27078 ima található a honlapon, összesen 36420 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kiss Ulrich naplója

  Kiss Ulrich naplója
  Hetente frissül

  Kiss Ulrich SJ

  Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

  http://ulrichblog.wordpress.com

  Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

  Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 24. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  11
  Kiss Ulrich naplója Évközi 24. vasárnap

  Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol! A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked! De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? – Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.” Mt 18, 21-35

  Mottóhányszor kell neki megbocsátanom?

  Anyai szeretet

  Valójában, egyszer megbocsátani sem könnyű. Minél mélyebb a seb, annál nehezebb a megbocsátás. Néha annyira, hogy azt mondjuk „ezt még Isten sem bocsájtja meg!” Mégis, feltételezzük, hogy az édesanyja még a leggonoszabb és legelvetemültebb gonosztevőnek is megbocsájt, mert az ő fia. A megbocsátás annak szívében akkor születik meg, amikor e szív alatt hordozta mint magzatot. I. János Pál, amikor Isten anyai szeretetéről beszélt, arra hívta fel figyelmünket, hogy Isten szeretete nem viszonzásfüggő, hanem feltétel nélküli, mint az anyai szeretet.

  Az emberek között azonban, minden más esetben és viszonylatban a kölcsönösség elvárás, jogos elvárás. Ezért is ment panaszkodni Jézus történetében a többi szolga. Ők bíztak, és joggal bíztak, abban, hogy az úr igazságot tesz. Az Úr pedig megerősítette: a megbocsátás a felebarátnak előfeltétele, hogy rajtuk igazságot tegyenek. A megbocsájtani nem tudónak meg kell tanulnia a leckét, mint a gonosz szolgának. Mennyivel bölcsebb eleve megbocsátani! Hisz lelkünk mélyén tudjuk, hogy nekünk is lesz mit.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 23. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  04
  Kiss Ulrich naplója Évközi 23. vasárnap

  Abban az időben: Jézus így szólt apostolaihoz: Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

  Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  Mt 18, 15-20

  Mottófigyelmeztesd őt négyszemközt.

  Pletyka

  Hallgatóim többsége minimum meghökkent, amikor e történet fő tanúságának azt neveztem, hogy a diszkráció, a visszafogottság a fő erény. Hogy bátran mondjuk meg a kellemetlen igazságokat, annak, akit szeretünk. De vélt vagy valós ellenfeleinkre is igaz ez. Sok botrányt, sok életre szóló haragot, tartós civódást és ellenségeskedést elkerülhetnénk, ha diszkrétebbek, ha, amikor és amit csak lehet, bizalmas légkörben és négyszemközt vitatnánk meg. Ha nyilvánosság elé visszük ugyanazt a problémát, védekezésre kényszerítjük a másikat, aki nem javítási szándékot lát fellépésünkben, hanem ellenséges magatartást, ártó szándékot és rosszhiszeműséget. Vagy éppen árulás, főleg ha barátról, agy szövetségesről van szó.

  Ehhez azonban bátorság kell! Mennyivel egyszerűbb pletykálni „Ne mondd el senkinek” kéréssel kifecsegni akár bizalmas információkat, titkokat, amiket a másik bizalmasan megosztott velünk. Ennél már csak az egyszerűbb, ha a már beindult pletykához csatlakozunk. Esetleg kissé kiszínezve azt. És persze a legkevesebb bátorság ahhoz kell, hogy a tömeghez csatlakozzunk, vele együtt skandáljunk. „Keresztre vele”, ha egyszer a közvélemény azt parancsolja. Ugye ismerős a helyzet? És minden tömeges hisztéria mögött ott lappang ez látszólag ártalmatlan indiszkréció.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 22. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  29
  Kiss Ulrich naplója Évközi 22. vasárnap

  Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óvva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán!  Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére! Azután így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.  Mt 16, 21-27

   

  MottóTöbbször felhívta tanítványai figyelmét

  Botránkoztatás

  Miért kellett Jézusnak ismételten figyelmeztetni tanítványait, mi vár rá? De azt is ismételgethette volna, hogy radikálisan el kel szakadnunk a közszemlélettől, mely fél a haláltól, miközben örülniük kellene, hisz e félelmen túl örök boldogság vár rájuk. Ehhez azonban fel kell adniuk ragaszkodásukat az „élethez”. És Jézus valóban ezt tette. Halálának megjövendölése és a hozzáfűződő ígéret hogy mindez nem a vég, hanem a kezdet, nem puszta”közérdekű hirdetés”, hanem megalapozza bizalmukat – és a miénket – , hogy teljes nyugalommal rábízhatjuk életünket az Úrra. Majd folytatja a egy retorikus kérdéssel, a lelket fenyegető kárról. Egy bámulatos cserét ígér, amin csak nyerhetünk. Mindezt tetézi egy ígérettel, egy jövendöléssel, amely a teljes boldogság ígérete. Csakhogy ennek ára van: aki az életével fizetett, annak azonban és csak annak, nincs oka nyugtalankodni: ő mindenképp a nyertes oldalon áll.  

