37914 ima található a honlapon, összesen 63964 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédcsütörtök

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22

  Isten jelenléte

  Isten velem van, sőt,
  Isten bennem van, Ő éltet.
  Elidőzöm egy ideig Isten éltető jelenlétében.
  Átérzem testemben, lelkemben, szí­vemben
  és egész életemben.

  Szabadság

  „Szabad vagyok."
  Ahogy nézem ezt a két szót, mely itt áll előttem, tiszteletet érzek.
  Felkeltik bennem a szabadság felemelő érzését.
  Köszönöm, Istenem.

   

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, eszembe jut szenvedésed a Getszemáne kertben.
  Hányszor válaszoltál kiáltásomra, mikor szenvedésemben Hozzád fordultam!
  Add, hogy mindig segítsek, mikor megkérnek rá.

   

  Isten igéje

  Jn 6, 44-51

  "Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon. Megírták a próféták: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért."

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Uram, itt kezded megértetni velem, mit jelenthet számomra az Eucharisztia: az örök élet biztosítékát, útravalót, ami erőt ad a napi úthoz, pontosan úgy, ahogy majd a betegek szentsége megerősít utolsó, Hozzád vezető utamon.
  • Kettős életet élünk - testit és lelkit, mulandót és örök életet. Az Istenbe vetett hit életet ad. Erőt, kitartást a mindennapokban. Hitünk táplálja a jóban való állhatatosságot, az evangélium szerinti életre való törekvésünket. Mikor imádkozunk, az örök életet tudatosítjuk magunkban. Az ima a bennünk és körülöttünk lévő örök, maradandó dolgokkal kapcsol össze, bevon a feltámadt Krisztus légkörébe..

  Párbeszéd

  Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
  Hidegen hagyott?
  Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
  Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
  felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédszerda

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21

  Isten jelenléte

  A nappal vagy az éjjel bármelyik percében megszólíthatjuk Jézust.
  Ő mindig várja, figyeli hívásunkat.
  Mekkora áldás ez!
  Nincs szükség telefonra, emailre, csak egy belső suttogásra.

  Szabadság

  Kérem a kegyelmet, hogy el tudjam ereszteni

  azt, ami foglalkoztat,

  és nyitott szívvel fogadjam Isten kéréseit.

  Hagyjam, hogy szerető Teremtőm formáljon és vezessen.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
  hatalmadnak és szeretetednek.

  Isten igéje

  Jn 6, 35-40

  „Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus egész élete az Atya akaratára adott válasz. Az táplálja és az tartja meg, hogy feltétlenül hűséges marad az Atyához. Mikor imádkozunk, akkor az Atya ránk vonatkozó akaratát keressük, és nem Istent akarjuk arra bírni, hogy a miénket teljesítse.
  • Jézus Atyja iránt tanúsított feltétlen engedelmességében felismerhetjük saját hivatásunkat és emberi létünk igazi lényegét. Azért jött, hogy mindannyiunkat az Atyához vonzzon. Minden, amit tesz vagy mond, ezt a célt szolgálja. Soha nem vezet félre minket.
  • Kérem Jézust, hogy olyan lehessek, mint Ő: ne önmagamat keressem, saját céljaimat hajszoljam, hanem Isten akaratát teljesítsem.
  • Imámban felismerhetem, mi tartós érték, mi áll életem középpontjában. Egy pillanatra megtapasztalhatom, milyen az örök élet, átélhetem Isten Lelke által a nekem ígért örökséget.

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

   

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédkedd

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  20

  Isten jelenléte

  Édes Jézusom, ma másként szeretnék Hozzád fordulni.
  Gyakran csak szívességeket kérek, mikor eljövök Hozzád.
  Ma nem kérek, csak Eléd helyezkedem.
  Add, hogy a szívem felelni tudjon a szeretetedre.

  Szabadság

  Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát.
  Add, hogy mindig téged akarjalak követni.
  Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet
  és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

   

  Szerető figyelmesség

  Életem mely területein érzek reményt, biztatást, növekedést? Visszanézve az elmúlt hónapokra, észrevehetem, milyen tevékenység vagy alkalom hozott bő termést. Ha látok ilyen területeket, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rájuk, több figyelmet szentelek nekik. 

