17233 ima található a honlapon, összesen 18918 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeGerzson, valamint Margaréta, Margit, Petra napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Ti azt mondjátok: Nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izráel háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek! (Ez 18,25)

  Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,8–9)

  Olvasmányok: Mt 13,31–35 és 1Kor 11,2–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Leránt magával a bűn. Nem kérdezi: akarsz-e jönni? Nem kéri: gyere velem! Nem mond semmit, csak húz lefelé – hol hirtelen, szinte észrevétlenül; hol lassan, ellenállhatatlanul. És nincs más, csak bizonytalanságot növelő sötétség és dermesztő hideg.

  Távol vagyok tőled, Istenem. Nem érzem melengető szeretetedet, nem látom az utamat megvilágító fényességedet… Távol vagyok tőled, túlságosan távol. Gyötör a hiányod, a szavaid helyett csak némaság vesz körül. Megpróbálok hozzád kiáltani, de csak halk nyöszörgés hagyja el a szám.

  Segíts rajtam! Ne hagyj magamra bűneimmel, mert végleg elveszek. Ne maradj távol tőlem! Ott akarok lenni melletted, egészen közel, hogy megérinthesselek, hogy halljam biztató szavaidat. Kérlek, Istenem, engedd meg, hogy leboruljak előtted, hogy odaüljek lábaidhoz. Tisztíts meg engem! Szabadíts meg irgalmaddal! Tedd rám áldó kezedet, kérlek, ölelj át szereteteddel!

  *

  Halld meg, Urunk, elhaló hangunkat, amikor a bűn mélységéből szólítunk téged. Kérünk, szabadíts meg minket mindattól, ami távol tart tőled, és add meg közelséged óvó jelenlétét. Kérünk, vegyél körül kegyelmeddel, és ne engedd, hogy messze eltávolodjunk tőled. Közelséged éltet minket! Ámen.  Szerző: Vladika Zsófia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEleonóra, valamint Leonóra, Nóra, Péter napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez… Így adott az ember nevet [mindegyiknek]… (1Móz 2,19–20)

  Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? (Mt 6,26)

  Olvasmányok: 2Tim 3,10–17 és 1Kor 10,23–11,1

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Milyen könnyű belesüppedni az önsajnálatba! Akár akkor, amikor látjuk, hogy mások jobb anyagi körülmények között élnek, mint mi. Akár akkor, amikor arra koncentrálunk, hogy milyen javak hiányoznak az életünkből.

  Jézus ma az állatok világára hívja fel a figyelmünket a pénzügyek kapcsán. Isten olyan teremtményeire, amelyek nem vetnek és nem aratnak, így csűrbe sem gyűjtenek, tehát Teremtőjük tartja el őket. Azt is mondja Jézus, hogy ha róluk így gondoskodik az Úr, akkor hogy ne gondoskodna rólunk, amikor értékesebbek vagyunk számára az állatoknál is.

  Mindez nem felhatalmazás persze a számunkra, hogy bátran legyünk felelőtlenek. A zsidó gondolkodásban a névadás éppen a felelősséget és az elnevezett fölötti, jó értelemben vett hatalmat jelenti. A teremtéstörténetben is a bölcs hatalom gyakorlását fogalmazza meg Isten az egyik életcélként.

  Hol van hát számomra az arany középút? Hol van számomra a határ a túlaggódás és a felelőtlenség között? Hogyan tudom rábízni Istenre az anyagi javaimat, miközben felismerem a saját felelősségemet?

  *

  Szerető Istenem!
  Köszönöm, hogy megalkottál. Köszönöm, hogy élhetek. Köszönöm minden képességemet, amellyel pénzt tudok keresni, illetve bármilyen módon eltartani magamat és szeretteimet.
  Gyónom neked mindazt, amivel az anyagiakban vétettem ellened és mások ellen.
  Kérlek, segíts megtalálni az arany középutat a felelőtlenség és a túlaggódás között, a te szent nevedért.
  Ámen.  Szerző: Pethő Judit

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAladár és Álmos, valamint Amáta napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Így szól az Úr: Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. (Jer 35,14c)

  De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. (Lk 11,28)

  Olvasmányok: 1Thessz 1,2–10 és 1Kor 10,14–22

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jézus rokonairól keveset tudunk, többet feltételezünk. Amikor édesanyja és testvérei meglátogatják Jézust (Lk 8,19–21), és nem férnek hozzá a tömeg miatt, Jézus ezt üzeni nekik: „Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják.” (Lk 8,21) Ezzel Jézus nem letagadja a családját, hanem bővíti az értelmezési keretet: a család nemcsak vérségi alapon létezik, hanem lehet más is a viszonyítási pont. Ez pedig az Isten igéjének hallgatása és megtartása.

