23710 ima található a honlapon, összesen 31795 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni ötödik vasárnapIzabella és Dalma, valamint János napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  12

  Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is… (Dán 9,7)

  Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka… (Ef 2,8)

  Szentháromság ünnepe utáni ötödik vasárnap

  Olvasmányok: Lk 5,1–11 és 1Kor 1,18–25

  Lekció: Lk 5,1–11
  1Móz 12,1–4a

  Igehirdetési ige: 1Pt 2,9–10

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Adrian Plass meséli önéletrajzi írásában, hogy élete derekán, amikor minden összeomlott körülötte és benne, azon gondolkodott, hogy vajon mi az, amit magáénak mondhat, amivel büszkélkedhet. Ahogy (abban az időben) sok embernek a pénztárcájában voltak fényképek szeretteiről, esetleg kedvenc háziállatáról, házáról, hogy az asztalra kitéve megmutathassa az érdeklődőknek, úgy ő is gondolatban kinyitotta a saját tárcáját, hogy szemügyre vegye összegyűjtött „vagyonát”, hogy tisztába tegye, mit is tudna Isten pultjára kiteríteni. Egyszerre volt ijesztő és gyönyörűséges, amit talált: egy Jézus-portré – és semmi más. Ebből a helyzetből kezdett vele új életet a Szentlélek, és lett milliók számára áldást közvetítő keresztény író…

  Valahogy újra és újra teret nyer az a gondolat bennünk, hogy „mentális tárcánkban” van annyi kisebb-nagyobb címletű mennyei valuta (fáradozás, jó szolgálat, jótett, vallásos gyakorlat), hogy amikor Isten előtt kell kinyitni tárcánkat, majd tudunk fizetni szeretetéért, kegyelemért, örök életért. De semmink sincs, csak az a szent portré! És ez elég nekünk, mert „kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka”.

  *

  Uram, Jézusom! Ajándék, hogy megismerhettelek, hogy hallgathatlak téged, és beszélhetek hozzád, veled élhetek, és munkálkodhatok érted. Van valami mélyen bennem lévő ösztön, amely meg akarja kérdőjelezni ezt. Ezért kérlek, győzz meg újra és újra, hogy akaratod szerint mindez tényleg kegyelmed valódi és ingyenes ajándéka számomra – ebben van az én örömöm és erőm. Ámen.  Szerző: Sefcsik Zoltán

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeNóra és Lili, valamint Benedek, Piusz napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  11

  Az Úr erőt ad népének… (Zsolt 29,11)

  Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak… (ApCsel 4,13)

  Olvasmányok: Jón 4,1–11 és 1Kir 18,25–46

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Emlékszem rá, amikor Pécsett konfirmációi órára kezdtem járni. 1976-ot írtunk. Balikó Zoltán bácsi első dolga volt, hogy az eszünkbe vésse azt a törvényt, amelyik a vallásszabadságról szól, hogy tudjuk, semmi bántódásunk nem eshet azért, mert templomba járunk. Mégsem biztatott bennünket bátorságra, arra, hogy megvalljuk feltétlenül bárkinek, hogy hova jövünk. Inkább óvatosságra intett bennünket, nehogy veszélybe sodorjuk magunkat a hitünk miatt.

  Péter és János Jézus nevében meggyógyított egy sánta férfit az Ékes-kapunál, és amikor csodálkozva állták körül őket, bátran tettek vallomást Jézusról, a megfeszített és feltámadott Úrról. Izrael vallási vezetői börtönbe vetették, másnap pedig kihallgatták őket. Péter és János biztosan tudták, hogy akár az életük is veszélyben foroghat, mégsem vallottak mást, csakis az igazat, Jézus nevében cselekedtek. „Egyedül Jézusban van üdvösség” – vallották. Péter és János bátorsága még az ellenségeiket is ámulatba ejtette.

  Könnyű nekem Jézusról beszélni, lelkész vagyok, ez a dolgom, és semmi bántódás nem ér a hitem miatt. Emberileg mégis elképzelhetetlennek tartom, hogy ekkora bátorságom legyen. Ha szükség lesz rá, tudom, egyedül ő adhat nekem erőt ahhoz, hogy bátran beszéljek róla.

