55310 ima található a honlapon, összesen 120666 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
Naponta frissül

Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Napi Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnapZelma és Rajmund, valamint Emerencia napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Napi Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap Zelma és Rajmund, valamint Emerencia napja
Napi igék

Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. (Zsolt 104,33)

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! (Jak 5,13)

Olvasmányok

Mt 8,5-13Róm 1,13-17

Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad! (Zsolt 117,1)

Lekciók: Mt 8,1-132Kir 5,1-15a

Igehirdetési alapige: 1Jn 3,10-12

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A kórházban az ablak mellett volt az ágyam. Rajtam kívül még öten feküdtek a kórteremben. Sebészet. Sokféle jajgatás töltötte be a szobát. Az ajtó mellett levő ágyon egy idősebb férfinek szörnyű műtéteken kellett átesnie. A látogatást tiltották, járványos idő volt, viszont a férfi telefonja folyamatosan szólt. Ő pedig minden családtagjának, ismerősének, barátjának, egy idő után ugyanazokkal a fordulatokkal elmesélte, hogy mit és hogyan vágtak le belőle. Bosszantott. Nem hagyott olvasni, illetlenül hangos volt. Aztán arra gondoltam, mennyien szerethetik ezt az embert. Nem lehet látogatni, de nem hagyják magára. Minden órában éreztetik, hogy vele vannak.

A Jakab-levél részlete különösen az élet vége felé fordítja arcunkat. A szenvedés idején ne engedjétek el egymást, mert mindegyikünkben meg kell hogy maradjon az a tudat, hogy Isten velünk van. Nem mindig könnyű ez, ha az ember a vég felé közeledik. De igaz ez általában is a nehezen hordozott napokra. Nem véletlenül figyel a keresztény gondolkodás halálunk órájára. Elhatározott vagyok abban, hogy mindvégig hűséges leszek? Még a következő óráról sincs fogalmam! Segítséget kérők néznek felénk. Mi is segítségre szorulunk olykor.

De mondom nektek: Isten nem hagy el minket, sem most, sem halálunk óráján.


*

Ha elgyengül lépésem,

ha elhomályosul előttem a cél,

ha nincs erőm megtalálni az utat,

ha kivész belőlem a jókedv,

ha kétségbeesem –

ne hagyj magamra, Istenem!

Adj nekem támogató kezeket!

Szerző: Koczor Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVince és Artúr, valamint Anasztáz napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Napi ige Vince és Artúr, valamint Anasztáz napja
Napi igék

Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. (Ézs 9,4)

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. (Lk 1,78-79)

Olvasmányok

5Móz 33,1-4(7.12-16)Józs 7,1-26

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Mindenki, aki háborúzni akar, azzal igyekszik áltatni magát, és győzködni másokat is, hogy akaratát a békevágy ösztönzi. Hátha egy uralkodó, egy birodalom, egy törvény, egy nyelv, egy kultúra, egyféle gondolkodásmód hozza el az örök békét – gondoljuk, pedig a történelem számtalan példája igazolja, hogy nem ez a béke kulcsa, és az emberi törekvés önmagában képtelen elhozni az örök békességet. Sokan belebuktak már ebbe, az újabb és újabb leckéknek pedig sok-sok szenvedés az ára. Mégis próbálkozunk, mert a béke iránti vágy valóban olyasmi, ami emberlétünk alapja, és amiért érdemes akár szenvedni is.

Isten fényessége azonban nem csupán leleplezi a bennünk levő, csillapíthatatlan békétlenséget, hanem a világ Világossága meg is mutatja a mindnyájunk által vágyott békességet. Jézus Krisztus útja sem mentes a szenvedéstől, ám ő mégis gyökeresen más utat jár, amely épp azt az állandó, öngerjesztő háborúskodást akarja száműzni, amely sosem hoz valódi megnyugvást. Magára véve a szenvedést, vért és verítéket hullatva, szent nevével egyesíti mindazokat, akikre a halál árnyéka vetül. Feltámadása által pedig tűzre vetett minden olyan kétségbeesett emberi megoldást, amely a halállal akart győzni a halálon. Dübörgő csizma nélkül, szelíd léptekkel őt kell követnünk a békesség útján.