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 21. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  22
  Kiss Ulrich naplója Évközi 21. vasárnap

  Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékre ért, megkérdezte tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: Hát ti kinek tartotok engem: Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Mt 16, 13-20

  Mottó: Simon Péter válaszolt

  A végső szó

  Roma lacuta, causa finita – így értékelte egykoron Szent Ágoston a pápai hivatal jogát, hogy a hit kérdéseiben kimondja az utolsó szót. A történet idején azonban még nem létezett egységes látásmód, és nagy volt a bizonytalanság, ki is Jézus. Tények helyett így vélemények vetélkedtek egymással, és „tanítóhivatal” sem létezett, amely kimondja az utolsó szót, meghozza végső ítéletet. Jézus már a kérdéssel is próbára tette tanítványait, hisz vélemények után érdeklődött: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Vagyis a közvélemény felől tudakozott. S az éppenséggel nem volt egységes. A tanítványok vajon világosabban láttak a kérdésben? Hisz vele voltak már jó ideje. S íme, nem fognak szavazni, nem fognak többségi alapon dönteni, ahogy manapság szokás. Egyikük válaszolt. Helyesen. S íme, a tőmondat állítása: “Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” az egész közösség hitvallása lett. A mai napig. Amúgy a Roma locuta is végső soron ezt jelenti: az egy azért beszélhet mindnyájunk nevében, mert valójában az Úr szólt meg rajta keresztül.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 20. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  15
  Kiss Ulrich naplója Évközi 20. vasárnap

  Abban az időben Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem! Ő azonban szóra sem méltatatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk! Jézus kijelentette: Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak! Mire az asszony: Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról! Erre Jézus így szólt hozzá: Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd! És a lány meggyógyult még abban az órában. Mt 15,21-28

  Mottó: Ám az asszony odajött

  Levesz a lábadról

  Jézus haladt volna tovább, de feltartóztatták. Sok prominensnek ma is ez a sorsa, de ők igazból élvezik a helyzetet. Ha megunják, kocsiba szállnak, és elhajtanak! A történetben a tanítványok unják meg az okvetlenkedő idegen zaklatását. Érdekes, de nem intézkedtek, hanem Jézust kérték, ő oldja meg a konfliktust. Feltehetem a kérdést magamban: ha kellemetlen helyzetben vagyok, kitől várom a megoldást? A nem-megoldás nem megoldás. Jézus ezt azzal szemléltette, hogy elsőnek nem is reagált „Szóra sem méltatta”. A tanítványokat azonban zavarta a kiáltozás. Jézust kímélték? Vagy magukat? Mindenki döntse el. A kánaáni asszony magatartása azonban figyelemre, és netán követésre méltó. Nem hagy fel a kéréssel. Kitartó. És párbeszédet provokál. Meggyőzi a partnert saját érvelési logikájával, saját „ideológiájával”. Kreatívan teszi, amikor ez sértő hasonlatot, a „kutyákkal” azonosítást szívderítő példaképpé fogalmazza át! Zseniális! És lám, Jézus tanul tőle. Felértékeli őt, ahogy előbb az asszony felértékelte a közmondásos kutyát. Jézus egyenrangúként kezelte az idegen asszonyt egy rövid szóváltás után. A haszonélvező az asszony beteg lánya volt, aki meggyógyult. Az asszony nem magáért lett valóságos tanítója a Tanítónak. Szeretetből.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 18. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  02
  Kiss Ulrich naplója Évközi 18. vasárnap

  Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utánaindultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak! Jézus azonban ezt mondta nekik: Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni! Ők azt felelték: Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk.” Mire ő ezt mondta: Hozzátok ide! Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Mt 14,13-21

