27078 ima található a honlapon, összesen 36422 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeGellért és Mercédesz, valamint Gerda napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Mert a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajhász, a prófétától a papig mindenki elvetemült csaló. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! – pedig nincs békesség! (Jer 6,13–14)

  Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót… (Lk 6,44–45a)

  Olvasmányok: Lk 10,38–42 és 2Kor 9,1–9

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Mindenki. Mindenki nyereséget hajhász, mindenki elvetemült csaló. Túlzás lenne? Az istentelenek életében biztosan nem. Sőt, azt mondják, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát még a legkiválóbbak is a saját érdekeiket tartják szem előtt.

  Ez azt jelenti, hogy én sem vagyok kivétel. Nem lehetek az, hiszen a mindenkiben én is ott vagyok. Például, amikor olvasom Jézus szavát, hogy „minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg”, akkor biztos, hogy legelőször valaki más gyümölcseit kezdem el vizsgálgatni. Pedig inkább a sajátjaimmal kellene kezdenem. Igen, én is ott vagyok a mindenkiben. Bennem is ott van az önzés és a csalás alapvető hajlama. Sokszor még önmagam elől is elrejtek dolgokat, hogy azt érezhessem, rendben vagyok, jó ember vagyok. Én is azt mondogatom: „Békesség, békesség! – pedig nincs békesség!”

  Békesség, testi-lelki egészség, jóllét. Hogyan lehetne mindez lehetséges? Jézus azt mondta tanítványainak az utolsó vacsora estéjén: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.” (Jn 14,27) A békességem tehát Jézusnál van, tőle kaphatom meg. Ám az ő békessége nem elkényelmesítő békesség. Hanem olyan, mint amikor az ember kincset talál, és az a kincs felszabadítja a jóra: menni, elmondani, tenni. Mert Jézus feltámadt, bocsánatot szerzett mindenkinek, a mindenkiben pedig ott vagyok én is. És ez az öröm többé nem hagy nyugodni.

  *

  Úr Jézus Krisztus, te jól ismersz engem, nincs semmi, ami rejtve lenne előtted.
  Kérlek, vezess el a helyes önismeretre, és engedd megtapasztalnom szabadításod örömét. Ámen.  Szerző: Lázárné Tóth Szilvia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeTekla, valamint Helén, Ila, Ilona napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  Véget vet a halálnak örökre! (Ézs 25,8a)

  Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. (2Kor 5,4)

  Olvasmányok: Préd 4,(4–7)8–12 és 2Kor 8,10–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A sátrazás jó időben, fiatalon jó móka. Valójában azonban tudjuk, hogy a sátor ideiglenes, olykor problémás lakhely, könnyen beázik, vagy belekap egy erős szél, esetleg átláthatatlan káosz uralkodik benne egy idő után. A sátornál sokkal biztosabb, biztonságosabb lakóhely a fából vagy inkább kőből épült ház.

  Az apostol sátorban lakásnak nevezi ezt a földi életet, amely nem olyan tökéletes, amelyet tépáznak szelek és viharok, amely sok kényelmetlenséggel, fájdalommal jár, és amelyben az ember bizony sokat sóhajtozik. Sóhajtozik a kőház, a biztos, az állandó, a stabil, az örök otthon iránt.

  Isten ilyet készített el az őt szeretők, a benne hívők számára. Ahol nem lesz halál, ahol nem árt már semmi sem. Az apostol vágyódik levetni e földi sátrat, s mielőbb az örök hajlékban szállást venni. Isten ígérete erről győz meg, aki ezt az örök életet ajándékozza nekünk, amelyről ugyan keveset tudunk, de egyet biztosan: vele leszünk közösségben, és ez adja a biztonságot, az állandóságot, a harmóniát. Vezessen utunk mindig e felé a hajlék felé, ne felejtsük el, nem örökre szól sátor-lakásunk.

  *

  Uram! Te látod, mennyit sóhajtozunk e földi porsátorban, ahonnan tehozzád vágyódunk, ahonnan hozzád igyekezünk. Terelgess és vezess, tarts meg ezen az úton, hogy a célt soha ne tévesszük szemünk elől. Szereteteddel végy körül, és engedd, hogy hozzád megérkezzünk. Ámen.  Szerző: Keczkó Szilvia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMóric, valamint Írisz, Tamás napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? (Zsolt 13,2)

  A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. (Jn 16,33b)

  Olvasmányok: 1Tim 6,(3–5)6–11a és 2Kor 8,1–9

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ülök egy betegágy mellett. A haldokló asszony újra és újra azt kérdezi: „Mikor jönnek már?” Ő reménykedik. Reménykedik abban, hogy láthatja még egyszer unokáját, gyermekét. Én tudom – hisz a család kért meg, hogy jöjjek be a kórházba –, hogy nem fognak ideérni. Más dolguk van. Nyaralnak.

