55314 ima található a honlapon, összesen 120773 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma
Napi több frissítés

A zsolozsma a nap rendjét az Isten szolgálat szabja meg. A közösség, amely összegyűl az imaórák – zsolozsma – ünneplésére, maga az imádkozó Egyház.

A zsolozsma ünneplése nem egyéni imák összessége! Az imaórák révén megemlékezünk, (memoriale) Isten üdvözítő tetteiről, de nem pusztán, mint múltbeli eseményekről, hanem éppen az ünneplés révén jelenlévő valóságról – még pedig a jövőben (eszkaton) várt valóságról. Az imaórák ünneplése szoros kapcsolatban van a Jelenések könyvében leírt mennyei liturgiával, annak mintegy szentségi megvalósulása (miszterium, sacramentum). A nap során a közösség az imaórák szolgálatát végzi, ezzel szenteli meg az időt napról-napra. Isten dicsérete csatlakozik ahhoz a dicsérethez is, amelyet az egész teremtés (kozmosz) mutat be Alkotójának.

Bencés zsolozsma L A U D E SÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur. I. hét
Templomba  hívnak újra most
Nyíló szép hajnal fényei,
Hogy adjunk hálát, intenek,
Az új napért, mit ád az ég.
 
2. De hajnal fénye elfakul:
Krisztus ragyog föl győztesen;
Mind benne élünk s általa,
Őt zengje boldog énekünk!
 
3. Kezdet ködéből hogy kikelt
A nagy világ oly hirtelen,
És tiszta fényben tündökölt:
Mily bölcs erőnek műve volt.
 
4. Halálra adta egy Fiát
Minden bűnünkért jó Atyánk,
S életre hívta újra őt:
Nagy irgalmának műve volt.
 
5. Amint a fényes föld színén
Végigtekintett Alkotónk,
Szemlélve benne önmagát
Mind jónak látta műveit.
 
6. De szebb látvány volt, csillogóbb,
Atyánk szemében a világ,
Amint lemosta szennyeit
A Bárány tiszta vére már.
 
7. Hajnal fényében felragyog
Az új világnak éke mind,
S az Isten rejtett titkait
Csodálva látja már szemünk.
 
8. Ám szívünk napja, Krisztusunk,
Örök Fényből szült Fénysugár,
Az Istent adja: őt magát
Szemléljük testnek fátyolán.
 
9. Nyújtsd, kérünk, boldog Háromság,
Üdvös törvényed fényeit;
Kerüljük el mindazt, mi rossz,
És tartsuk meg törvényeid!
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 62,2-3
Isten, Te vagy Istenem nékem, * Téged szomjaz a lelkem, Téged keres arcom, hogy meglássam dicsőséged.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélybe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják bellük rszüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szja elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 62,2-3
Isten, Te vagy Istenem nékem, * Téged szomjaz a lelkem, Téged keres arcom, hogy meglássam dicsőséged.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * áldott a te dicsőséges szent neved.
 
Ószövetségi ének (Dán 3,57-88.56) • A három ifjú éneke
Az egész természet velünk együtt sóhajtozik és vajúdik – Róm 8,22
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, angyalok, * áldjátok az Urat, magas egek!
 
Áldjátok az Urat, ég feletti vizek, * áldjátok, minden erők, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, nap és hold, * áldja az Urat az ég minden csillaga!
 
Áldjátok az Urat, zápor és harmat, * áldjátok, szelek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, tűz és forróság, * áldjátok az Urat, hideg és meleg!
 
Áldjátok az Urat, dér és harmat, * áldjátok az Urat, fagy és hideg!
 
Áldjátok az Urat, jg és hó, * áldjátok az Urat, éjjel és nappal!
 
Áldjátok az Urat, fény és stétség, * áldjátok az Urat, villm és felhő!
 
Áldja a föld az Urat, * dicsérje és magasztalja őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, * áldja az Urat a föld minden terménye!
 
Áldjátok az Urat, források, * áldjátok az Urat, tengerek s folyamok!
 
Áldjátok az Urat, halak és minden, ami a vizekben mozog, † áldjátok az Urat, égi madarak, * áldjátok az Urat, vadak és sszes llatok!
 
Áldjátok az Urat, emberek fiai, † áldd az Urat, Izrael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, papjai, * áldjátok az Urat, szolgái!
 
Áldjátok az Urat, igazak, * áldjátok, alázatos szívűek és szentek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja, Misael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjuk az Atyát, a Fiút s a Szentlelket, * dicsérjük és magasztaljuk őt örkkön-rökké!
 
Áldott vagy, Uram, a magas egekben, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * áldott a te dicsőséges szent neved.
 
3. antifóna Zsolt 92,1.2
Király az Úr, fönségbe öltözött, * szilárd a trónusa kezdet óta.
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel vezte magát.
 
Biztos alapot vetett a fldnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet ta, * öröktől lsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a szles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat rök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen.
 
3. antifóna Zsolt 92,1.2
Király az Úr, fönségbe öltözött, * szilárd a trónusa kezdet óta.
 
Olvasmány III. hét Ez 37,12-14
Ezt mondja az Úr, az Isten: nézzétek, kinyitom sírotokat, kihozlak benneteket sírotokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírotokat és kihozlak benneteket sírotokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr.
 
Válaszos ének Jel 5,9
Elszenvedted, Uram, a halált érettünk * És megváltottál minket véreddel.
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket. * És megváltottál…
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * Elszenvedted, Uram a halált…
 
4. antifóna III. hét Lk 1,78-79
Istenünk irgalma által * a magasságból Fölkelő eljön hozzánk, hogy vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna III. hét Lk 1,78-79
Istenünk irgalma által * a magasságból Fölkelő eljön hozzánk, hogy vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Könyörgések III. hét
Testvérek, Isten elküldte Szentlelkét, hogy boldogító fénye legyen minden szívnek; állhatatosan kérjük Őt:
     Urunk és Istenünk, áraszd ránk fényedet!
 
Áldott vagy Isten, fényességünk, mert a mai napon is fölkeltettél bennünket,
– hogy dicsőítsünk téged!
Fiad föltámadása által fénybe borítottad a világot,
– áraszd ki világosságodat minden emberre!
Te kiárasztottad Lelkedet egyszülött Fiad tanítványaira,
– küldd el Szentlelkedet Egyházadra, hogy hűséges legyen hozzád!
Népek világossága, emlékezzél meg azokról, akik még sötétségben élnek,
– nyisd meg szemüket, hogy fölismerjenek téged, az egyedül igaz Istent!
(Áldd meg a névnapos N. atyát/testvért,
– hogy élete példájával testvérei világossága lehessen!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás III. hét
Isten, aki föltámasztotta Jézust a halálból, adja meg nektek a bennetek lakó Lélek által, hogy lélek szerint éljetek és a lelkiekre törekedjetek!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Az ég delén a napkorong
Most teljes fényben tündököl:
Urunk, igaz nap, új tüzet
Így gyújt a földön lángod is.
 
2. Te ős igazság, szép sugár,
Lelkünk homályát űzzed el,
S napunk gyümölcsét hozza meg
A fényben érő szeretet.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 118,68
Jó vagy, s jóságosak műveid, * tárd fel, Uram, előttem minden rendelésed.
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
„Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk parancsait.” – 1 Jn 5,3
 
VII. (Zajin)
Emlékezz szolgádnak adott igédre, * benne reményt adtál nkem.
 
Gyötrelmeim közt az vigasztal engem, * hogy szavad önt belém letet.
 
