37968 ima található a honlapon, összesen 64119 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  A nap szentje

  A nap szentje
  Változó frissítés

  A nap szentje Canterbury-i Szent Anzelm"A csodálatos doktor"

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21
  A nap szentje Canterbury-i Szent Anzelm "A csodálatos doktor"

  Püspök és egyház tanító (1033-1109)

  Élete

  + Anzelm Olaszország Piemont régiójában született. 27 éves korában belépett a bécsi bencés apátságba (Normandiában), 1078-ban a közösség apátja lett.

  + Apátként Anzelm igehirdetőként és reformerként szeretették. 1093-ban korábbi tanára, Lanfranc után Canterbury érseke lett.

  + Nem sokkal püspöki felszentelése után Anzelm konfliktusba került William Rufus királlyal, akinek igazságtalan politikája miatt Anzelm elhagyta Angliát. A cluny-i nagy apátságba és Rómába utazott, csak miután a király haláláról értesült, tért vissza Angliába.

  + Az új királlyal való konfliktus Anzelmot Rómába menekítette. II. Paschal pápa megvédte Anzelm állításait az angol egyház feletti hatóság felett. 1106-ban visszatért Canterbury-be és ott halt meg 1109. április 21-én.

  + Az emlékezés és a tanulás emberének ismert Anzelm írásai mély hatást gyakoroltak a katolikus gondolkodásra, és őt „a skolasztika atyjaként” tisztelik.

  + Különösen emlékszik Prosologionjára , a Cur Deus Homo című értekezésére és Isten létezésére vonatkozó ontológiai érvelésére. Anzelmt 1720-ban az egyház doktorává nyilvánították.

  Imádságra és elmélkedésre

  - A lelkem, megtaláltad, amit keresel? Istent kerested, és felfedezted, hogy ő a legfelsőbb lény, és hogy tökéletesebbet nem is tudnál elképzelni. Felfedezte, hogy ez a legfelsőbb lény maga az élet, a fény, a bölcsesség, a jóság, az örök áldás és az áldott örökkévalóság. Mindenhol van, és időtlen. ”- Canterburyi Szent Anzelm, Proslogion

  Lelki bónusz

  Ezen a napon a mexikói Morelia népe megtisztelte a Krisztus Gyermeket Santo Niño de la Salud („Jó egészségű szent gyermek”) címmel. A csodálatos képet 1939-ben fedezték fel, és az egyházfő jóváhagyta a Krisztus tiszteletét ezen a címen, és a képet 1944-ben ünnepélyesen megkoronázták. Vallási közösséget - A jó egészségű Szent Csecsemő Misszionáriusait - 1970-ben alapították Moreliában. Jelenleg Mexikóban, az Egyesült Államokban és Olaszországban szolgálnak.

  Ima

  Urunk, a mi Istenünk, adj nekünk kegyelmet, hogy teljes szívvel kívánlak Téged; hogy így kívánva megkereshessük, és ha keressük, megtaláljuk, és így megtaláljuk, hogy szerethessenek; és szeretve téged, gyűlölheti azokat a bűnöket, amelyekből megváltottál minket. Ámen. (canterburyi Szent Anselm írásaiból)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Soubirous Szent Mária Bernadettet (1844-1879)Lourdes látnoka

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16
  A nap szentje Soubirous Szent Mária Bernadettet (1844-1879) Lourdes látnoka

  Élete

  + Soubirous Szent Mária Bernadettet a franciaországi Lourdes-ban született. Egyszerű, józan, eszes lány, gyermekként asztmában szenvedett, és gyakran beteg volt. Ezt csak súlyosbította a családja súlyos szegénysége.

  + 1858. február 11-én a Massabielle-i barlangban megtapasztalta Szűz Mária látomásainak sorozatát. A kapott üzenet bűnbánati felhívást jelentett a bűnösök megtéréséért, valamint azt a kérést, hogy a barlang zarándokhely legyen.

  + 1862-ben kápolnát építettek a helyszínen, és Lourdes hamarosan Európa legnépszerűbb zarándokhelyévé vált.

  + Bernadette utálta a zarándokoktól és a kíváncsi látogatóktól kapott figyelmet. 1866-ban felvették a Notre Dame de Nevers nővérek közösségébe.

  + Miután alázatosan és egyszerűen közösségében élt, és a közösség alapján a szentséghez való egyenes megközelítést alkalmazta. Szent Beradette több éves, 1879. április 16-i betegség után meghalt. Figyelembe véve a szentté avatás okait, az egyház megtisztelte életéért imádság, odaadás és szolgálat, és nem a látomásai miatt. 1933-ban szentté avatták.