  Ülök a betegágy mellett. A haldokló asszony rájön, vágya nem teljesül. Nem fognak jönni szerettei. Elsírja magát. Utolsó erejével könnyezik már, és halkan kérdezi: „Hol van ilyenkor az Isten?”

  Csendben fogom a kezét, és szinte észre sem veszem, hogy alig hallhatóan dúdolni kezdek egy éneket, amelyet ezerszer énekeltünk együtt a templomban: „Itt az Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni”.

  Az asszony rám néz, és így szól: „Tudom, hogy itt van. Érzem, hogy itt van. Nem feledkezett meg rólam.” Többé nem szólalt meg.

  Az életben emberek, barátok, szerettek jönnek, majd mennek. Öröknek vélt barátságok szempillantás alatt foszlanak szerteszét. De egyvalami más. Isten más!

  Nem véletlenül énekel így a zsoltáros: „Nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart!” (Zsolt 117,2) Ő tudta, hogy az Isten nem más, mint az örökké tartó szeretet.

  *

  Hűséges Úr! Hálával köszönöm, hogy örökké tart szereteted. Hálával köszönöm, hogy ezt a szeretetet a kereszten meg is mutattad nekem. Hálával köszönöm, hogy a kereszt tövébe letehetem bűneimet, és erőt meríthetek a folytatáshoz. Hálával köszönöm, hogy te Jézus Krisztusban feltártad magad előttem, és így arcodra tekinthetek, szemedbe nézhetek. Köszönöm, hogy hűséged örökké tart. Ámen.  Szerző: Pongrácz Máté

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMáté, valamint Mirella, Maura napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, mindennap… (Zsolt 88,9b–10)

  Jézus így imádkozott: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. (Jn 17,15)

  Olvasmányok: Fil 4,8–14 és 2Kor 7,5–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jézus életét ebben a világban élte. Látta benne a szépet, de a küzdelmet és a próbákat is. Nekünk is az a küldetésünk, hogy az Isten által teremtett világban éljük az életünket. Jézus az imádságában is ezért könyörög az Atyához. Mindemellett ő is tapasztalta, hogy a gonosz ereje is működik. Védelmet kér számunkra az Atyától.

  Luther Márton imádságában ezt olvassuk: „Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam.” Milyen nagy kincs, hogy Isten angyalai számunkra mindig jelen vannak! Angyalok, küldöttek, Isten küldöttei. Isten „erős és hatalmas”, mindent megtesz értünk, hogy az ő békességében és szeretetében legyünk. A zsoltárban is hasonlóan olvassuk: „Hívtalak, Uram, mindennap.”

  Ahogyan a gyermek oly gyakran hívja szüleit örömmel és lelkesedéssel, mi is felnőttként tegyük ezt Istennel. Hívni nemcsak a nyomorúság idején, hanem az életünk jó történéseiben is. Hiszen a világban, amelyben élünk, sok nagyszerű, tehetséges gyermek van, tudós, örömteli apa, aki boldogan beszélget gyermekével, nők, akik a szeretetükkel a családot gondozzák. Csodás természet, benne számtalan kincs. Élhetünk mindezekkel a végtelen kincsekkel. Ajándékba kaptuk.

  *

  Légy áldott a teremtett világban.
  Légy alázatos, hiszen Isten mindent nekünk ajándékozott.
  Légy örömteli, amikor az emberre és a nyíló virágra nézel.
  Légy embere az embernek, amikor a kezedet kéri segítségre.
  Mindebben őrizzen meg téged az Úr.
  Ámen.  Szerző: Tóth Melinda Anna

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik vasárnapFriderika, valamint Frida napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Tiszteld apádat és anyádat… (2Móz 20,12)

  Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. (Róm 15,7)

  Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik vasárnap

  Olvasmányok: Mt 6,25–34 és 1Pt 5,5–11

  Lekció: Gal 5,25–6,10
  1Móz 2,4b–15

  Igehirdetési ige: Mt 13,18–23

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Olyan emberek között dolgozom, akik közül nem egyet újszülöttként ott hagytak a kórházban, és akik azóta intézményekben élik az életüket. Amikor velük beszélgetek, és valamiért a Tízparancsolat negyedik mondata kerül szóba, roppant hálás vagyok, hogy a parancsolat a szeresd helyett a tiszteld szóval kezdődik. Pedig ezek az intézetekben felnőtt emberek – sokunkat megszégyenítő módon – nagyon tudnak szeretni. Gondozót, ápolót, lakótársat, társat, Istent és még az alig-alig ismert, többnyire csak a képzeletükben élő szüleiket is.

  Hiszen ahol az élet Ura elvesz valamit, oda ad is, és általa csodálatos módon helyreállhat a rend a legnagyobb rendetlenség közepette is. Úgy, ahogyan Malakiás próféta megígérte: jön valaki, aki „az atyák szívét a fiakhoz fordítja” (Mal 4,6). Ez a valaki, ez a Jézus Krisztus ma is csodákra képes, ha törékeny emberi kapcsolatok gyógyításáról van szó. Ma is csodákra képes, ha az elesettek felemeléséről, „az atyák és a fiak szívéről”, rólunk, félelmeinkről, hitünkről, hiányainkról, erről a világról és benne a mi kicsike kis világunkról van szó. Ezért tehetjük le az ő kezébe mindazt, ami gyógyításra szorul. Az apák és fiak kapcsolatát, a szülőkért való aggódást, a nehezen szerethető embereket, a keszekusza érzéseket és az el nem múló félelmeket is.

  *

  Áldjon meg a Jóisten minden tiszteletre és szeretetre méltó embert körülöttünk.
  Áldja meg keszekusza érzéseinket, és vezessen minket életünk kanyargós útjain. Ámen.  Szerző: Heinrichs Eszter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeVilhelmina, valamint Konstantina, Szabolcs, Vilma

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  Bölcs szívű és hatalmas erejű ő: ki tudna ellene szegülve épségben maradni? (Jób 9,4)

  Ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. (Róm 12,16)

  Olvasmányok: 2Thessz 2,13–17 és 2Kor 6,11–7,4

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jézus mindenkor példaként áll előttünk a bölcsességben, alázatosságban. Csendességre, egyszerűségre és szeretetre tanította az őt követőket. A minket körülvevő világ gyakran pont az ellenkezőjét sugallja. Inkább a magunk eszére és bölcsességére támaszkodjunk, érzéseinkre figyeljünk. Hiszen ezek a fontosak. A Szentírás sorai ezzel szemben arra bátorítanak bennünket, hogy ne így cselekedjünk, hanem bátran bízzunk Isten bölcsességében. „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.” (Péld 3,5-8)

  Merjünk bátrak lenni, és Isten kezébe tenni az életünket! Hagyni, hogy ő irányítson. Akkor megtapasztalhatjuk, hogy sokkal kevesebb lesz a hiba, és az események is jól végződnek. Ha igazán akarjuk Isten áldását az életünkre, Isten bölcsességétől kell függnünk, nem attól, amit az érzéseink vagy a zsigereink mondanak. Bízz az Úrban, és ne a saját értelmedben!

  *

  Urunk, Istenünk! Gyakran vesszük kezünkbe az irányítást. Szeretnénk mi magunk irányítani az életünket. Ilyenkor azonban újra és újra megtapasztaljuk, hogy bizony rossz úton járunk, a dolgok nem úgy sikerülnek, ahogy azokat mi elterveztük. Kérünk, továbbra is munkálkodj életünkben, terelgess bennünket a helyes úton, amely a te akaratod szerint való. Ámen.  Szerző: Németh Katalin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDiána, valamint József napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. (Ézs 61,8a)

  Senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért… (1Thessz 4,6)

  Olvasmányok: Jn 13,31–35 és 2Kor 6,1–10

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Talán magyarázni sem kellene, annyira evidens, hogy a rablás és az álnokság nem tartozik az Úrnak tetsző dolgok közé. Mégis számtalanszor szólalnak fel a próféták, ahogyan Ézsaiás is, intve a választott népet, főleg az Úr útjáról eltért királyokat, vezetőket, és látjuk, hogy Pál apostolnak is figyelmeztetnie kell a thesszalonikai gyülekezet tagjait.