Bármennyire gúnyolnak is engem a gőgösök, * törvényedet el nem hagyom.
 
Emlékezem hajdani végzéseidre, Uram, * vigaszt tallok bennük.
 
Haragra gyúlok a bűnösök miatt, * akik megvetik trvényed.
 
Rendeléseid énekszó flemnek * a földön, ahol zarndok vagyok.
 
Éjszaka nevedre gondolok, Uram, * és megőrzöm trvényed.
 
Osztályrészem ez lett nkem, * mert megtartom parancsod.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
VIII. (Chet)
Az Úr az én örökrszem: * ígérem, hogy megtartom szavad.
 
Teljes szívemből könyörgök színed előtt; * irgalmazz nekem igéd szerint!
 
Megfontolom minden utamat, * lépteimet parancsaid felé fordítom.
 
Késedelem nélkül sietek, * hogy megtartsam vgzésed.
 
Ha gonoszok hálója vesz is körül engem, * törvényedet el nem feledem.
 
Az éj közepén is felkelek, * hogy áldjalak igaz végzsed miatt.
 
Barátja vagyok mindazoknak, kik félnek tged, * s akik megőrzik parancsod.
 
Irgalmad, Uram, betölti a fldet, * rendeléseidre tants meg engem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
IX. (Tet)
Jóságosan bántál szolgáddal, * szavad szerint, Uram.
 
Taníts meg okosságra és helyes tudásra, * mert parancsaidat hittel fogadtam.
 
Mielőtt nyomorúság ért, téves úton jrtam, * most azonban szavadat kvetem.
 
Jó vagy, és jóságosak műveid, * minden rendelésed trd fel előttem.
 
A gőgösök cselt szőnek ellenem, * de én teljes szívemből megőrzöm parancsod.
 
Szívük érzéketlen a jléttől, * ám én törvényedben tallom römöm.
 
Jó nekem, hogy megaláztatás ért engem; * így megtanultam minden vgzésed.
 
Ajkad törvénye számomra tbbet ér, * mint ezernyi arany és ezüst.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 118,68
Jó vagy, s jóságosak műveid, * tárd fel, Uram, előttem minden rendelésed.
 
Olvasmány I. hét Ez 20,19-20
Én, az Úr vagyok a ti Istenetek! Igazodjatok törvényeimhez, tartsátok szem előtt parancsaimat, és teljesítsétek őket. Szenteljétek meg szombatjaimat, hogy jelül szolgáljanak köztem és köztetek, s így megtudják, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek.
 
V Bárcsak bizton vezetnének útjaim,
R Hogy megtartsam, amit rendelsz!    Zsolt 118,5
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MVASÁRNAP II. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
VASÁRNAP II. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 90,4.5
Szárnyával véd az Úr téged, * menedéket ad néked; pajzs és páncél a hűsége, és nem rettent az éjszaka árnya.
 
90. zsoltár
 
Ki a Fölséges oltalmában lakik, * s a Mindenható árnyékában leli nyugalmát,
 
Az így szólhat az Úrhoz: † „Te vagy menedékem és vram, * Istenem, benned bzom!”
 
Ő ment meg téged a vadász tőrétől, * és a gonosz beszédtől.
 
Szárnyával véd és menedéket ád nked: * pajzs és pncél a hűsége.
 
Nem rettent az éjszaka rnya, * sem nappal a suhanó nylvessző,
 
Nem félsz a sötétben lopódzó ragálytól, * sem a délben pusztító haláltól.
 
Ezrek hulljanak bár oldaladon és tízezrek jobbodon, * de hozzád kzel sem frhet.
 
Meglátod majd saját szemeddel, * látni fogod, hogy meglakolnak mind a bűnösök.
 
Mert az Úr a védelmező vrad, * a Magasságost választottad vdő hajlékul.
 
Nem érhet semmi baj tged, * sátradhoz nem közelíthet semmi csapás.
 
Mert angyalainak parancsba adta, * hogy védelmezzenek minden utadon.
 
Tenyerükön hordoznak tged, * hogy kőbe ne üssed lbadat.
 
Viperán és kígyón lpdelsz, * oroszlánra és srkányra taposol.
 
„Hű volt hozzám, azért megmentem, * védelmezem, mert ismeri nevem.
 
Ha hozzám kiált, meghallom szavt, † szorongatásában mellette llok, * megszabadítom és dicsőséget szerzek nki.
 
Megáldom hosszú lettel * és üdvösségemet meglátja szeme.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön rökké. men.
 
Antifóna Zsolt 90,4.5
Szárnyával véd az Úr téged, * menedéket ad néked; pajzs és páncél a hűsége, és nem rettent az éjszaka árnya.
 
Olvasmány Jel 22,4-5
Szolgái látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpás fényére, sem a nap fényére. Az Úr, az Isten ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, hallgasd meg kérő szavunkat, hogy Krisztus feltámadásának ünneplését a mai napon bevégezve, minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és a te dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz I. hét Brev. Maur.
Ó fényed embert megvakít,
Mélyen rejtőző Istenünk!
Előtted minden szent remeg,
Arcuk takarják angyalok.
 
2. Mi most merülten mély ködök
Ködébe rejtve rejtezünk,
De felkel szép örök napod,
S elűzi majd az éjszakát.
 
3. Te készíted, te őrized
Számunkra ezt a nagy napot,
Fényével melyhez fel nem ér
A lánggal égő napkorong.
 
4. De hol maradsz el oly soká,
Hol késel, várva várt napunk?
Hogy téged lássunk, hagyjuk el
A test lehúzó láncait.
 
5. Ha majd lehull e rabbilincs,
Hozzád száll lelkünk, Istenünk,
És látva égi fényedet
Szeretve áld majd szüntelen.
 
6. Te késztess minden jóra itt,
Háromság, osszad kincseid,
És tűnő földi fény után
Örök napot te kelts reánk. Ámen.
 
1. Antifóna I. hét  Zsolt 109,1
Így szólt az Úristen az én Uramhoz: * "Jobbom felől foglald el trónod!"
 
109. zsoltár (1-6a.6c-7) • Pap és király a Messiás
Addig kell uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. – 1Kor 15,25
 
Így szólt az r az én Uramhoz: * „Jobbom felől foglald el trnod!
 
Ellenségeidet trónod elé vetem, * és lábad zsámolyává teszem őket.”
 
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad jogarát, * hogy ellenségeid kzött uralkodj.
 
Tiéd a királyság születésed óta szentséges fnyben: * „Mint harmatot, a hajnalcsillag előtt szltelek tged.”
 
Megesküdött az Úr és meg nem bnja: * „Pap vagy te mindörökre Melkizedek rendje szerint.”
 
Az r áll a jobbodon, * eltiporja a királyokat haragja napján.
 
Megítéli mind a npeket, … * összezúzza a hatalmasokat messze fldön.
 
Patakból iszik az ton, * ezért magasra emeli fejét.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. Antifóna I. hét  Zsolt 109,1
Így szólt az Úristen az én Uramhoz: * "Jobbom felől foglald el trónod!"
 
 
2. antifóna I. hét Zsolt 111,1
Boldog, ki féli az Urat, * ki örömét leli törvényében.
 
