47641 ima található a honlapon, összesen 95252 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi ige Szentháromság ünnepe után 17. vasárnapJusztina, valamint Kozima, Kozma napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Úr megnyitja a vakok szemeit... (Zsolt 146,8(külső hivatkozás))

  [Isten] világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket... (Ef 1,18(külső hivatkozás))

  Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap

  Olvasmányok: Mt 15,21–28(külső hivatkozás) és Róm 10,9–17(18)(külső hivatkozás)

  Lekció: Lk 14,1–11(külső hivatkozás)
  Ef 4,1–6(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Ám 4,11–5,4(külső hivatkozás)

  Úrvacsorai gondolatok

  2020–21-ben az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban:

  Ostya vagy csapáti, lepény vagy foszlós, kovászos vagy kovásztalan – a lényeg nem az „edény”, hanem amit tartalmaz. (Mesterházy Balázs)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ülnek a porban, a koszos járdán, a falak mentén, a templomok bejárata mellett. Szegényes ruhákban, néha rongyokban, esetleg egy kis tábla mellettük, amely leírja nehéz helyzetüket. Kezüket talán előre is nyújtják, a hangjuk talán siránkozó – így próbálnak hatni a többiekben szunnyadó jóindulatra. Az emberségükre számítanak, talán kicsit a lelkiismeret-furdalásukra is, hiszen őnekik jutott a biztonságos tájékozódás, a szabad járás-kelés kiváltsága.
  Néhány lehulló pénzérme a reménységük. Vaknak lenni többnyire végleges állapot, s a többségük bele is törődik. A szűk lehetőségek közül ennyi adatott, el kell fogadni.
  De mi van, ha egyszer csak valaki megáll előttük, és megkérdezi őket: Akarsz-e látóvá lenni? Itt tudod hagyni az árnyékos falmelléket? Nem félsz a szemedbe hasító világosságtól? Felvállalod a látás felelősségét? Fény és árnyék. Akarod látni? Van benned bátorság megismerni a színek kalandját? Felállsz, és elindulsz majd az úton? Nem másra várva, felelősként nem másra mutogatva. Te magad. Akarsz látni?
  Így vagyunk mindannyian Istennel.

  *

  Áldjon meg téged Isten a látás erejével, hogy tudd, merre jársz, és merre vezet tovább az út.
  Áldjon meg a tisztánlátás különleges ajándékával, hogy felismerd, mi az, ami igazi, és mi az, ami csak látszat.
  Áldjon meg téged a csillámló hamisság és a derengő igazság közti különbség érzékelésével.
  Áldjon meg téged Isten a tükörbe tekintés kristály-pillanataival, amikor megpillanthatod őbenne való létezésedet.


  Szerző: Balogh Éva

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEufrozina és Kende, valamint Fruzsina, Kleofás

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket! Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival...! (Jer 25,6(külső hivatkozás))

  Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. (ApCsel 17,24–25(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Róm 4,18–25(külső hivatkozás) és Zsid 7,11–28(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Pál apostol az Areopágoszon az athénieknek hirdeti Istent. Úgy hivatkozik rá, mint arra az istenre, akit az athéniek ismeretlenül is tisztelnek. Miért tesznek így? Talán az ismeretlentől való félelem miatt. Hogy nehogy ingereljék tiszteletlenségükkel azt, aki romlást hozhat életükre, ellophatja boldogságukat. Ez lenne az istenfélelem? Nem. Nem az Istent félik, csupán a hatalmát. Ismeretlenül is félnek tőle. A félelem tisztelete ez. Pál pedig hirdeti közöttük az Istent, aki Teremtő, akinek a lényege, hogy adjon: életet, leheletet és mindent. Ő az egyetlen Úr, aki mégsem azért jött, hogy uralkodjon, hanem hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.
  Vajon komolyan vehető az, aki élni és nem visszaélni akar a hatalmával? Komolyan lehet-e venni azt, aki nemcsak az övéből ad, hanem önmagából, önmagát adja oda, azoknak is felkínálva mindent, akik csak legyintenek, gúnyolódnak rajta?
  Pál azonban felismeri és tudja: van, akinek ez botrány. És lesz, akinek az is marad. A kereszt, az önmagát feláldozó Isten, aki engedte, hogy összetörjék. Van, akinek a hatalom egyenlő a félelemmel. Nem tud, nem lát benne többet, mint ami félelemben tart és elvesz, és így uralkodik. Isten azonban nem azért jött, hogy az elvárásainknak megfeleljen, hanem hogy megélje lényegét, és adjon: életet, leheletet és mindent.