*

Urunk, Istenünk, hálásak vagyunk mindent meghaladó békességedért, amelyet a Krisztusban való hit által nyerünk. Ámen.

Szerző: Pethő Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeÁgnes napja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Napi ige Ágnes napja
Napi igék

Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. (Ézs 64,7)

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon… (Jn 15,16)

Olvasmányok

Gal 5,1-6Józs 6,11-27

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Isten szeretetre teremtett bennünket. Arra, hogy szeretetkapcsolatban éljünk vele és egymással. Ezt élte át Ádám és Éva Éden kertjében, amíg hátat nem fordítottak Istennek. Az Úristen "szellős alkonyatkor sétált a kertben" (1Móz 3,8b), mint egy szerelmes, várva a találkozást Ádámmal és Évával. Még azon a napon is így tett, amikor az első emberpár bűnbe esett. Még akkor is ugyanúgy várta a találkozást, pedig tudta, hogy mi történt. De Ádám és Éva azon az estén elrejtőzött előle. Nem bíztak többé Isten szeretetében, és az egymással való kapcsolatuk is megromlott, egymást hibáztatták.

Ám Isten eredeti szándéka nem változott: szeretetre teremtett bennünket. Arra, hogy szeretetkapcsolatban éljünk vele és egymással. S hogy ez megvalósuljon, megtesz mindent. Elküldte egyszülött Fiát, aki kiválaszt és elhív minket arra az életre, amelyre Isten teremtett bennünket. Amelyben Atyánk az Isten, mi pedig szeretett gyermekei és egymásnak testvérei vagyunk. Jézus azzal formál minket, hogy felébreszti, majd egyre növeli a bizalmunkat az Isten szeretetében, hogy át tudjuk élni és ki tudjuk mondani: "Uram, Atyánk vagy te mégis!" Életünk gyümölcsei ebből a szeretettapasztalatból teremnek.


*

Atyám! Köszönöm, hogy bármit is teszek, a te szereteted nem változik irántam. Köszönöm, hogy bármit teszek, a szándékod akkor sem változik velem kapcsolatban. Köszönöm, hogy kicsorbult életem ellenére is szeretetkapcsolatra hívsz, és hívásod nem szűnik meg. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, hogy hívásodat elfogadjam. Formálj engem, hogy a nekem szánt életet élhessem. Jézus Krisztus nevében, ámen.

Szerző: Lázárné Tóth Szilvia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeFábián és Sebestyén, valamint Özséb, Sebõ napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Napi ige Fábián és Sebestyén, valamint Özséb, Sebõ napja
Napi igék

Az egek hirdetik Isten dicsőségét… (Zsolt 19,2)

Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! (Jel 14,7b)

Olvasmányok

ApCsel 15,22-31Józs 6,1-10

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nagy népszerűségnek örvend manapság az erdőfürdőzés. A japán eredetű stresszcsökkentő és immunerősítő terápia erdei kirándulás közben történik. A résztvevők megfigyelik a körülöttük lévő színeket, hallgatják a patak csobogását, magukba szívják a növények illatát, töltekeznek a lombok között átszűrődő napfényben; megérintik, illetve átölelik a számukra szimpatikus fákat, és közben figyelemmel kísérik az érzéseiket, gondolataikat.

A mai igeversek arra emlékeztetnek bennünket, hogy nemcsak önismereti túra céljából érdemes kimenni a természetbe, hanem azért is, hogy Istennel találkozhassunk. Fontos tudatosítani magunkban, hogy nem kutatóexpedícióra indulunk. Nem kell értékelnünk a látottakat, hallottakat, hanem mindössze annyi a feladatunk, hogy elmerüljünk a Teremtő szent jelenlétében. Az év leghidegebb hónapjában persze nem könnyű ráhangolódnunk erre a fajta lélekfürdőre. Nehezen mozdulunk ki, nehezen szánjuk rá magunkat a találkozásokra. Az ige mégis arra bátorít, hogy néhány percre lépjünk ki a friss levegőre. Nézzünk fel az égre, és tárjuk ki a szívünket az Úr előtt. Gyönyörködjünk alkotásában. Töltődjünk mennyei Atyánk szent jelenlétében, és dicsőítsük őt, amiért gondot visel rólunk. Hittel adjunk hálát azért is, hogy Jézusnak köszönhetően immár nyitva áll előttünk a menny.


