35131 ima található a honlapon, összesen 54129 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeLeonóra és Inez, valamint Gotlib, Nóra napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  06

  Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. (Ézs 60,3(külső hivatkozás))

  Jöjjön el a te országod! (Lk 11,2b(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Gal 2,16–21(külső hivatkozás) és Lk 19,11–27(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Gyerekkorom óta nagy élményt jelentett belépni a külső éjszakai sötétségből egy kivilágított, fényes, ragyogó épületbe, legyen az egy díszterem, koncertterem vagy éppen templom. A pupillák hirtelen beszűkülnek, majd lassan hozzászoknak a belső világossághoz.
  Talán el sem tudjuk képzelni, milyen fényesség lehetett háromezer évvel ezelőtt a jeruzsálemi Templomban, ahol csak olajlámpások adták a ragyogást minden belépőnek. Mégis csodálatosnak írja le Ézsaiás azt, amikor a templom fényeihez megérkeztek a zarándokok. Mint aki maga is pap, a fogság utáni korban vizionálja azt a pillanatot, amikor újra beléphetnek ebbe a ragyogásba népek, királyok, és ahol együtt ünnepelhet minden ember, legyen bármilyen rangú-rendű. Eltűnnek a különbségek, és csak az összetartozás élménye határozza meg a jelent.
  Jézus ugyanezt tanítja meg övéivel imádságában, amikor eljön Isten vágyott országa, amelybe belépve ugyanez a ragyogás vesz körül minket. Szinte vonz bennünket az a közösség, ahová készülünk mindannyian. Isten vár ránk.

  *

  Urunk, segítsd lépteinket, és ragyogásoddal világítsd be utunkat, mely feléd visz. Ámen.

  Szerző: Aradi András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAdorján, Adrián, Adrienn, Olívia, Virgil

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  05

  Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál. (Péld 18,10(külső hivatkozás))

  Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt... (Fil 4,6(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 2Kor 13,3–9(külső hivatkozás) és Lk 19,1–10(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Védelemre van szükségünk. Talán nem valljuk be, mert erősnek akarjuk mutatni magunkat, pedig ingatag a helyzetünk. Mi tud megvédeni? Ez az ószövetségi ige így folytatódik: „A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli.” (Péld 18,11) Mi is sokféle várban bízunk, amelyeknek a falairól aztán kiderül, hogy csak mi képzeltük magasnak.
  „Erős vár a mi Istenünk!” Evangélikus egyházunk jelmondata azt hirdeti meg, hogy azt az elrejtettséget, békességet, amelyre szükségünk van, egyedül Istennél találhatjuk meg. Miután Luther Mártont közellenséggé nyilvánították, Bölcs Frigyes fejedelem Wartburg várában rejtette el. Néhány hónappal később Luther mégis elhagyta a várat, ezt írva támogatójának: „Wittenbergbe sokkal magasabb védelem alatt megyek, mint a fejedelemé.” Isten biztosabb védelem bármiféle falnál, fegyvernél vagy hatalomnál.
  Úgy gondoljuk, sok minden ellen van szükségünk erre a védelemre. Emberekről és eseményekről feltételezzük, hogy ellenünk lehetnek. És ennek alapján csalódhatunk az Istentől kapott védelemben, hiszen sok mindent hagy megtörténni, ami miatt aggódunk. Ő a bűntől, haláltól, pokoltól akar és tud megvédeni, mert az az igazi ellenségünk. Talán másféle toronyra van szükségünk, mint gondolnánk, de Istennél megtaláljuk azt, ami valóban kell a boldogságunkhoz.

  *

  Uram! Tégy engem igazzá, és ne gazdaggá, mert erős toronyra van szükségem. Sokfelé futok, sok mindent akarok megtalálni; add, hogy hozzád fussak, téged találjalak meg. Ámen.

