19425 ima található a honlapon, összesen 23196 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeErhard, valamint Kreszcencia napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09

  Gyertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk a Seregek Urához! Én is megyek! (Zak 8,21b–c)

  Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. (Mk 14,26)

  Nagycsütörtök

  Olvasmányok: Jn 13,1–15(34–35) és 1Kor 11,(17–22)23–26(27–29.33–34a)

  Lekció: 1Kor 11,23–29
  2Móz 12,1–11

  Igehirdetési ige: Mt 26,36–46

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Zakariás próféta olyan boldog jövendőről beszél, amikor az emberek felismerik az Istenhez való személyes odafordulás fontosságát. Olyan időről, amikor nem feladatként, hanem belső meggyőződésből, identitásként, a szabadság teljes átélésének lehetőségeként járnak az emberek istentiszteletre, hogy hálát adjanak az Úrnak.

  Újszövetségi igénk az utolsó vacsora történetét követő eseményt hozza elénk. Azt, amikor a tanítványok ott lehettek Jézus mellett, és bár meglehetősen értetlenül, de együtt adhattak hálát azért, ami a bűntől való szabadításuk, a szeretet, a kegyelem ajándékának jelévé vált. Nem csoda, hogy zsoltárokat énekelnek. Nem csoda, hogy később, kiérve az Olajfák hegyére, Péter szinte felháborodva mondja: „Ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem.” (Mk 14,29) Aztán később, már a Gecsemáné-kertben a tanítványok elszundikálnak, nem tudnak virrasztani.

  Menjünk vagy maradjunk? Tudjuk-e magunkat és egymást úgy buzdítani, hogy valóban lendületbe lépjünk? Mi, akik az úrvacsorában megtapasztaltuk Jézus személyesen ránk is kiterjedő kegyelmét, élünk-e a tőle kapott áldozat életünket formáló erejével? Mi, akik tudjuk, hogy Krisztus által az egész életünk vonatkozásában „minden kész”, vajon elfogadjuk-e Jézus szerető közelségét, és válaszolunk-e kérdésére azzal, hogy megvalljuk: „Én is megyek”?

  *

  Uram! Sokszor eltévedek, de tudom, hogy legbelül a te közelségedre vágyom. Add meg nekem azt a nyitottságot és lelki békét, hogy testemmel és lelkemmel el tudjam fogadni a te szeretetedet. Szeretném mondani, hogy „Én is megyek!” Segíts meg, hogy ne a saját belátásom, hanem a te akaratod érvényesüljön. Ámen.  Szerző: Galambos Ádám

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDénes, valamint Lídia, Mária, Marietta, Valter

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08

  Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen… (Zsolt 51,14)

  Szomorúságotok örömre fordul. (Jn 16,20)

  Olvasmányok: Lk 22,1–6 és Mk 15,1–15

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Várunk. Arra, hogy egyszer csak betoppansz, barátságosan biccentesz, és mellénk telepedsz. Hisszük, hogy ott és akkor helyére kerül majd minden. Ott és akkor szavak nélkül választ kapunk majd minden kérdésünkre, és értelmet nyer mindaz, ami a jelenben csak értelmetlen zűrzavar.

  Most örül a világ körülöttünk, meg van róla győződve, hogy saját útját járva megvalósíthatja önmagát. Egyre magasabb, homokra épített várakat látunk, és folyton azt kérdezgetik tőlünk: „Mikor jön el a ti Mesteretek?” Gúnyolnak bennünket, és nevetnek rajtunk, de tudjuk, hogy ígéretedben nem fogunk csalódni.

  Tudjuk, hogy szomorúságunk, amelyet hiányod okoz, egyszer majd örömre fordul. Szentlelked vezetését kérjük, hogy találjon bennünket készen az az óra, amikor megjelensz majd újra ebben a világban. De most még annyi kérdésünk van! Háborog a szívünk, és aggódunk, pedig te azt mondtad, hogy ne tegyük. És mégis… Bocsásd meg kishitűségünket, mert gyakran elfelejtjük: minden hatalom a tiéd mennyen és földön.

  Azon a napon majd nem kérdezünk tőled semmit, szavakra már nem lesz szükség. Mert minden szónál többet ér majd jelenléted. Szomorúságunk örömre, életünk örök életre fordul. Várunk.