*

Drága mennyei Atyám! Köszönöm, hogy ma is dicsőíthetlek téged megannyi alkotásod láttán. Szeretnék elmerülni szent jelenlétedben. Vágyom arra, hogy végtelen irgalmadban fürödhessen meg a lelkem. Áldom szent neved, amiért helyem lehet teremtett világodban, életem lehet egyszülött Fiad által, és Szentlelkednek köszönhetően újra rád találhatok, amerre csak járok. Ámen.

Szerző: Koch Szilvia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeSára és Márió, valamint Gréta, Margit, Megyer

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
Napi ige Sára és Márió, valamint Gréta, Margit, Megyer
Napi igék

Aki gúnyolja a szegényt, Alkotóját gyalázza, és aki a veszedelemnek örül, nem marad büntetlen. (Péld 17,5)

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. (Mt 5,7)

Olvasmányok

Róm 9,31-10,8Józs 5,13-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Történt, hogy egy mozgássérült-parkolóban leparkolt egy oda nem illő autós. Mire visszatért, kocsiját teleragasztották kis papírkákkal, és a tömeg nevetve nézte, hogyan próbálja megszabadítani autóját a cetliktől, hogy el tudjon hajtani.

Sokan bólintanak: igen, így kell bánni azzal, aki érzéketlenül elveszi a gyengéktől a helyet. Engem mégis undor fogott el az erről szóló videót látván. Először is, mi a fontosabb: az, hogy mielőbb elálljon onnan – amit a papírhalom nem engedett –, vagy hogy megalázzák a szemtelent? Másrészt azt éreztem: aki gúnyt űz belőle, a kétségtelenül bűnösből, az jobbnak, erősebbnek érzi magát, és megteheti, hogy móresre tanítja a vétkest. Nincs jobb érzés, mint erkölcsileg a másik fölött állni.

Miért, hogy szívem a mellé állt, aki a hibát elkövette, és nem azok mellé, akik emiatt kigúnyolták? Nem hiszem, hogy igaza volt; segítenünk kell mozgásukban korlátozott embertársainkat, nem véletlenül tartanak fenn nekik külön parkolót. De azt sem hiszem, hogy az igazságot megalázással el lehet érni. Ha úgy érzem, jobb vagyok a másiknál, és kigúnyolhatom őt, mennyivel vagyok jobb nála, aki azt hitte, ő is fölötte áll a szabályoknak? A gúny nem old meg semmit, nem gyógyít be sebeket. Lehet, hogy annak van igaza, aki erre azt mondta: "Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lk 23,34a)


*

Add, Urunk, hogy ne nekünk legyen igazunk, hanem mi legyünk az igazságé. Add, hogy ne gúnyoljuk azt, aki eltévedt, ne érezzük erkölcsi fölényünket. Add, hogy a szegény tekintetében téged lássunk, a bűnös szemében a sajátunkat. Segíts olyan irgalommal tekinteni másokra, amilyen irgalommal te látod a mi hibáinkat, bűneiket, elveszettségünket. Légy hozzánk irgalmas, hogy ne váljunk irgalmatlanná. Ámen.