  Szerző: Tóth Károly

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKázmér,Adorján, Adrián, Adrienn, Matild, Zorán

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  04

  Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (Jer 29,11(külső hivatkozás))

  Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy [Krisztusban] lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. (Kol 1,19–20(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Jn 1,8–2,2(3–6)(külső hivatkozás) és Lk 18,31–43(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A tavasz kezdetén a közeli hónapok tervezése jár a fejünkben. Ilyenkor határozzuk el, mit ültetünk a kertbe, amit gondozni fogunk, hogy majd begyűjtsük a termést. A nyári programokat is szervezzük. Sokan már lefoglalták helyüket szállodákban, üdülőkben, hogy egy-két hétre kiszakadjanak a hétköznapok rutinjából. Lassan körvonalazódik az is, hogy a gyermekek melyik iskolában kezdik el vagy folytatják szeptembertől tanulmányaikat. Nagy felelősséggel járó döntéseket kell hoznunk, amelyek hosszú időre meghatározzák utunkat a világban. Terveink viszont mindaddig csak álmok és vágyak maradnak, amíg azokon nem nyugszik Isten áldása. Nemegyszer tapasztaljuk, hogy az ő akarata felülírja elképzeléseinket.
  Tavaly ilyenkor még nem tudtuk, hogy néhány nappal később olyan folyamat kezdődik el a koronavírus terjedésével, amely arra kényszerít, hogy átgondoljuk eddigi életünk tempóját, tartalmát és minőségét. Olyan értékek bukkantak elő, amelyek mellett eddig figyelmetlenül elsuhantunk. Isten különös eszközt használt, hogy felnyissa szemünket. Megértettük, hogy nem romlást tervez, hanem reményteljes jövőt készít nekünk. Ezt ragadhatjuk meg Krisztusban, a mi Urunkban. Benne bízva bátran tervezhetünk. Ő szeret, és a javunkat akarja. Nem rontja el örömünket, hanem megadja, ami a kedvünkre való.

  *

  Urunk! Te ismered szívünk titkait. Tudod, mire vágyunk, mit szeretnénk elérni. Mutasd meg nekünk, ami javunkra válik, és áldj meg jó előmenetellel. Add, hogy alázattal elfogadjuk, amikor nemet mondasz kéréseinkre. Készíts fel minket a te terveid megvalósítására. Fegyverezz fel erővel, hittel és szeretettel, hogy a te akaratod szerint éljünk és munkálkodjunk a világban a te dicsőségedre. Ámen.

  Szerző: Vető István

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKornélia, valamint Frigyes, Kamilla, Kunigunda

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  03

  Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni... (1Móz 2,18(külső hivatkozás))

  Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. (Jn 19,26–27(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 16,29–33(külső hivatkozás) és Lk 11,37–54(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Érzékelhető-e Isten jelenléte? Megtapasztalható-e az érzékszerveinken keresztül? Olyan kérdések ezek, amelyek mindig is foglalkoztatták az emberiséget, és valószínűleg mindannyian elgondolkoztunk már rajtuk. Ugyanakkor néha az az érzésem, mintha túlbonyolítanánk a válaszokat. Teológiai fogalmakban gondolkozunk, ha kell, segítségül hívjuk a szakirodalmat is, miközben az ige sokszor egyszerűbb és érthetőbb válaszokat tartogat számunkra.
  Nincs ez másképpen ma sem. Érzékelhető-e Isten jelenléte, szeretete, törődése? Persze! Isten gondoskodik rólad a körülötted lévő embereken keresztül. Hálásak lehetünk azért, hogy Isten szeretete testet ölthet egy-egy gyermeki vagy házastársi ölelésben, egy baráti jó tanácsban, a másik gyülekezeti tag biztató szavaiban. Isten egymásra bíz bennünket, így válhatunk az ő szeretetének eszközeivé. Természetesen ez felelősséggel is jár, éppen ezért fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon komolyan tudjuk-e venni ezt a küldetést. Továbbadjuk-e azt a szeretetet, amelyben Isten rajtunk keresztül szeretné részesíteni a másik embert? Vajon érzékelhetővé, megtapasztalhatóvá tesszük-e az isteni jelenlétet, vagy kibújunk a felelősség alól? Isten azt szeretné, ha érezhetnénk, hogy ő mellettünk van, egészen közel hozzánk. Emlékeztessük hát erre egymást!

  *

  Szerető mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy társakat adsz mellénk. Társakat, akiken keresztül érezhetjük szeretetedet, törődésedet és gondoskodásodat. Kérünk, add, hogy mi magunk is a te szereteted eszközei lehessünk mások felé. Tegyél képessé arra, hogy vigasztaljuk a szomorkodókat, erősítsük a gyengéket, hogy felkaroljuk az elesetteket, és együtt tudjunk örülni azokkal, akiknek örömük van. Ámen.