  A levelében Pál megszentelődésre int. A gyülekezet közösségében ennek egyik látható jele, ha annak tagjai testvérként tekintenek egymásra, és nem károsítják és nem csalják meg egymást semmiféle ügyben.

  Miért szükséges a folyamatos intés? Miért nem tud az ember megszabadulni attól, hogy másnak kárt okozzon?

  Az önzés nagy kísértés, ami könnyen eltompítja a testvérszeretetet, ha nem figyel oda az ember. A másik tulajdonáért való ácsingózás, vagy egyszerűen az, hogy nekem egyre több legyen, az Úrnak tetsző igazság útjáról könnyen a nem tetsző álnokság útjára visz.

  Néhány verssel mai igénket követően írja Pál a testvéri szeretetre hivatkozva: „…hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre” (1Thessz 4,9b). Ha Krisztus értünk való végtelen szeretetéből táplálkozik a mi testvérszeretetünk, akkor az megőriz az önzés és mások megkárosításának kísértésétől.

  *

  Urunk, te jól ismered minden gondolatunkat, nem csak tetteinket. Látod, hányszor kísért bennünket az önzés és az irigység. Add, hogy közösségeinkben igaz testvérszeretet legyen, olyan, amelyet a thesszalonikaiakhoz hasonlóan tőled tanultunk, azáltal, ahogyan Krisztus szeretett minket, és önzetlenül az életét adta értünk. Ámen.  Szerző: Pápai Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeZsófia, valamint Ludmilla, Róbert, Upor napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! (Ézs 41,13)

  Amikor azonban [Péter] az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt… (Mt 14,30–31)

  Olvasmányok: 1Krón 29,9–18 és 2Kor 5,11–21

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Milyen a Jézusról alkotott személyes képed?

  Van benne bizonyára valami földöntúli, de mégsem Ady „Észak-fok, titok, idegensége”, hanem az a nyugalom, amelyet az a hatalom ad, amelyben Isten ereje és szeretete van jelen. Ezzel az erővel és szeretettel állt ki a vádlói és leckéztetői elé, és ez az erő és szeretet volt benne, amikor tűrte a keresztet: „Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.” (Ézs 53,7)

  Ebben a mai igében viszont azt látjuk, hogy a hitét elveszítő Péter kezét megragadja. Ebben a helyzetben egy mélyen emberi mozdulatot látunk. Az egyik ember megragadta barátját, hogy el ne merüljön a háborgó vízben.

  Téged milyen vihar vesz ma körül? Milyen veszélyek leselkednek rád? Milyen ismeretlen elé kell nézned, mint Péternek, aki meggondolatlan hirtelenséggel szó szerint Jézus nyomdokaiba akart lépni?

  Van-e, aki utánad nyúljon? Ha igen, van-e időd, indíttatásod megköszönni neki, hogy vigyáz rád?

  Ha nincs, észreveszed-e, hogy Jézus lábnyoma ott van melletted, mert a vállán hordozott, ahogy Túrmezei Erzsébet írja: „ahol az életed próbás, nehéz volt, sorsod mostoha”?

  El tudod-e fogadni ezt tőle? Fel tudod-e adni azt, hogy csak a magad erejében hiszel?

  *

  Istenem! Köszönöm, hogy adsz erőt a mindennapokhoz. Kérlek, adj alázatot, hogy el tudjam fogadni határaimat. Adj emberséget, hogy tudjak másokkal együtt dolgozni, és el tudjam fogadni, ha valaki jobban tud nálam valamit; de mindenekelőtt adj hitet, hogy rád hagyatkozzam. Add, hogy belássam, az emberi véges, az isteni végtelen. Neked növekedned kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ámen.  Szerző: Gerlai Pál

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEdit, Ciprián, Edda, Eugénia, Kornél, Soma

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  Tiszteld az Urat vagyonodból… (Péld 3,9)

  Adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek… (Lk 6,35)

  Olvasmányok: Filem 1–16(17–22) és 2Kor 5,1–10

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Sokan azt gondolják, hogy az élet akkor értékes, ha minél több profitot, hasznot, gazdagságot sikerül felhalmozni. Ők az élet értékét abban mérik, hogy kinek van nagyobb háza, márkásabb autója, komolyabb összeg a bankszámláján. A kísértés nagy, hogy mi is beleessünk egy hasonló értékrendbe, amikor időről időre azt tapasztaljuk, hogy a gazdag ember látszólag többet ér.