Szerző: Hegedűs Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igePiroska, valamint Margaréta, Margit napja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
Napi ige Piroska, valamint Margaréta, Margit napja
Napi igék

Pásztorold botoddal népedet…! (Mik 7,14)

A juhok követik [a pásztort], mert ismerik a hangját. (Jn 10,4)

Olvasmányok

Mk 2,23-28Józs 4,1-5,1

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Szeretek a gyermekekkel játszani. Egyszer, egy táborban azt játszottuk, hogy úgy kell továbbadni csukott szemmel egy kagylókkal teli zsákot, hogy egy csörrenés se hallatszódjon. Mondanom sem kell, a gyermekek teljes csöndben figyelve vettek részt a játékban. Másszor egy önként jelentkezőnek kellett bekötött szemmel felismernie a megváltoztatott hangon megszólaló gyermek hangját, és úgy kitalálni, ki is lehet az valójában. Játék a hangokkal – madárhangok, állathangok felismerése mind-mind jó kihívás a gyerekeknek, fiataloknak. Megvallom, sokszor nehezen megy, de mind tanulunk belőle. Olyan világban élünk, amelyben ha a táskámban óra alatt csak egyet is pittyeg a telefonom, biztosan lesz egy tanuló, aki felkiált: "Tanárnő, üzenete jött!" Ezt azonnal meghallja, és nem hagyja szó nélkül a mai ifjúság.

Csengőhangok világában élünk, de vajon tudunk-e csendet teremteni magunk körül? Olyan csendet, ahol nem félünk szembenézni önmagunkkal, ahol nem kapcsolunk be azonnal valami zajt, hogy ne maradjunk egyedül. Nagyon is kell nekünk a csönd, az ige, ahol találkozunk Urunkkal, és figyelünk rá, az ő hangjára, az ige üzenetére, útmutatására, vezetésére. Vigyázzunk a "belső szoba" csendjére. Figyeljünk az Úristenre, szavára, kérjük a Lélek vezetését életünkre, gyermekeink életére.


*

Mennyei Atyánk, segíts bennünket ahhoz, hogy mindennap csendességben, igédből épüljünk fel, útmutatást kapva. Szeretnénk a te Lelked vezetése által eltölteni a mai napot is: meglátni feladatainkat, végezni munkánkat, szeretni szeretteinket. A te hangod és vezetésed nélkül sehol sem lennénk. Kérünk, pásztorolj bennünket, vezesd életünket, gyülekezetünket, ahova tartozunk. Ámen.

Szerző: Balog Eszter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige Antal és Antónia, valamint Örs napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
Napi ige  Antal és Antónia, valamint Örs napja
Napi igék

Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni…! (Zsolt 147,1)

Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. (Ef 5,19)

Olvasmányok

5Móz 5,1-7(8-21)Józs 3,1-17

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A keresztény ember Isten örök hűségéről és irgalmáról énekel. Őt áldja és dicséri éjjel és nappal. Az ilyen ének, a szent harmónia testvéri közösséget formál az Úrban bízók között. Nem véletlenül mondta a mi Lutherünk, hogy a muzsika bosszantja az ördögöt, aki épp az ellenkezőjét akarja. Azt, hogy béke és harmónia helyett inkább harag és viszály legyen köztünk.

Luther Márton a teológia után a zenét tartotta a legtöbbre. Augustinushoz hasonlóan ő is mondta: "Aki énekel, kétszeresen imádkozik." Isten népének minden korban megvoltak a maga énekei. Ezek adott esetben komoly veszélyt is hordoztak, sokan inkább elhallgattatták volna őket. Egykor Jézus tanítványait is rendre akarták utasítani az "ellenfelek". De nem tudták, hisz "amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj" (Lk 6,45b).

Mi sem lehetünk elhalkuló, néma közösség. Isten gyermeke nem lehet hálátlan. Gondoljunk bele, milyen rideg, hideg ott a családi élet, ahol egy finom ebéd után nem mondanak köszönetet! Milyen rideg és hideg ott a keresztény egyház, ahol nem tudunk Istennek dicséretet mondai és megtartó irgalmáért hálát adni! Gazdagon megajándékozottként soha ne feledjük el az ajándékozót. Ahol az ő dicséretében forr össze szív és lélek, ott béke és öröm van. Onnan távol marad az ördög, mert épp ezt nem bírja elviselni. Bizony, jó a mi Istenünkről énekelni!


