23658 ima található a honlapon, összesen 31720 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései
  Naponta frissül

  „A nagy szellemek kiváltsága, hogy előre meglátják a jövő fejlődés útját" - Berecz Skolasztika testvér megha­ladta korát gondolkodásában, eszményeiben és mindabban, ahogyan megvalósította azokat. Van-e üze­netük a ma emberének, s lesz-e üzenetük a XXI. század végén élőknek? Kétségkívül van, hiszen majd egy évszázad múltán sem ment feledésbe, mon­danivalója megszólít, gondolatait újra és újra felfedezzük. Aktualitásuk megmarad a jövőben is, hisz örök érté­ket képviselnek, olyan eszméket, amelyek kikopni látsza­nak napjainkból, pedig szívünk mélyén szomjazzuk őket.

  Egyszer egy hitetlen ember mondta Berecz Skolasztiká­ról, hogy egyet irigyel tőle: azt, hogy eszménye van az éle­tének, és az odaadását az eszményéért. Vannak-e ma esz­ményeink, értelmes, nemes céljaink — és át merjük-e adni életünket ennek szolgálatára? Az eszmények, célok köve­tése gyakran új utakra szólít bennünket. Van-e bátorsá­gunk felfedezni ezeket?

   A hűség, az elköteleződés a szívből fakad. A keresés útjának bejárásához el­engedhetetlen, hogy hűséggel elkötelezzük magunkat esz­ményeink mellett. Az eszmény, a bátorság és a hűség hármas üzenete bon­takozik ki abból az elköteleződésből, amelynek motiválója az Úr Jézus szeretete volt Berecz Skolasztika testvér életében, s amely megalapozta Isten- és emberszolgálatát.

  „Akit a csillag hív az menjen, de vissza ne nézzen, mert akkor nem jut el a betlehemi Kisdedhez..." (Kühár Flóris)

  „A csillog hívott és éreztem, hogy mennem kell..." (Berecz Skolasztika)

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  11

  Legyen nyílt a lelkünk. Önmagunk előtt is. Az Isten szemeivel igyekezzünk belé nézni, akkor meglátjuk hiányait! [V. 278/8/2]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  10

  Ne resteljük a fáradságot, a munkát, rakjuk ki egészen lelkünket - és ha porosra, nem szépre akadunk, valami rejtett, elfeledett zugában, szedjük elő, tisztítsuk, szépítsük meg. [V. 278/7]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  09

  De mielőtt elindulnánk, nézzük át kelengyénket, hozományunkat, szívünket, lelkünket!  - Szép-e, fehér-e liliomos, aranyos-e?! - Mert ez kell az isteni Jegyes mennyegzőjére! [V. 278/6]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  08

  Csodálatosan jó Hozzátok az Úr Testvérkéim. Örök szeretettel szeretett, kiválasztott, meghívott Bennetek, hogy nyomában járjatok - hogy jegyesei, menyasszonyai legyetek. [V. 278/3]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  05

  Vőlegényetek Krisztus, az örök Isten, az örök Szeretet. Jöjj jegyesem, megkoszorúzlak. Jövök Uram, én édes Uram! Sietek, futok Utánad! [V. 278/5]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  04

  És ugy-e elindultok utána készséges, boldog lélekkel, - el az Alföld homokja, sara dacára is. [V. 278/4]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  02

  Imádsággal, szeretettel támogassatok bennünket! Mert mi Tietek vagyunk, hozzátok fűz a vérség, a barátság édes erős köteléke, hát ne szakasszon el egymástól megnemértés, szeretetlenség. [IV. 277/10]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  01

  Végül hozzátok szól hálás lelkünk, kedves Vendégeink. Köszönjük, hogy eljöttetek, hogy résztvettetek a mi örömünkben! Kérjük, tegyétek ezt máskor is, szeressétek Egyesületünket. [IV. 277/9]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  30

  És ugy-e e szép napon szabad kérnünk, hogy nemes lelkének meleg sugarait ezután is árassza felénk és maradjon ezután is a mi jóságos nagyobbik Testvérünk. [IV. 277/8]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."