a meghívás, miközben rávilágít szívem legbelső vágyaira, enyhülést hozzon lelkemnek. Így imádkozom: Jézus Szentséges Szíve, tedd szívemet hasonlóvá a tiédhez!

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 13. hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  04

  Isten jelenléte

  Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
  Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
  Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
  mint a legjobb barátom.
  Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Uram, add kegyelmedet, hogy mentes legyek mindenfajta mértéktelenségtől.
  Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy.
  Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

  Szerető figyelmesség

  Megvizsgálom magam, milyen lelkiállapotban vagyok. Fáradtság, szorongás, lehangoltság jellemez? Ha bármelyiket felfedezem magamban, van-e mód arra, hogy megszabaduljak attól, ami ezt okozza, hogy elengedjem a gondot, ami gyötör?

  Isten igéje

  Mt 9,14-17

  Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?”
  Jézus így felelt nekik: „Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
  Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • „Az új bor új tömlőbe való.” Mekkora kihívás szabadságunk és bölcsességünk számára! Jézus felszólít, hogy fogadjuk el az általa alapítandó Ország radikális újszerűségét, s hogy ezt megtehessük, legyünk készek feladni azt, ami mára elavult. Mennyi lehetőséget elmulasztunk, mert egyénként vagy közösségként nem engedjük el, ami már nem érvényes vagy nincs semmi haszna, ahelyett, hogy a fájdalommentes változás lehetőségeit keresnénk. Ily módon veszendőbe megy mind a bor, mind a tömlő.
  • Ugyanakkor bölcsességre van szükség, hogy felismerjük, mi az, ami valóban új, és mi a régi, haszontalan. Van, ami, változatlanul új marad, nem válik túlhaladottá. Ilyen a szeretet, főleg Jézus új parancsa, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeretett minket. Mint a jó bor, ezek a dolgok egyre jobbá válnak az idő múlásával.

  Párbeszéd

  Nem mindig jönnek könnyen a szavak, Uram.
  Nézz a szívembe, látni fogod a békesség utáni vágyódást.
  Vigyázz rám, Uram.
  Tudom, hogy mindig mellettem vagy.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Tamás apostol

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  03

  Isten jelenléte

  Uram, te nevemen szólítottál.
  Belevéstél tenyeredbe.
  Növeld bennem a bizalmat Irántad, add, hogy soha ne essek kétségbe.

  Szabadság

  "Szabad vagyok."
  Ahogy így leírva nézem e szavakat, úgy érzem, repes a lelkem. 
  Igen, csodálatos a szabadság élménye.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Milyennek látom ma magam?
  Hogy állok Istennel? Másokkal?
  Van valami, amiért hálás lehetek? Köszönjem meg.
  Bánok valamit? Kérjek bocsánatot.

  Isten igéje

  Jn 20, 24-29

  (Húsvétvasárnap este) a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
  Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Hálásak lehetünk Tamásnak, hogy kifejezte és képviselte a mi kétségeinket is. Habár Jézus megdorgálja Tamást a hit hiánya miatt, mégsem bocsátja el. Valójában e találkozás alkalommá válik Tamás mély és személyes hitvallására: "Én Uram, én Istenem!" Jézus hasonlóképpen jót hoz ki az én kétségeimből is.
  • "Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek." Mennyire tudom valódi áldásként és ajándékként értékelni keresztény hitemet? Tudok-e folyamatosan hálát adni érte Istennek, törekszem-e arra, hogy mindennapi életem gyakorlatába illesszem?

  Párbeszéd

  Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
  Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzűz Mária látogatása Erzsébetnél Sarlós Boldogasz

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  02

  Isten jelenléte

  Uram, te nevemen szólítottál.
  Belevéstél tenyeredbe.
  Növeld bennem a bizalmat Irántad, add, hogy soha ne essek kétségbe.

  Szabadság

  Félelmeim és elvárásaim magam felé sokszor gátat jelentenek abban, hogy szabad legyek.
  Megszokott, automatikus reakcióim akadályozzák, hogy a fejlődés új lehetőségei után kutassak.
  Nagyobb belső szabadságért imádkozom, és azért, hogy odaforduljak az új kihívások felé forduljak, melyeket Isten nekem szán.

