55314 ima található a honlapon, összesen 120803 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc pápa video

Ferenc pápa video
Havonta frissül

Ferenc pápa video üzenetei

Ferenc pápa video üzenetei

Ferenc Pápa VIDEO2019

Napi Ima44 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
04
Ferenc Pápa VIDEO 2019

https://youtu.be/_LoDEAQvwyM

 

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Ferenc pápa - 2022 január

Hogyan lehetséges, hogy jelenleg sok vallási kisebbség szenved megkülönböztetést vagy üldöztetést?
Hogyan engedhetjük meg, hogy ebben a civilizált társadalomban vannak olyan emberek, akiket üldöznek pusztán azért, mert nyilvánosan megvallják a hitüket? Ez nem csak elfogadhatatlan, hanem embertelen, őrületes.
A vallásszabadság nem korlátozódik az istentisztelet szabadságára - vagyis arra, hogy az emberek a szent könyveik által előírt napon istentiszteletet tarthatnak. Inkább arra késztet, hogy értékeljük a többieket különbözőségükben, és elismerjük őket igazi testvérekként.
Emberi lényként annyi közös vonásunk van, hogy egymás mellett élhetünk, és a testvéri lét örömével fogadhatjuk különbözőségeinket.
És egy kis különbség, vagy egy lényeges különbség, mint például a vallási különbség, ne homályosítsa el a testvéri lét nagyszerű egységét.
Válasszuk a testvériség útját. Mert vagy testvérek vagyunk, vagy mindannyian veszítünk.
Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO üzenete A hitoktatókért2021 december

Napi Ima47 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30
Ferenc Pápa VIDEO üzenete A hitoktatókért 2021 december

https://youtu.be/aJpxgGQywX8

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

A hitoktatóknak felbecsülhetetlen küldetésük van a hit továbbadásában és növekedésében.
A hitoktatók laikus szolgálata hivatás; küldetés. Katekétának lenni azt jelenti, hogy "hitoktató vagy", nem pedig azt, hogy "hitoktatóként dolgozol". Ez egy egész életforma, és szükségünk van jó hitoktatókra, akik egyszerre társak és tanítók.
Kreatív emberekre van szükségünk, akik hirdetik az evangéliumot, de nem némán és nem hangszóróval, hanem az életükkel, szelídséggel, új nyelven, új utakat nyitva.
Sok egyházmegyében, sok kontinensen az evangelizáció alapvetően a hitoktatók kezében van.
Köszönjük meg a katekétáknak azt a belső lelkesedést, amellyel ezt a küldetést az Egyház szolgálatában élik.
Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla, örömmel és békével.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Depresszióban szenvedőkért2021 november

Napi Ima25 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
03
Ferenc Pápa VIDEO Depresszióban szenvedőkért 2021 november

https://youtu.be/uFnK5BMJK-c

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

A túlhajszoltság és a munkával kapcsolatos stressz sok embernél okoz rendkívüli kimerültséget - szellemi, érzelmi, affektív és fizikai kimerültséget.
A szomorúság, az apátia és a lelki fáradtság végül uralja az emberek életét, akik a mai életritmus miatt túlterheltek.
Próbáljunk meg közel lenni azokhoz, akik kimerültek, akik kétségbeesettek, reménytelenek. Sokszor egyszerűen csak csendben kell hallgatnunk, mert nem mehetünk oda, hogy azt mondjuk valakinek: "Nem, az élet nem ilyen. Figyelj rám, én megoldást adok neked." Nincs megoldás.
És emellett ne felejtsük el, hogy a nélkülözhetetlen pszichológiai tanácsadás mellett, ami hasznos és hatékony, Jézus szavai is segítenek. Ez jut az eszembe és a szívembe: "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket."
Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO2021. október

Napi Ima75 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Ferenc Pápa VIDEO 2021. október

Azért imádkozunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Ferenc pápa - 2021. október

Jézus arra kér mindannyiunkat, és titeket is, hogy legyetek missziós tanítványok. Készen álltok erre?
Elég, ha rendelkezésre állunk, hogy válaszoljunk az Ő hívására, és az Úrral egyesülve éljünk a leghétköznapibb dolgokban - a munkában, a másokkal való találkozásban, a napi kötelességeinkben, a mindennapok véletlenszerű eseményeiben -, engedve, hogy mindig a Szentlélek vezessen bennünket.
Ha Krisztus mozgat benneteket, ha azért teszitek a dolgokat, mert Krisztus vezet benneteket, akkor ezt mások könnyen észreveszik.
És az életedről tett tanúságtételed csodálatot fog ébreszteni, a csodálat pedig arra ösztönöz másokat, hogy megkérdezzék maguktól: "Hogyan lehetséges, hogy ez az ember ilyen?", "Honnan ered az a szeretet, amellyel ez az ember mindenkivel bánik - a kedvesség és a jó humor?"
Ne feledjük, hogy a misszió nem a hittérítés; a misszió az emberek közötti találkozáson alapul, olyan férfiak és nők bizonyságtételén, akik azt mondják: "Ismerem Jézust, és szeretném, ha te is megismernéd Őt."
Testvérek, imádkozzunk azért, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

https://youtu.be/YJIS8qrBSwg

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Ökológiailag fenntartható életmódért2021. szeptember

