65514 ima található a honlapon, összesen 152397 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója
Hetente frissül

Kiss Ulrich SJ

Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

http://ulrichblog.wordpress.com

Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

Kiss Ulrich naplója KettesévelÉvközi 14. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
Kiss Ulrich naplója Kettesével Évközi 14. vasárnap

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Lk 10, 1-9

Mottó: Elküldte őket kettesével maga előtt (…) Menjetek!

Ezt a küldetést nagyon pontos utasítások kísérik. De még mielőtt útnak indította volna őket, két fontos elvet alkalmazott. Egyfelől maga előtt küldte őket. Ez világossá teszi, hogy az előkészítés volt a feladtuk. Így tesz majd az utolsó vacsora előtt is. előkészítette velük a búcsút, mely egyúttal nyitány is lesz. A kapcsolatok minőségének radikális nyitánya. Ez azt is jelenti, hogy mindig velük lesz. Hol láthatatlanul, hol láthatóan, de mindig érezhetően. És mindig ketten lesznek, úgy, mint az emmauszi úton, hogy megosszák egymással a tapasztalatot, Mert ebben a közös elmélkedésben is velük lesz, még mielőtt felismernék. Mint ahogy velünk van ma is, ha ketten-hárman összejövünk, ahogy ígérte. S nem kell magunkkal vinnünk semmit, csak a békét, amit ő adott.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója ÚtonÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25
Kiss Ulrich naplója Úton Évközi 13. vasárnap

Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: „Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?” De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek: Az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.”  Aztán elmentek egy másik faluba.

 

Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: „Követlek, akárhova mégy.” Jézus azonban így felelt: „A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: „Hagy temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!” Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” Lk 9, 51-62

MottóAmikor mentek az úton

Jézus elindul Jeruzsálembe. Együtt tanítványaival. Nem először, de ezúttal komor szándékkal. Ezúttal halni készül. Tanítványai azonban azzal foglalkoznak, ami nekik fontos: hallgatóságukkal. Nehezen emésztik meg, hogy nem mindenki osztozik maradéktalanul az ő világlátásukkal. Az egész világnak meg kellene hódolni Krisztus előtt. S aki nem? Halál rá! Így volt ez mindig is, az Istenek nem tréfálnak. Jézus helyre teszik őket. Ő nem erőszakkal, nem túlerővel akar győzni. És ilyen szelíd győzelemre hív másokat is. Útközben. Mintegy elébük megy. Követése nem egyéni döntés, meghívás kell hozzá. De akit hívott, annak sincs habozni valója. Még olyan kecses cselekedetre sem marad idő, mint az apa eltemetése, vagy a búcsúzkodás. Radikális és végérvényes döntést vár el követitől. Készek vagyunk rá? Lehet bármi is ennél fontosabb?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Száznak feleÚrnapja

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
18
Kiss Ulrich naplója Száznak fele Úrnapja

Száznak fele

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni”– válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két haluk van”– mondták. – „El kell mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek”. Mintegy ötezer férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban”. Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze. Lk 9,11b-17 

 

Mottó: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban”. –

 

Miért épp ötvenesével telepítette le a hallgatóságát Jézus? Ötvenesével csomagolunk egy kötegbe, ötven főt számoltak az ősember közösségei a kőkorszakban. Csányi Vilmos etológus elmélete szerint ez az ötvenes létszám volt az ideális, hogy a csoporton belüli kommunikáció, elérhetőség és meghittség biztosítsa a kohéziót, az összetartást. Hogy hogy nem a középkori tanyák is nagyjából ilyen létszámból gazdálkodtak, A kenyérszaporító közösség esetében a választás, hogy ötvenes csoportokat alkossanak, nem csak ősi hagyományt fordított gyakorlatba, hanem biztosította, hogy e csoporttagjai áttekinthesse az esemény lényegét: a közösségépítő szolidaritást, Nagy tömegben nem lehetne tudni, honnan is jön a „manna”, nem élnék meg a megosztást. S ez minden közösségi élmény kulcsa: ne idegenek, hanem bizalomkeltő arcok egyenek körül, a vezető pedig azzal tűnik ki, hogy ő „szervezi” meg a közösséget. Ebben az esetben a kenyér kiosztásával. Amit Jézus még hozzátett, az az áldás.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Nem vagytok elég erősekSzentháromság vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
11
Kiss Ulrich naplója Nem vagytok elég erősek Szentháromság vasárnapja

