17233 ima található a honlapon, összesen 18918 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kiss Ulrich naplója

  Kiss Ulrich naplója
  Hetente frissül

  Kiss Ulrich SJ

  Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

  http://ulrichblog.wordpress.com

  Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

  Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 7. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20
  Kiss Ulrich naplója Évközi 7. vasárnap

  Abban az időben: Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ez mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! Mt 5, 38-48

  A bírónak mindig igaza van

  MottóAki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat – Legutóbb azon töprengtünk, hogyan változna, hogyan alakulna az ügyvédek sorsa, ha mindig igennel vagy nemmel kéne válaszolnunk, s nem a szokásos, „igen, de”vel. Jézus azonban átlát rajtunk. Bezárja ezt a kiskaput is! Az ügyvédekre hárítani a felelősséget, nem járja. Az ügyvédek megbízóinál kéne kezdeni a reformot. Azaz nem is kéne felkeresnünk az ügyvédet, hanem a peres felet, azt, akivel vitánk van, vagy akinek vitája van velünk. Édes mindegy: nekünk kell kezdeményeznünk. Évekkel ezelőtt történt egy egyesületben, hogy még az alakuló ülésen megtámadott az egyik szervezőtársam. Körleveleket küldözgetett több alapítónak, mert nem értett velem egyet. A dolog kezdett elmérgesedni, egyre többen kaptak e levelekből másolatot. Pedig akkoriban nem volt még internet, ezért el kellett menni a postára feladni a leveleket, Végül meguntam, és felkerestem a vitapartneremet lakásán, Nehezen engedett be, de végül egy másfél órás beszélgetés után aláírtunk egy közös nyilatkozatot. Nem kellett több szinte naponta a postára mennem.. Ilyen egyszerű.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 6. vasárnap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13
  Kiss Ulrich naplója Évközi 6. vasárnap

  Abban az időben: Jézus így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Hallottátok a parancsot? Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.” Mt 5, 20-22a, 27-28. 33-34a 37

   

  Igen Nem

  Mottó: a régieknek ezt mondták: – mit várnánk ilyen bekezdés után? Megerősítést vagy szigorítást? Netán enyhítést? Évszázadokon keresztül annak volt hitele, ami ősrégi volt, mint ahogy a kort is tisztelték, egészen a negyedik parancs értelmében. A Tízparancsolat azonban az alaptörvény volt, erre alapozta az Ú a Szövetséget. Lehet ezen módosítani, anélkül, hogy a Szövetséget magát megkérdőjeleznénk?

  Vegyük, mondjuk az esküt! Nemde politikailag a társadalmi stabilitás, a kölcsönös megbízhatóság záloga volt. Eltörölni kockázatos. Jézus azonban azt akarta, vállaljuk ezt a látszólagos kockázatot, és térjünk meg Legyen minden szavunk olyan hiteles, mint eddig csak az eskü volt. Azaz lett volna, ha nem járatjuk le, azzal, hogy úton-útfélen esküdözünk. A megoldás egyszerűnek tűnik Jézus szájából, válasszunk egyenes igen, és egyenes nem között. Ez az örökös „ámbár, de”, és a hasonló kibúvók halála. A kiskapukat be kéne zárni. Rossz hír ez az ügyvédeknek. Vagy csak a rossz ügyvédeknek? Az ügyet védjük, vagy az alperest? Az elkövetőt, vagy az áldozatot? Az egyenes igen-nemmel mind jó járnánk!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 5. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  06
  Kiss Ulrich naplója Évközi 5. vasárnap

  Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5, 13-16

  A világ Világossága

  Mottó: Ti vagytok a világ világossága – ugye, találó hasonlat, metafora, amivel Jézus az apostoli feladatkört leírja. Méltó párja az emberhalásznak, mellyel elhívta őket. Mindez nagy programbeszédének, amelyet a hegyi beszéd néven ismerünk, a nagy nyitánya. Miután a tömegnek soha nem hallott távlatokat nyit meg, amikor meghívja azokat a boldogságra, akik erre legkevésbé voltak jelöltek, a kor felfogása szerint, tanítványai felé fordult, Nekik is utat mutatott. Ez a kilencedik boldogság, mely gyalázást és üldözést ígér nekik. A kettős kijelentés – ti vagytok a föld sója és ti vagytok a világ világossága – az apostoli küldetést immár pozitívan fogalmazza újra. Ti vagytok a többlet. Ti vagytok a több. – mondja nekik. De egyúttal a felelősségre s emlékezteti őket: ha megszűnnek a föld savának lenni, nincs már semmi, de semmi értékük. A világosság esetében nem használ ilyen negatív fordulatot, nem mondja meg, mi történik, ha nem teljesítik küldetésüket. Ehelyett hangsúlyozza e küldetés egyetemes voltát: mindenkinek világítsanak a házban. Majd kifejti nekik, mit is jelent ez: a jótettek a világosság forrásai, azok világítsanak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaUrunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  30
  Kiss Ulrich naplója Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

  Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hivatik; s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.

  Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal, „Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.” Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” Volt egy Áser törzséből való, Anna nevű prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen öreg volt. Hét évig élt férjével lánysága után, aztán özvegyen maradt. Már nyolcvannégy esztendős volt. Nem hagyta el a templomot soha, éjjel-nappal böjtben és imádságban szolgált. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Lk 2,22-40

  Célba érés

  Mottó: Várta Izrael vigaszát. Simeon és Anna tanúságtételének sok olvasata van, és mindegyik igaz és a gyermek Jézus látszólag nagyon rövid története általuk igen gazdaggá és tartalmassá lesz. Egyfelől a két idős ember képviseli a választott népet és annak évszázados várakozását. Simeon szavaival, rajta keresztül e nép meglátta az „üdvösséget”. Innen Simeon és Anna öröme. De mások, sokan, nem látták, amit ők láttak. Az ő tanúságtételük jelképes marad, a történet ezzel korántsem zárul le, csak az ő egyéni történetük végződik happy endben. Másfelől miközben meghirdetik, hogy beteljesült a prófécia, új próféciát mondanak, de ez már nem a jövendő Megváltóra, hanem a konkrét gyerekre vonatkozik. Benne sűrűsödik össze a világtörténelem. Amely folytatódik. Immár Jézussal, mint középponttal.

  Hol ebben a mi helyünk? Ez a történet arra tanít, hogy az öregeknek is hivatása van. Ugyanaz, csak másképp, mint a gyermeké. Világító példakép lesz. Ez az új történet nem az erősek, a hatalmuk teljében tündöklők történet lesz, amint azt Heródes szánalomra méltó próbálkozása mutatja. A leggyengébbek új szövetsége lesz a győztes. Beszéljünk róla mindenkinek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 3. vasárnap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  23
  Kiss Ulrich naplója Évközi 3. vasárnap

  Amikor Jézus meghallotta, hogy Keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.

  Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa! A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakokat és az apjukat, és követték őt Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet. Mt 4, 12-23

   

  Életmódváltás

  Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. – Jézus pályát módosított. Otthagyta a nevelőapjától öröklött vállalkozást, annak telephelyét, Názáretet, és teljesen új életet kezdett, Amikor azt hirdette a népnek, hogy térjen meg, mögötte volt saját radikális új kezdete. Amikor felszólította a leendő tanítványokat, hogy kövessék őt, és emberhalásszá teszi őket, maga is emberhalásszá vált, mindenben példaképükké! A tanítványoknak is fel kellett adniuk addigi életmódjukat és megélhetésüket, lakhelyüket és biztonságukat.