  Isten igéje

  Jn 6, 30-35

  Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből:
  „Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja: »Égből való kenyeret adott enni nekik.«”
  Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak.”
  „Uram – kiáltották –, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
  Jézus így válaszolt: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Uram, még mindig valamilyen szükségletem kielégítéséért fáradozom, és olyan kenyérért dolgozom, mely nem maradandó. Az imában kezdek rátalálni a mélyebb megelégedésre. Felismerem, hogy a veled való kötelékben van valami szent, ami lehetővé teszi, hogy mélyebb szinten éljek, mint eddig.
  • Mindent megtalálunk Isten szeretetében és tanításában, amire szükségünk van, hogy boldog és teljes életet éljünk. A mennyei kenyér Isten igéje és az Eucharisztia. E tanítás elég táplálék ahhoz, hogy az igazságban éljünk. Imánkban hálát adhatunk Istennek az élet igéjéért és a kenyérért, mely jelzi, hogy Isten sosincs távol tőlünk. Az Ige és a kenyér táplál minket életünk minden napján.

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

   

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédhétfő

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  19

  Isten jelenléte

  Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
  Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
  Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
  mint a legjobb barátom.
  Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Kereszthalálod szabaddá tett.

  Örvendezve élhetek szabadon,

  halálfélelem nélkül.

  Irgalmadnak nincs határa.

   

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. 

  Menedéket találok szerető szívében.

  Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok.

  Ő vigasztal szomorúság idején.

  Isten igéje

  Jn 6, 22-29

  Másnap a tó túlsó oldalán maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott, s hogy Jézus nem szállt tanítványaival bárkába, a tanítványok csak maguk indultak el. Közben több bárka érkezett Tibériásból annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették. Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, s tanítványai sem, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, hogy kerültél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?” „Az tetszik Istennek – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A tömeg újra éhes, és keresi Jézust: abban bíznak, hogy kielégíti szükségleteiket. Jézus megpróbálja erősíteni törékeny hitüket. A testnek szüksége van ételre, de az örök életre szóló táplálék mélyebb szükségletet elégít ki.
  • Uram, lehet, hogy én is olyan vagyok, mint a tömeg, csak a közvetlen éhségemet akarom csillapítani. Bocsásd meg, ha valamikor saját érdekeim szolgálatába állítottalak. Emlékeztess, hogy az Atya pecsétje van szívemen. Hadd táplálja ez az igazság éhes lelkemet.

  Párbeszéd

  Beszélni kezdek Jézushoz az evangéliumi szakaszról, amit most olvastam. 
  Melyik része érintett meg? Talán eszembe jut valami, amit nemrég hallottam, egy baráti beszélgetés, vagy egy történet, amit olvastam. Ha így van, segít-e ez az emlék, hogy felismerjem, milyen üzenete van számomra a mai evangéliumnak?

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét harmadik vasárnapja

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  18

  Isten jelenléte

  "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve,
  és én felüdítelek titeket."
  Itt vagyok, Uram.
  Eljöttem, hogy veled legyek.
  Gyógyító erődre vágyom.

  Szabadság

  Kereszthaláloddal szabaddá tettél.
  Boldogan és szabadon élhetek, a haláltól való félelem nélkül.
  Irgalmad nem ismer határokat.

   

  Szerető figyelmesség

  Néha egészen elárasztanak az evilági gondok.
  Ilyenkor add meg, hogy tudatában legyek jelenléted békéjének és határtalan szeretetednek.

  Isten igéje

  Lk 24, 35-48

  Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel (Jézust) a kenyértöréskor.
  Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.
  De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
  Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat.
  Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ilyen egyszerű tett, mint egy darab kenyér megtörése, segít, hogy a tanítványok szeme felnyíljék. Az Úr egyszerű dolgokat választ, hogy megmutassa: ő ugyanaz, akit korábban ismertek. A feltámadt Úr hitünk Krisztusa. Boldogok lehetünk, mert hisszük, amit szemmel nem látunk. Uram, hiszek, erősítsd hitemet.
  • Jézus mindig békét kíván követőinek - így köszönti őket. Mikor szívem ajtaján kopogtat, hozzám is így szól: "Békesség veled." Az ima békét hozhat szívembe a zűrzavarban, a gondterhes időkben.