Nem vagytok elég erősek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Jn 16, 12-15

 

Mottó: … de nem vagytok hozzá elég erősek

 

Szentháromság

Jézus realista. Látja munkatársai gyengeségét, nincsenek  illúziói. Ezért szűkszavúan a lényegre szorítkozik, nem fedi fel a „Nagy Terv” minden részletét, mert tudja, hogy a csapat mostani állapotában nem tudná megemészteni. Minden vezető tanulhat tőle: Ne légy bőbeszédű, da ami fontos, azt ismételten kösd lelkükre. Ebből értik meg, hogy a mondottak mennyire fontosak a Mester szemében. Persze, idővel tovább kell lépni, és az ő jelenléte híján ez nem ígérkezik könnyűnek. Ezért küldi el a lelket, hogy erősítse meg ismételten, mi a feladat, a küldetés. Felkészíti őket arra, amit halandó csak sejthet, nem tudhat: a jövőre. E kommunikáció félelmetes eredményességét szavatolja, hogy a Lékek permanensen egységben cselekszik az Atyával és a Fiúval. És ezt nemcsak tájékoztatásként közi, hanem a bizalom építése, hogy a csapat részt vehessen az üdvösség művében. Meghívás, hogy társuljanak, Ez a teljes igazság. Nem csak hisszük, de tesszük is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója A lehelet látható életPünkösdvasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
Kiss Ulrich naplója A lehelet látható élet Pünkösdvasárnap

A lehelet látható élet

Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Jn 20, 19-23

 

Mottó: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.

 

Bűnbocsánat

János tanúsága szerint, az apostolok már pünkösd előtt megkapták a Lelket, még a húsvéti jelenések idején. Így a tanúságtétel Jézus sebeiről lezárta múltat, amely a halált legyőző feltámadás jelében állt, és íme, kiegészült a bűnbocsánat ajándékával. Immár nem csak meghirdetik a bűnbocsánatot, hanem a Lélekkel közösen, vele együttműködve, meg is adják, és ezt isteni hatalommal teszik. Lám, ezt a hatalmat rögtön a sebek bemutatása után kapják meg, mely egyidejűség megerősíti bennük a tudatot, hogy a bűnbocsánat végső soron a szenvedés ajándéka, gyümölcse, azé a szenvedésé, mellyel Jézus felajánlotta magát az Atyának. A Lélek ajándéka ugyanakkor gondoskodik arról is, hogy a harmadik isteni személy egyenrangúan részesedjen ebben a közös isteni műben. Ezért fontos az azt megelőző kinyilatkoztatás: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Nemde, azt jelenti, hogy a Szentháromság őket is bevonja a megváltás közös művébe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója BúcsúzásUrunk mennybemenetele

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28
Kiss Ulrich naplója Búcsúzás Urunk mennybemenetele

Búcsúzás

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott tőlük: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám ígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Lk 24, 46-53

 

MottóFeltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, –

 

ELIRAMLIK AZ ÉLET

Szerelmesek sóvárognak az eksztázis pillanatában, hogy boldogságuk, a pillanat, tartson örökké. Jó esetben számtalanul vissza fognak emlékezni rá, de egy pillanat sem tarthat örökké. A mennybemenetel történetének tanulsága, hogy amikor azt hisszük, hogy vége a boldogságnak, ami az együttlétből fakad, új boldogság keletkezik, és ez egy küldetés, egy feladat. Vigaszt is ígér nekik, erőt a feladathoz. S milyen figyelmes és tapintatos! Emlékezteti őket a közelmúltra, amikor három napig halottnak hitték. S tanúi annak, hogy a halál csak átmenet. Lám, erőt merítettek nem csak a gyász múló pillanataira, hanem a szolgálatra, az abban való hűségre is. S akik előbb még szomorkodtak, most örvendeznek. S vigaszukra vár az egész földkerekség.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Apa a legerősebbHúsvét 6. vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21
Kiss Ulrich naplója Apa a legerősebb Húsvét 6. vasárnapja

Apa a legerősebb

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek.  Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.”  Jn 14, 23-29

 

Mottó: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, 

 

