65089 ima található a honlapon, összesen 151995 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre
Naponta frissül

Lisieux-i Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre és egy szent végső szavai

A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz a mi lelki testvérünk. Vele akarunk élni és az Istenhez vezető úton az ő útmutatásait, akarjuk követni. Meg vagyunk győződve, hogy ő ebben minket testvérként segít.

Egy szent végső szavai Feljegyzések Liziői Kis Szent Teréz utolsó hónapjairól 1897 májusától szeptemberig

Lisieux-i Kis Szent Teréz (1873-1897) tanításának, az életszentség „kis útjának” lényegét tartalmazza. A 92 idézetet műveiből és a szemtanúk vallomásaiból P.Maximilian Breig jezsuita atya (1913-1994) válogatta össze 1981-ben az általa alapított, német nyelvterületen működő Theresienwerk tagjai számára. Ez a mű 1972-ben született és célja Kis Szent Teréz üzenetének terjesztése és a missziók megsegítése.

Eredeti címe: Wegweisungen der heiligen Theresia vom Kinde Jesus für unseren Alltag, Augsburg 1981. Kiadja a Theresienwerk (P.Maximilian Breig SJ összeállítása és fordítása) 

Magyar fordítás: Jakubiny György

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

„Mily boldogtalan volnék az égben, ha nem tudnék kis örömöket szerezni a földön azoknak, akiket szeretek!”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Mikor bizonyos alkalommal nem értették meg, szelíden azt mondta:
„A Boldogságos Szűz jól tette, hogy mindent megőrzött szívében. Nem vehetik tőlem rossz néven, ha én is úgy teszek, mint ő”...

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

„Hogy fájt tegnap az oldalam! És íme ma elmúlt! Ó, mikor visz már magával a jó Isten! Mily nagyon szeretnék az égbe menni!”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21

Lesoványodott kezeire nézett, és azt mondta:
Már valóságos csontváz leszek. Ez igazán tetszik nekem!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Megkértem, beszéljen nekem újból a kegyelemről, melyben az irgalmas Szeretetnek tett felajánlása után részesült. Először azt mondta:
Kis anyám, még azon a napon elmondtam magának bizalmasan, de nem vetett ügyet rá...
(Valójában úgy látszott akkor, hogy semmi jelentőséget sem tulajdonított a dolognak, és ő azóta senkinek sem szólt róla.)
Jó, hát épp a keresztutat kezdtem meg a kórusban, mikor hirtelen oly tüzes sugártól éreztem magamat megsebezve, hogy azt gondoltam, meghalok. Nem vagyok képes megmagyarázni ezt, úgy volt, mintha valami láthatatlan kéz egészen tűzbe mártott volna. Ó, mily tűz és mily édesség volt az egyszerre! Szeretettől égtem, és éreztem, hogy csak egy perc még, egy pillanat, és nem bírom tovább elviselni ezt az égést, és meg kell halnom. Akkor megértettem, amit a szentek erről az állapotról mondanak, és amelyet ők oly gyakran tapasztaltak. Ami engem illet, csak egyszer éreztem, és csak egy pillanatra, utána azonnal visszaestem megszokott szárazságomba.
Kissé utána:
Tizennégyéves koromtól én is éreztem elégszer a szeretet felbuzdulásait. Ó, mennyire szerettem a jó Istent! De ez semmiképp sem volt olyasmi, mint a Szeretetnek tett felajánlásom után, nem éreztem, hogy igazi láng égetett volna.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."