  Párbeszéd

  Észrevettem-e, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom?
  Kihívásnak érzem? Megnyugtat? Vagy dühös lettem?
  Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem,
  elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzombat

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  17

  Isten jelenléte

  Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
  vágyakozással Feléd.

  Szabadság

  Uram, szabadnak teremtettél. 

  Általában természetesnek tartom ezt az ajándékot. 

  Segíts, hogy szabadon éljek, ahogy eltervezted, háborítatlan szívvel, Benned bízva.

  Szerető figyelmesség

  Segíts Uram, hogy mindinkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Add, hogy másokban is felismerjem jelenlétedet.
  Töltsd el szívemet hálával azokért a pillanatokért, amikor mások gondoskodásán keresztül tapasztalhattam meg Szeretetedet.

  Isten igéje

  Jn 6, 16-21

  Miután beesteledett, tanítványai lementek a tengerre. Beszálltak a bárkába, és elindultak a tengeren túlra, Kafarnaumba. Besötétedett már, de Jézus még mindig nem ment oda hozzájuk. Mivel nagy szél támadt, a tenger háborgott. Amikor mintegy huszonöt vagy harminc stádiumra hajóztak, látták, hogy Jézus a tengeren járva a bárkához közeledik, és megrémültek. Ő pedig így szólt hozzájuk: ,,Én vagyok, ne féljetek!'' Fel akarták őt venni a bárkába, de a bárka azonnal a parthoz érkezett, ahová tartottak.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézusnak a félelem ellen mondott szavait mantraként vagy refrénként ismételgethetjük életünk során. Nekünk szólnak minden szorongást keltő helyzetben. A tanítványok hallották e szavakat, és sokszor felidézték őket később. "Én vagyok, ne féljetek" - Jézus ezt egyenként mindnyájunknak mondja, minden időben.
  • Uram, életem hajója néha kétségbeesésbe süllyed az Egyházban vagy a világban történt sötét események hatására. Hitem próbái ezek, és ilyenkor úgy érzem, hogy nem vagy jelen. Add kegyelmedet, hogy hitben ki tudjak tartani.

  Párbeszéd

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
  Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
  Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
  szeretettel rám mosolyog.
  Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
  Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
  Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
  átadjam neki magam,
  tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16

  Isten jelenléte

  Minél inkább Istenre hagyatkozunk,
  annál inkább érezzük Isten jelenlétét.
  Nap mint nap közelebb vonz
  Isten szerető szíve.

  Szabadság

  Uram, add meg nekem a lélek szabadságát.
  Tisztítsd meg szívemet és lelkemet, hogy boldogan élhessek a Te szeretetedben.

  Szerető figyelmesség

  Mikor visszatérek mindennapi munkámhoz,
  emlékeztess Uram, hogy Te mindig mellettem vagy.
  Sohasem szűkölködöm.

  Isten igéje

  Jn 6, 1-15

  Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt, Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe.
  Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni.
  „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset” – felelte Fülöp.
  Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?” Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak.
  Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba.” Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek.
  Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.”
  Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ez a jelenet Isten személyiségére mutat rá. A mi forrásaink sosem elégségesek, Isten forrásai kimeríthetetlenek, elegendőek arra, hogy megtehessük, amit Isten kíván.
  • Jézus felfedi: Isten a bőség. De vegyük észre, hogy a szegényeken, rászorulókon van a hangsúly, nem azon, hogy a gazdagokat még gazdagabbá tegye. Jézusnak szüksége van a segítségemre, hogy gondoskodhasson a társadalmi piramis alján élőkről. Ez Ferenc pápa Laudato Si' (Áldott légy) enciklikájának is a témája.

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  15

  Isten jelenléte

  Minél inkább Istenre hagyatkozunk,
  annál inkább érezzük Isten jelenlétét.
  Nap mint nap közelebb vonz
  Isten szerető szíve.