  Szerető figyelmesség

  Isten szerető jelenlétében legombolyítom képzeletben az elmúlt napot, visszatekintve sorban mindenre. Hálásan begyűjtöm azt, ami jó volt és ragyogó, és odafigyelek az árnyakra, az üzenetre, amit hordoznak, gyógyulást, bátorságot, megbocsátást kérek a feldolgozásukhoz.

  Isten igéje

  Mt 9, 1-8

  Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttán Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!”
  Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: „Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyernek bűneid!«, vagy ha azt mondom: »Kelj föl, és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!” A bénához fordulva folytatta: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Az ember fölkelt és hazament.
  Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Uram, én úgy képzelem, volt egy jó szavad a gondozókhoz, azokhoz az emberekhez, akik ezt a bénát elcipelték Hozzád, és olyan helyre tették, ahol nem kerülhette el a figyelmedet. Az ő hitük az, amit észrevettél és értékeltél. Köszönöm, Uram, a gondozók munkáját, akik – többségükben nők – gyakran úgy dolgoznak, hogy mások ezt tőlük elvárják, természetesnek, magától értetődőnek veszik. Néha a hűséges, férjezetlen lányra marad az idős, rászoruló szülővel való törődés. Valószínűleg még lelkiismeret-furdalása is van, amikor mások segítségéhez folyamodik arra a kis időre, amíg jól megérdemelt pihenését tölti. Az ilyenek társadalmunk igaz, névtelen hősei, akiknek szeretete tettekben is megnyilvánul.
  • A béna képében jelenik meg ráutaltságunk Isten irgalmára. Jézus először kerül összeütközésbe a formális vallásossággal, mikor érvényesíti hatalmát a bűnök megbocsátására. Engednem kell, hogy áthasson az isteni irgalom, ahogy Jézust is áthatotta.

  Párbeszéd

  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 13. hét szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  01

  Isten jelenléte

  Isten jelenlétére gondolok körülöttem, bennem.
  A világegyetem, a nap és a hold, a Föld,
  minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője,
  Isten benne van minden szívdobbanásomban.

  Szabadság

  "Szabad vagyok."
  Ahogy így leírva nézem e szavakat, úgy érzem, repes a lelkem. 
  Igen, csodálatos a szabadság élménye.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Add, Uram, hogy tudatában legyek, mi mindent kaptam Tőled, és legyek hálás értük.
  Add, hogy áldásaidat mindig megosszam másokkal.

  Isten igéje

  Mt 8, 28-34

  Amikor a túlsó parton Gadara környékére ért, két ördögtől megszállt emberrel találkozott. A sírboltokból jöttek elő. Annyira elvadultak voltak, hogy senki sem mert az úton járni. Így kiabáltak: "Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?" Messze tőlük nagy sertéskonda legelészett. Ezért az ördögök kérték: "Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába!" "Menjetek!" - mondta nekik. Erre kimentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda lerohant a meredekről a tóba és vízbe fúlt. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent elmondtak, azt is, ami a megszállottakkal a szemük láttára történt. Az egész város kiment Jézus elé, és amikor megpillantották, kérték, hagyja el határukat.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A jelenet helyszíne sok mindent elárul Jézusról. Pogányok lakta vidék, ahová Jézusnak a helyi szokások szerint nem kellene mennie. Néha, mikor a "másik partra mentek", a tanítványok el sem hagyták a hajót félelemből, vagy a zsidó előítéletek miatt a "másik parton" élőkkel szemben. Még az ottani emberek is arra kérik Jézust a csoda után, hogy menjen el. A hagyományaik túl kötöttek voltak még ahhoz, hogy jó szívvel fogadják. Számukra Jézus mindig a másik partról való, az idegen, akit senki nem akar megismerni. Élete során ide-odajárt a két part között, egyik embertől a másikhoz. Mindenkihez jött.
  • Jézus a "másik partról" való volt. Úgy járt-kelt a pogány vagy veszélyes helyeken, hogy közben nem foglalkozott saját biztonságával. Csak a küldetésre gondolt, amit az Atyától kapott. Odaérkezve, a gonosz erőivel találkozott: gyűlölettel, előítéletekkel. Ennek ellenére egységre hív, arra vágyik, hogy minden embert egyesítsen Isten, az Atya szeretetében. Azt is szeretné, ha minden ember szívében ki tudná békíteni a jót a rosszal, és bennünket is önmagunkkal az Atya szeretetében, aki olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk.
  • A városkapu a hatalom jele, az a hely, ahol a helybeliek és az idegenek találkoznak. Imám bármilyen mélyen személyes, sosem magánügy. Mindig hat a másokkal való kapcsolatomra, megnyilvánulásaimra. A jóra vágyom mind magam, mind azok számára akikkel élek.
  • Azért imádkozom, hogy a jó vezessen, és elforduljak attól, ami gonosz.

