37968 ima található a honlapon, összesen 64135 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Katolikus napi szent

  Katolikus napi szent
  Változó frissítés

  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, katolikus.hu honlapon olvasható napi szent, melyet az MKPK Sajtószolgálatának munkatársai állítanak össze. 

  Sokak baráti segítségének és együttműködésének eredménye, akiknek önzetlenségét ezúton is tisztelettel köszönjük.

  Napi szentSZENT ADALBERT PÜSPÖK, VÉRTANÚ

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  23
  Napi szent SZENT ADALBERT PÜSPÖK, VÉRTANÚ

  Előkelő családból származott, és a keresztségben a Woytech nevet kapta. Magdeburgban nevelkedett. 982-ben Ditmár prágai püspök szentelte pappá, és nem sokkal később utóda lett a püspöki székben.

  Szigorú életmódjáért és hajlíthatatlan jelleméért nem sokáig tűrték. 989-ben Rómába ment, majd 992-ben visszatért Magyarországon keresztül a püspöki székébe. Mivel az ellenségeskedés nem szűnt meg, 994-ben Magyarországra jött, és egy esztendős itt-tartózkodása alatt keresztelte és bérmálta meg Vajkot, első királyunkat: Szent Istvánt. A pápa parancsára 996-ban megpróbált visszatérni Prágába, de mivel ott nem fogadták be, előbb Lengyelországban térített, majd Poroszországba ment, ahol 997 április 23-án vértanúságot szenvedett.

  kép: Benczúr Gyula (1844-1920): Vajk megkeresztelése 1875 Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

  http://www.katolikus.hu/szentek/0423.html

  Isten kiválasztó jóságát és végtelen kegyelmét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
  Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted, övék a boldog örökkévalóság.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! A szentek készek voltak életüket is odaadni Jézusért, mert mindenek fölött szerették Őt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lelkünk legyen kifejezője Iránta való szeretetünknek.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki jó Pásztornak nevezed Magad:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki életedet adtad nyájadért:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki az apostolokra és apostol utódokra bíztad művedet:
  Uram, irgalmazz!

  OLVASMÁNY Sir 51,1-12
  Isten a legnagyobb megpróbáltatásban sem hagyja el a benne bízókat.

  vagy (ahol főünnep ott mindkettő)

  SZENTLECKE Jak 1,2-4;12
  Szent Jakab intése szól felénk: Tartsátok nagy örömnek, testvéreim, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket! A hit megpróbáltatása állhatatosságot eredményez! De ha a hitünk elakad, elveszíti életünk szilárd tartását: Ide-oda sodródunk, összezavarodunk.

  EVANGÉLIUM Jn 15,18-21
  Azok, akik Krisztushoz tartoznak, részesülnek az Ő sorsából. Ha üldözték őt, üldözni fogják a követőit is. De nem csak a megaláztatásból és üldöztetésből részesülnek, hanem a megdicsőülésből is, mert az Atya szeret minket, és mint gyermekeit, meg is akar jutalmazni bennünket.

  (HITVALLÁS)

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy küldjön századunknak vértanú lelkületű apostolokat, akik az új pogányságból az igazi keresztény életre nevelnek minket.

  1. Add, Urunk, hogy szentjeid példája és közbenjárása megváltoztassa életünket.
  2. Add, hogy Szent Adalbert tiszteletével megerősödjön bennünk keresztény hivatásunk.
  3. Add, hogy a hit, amit Szent Adalbert közvetített, egész nemzetünket átjárja.
  4. Add, Urunk, hogy századunkban is legyenek vértanú lelkületű szent papjaink és főpapjaink.
  5. Add, hogy Szent Adalbert közbenjárására eljuthassunk Országod dicsőségébe.

  Urunk, Jézus Krisztus! Az egyedül üdvözítő hitet Szent Adalbert munkássága által ültetted el pogány magyarságunkban. Kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy megnövekedjen köztünk az elültetett kegyelem, és példája nyomán népünk kereszténnyé, papjaink pedig szentté váljanak. Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT ANZELM PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21
  Napi szent SZENT ANZELM PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

  1034-ben Olaszországban született. Bencés kolostorba lépett, 1078-ban apát lett. Hódító Vilmos angol király innen hívta meg, és 1098-ban a pápa Canterbury-i érsekké nevezte ki.

  A püspöki székek betöltése (investitura) harca miatt menekülnie kellett, és 1103-ban Rómába ment. Érseki székét 1106-ban foglalhatta el újra. Három évre rá, 1109 április 21-én halt meg.

  kép: Francisco de Zurbarán: Szent Anzelm, XVII. sz.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0421.html

  Eredeti gondolkodású és igen termékeny író volt, azért alkalmazza rá az Egyház a Szentírás szavait.
  Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban, a bölcsesség és az értelem lelkével töltötte be őt az Úr, a dicsőség ruháját adta reá!

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Az Isten-ismeret tökéletes életre kötelez. Vizsgáljuk meg hát lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a tudásból nagyobb Isten-szeretet fakadjon.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki Magad vagy a teremtetlen örök Igazság:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki az igazság ismeretéhez megköveteled a lélek tökéletességét:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki kinyilatkoztattad a mennyei Atya titkait:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE Ef 3,14.19
  Csak a lelki ember értheti meg azt a szeretet-áradást, amellyel Isten szeret bennünket. A Szentlélek azért jött el, hogy megszentelje az emberi életet, és alkalmasakká váljunk Krisztus titkának megismerésére.

