41292 ima található a honlapon, összesen 73983 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeArnold és Levente, valamint Doloróza napja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  18

  Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér! (Zsolt 60,13(külső hivatkozás))

  De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,3(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 6,37–40(41–46)(külső hivatkozás) és ApCsel 10,1–23(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Előfordul, hogy egy harci repülőgép ellenség-barát felismerő rendszere téved, és saját csapatára nyit tüzet. A mi ellenség-barát felismerő rendszerünk még megbízhatatlanabb. Előfordul, hogy ellenségnek látjuk azt, akiben titkolt tulajdonságainkat ismerjük fel. Amelyeket saját magunkban nem akarunk meglátni, mert szégyelljük, magunk elől is tagadjuk. Amikor Nábót szőlőjében Illés Aháb király elé toppan, a király így kiált: „Rám találtál, ellenségem?!” (1Kir 21,20) Akit ellenségként azonosítunk, lehet, hogy tükröt tart elénk, kudarcainkra emlékeztet, vagy arra, amitől félünk, amit nincs bátorságunk megtenni. Lehet, hogy vetélytársnak látjuk. Máskor azonban valódi ellenséggel kell szembenézni. Aki mély sebeket okoz, megkeseríti életünket, egzisztenciális fenyegetést jelent. Kérdésekkel küzdünk: Hogyan tudok megbocsátani? Hogyan állok talpra? Hogyan védjem meg magam? Miért teszi? Lehet, hogy én vagyok az ő Illése? És érzésekkel küzdünk: megalázottság, tehetetlenség, düh, árulás, magány, szégyen.
  Miután tisztáztuk érzéseinket és kérdéseinket, feladataink vannak. Lehet, hogy belső ellenségünket kell megismerni és elfogadni. Vagy embertársunkkal a kapcsolatot átformálni. De lehet, hogy jobb őt elkerülni. Vagy lelkünkben megbocsátani. Adjon ebben segítséget Isten, erősítsen meg és őrizzen meg minket!

  *

  Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg! Te ismersz engem, ismered érzéseimet. Világosíts meg, őrizz meg a gonosztól és minden kísértéstől. Erősítsd meg lelkemet, hogy az ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.

  Szerző: Kézdy Péter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeLaura és Alida, Adolf, Alina, Alinda, Töhötöm

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  17

  Megnyitja az Úr előtted gazdag kincsesházát, az eget, és esőt ad földedre, amikor csak kell, és megáldja kezed minden munkáját. (5Móz 28,12a(külső hivatkozás))

  Megízleltétek, hogy jóságos az Úr. (1Pt 2,3(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Mt 15,29–39(külső hivatkozás) és ApCsel 9,32–43(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Kellene tanulnunk ma egy kis anatómiát, amolyan bibliai módra. Mert a Biblia időnként ismereteinktől eltérő módon beszél a testünkről. A szív a Bibliában az értelem központja is, nemcsak az érzelemé, sőt minden cselekedetünk motorja. A legmélyebb ismeret a vesénket vizsgálja, az ige a velőnkig hatol, Isten jóságának pedig az ízét érezzük. Meg ne kérdezzük, hogy van-e íze Isten jóságának! A mai napon nem okoskodni kell, hanem próbálkozni. Hátha ráérzünk egy ízre.
  Ha pontosan olvasunk, észrevesszük a múlt időt: „…megízleltétek, hogy jóságos az Úr!” Tehát van már tapasztalatunk. Nem ismeretlen aromát keresünk, hanem talán egy elfelejtett, gyermekkori ízt. Olyan élményt, amikor senki sem bizonygatta, nem is tanította, hanem magunk éreztük meg, hogy jóságos az Isten. Keressünk egy ilyen pillanatot az életünkből! Egy napfelkeltét, egy nevetést, egy labdát, egy hangot, egy fellélegzést, egy mély bánatot, egy ember arcát, a nyár egy déli óráját, amelyben levegő se rezzen. Olyan pillanatot, amikor magától áradt szét bennünk a tudat: milyen jó, hogy szeret engem az Isten!
  Süteményíz ez? Vagy egy jó csípős paprikáé? Bármilyen lehet, a lényeg, hogy ott van a nyelvünkön. Nem lehet megcáfolni. Mi magunk sem tagadhatjuk le. Nem rabolhatják el zord idők, mert a nyelvünkön van. Jóságos az Isten.