*

Uram, oly sokszor megbénít a világ zaja, hogy megfeledkezem rólad és örök hűségedről. Sokszor elakad a szavam, megbicsaklik nyelvem, elszorul a szívem. Csendben vagyok, pedig szent neved dicséretére és magasztalására hívtál engem. Nyisd meg szívem a hálára. Adj új éneket számba, amely egyedül rólad tanúskodik, és add, hogy soha ne maradjak el a téged dicsérők kórusából. Teremts köztünk békét! Ámen.

Szerző: Weltler Gábor

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnapGusztáv, valamint Marcell napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16
Napi Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap Gusztáv, valamint Marcell napja
Napi igék

Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! (Zsolt 105,4)

Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. (Lk 11,10)

Olvasmányok

Jn 2,1-111Kor 2,1-10

Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

Az egész föld leborul előtted, Uram, és zengő énekkel áldják nevedet. (Zsolt 66,4)

Lekciók: Jn 2,1-112Móz 33,17-23

Igehirdetési alapige: Tit 1,1-4

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Folyamodjatok! Ízlelgetem a szót. Egy nagy folyó képe jelenik meg előttem, amely komótosan hömpölyög medrében. A folyam sok-sok víz folyamatos helykeresése, áramlása. A víz és a folyómeder összetartozik, egyik sincs a másik nélkül. A víztömeg halad az útján, célja felé tart: tengerbe vagy óceánba torkollik végül.

Nincs ember a földön, aki ne folyamodna: mindnyájunkban ott áramlik, árad az élet. Születésünktől fogva – mint a folyók, folyamok – keressük a medrünket, helyünket. Keressük az Életet, Istent. Hozzá folyamodunk. Tőle indulunk el, és végül, utunk végén – hisszük – szeretetébe érkezünk.

A Szentírás az Istenhez folyamodók nagy könyve. A bibliai emberek értették a lényeget: az életünk szüntelen keresés, vágyakozás Isten arcának látására. A zsoltáros arra hívja Izrael közösségét, hogy nyíljanak meg az Isten igéjével, jelenlétével való találkozásra. Bár Isten arcát közvetlenül senki sem láthatja, ez az orca mégis vonz bennünket, vágyat ébreszt, keresésre késztet, és az áldás, a valóságos élet ajándékával vár.

Az Újszövetség tanúságtételében a názáreti Jézus Isten felénk forduló arca. Ő maga az Élet áramlása – bennünk is. A ma felhangzó, nekünk szóló jézusi ígéret arra bátorít minket, hogy Isten szerető hatalmához mindig folyamodhatunk. Életfolyamunk vele és nála célba ér.


*

Az Élet Istene árassza rád ma is áldását!

Erősítse meg hitedet hűséggel, bizakodással és bátorsággal.

Táplálja szíved mély vágyakozását az élet teljességére.

Adjon szavaidnak mélységet, mai találkozásaidhoz nyitottságot, tetteidhez bölcsességet.

Emlékeztessen arra, hogy a szeretet medrében szüntelenül úton vagy célod felé.

Ragyogjon rád ma is Isten arcának, Krisztus szeretetének világossága!

Szerző: Varga Gyöngyi

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeLóránd, Lóránt, Itala, Mór, Pál, Roland

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15
Napi ige Lóránd, Lóránt, Itala, Mór, Pál, Roland
Napi igék

Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. (Ézs 53,5a)

Mert [Isten] azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. (2Kor 5,21)

Olvasmányok

Mt 4,12-17Józs 2,1-24

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A minap hallottam egy szaftos kis pletykát! Nem áll szándékomban továbbadni, ennél sokkal jobban izgat a pletyka valódi természete. Vajon mi húzódik meg a fülbe súgott meghökkentés izgalmasan bizsergető érzése és a jól informált szerepében tetszelgő ember gellert kapott tudásmegosztása mögött? Arra jutottam, hogy minden hozzánk eljutó botrány – legyen az közízlés elleni vétek vagy égbekiáltó normaszegés – először a bennünk élő igazságérzetet küldi padlóra, majd felkelti sokszor be nem vallott irigységünket is. Ezért mi sietve keresünk támogatókat, akikkel együtt könnyebben megy az ítélkezésbe átcsapó önigazolás.