  A mai napon legyen gondolkodásunk fókuszában ez: Jézus igazi rokonai akkor vagyunk, ha ez a kettő – igehallgatás és megtartás – kéz a kézben jár. Jézus a hangsúlyokat máshova helyezi, ezzel egy mennyei aspektust, gazdagabb jelentést ad a család fogalmának. Emiatt (is) hívhatjuk egymást testvérnek, mondhatjuk Istenre, hogy a mi Atyánk. A jézusi új családnak ez a fundamentuma. Minden és mindenki más csak ezután jön.

  Rokonok vagyunk! Jézus rokonai, és ezáltal egymás rokonai. Akik Isten akarata szerint élnek, és egymást úgy szeretik, ahogyan Jézus szerette őket. Akik az ő országát hirdetik meg egymás között.

  „Micsoda rokonok ezek a keresztények!” Bárcsak minél többször hangozna el ez a mondat a napokban is a fentiek értelmében. Csakis pozitív értelemben. Csakis. Úgy legyen!

  *

  Mennyei Atyánk! Add, hogy igaz és igazi rokonai lehessünk egymásnak Jézus Krisztuson keresztül. Add, hogy észrevegyük, amikor szólsz, nehogy későn érjen minket a személyes üzenet. Ehhez kérünk jó hallást. Jól tudjuk, hogy a hit hallásból van: te adj nekünk élő hitet és hitből születő irgalmas cselekedeteket. Áldásodat kérjük a mai napon is a hallás és megtartás egyensúlyának megtalálására. Ámen.  Szerző: Gáncs Tamás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeZsuzsanna, valamint Konrád, Oszvald napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. (Zsolt 50,1b)

  Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. (2Kor 5,19)

  Olvasmányok: Lk 6,43–49 és 1Kor 10,1–13

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Láttam egy rajzfilmet, melynek hősei a „főgonoszt” keresték a világon, hogy neki szolgáljanak. Abban reménykedtek, hogy ha a sötét erőt követik, akkor ők védve lesznek a gonosz támadásaitól, és biztonságban lesznek. Valóban, mennyi rendszer működési alapja a félelem, a kiszolgáltatottság a világon, „a bármit megteszek, csak engem békén hagyjanak” hamis reménysége! Nem csak a totalitárius rendszerek működnek így. A félelemből eltűrt, sőt kiszolgált gonosz akár a családban vagy bármilyen közösségben is a várt béke helyett az erőszak uralmát hozza magával. Mert ahogy a filmben a „főgonosz” végül saját szolgái ellen fordul, úgy az életben is mindig a rettegés, a szellemi-fizikai megsemmisülés az erőszak szolgálatának jutalma.

  Egyedül a hatalmas Isten az, aki nem azért hív magához, hogy megfélemlítsen és összetörjön bennünket, hanem hogy békességével ajándékozzon meg, hogy megszabadítson félelmeinktől. Jézus azért lett emberré, hogy megértsük: Isten nem ellenségünk, hanem szerető Atyánk, aki nem az erőszak elvét alkalmazza velünk szemben, hanem szelíden szólít. Ő azért halt meg értünk a kereszten, hogy többé ne lázadjunk Isten ellen, hanem elfogadjuk békejobbját, és új életet kezdjünk. Őt szolgálva megszűnik szorongásunk, felszabadulunk a szeretetre, és a békesség követei lehetünk erőszak sújtotta világunkban.