111. zsoltár • Az igaz ember dicsérete
Éljetek úgy, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. – Ef 5,8-9
 
Boldog ember, aki féli az Urat, * aki törvényében örömét találja.
 
Nemzetsége hatalmas lesz a fldön, * az igazak nemzetsége áldásban részesl.
 
Gazdagság lesz házában és bőség, * igazsága örökre megmarad.
 
Olyan ő az igaznak, mint fny a stétben, * könyörületes, irgalmas és igazlelkű.
 
Aki könyörül és ad másoknak, jó sora lesz annak, * aki az igazsághoz szabja tetteit.
 
Nem inog meg ő sohasem, * az igaz emlékezete örökre megmarad.
 
Rossz hírtől félnie soha nem kell, * szíve nyugodt, mert bízik az Úrban.
 
Nincs kitől féljen, szve btor, * ellenségeit megszégyenülni látja.
 
Javait szétosztja: adakozik a szegénynek, † igazsága örkre megmarad, * és dicsőség lesz osztályrésze.
 
Látja ezt a bűnös és haragra lobban, † fogát csikorgatja és emszti magát. * A bűnösök kívánsága semmivé válik.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna I. hét Zsolt 111,1
Boldog, ki féli az Urat, * ki örömét leli törvényében.
 
3. antifóna  I. hét Jel 19,6
Alleluja. Isten a Mindenható Úr, alleluja, * ő uralkodik minden fölött. Alleluja, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Jel 19,1-9) • A Bárány menyegzője
 
Üdv és dicsőség Istennek, * mert igazak és igazságosak ítéletei.
 
Dicsérjétek Istenünket szolgái, mindnyájan, * kik őt félitek, kicsik és nagyok! ℞
 
Ő uralkodik minden fölött, * a mi Istenünk, a Mindenható!
 
Örvendezzünk, ujjongjunk és őt dicsérjük, * mert elérkezett a Bárány menyegzője. ℞
 
Íme, jegyese fölkészült, * és ragyogó fehér gyolcsruhát öltött.
 
Boldogok, akik meghívást kaptak * a Bárány menyegzős lakomájára! ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna  I. hét Jel 19,6
Alleluja. Isten a Mindenható Úr, alleluja, * ő uralkodik minden fölött. Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány III. hét 1Pét 1,3-5
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztus halottaiból való feltámadása által, élő reménységre szült újjá minket: arra a romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely számotokra van fönntartva a mennyben.
 
Válaszos ének Jel 5,9
Hatalmas a mi Urunk Istenünk * és mindenható az ő ereje.
Bölcsességének nincsen határa, sem tudásának nincs vége. * És mindenható az ő ereje.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * Hatalmas a mi Urunk Istenünk...
 
4. antifóna III. hét 1Tim 1,17
Az örökkévalóság Királyának * legyen tisztelet, dicsőség, a láthatatlan s egyetlen Istennek most és örökké, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna III. hét 1Tim 1,17
Az örökkévalóság Királyának * legyen tisztelet, dicsőség, a láthatatlan s egyetlen Istennek most és örökké, alleluja.
 
Könyörgések III. hét
Testvérek, Istenünk az idők kezdetén megteremtette, megváltásával újjáteremtette, szeretetével megújítja a világot. Örvendező szívvel kérjük:
   Urunk és Istenünk, újíts meg mindent!
 
Hálát adunk neked, Istenünk, mert megmutattad hatalmadat a teremtésben,
– gondviselésedet a világ történelmének útján!
Szent Fiad, a béke követe által, aki győzelmet aratott a keresztfán,
– szabadíts meg a félelemtől és kétségbeeséstől bennünket!
Add, hogy mindazok, akik tisztelik az igazságosságot,
– a világ építésén csalárdság nélkül, igaz békességben működjenek együtt!
Segítsd az elnyomottakat, szabadítsd ki a foglyokat, adj kenyeret az éhezőknek, erőt a gyöngéknek,
– mutasd meg mindenkiben a kereszt győzelmét!
Te Fiadat halála és eltemetése után föltámasztottad a dicsőségre,
– engedd, hogy meghalt testvéreink eljussanak vele együtt az életre!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás III. hét
Isten ereje őrizzen meg benneteket az üdvösségre a hit által, kipróbált hitetek legyen tiszteletre méltó Krisztus megjelenésekor!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SSZOMBAT

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
SZOMBAT
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Világot bölcsen alkotó!
Küzdelmünk, harcunk, jöjj segítsd,
Hogy Krisztus áldott szent nevét
Hirdesse tiszta életünk!
 
2. Hatalmas Úr vagy, szent, erős,
Hogy néked éljünk, te adod,
Törvényt te szabsz, a jó úton
Követni téged megtaníts!
 
3. Utunkon les ránk sok veszély,
Lábunk ha botlik, adj erőt,
Járásunk így lesz biztosabb,
S gyorsabbra fogjuk lépteink.
 
4. Ó boldog cél, hol béke már,
S valódi nyugvás vár reánk,
S örömnek égi kútfején
Hívőid szomja elcsitul.
 
5. Háromság, minden földi szív
Epedve szomjan érted ég,
Kiket megváltott nagy kegyed,
Nem múló kincsed hadd vegyék!
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
18. zsoltár • A teremtő Isten nagysága
Meglátogatott minket a magasságból Fölkelő, ... hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje. – Lk 1,78.79
 
Az ég hirdeti Isten nagyságát, * a mennybolt zengi keze műveit.
 
♦ Ezt harsogja nappal a nappalnak, * erre tanítja éj az éjszakát.
 
Nem szóval, nem beszéddel, * hangjuk sem hallható.
 
Mégis végigszárnyal szavuk a földön, * elhat szózatuk a világ végéig.
 
A nap is ott vert sátrat, * mint vőlegény jön ki házából.
 
Ujjong akár a bajnok, * pályáját úgy futja végig.
 
Fölkel az ég egyik szélén, † s körüljár a másik széléig, * melegétől semmi el nem bújhat.
 
Az Úr törvénye tökéletes, a lelket újjászüli, * az Úr tanúsága megbízható, az oktalant bölccsé teszi.
 
Az Úr parancsai egyenesek, a szívet örömmel töltik el, * az Úr rendelkezése tiszta, fényt gyújt a szemnek.
 
Az Úr félelme szent és örökké megmarad, * az Úr ítéletei igazak és mind jogosak.
 
Értékesebbek az aranynál, a színtiszta aranynál, * édesebbek a méznél, a csorgatott méznél.
 
Szolgád is ügyel rájuk, * ha megtartja őket, jutalma bőséges.
 
De tévedését ki veszi észre? * Azoktól tisztíts meg engem, amikről nem is tudok én!
 
A kevélységtől is tartsd vissza szolgád, * hogy erőt rajtam ne vegyen!
 
Akkor tiszta leszek minden bűntől, * és mentes maradok a súlyos vétektől.
 
Kedves legyen előtted ajkam beszéde, szívem szándéka, * Uram, Megváltóm és menedékem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
Ószövetségi ének (Bölcs 9,1-12) • Salamon imája
Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amelynek egy ellenfeletek sem tud ellenállni. – Lk 21,15
 
Atyáink Istene, irgalom Ura, * ki szavaddal teremtettél mindeneket.
 