Ézsaiás minden idők létező legnagyobb botrányát tette közkinccsé, amikor Isten megváltást hozó, szenvedő Szolgájáról beszél. Olyan páratlan szépségű, tökéletes személyleírással rajzolja meg Krisztus alakját, hogy az a maga nemében teljesen egyedülálló. Minden szépirodalmi, lelki értéke ellenére többszörösen botrányos e történet. Ez az isteni normaszegés, amelyben a szent bűnné és átokká lett, hogy a bűnös igazzá legyen, sőt semmivel nem helyettesítő békére találjon.

De éppen ekkora botrány látni azon keveseket, akik már részesültek ebből az isteni kegyelemből, elfogadták Isten szeretetét, mégis magukba zárják azt, ahelyett, hogy a világ gyógyulására továbbadnák.


*

Tedd, Uram, nyitottá fülemet örömüzeneted meghallására, hogy jó híred üzenete eljusson hozzám. Tégy szabaddá engem minden ítélkezéstől, és nyisd meg lelkemet kegyelmed elfogadására, hogy gyönyörködjem szabadításod örömében. Add meg nekem a szelídség és a békesség Lelkét, amely túláradó szereteted hiteles tanújává tesz. Ajándékod örömében áldalak téged! Dicsőség neked Urunkért, a Krisztusért! Ámen.

Szerző: Szarka István

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeBódog, valamint Félix, Vidor napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14
Napi ige Bódog, valamint Félix, Vidor napja
Napi igék

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. (Zsolt 126,3)

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. (Ef 1,3)

Olvasmányok

Lk 12,49-53Józs 1,1-18

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Párbeszéd az, amikor meghallgatom a másikat, és érzem azt, hogy engem is meghallgatnak. Hogy ez milyen nehéz feladat, az idegen nyelv tanulása közben lett számomra nyilvánvaló, amikor a tanulási gyakorlat szerint el kellett ismételni, mit mondott a másik fél, majd csak utána reagálni az elmondottakra. A rögzült válaszadási rutin bizony nagyon kevés időt hagyott a meghallgatás figyelmére.

A párbeszédes lelkület a zsoltárok sajátossága, mert nemcsak egyoldalúan beszél Isten munkálkodásáról, hanem meghallgatja a másik felet is. Velük és velünk tett hatalmas dolgokat az Isten, hirdeti a 126. zsoltár éneke. Ebben a refrénben ott láthatom más emberek és népek örömét, amely saját bizonyosságom derűje is. Ezt az áldást láttatja az apostol, amikor Krisztus közelségében éli meg Isten országának mennyei és földi távlatát. Azt a világot, ahol a mennyei és földi közösség párbeszédében együtt valljuk: "Hatalmas dolgot tett velük/velünk az Úr!"

Közös örömünk segítsen bennünket a párbeszéd művészetére, amelyben egymást meghallgatva tudunk Isten csodájáról énekelni. Legyőzve megszokott válaszadási mechanizmusokat, merjünk megismételni mások hitvallását, amikor velük cselekedett hatalmas dolgokat az Úr.


*

Urunk, Istenünk! Téged kérünk, adj nekünk türelmet mások meghallgatására. Neked adunk hálát, hogy bennünket és másokat is Krisztusban megjelenő jóságoddal elhívtál a közös örömre. Add, hogy együtt láthassuk Isten munkálkodásának csodáját, amelyben az Örökkévaló elhív és kiválaszt, megőriz és megerősít. Add, hogy ez a közös ének minél többek hitvallása legyen. Ámen.

Szerző: Solymár Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVeronika, valamint Csongor, Vidor napja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13
Napi ige Veronika, valamint Csongor, Vidor napja
Napi igék

Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten! (Zsolt 70,5b)

A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. (Róm 15,5-6)

Olvasmányok

Ef 1,3-10Jn 4,43-54

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Egy idősebb embertől hallottam egyszer, hogy amikor házasságot kötött feleségével, megegyeztek. Az egyezség értelmében a kis döntéseket az asszony hozza majd meg, a nagy döntéseket a férfi. "Ötven éve élünk együtt, és még nem került sor nagy döntésre" – fejezte be humorosan a beszámolót.