  *

  Uram! Hálát adok minden ajándékodért. Az életemért, teremtett világod minden csodájáért. Hálát adok kegyelmedért, amellyel üdvösségünket munkálod. A türelmedért, amellyel az én szívemen is munkálkodsz. Kegyelmed és békességed járjon át. Formáld életemet Szentlelked templomává. „Szeretlek, Uram, erősségem!” (Zsolt 18,2) Szeretlek, Istenem! Ámen.

  Szerző: Horváth Z. Olivér

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGellért és Mercédesz, valamint Gerda napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Az igazak várakozása örömre fordul... (Péld 10,28(külső hivatkozás))

  Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsid 6,12(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jel 2,8–11(külső hivatkozás) és Zsid 7,1–10(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Advent idén még messze van, de mi, Krisztus-tanítványok örök adventben élünk. Nem valamit várunk, hanem valakit. Visszajön. Bármikor visszajöhet. Akár a következő percben. Akkor valósággá válik a Példabeszédek könyvének mondata: „Az igazak várakozása örömre fordul…” Nem azért, mert nyugodtak lehetünk afelől, hogy felkészültünk a nagy találkozásra, hanem azért, mert tudjuk, hogy aki jön, halálosan szeretett és szeret minket.
  Az anyagi javakra, az előléptetésre, a fizetésemelésre, egy beruházás végére, az élet nagy pillanataira türelmetlenül várunk. De a biztos volta miatt türelemmel várhatunk Jézus visszajövetelére, hiszen Lelke által addig is velünk van, s a találkozás felől nem lehet kétségünk. „És az út végén Jézus fog várni…” Hitem és reménységem szerint az irgalmas Krisztus. Ezért válhat egyébként rest szívünk Krisztus-követővé, ezért határozhatja meg a mai napot s az egész földi vándorutat a várakozás. Az igazak (nem a maguk igazságában bízók, hanem a Krisztus igazságát magukénak tudók) várakozása örömre fordul. Hisz „amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek” (1Kor 2,9). Nem valamit, hanem valakit: Jézus Krisztust, aki maga az Élet. Kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket!

  *

  Uram, te ismered, hogy mennyire türelmetlen vagyok, hiszen nem győzöd rendbe tenni életemet emiatt. Nyugtass le, békíts meg! Irányítsd figyelmemet az egy szükséges felé. Adj tudatosan Krisztusra váró és készülő türelmet. Egyre múlik az idő, egyre közelebb a találkozás. Segíts, hogy ezt az időt, bármennyit is adsz, jól tudjam felhasználni a hozzád való közeledésre. Maradj velem, és jöjj el, Úr Jézus! Ámen.

  Szerző: Hafenscher Károly

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeTekla, valamint Helén, Ila, Ilona napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. (Mal 3,18(külső hivatkozás))