Megalkottad az embert bölcsességgel, * hogy uralkodjék a teremtményeken, melyeket alkottál,
 
Hogy igazgassa a földkerekséget szentségben és igazságban, * és igazságot tegyen egyenes szívvel.
 
Add meg nekem bölcsességed, mely ott áll trónodon, * és gyermekeid közül ne zárj ki engem!
 
Hiszen szolgád vagyok, szolgálód fia, † törékeny ember és rövid életű, * gyenge az igazság és a törvény értésére.
 
Legyen bár valaki még oly tökéletes az emberek fiai között, * bölcsességed nélkül semmit sem ér.
 
Nálad a bölcsesség, mely ismeri műveid, * jelen volt, mikor a földkerekséget teremtetted.
 
Tudja, mi kedves szemedben, * és mi felel meg parancsaidnak.
 
Szent egedből küldd el bölcsességed, * dicsőséged trónusától,
 
Hogy velem legyen, és velem munkálkodjék, * és megtudjam, mi kedves néked.
 
Mert tud és ért mindent, † tetteimben józanul vezet majd, * és megoltalmaz hatalmával.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
96. zsoltár • Isten dicsőségesen ítélkezik
Ez a zsoltár a világ megváltását jelzi és minden nép hitét Istenben. – Szent Atanáz
 
Király az Úr: ujjongjon a föld, * vigadozzanak a szigetek.
 
Felleg és homály veszi őt körül, * igazság és jog trónjának támasza.
 
Előtte tűz lobog, * és fölégeti ellenségeit köröskörül.
 
Villámai megvilágítják a föld kerekségét, * látja a föld és megremeg.
 
A hegyek szétfolynak, mint a viasz az Úr színe előtt, * a világ urának tekintete előtt.
 
Az egek hirdetik igazságát, * nagyságát látják minden nemzetek.
 
Megszégyenülnek mind a bálványimádók, † s akik faragott képeket tisztelnek. * Leborulnak előtte mind az istenek.
 
Hallja ezt és örvend Sion, † Júda városai ujjonganak, * ítéleteid miatt, Uram.
 
Mert nagy vagy, Uram, az egész föld felett, * fölségesebb, mint minden istenek.
 
Szereti az Úr azokat, akik gyűlölik a rosszat, † megőrzi szentjei lelkét, * s megmenti őket a gonoszok kezétől.
 
Fényesség kél az igaz emberre, * a tisztaszívűeket öröm tölti el.
 
Vigadjatok az Úrban, igazak, * szent nevére áldást mondjatok!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
Olvasmány II. hét Róm 12,14-16a
Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
 
Válaszos ének Zsolt 85,11
Taníts meg, Uram, utadra, * hogy igaz ösvényeden járjak.
Irányítsd úgy a szívem, hogy szent nevedet féljem. * hogy igaz ...
Dicsőség az Atyának ... Taníts meg, Uram ...
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 15,12-17) • A szeretet parancsa
 
Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, * amint én szerettelek benneteket.
 
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, * aki barátaiért életét adja.
 
Ti barátaim vagytok, * ha megteszitek, amit meghagyok nektek.
 
Már nem mondalak titeket szolgáknak, * mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
 
Barátaimnak mondalak titeket, * mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam.
 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, * s arra rendeltelek, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok.
 
Akkor mindent megad nektek az Atya, * amit nevemben kértek tőle.
 
Szeressétek egymást! * Ez az én parancsom.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Könyörgések II. hét
Krisztus Urunkat áldjuk és magasztaljuk, akit föl kell ismernünk minden emberben, de különösen is a szenvedőkben kell szeretnünk; buzgó imában kérjük őt:
     Tökéletesítsd, Urunk, szeretetünket!
 
Kora reggel föltámadásodat ünnepeljük,
– és megváltásod kegyelmét kérjük (a névnapját ünneplő N. testvérre/atyára és) minden emberre!
Engedd, hogy a mai napon tanúságot tegyünk rólad;
– és szent áldozatot mutassunk be általad az Atyának!
Add, hogy minden emberben a te arcod vonásait lássuk;
– és bennük neked szolgáljunk!
Krisztus, te vagy a szőlőtő és mi a szőlővesszők;
– add, hogy benned maradva bő gyümölcsöt teremjünk!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés II. hét
Istenünk, dicsérjen téged ajkunk, dicsérjen téged lelkünk, dicsérjen életünk, és mert a te ajándékod, hogy vagyunk, legyen tiéd az egész életünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás II. hét
Isten kegyelméből törekedjetek a jóra éljetek békességben minden emberrel, öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R ASZOMBAT

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
SZOMBAT
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 79,2.3.4
Hallgass meg, Izrael pásztora, * éleszd fel hatalmad és jöjj el! Újíts meg minket s ragyogtasd ránk arcod!
 
52. zsoltár • A tévelygő emberiség
Mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. – Róm 3,23
 
Így szól szívében az esztelen: „Nincsen Isten.” † Romlottak és utálatosak tetteik, * senki sincs, aki jót tesz.
 
Letekint az Úr az emberekre a mennyből: * van-e értelmes ember, aki Istent keresi?
 
Elpártoltak tőle és megromlottak mindnyájan, * nincs, aki jót tenne, nincsen senki sem.
 
Nem térnek észre, akik gonoszat tesznek? * Emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik.
 
Nem hívják segítségül az Istent; † akkor majd rettegés tölti el őket, * amilyen rettegés még nem volt sohasem.
 
Szétszórta az Úr azok csontjait, akik hűtlenek lettek, * megszégyenültek, mert Isten szétszórta őket.
 
Ki ad Sionból üdvösséget Izraelnek? † Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát, * ujjong Jákob és örvend Izrael.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
79. zsoltár • Látogasd meg szőlődet, Uram!
Jöjj el, Uram, Jézus! – Jel 22,20
 
Hallgass meg, Izrael pásztora, * aki terelgeted Józsefet mint egy nyájat!
 
Ki a kerubok felett trónolsz, * ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt!
 
Éleszd fel hatalmadat és jöjj el, * hogy üdvözíts minket!
 
Újíts meg bennünket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Meddig haragszol még, Seregek Ura, * hiszen néped hozzád könyörög?
 
Könnyek kenyerével etettél, * könnyek árjával itattál bennünket.
 
Kiszolgáltattál minket szomszédainknak, hogy harcoljanak ellenünk, * és ellenségeink gúnyolnak bennünket.
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Kihoztál Egyiptomból egy szőlőtőkét, * népeket űztél el, azt pedig helyükre ültetted.
 
Előkészítetted a talajt néki, * gyökeret vert és ellepte földjét.
 
Árnyékával befödte a hegyeket, * ágaival Isten cédrusfáit.
 
A tengerig nyújtotta vesszeit, * hajtásait a nagy folyam vizéig.
 
Miért romboltad le falait? * Azok szedik le, akik az úton járnak.
 
Az erdei vadkan pusztítja, * a mezők vadjai legelnek benne.
 
Térj vissza, seregek Istene, * tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt!
 
Oltalmazd, amit jobbod ültetett, * s az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Haragvó tekinteted pusztítsa el azokat, * akik letarolták és elégették, mint a szemetet!
 
Kezed védje a férfit, aki ott áll jobbodon, * az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Többé nem hagyunk el téged, * tarts életben minket, és segítségül hívjuk nevedet!
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 79,2.3.4
Hallgass meg, Izrael pásztora, * éleszd fel hatalmad és jöjj el! Újíts meg minket s ragyogtasd ránk arcod!
 