Napi Ima72 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc Pápa VIDEO Ökológiailag fenntartható életmódért 2021. szeptember

https://youtu.be/FnQxcFLH7Y8

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Nagyon boldoggá tesz, ha látom, hogy a fiatalok bátran vállalnak projekteket a környezet és a társadalom javításáért, hiszen a kettő együtt jár.
Mi felnőttek sokat tanulhatunk tőlük, mert a bolygó gondozásával kapcsolatos minden kérdésben ők állnak az élen.
Használjuk ki példájukat, és gondolkodjunk el életmódunkon, különösen az egészségügyi, társadalmi és környezeti válság pillanataiban.
Gondolkodjunk el azon, hogy, ahogyan eszünk, fogyasztunk, utazunk, vagy ahogyan a vizet, az energiát, a műanyagokat és sok más anyagi javakat használjuk, gyakran káros a Földre.
Változtassunk! Haladjunk a fiatalokkal együtt az egyszerűbb és a környezetet jobban tiszteletben tartó életmód felé.
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.
És nem ostobák, mert elkötelezettek a saját jövőjük iránt. Ezért akarják megváltoztatni azt, amit majd örökölni fognak egy olyan korban, amikor mi már nem leszünk itt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Az Egyház megújulásáért2021 augusztus

Napi Ima63 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
03
Ferenc Pápa VIDEO Az Egyház megújulásáért 2021 augusztus

https://youtu.be/eG7ceTF7is8

 Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Az Egyház sajátos hivatása az evangelizáció, ami nem prozelitizmus, nem. Hivatása az evangelizáció; sőt, az Egyház identitása az evangelizáció.
Az Egyházat csak úgy tudjuk megújítani, ha mindennapi életünkben felismerjük Isten akaratát, és a Szentlélek által vezetett átalakulásba kezdünk. A saját személyi reformunk ez az átalakulás. Engedjük, hogy a Szentlélek, Isten ajándéka a szívünkben emlékeztessen minket arra, amit Jézus tanított, és segítsen nekünk, hogy azt a gyakorlatba átültessük.
Kezdjük az egyház reformját önmagunk reformjával, előre gyártott elképzelések, ideológiai előítéletek, merevség nélkül, hanem inkább a lelki tapasztalaton alapuló előrehaladással - az imádság, a szeretet, a szolgálat tapasztalatával.
Egy még missziósabb lehetőségről álmodom: egy olyanról, amelyik kilépő, hogy találkozzon másokkal, prozelitizmus nélkül, és amelyik átalakítja minden struktúráját a mai világ evangelizációja érdekében.
Ne feledjük, hogy az Egyháznak mindig vannak nehézségei, mindig válságban van, mert él. Az élő dolgok válságokon mennek keresztül. Csak a halottaknak nincsenek válságaik.
Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa A közélet békéjéért2021 július

Napi Ima49 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc Pápa A közélet békéjéért 2021 július

https://youtu.be/gjaOjJ1oqkU

Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk.

A Biblia azt mondja, hogy aki barátot talál, az kincset talált.
Szeretnék mindenkit arra hívni, hogy lépjen túl a baráti csoportjain, és építse ki a társadalmi barátságot, amely annyira szükséges a jó együttéléshez.
Különösen nagy szükségünk van arra, hogy megújuljon a találkozás a legszegényebbekkel és a legsebezhetőbbekkel, a periférián élőkkel. És el kell határolódnunk a populizmustól, amely kihasználja az emberek szorongását anélkül, hogy megoldásokat kínálna, és olyan misztikumot javasol, amely nem old meg semmit.
Menekülnünk kell a társadalmi ellenségeskedéstől, amely csak rombol, és magunk mögött kell hagynunk a "polarizációt".
Ez nem mindig könnyű, különösen ma, amikor politikánk, társadalmunk és médiánk egy része arra törekszik, hogy ellenségeket teremtsen, hogy legyőzze őket a hatalmi játszmában.
A párbeszéd az út a valóság újfajta látásához, hogy szenvedéllyel élhessük meg a kihívásokat, amelyekkel a közjó építése során szembesülünk.
Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk, férfiak és nők, akik mindig segítő kezet nyújtanak, és ne maradjon meg az ellenségeskedés és a háború terepe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO „A pápa ima világhálózatának videója”5. évfordulóját ünnepli, 23 nyelvre lefordítják

