27122 ima található a honlapon, összesen 36488 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Lackfi János #joejtpuszi

  Lackfi János #joejtpuszi
  Változó frissítés

  Író, költő, műfordító, tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász.
  Milyen a költő: mindenből verset csinál, semmi se szent neki, legbensőbb bonctani leleteit szemérmetlen érdeklődéssel elemzi, tárja ország-világ elé. www.lackfi-janos.hu

  1971-ben születtem Budapesten. Író, költő, műfordító, szerkesztő vagyok. Harmincnál több könyvet írtam, felét felnőtteknek, felét gyerekeknek, harmincegynéhányat pedig lefordítottam franciából. Megzenésített verseimből négy CD-nyi került kiadásra, Lovasi András, Malek Andrea, Herczku Ágnes és mások előadásában. Tizenhét évig tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1999-től a Nagyvilág világirodalmi folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedem. 2003-tól 2011-ig a Műfordítók Egyesülete elnökségi tagja voltam. Humoros identitásesszé-kötetem, a 2012-es Milyenek a magyarok? huszonötezer példányban fogyott el, folytatása, a 2013-ban publikált Milyenek MÉG a magyarok? tízezer példánynál tart. 2014-ben látott napvilágot a novellákat tartalmazó Három a magyar igazság. Megtisztelő, hogy elnyertem többek közt a József Attila- és a Prima Primissima-díjat. Zsámbékon élek feleségemmel és öt gyermekemmel.

  Lackfi János Ideje van

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24
  Lackfi János Ideje van
  Ideje van a biztosítékok cseréjének
  és ideje a gázóra leolvasásának,
  ideje a telefonszámla befizetésének,
  ideje a lejárt igazolványok megújításának.
  Ideje van a cserepezésnek
  és ideje a régi cserép ledobálásának,
  ideje a mozaik készítésnek
  régi törött cserepekből,
  ideje az új cserepek égetésének.
  Ideje az új szemüveg rendelésének
  és a lézeres szemműtéteknek.
  Ideje van a vadonatúj ruhák divatos
  megszaggatásának,
  ideje a szakadt ruhák megvarrásának,
  ideje a kedves halott után maradó ruhák
  levitelének a Máltaiba
  és ideje a kinőtt ruhák körbeadogatásának
  a családban, hogy egymás ruháiban
  járhassanak a nemzedékek.
  Ideje van a vezérműszíj-cserének
  és a lejárt hitelkártyák kettévágásának,
  ideje a PIN-kódok megváltoztatásának
  és a készpénz-tartalékok aranyra váltásának.
  Ideje van a babavárásnak
  és ideje a terhességi teszttől való ijedezésnek,
  ideje a baba miatti megszólásnak,
  hogy ezek meg mire föl vállalnak,
  és ideje a babahiány miatti megszólásnak,
  tipikus, ezek meg kutyát tartanak gyerek helyett.
  Ideje van a szabadon lélegzésnek
  és ideje a maszkban fuldoklásnak,
  ideje a kilók felszedésének
  és a kilók leadásának.
  Ideje az életbiztosításnak
  és a horrorfilmek keltette rettegésnek,
  ideje a pizzarendelésnek
  és a rendelt pizza elpusztításának.
  Ideje a show műsorokon való ujjongásnak
  és a showműsoroktól való megundorodásnak.
  Ideje van a trollkodásnak
  és a trollkommentektől való tartózkodásnak,
  ideje a jutalompontok összegyűjtésének
  és a hamvak szétszórásának.
  Ideje az aksik feltöltésének
  és az agyak lemerítésének.
  Ideje a nyerőgépek megfejésének,
  és ideje a vagyon elkártyázásának.
  Ideje a lelkünk átitatásának
  és ideje a lelkünkről való számadásnak.
   
  Kép: Szergej Maximisin
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Ugye, milyen logikus?