  EVANGÉLIUM Mt 7,21-29
  A Hegyi beszéd befejező intelmét olvassuk a mai Evangéliumban. Nem csillognunk kell az emberek előtt, hanem napról napra, pillanatról pillanatra életté kell váltanunk a Teremtő gondolatát, amit rólunk gondolt el még a világ teremtése előtt.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus szereti Egyházát, és hitvédőket küld, hogy a hitet erősítsék bennünk. Kérjünk hitvédő, buzgó és szent papokat Tőle közös imával:

  1. Növeld, Urunk, tudásunkat, hogy hitünk észszerű hódolat legyen.
  2. Erősítsd hitünket, hogy megérthessük rendeléseidet.
  3. Tedd szilárddá meggyőződésünket, hogy semmi el ne tántorítson hitünktől.
  4. Küldj, Urunk, tudós és szent papokat, akik biztos kézzel vezetnek minket Hozzád.
  5. A szentek példájával adj ösztönzést, hogy mi is kövessük őket.

  Urunk, Jézus Krisztus! Egyházad nehéz korszakában Szent Anzelmet adtad, hogy szavával védelmezze hitünket, példájával előttünk járjon az életszenség útján. Kérünk, az ő közbenjárására add, hogy mi is a hit igazságait ismerjük, és életünk példája vonzó hitvédelem lehessen. Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSOUBIROUS SZENT BERNADETT

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16
  Napi szent SOUBIROUS SZENT BERNADETT

  Egy enyhe téli napon rőzsegyűjtés közben ragyogó fénnyel körülvett lányalakot látott meg a Gave folyócska partján levő sziklabarlangnál. Ijedtében Rózsafüzérét kapta elő, a kisértés gondolatát keresztvetéssel akarta elhessegetni. A jelenség is keresztet vetett a rózsafüzérével, Bernadettel együtt némán imádkozta a szentolvasót. A kis Bernadettel rőzsét gyűjtő társnői semmit sem láttak a jelenésből.

  1858. február 11. és július 16. között Lourdes-ban 18-szor megjelent a Szűzanya a gyermeknek itt a Massabielle barlangnál. A Szűz kérte, hogy az emberek engeszteljenek, tartsanak bűnbánatot és építsenek kápolnát a jelenések helye, a massabielle-i barlang fölé. Később a nevét is elárulta az ismeretlen "Hölgy": "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás".

  A jelenéseknek gyorsan terjedt a híre. Egyházi és világi hatóságok is vizsgálták a jelenések hitelességét, Bernadett sok lelki megpróbáltatása után végül is megállapították a látomások valódiságát. Csodás, megmagyarázhatatlan gyógyulások is történtek a barlangnál fakadt forrásnál. A látomás helyéhez ma is milliók zarándokolnak.

  Bernadett 1844 január 4-én született Lourdes-ban, szegény munkáscsaládból. Már gyermekkorában sokat kellett dolgoznia. 14 éves volt, amikor tizennyolcszor megjelent neki a Szűzanya. Mária azt mondta neki, hogy nem ebben az életben, hanem a túlvilágon teszi boldoggá.

  A jelenések miatt sokat zaklatták még az egyháziak is addig, amíg a jelenéseket hivatalosan el nem ismerték. Jelen volt még, amikor Lourdes-ban megépült az altemplom. Azután 1866 júliusában bevonult a Caritas és Iskolanővérek Nevers-i kolostorába. Meg-nem-értés, betegség és szenvedés volt itt is a sorsa. Fogadalmát is csak akkor tehette le, amikor betegsége életveszélyesre fordult.

  Mindössze 35 évet élt. 1879 április 16-án halt meg a Nevers-i kolostorban. Holttestét épségben találták meg, amikor 30 év múlva felnyitották a sírját. Így látható teste most is a templom oldalkápolnájában. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták.

  Példája:
  Nem tudhatod, mire vagy kiválasztva, de a feladataidat maradéktalanul hajtsd végre!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0416.html

  Csodálatos életére találóan alkalmazza az Egyház a szentmise Kezdőénekét:
  Jöjj, Krisztus jegyese, vedd a koronát, amelyet az Úr neked készített örökre!

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Isten azoknak adja meg az örök élet koronáját, akik hűségesen teljesítik akaratát. Vizsgáljuk meg hát lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz segítségével elnyerjük az élet koronáját.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki még Édesanyádban sem akartál találkozni a bűnnel:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki az örök életet ajándékozod azoknak, akik mindent elhagyva követnek Téged:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki mindannyiunkat meghívtál a menyegzői lakomádra:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE Jel 21, 1-5a
  Szűz Mária - Isten szent temploma

  EVANGÉLIUM Mt 12, 46-50
  Jézus azokat nevezi anyjának és testvéreinek, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Imádkozzunk, Testvéreim, és kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével erősítsen meg bennünket is a végső állhatatosságra:

  1. Vonzzál Magadhoz, Urunk, hogy egész életünk szeretetével kövessünk Téged.
  2. Add, hogy életünk minden pillanatában méltók legyünk meghívásunk kegyelméhez.
  3. Engedd, hogy megérezzük égi Édesanyánknak, a Szeplőtelenül Fogantatott Szűznek anyai gondoskodását.
  4. Erősíts bennünket a megpróbáltatások idején, hogy mindig hűségesek legyünk.
  5. Add, hogy földi életünk után a szentek között, jobbodon kapjunk helyet.