  A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. (Gal 6,9(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Fil 1,19–26(külső hivatkozás) és Zsid 6,9–20(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Először csak arra figyelt fel, hogy a távolabbi dolgokat már nem látja olyan élesen. Azután egyre elmosódottabbak lettek a közeli arcok, a betűk az újság lapjain, végül az autóvezetés is bizonytalanná, veszélyessé vált számára. „Szürke hályog. Rutinműtét” – mondta az orvos. A doktornak mindennapos egy ilyen műtét, de annak, aki félti a szeme világát, nehéz rászánnia magát erre a beavatkozásra. „Nem ront-e majd a meglevő állapoton? Érdemes-e belevágni? Nem lenne jó még várni vele egy ideig?” – gondolja a beteg.
  Nehéz kérdés ez: Szeretnénk-e tisztán látni? Nem csak azt, hogy a másik tetteiben mi igaz és hamis; hanem a magunk életét, tetteit, szavait, szándékát akarnánk-e az isteni tisztánlátással szemlélni?
  „Aki engem lát, látja az Atyát” (Jn 14,9b) – szólt Jézus Fülöphöz. Aki őt látja, önmagát is látja benne és felismeri életének terhét és értékét. Isteni és emberi vonások egyetlen arcon összefonódnak elválaszthatatlanul. Jézus, aki tudja „mi lakik az emberben” (Jn 2,25b) irgalommal tekint ránk. Áldás ezt a jelenlétet, figyelmet életünkön tudni és így tekinteni a körülöttünk élőkre. Gyönyörű és örömteli Isten igazságát, áldását meglátni mások életében.

  *

  Hadd kérjem ma tőled, Uram: Add, hogy lássak! Láthassam, hogy ma is megtartó jelenlétedre szorul az életem és felismerhessem minden szükséget betöltő kegyelmedet. Segíts ezt meglátnom az engem körülvevő emberek életében is és kérlek add, hogy mindezekért neked adjak hálát! Ámen.

  Szerző: Süller Zsolt

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMóric, valamint Írisz, Tamás napja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. (Ézs 40,1(külső hivatkozás))

  EJézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. (Lk 9,11b(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: ApCsel 9,36–42(külső hivatkozás) és Zsid 5,11–6,8(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Jézus meghalt érted, ez nagyon komoly dolog” – förmedt rám annak idején egyik lelkészem, aki nagyon rövid ideig szolgált a gyülekezetünkben. Pedig nem tettem semmit, csak eszembe jutott egy jópofa szójáték a Kis káté egyik bekezdésével kapcsolatban, amit gyorsan meg akartam osztani a tesómmal (vagy valamelyik unokatesómmal – már nem emlékszem). „A bohócok korán halnak” – ismételte unásig a tréfás kedvű ifjúságnak az egyik magát igen elmésnek tartó középiskolai matematikatanárom a sok közül. „Aki komolytalan, az ne várja, hogy komolyan vegyék” – mondogatta egyik egyetemi tanárom, és lemondóan csóválta hozzá a fejét. „Az élet majd letörli azt az ádáz vigyort az arcodról” – suttogta hátulról az ördög életem legfényesebb pillanataiban.
  Most meg itt vagyok, és magatartás-értékelést kell beírnom az iskolában a hetedikeseknek az ősz legpocsékabb hideg és esős délelőttjén. Tudod mit, te Patás, ezt írom be: „Amikor beléptél a terembe, még a nap is kisütött!”
  Néha a gyógyuláshoz és a vigasztaláshoz semmi nem kell, csak együtt örülni Jézus örömével, együtt nevetni Istennel, és hagyni, hogy meggyógyuljanak, akiknek arra van szükségük. Mi sem egyszerűbb.

  *

  Drága Istenem!
  Köszönöm, hogy figyelmeztetsz országod örömének egyszerűségére.
  Add, hogy meg tudjalak érteni akkor is,
  amikor a fejem fölött összecsapnak a hullámok.
  Add nekem egyszerű örömöd, ami elfogad, nevel és gyógyít.
  Köszönöm a csatornatisztítást tollasozás helyett,
  köszönöm a méhecskét, ami a kakaómba esett.
  A frissen mosott autómon a macskanyomot,
  szeptember végén a harminckét fokot.
  Ámen.