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23
  Lackfi János Ugye, milyen logikus?
  Vegyünk fel megengedő álláspontot,
  és mivel annyian annyira mondják,
  hogy Nagymama márpedig van,
  tegyük fel kegyesen,
  hogy a nagymamám tényleg létezik.
  Sosem láttam még ugyan, de sebaj.
  Mármost hogyha tényleg van Nagymama,
  akkor miért nem küld nekem
  ajándékokat a szülinapomra?
  Küld ugyan időnként ezt-azt,
  de nem bizonyítható,
  hogy a nagymamám küldi,
  meg nincs is kedvem utánajárni,
  ezért úgy döntöttem inkább,
  hogy mindez alanyi jogon jár nekem,
  és nem küldi senki, vagy ha igen,
  hát hidegen hagy, kicsoda.
  És ha van nagymamám, méltóztassanak
  megmondani, hol van olyankor,
  amikor engem bántanak.
  Mert ha tud róla, hogy bántanak,
  és nem segít, akkor szimplán gonosz.
  Ha nem is érdekli, hogy bántanak,
  akkor meg közömbös, és ugyan miért
  szeressek egy olyan nagymamát,
  aki érezhetően fütyül rám?
  Lehet, hogy segítene, ha szólnék neki,
  de ezt nem akarom kipróbálni,
  túl könnyű megoldás lenne,
  meg ha nem is létezik,
  akkor hogyan szóljak neki?
  Vegyük inkább úgy, hogy nincs is, jó?
  Azoknak meg akik azzal idegesítenek,
  hogy miért nem hívom fel a nagymamámat,
  miért nem látogatom meg,
  csak annyit felelek: toll a fülükbe!
  Minek tegyek fel kérdéseket
  egy olyan nagymamának aki nincs,
  vagy ha van, nem törődik velem,
  talán még örül is a bajomnak.
  Nem, már eldöntöttem, hogy nem létezik,
  afféle délibábos emberi elképzelés csupán.
  A gyengék találták fel maguknak,
  mert képtelenek Nagymama nélkül élni,
  elhordani vállukon az élet teljes súlyát.
  Szabad ember vagyok, és ha eldöntöttem,
  hogy Nagymama nem létezik,
  akkor az sem érdekel, ha van.
  Ugye, milyen logikus?
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János NABUKKÓ KIRÁL ESZEMENÉSE VERDI URAM SZERÉNT

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22
  Lackfi János NABUKKÓ KIRÁL ESZEMENÉSE VERDI URAM SZERÉNT

  Volt egyszer egy vénséges vén királ, úgy hítták, Nabukodonozor, más néven Nebukednezár, de Verdi uram, aki színi attrakciót sikerített belőle, talján ember lévén, hát nemigen volt türelme ezt a sok bötűt kibogarászni, átszabta hát, s lett belüle Nabukko. Ejjen heves vérű emberek ezek az itáliaiak, Garibaldi gazduram a megmondhatója, Kossuth apánk kebelbéli barátja, a Jóisten növessze nagyra mindkettejük bajusszát bőséges tavaszi essővel. Történt Jeruzsálemben, hol a zsidó nép a babilóniták ostromát szenvedte, hogy Zakariásnak, az Izráél-béli főpapnak fogságába esett a Fenéna nevű keze-lába-megvan, jóformájú fehérszemély, mondott Nabucco király uram édes leánya. Ez a kisasszonka a fortélyos meseszövés jóvoltábul bizon beléhabarodott Izmáél úrfiba, aki a zsidók királyának öccse volt, s akit a lányzó korábban megmentett, éppen a babilóniták véres kezibűl. Nosza még titokba bésurrant a templonyba Abigél kisasszonka is, hát az meg szintúgy a Nabukkó leángyermekének vélelmezte magát, és nem másba szerelmetes, mint Izmáélba, akit meg is mentene, csakhogy az úrficska nem kér a tejes kalácsbul. Fain gubanc lesz ez, hiszitek-e?