  Urunk, Jézus Krisztus! A szentekben csodálatos példaképeket állítottál elénk Kérünk, add, hogy Szent Bernadett példáját követve gyermeki szeretettel ragaszkodjunk a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzhöz, és anyai vezetésével eljussunk Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT I. MÁRTON PÁPA

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  13
  Napi szent SZENT I. MÁRTON PÁPA

  Római presbiter volt, amikor 649-ben pápává választották. II. Konstantin császár az eretnek hitvallási forma aláírására akarta kényszeríteni.

  A pápa Rómában zsinatot hívott össze, és elítélte az eretnek tanításokat. Konstantinápolyba vitték. Ott halálra ítélték, majd Cherzonesoszba vitték, ahol 656 április 13-án meghalt. Holttestét Rómába vitték át. A vértanúk között tiszteljük.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0413.html

  Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise kezdőéneke:
  Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

  Választható olvasmányok

  2Tim 2, 8-13; 3, 10-12
  Az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban.

  Jn 15, 18-21
  Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

  Egyetemes könyörgések
  Testvéreim! A tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél, sem a szolga Uránál. Urunk az ő keresztjéből adott a vértanúknak. Kereszthordozásunkhoz az állhatatosságot kérjük közös imával:

  1. Adj, Urunk, erőt, hogy készséggel hordozzuk keresztjeinket.
  2. Add, hogy zúgolódás nélkül fogadjuk a megpróbáltatásokat.
  3. Add, hogy szilárdan kitartsunk a hitben, és az Irántad való szeretetben.
  4. Add, hogy egész életünk hitvallás lehessen.
  5. Add, Urunk, hogy a földi élet után szentjeid között kapjunk helyet.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te előre megmondtad, ha üldöznek engem - üldözni fognak titeket is. Kérünk, add kegyelmedet, hogy a vértanú pápa, Szent Márton közbenjárására és példájára halálunkig hűségesek legyünk a hitvallásban, és készséges szeretettel hordozzuk nyomodban keresztjeinket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK, VÉRTANÚ

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11
  Napi szent SZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK, VÉRTANÚ

  Előkelő családban született 1030 körül Krakkó mellett. Gniezno-ban, majd Franciaországban tanult. Előbb falusi plébános volt, azután 1072-ben Krakkó püspöke lett. Szülei halála után a szegények között elosztotta örökségét: a szegények "atyja" volt. Szigorú életet élt, és elvárta a papságtól és a főnemesektől is a hitbeli és erkölcsi példamutatást.

  II. Boleszláv királyt bűnös élete miatt többször figyelmeztette. A király hamis tanút állított a püspök ellen, de Isten csodával mentette ki az alaptalan vádaskodásból. Szaniszló félelem nélkül intette a királyt, végül kiközösítette kicsapongó életmódja miatt. A felbőszült király gyilkos dühében - szentmise közben - maga végzett a püspökkel 1079 április 11-én. A szent vértanú holttestét a krakkói székesegyházban helyezték el.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0411.html

  Vértanúságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
  Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

  Választható olvasmányok

  Jel 12,10-12a
  A vértanúk nem kímélték életüket mindhalálig, Krisztusért.

  Jn 17, 11b-19
  A világ gyűlölte őket.

  Egyetemes könyörgések
  Testvéreim! A vértanú vére megtermékenyíti az Anyaszentegyház életét. Vértanú lelkületű főpapokért és papokért imádkozzunk együtt:

  1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy akaratod szerint vezesse híveidet.
  2. Ajándékozd a vértanúk hitét és erejét főpapjainknak és papjainknak, hogy bátran képviseljék az igazságot.
  3. Hívj szolgálatodra ifjakat, akik készséggel szentelik Neked magukat.
  4. Alakítsd szívünket alázatossá, hogy lelkivezetőink irányítását engedelmes lélekkel kövessük.
  5. Engedd, hogy a szent vértanúk érdemeiért mi is eljussunk Országod dicsőségébe.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a vértanúk erőssége. Kérünk, Szent Szaniszló vértanú püspök közbenjárására adj hősies lelkületű főpapokat és papokat, akik életük példájával egyre közelebb vezetnek minket Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentDE LA SALLE SZENT JÁNOS

  Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07
  Napi szent DE LA SALLE SZENT JÁNOS

  Franciaországban, Reimsben született 1651-ben. 1678-ban pappá szentelték. A szegénysorsú ifjúság nevelésének munkájába állt tizenkét társával.