  Szerző: Csadó Balázs

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeLujza, valamint Kada napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  02

  Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. (Zsolt 119,66(külső hivatkozás))

  Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! (Jak 3,13(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jób 2,1–10(külső hivatkozás) és Lk 11,33–36(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Hogyan fogalmaznánk meg, mi az a bölcsesség? Kit gondolunk bölcs embernek? Az általános nézet így szól: a bölcs ember hatalmas tudás birtokában van, a jövőre nézve a legjobb döntéseket hozza, megfontolt, tele van élettapasztalattal, tudja, mikor hallgasson és mikor szóljon, s előre tud tekinteni. Csakhogy a Szentírás nem ennyire szofisztikált módon fogalmazza meg a választ, hanem sokkal egyszerűbben és lényegre törőbben fogalmaz: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme!” (Péld 1,7)
  Vagyis ki a bölcs ember? Az aki a saját magát csak és kizárólag Istennel együtt tudja látni és elképzelni. Aki Istenből kiindulva tudja önmagát meghatározni, és megérti azt, hogy az egész élete, tulajdonságai, útjai, jövője egyedül Isten kezében van. Az a bölcs ember, akinél nem az „én” van az első helyen, hanem az „Ő”.
  A bölcsesség nem függ életkortól, tanulmányoktól, iskolai végzettségtől. Aki életének történéseit istenhitének tükrében tudja személéni, s ugyanúgy tudja elfogadni a jót, mint a rosszat, az elindult a bölcsesség útján.

  *

  Uram, kérlek, őrizz meg az elbizakodástól és attól a naiv hittől, hogy azt higgyem, mindazt, amit az életben elértem, magamnak köszönhetem. Őrizz meg az önteltségtől, a szeretetlenségtől, az énközpontúságtól. Szentlelkeddel munkáld bennem a felismerést, hogy életem kezdete, vége és megtartója egyedül te vagy. Ámen.

  Szerző: Ribárszki Ákos

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAlbin, valamint Albina napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  01

  Jákób azt mondta Józsefnek: Eredj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj! (1Móz 37,14a(külső hivatkozás))

  És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. (Fil 2,4(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Móz 37,3–4.12–14.23–35(36)(külső hivatkozás) és Lk 11,29–32(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Úgy fogadd be a testvért, / Mint Krisztus tégedet!” – Evangélikus énekeskönyvünk ismerős énekének kezdése több szempontból is összefoglalja a keresztyén ember önmagához és másokhoz való hozzáállásának lényegét és összefüggéseit. Pál apostol is erre törekszik, amikor az ünnepélyes hangvételű Krisztus-himnuszban kitér arra, hogy Jézus áldozati halála átrendezi az emberi kapcsolatokat is.
  Az ige olvasása több kérdést is felvethet bennünk: Miért állítsam a másikat magam elé? Tényleg ezt várja tőlem Jézus? Legyek teljesen altruista? A válasz ott van a sorok között: Jézusra nézve legyek a másikra is tekintettel, és Jézust keresve a másikban figyeljem az ő szükségleteit, figyeljek arra, hogy mi lehet hasznos az ő életében. Isten gondoskodó szeretete indíthat bennünket erre, mert ezt mi is megtapasztaljuk nap mint nap. De nagyon fontos az „is” szócska is, nemcsak itt, hanem Pál bátorításában is, amely nem önmagunk elhanyagolására, hanem arra hív, hogy próbáljuk együtt látni a magunk és mások helyzetét, Jézus Krisztusra és egymásra való utaltságunkat. Ahogy az ének utolsó versszaka is mondja: „Nincs, ami megújíthat, / Se mást, se tégedet, / Csak a Krisztusból tűző, / Forró, hű szeretet.” (EÉ 474,4)

  *

  Úr Jézus, te nem kérsz tőlünk többet annál, mint amit meg tudunk tenni. Sőt arra kérsz, amire nekünk is szükségünk van: legyünk közösségben egymással, elfogadó és segítő szeretettel. Add nekünk, kérünk, ennek felszabadító felismerését! Ámen.