  Szerző: Simon Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMáté, valamint Mirella, Maura napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké. (Zsolt 44,9a(külső hivatkozás))

  Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok... (1Thessz 5,16–17(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Lk 10,17–20(külső hivatkozás) és Zsid 4,14–5,10(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az életvezetési tanácsadó könyvek és portálok szívesen mondják el az érdeklődőknek, hogy miben kell épp a közeljövőben megváltozniuk. Azok az érdeklődők, akiknek tényleg van fülük az ilyen tanácsokra, mindannyiunkhoz hasonlóan különös helyről, a kétarcú mindennapokból jönnek. Mindennapjaik azért kétarcúak, mert a megszokás, amely összetartja őket, jónak és rossznak is látszik egyszerre. Jó, mert a percek peregnek maguktól, minden megy a többnyire unalomig ismert útján. Nem túl érdekes, de legalább megbízható érzéseket kelt. Rossz, mert már megint nem történik semmi izgalmas, semmi vérpezsdítő, semmi extra.
  Amikor a zsoltár vagy a Thesszalonikai levél szerzője ilyen örömmel, elragadtatva és magával ragadóan beszél a mindennapokról, az távolról sem átlagos, mindennapos esemény. Az Úrnak örülő embert nem a szürke vagy színes mindennapok és azok ritmusa tartja meg, hanem ez a sajátos öröm. A mechanikusan ismétlődő, fárasztó mindennapok átadják helyüket a mindennapi örömnek és imádságnak, és így vezet minden nap egy lépéssel közelebb a napok Urához.
  Isten jelenlétének örülni, őt keresni, benne az elfogadottságot átélni – olyan ajándékok, amelyek mindennap ünneppé tágítják a mindennapokat.

  *

  Mennyei Atyánk, vezess ki minket, kérünk, a megszokások kényszeréből a veled töltött percek, napok és mindennapok tudatos szeretetéig, amelyek mindig új jelét adják határtalan szeretetednek. Ámen.

  Szerző: Béres Tamás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeFriderika, valamint Frida napja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! (Zsolt 118,17(külső hivatkozás))

  Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem... (Gal 2,20a(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Róm 6,18–23(külső hivatkozás) és Zsid 4,1–13(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A halálfélelembe jutott ember Istenhez kiált, függetlenül attól, hogy korábban hogyan gondolkodott a vallásról – mintha a tudata legmélyén felsejlene valami a teremtettségből. Egy megérzés, hogy honnan ered az élet, és ki rendelkezik azzal igazán. Isten. Ahogy mondani szokták: zuhanó repülőgépen nincs ateista. Híres emberek, nagy államférfiak, akik életükben nem sokat gondoltak Istennel, haláluk óráján imádságra kulcsolták a kezüket, vagy másokat kértek, hogy imádkozzanak értük.
  Igen! A halál csak Isten kezében fordulhat életre. Ő minden betegség gyógyítója. Orvos, gyógyszer csak időt nyer. Gyógyulást Isten ad. Az élet folytatása fontos lehet, ha még dolgunk van itt a földön. Ránk bízott munka, emberek. Ugyanakkor keresztyénként a zsoltár igéjét nem csak erre az életre vonatkoztathatjuk. Ha Isten úgy látja jónak, hogy lelkünket magához vegye, akkor is reménységünk a feltámadott Krisztus. Ő az első, akinek halálát követően ez az ige beteljesült. Ám mi is örököstársai vagyunk, ígérete szerint.
  Húsvét hirdeti ma is és örökké, hogy Isten gyermekeinek élete nem ér véget a sírban. Ezt hirdetjük itt – amíg erőnk van – és majd odaát olyan örömmel, amelyet a bennünk élő Krisztustól kapunk. Pál apostolt is ez az öröm motiválta új meg új bizonyságtételre az Élet győzelméről.

  *

  Szentlélek Isten! Kérünk, hogy a végső szükségben légy vigasztalónk, bátorítónk. Hadd tudjuk Isten kezéből venni az életet és a halált, amit majd új élet követ. Ne engedd, hogy testünk fájdalma vagy gyengesége hitünket és reménységünket megtörje. Ha még feladatod van számunkra, segíts, hogy utunkat folytassuk itt a földön, de ha véget ért szolgálatunk, add, hogy örömmel induljunk az utolsó útra. Ámen.