  Szabadság

  "Mint kisdiákot, úgy tanított Isten ezekben a napokban" (Szent Ignác).
  Arra gondolok, hogy még sok mindenre meg kell, hogy tanítson engem Isten,
  kérem kegyelmét, hogy meghalljam tanítását, és engedjem, hogy hasson rám.

  Szerető figyelmesség

  Isten szerető jelenlétében legombolyítom képzeletben az elmúlt napot, visszatekintve sorban mindenre. Hálásan begyűjtöm azt, ami jó volt és ragyogó, és odafigyelek az árnyakra, az üzenetre, amit hordoznak, gyógyulást, bátorságot, megbocsátást kérek a feldolgozásukhoz.

  Isten igéje

  Jn 3, 31-36

  Aki felülről jön, az mindenkinek fölötte van. Aki a földről való, az földies és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből jött, azt tanúsítja, amit látott és hallott, de tanúságát nem fogadja el senki. Ám aki elfogadja tanúságát, bizonyítja, hogy Isten igazmondó. Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten szavait közvetíti, mert hisz (Isten) nem méri szűken a Lelket, amikor adja. Az Atya szereti a Fiút, s mindent a kezébe adott. Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az életet, az Isten haragja száll rá.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Isten „mérték nélkül adja a Szentlelket”. Nem mi döntjük el, hogy megszületünk. Nem tudjuk kierőszakolni a születésünket. De nem tudjuk kierőszakolni a Lélekben való újjászületést sem. Az újjászületés lehetősége mégis adott egész életünkben. Egy olyan korban, amikor a cselekvés uralkodik, meg kell tanulnunk kapni és elfogadni – és ez gyakran igen nehéz feladat.
  • Isten Igéje szüntelenül a szívemben hangzik. Egyetlen pillanatig sem hagy el. Földi életem minden napján építem vele a lelkem. Nem kell félnem a születéstől vagy újjászületéstől, a változástól, az élettől vagy haláltól. Lássam ezeket annak, amik: transzcendens hazautazásom izgalmas állomásainak.

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  14

  Isten jelenléte

  "Az ajtó előtt állok, és zörgetek" - mondja az Úr.
  Mekkora megtiszteltetés:
  az egész teremtett világ Ura kíván bejönni hozzám!
  Örömmel üdvözlöm érkezését.

  Szabadság

  Uram, életet adtál, és a szabadság ajándékát kaptam Tőled.
  Szereteted által létezem ezen a földön. Add, hogy mindig megbecsüljem az élet ajándékát.
  Add, hogy mindig tiszteljem a másik ember élethez való jogát.

  Szerető figyelmesség

  Hogy érzem magam? Derűs vagyok, könnyű szívű? Vagy nyomaszt valami?

  Lehetek nagyon oldott, békés, örülök, hogy itt vagyok.

  De ugyanígy, ideges is lehetek, aggódom, bosszús vagyok.

  Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a létező önmagamat szereti.

  Isten igéje

  Jn 3, 16-21

  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Az ima megment attól, hogy felfuvalkodott, keményszívű és magányos legyek. Isten meg akarja menteni a világot mindattól, ami gonosz, rossz, bűnös. Meg akar menteni minket legrosszabb oldalunktól. Szeretettel és együttérzéssel teszi, nem fenyítéssel vagy dorgálással.

  Párbeszéd

  Add, kérlek, hogy a Szentlélek irányítson a másokkal való ügyeimben.
  Add, hogy a beszéd ajándékát szeretettel használjam.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKedd

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  13

  Isten jelenléte

  "Az ajtó előtt állok, és zörgetek" - mondja az Úr.
  Mekkora megtiszteltetés:
  az egész teremtett világ Ura kíván bejönni hozzám!
  Örömmel üdvözlöm érkezését.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Jézus, te mindig itt vagy, vársz engem.
  Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni.
  Hogy mindig vágyjak arra, hogy Veled legyek.
  Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