  Azonban csak látszólag! Ettől a gondolattól szeretne bennünket megszabadítani Isten igéje. Isten arra int, hogy osszuk meg, amink van, adjunk úgy is, hogy nem várunk viszonzást. Na nem azért, mintha neki szüksége lenne a mi pénzünkre. Ő nem szorul rá. Ő nem függ a mi anyagi javainktól. Viszont mi függünk tőle. Mi folyamatos függő viszonyban kell, hogy legyünk vele. Rászorulunk a folyamatos kapcsolódásra, állandó jelenlétére. Ezt a kapcsolatot szeretné megerősíteni, amikor azt kéri: adjunk javainkból. Nem feltétlenül pénzt, sokkal inkább időt, odafigyelést, nyitottságot az ő igéje iránt.

  Mert nem minden a pénz, a vagyon. Az idő, amely számunkra adatott, sokkal értékesebb! Az Istennel töltött idő olyan távlatot nyit meg számunkra, amely nem megfizethető, nem pótolható, mindennél értékesebb kincs. Adjunk teret és időt Istennek az életünkben, hogy belépve abba, igazi gazdagsággal ajándékozhasson meg bennünket, és mi is másokat!

  *

  Istenünk! Add, hogy életünket a helyes értékrend határozza meg. Ne a pénz, a gazdagság legyen az istenünk, hanem életünket a te óvó, megtartó kezedbe helyezzük bele.
  Adj nekünk kapcsolódást mindennap veled. Így áldd meg mindennapjainkat, hogy veled járva gazdagíthassunk másokat is. Ámen.  Szerző: Horváth-Csitári Boglárka Flóra

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEnikõ és Melitta, Dolóresz, Doloróza, Roland

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki… (1Móz 12,4a)

  Akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. (Gal 3,7)

  Olvasmányok: Jn 9,24–38(39–41) és 2Kor 4,7–18

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A mára kapott ószövetségi ige Isten Jézus Krisztusban beteljesedő szabadításának, az üdvtörténetnek a nyitánya. A zeneművek nyitányához hasonlóan ebben a tömör igei nyitányban is már felfedezhető, meghallható az egész monumentális isteni alkotás főtémája, meghatározó dallama. Ez pedig az az Istenbe kapaszkodó, bizodalmas hit, amelynek szimbolikus megtestesítője, prototípusa, etalonja Ábrahám (régi nevén Abrám), akit joggal nevezünk minden hívők atyjának.

  Az ő hite nem vakhit, nem hiszékenység, hanem Isten személyesen megszólító, elhívó és elküldő szavára adott engedelmes válasz: „Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki.” Abrám döntésének titka nem az ő bátorsága, hanem az az isteni ige, amely hitet teremthet a mi szívünkben is. Az élő és éltető hit forrása az az isteni ígéret, amely egyben áldás is: „…áldás leszel… általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

  A kapott ige, az áldás nem privatizálható, hanem megosztandó. Ahogyan erről Dietrich Bonhoeffer tanít: „Az áldás továbbadásra vár, emberekre, akik egymásnak adják. Aki áldott, maga is áldás. Nincs nagyszerűbb, mint az, ha egy ember áldássá lesz mások számára. Nemcsak segítő, társ, barát, hanem áldás.”

  Ez mai napunknak is nagy esélye és reménye: áldást kapunk, hogy mások számára is áldássá legyünk!

  *

  Hálát adunk, Urunk, hogy Ábrahámhoz hasonlóan a mai napon minket is név szerint megszólítasz, elhívsz és elküldesz igéddel, ígéreteiddel, áldásoddal embertársaink közé.
  Teremts bennünk Lelked által tiszta szívet, egyedül benned bízó, rád hagyatkozó, engedelmes hitet.
  Szent Brigitta szavaival kérünk: „Uram, mutasd meg utadat, és tégy késszé, hogy azon járjak.” Ámen.  Szerző: Gáncs Péter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeSzeréna és Roxána, valamint Irma napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  14

  Te pedig ujjongani fogsz az Úrnak, dicsekedni fogsz Izráel Szentjével. (Ézs 41,16b)

  Sőt ezenkívül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. (Róm 5,11)

  Olvasmányok: 5Móz 26,1–11 és 2Kor 4,1–6

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ha filmre vennénk azokat az utakat, amelyeken életünk során jártunk, vajon miféle felvételt kapnánk? Ott vannak a gyerekkor útjai. Az első bátor-bátortalan lépések az életben, majd az iskolába, templomba, munkahelyre vezető út. Járdák, ösvények, sáros vagy poros, fűvel borított, fákkal szegélyezett utak. Számtalan utat bejártunk már.