  A zsidók osztán csak rabságba esnek, a templomuk kifosztatik, hiszen meg van írva a Szentirásba, mánpedig ami ott megíratott, annak úgy kell lennie. Fenéna kiszabadulván az öreg királlal együtt uralkodik s pöffeszkedik, Abigél viszontag eszébe vévén, hogy ténylegessen nem a Nabukkó édesjánya, hanem csak holmi lészped rabszógáló gyerekcséje, bánattyában és dühében ármánkodni kezd a hadban járó királ ellen s halála hírét költi. De még a babilóni koronát is kiráncigálná Fenéna kezibül, ha be nem toppanna Nabukkó maga, s el nem fenekelné őtet. Hiszen ha betoppanik is, nem fenekel Nabukko senkit, mert emberesen fejibe szállott a dicsőség, követeli, hogy ki-ki leboruljon előtte, mert addig morfondérozott, míg reá nem eszmélt, hogy valójában ő maga lenne a szentséges Úristen, senki más. Evégből kelletik őtet imádni. Ezt mán az öreg Kaporszakállú sem állotta odafenn, a fölyhők hasán szundikálva, felriadván leszórt vagy fél marék villámot, melyek Nabukkót ugyan kupán nem találták, de ijedtében eszit vesztette s ettől fogva mekegett meg habogott, mint a félnótások.

  Abigél se sokat veckelődött, szépszerivel királlyá koronáztatta magát, azzal a meglöttyent eszű Nabukkóval meg aláíratott egy árkus papírost, hogy az összes zsidókat meg még Fenénát is, aki időközben maga is zsidó hitre tért, úgy ki köll csupálni, mint a konkolyt, írmagjuk se maradjon. Erőssen nekiereszkednek a zsidók, megszaggatják ingüket-gatyájukat, elsiratják, hogy éltük virágjában kés kerül a torkukra, mintha csak mind megannyi oktalan barmok volnának. Furfangos ám a Verdi uram, mert mégsem úgy leszen ám ez, csak arra spekulíroz, hogy bennünk, szájtátiakban megálljon az ütő, hogy hát mostan már valóságossan ki lesz itten végezve minden derék atyafi...

  Aztán csak magához kap ám a Nabukkó, bármilyen lükkent egy vénség, és ájtatos szívvel Izráél Istenéhez fohászkodik, segétené meg őtet nagy fogyatékában. Sipp-supp, meg is jön az esze, mintha el se ment volna, a királ meg hóna alá csapja vén csontjait, és katonáival megszuttyongatja a kését zsidó torkokra köszörülgető Abigélt. Az eszemegjött király szétcsap, mint saskeselű a baromfiudvarban. Abigél a nagyobb könnyfakasztás végett beléndeket eszik, és feldobja a pacskert, előtte azonban szívszakasztó bocsánatért könyörög az egész népséghez. Ezután már csak énekülnek örömükben, mint a veszedelem, hogy már hallgatni is sok.

  Kép: Tatsiana Bulyha

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Ki?

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  Lackfi János Ki?
  A tüzet ki suvasztotta gyufásdobozba?
  A tengert ki gyömöszölte kagylóhéjba?
  A felhőket ki fogta befőttesüvegbe?
  A földet ki zabolázta virágcserépbe?
  A lávát ki eszi meg folyós mályvacukornak?
  A szélvészt ki hajtogatja zsebkendővé,
  hogy izzadt homlokát megtörölje?
  A vulkánból ki tekert petárdát?
  A sziklákat ki szórta müzlistálba,
  hogy folyékony tűzzel felöntve
  kontinensekké kavarodjanak?
  A bolygókat ki zárta be egy gurigázós
  gyerekjátékba, hogy fölé hajolva
  hosszasan billegtessük a világűrt?
  Ki alkotta meg ugyanezt a játékot
  atomokkal is, miniatűr verzióban?
  Ki fújt buborékokat a hegyek gyomrába,
  mintha rágógumi lennének,
  csak hogy létrejöjjenek a barlangok?
  Ki látta el karmokkal a növényeket,
  hogy még a legkisebb tápanyagba
  belemarkolva is életben maradjanak?
  Ki költöztetett a vízbe olyan erőt,
  hogy kőnél keményebbé változva
  szétfeszítse a gránitot,
  hogy apránként csöpögve elmajszolja
  a legnagyobb szirtet is,
  ki adott neki olyan lágyságot,
  hogy minden formát tökéletesen kitöltsön?
  Ki tüntette el a semmit,
  és tett helyette mindenhová mindent?
  A vért ki hurkolta önmagába visszatérő
  csövekbe, hogy meg ne szökjön?
  A szívet ki óvja bordák csontmarkával,
  hogy békésen kalapálhassa az életet?
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Aki megkeményíti szívét, az elbukik