  *

  Jézusunk, mennybemeneteled előtt te azt ígérted nekünk, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Add, hogy naponta megtapasztaljuk és átéljük jelenlétedet életünkben.
  Szükségünk van rád! Szükségünk van tanításodra, tanácsodra és vezetésedre. Téged akarunk követni, veled akarunk járni életünk minden útján.
  A hitben járás reménysége legyen majd a színről színre látás bizonyosságává! Ámen.  Szerző: Szabó Szilárd

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeHerman, valamint József napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07

  Veled van az Úr, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. (Zof 3,15b)

  [Jézus] ezt mondta nekik [a tanítványainak]: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? (Mk 4,40)

  Olvasmányok: Jób 38,1–11; 42,1–6 és Mk 14,66–72

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Ne félj!” Az egyik legtöbbször hallható mondat ez a Bibliában. Az Istentől eltávolodott ember alapérzése a félelem. Zofóniás próféta először az Úrtól való eltávolodás következményeire figyelmezteti népét, majd a vigasztalás hangja szólal meg általa: Veled van az Úr, nincs mitől tartanod.

  Elsőként Ézsaiás próféta könyvéből hallottam Isten bátorító, vigasztaló igéjét, még gimnazista koromban. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1b) Döbbenetes felismerés volt. Isten név szerint ismer?! Néven szólít, és azt mondja, ne félj…?! Igen! Ő úgy ismer, mint senki más. Ismeri a gondolatainkat, az érzéseinket, azokat is, amelyeket mások elől féltve őrzünk. Ismeri kétségeinket, félelmeinket, de azt mondja, nincs okunk félni, mert ő velünk van.

  Ez az ige minden útkereső ember számára legalább olyan bátorító lehet, mint amilyen vigasztaló volt Izrael népének a szabadulás ígérete. Nem kell félned, nem kell többé veszedelemtől tartanod, mert Isten veled van. Akármilyen nehézséggel kelljen is szembenézned, biztos lehetsz abban, hogy Isten nem hagy el téged, veled van.

  Isten megvált, kiemel életed minden mocsarából. Szabadulást hoz. Szeretetével és kegyelmével ajándékoz meg. Megváltja és megvigasztalja azokat, akik hittel fordulnak hozzá.

  *

  Urunk! Olyan jó, hogy tehozzád mindig, minden időben teljes bizalommal fordulhatunk. Ha problémák nehezítik is a mindennapjainkat, biztosak lehetünk abban, hogy hozzád menekülhetünk, mert te minden emberi gyarlóságunk ellenére is szeretsz bennünket, és gondoskodsz rólunk. Rád bízhatjuk egész életünket, benned reménykedhetünk. Te megszabadítasz a bűn és a halál torkából. Ámen.  Szerző: Pablényi Edina

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeVilmos és Bíborka, valamint Celesztin napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06

  Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. (Hós 8,12)

  Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. (Jn 18,37c)

  Olvasmányok: Mt 26,6–13 és Mk 14,53–65

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az ember szabadságra teremtetett – hallhajuk ezt sokfelől. A szabadság jelképe számomra mindig is az égen szálló madarak voltak. Ha rájuk néztem, mindig is a gondtalanság jutott eszembe, és feltettem a kérdést, hogy miként lehetnék én is ilyen szabad.

  Elsőre azt gondoltam, hogy a szabályok, a törvények megkötöznek, és a szabadság azt jelenti, hogy ezeken felül tudok emelkedni. Ám életem egy-egy szakadékához elérkezve megérthettem, hogy bizony ez mégsem így van. Akkor eszembe jutottak az isteni törvények, amelyek nem a szabadság korlátozására, hanem annak visszanyerésére vannak. Biztonságot adó korlátként lehetnek jelen az életünkben úgy, hogy megóvnak attól, hogy beessünk a szakadékba. Hiába is gondolnánk, hogy ezek nélkül könnyebb lenne; Isten minden alkalommal megmutatja, hogy az ő törvénye és evangéliuma a valódi szabadság, amely célt és irányt ad az életünknek. Törvénye rámutat, hogy emberi tartalékaink végesek, egyedül hiába erőlködünk, szükségünk van a kegyelemre, a felszabadító evangéliumra. A törvény nem korlátoz, hanem megóv, és bűneink felismerésére hív. Szükségünk van rá, hiszen akkor lehetünk csak igazán szabadok, ha Jézus Krisztus valamiből felszabadít. Rabláncainkat leoldja, hogy szabadok legyünk az ő szavának követésére. Ez az igazi szabadság.

  A madarakat látva már nem irigykedem, mert a szabadság fogalma megtelt számomra más tartalommal.