Vigasztaló

Múlt héten Jézus meghagyta tanítványainak, hogy szeressék egymást. S íme, most arra buzdít, hogy szeressük őt. Az istenszeretet és az emberszeretet kéz a kézben, egyetlen egyetemes szeretet megnyilvánulásai. S amint a társak szeretete a jele és bizonyítéka a hiteles tanítványnak, úgy a tanítás megtartása a bizonyíték, hogy szeretjük Istent. Van azonban egy sokat ígérő fordulat is ebben a szeretettől átitatott univerzumban, egy plusz, Egy Magis. A Szentlélek úgy lép fel, mint tanító, mint vigasztaló. Mire is tanít? Mindenre. A vigasz konkrét, és szükség is van rá, pótolja a tanítványok édes együttlétét az Úrral. S mint a kisgyerek, aki apja erejével dicsekszik, úgy vigasztalja a Mester tanítványait az Atyával, aki nagyobb nála. Ha Isten velünk, ki ellenünk?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Jézus búcsúszavaHúsvét 5. vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14
Kiss Ulrich naplója Jézus búcsúszava Húsvét 5. vasárnapja

Jézus búcsúszava

Abban az időben: amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”.Jn 13, 31-33A; 34-35

 

Mottó: „Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek

 

Utolsó szó

Búcsúszavak ezek. Ha búcsúzunk valakitől, akkor a lényegest mondjuk, és elhagyjuk a felesleges szavakat. Ez különösen igaz a végső, a végérvényes búcsú esetén. Jó eséllyel, az, akinek szólunk, soha nem fogja elfelejteni e búcsúszavakat. Megfontoljuk hát, megválogatjuk a mondandókat. Egy lelkigyakorlaton azt kaptuk feladatként, hogy fogalmazzuk meg, mit mondanánk, ha tudnánk, hogy életünkből már csak 10 percünk van hátra? Vagy öt.

Mire szeretnénk, hogy emlékezzenek, ha rólunk lesz majd szó? Jézusnak evidens volt. Örökségül azt hagyta ránk, amit egész életében, és egész együttlétünk folyamán ismételten mondott: Szeressétek egymást! Lehetne tömörebb egy végrendelet? Életünk mottója? De ez a szeretet nem egy pillanatnyi érzés. Biztos, megbízható, sőt egyedül megbízható jelzése a tanítványságnak, hogy szeretik egymást. A kettő szinte ugyanaz, de legalábbis elválaszthatatlan egységet képez. Ideje lelkiismeretvizsgálatot tartanunk, mennyire adunk bizonyítékot tanítványi minőségünkről!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Követnek engemHúsvét 4. vasárnapja

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
07
Kiss Ulrich naplója Követnek engem Húsvét 4. vasárnapja

Követnek engem

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyok. Jn 10, 27-30

 

Mottó: Ismerem őket, és ők követnek engem. – Mily egyszerű is az Isten-ember kapcsolat leírása Jézus szerint! A két állítást egy „és” köti egybe, ami jelenthet puszta egyidejűséget, párhuzamot, de ok-okozati összefüggést, valós kölcsönösséget is:

“Ismerem őket, ezért követnek engem.” Ez az állítás is igaz, és annyit jelent, hogy a kapcsolat bizalomra épül, és a bizalmat Isten teremti meg. De Isten többet is nyújt, mint indító tőkét, megelőzve és megalpozva a kapcsolat elmélyülését. Mindet ad, örök életet, vagyis nem futó kalandról van szó, hanem örök társulásról. Amiből következik, hogy semmi sem bonthatja meg ezt a kapcsolatot. Azaz, megmarad az emberi szabadság, a szabadság, hogy követem-e, vagy sem az Urat. Mert ez több mint követés tisztes távolból. Egyesülést jelent, hisz „én és az Atya egy vagyok.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Bőséges fogásHúsvét 3. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01
Kiss Ulrich naplója Bőséges fogás Húsvét 3. vasárnapja

Bőséges fogás

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványiaknak a Tiberiás-tó partján.  Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a gaileiai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány.  Simon Péter így szót hozzájuk: Megyek halászni. Mi is veled megyünk – felelték. Kimentek, és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.  Jézus megszólította őket: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs – felelték. Erre azt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.