  *

  Urunk, köszönjük a te békességedet, amely minden emberi értelmet meghalad, és meg tudja őrizni szívünket és gondolatainkat ma az erőszaktól és a gonosz minden támadásától. Vonzz magadhoz szereteteddel, hogy meglássuk és leleplezzük az erőszak minden formáját kapcsolatainkban és önmagunkban. Bocsáss meg nekünk, és segíts újat kezdeni. Köszönjük, hogy küldesz, hogy békeköveteid legyünk e világban. Ámen.  Szerző: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBernadett, valamint Bolivár, Konrád, Simon napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert nagy dolgokat vitt véghez az Úr! (Jóel 2,21)

  Valóban nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. (1Tim 3,16)

  Olvasmányok: Ez 33,30–33 és 1Kor 9,24–27

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Keresztények vagyunk, azaz Krisztust követők. Az ő tanítása szerint járni próbálkozók. Olykor ügyetlenül csetlő-botlók, néha meg nagy hegyeket is bátran megmászók. A kereszténység nagy családján belül evangélikusokként pedig az evangéliumról vagyunk elnevezve. Az evangélium jelentése: jó hír, örömhír, amely alaphangot ad(hatna) a napjainknak.

  Ne félj, vigadj, örülj! Azaz ne aggodalmaskodj, ne búslakodj kilátástalanul, hiszen Isten gondoskodik gyermekéről, rólad is. A kereszténységnek ez az örömtelisége nagy hiánycikk ma a világban. Tegyük hozzá, elsősorban az európai országokban. Mi, akik „hungaropesszimizmusunkról” is ismertek vagyunk, hogy vagyunk ezzel? Amerre járunk, sokat szembesülünk a panaszkodással, a kiégéssel, a „minden mindegy” hangulattal.

  Isten szeretete azonban másra hívott el bennünket. Ne félj, vigadj, örülj! Isten Jézusban közel jött az emberhez. Ő osztozik velünk jóllétünkben és nehézségeinkben is. Őt bátran kérhetjük, megszólíthatjuk, és kipótolja tökéletlenségeinket. Persze ez nem azt jelenti, hogy szüntelenül ugrándoznunk kell örömünkben. Mindennek megvan az ideje. Azonban az Istentől való megajándékozottságunk arra tud képessé tenni bennünket, hogy minden élethelyzetben számoljunk az ő áldó, rendet teremtő, ráncokat kisimítani tudó jelenlétével.

  *

  Segíts nekem, Uram, elszakadni a panaszkodástól, és teret adni magamban a hálának és az örömnek. Annyiszor próbáltam már saját erőmből, de nem jártam sikerrel. Kérlek, segíts nekem ebben is, és tedd áldássá az életemet. Add, hogy napod fénye világítson ma is bennem. Ámen.  Szerző: Bogdányi Mária

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDonát, valamint Elek napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr… (Zsolt 22,28)

  [Isten] azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Tim 2,4)

  Olvasmányok: 5Móz 32,44–47 és 1Kor 9,19–23

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Viccbeli szépségkirálynők örök kívánsága a világbéke. Ám valóságos, közepesen szép nők és férfiak is gyakran gondolnak arra, hogy bárcsak történne valami, ami mindenkit, minden embert érint. Egy világrengető esemény. Vagyis inkább a világ rengését megállító esemény.

  A valóság ezzel szemben ez: politikusok diplomatikus mosolya kézfogáskor, a háttérben pedig rakétakísérletek és nukleáris fegyverek gyártása titkolózva, mégis nyilvánosan. Pedig ha minden ember szeretné egymást, akkor nem lenne többé háború. Ugye, milyen egyszerű?

  De hiszen két ember sem képes kijönni egymással tartósan! Három pedig már négy vagy akár hat pártot is alkothat. És alkot is…

  Kinek jut eszébe egy jó megoldás? Kinek jut eszébe, hogy lehet megoldás? Kinek jut eszébe, hogy van megoldás? Kinek jut eszébe az Úr? Ki akarja, hogy legyen megoldás? Ki akarja a megoldást?

  Az Úr akarja. Pálnak már csak ezért az egy mondatért is érdemes volt megírnia leveleit. Az Úr mindvégig figyel minket. Mindnyájan fontosak vagyunk számára. Minden ember. Én is. Te is.

  Ismerd fel, és jusson eszedbe! A vágyálomnál többet ad. Nemcsak világbékét, hanem örök életet, üdvösséget készített. Igen, neked is! Az „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” kezdetű imából így lesz hitvallás: mindenkinek eszébe jut az Úr.