  Az Iskola-testvérek szerzetes társulatát alapította, és velük a népiskolai oktatás nagy munkájában óriási szerepet töltött be. Tanítóképzőket alapított. Mindenét a szegényeknek adta. Sokszor az egész éjszakát imádságban töltötte. 68 éves korában halt meg, Nagypénteken. Utolsó szavai: "Mindenben imádom Isten rám vonatkozó akaratát."

  http://www.katolikus.hu/szentek/0407.html

  Nevelői munkájára emlékezve mondjuk a szentmise Kezdőénekében:
  Engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne küldjétek el őket, mert ilyeneké az Isten Országa, - mondja az Úr.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Akik igazságra oktatnak sokakat, tündökölni fognak, miként a csillagok. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az igazság hordozói lehessünk.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki a szolgáló szeretetet adtad az üdvösség elérésére eszközül:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk az örök élet igazságait:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Akit befogadhatunk, amikor gyermeket fogadunk vagy szolgálunk:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 2Tim 1,13-14; 2,1-3
  Urunk, Jézus Krisztus, emberekre bízta a kinyilatkoztatás igéit. Ezt a reánk bízott kincset meg kell őriznünk, és tovább kell adni megbízható embereknek, hogy azok, akik alkalmasak rá, másokat is tanítsanak.

  EVANGÉLIUM Mk 9,33-36
  Jézus tanításából megtanulhatjuk; életével és halálával példát adott rá: Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Tegye pedig ezt gyermeki lelkülettel, gyermeki alázatossággal.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Forduljunk kérő imánkkal Mesterünkhöz és egyetlen Tanítónkhoz, Jézus Krisztushoz, hogy irányítsa az ifjúságot az igazságra, szentéletű és példaadó tanítók által.

  1. Támassz, Urunk, lángoló lelkületű tanítókat, akik az igazság ismeretére vezetik az ifjúságot.
  2. Adj, Urunk, hálás lelkületet a tanítványok szívébe, hogy megfogadják és kövessék tanítóik szavát.
  3. Tégy bennünket, Urunk, igaz emberekké, hogy szavunk és példánk vonzó legyen.
  4. Oltsd lelkünkbe a szegények szeretetét, hogy általuk is csökkenjen a nyomor.
  5. A Gondviselésre hagyatkozó életünket jutalmazd, Urunk, Országod igazságával.

  Urunk és Mesterünk! De la Salle Szent János lelkét fogékonnyá tetted a fiatalság nevelésére. Kérünk, közbenjárására áldd meg a katolikus nevelés munkáját, hogy a fiatalság is eljusson a teljes igazságra Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentFERRERI SZENT VINCE O.P.

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05
  Napi szent FERRERI SZENT VINCE O.P.

  Spanyol nemesi családból származott. A nyugati egyházszakadás idején lépett fel mint a hit rendíthetetlen hirdetője. Dominikánus szerzetes lett. Tanulmányai befejeztével Valenciában a Szentírás-magyarázat tanára lett.

  Itt kezdte térítő munkáját a zsidók között. Egyes források szerint csak Spanyolországban 25 ezer zsidót és 8 ezer mórt térített meg. Mint apostoli hithirdető bejárta Skóciát és Írországot. Fáradhatatlanul prédikált, gyóntatott, térített pogányokat, eretnekeket és hitükben lanyhákat. Észak-Franciaországban, Vannes-ban halt meg 1419 április 5-én.

  kép: Jeronimo Jacinto de Espinosa: Ferreri Szent Vince, Museo delle Belle Arti, Valencia

  http://www.katolikus.hu/szentek/0405.html

  A Szentlélektől ihletett apostoli küldetésére utal a szentmise Kezdőéneke:
  Az Úr Lelke rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Csak a bűntől mentes lélek jut el az igaz Isten-ismeretre. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel eljussunk a helyes Isten-ismeretre.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki eljöttél, hogy kiválts minket a sátán fogságából:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki a Téged szeretőket követésedre hívod:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki éberségre és felkészültségre ösztönzöl Egyházad tanítása által:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 2Tim 4, 1-5
  Az emberek éppen az eredeti bűn átka következtében szívesebben hajlanak a mesékre, mintsem a józan tanításra. A küldött feladata, hogy szavával és élete példájával állandóan a jót tanítsa és élje.

  EVANGÉLIUM Lk 12, 35-40
  Jézus a példabeszéddel nyomatékosan szorgalmazza, hogy mindig készen kell állnunk, és nem szabad a felkészülésünket halogatni. Aki szüntelenül készen áll, azt meglepetés nem érheti soha.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Isten kinyilatkoztatott Igéje megment minket a tévedéstől, és elvezet a teljes igazságra. Közös könyörgéssel imádkozzunk ihletett szavú, tudós igehirdetőkért:

  1. Érintsd meg, Urunk, sok ifjú szívét, hogy keressék az igazságot.
  2. Adj igazi tudást, hogy alázatos szívvel vegyük kezünkbe a Szentírást.
  3. Élessz új hivatásokat, akik rátermettséggel, tudással és szeretettel hirdetik igéidet.
  4. Növeld a szeretetet bennünk, hogy a szerzetesek önátadó szeretetével szeressünk Téged.
  5. Add, hogy hitvalló élettel kiérdemelhessük az örök boldogságot.