  *

  Jézusom, köszönöm, hogy még sosem volt szükség arra, hogy a hitemről ellenséges közegben valljak. Adj nekem a kellő időben bátorságot ahhoz, hogy rólad beszéljek, mert tudom, nélküled a rettegés és a félelem kerítene hatalmába. Add, hogy én is meglássam, hogy a te neved minden emberi hatalomnál erősebb. Ámen.  Szerző: Heinemann Ildikó

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAmália, valamint Alma napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  10

  Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. (Zsolt 145,4)

  Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. (2Kor 4,15)

  Olvasmányok: Fil 2,1–5 és 1Kir 18,1–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Nem olyan régen jártam egy több száz éves templomban. A falakon régi, éppen megmentett festmények díszelegtek. A padok szépen le voltak takarítva. Minden a helyén volt. A templom illata visszahozta a múltban történt eseményeket. Egy mély levegővétel alatt megelevenedtek a több száz éven keresztül hétről hétre lezajló misék, istentiszteletek. Csak egy pillanat volt az egész, de abban benne volt minden. Láttam a gregoriánt éneklő tömegeket. Hallottam a kvintpárhuzamot. Láttam szépen kiöltözött parasztembereket, láttam grófokat. Hallottam az Erős vár a mi Istenünket. Láttam az oltárnál térdeplők könnyes szemét. Láttam esküt tevő hitveseket. Gyerekeket, akik részesültek a keresztség szentségében. Mosolyokat. Reményteljes arcokat. Bizakodó embereket. Élő köveket, akik nemzedékről nemzedékre dicsérik az Isten műveit és hirdetik hatalmas tetteit.

  A két gondnokasszony szívesen mesélt a múltról, a fénykorról. Tanúságot tettek róla, hogy tudják, minden értük van, azért, hogy Isten kegyelme sokasodjék. Ma már csak pár ember jár kéthetente ebbe a templomba. Fogyunk. Szomorú érzés ez, de éppen ez a nagy feladatunk. Ezen az érzésen felülkerekedni, és hirdetni a megtapasztalt isteni kegyelmet, hogy ennek ellenére minél többen hálát adhassanak az Isten dicsőségére.

  *

  Urunk Istenünk, amikor végiggondoljuk, hogyan tartod fenn a benned hívők közösségét, olykor nem látjuk a te sokkal nagyobb terveidet, és nem azt érezzük, hogy a kegyelem sokasodik, hanem a csökkenő számok miatt szomorkodunk. Kérünk, segíts minket érezni, hogy a te terved sokkal nagyobb, mint a miénk, és hogy te szüntelenül munkálkodsz a kicsiny gyülekezetekben is. Ámen.  Szerző: Szemerei Gábor Benjamin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeLukrécia, valamint Hajna, Marina, Vera napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  09

   

  Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk… (2Kor 3,12)

  Olvasmányok: 1Kor 12,19–26 és 1Kir 17,17–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Oltalom és reménység. Ez a két szó nemcsak tartalmában áll közel egymáshoz, hanem a Szentírás két nagy egységének meghatározó jellemzője is. A kiválasztott népet Isten oltalma tartotta meg a legnehezebb időkben, míg az Újszövetségben a megváltás és örök élet reménysége bontakozik ki.

  Aki megtartó védelem alatt él, annak tapasztalatból van reménysége, bizalma, jövőbe vetett hite. Azonban ha leegyszerűsítve, automatikus tényként kezeljük Isten jelenlétét és ajándékait az életünkben, az hamis biztonságérzetet adhat, ha nem akarata szerint élünk.

  Valóban bármit megtehetünk, mert Isten a védelmezőnk, Krisztus a Megváltónk? Nem. Sem Isten, sem Jézus nem tett ilyen ígéreteket. Urunk a saját akarata ellen nem fog cselekedni. Sőt, a Szentírás kendőzetlenül ismerteti az Istentől kapott védelmező korlátokat átlépő emberek történeteit. Urunk ajándékai felelősséget is helyeznek ránk; ne feszegessük ezeket, hanem magunk és mások javára is éljünk velük. Hogy minél többen megtapasztalhassák szavaink és tetteink által Isten jelenlétét az életükben.