  *

  Uram, ne hagyd elfelejtenem, hogy te vagy a kezdet és a vég, és minden a te kezedben van! Juttasd eszembe újra és újra, hogy megmentettél, és örök életre hívtál engem! Kérlek, tégy engem is annak eszközévé, hogy megfáradt és kiábrándult, vagy épp elbizakodott és gőgös embertársaimnak eszébe juttassalak téged.
  Köszönöm, hogy eljuthatunk mindnyájan az igazság megismerésére. Ámen.  Szerző: Bartha István

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Hatvanad vasárnapJulianna és Lilla, valamint Éliás, Júlia napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! (Zsolt 4,2b)

  Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

  Hatvanad vasárnap

  Olvasmányok: Lk 8,4–8(9–15) és Zsid 4,12–13

  Lekció: Lk 8,4–15
  2Kor 12,1–10

  Igehirdetési ige: 1Móz 45,3–8a.15

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Micsoda erő és lélek kell ahhoz, hogy valaki kérje az Urat! Szorult helyzet, baj, tragédia, hullámvölgy, tehetetlenség, gyász, betegség és más megannyi negatív dolog ér bennünket. A hívő ember pedig (azon túl, hogy maga is megpróbál javítani helyzetén) imádkozik. „Istenem, segíts!” De ez nem amolyan szófordulat, tanult reakció csupán, hanem a szív mélyéből érkező kiáltás.

  Vajon számomra is az? Vajon amikor az Istent kérem, akkor tényleg hiszem azt, hogy ő tud és akar segíteni, gyógyítani? Vagy csak – a sok minden más mellett – ezt az „eszközt” is igénybe veszem, hátha ez bejön…

  Hallottam egy kifejezést, amely nagyon megütötte a fülemet: funkcionális ateizmus. Ez azt jelenti, hogy elhiszem, hogy van Isten, elhiszem, hogy bármit meg tud tenni (vagy nem tenni), de abban nem igazán hiszek, hogy velem is, bennem is megteszi.

  Vajon elhiszem, hogy Isten bennem is munkálkodik? Hiszem-e azt, hogy ő meg tudja tenni, amit kérek? És elfogadom-e azt is, ha nem teszi? Elfogadom-e azzal a hittel, hogy ha benne is hagy a szorult helyzetben, ő ott van velem abban is?

  *

  Hiszünk, Urunk, légy segítségül hitetlenségünkben! Adj bátorságot, hogy rád bízzuk magunkat, és erőt, hogy elfogadjuk tőled, bármit is szánsz nekünk! Ámen.  Szerző: Kovács Viktor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKolos és Georgina,György, Györgyi, Szigfrid

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  15

  Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában! (Ézs 2,5)

  Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. (Róm 13,11–12a)

  Olvasmányok: 1Kor 1,26–31 és 1Kor 9,13–18

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Amikor egy kisgyermek megteszi első önálló lépéseit, ünnepli őt az egész család. Szeretettel és féltve engedik útjára őt a biztonságot jelentő szülői kezek. Reménykedve nézik. Szerető pillantásaikkal biztatják, hogy a kezdeti sikerek után törvényszerűen bekövetkező kudarcok el ne bátortalanítsák. S ilyenkor ő pajkos mosollyal a képén visszanéz, erőt gyűjt, és újra talpra áll. Tétova lépeseit lassan felváltja az egyre erősödő magabiztosság. Majd kellő idő és tapasztalat birtokában egyre önállóbban, magabiztosan lépdel ígéretes jövője felé. A gyermek szeme sarkából még vissza-visszapillant, de arca határtalan boldogságtól ragyog, hiszen csodálatos élmény birtokába került. Elindult az önálló emberré válás útján.

  „Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!” Tegyük meg tétova lépéseinket a szeret hiányától szenvedők felé. Vigyük el hozzájuk a reményt! Néha elég egy mosoly, máskor időnk töredéke, hogy társuk legyünk a magányban. Csendben telepedjünk embertársunk mellé, hogy meghallgassuk bánatát. Isten botladozó gyermekeiként mutassunk példát, amikor kegyelméből újat kezdünk, bocsánatot kérünk és remélünk. Mutassuk az önmérséklet szelíd bölcsességét. Azt adhatjuk, amit magunk is kaptunk a világ világosságától, aki út és élet, öröm és remény, a „több fény” és a beteljesedés.