  Szerző: Grendorf-Balogh Melinda

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Böjt második vasárnapja (Reminiscere)Elemér, valamint Oszvald, Román napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  28

  Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézs 43,5a(külső hivatkozás))

  Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk... (2Kor 4,8–9(külső hivatkozás))

  Böjt második vasárnapja (Reminiscere)

  Olvasmányok: Jn 3,14–21(külső hivatkozás) és Róm 5,1–5(6–11)(külső hivatkozás)

  Lekció: 1Thessz 4,1–8(külső hivatkozás)
  Ézs 5,1–7(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Mt 20,20–28(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Albert herceg, a későbbi VI. György brit király dadogással küszködött. Valahányszor a nyilvánosság előtt szóra nyitotta a száját, elszorult a torka, levegő után kapkodott, és csak óriási erőfeszítések árán tudott megszólalni. Így történt ez 1925. október 31-én is, amikor a telt házas Wembley stadionban kellett beszédet tartania. A kudarc után nagyon elkeseredett, és elveszítette a gyógyulásba vetett reménységét. Ekkor ismerkedett meg azzal a különc beszédterapeutával, aki sokat segített neki abban, hogy legyőzhesse a félelmeit, és a beszédeit nagyobb megakadás nélkül mondhassa végig.
  A II. világháború kitörésekor rádión keresztül kellett szólnia a népéhez. A feszült helyzetben is nyugodt tudott maradni, hiszen tanára vele együtt suttogta a szöveget a háttérből, és karmesteri mozdulatokkal segítette a levegővételben.
  A filmbeli segítő szakemberhez hasonlóan Jézus is ott van velünk életünk legfélelmetesebb szituációiban, hogy megnyugtasson, bátorítson, és túllendítsen a legkritikusabb pillanatokon. Ott van velünk a vizsgán, szent jelenlétét érezhetjük a kórteremben, a temető csendjében és a síron túl is. Zaklatott szívünkbe békességet hoz, kétségeink helyére boldog bizonyosságot. „Bár az út néha oly sötét, / Soha nincs okom félni a bajtól, / Amíg irgalmas karja véd!” (EÉ 459,3)

  *

  Jézusunk! Köszönjük, hogy legpróbásabb élethelyzeteinkben is számíthatunk rád. Hálásak vagyunk, amiért megerősítesz hitünkben, és békességeddel ajándékozol meg. Szabadíts meg valós vagy irracionális félelmeinktől, és kérünk, bontakoztasd ki életünket tetszésed szerint. Ámen.

  Szerző: Koch Szilvia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeÁkos és Bátor, valamint Gábor, Gábriel napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  Ahogy a sas, röptetve a fészekalját, fiókái fölött repdes, úgy vette [népét] kiterjesztett szárnyaira [az Úr], evezőtollán hordozva őt. (5Móz 32,11(külső hivatkozás))

  És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil 4,7(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Róm 6,12–18(külső hivatkozás) és Lk 11,14–28(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Nézzétek meg az égi madarakat” – mondja Jézus (Mt 6,26). A mai igénk is rájuk irányítja figyelmünket. A sas különleges madár. Magas helyre helyezi a fészkét. A sziklák ormán biztonságban vannak a fiókák, a ragadozók nem veszélyeztetik őket. Amint viszont eljön a fészekből való kirepülés ideje, nagy bajba kerülnek. A szédítő mélység fölött kell az első szárnycsapásaikkal próbálkozniuk. Más madarak eleinte csak az egyik ágról a másikra ugrálnak vagy a földről elrugaszkodva pár métert tesznek meg. A sas a fiókáját kénytelen nagy veszélynek kitenni, de mindvégig ott van mellette. Biztatja a repülésre, de óvja és védelmezi is őt.
  Az Úr is így vezet minket. Nem kímél meg, azaz sokszor nekünk is meg kell tapasztalnunk a lelki magasságot és mélységet. Ha csak ezekre nézünk, akkor mi is beleszédülünk, és elveszítjük a reményt. De az Úr mellettünk van és megvéd. Ha a testi szemeinkkel nem is láthatjuk őt, mégis velünk van. Szentlelke áthat minket, mennyei békességet ad, így megóv a zuhanástól. Minden körülmények között átsegít a bajokon, és megőrzi az övéit.