  Szerző: Zólyomi Mátyás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe után 16. vasárnapVilhelmina, valamint Konstantina, Szabolcs, Vilma

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! (Zsolt 37,8(külső hivatkozás))

  Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz... (Jak 3,5b–6a(külső hivatkozás))

  Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

  Olvasmányok: Jn 11,1(2)3.17–27(28–38a)38b–45(külső hivatkozás) és 2Tim 1,7–10(külső hivatkozás)

  Lekció: Ef 3,13–21(külső hivatkozás)
  JSir 3,22–33(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Mt 6,1–6(külső hivatkozás)

  Úrvacsorai gondolatok

  2020–21-ben az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban:

  Számomra a bibliai tárgyak, jelképek, szimbólumok közül az asztal fejezi ki leginkább és foglalja magában legteljesebben mindazt, amit Jézus nekünk adott és értünk tett. Szerintem a Názáreti Jézus jele az asztal. (Németh Zoltán)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Fel kell nőnünk ahhoz, hogy a tüzet használjuk, birtokoljuk, éljünk vele. Amíg ez a „hozzánövés” végbe nem megy, addig csak bámulhatjuk, mint kisgyermek a szüleit, akik varázslatos ügyességgel gyújtanak gyufát, lobbantanak kályhát, sütnek finomat. Nem azért kell felnőnünk hozzá, mert hatalmas vagy dicsőséges. Nem alázatot vagy engedelmességet kell megtanulnunk vele szemben. Hanem azt, hogy önmagában a tűz vak és ostoba: bármi megtörténhet általa, és ezért nem ő a felelős, hanem én. Az én kezemtől lesz éltető meleggé vagy pusztító veszedelemmé.
  A nyelv indulataink legpontosabb hordozója. Az eszköz, amellyel tüzet gyújtunk. Éltetőt vagy pusztítót. Fel kell nőnünk a használatához. Ahhoz, hogy ne csak a hangzók formálása – kiejtés, szókincs, hangsúly, verbális és nem verbális kommunikáció – menjen mesterien, hanem a gyújtott tűz hatása is harmonikus, tiszta és jó legyen. A tüzet ajándékba kaptuk. Nem Prométheusz lopta el, hanem a teremtő Úr álmodta meg számunkra. Ő adta a nyelvet, ő tette azt sokfélévé és színpompássá. Ő adta varázsát, dallamát, erejét. Tőle van a szójáték bája, a kérdezés szívet megnyitó ereje, a vallomás meggyőző varázsa. Ezért, mint minden teremtmény, a vele való közösségben használható jól, és tőle elszakadva okoz bajt. Fel kell nőnünk hozzá.

  *

  Minden szavak Forrása készítse el szavaidat a szívedben, és kísérje el nyelvedig, míg, kilépve belőled, be nem tölti küldetését. És minden szavak Forrása nyissa meg a szívedet, hogy a hozzád szóló szavak jó gyümölcsöt teremjenek számodra és általad. Ámen.

  Szerző: Schermann Gábor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDiána, valamint József napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! (4Móz 6,25(külső hivatkozás))

  Jézus [...] ezt mondta [tanítványainak]: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. (Jn 20,21(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Mk 12,41–44(külső hivatkozás) és Zsid 3,1–19(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Minden istentiszteleten ajándékok sokaságával halmoz el bennünket Isten. Igéjét hirdetteti, a gyónásban megajándékoz bűnbocsánatával, a kenyérben és borban testét és vérét adja táplálékul hitünk növekedésére, elmélyülésére.
  Kevesen tudják azonban – elő is fordul, hogy mire ideérünk a szertartásban, addigra vannak testvérek, akik „megszöknek” –, hogy milyen nagy ajándéka Istennek az istentisztelet végén elhangzó áldás: „Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad…, és adjon neked békességet!”
  Ez az áldás már az istentisztelet utánra készít fel, és hétköznapjainkra, a családi életünkre, munkánkra, a ránk váró örömökre és megpróbáltatásokra terjeszti fölénk Isten óvó, védő, karjait. Ha megkapjuk az áldást, akkor biztosak lehetünk abban, hogy történjen bármi velünk, Isten a javunkra fogja fordítani. Akkor a világ, a testünk és a sátán kísértéseivel szembe tudunk szállni, és lesz erőnk legyőzni. Akkor napi teendőink, családi életünk Isten áldó keze alatt zajlik, vitáink, problémáink is általa nyernek megoldást. Akkor Isten mindig jelen lesz az életünkben: békességet ad szívünkbe, ha műtétre várunk, ha búcsúznunk kellett szerettünktől, ha az elmúlás ideje közelít.
  Hála legyen Istennek áldásáért, fölénk tartott áldó kezeiért!