  *

  Urunk, köszönjük, hogy neked évezredeket átívelően terved van velünk. Gondod van ránk, és ezért biztonságban érezhetjük magunkat. Kérünk, add, hogy felelősségteljesen tudjunk élni: gondolkodni, szólni és cselekedni, rólad hitelesen bizonyságot tenni ma is és holnap is, életünk minden napján. Ámen.  Szerző: Grendorf-Balogh Melinda

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEllák, Aliz, Edgár, Elza, Erzsébet, Kilián, Teréz

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  08

  Azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének… (Ézs 29,14)

  Sokan hallgatták [Jézust], és álmélkodva így szóltak: Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? (Mk 6,2b)

  Olvasmányok: Mk 11,(20–21)22–26 és 1Kir 17,7–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Minden vágyam az, hogy a körülöttem élők, családom, gyülekezetem tagjai ráeszméljenek, rácsodálkozzanak arra, hogy hatalmas Istenünk van. Hogy egyik ámulatból a másikba essenek, mit tesz értünk a mi Urunk. Hogyan vesz körül jóságával, irgalmával, hogyan igazgatja útjainkat.

  Minden vágyam az, hogy újra és újra megtapasztaljuk, a mi Urunk Lelke által köztünk és bennünk van, és általunk cselekszik. Ahogy kétezer évvel ezelőtt ámultak és csodálkoztak Jézus Krisztus tanítását hallgatva, tetteit látva, úgy álmélkodhatunk mi is az ő hatalmán, irgalmán. Csak legyen vágyunk jelenléte tapasztalására! Csak legyen szemünk cselekedetei meglátására! Legyen fülünk tanítása meghallására!

  „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” – mondta Jézus Krisztus. Kérjük, hogy tisztítson meg minket önzésünktől, önigazságunktól, az önmagunkban bízástól, szeretetlenségeinktől. Hogy önmagunk helyett őt keressük, hívjuk és lássuk. Saját útjaink, saját megoldásaink erőltetése helyett legyünk nyitottak és üresek az ő jelenléte, megoldásai felismerésére, befogadására.

  Jézus Krisztus tőlünk sincs távolabb, mint az őt körülvevő sokaságtól kétezer évvel ezelőtt. Előlünk sem szeretné elrejteni magát, hanem szeretné feltárni, kinyilvánítani hatalmát, irgalmát értünk, szabadításunkra, neve dicsőségére.

  *

  Urunk, vágyunk jelenlétedre, vágyunk csodáid megtapasztalására, hűséges tetteid átélésére. Vágyunk arra, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy életünk a te kezedben van. Hadd éljünk néped tagjaiként, benned bízó gyermekeidként. Segíts, hogy szavad hallása, cselekedeteid látása mindennél fontosabb legyen számunkra. Segíts, hogy ne érjük be kevesebbel, mint hogy a te nyomodban járhassunk életutunkon. Hallgass meg minket, Urunk!  Szerző: Karl Jánosné Csepregi Erzsébet

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeApollónia, valamint Cirill, Polla napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  07

  Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. (Zsolt 31,23)

  Egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson… Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! (Mk 10,46–48a.49a)

  Olvasmányok: 2Kor 2,5–11 és 1Kir 16,29–17,6

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Aki hallotta Isten hangját, kapcsolatban élt vele, annak nincs ijesztőbb gondolat, mint az elszakadás. A kevélység, a bűn éket ver az ember és Isten közé. Egyik legfájdalmasabb mondata ez a Szentírásnak: „Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre.” (1Móz 4,16)

  Sokan élnek ma – mily fájdalom – „Édentől keletre”. Templomban, gyülekezetben ülni vagy éppen szolgálni is lehet „Édentől keletre” állapotban. Mégis megtörténhet a csoda: az elhagyott, megvetett, lecserélt Isten jön utánunk, értünk! Bartimeus nem azért gyógyult meg, mert hangosan kiáltott. Sokan kiáltoznak, böjtölnek, sírnak, mégsem történik velük semmi. A gyógyulás titka Jézus jelenléte. A Szabadító arra járt. Jerikóban, vagy ha tetszik, Édentől keletre. Egész világunk Édentől keletre van, messze az Úrtól.

  Ő döntött a mennyekben felőlünk. Kegyelmes döntést hozott. Ő keres, hívogat, alászáll az emberi élet mélységeibe. Isten akarata ma is ez: „…mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” (Mt 18,14)

  *

  Jézusom, néha nagyon messze vagyok tőled. Nagyobbnak érzem ilyenkor bűneimet, hitetlenségemet kegyelmednél. Pedig hányszor olvastam igédben, hogy te nagyobb vagy a szívünknél! Nagyobb a távolságnál, a gonosznál, a lelki vakságnál. Köszönöm, hogy ma megint közel jöttél. Te még mindig nem adtad fel. Itt vagyok, Uram. Ámen.  Szerző: Szeverényi János

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeCsaba, valamint Mária, Marietta, Matild, Tilda

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  06

  Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,12)

  De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem… (Róm 5,20b)

  Olvasmányok: Gal 6,1–5 és 1Kir 14,1–20

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az életellenes bűncselekmények elkövetői évekre búcsút kell mondjanak szabadságuknak. Aki harmadjára követ el erőszakos bűntettet, életfogytig is börtönben maradhat. Ahol megnövekszik a bűn, ott a törvény teljes szigorával lép fel.