  Gondolhatunk másként is az utunkra. Az életút nehéz, rögös keskeny szakaszaira, vagy a napfényes, széles, könnyű, boldog utakra. Válaszutakra, ahol döntésre kellett jutni. Magányos vagy társas utakra, tévutakra, széles utakra, zsákutcákra…

  Ézsaiás szava az útkereső gyülekezethez szól. Egy olyan közösséghez, amelyik megfáradt az útkeresésben. Csüggedtek, reményvesztettek. Hosszú, fájdalmas, sok nehézséggel teli út van mögöttük. Istenhez sincs már útjuk. Isten azonban segítségére siet a népének, mert neki vannak útjai hozzánk. Ezek az utak nem a mi útjaink. Felette vannak minden emberi számításnak és elképzelésnek. Nehéz, sokszor rögös út az Istené. Olyan sokszor csak tapogatózunk a sötétben, Isten azonban azt ígéri, hogy keservesen megtalált útjaink egy ponton széles, közös, örömteli úttá válnak.

  *

  Urunk, fáradt és bátortalan a mi szívünk. Megszoktuk már, hogy kicsiben gondolkodunk, kicsiben imádkozunk, nem merünk nagyra vágyni. Nem merjük magasra emelni tekintetünket. Bátoríts, hogy napunk dolgai, döntései, küzdelmei között se tévesszük szemünk elől a célt. Add, hogy vágyakozásunk összefonódjon. Add, hogy a reménység és ígéret emberei lehessünk a földön. Erősítsd lépteinket, és adj testvéri kezet egymás erősítéséhez. Ámen.  Szerző: Makoviczky Gyula

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni tizennegyedik vasárnapKornél, valamint Amáta, Ludovika, Virgínia napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13

  Ó, Uram, Uram! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet; neked semmi sem lehetetlen! (Jer 32,17)

  Jézus… így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek… (Mt 28,18–20)

  Szentháromság ünnepe utáni tizennegyedik vasárnap

  Olvasmányok: Lk 17,11–19 és Róm 8,14–17

  Lekció: Gal 5,16–24
  1Móz 28,10–22

  Igehirdetési ige: Jn 7,37–39

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Arra nézve, hogy Jézus milyen feladatot, küldetést bíz tanítványaira, az egyik legjelentősebb bibliai szakasszal van dolgunk. Mindezt liturgiai hagyományunk is alátámasztja, hiszen a missziói parancs minden keresztelő és lelkészavatás alkalmával elhangzik. Annál feltűnőbb, hogy Jézus itt korántsem egy új vallás alapjait látszik lerakni. Nem beszél kultuszról, imádatról, vallásos életgyakorlatról. Csak követésről, tanítványságról. Ma a keresztség talán tekinthető kultikus eseménynek, de az evangéliumok születésének idején még minden bizonnyal azt a megtérést, megtisztulást és életváltozást kiábrázoló eseményt jelenti, amelynek még Keresztelő János működése kapcsán megismerhettük; más szóval a Jézus követése mellett való elköteleződés és a követők, a Krisztushoz tartozók közösségébe való befogadtatás ünnepe.

  A Jézusnak adatott hatalmat, a jézusi hatalomgyakorlást is csak a követés összefüggésében érthetjük meg. Jézus az övéin keresztül gyakorol hatást a világban, és rajtuk keresztül is úgy, ahogyan ő földi életében tette. Nem erőszakkal, nem félelmet keltve, nem manipulálva, hanem szerető odaadással, megértő türelemmel, az irgalom cselekedeteivel; azaz az Atya iránti hűséggel.

  *

  Istenem! Bocsásd meg, hogy Fiad tisztelete, magasztalása, imádata sokszor alibi számomra, hogy ne kelljen igazán követnem őt. Segíts, hogy úgy lehessek tanítványa, hogy mind többeket segítsek a tanítványává lenni. Ámen.  Szerző: Cserháti Sándor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."