  Urunk, Jézus Krisztus! Hittel vallunk Téged a Megtestesült Igének, Aki a kinyilatkoztatásban szólt hozzánk. Kérünk, Ferreri Szent Vince közbenjárására adj értelmet, és szívünkbe olthatatlan, lángoló szeretetet, hogy szeressük és megértsük, amit a Szentírásban a Mennyei Atya üzent Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT IZIDOR PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04
  Napi szent SZENT IZIDOR PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

  Cartegnában született (Spanyolországban). Testvérei Szent Leander és Szent Fulgentius püspökök. Izidor már ifjú korában kitűnt a tudományok területén. Remeteségbe vonult, majd később bátyjával, Szent Leanderrel térítette a gótokat.

  600-ban Leandert követte a sevillai érseki székben. Kolostorokat szervezett, ezeknek szabályzatot írt. Eredményesen küzdött az arianizmussal szemben. Iskolákat állított fel, Sevillában főiskolát létesített. A toledoi nemzeti zsinaton kezdeményezésére sok új és jó törvény született. Halála előtt mindenét szétosztotta. 636-ban halt meg. "A középkor legnagyobb iskolamesterének" nevezik.
  forrás: Hankovszky Miklós

  kép: Bartolomé Esteban Murillo: Szent Izidor, 1655, Sevillai katedrális

  http://www.katolikus.hu/szentek/0404.html

  Magasztalóan szól róla a szentmise Kezdőéneke:
  Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr, megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmével.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Az igazi tudás közelebb visz bennünket az igaz Isten-ismerethez. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel eljussunk a helyes Isten-ismeretre.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk Isten örök bölcsességét:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki kinyilatkoztattad a mennyei Atya titkait:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 2Kor 4,1-2,5-7
  Jézus Krisztus azért jött, hogy szolgáljon, és életet adjon a világnak. Az apostoli hivatásban tevékenykedőknek is szolgálni kell, aki pedig az apostolok utódainak méltóságába kerül, annak minden képességével szolgálni kell Krisztus Titokzatos Testének tagjait.

  EVANGÉLIUM Lk 6,43-45
  Az emberi tettek csak akkor lesznek gyümölcsözőek, ha a szív bőségéből fakadnak. Tetteinknek összhangban kell lenniük Krisztus szavaival.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Az igazi tudomány alázatossá tesz, és Istenhez vezet. Tudós és szentéletű vezetőkért imádkozzunk közösen:

  1. Adj, Urunk, új hivatásokat, akik készséggel követik hívó szavadat.
  2. Add, hogy főpásztoraink és papjaink életük példájával vezessenek a szentek tudományára.
  3. Adj figyelmes szívet nekünk, hogy készségesen kövessük lelkivezetőnk irányítását.
  4. Add, hogy tévelygő testvéreink is eljussanak az igazság ismeretére.
  5. A szentek tudománya vezessen minket is a mennyei dicsőségbe.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te kiváló és tudós szenteket hívtál meg arra, hogy erősítsék Egyházadat. Kérünk, sevillai Szent Izidor közbenjárására adj korunknak is szent és tudós lelkivezetőket, akik gondolataink zűrzavarából elvezetnek a teljes igazságra. Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentPAOLAI SZENT FERENC REMETE

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02
  Napi szent PAOLAI SZENT FERENC REMETE

  1416-ban született a calabriai Paola közelében. 15 éves korában kapta az indítást a remetei életre, és kemény önsanyargatással, buzgó imával mélyült benne az életszentség.

  Már 19 éves korában sokan csatlakoztak hozzá. 1452-ben hozzákezdtek a templom és a kolostor építéséhez. 1474-ben "Assisi Szent Ferenc remetéi" néven IV. Sixtus pápa megerősítette a "minimiták" rendjét. A Rend a legszigorúbb böjtben, a betegek és rászorulók szolgálatára rendelte magát. A rendalapító, Paolai Szent Ferenc munkáját igen sok csoda kísérte. Franciaországban halt meg 1507 Nagypéntekén. X. Leo pápa avatta szentté.
  forrás: Hankovszky Miklós

  kép:Benedetto Luti: Paolai Szent Ferenc a köpenyén hajózik, Regionale Múzeum, Messina

  Csodatevőnk nemcsak "építő csodákat" művelt, melyekhez hasonlókat más szentekről is elbeszélnek. Ahol csak tehette, csodatevő adományát inkább a szükséget szenvedő emberek javára fordította, betegeket gyógyított és halottakat támasztott életre.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0402.html

  Méltán alkalmazható rá a Zsoltáros szava:
  Az igaz ember virágzik, mint a pálma, megsokasodik, mint Libanon cédrusa. Az Úr házában vert gyökeret, Isten házának csarnokaiban.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Mindnyájan sajátos hivatást kaptunk az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük be hivatásunkat.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a világra:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz követőidtől:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki irgalmasan lehajoltál az elfáradottakhoz és betegekhez:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE Fil 3,8-14
  Földi létünk érték önmagában is, és minden, ami létünkkel kapcsolatos, érték. Mégis, mindezek eltörpülnek és szinte értéktelenné válnak, ha a dolgokat Krisztushoz mérjük. Semmit sem lehet hozzá hasonlóvá tenni, ami felérne Krisztus ismeretével és az Ő szolgálatával.