Olvasmány II. hét Gal 6,9-10
Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképp pedig hittestvéreinkkel.
 
V Az Úr megjutalmaz igaz voltomért,
R Kezem tisztasága szerint megfizet nekem.    Zsolt 17,21
 
Zárókönyörgés
Irgalmas Istenünk, add meg nekünk, hogy akik megsértettük isteni parancsaidat, és így elveszítettük a paradicsom boldogságát, rendelkezéseid megtartása által visszatérhessünk arra az útra, amely az örök boldogságra vezet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MVASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT

Esti ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
VASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
85. zsoltár
[Dávid imája.]
 
Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, * mert nyomorult és szegény vagyok!
 
Végy oltalmadba, mert neked élek, * szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik!
 
Könyörülj rajtam, Uram, * mert egész nap hozzád kiáltok.
 
Örvendeztesd meg szolgád szívét, * mert hozzád emelem a lelkemet, Uram.
 
Mert te, Uram, jóságos és irgalmas vagy, † megbocsátasz készséggel azoknak, * akik téged hívnak.
 
Hallgasd meg imámat, Uram, * figyelj könyörgő szavamra.
 
Szorongatásom napján hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem.
 
Az istenek közt, Uram, nincs hozzád hasonló, * és műveidhez semmi sem fogható.
 
Eljön minden nép, amelyet alkottál, † leborul előtted, Uram, * és dicsőíti nevedet,
 
Mert nagy vagy és csodákat művelsz: * egyedül te vagy Isten.
 
Taníts engem utadra, Uram, * hogy igazságod szerint járjak.
 
Irányítsd arra szívemet, * hogy nevedet félje.
 
Egész szívvel áldalak, Uram, Istenem, * és mindörökké dicsőítem nevedet.
 
Mert irgalmad oly nagy irántam, * hogy a halál országából kimentettél engem.
 
Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, † hatalmaskodók törnek vesztemre, * senki sem törődik veled.
 
Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, * hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
 
Tekints rám és légy hozzám kegyelmes, * adj erőt szolgádnak és szabadítsd meg szolgálód fiát.
 
Mutasd meg életemben jóságod jelét, † hadd lássák gyűlölőim és borítsa szégyen őket, * mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
Olvasmány MTörv 6,4-7
Halljad Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked! Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár fölkelsz, akár lefekszel!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Esti ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Nagy Isten, lelket éltető!
A szent életnek kincseit
Kezdettől fogva szüntelen
A jók szívébe ülteted.
 
2. Itt most remény, hit, szeretet
Boldog hármasban egybeforr:
A földi fények alkonyán
A szeretet ragyog csupán.
 
3. Szent Fény, Igazság, Szeretet,
Örök Nap! Bizton várjuk azt,
Hogy annyi fáradság után
Élvezzük végre szombatod.
 
4. Itt most ezernyi baj között
Könnyezve vetjük a magot,
De ott a termést gazdagon
Aratja ujjongó karunk.
 
5. Szentháromság, nagy Istenünk,
Kegyelmed bőven nyújtsd nekünk,
S művedre egykor, jó Bíró,
Az égben adj majd koronát.
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 127,1
Boldogok, kik félik az Urat, * és mind, akik az ő útján járnak.
 
127. zsoltár • Áldás a hívőre
Krisztus szerette az Egyházat, és föláldozta magát érte, hogy szent és szeplőtlen legyen. – Ef 5,26-27
 
Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő ösvényein halad.
 
Kezed munkáját élvezed, * boldog leszel és jó lesz sorod.
 
Feleséged olyan házadban, * mint a termő szőlőtő;
 
Gyermekeid asztalod körül, * mint a hajtások az olajfán.
 
Ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
 
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján!
 
Lásd meg fiaidnak fiait! * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 127,1
Boldogok, kik félik az Urat, * és mind, akik az ő útján járnak.
 
2. antifóna Zsolt 143,15
Boldog az a nemzet, * melynek az Úr az Istene, melynek az Úr az osztályrésze.
 
143. zsoltár • Ének Isten áldásairól
Isten Krisztussal együtt maga mellé ültetett a mennyben, hogy az eljövendő korokban megmutassa kegyelmének túláradó bőségét. – Ef 2,7
 
K1 Áldott legyen az Úr, az én sziklám! † ő tanította kezemet harcra, * ujjaimat viadalra.
 
K2 Irgalmam, erős váram, menedékem, † szabadítóm és pajzsom, benne remélek, * aki népeket hódoltat előttem.
 
K Uram, mi az ember, hogy gondját viseled, * az ember fia, hogy törődsz vele?
 
M Olyan az ember, mint a fuvallat, * mint az árnyék, úgy fogynak napjai.
 
K Hajlítsd meg egedet, Uram, és szállj le, * érintsd meg a hegyeket, hogy füstöt ontsanak!
 
M Villogtasd villámaidat, szórd a földre, * lődd ki nyilaidat, röpítsd szét őket!
 
K Nyújtsd ki kezed a magasból, † ments ki a hatalmas vizekből, * szabadíts ki az idegenek kezéből!
 
M Mert hazugságot beszél szájuk, * s jobbjuk hamisan esküszik.
 
K1 Ám én új éneket énekelek neked, Istenem, * tízhúrú hárfán játszom színed előtt.
 
K2 A királyoknak te adsz győzelmet, * te mented meg szolgádat, Dávidot.
 
K1 Ments meg engem a végzetes kardtól, * szabadíts meg az idegenek kezéből.
 
K2 Mert hazugságot beszél szájuk, * s jobbjuk hamisan esküszik.
 
K Mint a fiatal fák, viruljanak fiaink, * ifjúságukban erőtől duzzadók!
 
M Lányaink legyenek ékesek, * mint a palotákhoz faragott oszlopok!
 
K Teljenek meg csűreink gazdagon, * bőven legyen bennük minden gyümölcs!
 
M Sokasodjanak juhaink a mezőkön, * barmaink legyenek kövérek!
 
K Ne dőljenek romba falaink, * és utcáinkat ne töltse be jajszó!
 
M Boldog az a nép, melynek ez az osztályrésze, * boldog az a nép, melynek az Úr az Istene!
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Zsolt 143,15
Boldog az a nemzet, * melynek az Úr az Istene, melynek az Úr az osztályrésze.
 
3. antifóna Jel 21,13
Íme Isten hajléka: * köztünk lakik már örökre; mi leszünk az ő népe, s ő letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Újszövetségi ének (Jel 21,3b-5. 6b-7) • Új ég és új föld
 
Íme, Isten hajléka az emberek között, * velük fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek.
 
Maga az Isten lesz velük: * letöröl szemükről minden könnyet.
 
Halál nem lesz többé, † sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, * mert ami eddig volt, elmúlt.
 
A trónon ülő így szólt: † „Íme, újjáalkotok mindent!” * Ezek a szavak igazak és hitelre méltók.
 
„Én vagyok az Alfa és az Omega, * a kezdet és a vég.
 