  *

  Urunk! Biztatásodra várunk. Szerető, áldó pillantásaidra. Annak megerősítésére, amiben tetteink és életünk visszatükrözik a te akaratodat és a te világosságodat. Mindazt, ami jó és neked tetsző.
  Segíts utadon járni, világos beszéddel, egyenes jellemmel, megbocsátó szeretettel, igazságod kendőzetlen képviseletével, nem hatalommal, nem erővel, hanem a te Lelkeddel. Ámen.  Szerző: Szarka István

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBálint és Valentin, Cirill, Kürt, Valentina napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14

  Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! (2Sám 12,9a)

  Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére… (Zsid 12,1–2)

  Olvasmányok: Mal 3,13–18 és 1Kor 9,1–12

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A győzelem és a győzelemre törekvés az emberi élet egészét átjáró, így az emberi kapcsolatrendszer, társadalom egészét átszövő meghatározottság.

  A kereszténység a győzelem mibenlétében, irányultságában, értelmezésében, elérésének módjában (is) teljesen eltér a világi megközelítéstől. Minket nem a másik legyőzése vezérel, hanem segítése, nem a magunk mások fölé helyezése, hanem épp fordítva: a másik embert magunknál különbnek tartjuk (Fil 2,3b). A győzelem – önmagunk legyőzése. A győzelem – célba érkezés, ahol a cél a mennyország, az Istennel teljességében megélt tökéletes közösség, ahova sokan megérkezhetnek, és ahol minden befutó győztes. A győzelem – térnyitás Isten akaratának érvényre jutásához. Mai igénk erről szól. Nem általánosságban, hanem személyre szólóan egyes emberre lebontva, nekem.

  Amennyiben győzni szeretnék, sőt a végső győzelemig győzedelmes életet élni, meg kell szabadulnom a célba jutásban akadályozó fölösleges terhektől és a bűntől (ami már önmagában is teher), tántoríthatatlanul és a rendelkezésre álló rövid idő sürgetését átérezve kell befutnom az előttem álló pályát. Legfőképpen pedig Jézuson kell tájékozódnom, akit a kereszten haldokolva senki nem tarthatott győzedelmesnek (miközben ő épp ott és akkor emelte a győzelmet teljesen új megvilágításba), és aki ma is él, és ígérete szerint velünk van – győztesként győzelemre segítve minket.

  *

  Győzelmes Jézus, köszönöm, hogy győzelmeim mögött te vagy. Jól tudom, érdemem semmi bennük, de a te nagyságod, szereteted és jóságod kisugárzik belőlük. Azt is köszönöm, hogy vereségeimből, veszteségeimből te segítesz talpra állni. Ámen.  Szerző: Bakay Péter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeElla és Linda, valamint Katalin, Kitti, Levente

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13

  Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj! (5Móz 31,8)

  Jézus mondja: Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Jn 10,27–28)

  Olvasmányok: 1Kor 3,(1–3)4–8 és 1Kor 8,7–13

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Megdöbbenéssel töltenek el azok a híradások, elbeszélések, amelyekben pásztorok találkoznak, elkezdenek beszélgetni, közben a nyájaik összekeverednek, s amikor továbbindulnak, pásztoraik szavára juhaik követik őket. Erős kapcsolatról, mélységes ragaszkodásról árulkodik mindez.

  A 8. zsoltár tanúsága szerint Isten az embert nagy méltóságra teremtette. Arra, hogy vigyázzon a gondosan teremtett világra, azaz kevéssel tette Isten kisebbé az embert önmagánál. És mégis sokszor mit látunk? Míg az egyszerűnek tartott állat követi a pásztort, addig az ember, aki értelmet és méltóságot kapott Istentől, sokszor figyelmen kívül hagyja vagy eltéveszti a hangot. Nem a jó pásztort, hanem a hamis pásztorokat követi.

  Jézus annyira szeret minket, hogy nem akarja, hogy elvesszünk. Folyamatosan előttünk jár, és hallatja hangját, hogy egyszer végre csak az ő hangja legyen döntő nekünk. Mit taníthat meg nekünk Jézus szava, hangja? Azt, hogy számára fontos vagyok, ismer engem. Ismeri örömömet és bánatomat, felhőtlen vagy éppen gondokkal teli életemet. Tudja, mire van szükségem testi és lelki értelemben, kezében van az életem.

  Juha lehetsz, kedves testvérem, és én is juha lehetek a jó pásztornak. Adjunk hálát ezért!