  Mottó: nagy tömeget látott ott

  Éhezők

  Ha tömeget lát, a popénekes hallgatóságot, a rendezvényszervező közönséget, a marketinges, fogyasztókat, az eladó vevőket és a hadvezér seregeket lát. Jézus azonban a szenvedő embert, a tömegbe rejtőző személyt, aki szomjas az igazságra, keresi létének értelmét, és adott esetben meg is éhezik. Jézusnak minderre gondja van, és enyhíti a szenvedést, és jóllakatja őket. És tanítja. Elsőnek a tanítványokat, példájával.  Amikor azok már megelégelték a sikert, és úgy vélték, a nép most már gondoskodhatna magáról, megtanítja őket felelősségükre. Arra, hogy a tömegben nem saját ambícióik eszközét lássák, hanem szolgálják, sőt, kiszolgálják azt. Atyai gondoskodásra tanítja a tanítványokat. És nincsenek előjogaik, sem nekik, sem a tömeg egyes kiemelt tagjainak.”Mindannyian ettek és jól is laktak.” Mindannyian. Azok is, akik nem lehettek jelen. Nekik további 12 kosár tartalék jutott, ami a Bibliában a teljesség száma. Azaz senki sem marad ki. Nem is olyan sivár a hely, ha Jézus jelen van!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 17. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  25
  Kiss Ulrich naplója Évközi 17. vasárnap

  igazgyöngy

  Abban az időben: Jézus ezt mondta a tömegnek: A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet.A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette. Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is: elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Megértettétek mindezeket?” „Igen” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.” Mt 13, 44-52

  MottóA mennyek országa hasonlít …

   

  Ki kell válogatni

  Mint korábban már jeleztem, a júliusi evangéliumok egyetlen nagy prédikáció a mennyek országáról. Ezúttal három hasonlatot is kapunk, hogy azonosulhassunk vele. A rejtett kincs és az igazgyöngy történetének közös vonása, hogy az értékek értékét semmire sem cserélhetjük el, éppen ellenkezőleg, mindenünket eladjuk, hogy megszerezzük. Minden áldozatot megérdemel. Közös vonás továbbá az, hogy a szerencsés nyertesnél a habozásnak nincs helye, a felismerést azonnal kövesse a tett! Miért is van akkor szükség két történetre? Nos, a kettő összehasonlítása során kiderül, hogy Tanítómesterünk szerint mindegy, hogy egész életünkben kutattunk-e utána, Isten országát lankadatlanul keresve, vagy szinte véletlenül bukkantunk-e rá, a megtalálás pillanatától kezdve egész lényünkkel csak azon legyünk, hogy meg is szerezzük. Ami különösen érdekes, az a hidegvér, mellyel mind a szántó-vető, mind a kereskedő a megtalált érték birtokába jut. És erre a mérlegelő józanságra szüksége lesz a harmadik történetben is. Itt bizony a fogás nem teljes egészében főnyeremény! Szét kell még válogatni. És ez a szétválogatás, amint a konkoly múlt heti történetében is, fájdalmas. Megértettük a leckét?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 16. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  18
  Kiss Ulrich naplója Évközi 16. vasárnap

  Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem – válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek! Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!”

  Egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között.

  Ismét más példabeszédet mondott: „A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle.”

  Ezeket mind példabeszédekben mondta el Jézus a népnek, s példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Így beteljesedett a próféta szava, mely így szólt: Példabeszédre nyitom ajkam, hirdetem, ami a világ teremtésétől fogva el volt rejtve.

  Akkor elbocsátotta a népet, s bement a házba. Odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédedet!” Így magyarázta meg nekik: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia. Az ellenség, aki veti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik, és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg! Mt 13,24-43

  Mottó: s példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk 

   

  ARATÓK

  Mint múlt vasárnap jeleztem, Jézus példabeszédekben szól hozzánk, és minden példabeszéde Isten országáról szól. Ma mindjárt három történet is erről szól, mindenki találhat magának valót. A mustármag példázata a termékenységről szól, arra biztat, hogy fogadjuk el a szerény kezdeteket, ne várjunk idő előtt eredményt. A kovász története megerősíti ezt, és ezzel a tanítványok önbizalmát. Marad azonban egy gyakori kérdés, ami akkor is, ma is irritálta Isten népét: Hogyan lehetséges, hogy a gyom együtt nő a terméssel, holott mi, ugye, nem ültettünk gyomot? Legalábbis nem tudatosan és akarattal! A konkolyt az ellenség veti? Nem mindenkit nyugtat ez meg. Miért engedik ezt meg? Az írást magyarázva Jézus megnyugtatja hallgatóit: bár együtt nőttek a búza és a konkoly, sorsuk nem azonos. A konkoly karrierje hamar véget ér: tűzben végzi!