  Helen Prejean katolikus nővér az Amerikai Egyesült Államokban sokat küzdött a halálbüntetés eltörléséért. Ments meg, Uram! címmel megjelent könyvéből megrendítő film készült. Helen egy halálbüntetésére váró férfi lelki vezetője volt annak utolsó hónapjaiban. Azé, aki aljas indítékkal és különös kegyetlenséggel ölt. Egyikük megtestesítője a megnövekedett bűnnek, a másik a kiáradt – érthetetlen – kegyelemnek.

  A társadalom a maga védelmében eltávolítja önmagától a közösségnek ártókat. A szülők is óvják gyermekeiket: tartsák magukat távol a rossz társaságtól. Mit tesz Isten a bűnökkel és a bűnösökkel? Az Úr nem kiemeli a bűnöst vagy kiiktatja a bűnt, hanem irgalmával avatkozik közbe. A megnövekedett bűnre az isteni válasz a kegyelem kiárasztása. A teljesen elveszett emberiség nem az Úr haragjával, hanem az ő mentő szeretetével találkozhat Krisztusban. Urunk gyógyítani akarja a világot, s teszi ezt velünk is. Isten Báránya elhordozza a világ bűnét. Felvitte a keresztre, elszenvedte azok büntetését. Eljött, hogy megértsük: megvallott bűneinket jó messze veti el tőlünk.

  *

  Uram, bocsásd meg, hogy magamnál tartom mások bűneit, olykor azokat felhánytorgatva, azok miatt megsértődve.
  Uram, bocsásd meg, hogy görcsösen kapaszkodom a saját bűneimbe, kétségbe vonva szabadító szeretetedet.
  Uram, segíts rajtam, hogy kegyelmedhez meneküljek lelkem terheivel. Ámen.  Szerző: Lázárné Skorka Katalin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnapEmese és Sarolta, valamint Antal napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  05

  Vigadjatok és örüljetek az Úrnak, a ti Isteneteknek! (Jóel 2,23a)

  [Krisztus Jézusban, a mi Urunkban] van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. (Ef 3,12)

  Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap

  Olvasmányok: Lk 6,36–42 és Róm 12,17–21

  Lekció: Lk 6,36–42
  1Móz 50,15–21

  Igehirdetési ige: Róm 2,14–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Pál apostol mintegy csodálatos kegyelmi ajándékot lát, hogy ő, aki Jézus Krisztus üldözője volt, aki mindannak, amit most hirdet, elnyomója akart lenni, ő maga Krisztussal való találkozása után a maga elesett formájában is nem mást vall, csak ezt a csodát. Nem tud már mást hirdetni. Nem marad minden ugyanúgy a Krisztussal való találkozás során. Pál önmaga példájával erősíti meg mindezt. Mégpedig azt az örök üzenetet, azt az evangéliumot, amely nem változik, amely örök. Ő, az üldöző nem riadt vissza akkor sem, amikor ő maga is üldözötté vált, hanem megmaradt a Krisztus mellett, hiszen megtapasztalta az életet átformáló és életet megújító erejét, s mindennek hírül adójává, továbbvivőjévé válhatott, ahogyan azt írja is: „…többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). S teszi ezt most úgy, hogy valóban mindenkinek hirdeti ezt.

  Mindez ugyanezzel az erővel hat ránk is Isten kegyelméből. Isten igéje, evangéliuma szól napról napra hozzánk, és így a mi életünket is ő formálja át. Ezzel válhat számunkra is egy új életnek az alapjává, és mint vezérfonál, ott van életünk minden egyes napján.