  Isten igéje

  Jn 3, 7-15

  Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá:
  „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.”
  Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges ez?” Jézus így válaszolt neki: „Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek?
  Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A szelet nem látjuk, de megfigyelhetjük hatását a hullámzó füvön vagy a dagadó vitorlákon. A Lelket sem láthatjuk, de hatásának látszódnia kellene az életünkön. Vajon az én életemen érződik a hatása?
  • A keresztre a hit szemével nézünk. A kereszten függő ember király, és a kereszt a trón. Nem megszégyenülést jelent. Mikor a keresztre nézünk, a szeretetet látjuk, a szenvedő szeretetet. A megváltást jelentő erő nem Jézus szenvedéséből fakad, hanem a szeretetből, amely a szenvedés vállalására késztette. Tekintsek imámban a keresztre, és adjak hálát a szeretetért, adjak hálát Istennek, adjak hálát a feltámadt életért.

  Párbeszéd

  A te saját szavaid tanítottak meg imádkozni, Uram. A csodálatos Miatyánkban minden benne van, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  12

  Isten jelenléte

  Ahogy most elkezdek imádkozni, Isten itt van, életet lehel belém és mindenbe körülöttem. Pár másodpercig csendben maradok, és elmélyítem magamban Isten szerető jelenlétének tudatát.

  Szabadság

  Isten segítségét kérem,
  hogy ebben az imaidőben elfoglaltságaimtól elszakadjak,
  és megnyíljak Isten felé,
  hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, eszembe jut szenvedésed a Getszemáne kertben.
  Hányszor válaszoltál kiáltásomra, mikor szenvedésemben Hozzád fordultam!
  Add, hogy mindig segítsek, mikor megkérnek rá.

  Isten igéje

  Jn 3, 1-8

  Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik főembere volt. Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki:
  „Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele.”
  Jézus így felelt neki: „Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.”
  Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan születhetik valaki újra, amikor már Öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újra szülessék?”
  Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Ami testből születik, az test, – ami viszont Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: újjá kell születnetek!
  A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Isten Lelke mindenütt jelen van: hagyjuk, hogy meglepjen minket! Ő Isten ajándéka, és bármiben, ami örömet okoz, békét ad, együttérzést, igazságosságot nyújt, bármiben, ami élet: őt találjuk. Az imádkozás megnyitja lelkünket a Lélek előtt az imaidőben és azon túl is.

  Párbeszéd

  Saját szavaiddal tanítottad meg, hogyan imádkozzam.
  A szépséges „Mi Atyánk"-imádság mindent magába foglal, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd Húsvét másodikvasárnapja az Isteni irgalmasság vasárnapja

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11

  Isten jelenléte

  Megállok egy pillanatra, és a szeretetre
  meg a kegyelemre gondolok, amit Isten áraszt rám.
  A maga képére és hasonlatosságára teremtett.
  Szállást vett nálam.

  Szabadság

  Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
  Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
  Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
  és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
  hatalmadnak és szeretetednek.

  Isten igéje

  Jn 20, 19-31

  Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A bátor és hűséges Tamás elvonult, hogy magában gyászoljon, és így lemaradt az Úrral való találkozásról. Elszigetelődéséből és bosszankodásából megérezhetünk valamit, mikor azt mondja: "Hacsak ... nem hiszem". Amikor a hívő közösségtől elszakadtam, éreztem már én is így. Olyankor van a legnagyobb szükségem barátaim társaságára és a hit támogató erejére, amikor bánat ül a szívemen.
  • Két példát látunk arra, hogyan lép be Jézus barátai életébe. Be tud lépni hozzám is? Kivel azonosulok ezekben a jelenetekben? Kételkedem, mint Tamás? Valami jelre várok, mielőtt elköteleződöm az új világ, a feltámadás világa mellett?
  • Hagyom, hogy Jézus a fülembe súgja: „Boldog leszel, ha eldöntöd, hogy hinni fogsz!” Hinni benne azt jelenti, hogy átadom neki a szívem is, nemcsak a fejem. Nem nagy kérés ez részéről, hisz ő már nekem adta a szívét.

  Párbeszéd

  Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
  és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
  Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."