  *

  „Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett: / Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett! / Nagy irgalmát / Naponként tölti reád, / Áldását mindenütt érzed.
  Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged! / Utadon elkísér, tőle van testi épséged. / Sok baj között / Erőd volt és örömöd, / Szárnyával takarva védett.” (EÉ 57,2–3)


  Szerző: Laczki János

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEdina, valamint Gyõzõ, Ottokár, Sándor napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

  Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek (...), annak neve: az Úr, a Seregek Istene. (Ám 4,13(külső hivatkozás))

  Jézus így imádkozott: Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van... (Jn 17,6–7(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Zsid 2,11–18(külső hivatkozás) és Lk 11,5–13(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Életünk során folyamatosan gyűjtjük és rendszerezzük az ismereteket. Minden információ befolyásol bennünket. Némelyik gazdagít, és sokáig megmarad bennünk, azonban rengeteg olyan is van, amelyik haszontalanná válik, és tulajdonképpen elszáll – nem használom, nincsen rá szükségem, és elfelejtem. Egyik gimnáziumi barátnőm egyik könyvet a másik után falta. Egészen megdöbbentett, amikor egyszer aktuális olvasmányom után érdeklődött. Csodálkozva kérdeztem vissza: nem emlékszel rá? Hiszen két hónapja olvastad, és meséltél róla nekem!
  Az ismereteink Istenről nem tűnhetnek el a semmibe, mert az az ismeret, amelyet Jézus kijelentéseiből szereztünk, nap mint nap használható számunkra. Azok az információk, amelyeket a Szentírásból kaphattunk, kihatnak az életünkre, és a Szentlélek által nem könnyen elszálló, ideig-óráig tartó tudást adnak. Így rájövök, hogy nem általánosságban tudom, hogy van egy gondviselő mennyei Atyám, hanem rábízom magam. Nemcsak a bajban – amikor bűneim következményei a fejemre hullanak – fordulok megváltó Uramhoz, hanem mindenkor és folyamatosan. A döntéshelyzetekben, a konfliktusok megoldása közben, azaz nap mint nap kérhetem a Szentlélek világosságát, erejét és bölcsességét. Ismerhetem az Urat, és ez az ismeret életem középpontjává válhat.

  *

  Uram! Olyan jó éreznem, hogy te ismersz engem! Ismered gondolataimat, küzdelmeimet és kérdéseimet. Köszönöm, hogy mindezeket rád bízhatom. Hálával teli a szívem, mert te megismertetted magad velem. Jézus Krisztus által megismerhettem a szeretet és irgalom Atyját. Kérlek, segíts, hogy szándékaidat megismerve a te vezetésedre bízzam bátran az életem! Ámen.

  Szerző: Péterné Benedek Ágnes

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGéza, valamint Cézár, Tarcal napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25

  Menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. (2Sám 22,3b(külső hivatkozás))

  Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38–39(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jak 4,1–10(külső hivatkozás) és Lk 11,1–4(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A mai nap 2000 óta a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Milliók életét nyomorították és vették el egy istentelen eszme vezérletével. Egyházunk is szenvedett a nyílt támadásoktól, a hitvalló emberek meghurcolásától, államosítástól és a belső bomlasztástól. Utóbbi részleteit tárja elénk – néhol megrázó módon – a Háló című kötetsorozat.
  Dávidra rátört a belső ellenség Saul vezetésével és az idegen filiszteus sereg. Szorongatottságában egyedül Isten erejében bízhatott, akinek segítségével legyőzte ellenségeit. Hálaéneket zengett Isten nagyságáról, és gyönyörűen szólítja őt menedéknek és szabadítónak, aki megmenti az erőszaktól. Az erőszak a diabolikus hatalmak végső eszköze a hívőkkel szemben. A korai keresztyénség diadalmenetét sem tudták másként hátráltatni, mint úgy, hogy az aréna vadjai elé terelték az ártatlan embereket.
  Pál hitvalló szavai az evangéliumot zengik Isten szeretetéről, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban jelent meg. Tőle semmi és senki, még a sátán sem választhat el minket. Gondoljunk keresztyén vértanú testvéreinkre, az evangélikus mártírokra, a kommunizmus áldozataira és napjaink üldözött keresztyénjeire közel és távol. Az istentagadás mérgezett forrásából előbb-utóbb erőszak fakad. Halljuk meg a mártírok hangját! Vessük el a közömbösséget!

  *

  Adj, Urunk, a kommunizmus áldozatainak Isten békéjében való megnyugvást. Add, hogy ilyen embertelen tragédia ne forduljon elő többé! Éberséget kérünk, hogy ma is felismerjük a világban a mérgező istentelenség veszélyét. „Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!” (Zsolt 80,4) Ámen.