  *

  Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy te igazi szabadságot készítettél számunkra. Kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor mindezt megkötözöttségnek érezzük, és más irányba nézelődünk. Köszönjük, hogy életünk minden pontján védőkorlátként ott vagy velünk, és nem engedsz a szakadékba zuhanni. Adj szívünkbe igazi vágyat utánad, hogy a te hangodat hallgassuk, a te igédet keressük és a te országodat építsük. Ámen.  Szerző: Rosenbergerné Babka Anna

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Böjt hatodik vasárnapja (Palmarum)Vince, valamint Teodóra napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05

  Áldjátok Istent a gyülekezetekben…! (Zsolt 68,27)

  Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! (Jn 12,12–13)

  Böjt hatodik vasárnapja (Palmarum)

  Olvasmányok: Jn 12,12–19 és Fil 2,5–11

  Lekció: Fil 2,5–11
  Ézs 50,1–10

  Igehirdetési ige: Jn 12,12–19

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Áldjátok Istent – biztat a zsoltáros. Ez nem csak egynapi program. Áldást mondani, áldással élni – ez életforma.

  Azért élünk, mert Isten számtalan áldással ellátott. Nemcsak útnak indított életünk kezdetén, hanem áldással indított útnak. S azóta számtalanszor megismételte, s ha nem is figyelünk rá, árad az áldás. Áldást kaptunk, hogy áldást adjunk, sőt magunk is áldássá legyünk mások számára. Isten megáld minket, áldássá válhatunk, és az áldás visszaszáll.

  Azért vagyunk itt, hogy ez a körforgás határozza meg a környezetünket s a világot. Nem a gonosz terjesztette átok, hanem az Isten áldása árad és terjed. Mindennapi programunk: reggel megfogalmazom, hogy szeretnék ma áldást hordozni; s este önkontrollként felteszem a kérdést: elfogadtam és továbbadtam az áldást?

  Az egyház többek közt azért van, hogy ne maradjunk magunkra az áldást fogadó-osztó igyekezetünkben. Még egy alkalmilag összeverődött csoport is tud áldást kiáltani ott Jeruzsálem utcáin – amikor meglátják Jézust. Ez a dolog nyitja! Jézus – aki maga az áldás számunkra.

  Áldott, aki az Úr nevében jön. Ha őrá figyelünk, ha belefogunk a legizgalmasabb kísérletbe, hogy ti. az ő tanítványaként élünk, akkor kiderül: Istennek ez az áldásmodellje működőképes. Akármilyen áldatlan világban élünk, működik Isten áldás-ökonómiája.

  *

  Nem engedlek el, Istenem, amíg meg nem áldasz. Jákóbnak ez a mondata egyszer már működött. Élet- és történelemformáló kérés és válasz lett belőle…
  Add, hogy ezzel a ragaszkodással kérjem, fogadjam és osszam áldásodat.
  Ámen.  Szerző: Hafenscher Károly

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeIzidor napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Izidor napja.

  Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! (Zsolt 115,2–3)

  [Isten] láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. (Róm 1,20a)

  Olvasmányok: Lk 18,31–43 és Mk 14,43–52

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Egy mohawk indián törzsfőnök, Sakokwenonkwas mondta, hogy hite szerint Isten, aki a világot teremtette, rátette a kezét az összes teremtményére, és rajtuk hagyta. Így minden szentté vált. Isten sose mondta a mohawk indiánoknak, hogy válasszák szét a dolgokat istenire és világira, csak azt, hogy mindenre a világban tisztelettel nézzenek, mert minden megszentelt. Pál apostol pedig azt mondja, „ami látható Istenből, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható”. A mohawk indián törzsnek ez abszolút világos. Így közelítettek mindenhez, ami élő.

  Mi keressük-e Istent alkotásaiban? Szent-e számunkra a levegő, a víz, a fák, az állatok, a másik ember élete? Hiszünk-e abban, amit Paul Tillich teológus ír az Istenről, hogy „az isteni élet minden életben részesedik”? Vagyis egyetemes részesedés nélkül Isten nem Isten. Ennek ellenére leginkább azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb embernek semmi se szent. És ebbe a „legtöbb emberbe” sok keresztény ember is beletartozik. Miért? Mert azt hisszük, Isten messze van? Egy mennyei személyiség, aki a világ és az emberiség felett lakozik? Elválasztható a Teremtő a teremtményeitől? Nem. „Isten mindenben részesedik, ami van, közössége van vele, osztozik sorsában” – vallja Tillich. Keressük őt!