  *

  „Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,
  Mert az Ő irgalma soha véget nem ér:
  Újjáéled reggelre, minden reggelre,
  Nagy a Te hűséged, ó, Urunk,
  Nagy a Te hűséged!”
  (Edith McNeill)


  Szerző: Szabóné Mátrai Marianna

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeJusztin, valamint Jusztina, Õzike napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  16

  Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. (Zak 3,4b–c(külső hivatkozás))

  Kegyelemből van üdvösségetek! (Ef 2,5(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 4,5–14(15–18)(külső hivatkozás) és ApCsel 9,19b–31(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A tegnapi nappal vége lett a tanévnek. Érezzük a szabadítás, a szabadulás örömét. Gyermekek és szülők, tanárok és tanítók mind megfáradva sóhajtanak fel: itt a pihenés, a nyári közösségek, a táborok ideje. Nincs tovább gyomorszorító érzés, hogy mit hagytunk ki, mit felejtettünk el, hogyan tudjuk pótolni.
  Sokszor szoktuk mondani: jó az Úristen humora, jókor, jókat ad elébünk, kedvesen, szeretetteljesen, ahogy most a bűneinktől való szabadulást is hirdeti. Zakariás prófétán keresztül a teremtő Isten fontos üzenettel szabadít meg és fel minket. A próféta szolgálatán és gondolatain keresztül az Úr bepillantást enged választottjainak jövőjébe. Hála neki, hogy nem a hiányosságainkkal szembesít minket, hanem örömhírt, evangéliumot hirdet. Ez mutatja felénk az Úr nagyságát, szeretetét. Erre érdemes odafigyelni.
  Ahogy a tanév terheinek vége lett, úgy – mintegy párhuzamaként – életünkben Isten a bűneink súlyától, megkötözöttségétől ment meg. A megmentés azért nem egy „happy endes” film hangulata, ahogy látjuk, némi kötelezettséggel is jár. Az ünneplő, a díszes ruha kötelezettségével. Emlékszem, ha gyermekkoromban a vasárnapi ruhát felvettük, akkor nem volt szabad bármit tenni, hiszen abban a templomba mentünk, tisztának és makulátlannak kellett lennie, hogy méltók lehessünk.

  *

  Mennyei Atyánk! Hálásan köszönjük a szabadítás örömét. Látjuk, hogy te mindennél jobban szeretsz bennünket, s ezt napról napra a tudomásunkra is hozod. Mi mégis a másik arcunkat mutatjuk, nemcsak a másik ember felé, feléd is. Bocsásd meg türelmetlenségünket, kapzsiságunkat, akarnokságunkat! Köszönjük a kegyelmedet, üdvösségünk reményét. Kérünk, áldd meg a szünetben való pihenésünket, napjainkat. Ámen.

  Szerző: Szpisák Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeJolán és Vid, valamint Izolda, Mária, Marietta

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  15

  Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20(külső hivatkozás))

  Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek! (Kol 4,2(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 2Móz 2,11–15(16–22)23–25(külső hivatkozás) és ApCsel 9,10–19a(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  De jó lenne ezen a napon állhatatosabbá lenni a hálaadásban! Buzgóbbá és elszántabbá lenni, hogy se rosszkedv, se kétséget ébresztő hírek, se aggodalmak ne fojtsák belénk a köszönet szavait Istenünk felé. Kitartóbbá lenni, hogy közöny és megszokás, unalom és nagyravágyás se felejtessék el mindazt a jót, amit Urunk tett értünk. Talán így egyre nagyobb eséllyel fedezhetnénk fel végre mindazt, ami az ő ajándékaként már a miénk.
  De jó lenne ezen a napon kitartani amellett, hogy nem magától értetődő, hanem ajándék a reggel, a reggelink, a szeretteink, a hitünk, a gyülekezetünk, a nap és az eső! Kitartani amellett, hogy a kegyelemért, amelyet Megváltónk áraszt ránk, csak hálaadással kell fizetnünk, és állhatatosnak maradni abban, hogy a hálás szívből fakadnak Istent dicsőítő cselekedetek.
  De jó lenne ma ébernek maradni az imádságban, hiszen kiváltság ez is: Urunk vár ránk, hogy velünk legyen, szóljon, meghallgasson, gyönyörködjön bennünk, és mi gyönyörködhessünk őbenne. De jó lenne ma dacolni az állhatatlan és hálátlan világgal, és életté váltani ezt az igét!

  *

  Drága Uram! Köszönöm, hogy állhatatosan munkálkodsz bennem, hogy éberen őrködsz felettem, és szüntelenül biztatsz engem. Olyan sok mindent megmutattál már, annyi mindent megérthettem segítségeddel! Az a reménységem, hogy te véghez viszed munkádat bennem is: kérlek, hálás szívet adj nekem, hogy meglássam ajándékaidat ezen a mai napon is. Ámen.

  Szerző: Sefcsik Zoltán

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeVazul napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  14

  Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. (JSir 3,25(külső hivatkozás))

  Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. (Zsid 10,35(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Péld 9,1–10(külső hivatkozás) és ApCsel 9,1–9(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Kismacskáink születtek. Kettőt felnevelt a cicamama, de nem akartuk mindkettőt megtartani. Reklámozni kezdtem a gimnáziumi osztálytársaim körében, és az egyik barátnőm, aki köztudottan nagyon szerette az állatokat, jelentkezett macskagazdinak. Időközben véget ért a tanév, de a cicák még picik voltak, így két héttel későbbre beszéltük meg a találkozót. A kijelölt napon, a kitűzött órában ott álltam a pécsi buszpályaudvaron egy cipősdoboz cicával a kezemben, órákon át, de a barátnőm nem jött. Mobiltelefon előtti világ volt még. Mit tehettem, hazavittem a macskát, és nálunk is maradt. Később sajnos az is kiderült, ő úgy ígérte meg nekem, hogy elvisz egy cicát, hogy az anyukája nem is tudott róla. Elveszítettem a bizalmamat benne. Fájdalmas tapasztalás volt egy baráttal kapcsolatosan.
  A mai igék arról győznek meg, abban erősítenek meg bennünket, hogy ha Istenben bízunk, ha őhozzá folyamodunk, ha belé helyezzük a bizalmunkat, akkor ő nem hagy el, jó lesz hozzánk, erre a bizalomra és reménységre jósággal válaszol. Embereknél sokszor nem ezt tapasztaljuk, az említett eset is erről árulkodik. Isten ígéretei, tettei, irányunkban való megnyilvánulásai mind arról szólnak, arról biztosítanak, hogy vele kapcsolatban nem kell félnünk, nem fogunk csalódni, és reménységünk teljes lehet őbenne.

  *

  Jóságos Istenünk! Olyan jó tudni, hogy bízhatunk benned, hogy számíthatunk rád, hogy megszólíthatunk téged. Rád nem várunk hiába, becsapva, megszégyenülten, hanem te elénk jössz: szeretettel, bocsánattal, erővel, kegyelemmel. Hála legyen ezért néked! Ámen.