  EVANGÉLIUM Lk 12,32-34
  Jézus az Őt követőktől teljes függetlenséget kívánt e világ vonzásától. Aki pedig az irgalmasság cselekedeteit gyakorolja, kincset gyűjt a mennyben. Isten pedig ajándékként nekiadja a Mennyek Országát.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Krisztus követésében elengedhetetlen az önmegtagadás. Az áldozatos és szeretet-szolgálatra kész lelkületért imádkozzunk közösen:

  1. Tedd érzékennyé, Urunk, szívünket indításaidra.
  2. Adj erős elhatározást, hogy állhatatosak maradjunk az önmegtagadásban.
  3. Adj résztvevő szívet, hogy észrevegyük ínségben lévő felebarátainkat, és segítsük őket.
  4. Teremts csöndet a lelkünkben, hogy tudjunk befelé fordulni.
  5. Engedd, Urunk, hogy a szentek közbenjárása Országodba vezessen minket.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te Egyházadnak korformáló szenteket adtál, hogy a válságos időkben híveidet az egyenes útra vezessék. Kérünk, Paolai Szent Ferenc közbenjárására adj új, iránymutató szenteket, akik elvezetnek Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szent GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONYURUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

  Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25
  Napi szent GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

  Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és a hit megvall éppen az, hogy Isten saját egyszülött Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.

  A megváltás művének kezdete, az angyali üdvözlet ünnepe a mai nap. Mária IGEN-je megerősít mindannyiunkat abban, hogy bátran válaszoljunk Isten akaratára, tegyük meg, amit Isten kér tőlünk.

  Eredetileg a keleti Egyház ünnepe. A római Egyház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábriel arkangyalt azért, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését. A mai napon tehát az Anyaszentegyház megemlékezik arról, hogy Isten ígérete beteljesedett; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével belenyúlt a történelembe; a Boldogságos Szűz Istenanyává lett; a második isteni Személy megtestesült. A Szent Szűz "igen" szavára elindult az istengyermeki élet.

  Mária életének legnagyobb titkát ünnepli ezen a napon az Egyház: az asszonyok közt Áldott anya lett és az "Ige testté lett". A liturgiában ezt a csodát térdet hajtva említették évszázadokon keresztül. Mai liturgiánkban a szentmise Hitvallásában a "Megtestesült ..." szavakat meghajolva mondjuk. A mai ünnepen és Urunk születésének ünnepén (Karácsonykor) a jelenlegi előírások szerint is térdet hajtunk. Ezt a titkot hirdeti naponta háromszor templomaink harangja, hívva mindenkit az "Úr Angyalának" imádkozására.

  A Názáretben lakó Máriával, József jegyesével a küldött, Gábor angyal közölte a nem remélt megtiszteltetést, Isten megváltó akaratát, Jézus csodálatos fogantatását (Lk 1, 26-38).

  Az ünnepet Rómában már a 7. században bevezették, neve "Annuntiatio Domini" volt, vagyis az Úr hírüladása. Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb ünnep. Hosszú időn át Karácsony előtt ünnepelték a milánóiak és Spanyolországban.

  kép: Leonardo da Vinci: Angyali üdvözlet, 1472-1475 körül - Uffizi képtár, Firenze

  Alapgondolat: Az Ige emberré lett miértünk, sőt Érted, mert végtelenül szeretett!

  Ez az engedelmes "igen" egybecseng azzal, amit a Zsoltáros megjövendölt a megtestesült Igéről. Ezt idézzük a szentmise Kezdőénekében:
  Így szólt az Úr, amikor a világba lépett: Íme eljöttem, hogy betöltsem akaratodat, Istenem!

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Isten örök Igéje még földi Édesanyjában sem akart találkozni a bűnnel. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lelkünkben szívesen vegyen lakást Megváltó Istenünk.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki a mindenható Isten egyszülött Fiaként jöttél:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki Szűz Mária méhében a Szentlélek erejéből testet öltöttél:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Akiről az angyal előre hirdette, hogy Országodnak nem lesz vége:
  Uram, irgalmazz!

  DICSŐSÉG

  OLVASMÁNY Iz 7,10-14; 8,10
  735 évvel Urunk születése előtt Szíria megtámadta Júda királyát. Akkor adta Isten a jövendölést, és mivel a király inkább bízott az emberekben, az isteni ígéret az Eljövendőről szólt: Szűztől születik, hogy testvérünk lehessen; szegénységben él, hogy mindenkinek mindene legyen, mert Általa "Velünk az Isten".

  SZENTLECKE Zsid 10,4-10
  Jézus Krisztus azért jött el, hogy az engedetlenség bűnét tökéletes engedelmességével meggyógyítsa. Az Ő engedelmessége egyszer s mindenkorra megváltott minket.

  EVANGÉLIUM Lk 1,26-38
  Isten elküldte Gábriel főangyalt, hogy hírüladja: elérkezett az idő, amikor beteljesedik az ígéret, amit a próféták ajkával ígért. Eljön az Ő Szent Fia, és a Szent Szüzet választotta, hogy földi édesanyja legyen.

  HITVALLÁS
  (A mai Szentmisében a Hitvallás szavaira: "Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett" - mindnyájan letérdelnek.)