  *

  Istenem! Tudom, hogy nem vagy messze tőlem, hogy nem vagy elválasztva tőlem, hogy részesedsz az életemben, hogy megszentelsz engem is, hogy osztozol sorsomban és szabadságomban. Kérlek, áldd meg életemet, hogy méltó legyen, hogy megszentelt legyen, hogy láthatóvá tegyen téged! Ámen.  Szerző: Gombkötő Beáta

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBuda és Richárd, valamint Keresztély, Krisztián

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram! (Zsolt 89,16)

  Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8–9)

  Olvasmányok: Zsid 10,1.11–18 és Mk 14,32–42

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Milyen érzés tudni, hogy Isten szeretett gyermeke vagy? Örömmel tölt el? Megmelengeti a szívedet? Esetleg már olyan sokszor hallottál róla, hogy semmi nem mozdul meg benned? Szürkévé vált az az üzenet, amelynek naponta meg kellene örvendeztetnie?

  A zsoltáros szavai alapján van okunk az örömre, hiszen Isten világosságában járhatunk. Abban a világosságban, amely leleplezi engedetlenségünket, de irgalmasságáról is biztosít mindannyiunkat.

  Jézus Krisztust azért küldte el a földre, hogy többé ne a rossz uralkodjék rajtunk, hanem mi magunk is meglássuk, mit is jelent az igazi, feltétel nélküli szeretet. Ha valaki megtapasztalja, mit is jelent ez, annak nem is kérdés, hogy miért beszél a zsoltáros kitörő boldogságról, hiszen átélte, milyen az igazi isteni szeretet, amely valódi boldogsággal ajándékoz meg. Olyan boldogsággal, amely nem tünékeny érzelem, hanem tartós meggyőződés, amely Isten ajándékaként lehet a miénk. Aki rátalált erre a boldogságra, már nem kérdezi meg, miért legyen boldog. Annak Isten arcának világossága mindennél többet ér. S aki ilyen módon boldog, nem elégszik meg saját boldogságával. Az tudja, hogy Isten őt is fel akarja használni, hogy megmutassa, milyen az igazi szeretet. Vajon milyen lenne a világ, ha egy napon valamennyi keresztény felvállalná ezt a küldetést?

  *

  Köszönöm, Istenem, hogy arcod világosságában élhetem az életemet. Hálás vagyok, hogy ez naponta arra indít, hogy megéljem a szeretet parancsát. Kérlek, te ajándékozz meg lelki erővel, hogy mindig kész legyek örömmel élni az életem, hogy mások számára is érzékelhetővé váljon a te hűséged és jóságod. Ámen.  Szerző: Zsugyel Kornél

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeÁron, valamint Ferenc, Tünde napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02

  Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. (Zsolt 71,17)

  Akkor [Simeon] karjába vette [a gyermek Jézust], áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet… (Lk 2,28–30)

  Olvasmányok: Jer 15,15–21 és Mk 14,26–31

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Milyen jó dolog a megérkezés! Abban az egy pillanatban, amikor elérem a hegy csúcsát, benne van egyszerre az egész út. Visszanézve látom a völgyet, ahonnan elindultam. Egészen más gondolatok voltak akkor a fejemben. Én magam is más voltam. Terveztem, beosztottam az erőm, elképzeltem, milyen lesz. Tele voltam a felfedezők kíváncsiságával és a hódítók lelkesedésével. Most megérkeztem. Felhasználtam az erőm, a bennem zsongó fáradtság mégis feltölt, belülről erősít meg.

  Ilyen lehetett Simeon megérkezése is. Kisgyermekkel a kezében felidéződhetett benne, honnan is indult, a hosszú életút, amelynek során bizonyára elhasználódott fizikai ereje, gyengülhetett a látása és a hallása, talán az emlékezete is. Egyet azonban nem felejtett el: életútját a teremtő Isten tervezte meg, és ő vezette a céljához. Ahhoz az örömhöz, hogy Isten üdvösséget adó szeretete egyszer mindent felülír, ami addig történt, kiteljesíti életünket minden értelmet meghaladó békességében.