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 13. hét kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  30

  Isten jelenléte

  Minél inkább Istenre hagyatkozunk,
  annál inkább érezzük Isten jelenlétét.
  Nap mint nap közelebb vonz
  Isten szerető szíve.

  Szabadság

  Isten nem tekint idegenkedve a szabadságomra.
  Sőt, a Lélek életet lehel legbensőbb vágyaimba,
  gyengéden noszogat a jó felé.
  Add kegyelmed, Uram, hogy hagyjam, hadd burkoljon be a Szentlélek.

  Szerető figyelmesség

  Megvizsgálom magam, milyen lelkiállapotban vagyok. Fáradtság, szorongás, lehangoltság jellemez? Ha bármelyiket felfedezem magamban, van-e mód arra, hogy megszabaduljak attól, ami ezt okozza, hogy elengedjem a gondot, ami gyötör?

  Isten igéje

  Mt 8, 23-27

  Bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” Jézus ezt mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?” Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Vegyem észre az ellentéteket: a tanítványok rettegnek, Jézus nyugodtan alszik. A vihar dühöng, majd teljes szélcsend követi, amikor Jézus közbelép. Neki tökéletes a bizalma Isten gondoskodásában, míg a tanítványoknak "kicsiny a hitük." Mi a helyzet velem?
  • Csak Istennek van hatalma a tenger természeti ereje fölött. Jézus megmutatta, hogy ugyanezzel a hatalommal bír, ezzel jelzi isteni mivoltát. Voltak-e olyan alkalmak az életemben, amikor segítségül hívtam az Urat, és ő helyreállította a békét és nyugalmat a háborgó vizeken?

  Párbeszéd

  Én Jézusom, előtted egészen megnyithatom a szívem.
  Bármit elmondhatok Neked, ami bánt.
  Tudom, hogy minden gondom érdekel.
  Taníts meg, Uram, azzal a tudattal élnem, hogy Te, aki ma törődsz velem,
  törődni fogsz velem holnap is, és életem minden napján.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Péter és Szent Pál apostolok

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  29

  Isten jelenléte

  Most, hogy meglátogattalak, drága Jézus,
  rájöttem, milyen gyakran jövök azért, hogy valamit kérjek Tőled.
  Ma nem akarok mást, csak Veled lenni.
  Hadd válaszoljon a szívem a szeretetedre.

  Szabadság

  Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is a háború pusztításától.
  Fejemet lehajtva mondok köszönetet szabadságomért.
  Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

  Szerető figyelmesség

  Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget?
  Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. 
  Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt, nagyobb figyelmet szánok rá. 

  Isten igéje

  Mt 16, 13-19

  Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
  Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Hitünk megköveteli, hogy személyes választ adjunk a kérdésre: ki számomra Jézus (az Emberfia)? Nem elég, ha a Katolikus Egyház Katekizmusát, egyik vagy másik teológus nézetét idézem. "Ti pedig kinek mondotok engem?" Próbáljak meg válaszolni - ne csak a fejemmel, hanem a szívemmel is. Hasznos lehet feltenni magamnak a kérdést: "Ki Jézus nekem?" A választ imámban adhatom meg.
  • Figyeljük meg, Jézus mennyire hangsúlyozza, hogy Péter hite (és az enyém is) az Atya ajándéka. Mi az a szikla, amire Jézus egyházát építi: Péter személye vagy a hite?

  Párbeszéd

  Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
  Hidegen hagyott?
  Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
  Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
  felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."