  Szerző: Keczkó Szilvia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe után 2. vasárnapAntal és Anett, Anna, Anikó, Anita, Antónia

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  13

  Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. (Zsolt 13,6b(külső hivatkozás))

  Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! (Jak 5,13(külső hivatkozás))

  Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap

  Olvasmányok: Lk 14,(15)16–24(külső hivatkozás) és Ef 2,(11–16)17–22(külső hivatkozás)

  Lekció: Lk 14,15–24(külső hivatkozás)
  1Jn 3,13–18(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Ézs 5,20–24(külső hivatkozás)

  Úrvacsorai gondolatok

  2020–21-ben az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban:

  Az úrvacsora egy életen át átélhető ajándék, mely az örök életre hív! (Kalincsák Balázs)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A keresztény ember legnagyobb „fegyverei” között ott van a hálaadás és a dicséret. Amikor imádkozunk, sokszor csak a kéréseinket és panaszainkat visszük Isten elé, pedig hatalmas ereje van annak, amikor a megtapasztalt kegyelmeket valljuk meg Isten jelenlétében. Mert ez a kulcs: a jelenlét.
  Az imádáság elsősorban nem információáramlás, gondolatok közvetítése köztem és az Úr között, hanem a jelenlét misztériuma. Én is itt vagyok, és Isten is itt van. Jó az Úr jelenlétében lenni, jó őt nemcsak olyasvalakinek tekinteni, aki segíteni tud, ha baj van, hanem időről időre egyszerűen csak együtt lenni vele. Ennek kitűnő formája a hála és végső formája a dicséret. Hálát adni azért lehet, amit tett az Isten, dicsérni pedig azért, aki az Isten.
  Ha a hálaadás és a dicséret része a napi imádságomnak, akkor az rám is hatással van. Erőt, kedvet, lelket fog adni a mindennapokhoz. Miért? Mert jó vele lenni.

  *

  Hálát adok, Istenem, mindazokért a kegyelmekért, amelyeket az elmúlt napon adtál. Azokért is, amelyeket észrevettem, és azokért is, amelyek rejtve vannak előttem. Dicsérlek és magasztallak azért, mert itt vagy most velem, mert vagy nekem. Hatalmas és erős vagy, aki dicséretre méltó. Ajándékozz meg engem jelenlétednek örömével a mai napon is. Ámen.

  Szerző: Kovács Viktor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeVillõ, valamint János napja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  12

  Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. (Péld 16,18(külső hivatkozás))

  Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, asaját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? (Lk 6,41(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jón 1,1–16(külső hivatkozás) és ApCsel 8,26–40(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Érzékeny önismereti témát hoznak elénk mai napunk igéi. Valljuk be, akár tökéletesnek gondoljuk, akár hatalmas hibahalmaznak látjuk magunkat, a valósággal és a fejlődés feladatával nagyon nehéz szembenéznünk. Honnan van bennünk ez a gyakran oly téves önismeret, a gőg és a felfuvalkodottság, illetve, ahogyan Jézus is mondja, a másik ember hibáztatásának kényszere? Hogyan tehet szert az ember olyan önismeretre, amely képes kiszűrni a tévutakat, a bennünket körülvevő valóság hamis megítélését? Mert jó lenne tökéletesnek lenni, az összeomlást és a bukást elkerülni, a gerendát a saját szemünkből időben kivenni.
  Lehet, hogy az önismeret ott kezdődik, ahol és ahogyan Isten ismer bennünket. Nem a tökéletessé válás a cél, hanem a valósággal való szembenézés. Bűnt bűnre halmozunk, másokat hibáztatunk, önmagunkat olyan sokszor rosszul mérjük be. Jó lenne meglátni: Isten milyen szeretettel és megbocsátással tud még így is ránk tekinteni.
  Az önismeret első lépése a tévutakon járó emberhez irgalommal odaforduló Isten megismerése. A második lépés az akarat és a szándék, hogy átgondoljam: „Minden jó úgy, ahogyan én gondoltam?” A harmadik lépés pedig egy először bizonytalan, aztán egyre bátrabbá váló lépés egy olyan úton, amelyet alapjaiban formál át a valós isten- és önismeret.