  *

  Köszönöm, Uram, hogy itt és most élhetek, és hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz. Ámen.  Szerző: Lacknerné Puskás Sára

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeHugó, valamint Melitta napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Örvendezni [fogok] népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. (Ézs 65,19)

  Jézus mondja: Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek… (Jn 16,22)

  Olvasmányok: Zsid 9,11–15 és Mk 14,17–25

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A mai világunkra jellemzőek a talmi örömök. Embertársaink nagy része mindent azért csinál, hogy valami öröm érje „ebben az elszúrt világban”. Az öröm miatt vállalnak gyermeket, az öröm miatt próbálják nevelni, az öröm miatt járatják különböző oktatási intézményekbe, persze az öröm néha büszkeséggé alakul. Végigkíséri az életünket az öröm hajhászása, amibe sokszor belefásulunk, és üröm lép a helyébe.

  Ha belenéznénk Ézsaiás próféciájába, látnánk, hogy ezen az igén keresztül maga az Úr keres minket. Nem nekünk kell valami újabb „isteni” öröm után nézni, hogy vallásos lelkületünk is kapjon kielégülést… Ő, a mindenható, teremtő Isten keres minket azért, hogy köztünk és közte bensőségesebb kapcsolat alakuljon. Ézsaiás bátran használja az ígéret lehetőségét, mert látja, hogy csak az Úrral való igazi kapcsolat ad tiszta örömöt, amely képes nemcsak időlegesen kielégíteni, hanem megelégíteni. Ez válik számunkra igazi erőforrássá.

  Jézus a vajúdás gyötrelmének, fájdalmának példáját hozza fel ez előtt az ige előtt. Arra tanítva az őt hallgatókat, hogy az igazi öröm mindig valamiből fejlődik azzá, akár még gyötrelemből is. Látjuk a fájdalmas szülés pillanatait, majd az igazi anyai örömöt. Ő is személyes találkozást ígér, szerinte is az lesz számunkra az igazi öröm forrása.

  *

  Uram! Köszönöm, hogy újra és újra lehetőséget adsz a személyes találkozásra. Kérlek, adj bátorságot, hogy a mai napomra is meghatározó legyen az a tudat, hogy velem vagy, hogy a napom minden egyes pillanata veled lesz erősebb. Köszönöm, Uram, Jézus tanítványokhoz és hozzánk hajló szeretetét. Add, hogy meríthessek belőle. Ámen.  Szerző: Szpisák Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeÁrpád, valamint Benõ, Janka, Johanna, Zsanett

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  Eljönnek azok is, akik távol laknak, és építik az Úr templomát. (Zak 6,15a)

  [Krisztus Jézusban] ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által. (Ef 2,22)

  Olvasmányok: Jób 19,21–27 és Mk 14,12–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Életünk során mindig úton vagyunk. Kötődünk emberekhez, tájakhoz, épületekhez abban a teremtett világban, amelyben élünk vagy ahova születtünk. Ragaszkodunk templomunkhoz, az Isten drága hajlékához, amely sokat jelent és üzen számunkra. Életünk rendjében fel sem fedezzük a „Szenteld meg az ünnepnapot!” parancsolat lényegét. Pedig a törvény az evangéliumhoz vezet. A tevékeny munkálkodás után pihenésre és töltekezésre vágyódunk. Olyan jó megtapasztalni, hogy bennünket is hívnak különböző eseményekre, többek között hálaadásra is.

  A kincs az evangélium. A depositum latin szó letétet jelent. Ez számunkra a templom. Benne csakis azért észrevehetőek évszázadok erőfeszítései, hogy a közösség számára legyen egy hely, ahol hangzik az idők feletti üzenet. Kötődünk egy-egy templomhoz, és megvan a helyünk ott. Távolról érkezve sok munkát lehetett ott elvégezni. A Dunántúl egyháztörténete különösképpen is mutatja a ma embere számára is, hogy fel lehet vállalni távolságokat, csakis azért, hogy egy közösségnek, gyülekezetnek tagja legyek.

  A megérkezés boldog pillanat, alkalom a megújulásra. Ilyenkor fel lehet ismerni: Uram, olyan jó ismét a te házadban lenni! A Szentlélek munkáljon bennünk, hogy élő kövek legyünk a lelki házban.

  *

  Urunk! Köszönjük, hogy velünk vándorolsz életünk minden napján.
  Hálásak vagyunk megtartó kegyelmedért, az erőért, amellyel útnak indítasz bennünket. Köszönöm a drága lehetőséget, hogy megszólítottál. Köszönöm, hogy én is megszólíthatok másokat.
  Kérünk, add elénk üzenetedet, Szentlelked erejét. áldd meg életünk vándorlását. Ámen.  Szerző: Polgárdi Sándor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeZalán, valamint Amadé, Izidor napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30

  Ha elesik valaki, nem kel-e föl? Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza? (Jer 8,4)

  Jézus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el… (Jn 6,37)

  Olvasmányok: Ef 2,11–16 és Mk 14,1–11

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Nehéz hét kezdődik ma is.