  *

  Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked evangéliumod ajándékáért, hogy napról napra megszólít bennünket. Add, hogy mindig meríteni tudjunk belőle, és életünk formálójává váljon. Ámen.  Szerző: Pfeifer Ottó

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeUlrik, Aliz, Babett, Berta, Elza, Erzsébet,

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  04

  Így szól az Úr: Hozzátok fordulok, megszaporítalak és megsokasítalak benneteket, és fenntartom veletek szövetségemet. (3Móz 26,9)

  Mert Istennek minden ígéretére őbenne [Krisztus Jézusban] van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. (2Kor 1,20)

  Olvasmányok: Jón 3,1–10 és 1Kir 13,11–34

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Olyan szegény még sose voltam, hogy ígérni ne tudjak!” Akkor hangzik el ez a családunkban szállóigévé lett mondás, ha valaki elfelejtette, amit megígért. Sokszor eszembe jut, ha Istennek egy-egy ígéretét olvasom a Szentírásban, hogy tőle milyen távol áll ez, hiszen az ő szava teremtő isteni szó, ígéretei pedig mindig beteljesednek. A Biblia tele van ennek ékes bizonyítékaival, és saját életünkben is bizonyára tapasztaltuk már.

  A mai ószövetségi ige a Sínai-hegyi szövetségkötéskor hangzik el. Miután Isten népe megkapta a törvényt, és mielőtt továbbindulna az ígéret földje felé, a gyarapodásról, az Úr feléjük való szeretetéről és a vele való kapcsolat bizonyosságáról kap kijelentést. Ők akkor még nem sejtik, milyen nehéz út áll előttük – nemcsak a pusztai vándorlás során, hanem később a honfoglalás, a királyság, a fogság idején is –; s hogy mennyire nem lesz magától értődő az Isten irántuk való hűsége! Csodálatos látni, hogy az Úr – népe bűnei és sorozatos hűtlensége ellenére is – betartja ígéretét.

  Pál apostol mindezt az Úr Jézus felől látja. Isten mentő szeretete, bűnbocsátó kegyelme, életet adó jelenléte a megváltó Krisztus személyében lett a miénk. Arra hív, hogy az isteni igenre áment mondjunk. Legyen életünk ma is bizonyság arról, hogy Isten beteljesíti ígéreteit.

  *

  Mennyei Atyám!
  Köszönöm, hogy a te szavad nem megbízhatatlan emberi szó, mert amit te megígérsz, azt mindig véghez viszed.
  Köszönöm mindazt, amit az Úr Jézusban előre kijelentettél, és amivel általa megajándékoztál minket, gyermekeidet.
  S köszönöm mindazt, amit életemben már átélhettem mint beteljesült ígéretedet. Segíts, hogy hittel és reménységgel várjam, ami majd ezután valósul meg. Ámen.  Szerző: Hulej Enikő

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKornél és Soma, valamint Anatol, Jácint, Napsugár

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  03

  Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat! (Zsolt 119,73)

  Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást… (1Jn 3,23)

  Olvasmányok: Gal 3,6–14 és 1Kir 12,33–13,10

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Mi a boldogság titka? Ki lehet ma sikeres? Mi kell egy igazi karrierhez? Akarva-akaratlan is találkozunk ezekkel a kérdésekkel. Néha jól is esik kontrollálni önmagunkat. Tükörbe nézünk, és ha vagyunk olyan bátrak, meg is kérdezzük: Boldog vagyok? Sikeres vagyok? Elértem a csúcsra? Rendben vagyok?

  Amikor kimondjuk a válaszainkat, és lemérjük magunkat is egy-egy siker-, boldogság- vagy karrierindexen, akkor ne legyünk elfogultak, legyünk inkább objektívek.

  Szabad felfedezni mindazt, amit elértünk. Szabad örülni annak is, amit eddig megvalósítottunk életünkben. Szabad lelkesedni azon, hogy többen mondanak jót rólunk, mint rosszat. Észre lehet venni azt is, hogy sokan kötődnek hozzánk, és kedvesen fordulnak felénk. Várnak is tőlünk valamit, mintha mi többet tudnánk, erősebbek lennénk, vagy annyira sok szabad energiánk lenne. Jó dolog észrevenni a jót. Próbáljunk meg inkább az elégedettek gyülekezetébe tartozni, mint az ezzel ellenkezőbe.

  Életünk pozitív mérlegének a titka az, hogy nem felejtjük el naponta elkérni Istentől a legfontosabb tananyagot, felfrissítve, újrafogalmazva és személyre szabottan. Ez pedig nem más, mint az ő parancsolata és útmutatása. Ennek ismerete és követése a boldogság, az elégedettség és a siker igazi titka.