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Lackfi János Aki megkeményíti szívét, az elbukik
  Aki megkeményíti szívét, az elbukik.
  Mindenkit legázol majd,
  azokat is, akik szemétkednek vele,
  azokat is, akik csak mondani
  szerettek volna neki valamit,
  végül azokat is, akik szeretik,
  már nem tud különbséget tenni,
  statiszták, biodíszletek nem léteznek,
  vagy lő vagy lelövik,
  így mindig győzni fog,
  és közben elbukik.
  Nem dől be a látszatoknak,
  tudja, hogy minden kimondott szó
  mögött ott van egy csomó
  ki nem mondott gondolat,
  azok mögött pedig
  ki nem mondott indulatok,
  sportot űz belőle, hogy kitalálja
  mindenki legaljasabb késztetéseit,
  időnként nem is téved sokat,
  csak azt felejti el,
  hogy senki sem teljesen azonos
  saját legsötétebb oldalával,
  meg hogy így találgatva
  sosem fog rájönni, mikor tévedett,
  mikor magyarázta félre
  akár a legjobb szándékokat is,
  végül ravaszabbnak hiszi magát
  mindenkinél, és közben elbukik.
  Nem engedheti meg magának
  azt a luxust, hogy összeomoljon,
  mikor érzelmi tartalékai kimerültek,
  pedig úgyis össze fog omlani,
  és ilyenkor legszívesebben
  főbe lövetné magát,
  és bár már mindenki mást főbe lövetett,
  és bár már övé a fődíj, mégis elbukik.
  Nem talál rá a kivérzett szívű Istenre,
  aki átölelte az ostorral, tövissel,
  szöggel támadókat,
  aki sebezhető hússzívvel jött közénk,
  de nem bugyuta naivságból,
  hanem mert tudta,
  aki megkeményíti a szívét,
  az akkor is elbukik, ha látszatra nem.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Nézni

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  Lackfi János Nézni

  A tengerre néző valóságban élni,
  nézni, hogy finom fodrokat növeszt,
  mint egy sor kisbárány, úgy szaladnak
  a zöldellő domborzaton.
  Nézni, hogy hajnalban mályvaszín,
  mint a lefóliázott nyershús, alkonyattájt
  meg elvérzik, mint a frissen vágott állat teteme.
  Nézni, amint kacér kis örvényeket tekerget,
  ahogy egy szép nő csavargatja tincseit,
  szikrázik a felszín, akár kovácsműhelyben forró vas.
  Nézni, ahogy végtelenített mintázatokat horgol
  türelmes nagymamaként, takaró,
  mely alatt elférnek korallok, tengeri sünök,
  ijesztő szörnyek, jópofa színes halak.
  Nézni, ahogy ereje van, döngeti a parti szirteket,
  emeletes háznyi hullámain meg se tud
  kapaszkodni az aprócska szörfös,
  belebukik a türkiz kristálytömbbe.
  Nézni, ahogy dióhéjként dobálgatja
  a kisebb-nagyobb hajókat, játszik velük,
  mint macska gombolyaggal.
  Nézni, ahogy égig érő tajtékot prüszköl,
  ahogy vattacukros kis ködöket pofozgat,
  fújkál, ahogy őszöreg szakállat
  cibálnak az unokák.
  Nézni, ahogy mindig van mondanivalója,
  és ha lepakolt már tizenháromezer
  hullámot a partra, nem azt mondja,
  mint egy kikötőmunkás, hogy most már
  vége a műszaknak, dolgozzon nektek
  a hóhér, hanem továbbra is hordja elénk
  zsákszámra kincseit, önti az aranyat,
  az ezüstöt, egészséges nevetése
  nappal napsütés, éjjel csillagos kacagás.
  Mind a tengerrel szemben élünk,
  legfeljebb behúzzuk a függönyt,
  mert mérgesek vagyunk rá,
  nekem itt ne tengerkedjen, elvitte,
  akit szerettem, nem hozta vissza,
  elmosta, elsodorta az igazi az életemet,
  a hullámzás tehet mindenről,
  ilyeneket mondogatunk.
  Ha széthúzzuk a függönyt, látni fogjuk,
  végig a tengerrel szemben éltünk,
  úgy híják, égbolt, úgy hívják, élet,
  úgy hívják, Van, úgy hívják, lélek,
  úgy hívják, víz vagy tűz, úgy, hogy Isten.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Aki