  *

  „Szelíd szemed, Úr Jézus, / Jól látja minden vétkemet; / Személyemet ne vesse meg / Szelíd szemed, Úr Jézus!
  Szelíd szemed, Úr Jézus, / Tekintsen rám, ha roskadok; / Adjon békét, bocsánatot / Szelíd szemed, Úr Jézus!
  Szelíd szemed, Úr Jézus, / Tudom, hogy vádat is emel; / Vétkeztem én, ítéljen el / Szelíd szemed, Úr Jézus!
  Szelíd szemed, Úr Jézus, / Elítél bár, lásd, én megint / Csak várom, hogy majd rám tekint / Szelíd szemed, Úr Jézus!” (EÉ 385)


  Szerző: Pángyánszky Ágnes

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBarnabás, valamint Barabás napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  11

  ( (külső hivatkozás))

  Krisztusának. (Lk 9,20(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jer 20,7–11(külső hivatkozás) és ApCsel 8,4–25(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az ézsaiási ige alapján Isten kezében futnak össze a hatalmi ágak, mert a bírói, törvényhozói és uralkodói tekintély birtokosa ő. Nincs is mit szétválasztani, mint ahogy emberi világunkban többször hangsúlyozzuk. A Szentháromság Isten olyan egységes, és mégis annyira összetett, mint senki más.
  A Fiú Jézust is ezeknek a hatalmi ágaknak a birtokában ismerhette meg a világ. Ő az, akinek a kezébe adta Atyja az ítélkezést élőkön és holtakon. Ő az, aki felsorolta a Tízparancsolat részleteit a Hegyi beszédben, és újraértelmezte, azaz a szeretet parancsát adta mindenek felett. Ő az, akit Heródes üldözött, mert félt, hogy királyi trónjára pályázik a Krisztus, de ő mindig csak szívünk trónját kívánta elfoglalni. Bíró, törvényadó és király a mi Krisztusunk, aki a Szentlélekkel fölkenve Megváltónkká lett. De mit sem érne egy isteni hatalmú bíró vagy király, ha nem látna a szív szándékának mélyére. Jézus úgy ítélkezik majd egy napon, hogy már megismerte és elhordozta bűneinket, amelyek őérte megbocsáttattak.
  Járuljunk már ma bírónk és királyunk elé őszinte szívvel és alázattal! Nem használna nekünk egy törvényadó Úr sem, ha nem ő maga töltené be a törvényt, amelyet mi nem tudtunk teljesíteni. Boruljunk már ma le Jézus előtt, akinek egyetlen fő törvényét, a szeretetet nem tudtuk megcselekedni.

  *

  Áldjon meg bennünket a Szentháromság Isten, akinek ítéletéhez egy bíró sem érhet fel, hogy érvényesítse rajtunk igazságát üdvösségünk örömére.
  Áldjon meg bennünket a Szentháromság Isten, akinek törvényei Mózestől Jézusig védtek és irányítottak bennünket, hogy őhozzá közelebb kerülhessünk.
  Áldjon meg bennünket a Szentháromság Isten, aki gondviselésével uralkodik rajtunk és bennünk, hogy ne önmagunknak éljünk.


  Szerző: Chikán Katalin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMargit és Gréta, valamint Diána, Margaréta, Ond

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  10

  Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! (Zsolt 119,10(külső hivatkozás))

  Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. (1Jn 5,3(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 21,15–19(külső hivatkozás) és ApCsel 7,54–8,3(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Mindannyian egy forgalmas életúton haladunk. Sokszor figyelmeztetjük szeretteinket, barátainkat a veszélyekre vagy a jobb előrehaladást biztosító lehetőségekre. Újra meg újra választani, dönteni kell: mi a jó, mi a rossz, merre menjünk, mit tegyünk, mit ne tegyünk? Istennel vagy Isten nélkül akarunk-e nekivágni az útnak? Jézus vezetése alatt vagy anélkül akarunk-e járni, eligazodni a zűrzavarban? Csukva hagyjuk-e a Bibliát, vagy minden kereszteződésnél Urunk útmutatása alapján akarunk továbbhaladni? Ott van-e minden nap imádságunkban, amit a 119. zsoltárban olvastunk: „Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!” (Zsolt 119,10)
  A közlekedésben rutinosan figyelmeztetjük egymást a veszélyekre, az élet útjain való átkelésnél mégsem látjuk el egymást és magunkat Isten figyelmeztető, vezető, erősítő szavával, hanem megelégszünk az illemszabályokkal, a szakértelemmel vagy a magunk ügyességével. Az élet nagy kereszteződéseiben senki sem tud jól továbbhaladni Jézus Krisztus nélkül. Mi magunk és a ránk bízottak is csak nála vagyunk biztonságban. Forduljunk hozzá, szakítsunk időt rá, hogy odatelepedjünk lábaihoz, beszélgessünk vele, hiszen a Bibliánkban ő szól hozzánk, az imádságban pedig mi szólhatunk őhozzá. Isten parancsa így lesz ajándékká az ő népének.

  *

  Mennyei Atyánk! Nehéz nekünk szavadra figyelni a mindennapi élet gyakorlatában, hiszen megvannak saját elképzeléseink, vágyaink, terveink a jövőt illetően, amelyek nem mindig illenek abba, amit te tervezel velünk. Hadd fakadjon most szívünk mélyéről a zsoltáros imádsága:
  „Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!” Ámen.


  Szerző: Kondor Péter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeFélix, valamint Anabella, Diána, Elõd, Felícián

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  09

  Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét⁈ (Jer 8,9b(külső hivatkozás))

  Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. (Zsid 2,1(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Ez 3,22–27(külső hivatkozás) és ApCsel 7,30–53(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Aki szereti a természetes vizeket, örömmel tölt el időt a közelükben, és általában szívesen száll vízre különböző járművekkel. Az ókorban nem igazán voltak változatosak erre a lehetőségek, és korántsem értékelhették őket biztonságosnak az emberek. De mi köze van mindennek a mai levélbeli igéhez? Az újszövetségi könyv szerzője egy olyan görög kifejezést használ a sodródással kapcsolatban, amelyet a hajó és kikötő viszonylatában használtak az ókori világi irodalomban. A vízre szállt utazónak a kikötőbe való eljutás élet-halál kérdés volt.
  Luther Márton is tudta ezt, és ezért egyenesen arra hívja fel a figyelmünket, hogy a Jézus Krisztus szavára nem figyelő ember élete olyan, mint az a hajó, amely a kikötő helyett a pusztulásba tart. Súlyos szavak ezek, de az istenkérdés nem életünk egyik kérdése, hanem a legfontosabb: élet-halál kérdés. Az Istentől való eltávolodás, a tőle való elsodródás pedig évezredek óta minden egyes embernek kísértése. Isten ezért válaszolt rá Fia életével és halálával, majd feltámadásával. Rá nézve akkor is érezzük, hogy a körülményekkel, lehetőségekkel való sodródás veszélyes, szükségünk van egy biztos célra, egy védett kikötőre, ha nem szeretjük a vizet vagy a vízi járműveket.

  *

  Urunk, Istenünk! Sokszor a bennünk támadó kétségekkel szemben a külső veszélyeket előbb vesszük észre a mindennapokban, ezekre keresünk emberi és saját megoldásokat. És így nem látjuk meg, hogy eltávolodunk mellőled, amikor nem tőled várunk megoldásokat, válaszokat. Segíts, kérünk, hogy ne a sodrás erejének engedjünk. Ámen.