  Nem feladataim ijesztenek, nem is betegség vagy más aggodalom. A döntések, amelyek előtt állok, hétköznapi döntéseim jelentenek terhet.

  Mert ott feszülök a polgári, civil értékek és Jézus útja között.

  Jézus azt mondja: bocsássatok meg egymásnak még hetvenszer hétszer is. A polgári igazságosság szerint mindenki vállalja tetteinek következményeit.

  Jézus azt mondja: szeresd ellenségedet. A polgári igazságosság szerint kötelességem megvédeni családomat, hazámat, vagyonomat.

  Jézus elindult Jeruzsálem felé, szenvedéseinek útjára. A polgári értékrend növekedésről szól.

  Ott feszülök Jézus útja és a polgári értékrend között.

  Isten azt mondja Jeremiás könyvében, hogy ha eltérünk az ő útjáról, a pusztulás felé haladunk.

  Jézus ugyanilyen határozottsággal mondja, hogy egyedül ő kelt életre minket, és ezért hív, ezért bátorít: „Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.”

  *

  „Jöjj, tekints rám! Térj be hozzám! / Adj erőt utad járnom, / Hogy azt tegyem hűségesen, / Amit kívánsz, Megváltóm!
  Nem kérek mást, csak egy áldást, / Mindhalálig csak egyet, / Hogy szüntelen legyen velem / A te ingyen kegyelmed.”
  Sok földi jó hervadandó, / Mint a mező virága. / Te örök vagy, Jézus, maradj / Életem napvilága!” (EÉ 375,2–3.5)  Szerző: Bencze András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Böjt ötödik vasárnapja (Judica)Auguszta napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. (Zsolt 142,4a)

  Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban… (2Kor 1,3–4)

  Böjt ötödik vasárnapja (Judica)

  Olvasmányok: Mk 10,35–45 és Zsid 5,(1–6)7–9(10)

  Lekció: Jn 8,48–59
  1Móz 22,1–14

  Igehirdetési ige: Zsid 10,19–25

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Diákzenekarunk egyik koncertje után hazafelé vezettem iskolánk kisbuszát. Először csak néhány pillantásra, később több másodpercre sötétedett el teljesen a világításom. Vaksötétben gurultunk az országúton. Szemből is jöttek, hátulról is követtek. Egészen ijesztő volt. Nem láttam az utat azokban a pillanatokban. Eszembe jutottak atyai jó barátom bölcs szavai: Sötétben nem szabad irányt váltani! – mondta élettapasztalattól gazdag bölcsességével szeretett szerzetes testvérem. Igaza volt.

  Amikor rosszul mennek a dolgok, amikor elcsügged az ember, mintha egészen besötétedne körülöttünk a világ. Az ilyen megnehezült időkben könnyen hozhatunk meggondolatlan döntéseket. Nem érdemes. Ilyenkor várni kell. Várni, és közben Istenünkhöz kiáltani segítségért, vezetésért.

  Sötétben nem szabad irányt váltani. Talán épp hitünk próbatétele ez a sötét. Megváltó Urunk látja az utunkat. Vajon én rá merek-e hagyatkozni? Hiszem-e, hogy megsegít? Tudok-e gyermeki bizalommal ráhagyatkozni: tudva, ő mindig, most is jót tartogat számomra?

  Éjszaka pihenni kell. A sötét életszakaszok idején pedig még jobban szerető mennyei Atyánkra hagyatkozni.

  Sötétben nem szabad irányt váltani.

  Urunk még a sötétben is vezet minket. Csak bízzuk rá magunkat!

  *

  Köszönöm, Istenem, hogy mindig biztos lehetek abban, hogy te szeretsz engem és családomat. Növeld és erősítsd hitemet! Kérlek, iránytartó, életet megtartó békességeddel vezess akkor is, amikor elcsügged a lelkem. Hadd bízzam rád magam egészen: én hozzád kiáltok, és tőled kérek segítséget. Tudom, hogy szeretsz minket. És ez mindennél megnyugtatóbb. Ámen.  Szerző: Szigethy Szilárd

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."