  Amúgy egy migráns, a Földközi tenger vidékéről került hozzánk. Szép. De mérgező. Mivel a sütés-főzés során a méreganyagok nem bomlottak le – 3-5 grammnyi lisztje már nyálkahártya-irritációt, fejfájást, görcsöket, keringési zavart, súlyosabb esetben fulladásos halált okozhat. Érthető, ha a gazdák irtották. Mostanára kihalófélben van. Védettnek nyilvánították. Ha ez is része a példabeszédnek, elgondolkodhatunk rajta. Annál is inkább, mert a konkoly jelenlétében a búza 20–50%-kal is nagyobbra nő.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 15. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  11
  Kiss Ulrich naplója Évközi 15. vasárnap

  BŐ TERMÉS

  Abban az időben: Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat. Akinek füle van, hallja meg!

  Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: „Miért beszélsz nekik példabeszédekben?” „Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem. Akinek van, annak még adnak, hogy bőségesen legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, de nem hallanak. Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól: Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket. A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

  Ti tehát halljátok a magvetőről szóló példabeszédet! Aki hallgatja az országról szóló tanítást, de nem érti meg, ahhoz eljön a gonosz és elrabolja, amit a szívébe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A köves talajba hullott ellenben az, aki meghallgatja a tanítást és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, mert csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar megbotránkozik. A szúrós bogáncs közé hullott pedig az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtja a tanítást, úgyhogy nem hoz termést. Végül a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”Mt 13,1-23

   

   

  KINEK VIRÁG, KINEK GYOM

  Mottó: A jó földbe hullott – A következő vasárnapokon is példabeszédeket hallunk, úgy, mint ma. A következő vasárnapokon is értetlenkedve hallgatja majd a nép, és Jézus újra és újra megmagyarázza tanítványainak, amit maguktól nem értenének. A következő vasárnapokon is mindig egyetlen témája, egyetlen tanítása lesz Jézusnak, és az ma is, akkor is Isten országáról szól. Akarunk tudni Isten országáról? Úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy érdemes. Ez a tanítás bő termést ígér, és ez megint egy metafora, hasonlat, de minden hallgatója megértette. Akkoriban mindenki földműves volt, vagy földműves gyermeke, de legalábbis tudta, hogy élete a vetőmag káprázatos tulajdonságától függ, ti attól, hogy képes megsokszorozódni. Jó lenne, ha ez minden tevékenységünkre igaz lenne, nem csak a vetésre, nem igaz? Ha mondjuk, minden prédikáció megtérésre vezetne, örülne a hitszónok. Ha minden leckét megértene és elsajátítana az iskolás, be jó lenne! De hát minden szakmának megvan a maga selejtje. Az apostoli hitvallás sem hull mindig termékeny talajra. Ez főleg a kezdőnek, az újonnan megtért neofitának nehezen érthető. Innen ered sok neofita türelmetlensége. Jézus, amikor útra küldi a tanítványokat, hogy hirdessék az Isten országát, ezekre az apró kudarcokra készíti fel őket. S ma is alázattal el kell fogadnunk, hogy sikerünk nem kizárólag lelkesedésünktől és buzgóságunktól függ. Van a sikernek egy másik titka is: előbb a mi szívünkben kell, hogy gyökeret verjen, és bő termést hozzon az Ige, mielőtt másokéban megfoganna.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 14. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  02
  Kiss Ulrich naplója Évközi 14. vasárnap

  Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsiknek! Igen, Atyám, így tetszett neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én, felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyűMt 11,25-30

  MottóMert az én igám édes

  Meghökkentő ellentmondás, ugye? A szótár szerint ennek a tájszónak a jelentése járom. Mi is jut róla eszünkbe?  „Befogja az igába; igába beletör; igába hajt”: mindez a barmok, a jószág alantas helyzetére utal. Átvitt értelemben még kevésbé rokonszenves a fogalom: annyit jelent, hogy „szolgai engedelmességre, szolgaságra kényszerít; igába tör:  vonakodó embert rendszeres, fegyelmezett munkához, kötelességteljesítéshez szoktat; sőt, emberi közösséget hódolatra kényszerít, leigáz.” Ugye, nem kérünk belőle? Hogyan akar Jézus erre csábítani, nyilvánvalóan önkéntes alapon? Még irritálóbb, hogy azok után hív meg erre, hogy megígéri, hogy felüdít minket.