A szomjazónak az élő vizek forrásából ingyen adok. † Ez lesz a győztes örökrésze: * Istene leszek, és ő a fiam lesz.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jel 21,13
Íme Isten hajléka: * köztünk lakik már örökre; mi leszünk az ő népe, s ő letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Olvasmány III. hét Kol 3,17
Legyetek hálásak, éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
 
Válaszos ének Zsolt 72,25-26
Te vagy az égben mindenem, * itt a földön is Te vagy üdvöm.
Te vagy kősziklám, Istenem és osztályrészem örökké. * itt a földön...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Te vagy...
 
4. antifóna Neh 9,32
Te nagyhatalmú Istenünk, * ki megtartod szövetséged és irgalmad ne fordítsd el arcod sok szenvedésünktől, amely ránk vár a földön.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Neh 9,32
Te nagyhatalmú Istenünk, * ki megtartod szövetséged és irgalmad ne fordítsd el arcod sok szenvedésünktől, amely ránk vár a földön.
 
Könyörgések III. hét
Testvéreim, Krisztus megkönyörült az éhező népen és a szeretet csodáját művelte érte. Kérjük őt:
     Mutasd meg szeretetedet, Urunk!
 
Urunk, minden jó, amit ma kaptunk, a te jóságodból származik;
– add, hogy minden jóakaratú szívben bőséges gyümölcsöt hozzon.
Te vagy minden nemzet üdvössége;
– őrizd tanúidat, akiket a világba küldtél, gyújtsd lángra bennük Szentlelked tüzét.
Add, hogy az ember úgy alakítsa a világot,
– hogy az mindinkább megfeleljen méltóságának, ugyanakkor korunk égető szükségleteinek is.
Lélek és test orvosa, gyógyítsd meg a betegeket,
– erősítsd meg a haldoklókat, irgalmasságodban látogass meg és erősíts meg minket is.
Meghalt testvéreinket sorold be a boldogok közé,
– akiknek neve benne van az élet könyvében.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldások
  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT ÁGNES

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
SZENT ÁGNES
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Ágnest, a boldog szűzleányt,
Buzgón köszöntse énekünk,
Vérrel megszentelt életét
E nap mennyeknek adta át.
 
2. Megért a mártír-sorsra már,
Friggyel lekötni zsenge még;
Kísérik, arca oly vidám,
Vélnéd: menyegzőt ünnepel.
 
3. Bálványoltárhoz felviszik:
Gyújtson fáklyával illatot!
„Nem ilyen lánggal – mondja ő –
Járnak Krisztusnak szüzei“.
 
4. Hitet kiolt e földi tűz,
Gonosz láng ez: fényt elrabol,
Hadd oltsa omló vérsugár,
Ím, itt vagyok, csak sújtsatok!”
 
5. Hogyan hajolt a bárd alá!
Csendben térdhajtva földre hullt,
Szorosra vonta köntösét:
Így lett szemérmes holta is.
 
6. Dicsőség néked, Krisztusunk,
Kit szült világra tiszta szűz,
A Lelket és a jó Atyát
Áldjuk, dicsérjük egyaránt. Ámen
 
1. antifóna Én 3,4
Megleltem, akit szeret a lelkem, * megragadtam és el nem engedem.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélyébe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják belőlük részüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szája elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Én 3,4
Megleltem, akit szeret a lelkem, * megragadtam és el nem engedem.
 
2. antifóna Ef 6,24
Kegyelem legyen mindazokkal, * akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust.
 
Ószövetségi ének (Jud 10,5.11-14) • Judit imája
Boldog vagy, mert hittél... – Lk 1,45
 
Istenem, a te műved volt, ami régen történt, * s az is, ami most vagy a jövőben végbemegy.
 
Kigondoltad a jelent s a jövendőt, * s az történt, amit akartál.
 
Nem a sokaságban van a te erőd, * nem az erőseknek adtad hatalmad.
 
Te az alázatosak Istene vagy, † az elnyomottak segítsége, a gyengék támasza, * az elhagyottak és elkeseredettek megmentő oltalma.
 
Atyámnak Istene és Izrael örökségének Istene, † égnek és földnek Ura, * vizek teremtője, az egész föld királya, hallgasd meg imámat!
 
Adj bátor szót ajkamra azokkal szemben, * akik Sion hegye ellen gonosz terveket szőnek.
 
Tudja meg az egész nép és minden törzs, † hogy te vagy az erős és hatalmas Isten, * Izrael népének nincs oltalmazója rajtad kívül.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Ef 6,24
Kegyelem legyen mindazokkal, * akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust.
 
3. antifóna Zsolt 149,5-6
Ujjongjanak a szentek, * dicsőségükön vigadjanak. Isten magasztalása legyen ajkukon mindörökké.
 
116. zsoltár • Felhívás Isten dicséretére
A pogány népek irgalmassága miatt magasztalják Istent. – Róm 15,8
 
Dicsérjétek az Urat, minden népek, * hirdessétek őt, minden nemzetek!
 
Mert nagy az ő irgalma irántunk, * és mindörökké megmarad hűsége.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Zsolt 149,5-6
Ujjongjanak a szentek, * dicsőségükön vigadjanak. Isten magasztalása legyen ajkukon mindörökké.
 
Olvasmány Én 8,7
Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát kínálná is föl a szerelemért, azt is kevesellnék.
 
Válaszos ének Zsolt 100
Zsoltározok néked, Uram, * s az igaz úton fogok járni. És tiszta szívvel akarok élni. * s az igaz úton... Dicsőség... Zsoltározok...
 
4. antifóna 2Sám 22,19-21
Erős támaszom lett az Úr nékem, * megmentett, mert kedvét lelte bennem. Kezem tisztaságáért megjutalmazott engem az Isten.
 
Evangéliumi ének (Jn 6,48.51bc.53-58) • Jézus az élet kenyere
Én vagyok az élet kenyere, * aki e kenyérből eszik, élni fog örökké.
 
A kenyér, melyet adok, * az én testem a világ életéért.
 
Ha nem eszitek az Emberfia testét, † és nem isszátok az ő vérét, * nem lesz élet bennetek.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.
 
Az én testem valóban étel, * s az én vérem valóban ital.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * bennem marad, és én őbenne.
 
Amint engem küldött az élő Atya, † és én az Atya által élek, * úgy aki engem eszik, élni fog általam.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna 2Sám 22,19-21
Erős támaszom lett az Úr nékem, * megmentett, mert kedvét lelte bennem. Kezem tisztaságáért megjutalmazott engem az Isten.
 
Könyörgések
Testvéreim, örömmel ujjongjunk Krisztusnak, a szüzek jegyesének és koszorújának, és hívő szívvel kérjük őt:
Jézus, a szüzek koronája, hallgass meg minket!
 
Krisztus, akit a szent szüzek egyetlen jegyesükként szerettek,
– engedd, hogy semmi se szakítson el bennünket szeretetedtől!
Aki Édesanyádat, Máriát, a szüzek királynőjévé koronáztad,
– közbenjárására add meg nekünk, hogy szívünk tisztaságában mindig veled éljünk!
Szolgálóid közbenjárására, akik egész szívvel törekedtek arra, hogy szentek legyenek testben és lélekben,
– add, hogy a világ mulandó alakja soha ne szakítson el tőled bennünket!
Urunk Jézus, terád vártak mint vőlegényre az okos szüzek,
– engedd (a névnapos N. atyának/testvérnek és) mindnyájunknak, hogy reménységben éberen őrködve várjunk rád!
Szent N. közbenjárására, aki bölcs volt és az okos szüzek közül való,
– adj nekünk bölcsességet és tiszta életet!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, te ebben a világban a gyöngéket választod ki arra, hogy megszégyenítsd az erőseket. Segíts kegyelmeddel, hogy mi, akik Szent Ágnes szűz és vértanú égi születésnapját ünnepeljük, példáját követve állhatatosak maradjunk a hitben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Dicsőítsétek meg és hordozzátok Istent testetekben, amely a bennetek lakó Szentlélek temploma!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R APÉNTEK

Déli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
PÉNTEK
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 21,2.20
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Te vagy erősségem, ne maradj távol!
 
