65517 ima található a honlapon, összesen 152403 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter
Napi több frissítés

Ferenc pápa twitter üzenetei

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

Az emberi lét lélegzetvételnyi, története mulandó, de aki imádkozik, az tudja, hogy értékes Isten szemében. #Imádság

 

#ImádkozzunkEgyütt a #Marmolada gleccser összeomlásának áldozataiért és családjaikért. Az éghajlatváltozással járó tragédiák arra késztetnek bennünket, hogy sürgősen keressünk az embereket és a természetet tiszteletben tartó új utakat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

#ImádkozzunkEgyütt a békéért Ukrajnában és az egész világon. Térjünk át a politikai, gazdasági és katonai hatalmi stratégiákról a globális béke tervére: nemet mondva egy ellentétes hatalmak között megosztott világra; igent mondva az egymást tisztelő népek és civilizációk egységes világára.

 

Testvérek, nővérek, ne bízzunk a gazdagságban, és ne féljünk az anyagi és emberi nyomorúságainktól. Minél szabadabbak és egyszerűbbek vagyunk, annál inkább a Szentlélek vezeti a küldetésünk, és annál inkább az ő csodáinak főszereplőivé tesz bennünket.

 

Ma #ImádkozzunkEgyütt a #békéért és a megbékélésért a #Kongói Demokratikus Köztársaságban, amelyet annyira megsebeztek és kizsákmányoltak. Csatlakozzunk az ezzel a szándékkal celebrált szentmisékhez, és imádkozzunk, hogy a keresztények a béke tanúi legyenek.

 

Az evangelizáló küldetés nem a személyes aktivizmuson, azaz a "cselekvésen" alapul, hanem a testvéri szeretet tanúságtételén, még az együttélés nehézségei közepette is. #MaiEvangélium (Lk 10,1-12.17-20)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

#ImádkozzunkEgyütt az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá;  tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. #ImaSzándék

 

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

A most ünnepelt #Szinódus arra hív minket, hogy a világgal való találkozásra induló Egyházzá váljunk. Olyan Egyház legyünk, amelyben mindenki szívesen látottnak érezheti magát, amelyben a Szentlélek uralma alatt az odafigyelés, a párbeszéd és a részvétel művészetét gyakoroljuk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Minden nap a szívemben hordozom a szeretett meggyötört #Ukrajnát , amelyet továbbra is barbár támadások sújtanak. Imádkozzunk együtt, hogy az Úr nyissa meg a párbeszédnek azokat az útjait, amelyeket az emberek nem akarnak vagy nem tudnak megtalálni!


Hallgassuk meg együtt, mit mond a Lélek az Egyháznak. Őrizzük meg közösségünket! A húsvéti misztérium nekünk adatott. Engedjük, hogy átöleljen bennünket az a vágy, hogy az Úr továbbra is velünk egye az Ő Húsvétját.


A vágyam, amire vágytam – ezzel a levéllel szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot a liturgiáról, az Egyház életének alapvető dimenziójáról. https://vatican.va/content/francesco


#SzentPéterésPál járjon közben értünk, Róma városáért, az Egyházért és az egész világért!


A hit útja soha nem séta, hanem kihívást jelent, időnként fáradságos: még #SzentPéterésPál apostoloknak is fokozatosan kellett megtanulniuk végigjárni, különösen a megpróbáltatások idején.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

A keresztény #hit lényege a Jézus Krisztussal való találkozás. Ha valóban hiszünk Jézusban, akkor arra kell törekednünk, hogy úgy viselkedjünk, mint Jézus: lépjünk kapcsolatba másokkal, lépjünk kapcsolatba a körülöttünk élőkkel, osszuk meg velük az Evangélium üdvözítő igazságát.
 

Fájdalommal értesültem a #migransok #Texasban és #Melillában történt tragédiáiról. #ImádkozzunkEgyütt ezekért a testvéreinkért, akik egy jobb élet reményében haltak meg; és önmagunkért, hogy az Úr nyissa meg a szívünket, és hogy ilyen szerencsétlenségek soha többé ne forduljanak elő.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

Arra vagyunk meghívva, hogy az Evangéliumot és testvéreinket szolgáljuk, és az életünket bármilyen haszon vagy világi dicsőség keresése nélkül felajánljuk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

Kedves családok, legyetek az élő Krisztus jelei, ne féljetek attól, amit az Úr kér tőletek, és attól se, hogy nagylelkűek legyetek vele. Legyetek egy testvéribb világ magva! Legyetek az Egyház befogadó arca, és kérlek, imádkozzatok, mindig imádkozzatok! #WMOF22

 

#Ukrajnában folytatódnak a bombázások, amelyek halált, pusztítást és szenvedést okoznak a lakosságnak. Kérem, ne feledkezzünk meg erről a háború sújtotta népről. Ne feledkezzünk meg erről szívünkben és imáinkban.

 

Istenre bízom Luisa Dell'Orto nővér, Szent Charles de Foucauld evangélista kishúgának lelkét, aki életét a mártíromságig másokért ajándékozta. #ImádkozzunkEgyütt a #Haiti népért, hogy nyugodtabb jövője legyen.

 

Kérjünk erőt Jézustól, hogy olyanok legyünk, mint Ő, hogy határozottan kövessük őt, ne legyünk bosszúállóak és türelmetlenek, amikor nehézségek adódnak, vagy amikor jócselekedetekre határozzuk el magunkat, és mások ezt nem értik meg. #MaiEvangélium (Lk 9:51-62)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

#család a találkozás, a megosztás, a magunkból való kilépés helye, hogy befogadjunk másokat és melléjük álljunk. A család az első hely, ahol megtanulunk szeretni. #WMOF22

 

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

Helyezzük Mária #SzeplőtelenSzívébe, melyben Isten tükörképe van jelen, a testvériség és a béke felbecsülhetetlen kincseit, mindazt, amink van és ami vagyunk, hogy ő, az Úr által nekünk ajándékozott Anya oltalmazzon és őrizzen bennünket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."