  *

  „Én is juhod vagyok, / Én is juhod vagyok, / Nyájadnak legkisebbje, / Kit te megtéríthetsz, / Bűnből kivezethetsz / A szép, kies helyekre. / Kérlek azért hitből, / Töredelmes szívből: / Fogadj, végy kegyelmedbe!”
  (EÉ 422,2)  Szerző: Tamásy Zsóka

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeLívia és Lídia, valamint Evelin napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12

  De én visszaemlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. (Ez 16,60)

  A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)

  Olvasmányok: Róm 4,1–8 és 1Kor 8,1–6

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Van egy közös történetünk az Istennel, egy közös emlék, sztori, ami csak a miénk. Erőt ad, amikor csüggedsz, vigasztal, amikor szomorú vagy, veled van, amikor egyedül érzed magad. Szeretem a szövetség szót, mert annyira kifejező és képies. Magam előtt látom a kedvenc ruhám szövetét, amelyben a szálak egymást keresztezve futnak, és az összeszőtt szálakból összeáll valami egész.

  Mindnyájunk életét átszövik Isten apró jelenlétei, csodái. Úgy is mondhatnám, hogy az életünk szövetét átszövi egy vertikális és egy horizontális szál, és ez így van jól. Ha bármelyik hiányzik vagy felbomlik, akkor az egész szövet semmivé lesz, szétfoszlik. Keresztezik egymást ezek az életszálak, az isteni és az emberi, s csak ebben a keresztmetszetben válnak erőforrássá, amely, mint egy kabát, védelmet, meleget ad neked.

  Húzd magadra ma a szövetség pulóverét, amely rád, a te méretedre van elkészítve, örök darab.

  *

  Atyám,
  kérlek, nyisd meg a szememet csodáidra.
  Az apró, egészen láthatatlanokra,
  az észrevétlen mozdulatokra,
  a jelentéktelennek tűnő dolgokra.
  Engedd, hogy felfedezzelek ott,
  ahol nem kereslek.
  Találkozzam veled
  ott, ahol elkerülnélek.
  Örüljek a jelenlétednek akkor,
  amikor egyedül maradok, veled, neked.
  Ámen.  Szerző: Czöndör István

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBertold és Marietta, valamint Adolf, Mária napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. (Zsolt 23,3)

  Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem… (Jn 10,14)

  Olvasmányok: 5Móz 7,6–12 és 1Kor 7,25–40

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jézus a jó pásztor.

  Ezt tudjuk.

  Jézus ismer minket.

  Ezt is tudjuk.

  De ismerjük-e mi Jézust?

  Mindenkinek van egyfajta Jézus-képe, sok mindent gondolunk róla, de olyannak ismerjük őt, amilyen ő valójában? Milyennek kell ismernünk őt?

  Ebben a Jézus által használt képben az egyik legfontosabb üzenet: ismerni őt azt jelenti, hogy szuverén úrként elfogadom az életemben. A bárány és pásztor kapcsolata lehet szeretetteljes, de soha nem egyenrangú kapcsolat. A pásztor mondja meg, merre kell menni, s ő rendelkezik a bárány élete felett.

  Jézus is ilyen úr akar lenni a mi életünkben. Nem kedves haver, nem olyan, akihez néha odafutunk, aztán megyünk a saját fejünk után, hanem az egész életünket, minden döntésünket meghatározó úr.

  Ilyennek ismerjük őt?

  Sokan mindezt tudják, csak nem akarják elfogadni – legalábbis így nem. Mert nem megy a lemondás a saját döntéseinkről, a saját vágyainkról, terveinkről, hogy ezek helyett kövessük a Mestert. Pedig az igazi boldogság, békesség és biztonság éppen ebben az alázatban van! Erről beszél ószövetségi igénkben a zsoltáros is: Isten ösvényén járni az igazi felüdülés a lelkünknek.

  Ismerjük Jézust?

  Olyannak ismerjük, amilyen valójában?

  Készek vagyunk követni őt oda és arra, amerre ő vezet?

  Tegyük meg ezt bátran, mert ő valóban jó pásztor!

  *

  Urunk! Rengeteg ember és a korszellem ezernyi hatása szeretné, ha őket követnénk. Boldogságot, békességet és kiteljesedést kínálnak nekünk.
  Ne engedd, hogy ezek elcsábítsanak minket, s add, hogy mi egyedül a te utadon tudjunk járni.
  Hisszük, hogy veled járni, neked engedelmeskedni a legjobb és legteljesebb út ezen a világon.
  „Nincs más út, csak az Isten útja, bármit hoz reánk…” Ámen.  Szerző: Deák László

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."