  *

  „Taníts e földön szentül élni, / Istentől küldött Mesterem, / Embert szeretni, Istent félni, / Hogy életem boldog legyen! / Ki Istent fél, embert szeret, / Boldog az mindenekfelett.”
  (EÉ 458,2)  Szerző: Szabó Lajos

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeOttó, valamint Ottokár napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  02

  Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön… (Zsolt 8,2)

  Mária ezt mondta: Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve… (Lk 1,49)

  Olvasmányok: Mt 18,15–20 és 1Kir 12,20–32

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Lukács evangélista feljegyzése szerint Mária éneke akkor hangzik fel, amikor nem sokkal az angyali jelenés után elmegy a hegyvidékre, hogy találkozzon Keresztelő János édesanyjával, Erzsébettel. A gyermeket váró, férj nélküli fiatal lány olyan jövőről énekel, amely a világ szeme elől még rejtve van. Éneke nem azért Istent magasztaló, örvendező, reményteljes, mert nem tudja, hogy emberileg kilátástalan helyzetben van, hanem mert azt tudja, hogy az ő története Isten nagy tervének a része.

  Vajon mi tudunk-e életünk egy-egy érthetetlen, emberi értelemmel megmagyarázhatatlan eseményére úgy tekinteni, hogy az Isten tervének a része lehet? Merjük-e olyan bátran remélni, mint Mária, hogy Isten áttöri azokat a falakat, amelyeket mi ma még ledönthetetlennek tartunk? Nem az áll sok elakadásunk és reménytelenségünk mögött, hogy a tapasztalatainkba kapaszkodunk, arra építünk, és annak alapján tervezzük a jövőt? Mária a változás csodájáról énekel: „Nagy dolgokat tett velem a Hatalmas”. Isten beavatkozik Mária életébe oly módon, amilyenre álmában sem gondolt volna. A csoda mindig ezzel veszi kezdetét: Isten közbeavatkozik. Megtöri a kellemes vagy éppen keservesen nehéz utunkat, változást munkál, átírja az életünket, hogy minél inkább belesimuljunk abba a történetbe, amelyet ő álmodott meg rólunk.

  *

  „Áradjon rád az Áldás:
  hogy növekedjél az ő szeretetében
  hogy életed belesimuljon
  terveibe és szándékaiba,
  és Isten támaszod legyen
  minden nehéz pillanatban.”
  (Varga Gyöngyi)  Szerző: Baranyayné Rohn Erzsébet

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeTihamér és Annamária, valamint Áron, Tibold

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  01

  El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom? – így szól az Úr. Nem én töltöm-e be az eget és a földet? – így szól az Úr. (Jer 23,24)

  De ha valaki szereti Istent, azt már ismeri Isten. (1Kor 8,3)

  Olvasmányok: Mik 7,7–9.18–20 és 1Kir 12,1–19

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Minden kisgyereknek az egyik kedvenc játéka a bújócska. Minimális az eszközigény, szórakoztató, mozgalmas és izgalmas játék. Büszkék voltunk magunkra, amikor a legbiztosabb búvóhelyet találtuk meg. De aztán, ahogy felnövünk, elfelejtünk bújócskázni. Pontosabban fogalmazva, inkább máshogy bújócskázunk. Már nem csupán emberek elől bujkálunk, hanem Isten elől is. Amikor Isten nagyságát először tapasztaljuk meg, akkor egyszersmind a saját kicsinységünket is átéljük. És a kicsinység átélése nem mindig tölt el bennünket örömmel az elején. Inkább talán félelemmel. Ő olyan tökéletes – én olyan bűnös vagyok. Ő olyan szerető – én olyan szeretetlen vagyok. Érthető reakció az, hogy elbújunk.

  Sokan elő sem jönnek egész életükben a rejtekhelyről, emiatt pedig lemaradnak a nagybetűs életről, amelyet Isten akar adni. Mások rájönnek, hogy nem kell Isten elől elrejtőzni, mert ő nem félelmetes, és nem büntetni akar engem. Én ugyan elbújtam, de Isten nem ezért keres meg. Hanem azért, mert azt akarja, hogy félelem nélkül éljek. Azt szeretné, hogy egyáltalán éljek! Azt akarja, hogy szeressem őt, ahogyan ő szeret engem. Ismerjem, ahogyan ő ismer. Isten a végtelen és szabad életre hív engem.

  *

  Uram! Nincs olyan hely, ahol te ne lennél jelen. Nincs olyan mély völgy vagy magas hegygerinc, ahová a te kezed ne érne el. És ez nem félelemmel, hanem határtalan örömmel tölt el engem. Mert bármi is történik velem, bárhová megyek, és bármit teszek, a te jelenlétedben élhetek. Ámen.  Szerző: Hajduch-Szmola Patrik

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."