  *

  Urunk, Istenünk! Hála legyen neked, hogy a veled való találkozások alkalmával, az istentiszteletek végén mindig áldással indítasz a hétköznapokba. Szükségünk van, Urunk, áldásodra. Kérünk, soha ne vond meg tőlünk. Ránk vigyázó, óvó, védő karjaidat terjeszd fölénk egész életünkben. Ámen.

  Szerző: Isó Dorottya

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeZsófia, valamint Ludmilla, Róbert, Upor napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Áldjátok az Urat, ti, teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az Urat! (Zsolt 103,22(külső hivatkozás))

  Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Kor 7,17–24(külső hivatkozás) és Zsid 2,5–18(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Amikor nagyon megsokasodnak a napi teendők, általában felírom magamnak egy cetlire az emlékeztetőket: hozd el, hívd fel, küldd be határidőre, látogasd meg… Fontos, hogy a hétköznapok sodrásában semmi se merüljön feledésbe, és ez az én esetemben csak ilyen mankó segítségével megvalósítható. A Szentírás is bőven ad nekünk emlékeztetőket. Az egyik a zsoltáros fenti felszólítása, aki az egész teremtett világot, aztán külön saját magát is buzdítja, hogy el ne feledkezzen a legfontosabb kötelességéről: Isten dicsőítéséről. Ez persze inkább csak amolyan költői fordulatnak hangzik, de közben azt is látjuk, hogy mennyire nagy szükségünk van erre a felkiáltójelre.
  A feladatok és problémák erdejében könnyen elszalad egy nap anélkül, hogy kinyitnánk a Bibliát és imára kulcsolnánk a kezünket. Ha pedig elveszítjük a kapcsolatot az élet forrásával, ha eltávolodunk Jézus Krisztustól, ne csodálkozzunk azon, hogy egyre nehezebbnek érezzük a terheket, hogy rossz döntéseket hozunk, hogy (a tényleges körülményektől függetlenül) növekszik bennünk a frusztráció és az elégedetlenség. Áldjuk azért az Urat napról napra, és egy pillanatra se feledjük el, mit tett értünk: emberré lett Jézus Krisztusban, és meghalt értünk a kereszten. Megmentett engem, ezért az övé az életem – a mai napom is.

  *

  Mennyei Atyám, köszönöm, hogy napról napra megújul rajtam kegyelmed, hogy megadod mindazt, amire az élethez szükségem van. Úr Jézus, köszönöm, hogy megváltottál, hogy újra és újra felkínálod nekem a megváltott élet, az örök élet ajándékát. Szentlélek Úristen, hálát adok neked, hogy minden percben munkálkodsz rajtam, az életemen. Istenem, segíts, hogy az egész napom egy nagy hálaadás legyen. Ámen.