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  Lackfi János Aki

  A hazugság kenyere ízlik az embernek,
  de utána kövekkel telik meg a szája.
  Aki könyékig nyúlkál az olcsó vagy drága
  gyönyörben, mintha egy lavór penészes,
  romlott pudingban kotorászna
  csábos idomok után.
  Aki a pénzt hajtja és aranycsörgésre izgul,
  aki részvények kábszerével utaztatja képzeletét,
  végül egy nyaláb faforgácsot ölel hasztalan
  forgószél kavargása közepette.
  Aki kövekhez, épületekhez köti a szívét,
  utóbb szálló kőpor sivatagában botladozik.
  Aki túlzabálja magát, végül sorra harapja
  az ínycsiklandó ételeket, de mindegyikből
  férgek, bogarak másznak elő.
  Aki italok végtelen sorát liftezteti le gigáján
  minden áldott nap, az majd
  medencényi poshadt alkoholba fullad.
  Aki hatalom mámorával lövi magát,
  megéri, hogy elszéledő birkaként
  nyargal nyája szerteszét a mezőn,
  és nincs kutya, mely összeterelje őket.
  Aki dicsőségre gyúr, hogy majd
  életművének rangja fennmarad
  nemzedékről nemzedékre, és áhítattal
  ejti nevét minden kor embere,
  az látja majd lomtalanításon,
  ócskapiacon hánykódni műveit,
  falusi kórusok repertoárjáról is
  lekerülni darabjait, és rémült
  önkívületben kotorászik elveszett
  betűk, formák, hangjegyek után.
  Aki a láthatatlant keresi a látható helyett,
  a megfoghatatlant a markolható helyett,
  az anyagtalant az anyag helyett,
  az nem veszti el kincsét,
  megleli mindörökre.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János A bölcsesség

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Lackfi János A bölcsesség

  A bölcsesség mindent közvetlenül
  Kínából rendel a neten, fillérekért,
  jó, ki kell tapasztalni a módját,
  de nem ördöngösség,
  és százszorosan megtérül.
  A bölcsesség nem ad Karácsonyra
  ajándékot, úgyis nagy már a gyerek,
  nem olyan varázslat neki,
  meg a szeretet sem attól növekszik,
  az vagy van, vagy nincs, hát nem?,
  majd a januári árzuhanásban
  lerabolják családostul az outletet,
  olyan cuccokat hordanak, hűha!
  A bölcsesség mindenkit
  minimálbérre jelent be, álljon
  már meg a lakodalmas menet,
  pukkadjon meg állambácsi,
  másrészt ez nem egy nyuggerklub itten.
  A bölcsesség építkezéseken melózik,
  de hobbirégész is, fémkeresővel,
  mi minden kerül ki a földből, hajjaj,
  már az összes történelmi pénzérméből
  van neki raktáron, a duplumokat
  eladogatja gyűjtőknek, jól jön egy kis
  mellékes, ha meg a tulajok kérdik tőle,
  az ő telkükön sajnos nem talált semmit.
  A bölcsesség hülye lenne havi
  többszázezreket fizetni csak a jacuzzira
  meg a szaunára, inkább ráköt direktbe
  a magasfeszültségre, a leolvasót meg
  pénzes boríték várja a villanyórában.
  A bölcsesség nem esik kétségbe
  járványhelyzetben sem, átrakja a pénzét
  gyógyszeripari részvényekbe,
  és kezét dörzsölgetve, csillogó szemmel
  lesi a betegek növekvő számát
  mert ez bizony neki csörög.
  A bölcsesség okosba megoldja számla nélkül
  leszívja a benzint, viszi haza,
  átcímkézi a lejárt húst,
  hajléktalant keres cégalapítónak.
  A bölcsesség?