21. zsoltár
[A karvezetőnek: a „Szarvasünő reggel” dallamára – Dávid zsoltára.]
 
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? * Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos szavamtól?
 
Szólítalak nappal, Istenem, de nem hallod, * szólítalak éjjel, de meg nem nyughatom.
 
Pedig te vagy szent egyedül, aki a trónon ülsz, * Izrael téged magasztal.
 
Benned bíztak atyáink, * s te megszabadítottad őket, mert benned reméltek.
 
Hozzád kiáltottak és megmentetted őket, * nem vallottak szégyent, mert benned bíztak.
 
De én féreg vagyok és nem ember, * gyaláznak az emberek, s a népek megvetnek.
 
Mindaz, aki lát, gúnyt űz belőlem, * elhúzza száját, fejét csóválja.
 
„Segítse meg az Úr, hisz benne bízott, * szabadítsa meg, ha kedves előtte!”
 
Anyám méhétől te vezettél engem, * te voltál biztonságom anyám ölében.
 
Rád hagyatkoztam születésem óta, * anyám méhétől te vagy Istenem.
 
Nyomorúságomban ne légy tőlem távol, * légy közel, mert senki sem segít rajtam!
 
Hatalmas bivalyok vesznek körül, * körülfognak engem Básán bikái.
 
Szájukat kitátják ellenem, * mint ordító, ádáz oroszlán.
 
Olyan vagyok, mint a szétömlő víz, † megtörték minden csontomat, * szívem megolvadt bennem, mint a viasz.
 
Torkom kiszáradt, mint a cserép, † nyelvem ínyemhez tapadt, * a halál porába sújtottál engem.
 
Kutyák falkája ólálkodik köröttem, * gonosztevők csapata vesz körül engem.
 
Átlyuggatták kezemet és lábamat, † megszámlálhatom minden csontomat, * ők pedig bámulva néznek engem.
 
Elosztják ruhámat maguk között, * és köntösömre sorsot vetnek.
 
Ne maradj távol, Uram! * Te vagy erősségem, siess, ments meg engem!
 
Mentsd meg a kardtól lelkemet, * a kutyák karmaiból ragadd ki életem!
 
Szabadíts ki az oroszlán torkából, * védj meg engem, szegényt, a bölények szarvától!
 
Testvéreim között hirdetem neved, * a közösségben dicsérlek téged.
 
Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek, † magasztaljátok, Jákob fiai, * félje őt Izrael minden sarja!
 
Mert nem veti meg és nem utálja a szegény nyomorúságát, † nem rejti el előle arcát, * meghallgatja, mikor hozzá kiált.
 
A közösségben téged dicsérlek, * teljesítem fogadalmam azok előtt, kik félnek téged.
 
Egyenek a szegények és lakjanak jól, † dicsőítsék az Urat, akik őt keresik, * szívük élni fog örökké.
 
A föld minden határa emlékezik erre és megtér az Úrhoz, * leborul előtte a népek minden törzse.
 
Mert az Úré a királyság, * ő uralkodik a nemzetek fölött.
 
Egyedül előtte borulnak le a föld hatalmas urai, * előtte hajolnak meg mind, akik a porba térnek.
 
Lelkem csak neki él, * nemzetségem neki szolgál.
 
Az Úrról beszélnek az eljövendő nemzedéknek, † üdvözítő tetteit hirdetik a születendő népnek: * „Ezek az Úrnak művei!”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
 
69. zsoltár • Istenem, hallgass szavamra!
Uram, ments meg minket, mert elveszünk! – Mt 8,25
 
Istenem, hallgass hívó szavamra, * Uram, siess, segíts meg engem!
 
Piruljanak és valljanak szégyent, * akik vesztemre törnek!
 
Hátráljanak meg és érje gyalázat azokat, * akik örülnek bajomon!
 
Megszégyenülve vonuljanak vissza, * akik gúnyolódva mondják: „Úgy kell néki!”
 
De ujjongjanak és örvendjenek benned, * mind, akik keresnek téged!
 
Hirdessék mindig: „Nagy az Isten!” * mind, akik várják üdvösséged!
 
De én nyomorult és szegény vagyok, * Istenem, siess, segíts meg engem!
 
Segítőm és szabadítóm te vagy nékem, * ne késsél tovább, Uram!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 21,2.20
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Te vagy erősségem, ne maradj távol!
 
Olvasmány II. hét Zsid 5,7
Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált.
 
V Nap mint nap, Uram, hozzád kiáltok,
R Tehozzád tárom karomat.    Zsolt 87,10
 
Zárókönyörgés
Urunk, Krisztusunk, add meg nekünk, hogy teljes szívünkből szeressük keresztedet: tagadjuk meg magunkat, hordozzuk keresztünket és így kövessünk téged, hogy szenvedésedben legyen részünk ebben a világban, s majd eljuthassunk az örök életre. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MPÉNTEK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
PÉNTEK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 37,16.22
Uram, benned remélek, * ne hagyj magamra, Istenem, és ne távozz el tőlem.
 
37. zsoltár
[Dávid zsoltára, emlékezésre.]
 
Uram, indulatodban ne feddj meg, * haragodban ne büntess engem;
 
Mert nyilaid belm hatoltak, * és rám nehezedett súlyos kezed.
 
Nincs ép hely testemen, mert haragszol énrám, * nincs egy ép csontom, mert sok a vtkem.
 
Gonoszságaim összecsaptak fejem fölött, * rám nehezednek, mint súlyos teher.
 
Elmérgedtek és gyulladásban vannak sebeim, * mivel oktalan vagyok.
 
Elcsüggedtem és földre görnyedtem, * szomorúan járok naphosszat.
 
Égő fájdalom kínozza derekam, * nincs ép hely testemen.
 
Elgyöngültem és megtrt vagyok, * szívem gyötrelmében kiált szavam.
 
Előtted van minden kívánságom, Uram, * sóhajom nincs rejtve előtted.
 
Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, * elhomályosult szemem világa.
 
Barátaim és szeretteim magamra hagynak bajomban, * rokonaim kerülnek engem.
 
Tőrt vetettek, akik életemre törnek, † pusztulással fenyegetnek, akik vesztemet akarják, * és csalárd terveket szőnek egész nap.
 
De én meg sem hallom, mintha süket volnék, * mint a néma, számat föl nem nyitom.
 
Olyan lettem, mint aki nem hall, * akinek szájában nincs ellenvetés.
 
Mert benned remélek, Uram, * te meghallgatsz engem, Uram, Istenem.
 
Így szóltam: „Ne nevessenek rajtam, * ne ujjongjanak, ha megbotlik lbam.”
 
Bizony az elbukáshoz már közel vagyok, * szemem előtt van mindig a fjdalom.
 