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! A Boldogságos Szűz a mai napon lett Isten Anyjává. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához:

  1. Add, Urunk, hogy Szentséges Atyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat.
  2. Engedd, hogy minden ember szívében bizonyossággá érjen a felismerés: beteljesedett a próféta szava: és Velünk az Isten.
  3. Tégy készségessé minket, hogy életünk minden pillanatában örömmel valljuk: "Legyen meg a Te akaratod".
  4. Oltsd szívünkbe kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük.
  5. Add, Urunk, hogy az istengyermeki élet a Boldogságos Szűz segítségével Országodba vezessen mindnyájunkat.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te a mai napon emberi testet öltöttél. Kérünk, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk Hozzád, a mi Istenünkhöz; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentMONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ PÜSPÖK

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23
  Napi szent MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ PÜSPÖK

  Dél-Amerikában Lima érseke. Fáradhatatlanul buzgólkodott az indián bennszülöttek megtérítésén, testi-lelki nyomoruk enyhítésén. Mint jó pásztor, buzgóságával megújította Peru vallási életét.

  1538 körül Spanyolországban született. Salamancában jogot tanult. Granada kormányzója volt olyan eredményesen, hogy II. Fülöp Peru püspökségére egyedül őt találta alkalmasnak.

  Hiába tiltakozott, Líma püspökévé nevezték ki. Az indiánok testi lelki nyomorának megismerése győzte meg és 1580-ban Amerikába ment. Megtanulta az indiánok nyelvét, hiszen közöttük élt. Megalapította Dél Amerika első nyomdáját.

  Gyakran tartott eredményes zsinatot. Védte az Egyház jogait, gondozta és látogatta híveit. Gondoskodott bennszülött híveiről is. Szinte előkészítette az utat a híres paraguayi jezsuita állam, az ún. redukciók létrejöttét. Ezt azonban már nem érhette meg. 1606. március 23-án halt meg a Perui Limában.

  1726-ban szentté avatták, és a zsinati időszak után bekerült a világegyház Kalendáriumába. Munkáját eredmény kísérte és megértésre talált, mert Jézus örömhírét élete példájával mutatta meg és csak másodsorban tanításával. forrás: Hankovszky Miklós

  kép: Sebastiano Conca: Mongrovejói Szent Turibiusz limai püspök, 1726, Vatikán

  Példája: Nem tudod jövődet, ezért a legnagyobbra készülj!

  http://www.katolikus.hu/szentek/0323.html

  Isten gondviselő jóságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
  Gondot viselek juhaimra - mondja az Úr, és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket: Én, az Úr leszek Istenük!

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Újra és újra meg kell újítani belső világunkban mindent. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szolgálatunk kedves legyen Urunk, Istenünk előtt.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki szeretetből emberré lettél, és eljöttél hozzánk:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki azért jöttél, hogy megújítsd az egész világot:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Aki tanítványaidat elküldted, hogy Isten szeretetének hírnökei legyenek:
  Uram, irgalmazz!

  SZENTLECKE 2Tim 1, 13-14; 2, 1-3
  Urunk, Jézus Krisztus emberekre bízta a kinyilatkoztatás igéit. Ezt a reánk bízott kincset meg kell őriznünk, és tovább kell adni megbízható embereknek, hogy azok, akik alkalmasak rá, másokat is tanítsanak.

  EVANGÉLIUM Mt 9, 35-38
  Jézus Krisztus az Isten irgalmának követe az emberek között. Megesett a szíve az embereken, mert fáradtak és elcsigázottak voltak, mint a pásztor nélküli nyáj.

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Jézus parancsát: "Menjetek az egész világra és tanítsatok minden népet" sokan megértették és követték. A missziók ügyéért imádkozzunk közösen:

  1. Adj, Urunk, új hivatásokat, akik örömmel vállalják a küldetést.
  2. Áldd meg a missziókban tevékenykedők munkáját.
  3. Add, hogy Evangéliumod örömhíre eljusson minden emberhez.
  4. Adj erőt szavainknak, hogy mi imádságainkkal segíthessük az igehirdetőket.
  5. Valósítsd meg ígéretedet, hogy egy akol legyen és egy pásztor.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te missziós feladattal küldted apostolaidat az emberek közé. Kérünk, Szent Turibius imájára és közbenjárására hívj fiatalokat az igehirdetés munkájába, hogy növekedjen Egyházad, a Te Titokzatos Tested, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


  Istenünk, ki Szent Turibiusz püspök apostoli munkája és igazságszeretete által megszilárdítottad Egyházadat, kérünk, add, hogy szent néped folytonosan gyarapodjék a hitben és az életszentségben!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi szentSZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  19
  Napi szent SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

  Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát. Ezt a nagyszerű ajándékot szent Józseffel együtt nem csak önmagunkba zárva őrizzük, hanem megosztjuk szűkebb és tágabb környezetünkkel.