A Római levél szavai alapján a döntések és azok jelentősége kerül most előtérbe. Pál apostol a megelőző hosszabb gondolatmenetben a keresztény emberek egymásrautaltságáról beszél. A hitben erősek többletfeladataként határozza meg a gyengébbek, erőtlenebbek támogatását. Ha pusztán erkölcsi buzdításként szerepelne levelében az erősebbek gyengéket támogató kötelessége, biztosan egyoldalúnak éreznénk szavait. Arra gondolhatnánk, nem is olyan egyszerű meglátni vagy kideríteni, hogy ki erős és ki gyenge egy adott élethelyzetben. Az az erős, akinek van ereje ragaszkodni a megszokott úthoz? Vagy ennél még erősebb az, aki a megszokott út ismeretében újabbakat, ismeretleneket és veszélyesebbeket is kész vállalni? Hol és mi lehet a végső szempont az egymásra utaltak kapcsolatában? Válasza mindenki figyelmét egyértelműen egy irányba fordítja. Nem az erő és erőtlenség vagy a kis és nagy dolgok közti döntés a feladatunk, hanem annak felismerése, hogy mindannyian ugyanabból a forrásból élünk és merítünk erőt.


*

Mennyei Atyánk! Életünket szabályok között éljük. Vannak számunkra előnyösebb és hátrányosabb, könnyebben és nehezebben vállalható, átláthatóbb és érthetetlen szabályok. Kérünk, adj erőt, hogy túlláthassunk az életünket kordában tartó szabályokon, és mindenek mögött elfogadjuk türelmes és vigasztaló szeretetedet, hogy gyermekeidként egyetértésben élhessünk. Ámen.

Szerző: Béres Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeErnõ, valamint Erna napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
12
Napi ige Ernõ, valamint Erna napja
Napi igék

De az Úr igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! (Jer 10,10a)

Így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. (Mt 11,25)

Olvasmányok

Róm 8,26-30Jn 4,27-42

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A tudomány bizonyította, hogy ez igaz: "Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől…" Hogyan? Úgy, hogy mindig van mit keresni, felfedezni, megfejteni, kutatni. Az elrejtettség végtelen. Mennyi minden van egyetlen sejtben vagy történelmi fordulatban! Általában különösen értelmes emberek foglalkoznak tudománnyal, és bármilyen fejlett is emberiségünk, a tudományos kutatásoknak nincs vége. A tudósok isteni részletességgel képesek feltárni mikro- és makrovilágunk működésének csodáit, és ebben az egymást meghaladó nézetek dinamikája is figyelemre méltó. Ennek ellenére Istent közvetlenül nem fogják megtalálni. Nem is ez a lényeg. Hanem minden, ami ebben a folyamatban a szó mindenfajta értelmében isteni. Ehhez pedig nem kell kutatónak lenni.

Jürgen Moltmann teológus szerint elég, ha felébresztjük magunkban az összes létező érzéket Isten iránt. A látást, hallást, tapintást, ízlelést, szaglást, no meg a hatodik érzéket is. Az Úr közel van! No de milyen közel? Amennyire Krisztus bennünk van. Augustinus írja: Isten közelebb áll hozzánk, mint amennyire mi saját magunkhoz közel lehetünk. Dorothee Sölle szerint pedig a misztikus istentapasztalatnak legalább öt alakja lehet: a természet, az erotika, a szenvedés, az öröm és a közösség. A legegyszerűbb embernek is elérhető Isten.


*

Istenünk, köszönjük az érzékeinket, ösztöneinket, érzéseinket, amelyekkel embertársainkhoz kapcsolódhatunk. Kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy még jobban felerősödjenek érzékeink, ösztöneink, érzéseink a veled való szorosabb kapcsolat megtalálásának érdekében. Add, hogy közelebb kerüljünk hozzád minden lélegzetvételben, ölelésben, fájdalomban, ízben, illatban és gyönyörűségben. Ámen.

Szerző: Gombkötő Beáta

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."