  Azt mondják, mostanság mindenkinek életében két-három alkalommal is pályát kell váltania, a bekövetkező technológiai és társadalmi változások miatt. Sokan félnek ettől, és sokan félnek mindenféle változástól. Az apostoli közösség azonban 2000 éve fennáll, mert nem félt a változásoktól. Sokszor élére is állt a változásnak. Jó tudni, hogy Jézus ma is körbejár, és megszólít, hogy kövessük. Aki vállalja, azt szabaddá teszi.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 2. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  16
  Kiss Ulrich naplója Évközi 2. vasárnap

  Abban az időben: Másnap, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszállt rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” Jn 1,29-34

   

  KI VOLT ELŐBB?

  Mottó: mert előbb volt, mint én– A nyugati logika szerint, az, ami előbb volt, az jó eséllyel ok, és ami ezután lesz, az okozat. E mondat ezek szerint azt jelentené, hogy Jézus, aki előbb volt, mint János, mintegy okozója ez utóbbi küldetésének. Hogyan? Hát nem János ujjongott anyja méhében, és már hatodik hónapban volt, mikor Jézus megfogant? Nos, János tisztában volt azzal is, hogy unokatestvére az anyagi világ rendje szerint utóbb született, mint ő, de a kozmikus rendben megelőzte őt. A megelőzés azonban nem pusztán korábbi időpontot jelöl, hanem rangot is. Jézus a protokoll rendje szerint mindenképp megelőzte őt. János a hírnök, és ezért amint a heroldok, a király előtt járván, hirdették az Úr közeledtét, úgy hirdette János azt, aki „utána jött”. Ő küldetését még előkelőbb helyről kapta: az Atyáról, akire úgy utal, mint az, „aki küldött”. Ezért válhat Jézus Istenfiúságának tanújává. Ebben csak az angyalok előzik meg.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaUrunk megkeresztelkedése

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  11
  Kiss Ulrich naplója Urunk megkeresztelkedése

  Abban az időben Jézus Galileából elment a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám? Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre János megengedte neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!  Mt 3, 13-17

  Négy őselem

  Mottó: Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég. A régiek meggyőződése szerint a világot négy elem alkotja. Arisztotelész tanítása szerint a világot alkotó négy elemhez két-két tulajdonság tartozik. A Földhöz a száraz és a hideg; a Levegőhöz a nedves és a meleg; a Tűzhöz a száraz és a meleg; míg a Vízhez a nedves és a hideg. Az elemi részecskék megismerése ezt a tant a természettudományokból elűzte az okkult tudományokba, ahol még ma is vannak hívei. Így felbukkannak Dan Brown regényében, az Angyalok és démonokban egy krimit komponál az „ősi” tanításból, és az illuminátusok kezében megbélyegzik főpapi áldozataikat egy okkult bélyeggel, mely úgymond a négy őselem jelképe. A fordulatos krimiket gyártó szerzőnél ez egy ismétlődő mechanizmus logikáját követi. Valamilyen titkos szövetség a Brown által egyszerűen Vatikánnak nevezett Egyház hatalmával következetesen szembeszáll, sőt meg akarja azt semmisíteni. Teszi ezt a tudomány nevében, már amennyiben a „szimbológia” annak számít. A jelképek jelentésével azonban a nyelvtudomány egy ága, a szemiotika foglalkozik, és kódként értelmezi az adott jelképet. Ennek Nagymestere Umberto Eco, aki szerény véleményem szerint jóval olvasmányosabb, mint Dan Brown, és ráadásul valódi nemzetközi szakértője a jelképek világának. Megújította a jelképek értelmezését. Inspirálhat minket is az evangélium gazdag jelképvilágának megértésére. A jézusi keresztelkedés jelképében a víz elem találkozik a lég elemmel: Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég. Érdekes, hogy Máté hangsúlyozza a két esemény szerves kapcsolatát, majdnem egyidejűségét. S lám, a görögöknél a két elem „nedves” elemként jelent meg. A tűz és a föld viszont „száraz” elemek. A Lélek majd pünkösdkor jelenik meg tűz képében. Az ikonográfiában a föld színe a fehér, jelképe szoptató anya. S lám, elérkeztünk Máriához, aki, íme, kapocs az éghez. A keresztségben így leszünk Isten gyermekei: megjelöltetünk az elemekkel. És halljuk a szózatot: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik! 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaKarácsony utáni 2. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  05
  Kiss Ulrich naplója Karácsony utáni 2. vasárnap

  Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.  Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.  Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.  

  Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.  Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 

  (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.  A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be Jn 1-5. 9-14

  Ige 2.0

  Mottó:  Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Lám, Vízkereszt előestéjén újra felolvassuk s átelmélkedjük az evangélium legmagasztosabb sorait, János költői, prófétai szavait. Nem is lehet eleget elmélkedni róla! Miközben még hajlamosak vagyunk a betlehemi gyermekké válást emberivé, nagyon emberivé tenni, hogy birtokba vegyük, János a kozmosz végtelenségébe helyezi az eseményt. Igen, az Ige testté lett. Sőt, közöttünk élt. Nem csak megjelent, mint a görög Istenek, mintegy turistaként, hanem átélt egy teljes életet, a születéstő a halálig. Ez a tapasztalatunk közös. A jánosi fogalmazás azonban szinte felfoghatatlan. Mit is jelent, hogy kezdetben volt az Ige? Legutóbb a cselekvő ősenergiaként mutattam be, az erőért, amely az ősrobbanást okozta. Így ott rejlek minden cselekvés mögött. A magyar nyelv ezt lenyűgöző módon tükrözi. Az ige persze nyelvtani szakszó is lehet. „Az ige (latinul verbum) olyan, cselekvést, történést vagy létezést kifejező, ragozható szó, amely alakját személy, szám, időmód és szemlélet (aspektus) szerint változtathatja.” Más szóval a lét minden állapota benne rejlik. A passzív és az aktív. Mindaz, ami történik velünk, és amit teszünk másokkal. Függetlenül attól, hogy kik és hányan cselekszenek, hogy ma, vagy holnap cselekszenek. Vagy hagyják a dolgokat történni. János igéje volt, mielőtt bármi lett volna. És el nem múlik. Nemde, Istent is valahogy így és ilyennek képzeljük. Annál lenyűgözőbb, hogy testté: halandóvá lett. Láttuk dicsőségét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaSzent Család vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  29
  Kiss Ulrich naplója Szent Család vasárnapja

  Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba!  Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azo

  n éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életre törtek! József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Júdeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: Názáretinek fogják hívni.  Mt 2, 12-15. 19-23

   

  Csak egy batyu

  Mottó: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját. – kétszer is ezt a parancsot kapta József az Úr Angyalától. Habozás nélkül engedelmesedett, és így lett családjával együtt hontalan. És habozás nélkül tért vissza hazájába a veszély elmúltával. Nem maga mérlegelte az aktuálpolitikai helyzetet, hanem a történelem urára bízta önmagát és szeretteit. A történelem ura azonban nagy szerepet szánt olyan jelentéktelen városkának is, min Názáret. Mer megígérte réges-régen. Bár sokan el is felejtették az ígéretet. Isten nem. Isten minden ígéretét megtartja. És azok, akik a történelem formálóinak gondolják magukat, mint Heródes, csak azért élnek emlékezetünkben, mert sorsuk valahogy keresztezte Jézusét. Az egyszerű emberek, így József is, félnek persze e történelemcsinálóktól. Hatalmuk van. De végül, és milyen hamar! – kiderül, hogy nincs mit félnie annak, akivel az Úr vele van. És Isten különös módon rábízza magát az ilyen kisemberekre. Ránk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaKarácsony - ünnepi mise

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  25
  Kiss Ulrich naplója Karácsony - ünnepi mise

  Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

  Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, aki hisznek benne, akik nem vér szerint, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Jn 1,1-5, 9-14

   