  Szerző: Gregersen-Labossa György

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMátyás napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  24

  Jóllakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. (3Móz 26,5b(külső hivatkozás))

  Miután valamennyien ettek és jóllaktak, öszszeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. (Mt 14,20(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 5Móz 8,11–18(külső hivatkozás) és Lk 10,38–42(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” (Mt 14,31b) – kérdezi Jézus Pétertől a tengeren járás történetében, amelyet Máté evangéliumában rögtön a kenyérszaporítás csodája után olvasunk. Itt, ebben a történetben azonban Jézus nem mond ilyet, nem tesz szemrehányást a tanítványok kishitű aggodalmaskodása miatt, hanem fogja a két halat és az öt kenyeret, azaz mindent, amijük van, majd hálát ad. Mindenkinek adnak az ételből, és közösségben együtt eszik az őt követőkkel. Mást nem is mond, helyette a tizenkét tele kosár beszél. A tanítványok pedig jóllakottan, megnyugodva, mégis kissé szégyenkezve tekintenek a tizenkét tele kosárra, arra, ami a hatalmas tömeg jóllakatása, minden szükség betöltése után megmaradt.
  És mi, maiak? Mi is elszégyelljük magunkat, ha a maradékra nézünk? Sokszor olyan keveset kérünk, olyan kicsik, gyakran kicsinyesek a vágyaink: enni jóllakásig, biztonságban élni. Néha pedig, amikor vesszük az erőt, hogy a maradékot összegyűjtsük, és rátekintsünk tele kosarainkra, akkor látjuk meg, hogy Isten mennyi ajándékkal halmoz el minket, olyanokkal, amiket nem is kérünk, amikre gondolni sem merünk, ami több, mint a szükséges. A maradék, életünk tele kosarai emlékeztetnek minket Isten bőkezű, gondviselő szeretetére. Ő nemcsak a szükségeset adja, hanem annál jóval többet.

  *

  „Az Isten tudja óhajom, / S ha úgy tetszik őnéki, / Mielőtt én azt várhatom, / Nagy hamar be is tölti. / Mert szüntelen ő van velem, / Körülvesz oltalmával, / Elhalmoz jóvoltával.” (EÉ 352,2)

  Szerző: Pethő-Udvardi Andrea

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAlfréd, valamint Péter napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! (Ézs 6,8(külső hivatkozás))

  Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel! (2Kor 5,20(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jób 1,1–22(külső hivatkozás) és Lk 10,25–37(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Napközis táborunkban úgy szoktuk feldolgozni a bibliai történetet, hogy el is játsszuk rögtönzött színdarab keretében. Én mesélem, a gyerekek pedig a szerepüknek megfelelően mozognak. Mindig nagy a tolongás egyik vagy másik szerepre, és mivel az elmélyítés miatt amúgy is többször szeretném eljátszatni velük, legalább van indok, hogy új szereposztásban újra halljuk az igeszakaszt.
  Konfirmandus táborunkat gyülekezeti házunknál szoktuk tartani, ahol magunk gondoskodunk a reggeliről, vacsoráról, így minden napra vannak kijelölt „naposaink”. Ők készítik elő a terepet, és ők pakolnak el. Van, amikor könnyen beosztjuk a heti rendet, van azonban, amikor nem kíséri túl nagy lelkesedés e szolgálati lehetőséget. (Bár utólag már élményként emlegetjük a mosogatós sztorikat.)
  Ézsaiásnak különleges élményben van része. Látomásban az Úrral találkozik, és a bűnei alól való feloldozás után egy kérdést hall: „Kit küldjek el, ki lesz a követünk?” S ő lelkesen jelentkezik a prófétai szolgálatra: „Itt vagyok, engem küldj!”
  Mi vajon készek vagyunk-e elindulni ma a szolgálat útján? Elmondani, amit Isten ránk bízott. Megtenni, ami másokat Isten akaratával szembesíti. Gúny tárgyává válni az Úr ügye miatt, vagy éppen hozzájárulni bizonyságtételünkkel valakinek a megtéréséhez. Lehet jelentkezni…

  *

  Hálát adok neked, Uram, hogy ma is hallhatom szavad, és hogy nekem is lehetőséget adsz a szolgálatra. Bocsáss meg, hogy sokszor hiányzik belőlem a lelkesedés. Köszönöm, hogy megtisztítottad szívemet, gondolataimat, szavaimat, és hogy te készítesz fel a feladatra, amelyet végezhetek. Vezess, kérlek, Szentlelkeddel, hogy úgy és akkor szóljak és cselekedjek, ahogy és amikor te jónak látod. Ámen.

  Szerző: Hulej Enikő

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."