 

Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: Az Úr az!  Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öntötte köntösét – mert neki volt vetkőzve -, és beugrott a vízbe.  A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messzi a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: Hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hajót, mely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.  Jézus hívta őket: Gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: Ki vagy?– hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadás után Jézus megjelent nekik. Jn 21,1-14

 

MOTTÓHozzatok a halból, amit most fogtatok

 

Angyali szám

Szemtanúk sokszor meglepő és ellentmondásosnak tűnő részletekre emlékeznek. Arra, ami nekik és lehet, hogy csak nekik, fontos. Ez sokszor a hitelesség jele, hisz kitalált történetek mentesen az ilyen félreszólásoktól. Miért kérte például Jézus, hogy hozzanak a halból, amit épp fogtak, amikor a parázson már ott illatozott az a hal, amit Jézus fogott, korábban. Vagy ajándékba kapta, és ha igen, kitől? Úgy látszik, mások is voltak jelen, akik névtelenek maradtak, mint a két meg nem nevezett tanítvány, akik velük halásztak. Vajon, ők hogyan élték meg ezt a családias grillpartit? János elbeszélésében Jézus ezúttal nem tanít, csak egyszerűen megvendégeli őket. Szinte mellesleg megemlít egy újabb csodás halfogást, és azt is, hogy 153 halat fogtak. Törhetik a fejüket az egzegéták, hogy miért pont 153? Mindenesetre a csodától nem kábultak el, hanem megszámolták a kifogott halakat, ahogy mindig. Persze a művelt János tudhatta – és ezért is említi a mágikus számot, hogy 153 Isten nevének a számértéke. Ani Elohim – Én vagyok az Isten: S akkor már mindegy, melyik halfogásból kóstolunk. Mindenképp az Úr vendégei vagyunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplójaHÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békeség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békeség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folyatatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tizenkettő közül az egyik. Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki. Láttuk az Urat. De ő így szólt: Hacsak nem látom a kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel az oldalát, én nem hiszem! Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: Nyújtsd ki ujjaidat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás így válaszolt: Én Uram, én Istenem!  Jézus ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek! Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Jn 20,19-31

 

Mottó: Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok.

 

Húsvét 2. vasárnapján mit is ünneplünk? A közösség egységét és hogy ez az egység Jézus sebeiből fakad. Az eredeti húsvéton Tamás valamiért – az ok nem nyilvánvaló, de nem is fontos – nem volt jelen. Ő azonban megértette, hogy ebből a kulcsélményből nem maradhat ki, mert aki nem tapasztalta meg a test feltámadást nem értheti az Egyház és a hit valóságát, kint marad, külső szemlélődőként. Kellett és kell az érintés. De kellett egy további lépés is: hogy a tapasztalat hitté váljon, melynek immár ő is tanúja. Ki kellett mondania, és ki is mondta: „Én Uram, én Istenem!”

 

Mi a szentáldozásban nem csak megérinthetjük, hanem kezünkbe is vehetjük Testét. Nem csak kezünkbe vehetjük, hanem szájunka: táplálékká válik, és ezzel részünkké. S mivel részünk lesz, mi is része leszünk. Boldogok vagyunk, hogy hisszük: nem mert láttuk, hanem mert teljességgel azonosultunk vele és ő velünk,

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója FutásHúsvétvasárnap

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
15
Kiss Ulrich naplója Futás Húsvétvasárnap

Futás

A hét első napján, korra reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Jn 20,1-9

 

Mottó: Közben odaért Simon Péter is.

 

Előzékenység

Senki sem lepődik meg azon, hogy a fiatalabb tanítvány hamarabb ért célba, Talán meglepő, hogy nem rontott be a sírba, hanem megvárta az idősebbet. Udvariasságból? A főnök iránt beidegződött előzékenységből? Minden esetre ismerve az egész történetet, feltételezhetjük, hogy sok minden átfutott az agyán. Ez nem verseny, hanem vágyódás viszontlátni a Mestert? E viszontlátás mindegy, hogy pár perccel később vagy korábban kerül rá sor. mit fognak látni? Egy holttestet? A sokkra fel kellett készülni, okosabb a tapasztalt idősebbet előre engedni. A lepel, amit aztán látott, mindent elmondott. Tulajdonképpen már nem is kellett behatolni a sírba. Ugyanazt látták és ennél jóval többet: A lepleket és a fejkendőt. S látták a jelben a jelzettet, a Feltámadottat, A Lélek szemeivel. Nekünk is avval kell látnunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."