  Szerző: Grendorf-Balogh Melinda

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMedárd, valamint Medárda napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  08

  Így szól az Úr: A békét teszem meg elöljáróddá, és az igazságot felügyelőddé. (Ézs 60,17b(külső hivatkozás))

  Hiszen az Isten országa [...] igazság, békesség és öröm a Szentlélekben... (Róm 14,17(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 2Kor 1,23–2,4(külső hivatkozás) és ApCsel 7,1–29(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A békesség és az igazságosság hangsúlyozásával kapcsolatban – és odatehetjük a kettő mellé harmadikként az örömöt is – csak rossz élményeim vannak. Szinte kivétel nélkül minden esetben a békétlenség, az igazságtalanság és az örömtelenség – vagy örömnélküliség – ellensúlyozására, illetve eltakarására használjuk ezeket a kifejezéseket. A mai két bibliai mondatban nagyon hangsúlyossá válik, hogy Isten munkálja az életünkben a békességet, igazságosságot és örömöt. Egyik legnagyobb tévedésünk – talán több is, mint tévedés: hübrisz, elbizakodottság inkább –, hogy ennek a háromnak nekünk kell érvényt szereznünk. A Biblia nem véletlenül fogalmaz úgy, hogy ezeket Isten munkálja ki, juttatja érvényre bennünk és közöttünk. Nekem arra kell figyelnem, azt kell észrevennem és azzal kell szinkronba kerülnöm, hogy hogyan történik ez.
  Mi mi mindenben ad, adott lehetőséget nekem ma Isten a békesség, az igazság, az öröm megélésére, megtapasztalására?

  *

  Add, Uram, hogy ne teremteni akarjam, hanem teremni legyek kész a békességet, igazságot, örömöt. Ámen.

  Szerző: Németh Zoltán

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeRóbert, valamint Fülöp, Grácia napja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  07

  Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! (Zsolt 143,8a(külső hivatkozás))

  Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. (Mk 1,35(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: ApCsel 4,(1–3)8–21(külső hivatkozás) és ApCsel 6,8–15(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Aki korán kel, aranyat lel.” Tudta ezt a zsoltáros is, és Jézus is. Aranyat lelni annyit jelent, mint a legdrágábbat megtalálni.
  Mi lehet számunkra drágább az Istennel való találkozásnál? Jézus erre is példát ad nekünk, és érdemes őt ebben is követni. Nagyon korán, még mielőtt bárki is megállította volna az ügyes-bajos dolgaival, kérdéseivel, kéréseivel, Jézus félrevonult. Mintha nem akart volna senkivel sem találkozni. Minden bizonnyal így is volt. De csak azért, mert nagyon is sok emberrel akart találkozni! Mert aki sok emberrel találkozik, annak szüksége van arra, hogy legyen „embertelen” ideje is. Ha Jézusnak is szüksége volt erre, akkor mi is tiszteletben tarthatjuk ezt az igényünket: kell egyedül lenni. Pontosabban ahhoz, hogy közösségben legyünk, meg kell tanulni egyedül is lenni. Dietrich Bonhoeffer néhány gondolata gyönyörűen világít rá ennek fontosságára: „Aki nem tud egyedül lenni, őrizkedjék a közösségtől! (…) Aki nem áll benne a közösségben, őrizkedjék az egyedülléttől.” Tehát az egyedüllét nem magány, hanem Istennél való feltöltekezés a szolgálatra. Jézus tudta jól, hogy az igazi és értékes szó mindig a hallgatásból származik, és onnan indul ki. Az igazi hallgatás pedig nem másból, mint a szóból, azaz az Igéből fakad.

  *

  Köszönöm, Uram, hogy van közösségem. Közösségben lenni így azt jelentheti, hogy bátran lehetek egyedül is. Mert az egyedüllét így már nem magány, hanem a belőled való feltöltekezés időszaka. Add, Uram, hogy ez a találkozás az emberekkel való találkozásaimban is gyümölcsöket érleljen. Ámen.

  Szerző: Hajduch-Szmola Patrik

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."