  Dávid családjából származott (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38). Mária jegyese volt, amikor az egybekelésük előtt Mária méhében fogant a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Az összeírás idején Betlehemben megszületett a gyermek Jézus. (Mt 1, 18-24; Mt 2, 1-12) A veszély elől engedelmesen Egyiptomba menekítette családját (emigrált!) majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le. (Mt 2, 13-23) Itt ács volt. Jézust 12 éves korában Jeruzsálembe vitték, de félreértés miatt nyomát vesztették, és csak harmadnap találták meg a templomban. Ezután visszatértek Názáretbe. (Lk 2, 39-52) Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt nem sokkal hunyhatott el, ám sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük.

  kép: Guido Reni: Szent József, XVII. sz.

  Példája:
  Te is ott állsz észrevétlenül a kialakuló Jézus mögött, segíts Józsefnek!

  Bár az őskeresztények szép emléket állított Szent József tiszteletének, mégis ünnepe csak a 10. századtól kezdve szerepel a nyugati naptárakban. A 9. században született reichenaui kolostor "szentek listáján" szerepel. Március 19 megünneplése a 14. században kezdett terjedni a nyugati országok templomaiban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá az ünneplését.
  József az igaz ember. Szeretete Isten iránt és Mária iránt akkora, hogy egészen megváltoztatja életét, egészen Isten akarata szerint alakítja életét. Lemond saját elképzeléséről. Ezzel a szeretettel és bizalommal akarok én is Isten elé állni.

  A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.

  http://www.katolikus.hu/szentek/0319.html

  A Szentírás szavával magasztaljuk a szentmise Kezdőénekében:
  Íme, a hűséges és okos szolga, akit az Úr házanépe fölé rendelt.

  FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
  Testvéreim! Isten az Ő Megtestesült Szent Fiát az Igaz emberre akarta bízni, és akarja bízni most is. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy érdemesek lehessünk Urunk, Jézus Krisztus szolgálatára.

  KYRIE-LITÁNIA
  Jézus Krisztus, Aki azért jöttél, hogy Ádám családját kiszabadítsd a bűn igájából:
  Uram, irgalmazz!
  Jézus Krisztus, Aki az Ígéret Fia lettél, és Dávid házába, József családjába születtél:
  Krisztus, kegyelmezz!
  Jézus Krisztus, Akiről úgy gondolták, hogy Józsefnek, az ácsnak vagy Fia:
  Uram, irgalmazz!

  DICSŐSÉG

  OLVASMÁNY 2Sám 7, 4-5a; 12-14a; 16
  Urunk, Jézus Krisztus az isteni ígéret alapján Dávid házába és az ő családjába született. Így teljesedtek az isteni ígéretek, amelyből a legutolsó a Boldogságos Szűz köszöntésekor hangzott el: Neki adja az Úristen atyjának, Dávidnak trónját.

  SZENTLECKE Róm 4, 13.16-18.22
  Jézus Krisztus Dávidnak Fia, Ábrahám Fia. Ábrahám az igaz ember példáját adta: hitt az Istennek feltétel nélkül. Utóda, a Szent Család őrzője, Szent József is igaz ember volt, mert egész létével hitt Istennek.

  EVANGÉLIUM Mt 1, 18-21.24a
  Szent Józsefről az evangélium a legnagyszerűbb elismerést mondja: Igaz ember volt. Éber figyelemmel figyelt minden mennyei indításra, és azonnal kész volt teljesíteni az Isten akaratát. Mindig mindenben úgy cselekedett, ahogy az Úr megparancsolta neki.

  HITVALLÁS

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  Testvéreim! Szent Józsefet rendelte a Gondviselés a Szent Család Őrzőjévé. Ünnepén az ő közbenjárását kérve terjesszük kéréseinket a Mennyei Atya elé:

  1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon.
  2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról.
  3. A názáreti otthon békéje töltse el családjaink életét.
  4. Szent József hite, egyszerűsége, és a Gondviselésbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe.
  5. Szent József boldog halálához hasonlóan, Jézus és Mária álljon mellettünk halálunk óráján.

  Gondviselő Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a munkás élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a Te dicsőségedre, családjaink és embertársaink javára váljék. Krisztus, a mi Urunk által.


  Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a Megváltás művét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen munkálkodjék a világ üdvösségéért!

  1. Köszönjük Neked Szent József életét! Hogy tőle minél többen hűséget, engedelmességet, beléd vetett föltétlen bizalmat tanuljunk! Hallgass meg, Urunk!
  2. Segíts, hogy példájára mi is egyszerűbbek és egyértelműbbek legyünk. Hogy szavaink és tetteink összhangban legyenek, és világos, egyértelmű beszédünk által egymást is könnyebben megértsük! Hallgass meg, Urunk!
  3. Gyógyítsd meg a családok sebeit! Add, hogy a házasság szentsége folyamatos erőforrás legyen a házastársaknak abban, hogy szentté váljanak! Hogy egymás számára a te életed közvetítői: áldás legyenek! Hallgass meg, Urunk!
  4. Áldd meg a nevelőszülőket! Áldj meg mindenkit, aki szülői szeretettel neveli mások gyermekeit! Áldd meg őket azzal, hogy nevelt gyermekeik sok sebét begyógyíthatják szeretetükkel, hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy Szent József, Jézusunk nevelő apja az édesapák példaképe legyen ma is! Hallgass meg, Urunk!
  6. A jó halál kegyelmét Szent József közbenjárására add meg mindnyájunknak! Hallgass meg, Urunk!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."