  Kép: Jason Johnston

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János És ott nem lesz olyan

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  14
  Lackfi János És ott nem lesz olyan

  És ott nem lesz olyan, hogy bébi, dobd el
  az agyad, szabadítsd fel az ösztönöd, je,
  sem olyan, hogy összetörted a szívem,
  bébi, mégis szeretlek, je, sem olyan, hogy
  kérlek, ne nyúld le a kedvesemet, ó, nó,
  sem olyan, hogy csak egy forró éjszaka,
  semmi más, ó, je, sem olyan, hogy jó volt
  veled, de húzd el a csíkot, bébi, sem olyan,
  hogy hiába várlak, nem jössz, elhagytál, ó, nó,
  sem olyan, hogy független vagyok, csak
  játszottam veled, je, sem olyan, hogy éljünk
  a pillanatnak, holnap jön egy másik, ó, je,
  sem olyan, hogy nincs itt az anyád,
  jó leszel te is, bébi, sem olyan, hogy
  érezni akarom a tested, csak ez számít,
  ó, je, sem olyan, hogy érted sírok, a falat
  kaparom, bébi, sem olyan, hogy rázz fel,
  szivi, mert érezni akarom, hogy élek,
  sem olyan, hogy a szerelem semmi,
  a szerelem minden, a szerelem játék,
  a szerelem halál, játsszunk halálosdit,
  ó, je, bébi, hisz meghalunk.
  És nem azért nem lesz ott ilyen,
  mert a főnökség prűd vagy nem szereti
  a rendetlenkedést, hanem mert ott
  megszűnik egymás sebzése és bántása,
  ott a fájdalom ércéből kiolvad az
  élet aranya, ott a hűtlenség ellobban,
  mint a pernye, és a tartós ujjongás
  uralkodik a gyönyör apró detonációi
  helyett, és mind egymásban létezünk,
  és mind az Istenben, és az Isten
  mibennünk, de nem vész el a valódi
  énünk, csak nem fájnak már a sebek,
  és szüntelen örömben izzik minden,
  ami voltunk és vagyunk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Vajon hogy állt Jézusaz evés magányos gyönyörűségével?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13
  Lackfi János Vajon hogy állt Jézus az evés magányos gyönyörűségével?

  Vajon hogy állt Jézus az evés
  magányos gyönyörűségével?
  Az írásokban mindig csak vendégségben
  látjuk másokkal együtt, ami logikus,
  hiszen ki vette volna krónikába uzsonnáit,
  mikor nem volt vele senki.
  Tudott böjtölni keményen, negyven
  nap étlen-szomjan meg se kottyant
  neki, na jó, akkor azért kicsit megéhezett.
  Tudott önuralmat gyakorolni,
  mert mikor éhező tanítványai
  szombatnapon a törvény tilalma
  ellenére kalászokat törtek,
  magokat rágtak, ő megvédte őket,
  de mégsem evett a búzából.
  Falánk és borissza embernek
  tartották a böjtjükkel hencegők,
  úgyhogy nyilván tudott jóízűen falatozni,
  meg hát csodái közt is első helyen áll
  a kenyér és hal őrületes megszaporítása.
  Testét és vérét is étel formájában
  osztotta tovább, hagyta itt nekünk!
  Szinte látom, ahogy feldob egy olajbogyót,
  és tátott szájjal, kölykösen elkapja,
  ahogy szürcsöli a füge szűzi húsát,
  ahogy tikkadtan felhajt egy pohár bort,
  mohó ujjakkal töri a lepénykenyeret,
  morzsolja a nedves kecskesajtot,
  éles késsel szeli a húst,
  és egybeharapja a lepénnyel.
  Tágult orrlikakkal szimatolja
  a parázson sercegő, fűszeres halat,
  így vár bennünket,
  vízről érkező halászokat,
  bár maga csak jelenlétünkre éhes.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."