   

  édes iga

  Mindez érthetőbb lesz, ha visszatekintünk a beszéd előzményére! Megátkozza Korozaint, és Kafarnaumot, működésének színhelyeit, mert nem hittek neki, nem fogadták be őt. A sikertelenségre azonban ez csak első reakció! Azzal folytatja, hogy hálát ad az álbölcsek kirekesztéséért és az együgyűek befogadásáért. Mintha csak maga is épp rádöbbenne az atyai stratégia zsenialitására! Ebből a felismeréséből levezetve, ennek ujjongva hív meg minket az édes igára. Az ige az iga, amely rendeletetésénél fogva édes és könnyű.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 13. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  27
  Kiss Ulrich naplója Évközi 13. vasárnap

  Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: „Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom: bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.” Mt 10,37-42

  Mottó: nem méltó hozzám.

  Mit is jelent ez?  Az értelmező szótár szerint méltó, az aki, vagy ami „értéke vagy érdeme szerinti jogosan részesül egy bizonyos (előnyös vagy hátrányos) helyzetben, hatásban.” Hátrányos is lehet, például, ha valaki ítéletre vagy büntetésre méltó.  Persze rokonszenvesebb, ha valami vagy valaki dicséretre, vagy kitüntetésre méltó. Érezzük, hogy itt egyfajta arányosság áll fenn, más szóval, az igazságosság logikája érvényesül. A jelző dolgokra éppúgy vonatkozhat, mint személyekre. Végső soron azonban az Úr a forrása: tőle ered és hozzá visz el.

   

  Szolgálatra méltó

  Dávid ezért így énekel: „Az Úrhoz folyamodtam, aki minden dicséretre méltó” (2 Sám 22, 4) Így dicsőíti azt, aki kimentette Dávidot „minden ellensége kezéből” (2 Sám 22, 1).  Kissé meglepő talán, hogy Dávid dicséri Istent, azaz megítéli. De az is igaz, hogy az Úr azoknak „adja a győzelmet, akiket méltónak tart.” (2 Mak 15,21) Az Újszövetségben a katonai szövetségből nagyon is civil szolgálat lesz. A szolgálattal leszünk méltók a jutalomra, és e szolgálat már magában kellő titulus arra, hogy méltók legyünk. Mihez? Nem mihez, hanem Kihez. Jézushoz, ahhoz a Jézushoz, aki nem kardot lenget, hanem megmossa lábunkat. János még méltatlannak tartja magát, hogy akár csak megoldja – ahogy a rabszolga tenné – saruja szíját. Péter is tiltakozik: „Az én lábamat meg nem mosod soha!” (Jn 13, 8) S íme, a drámai fordulat: Jézus türelmesen elmagyarázza, hogy senki sem méltó saját érdemén a szolgálatra, hanem ez a szolgálat teszi őt méltóvá: társsá, közösségének tagjává. A búcsúbeszédben azonban még nagylelkűen kitágítja a méltók körét: egyetlen pohár vízzel is kiérdemelhetjük barátságát, már akkor is, ha a legkisebbet (a látszólag legméltatlanabbat!)  kínáljuk meg, ha ezt Jézusért tesszük. Hogy lehet, hogy bárki nem vágyik erre a jutalomra?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 12. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  20
  Kiss Ulrich naplója Évközi 12. vasárnap

  Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok ki világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatok számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. Mt 10, 26-33

  MottóHa valaki megvall engem az emberek előtt


  Diszkrét hitvallás

  PC, politikailag korrekt, Jézus-pártinak lenni? Hisz még az sem világos, hogy Jézus vajon jobb vagy baloldali? Vagy, ami végképp elfogadhatatlan, sem ez, sem az? Pedig ma a közmondásos verebek is teljes jogú közvélemény-formálók. Hála a közösségi médiának, ahol mindenki mindent megmondhat…. Mindent azért mindent tán mégse. De mindenképp tiszteletben kell tartani verébségüket. Az európai alkotmányba például, Krisztus megvallása nem fért bele. A görög alkotmány viszont ünnepélyesen megvallja. A bajorok levették az iskolák faláról a keresztet. Szóval, jelenleg még sok variáns létezik. De a polgár is állást foglal. Mondjuk egy kereszttel a nyakában, mint Müller Cecília. Egyesek szerint ez nem haladó, hanem meghaladott. Mint például a köztársaságunk címere. Kereszttel. Igaz, ferde.

  Félelemből teszi, aki teszi? De ha nincs rejtett dolog, akkor az identitás szégyenlős elhallgatása kettősen rossz stratégia: végül úgyis kiderül, és ráadásul lejáratjuk magunkat. Nem leszünk hitelesek, a végén még magunk szemében sem. Szóval, ne bánjuk, hogy a „közösségi” médiában számon tartják kevés hajamat is. Amúgy a számontartást is számon tartják. Sőt, a lélekölők lelkét is. És ez nem fenyegetés, hanem megnyugtató.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."