  Szerző: Sághy Balázs

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEdit, Ciprián, Edda, Eugénia, Kornél, Soma

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  Embert és állatot megtartasz, Uram. (Zsolt 36,7(külső hivatkozás))

  Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. (Mt 6,26a(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Lk 10,38–42(külső hivatkozás) és Zsid 1,1–2,4(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az ismeretlen holnaptól való félelem mindannyiunkat gúzsba köt. Érezzük ugyanis, hogy nincs a kezünkben a jövő, a holnap (sem). A kiszolgáltatottság érzése pedig rombol, sosem építi az életünket. Ezért üzen Isten szüntelenül a gondviseléséről. Mint szerető édesapa, gyermekei javát akarja, gondoskodik rólunk, és nap mint nap a vele való kapcsolatra, bizalomra hív. Nem véletlenül.
  A biztonság és bizalom ugyanis egymásból származnak, egymás alapjai, és egymástól elválaszthatatlanok. Biztonságérzetünk bizalmi körben születik, a bizalom pedig ott, ahol a biztonságban lét élményét éljük át. Bárhonnan is közelítünk a fogalmak értelmeihez, nyilvánvalóvá válik, hogy mindezek kizárólag kapcsolatban valósulhatnak meg. Ott, ahol megéljük a valakihez tartozásunkat, védettségünket.
  Ő azt üzeni, hogy odafigyel ránk, értékesek vagyunk a számára, a legdrágább kincseiként tekint ránk. Azt hirdetteti, hogy nála van az élet forrása, és a vele való kapcsolatban születik meg az a bizalom, amely ki tud emelni bennünket az ismeretlen holnap okozta állandó feszültségből, az aggodalmaskodásból.
  Igen, ma is a vele való szabadságra, a félelem nélküli életre hív a Mindenható. Élj vele! Éld meg ma is Isten gyermekeinek szabadságát – a holnap felé is!

  *

  Szerető Istenünk! A te kezedben van a múltunk, jelenünk és a jövőnk is. Atyai szeretettel gondoskodsz a világról, és benne rólam is. Köszönöm, hogy ennyire értékes az életem. Kérlek, szabadíts meg engem a holnap félelmétől, az aggodalmaskodástól. Taníts meg ma is arra, hogy gondoskodó szereteted csodáját láthassam, és minden bizonytalanságomban beléd kapaszkodhassak. Ámen.

  Szerző: Eszlényi Ákos

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEnikõ és Melitta, Dolóresz, Doloróza, Roland

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád. (Ézs 54,14(külső hivatkozás))

  Jézus mondja: Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! (Jn 14,27(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Préd 4,(4–7)8–12(külső hivatkozás) és Neh 13,15–22(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Egy világtól elzárt, kis hegyvidéki faluban forgatott több napon keresztül egy dokumentumfilmes stáb. A helyiek olyan jól összebarátkoztak a filmesekkel, hogy azok megígérték nekik, meghívják majd őket a díszbemutatóra. Ennek ők nagyon örültek, bár fogalmuk sem volt, hogy az milyen: sosem láttak még mozifilmet. A nagy napon aztán értük jött egy busz, és bevitte a falu maroknyi népét a városba, egészen a moziteremig. Bent már várták őket, két külön sort fenntartottak nekik, majd elsötétült a terem, a vásznon pedig megjelentek az első képek. Nem telt bele azonban egyetlen perc sem, és a falusiak sikítva menekültek ki a teremből. A rendező utánuk szaladt. Ott találta őket az előtérben, egytől egyig halálsápadtan ziháltak. Kiderült, hogy megijedtek a mozgóképektől: feléjük szálló repülőgép, vulkánkitörés, vadállatok látványa riasztotta meg őket. A rendező azzal próbálta nyugtatni őket, hogy ez csak film, nem igazi, de nem hittek neki. Hiszen látják! Hallják! Szinte még érzik is, hogy ott vannak! Végül azzal sikerült megnyugtatnia őket, hogy azt mondta: bár ott vagyunk, de a veszélyek nincsenek ránk hatással, azok nem érhetnek el bennünket.
  Olyan ez, mint a földi élet az üdvösség felől nézve.

  *

  Úr Jézus Krisztus, aki vállaltad az emberlét és a halál valóságát, hogy megments minket annak veszélyétől: add nekünk békédet, amely túlmutat az elmúlástól való félelmen, és az örök életbe vetett bizalommal indít minket élő reménységre, most és mindörökké. Ámen.

  Szerző: Zsíros András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."