86214 ima található a honlapon, összesen 204068 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre
Naponta frissül

Lisieux-i Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre és egy szent végső szavai

A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz a mi lelki testvérünk. Vele akarunk élni és az Istenhez vezető úton az ő útmutatásait, akarjuk követni. Meg vagyunk győződve, hogy ő ebben minket testvérként segít.

Egy szent végső szavai Feljegyzések Liziői Kis Szent Teréz utolsó hónapjairól 1897 májusától szeptemberig

Lisieux-i Kis Szent Teréz (1873-1897) tanításának, az életszentség „kis útjának” lényegét tartalmazza. A 92 idézetet műveiből és a szemtanúk vallomásaiból P.Maximilian Breig jezsuita atya (1913-1994) válogatta össze 1981-ben az általa alapított, német nyelvterületen működő Theresienwerk tagjai számára. Ez a mű 1972-ben született és célja Kis Szent Teréz üzenetének terjesztése és a missziók megsegítése.

Eredeti címe: Wegweisungen der heiligen Theresia vom Kinde Jesus für unseren Alltag, Augsburg 1981. Kiadja a Theresienwerk (P.Maximilian Breig SJ összeállítása és fordítása) 

Magyar fordítás: Jakubiny György

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

Búcsút vett tőlünk (tőlünk három nővérétől). Ezen a napon mintegy át volt szellemülve, és úgy látszott, hogy nem szenved többé.

„Kértem a Boldogságos Szüzet, hogy ne legyek oly alélt és annyira a szenvedéseimbe zárva, mint ezekben az utóbbi napokban. Oly jól éreztem, hogy ezzel megszomorítom magukat. És ma meghallgatott engem. Ó, én kis testvéreim, mily boldog vagyok! Látom, hogy nemsokára meg fogok halni, most biztos vagyok benne.

Ne csodálkozzanak, ha halálom után nem jelenek meg maguknak, és ha nem látnak semmiféle rendkívüli dolgot boldogságom bizonyítékául. Emlékezzenek meg akkor, hogy az én kis utam szellemében van semmit sem látni akarni! Jól tudják, mit mondtam annyiszor a jó Istennek, az angyaloknak és a szenteknek:
Vágyam soha arra nem vitt,
Hogy lássam őket a földön itt.”

Az angyalok el fognak jönni magáért, mondta a szent Ábrázatról nevezett Genovéva nővér:

„Nem hiszem, hogy látni fogja őket, de ez nem akadályozza őket abban, hogy itt legyenek.”

„De azért nagyon szeretném, ha szép halálom volna, hogy maguknak örömöt szerezzek. Ezt kértem a Boldogságos Szűztől. A Boldogságos Szűztől kérni nem ugyanaz, mint a jó Istentől kérni. Ő jól tudja, mit kell tennie az én pici kívánságaimmal, hogy megmondja-e azokat a jó Istennek vagy ne mondja meg… szóval az ő dolga mindent úgy elrendezni, hogy a jó Isten ne legyen kényszerítve a meghallgatásra, és hogy mindenben szabadon megtehesse akaratát.”

„… Nem tudom, vajon a tisztítótűzbe kerülök-e, de nem nyugtalankodom miatta csöppet sem; ha azonban oda kerülök, nem fogom sajnálni, hogy elkerülésére semmit sem tettem: nem fogom sohasem megbánni, hogy egyedül csak a lelkek megmentéséért dolgoztam. Mily boldog voltam abban a tudatban, hogy a mi Anyánk, Szent Teréz is így gondolkozott!”

„Ne szomorkodjanak, ha sokat szenvedek is, és ha nem látják rajtam, mint már mondottam, boldogságomnak semmi jelét a halálom pillanatában … a mi Urunk igazán a szeretet Áldozataként halt meg, és lássák, milyen volt az ő haláltusája!”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

„Ne szomorkodjék, kis mamám, hogy betegen lát, hiszen látja, hogy a jó Isten mily boldoggá tesz. Én mindig vidám és megelégedett vagyok.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30

Azt mondtam neki: Talán még sokat fog szenvedni, mielőtt meghal!

„Ó, ne búsuljon azért, hiszen annyira vágyódom utána!”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."