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
Ferenc Pápa VIDEO „A pápa ima világhálózatának videója” 5. évfordulóját ünnepli, 23 nyelvre lefordítják

Fülöp-szigeteki és maja-q'eqchi nyelvre is lefordítják „A pápa ima világhálózatának videója” című globális kezdeményezést, amely immár öt éve működik. Ennek a havonta közzétett rövid videónak köszönhetően Ferenc pápa megosztja az emberiséggel és az egyház küldetésével foglalkozó imaszándékát a világ híveivel. A pápa szavai immár 23 nyelven elérhetők, egyre jobban terjednek.

Számos nyelven elérhetők a videók, köztük magyarul is

„A pápa videóját” a pápa ima világhálózata indította el 2016-ban kilenc hivatalos nyelven: spanyol, angol, portugál, olasz, francia, német, holland, arab és kínai nyelven. Az idő előre haladtával a projekt növekedett, és további nyelvek is bekapcsolódtak a kezdeményezésbe: például a vietnami, az egyszerűsített kínai, a lengyel, a szuahéli, a kinyarwanda, a katalán, a litván, a szlovén, a hindi, az orosz, a koreai és a japán. Idén, az ötödik évforduló alkalmából további két új nyelven is közzéteszik. Magyar nyelven is minden hónapban megnézhetik a videót a Jezsuita Média Stúdiónak köszönhetően.

Több mint 150 millióan megnézik a közösségi hálón

Eddig azok a videók, amelyekben a pápa például azt kérte, hogy a hívek imádkozzanak a legsérülékenyebb társadalmi kategóriákért, vagy a nehéz helyzetben lévő országokért, vagy egy fegyvertől mentes világért, vagy az emberségesebb pénzügyi világért, több mint 155 millió megtekintést értek el a vatikáni és a partnerszervezetek közösségi oldalain. A nemzetközi sajtóban több mint 17 500 cikk idézi őket.

Fornos atya: „Fontos a saját nyelvünkön megérteni a pápát”

Frédéric Fornos jezsuita atya, a pápa ima világhálózatának nemzetközi igazgatója az évforduló kapcsán hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a pápa üzenete minden nyelven és kultúrához eljusson az emberekhez: „Az ima az egyház küldetésének középpontjában áll, ahogy Ferenc pápa mondja. Az imádkozás azt jelenti, hogy szeretetteljes kommunikációba lépünk az Atyával, ami egy mély, bensőséges kapcsolat, és nincs annál jobb, mint ha mindegyikünk a saját nyelvén szólhat Istenhez. Mint amikor Jézus azt mondta Istennek arámi nyelven: „Abba”, „Atya”. Nincs annál jobb módja az emberiség kihívásaiért és az egyház küldetéséért imádkozni, mintha a saját nyelvünkön halljuk a pápa imaszándékát. Mindenki a saját nyelvén imádkozik, de mindannyian egyesülünk az imában”.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A pénzügyi világ felelőseiért2021. május

Napi Ima32 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
Ferenc Pápa VIDEO A pénzügyi világ felelőseiért 2021. május

https://youtu.be/L4LfUsiE9l0

Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

Az igazi gazdaság az, amely munkát teremt, válságban van. Hány ember van most munkanélküli! - De a pénzügyi piacok még soha nem voltak annyira felfújtak, mint most.
Milyen messze van a nagy pénzvilág a hétköznapi emberek életétől!
Ha a pénzügyek szabályozatlanok, akkor a különböző monetáris politikák által vezérelt tiszta spekulációvá válnak.
Ez a helyzet fenntarthatatlan, és veszélyes.
Annak érdekében, hogy a szegények ne szenvedjenek fájdalmas következményeket ebből a rendszerből, a pénzügyi spekulációt gondosan szabályozni kell.
Spekuláció. Szeretném hangsúlyozni ezt a kifejezést.
Legyen a pénzügy a szolgálat egyik formája, az emberek szolgálatának és közös otthonunk gondozásának eszköze!
Még van időnk arra, hogy elindítsuk a globális változás folyamatát egy másfajta gazdaság gyakorlása érdekében, amely igazságosabb, befogadóbb és fenntarthatóbb - és senkit sem hagy hátra.
Meg tudjuk csinálni! Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."