Én pedig megvallom, hogy bűns vagyok, * és vétkeim miatt meg nem nyughatom.
 
De ellenségeim virulnak és erősebbek nálam, * sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek.
 
Rágalmaznak engem és a jóért rosszal fizetnek, * mivel mindenkor a jóra trekszem.
 
Ne hagyj magamra, Uram, † Istenem, ne távozz el tőlem! * Uram, szabadítóm, siess, oltalmazz engem!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn örökké. men.
 
Antifóna Zsolt 37,16.22
Uram, benned remélek, * ne hagyj magamra, Istenem, és ne távozz el tőlem.
 
Olvasmány Jób 7,1-4
Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, aki árnyékba vágyik, és mint a napszámos, aki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak részemül, keserves éjjeleket adtak osztályrészül. Ha lefekszem, azt kérdem: „Mikor virrad?” Hosszú az este és tele vagyok kínnal pirkadatig.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött Fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENT ÁGNES

Esti ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
SZENT ÁGNES
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Ágnest, a boldog szűzleányt,
Buzgón köszöntse énekünk,
Vérrel megszentelt életét
E nap mennyeknek adta át.
 
2. Megért a mártír-sorsra már,
Friggyel lekötni zsenge még;
Kísérik, arca oly vidám,
Vélnéd: menyegzőt ünnepel.
 
3. Bálványoltárhoz felviszik:
Gyújtson fáklyával illatot!
„Nem ilyen lánggal – mondja ő –
Járnak Krisztusnak szüzei“.
 
4. Hitet kiolt e földi tűz,
Gonosz láng ez: fényt elrabol,
Hadd oltsa omló vérsugár,
Ím, itt vagyok, csak sújtsatok!”
 
5. Hogyan hajolt a bárd alá!
Csendben térdhajtva földre hullt,
Szorosra vonta köntösét:
Így lett szemérmes holta is.
 
6. Dicsőség néked, Krisztusunk,
Kit szült világra tiszta szűz,
A Lelket és a jó Atyát
Áldjuk, dicsérjük egyaránt. Ámen
 
1. antifóna Mt 25,1
A mennyeknek országa * hasonlít a tíz szűzhöz, akik kimentek lámpásukkal a vőlegény fogadására.
 
120. zsoltár • Isten őrzi a hívőket
Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta forróság. – Jel 7,16
 
Szemem a hegyekre emelem: * honnan jön segítségem?
 
Segítséget csak az Úr ad nékem, * aki az eget és a földet alkotta.
 
Nem engedi, hogy lábad inogjon, * éberen őriz téged, el nem alszik.
 
Bizony nem szunnyad és el nem alszik, * aki Izraelt őrzi.
 
Az Úr a te őrződ, * jobbodon áll az Úr és oltalmaz téged.
 
Nem árt neked a nap tüze nappal, * sem a holdvilág éjszaka.
 
Megőriz az Úr téged minden rossztól, * az Úr megőrzi lelkedet.
 
Megőriz az Úr jártadban-keltedben, * most és örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Mt 25,1
A mennyeknek országa * hasonlít a tíz szűzhöz, akik kimentek lámpásukkal a vőlegény fogadására.
 
2. antifóna Mt 25,6
Éjfélkor kiáltás hallatszott: * íme jön a vőlegény, menjetek ki a fogadására.
 
121. zsoltár • Zarándokok áldó éneke
Ti az Úr hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez. – Zsid 12,22
 
Örvendezem, mert azt mondták nekem: * „Az Úr házába indulunk!”
 
Itt állunk már kapuidban, Jeruzsálem. † Jeruzsálem, te jól épült város, * szilárdan illeszkedik minden részed.
 
Oda vonulnak föl a törzsek, † az Úr törzsei Izrael törvénye szerint, * hogy az Úr nevére áldást mondjanak.
 
Ott állnak a bírói székek, * Dávid házának székei.
 
Jeruzsálemre békét esdjetek: * „Biztonságban éljenek, kik téged szeretnek!
 
Falaid közt legyen béke, * biztonság házaid között!”
 
Így könyörgök testvéreim és társaim miatt: * „Békesség legyen benned!”
 
Urunk, Istenünk háza miatt * áldásért esdek számodra.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Mt 25,6
Éjfélkor kiáltás hallatszott: * íme jön a vőlegény, menjetek ki a fogadására.
 
3. antifóna Mt 25,10
Mikor megjött a vőlegény, * akik készen várták, bevonultak vele a menyegzőre.
 
Újszövetségi ének (Jel 4,11; 5,9.10.12) • A megváltottak hálaéneke
 
Méltó vagy, Urunk, Istenünk, * hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom a tiéd legyen.
 
Mert te vagy, aki a világot alkottad, * akaratod hívott létre és teremtett mindent.
 
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, * és feltörd minden pecsétjét.
 
Hiszen megöltek, de véreddel megváltottál minket Istennek, * minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
 
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket * és uralkodunk az egész földön.
 
Méltó a Bárány, akit megöltek, † hogy övé legyen minden hatalom, gazdagság, bölcsesség, * erő és tisztelet, áldás és dicsőség.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Mt 25,10
Mikor megjött a vőlegény, * akik készen várták, bevonultak vele a menyegzőre.
 
Olvasmány Jel 19,68
Akkor nagy sereg énekét hallottam, mely sok víz zúgásához és erős mennydörgés robajához hasonlított: „Alleluja! Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük Őt. Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja. Jegyese felkészült: Méltó volt arra, hogy ragyogó fehér gyolcsba öltözzék.” A gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.
 
Válaszos ének Zsolt 148
Mind, ti ifjak és leányok, * dicsérjétek az Úr nevét! Mert az Úr szent neve egyedül magasztos! * dicsérjétek... Dicsőség... Mind, ti ifjak...
 
4. antifóna Mt 22,30
A föltámadáskor * nem házasodnak s nem mennek férjhez, hanem, mint angyalok úgy élnek Istennél az égben, alleluja, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mt 22,30
A föltámadáskor * nem házasodnak s nem mennek férjhez, hanem, mint angyalok úgy élnek Istennél az égben, alleluja, alleluja.
 
Könyörgések
Magasztaljuk és kérjük Krisztust, aki magdicsérte azokat, akik szüzességet vállalnak a mennyek országáért.
Jézus, a szüzek királya, hallgass meg minket!
 
Krisztus, Te az Egyházat tiszta szűzként jegyezted el magadnak,
– tedd szeplőtelenné és szentté.
Krisztus, Te eléd mentek a szent szüzek lámpáikkal,
– ne engedd, hogy a neked elkötelezett szolgálók lámpáiban kifogyjon a hűség olaja.
Urunk, szűz Egyházad mindig megőrizte sértetlenül és tisztán a hitet,
– add meg minden kereszténynek a hit épségét és tisztaságát.
Te megadod népednek, hogy szent N. szűz ünnepén mindig örvendjen,
– add, hogy közbenjárását is szüntelen érezze.
Te a szent szüzeket befogadtad menyegződ lakomájára,
– bocsásd be jóságosan a megholtakat a mennyei vendégség otthonába.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, te ebben a világban a gyöngéket választod ki arra, hogy megszégyenítsd az erőseket. Segíts kegyelmeddel, hogy mi, akik Szent Ágnes szűz és vértanú égi születésnapját ünnepeljük, példáját követve állhatatosak maradjunk a hitben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."