  2000 éve

  Mottó: Kezdetben volt az Ige – A lexikon szerint mindig változást jelent. Az alany cselekvését, történését, létezési állapotát fejezi ki. Az ige közli azt a változást vagy állapotot, amit a mondattal közölni szeretnénk. Az ige a „mit tesz az alany” kérdésre adott válasz. A bibliai mondat azért megigéző, mert itt az „ige” nem az alany állapota, hanem maga az alany. A fizika mai – bár vitatott – állása szerint, kezdetben a nagy bumm volt, s előtte sem idő, sem tér nem volt, csupán energia. A cselekvés korlátlan képessége. Lemaître még ősatomról beszélt. Ennek 13,8 milliárd éve.

  A teológia nyelve persze másképp fogalmaz, és a tudósok óvva intenek, hogy vegyítsük a kettőt. De hát nyelvünk korlátozott.  Van, amire nincs szavunk. De az ige cselekvést és azt okozó szándékot is jelent. Valahogy a szavak szava. És János hátborzongatóan tömör mondatában főnév. Sőt, egy személy. A személy, aki által mindnyájan személlyé válunk. Nem csoda, hogy a világ nem ismerte fel. Nem robbanásként jött közénk, hanem csendben, egy csillagos éjszakán. János azt mondja, testté lett. Kezünkbe vehetjük, ahogy egy édesanya gyermekét. Ennek 2000 éve.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaKarácsony - pásztorok miséje

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  24
  Kiss Ulrich naplója Karácsony - pásztorok miséje

  Szent Család

  „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. Lk 2, 15-20

   

  Csonka család

  Mottómegtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. – a pásztorok megtalálták a Szent Családot. Nem egy árvát, nem egy nem vállalt gyereket, hanem egy ép, sőt szent családot. Jézus családban nőtt fel. Szülei szeretetében. Anyja nem egyedül nevelte, mint ma oly sok asszony. Férje mellette állt. Habár nem születhetett otthonában, habár menekülniük kellett, egymás támaszai lettek. Hány felnőtt nem ismeri a Megváltót, mert nem ismeri a kisdedet! Hány felnőtt nem ismeri a kisdedet, mert nem ismert családot! Mária elcsodálkozott a történteken, és egész életében erről elmélkedett. Nos, arra tanít és buzdít, tegyük mi is így! Az Úrról nem elmélkedhetsz, ha a családról nem elmélkedsz! S nekünk útra se kell kelnünk. Jézus házhoz jön.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaKarácsony éjféli mise

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  23
  Kiss Ulrich naplója Karácsony éjféli mise

  Azokban a napokban Augusztus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József maga is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csal megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltónk, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Lk 2,1-14

  Imádat

  Mottójászolba fektette. – A jászol nagyobb állatok etetésére szolgáló, illetve takarmány tárolására is alkalmas vályú. – mondja a Wikipédia. Milyen furcsa is ez! Ami állatok etetésére szolgált, íme, egy kis emberpalántát fogadott be. S ez a gyermek majdan táplálékként kínálja fel magát. S az életadó ételt ékkövekkel ékes aranytartóban őrzik. Cibóriumtabernákulum, sőt napként ragyogó monstrancia, ahol tündököl, és milliók imádják. Mindebből a pásztorok, az Úr első imádói, mit sem sejtettek. Ők csak eltűnődhettek az angyal ígéretén: „Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” A jel tehát kettős: embert láttok majd, pólyában, ahogy az ember gyermekét látni szoktátok. De jászolban, ahogy barmaitok eledelét látjátok. Mintha a kisded jelezni akarna: köztettek vagyok otthon. Hisz az angyal hangsúlyozza a pásztoroknak: „nektek a jel.” A mágusoknak a csillag volt a jel. A Megváltó mindenki saját nyelvén szólított meg. Az angyalok pedig, ők is a maguk nyelvén! – dicsőítették őt!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."