  Imádságra és elmélkedésre

  „A rózsafüzér imája, amely annyira kedves Bernadette-nek és a lourdes-i zarándokoknak, magában az evangéliumi üzenet mélységét összpontosítja. Bevezet minket Krisztus arcának elmélkedésébe. Az alázatos emberek ebből az imájából rengeteg kegyelmet meríthetünk.”- XVI. Benedek pápa

  Ima

  Istenünk, alázatosak kedvelője és megdicsőítője, te Soubirous Szent Mária Bernadettet nagy szeretettel kiválasztottad, és megadtad, hogy a Szűzanya megjelenjen neki és beszélgessen vele. Közbenjárására add, hogy példáját követve a hit útján járjunk, amelyen az alázatos szívűeket a mennyei boldogság felé vezeted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje I. Szent Márton pápa és vértanú (megh. 655)Az utolsó pápa, akit mártírként tisztelnek

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  13
  A nap szentje I. Szent Márton pápa és vértanú (megh. 655) Az utolsó pápa, akit mártírként tisztelnek

  Élete

  + Márton Olaszországban született. 649-ben Róma püspökévé választották.

  + Megválasztása után nem sokkal egy tanácsot hívott össze Rómában, hogy elítélje a monotelitus eretnekséget (amely tagadta Krisztus emberi akaratát) és II. Constans császár részvételét az egyház ügyeiben.

  + A császár elraboltatta Mártont, és bebörtönöztette Konstantinápolyban. Bár a konstantinápolyi pátriárka közbenjárásával megmentették a kivégzéstől, Márton pápát Khersonba, a Krím-félszigetre száműzték.

  + Márton pápa bántalmazás és éhezés következtében halt meg 655-ben. Ő az utolsó római püspök, akit mártírként tiszteltek.

  + I. Szent Márton pápa ünnepét mind a keleti, mind a nyugati egyházban ünneplik.

  Imádságra és elmélkedésre

  "Az Úr közel van. Akkor miért aggodalmaskodom? Várakozásom az ő kegyelmébe helyezem, s remélem az Úr sem késlekedik pályám véghezvitelével, bárhogyan is rendelte el azt. ”- I. Szent Márton pápa

  Ima

  Mindenható Istenünk, te nem engedted, hogy Szent Márton pápát és vértanút megrémítse a fenyegetés, vagy megtörje a szenvedés. Add, kérünk, hogy a lélek legyőzhetetlen állhatatosságával viseljük el a világ zaklatásait. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap Húsvét oktávjaIsteni irgalmasság vasárnapja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11
  A nap Húsvét oktávja Isteni irgalmasság vasárnapja

  Az ünnep jelentése

  + Húsvét második vasárnapján - a húsvéti oktáván - az egyház meghirdeti a Feltámadott Úr megjelenésének történetét az apostoloknak, köztük Tamásnak, aki azt hiszi, hogy az Úr valóban feltámadt.

  + Jézus válaszol Tamás hitvallására: „Boldogok azok, akik nem láttak és mégis hisznek.” (Jn 20:29)

  + A 2000-es jubileumi évben II. Szent János pápa húsvét második vasárnapját jelölte ki az isteni irgalom ünnepének.

  Imádságra és elmélkedésre

  „ Isten a harmadik napon feltámasztotta Jézust, és megadta, hogy ne mindenki, hanem csak olyan tanúk láthassák őt, akiket Isten előzetesen kiválasztott - mi, akik vele ettünk és ittunk, miután feltámadt. Megbízott bennünket, hogy prédikáljunk az embereknek és tanúskodjunk arról, hogy ő az, akit Isten különválaszt az élők és a holtak bírájaként. Minden próféta tanúskodik róla, mondván, hogy mindenki, aki hisz benne, megbocsátja a bűneit a nevén keresztül.” - ApCsel 10: 40b-43

  Lelki bónusz

  Ma emlékezünk a perzsa Szent Mártára is. A Szent Pusicio vértanú lánya, Martha felszentelt szűz vagy apáca volt, akit 341 húsvét vasárnap vértanúhalált haltak meg II. Shapur király üldöztetései alatt.

  Ima

  Az örökkévaló irgalom Istene, aki a húsvéti ünnep megismétlődésében felgyújtja azoknak a hitét, akiket magáévá tett, imádkozzon azzal a kegyelemmel, amellyel megajándékozott, hogy mindenki felfogja és helyesen megértse , milyen betűtípussal voltak megmosakodtak, kinek Lelkével újjászülettek, kinek Vére által váltottak meg. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységében, Isten mindörökkön-örökké. Az Úr áldjon meg minket, védjen meg minket minden gonosztól és vezessen el az örök életre. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Krakkói Szent Szaniszló püspök, vértanú 1030–1079Lengyelek védőszentje

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11
  A nap szentje Krakkói Szent Szaniszló püspök, vértanú 1030–1079 Lengyelek védőszentje

  Élete

  + Szaniszló a lengyelországi Krakkó közelében született, és teológiai tanulmányainak párizsi befejezése után pappá szentelték.

  + 1072-ben krakkói püspökké szentelték. Püspökként a szegényekkel való törődés miatt szeretett volt, és a lelkészeket gyakran látogatta.

  + A II. Boleslas lengyel királlyal szembeni kritikáival - akit Szaniszló erkölcstelensége és alattvalóival szembeni szigorú bánásmódja miatt kiközösített - maga a király meggyilkolta Szaniszlót, amikor a szentmisét Wawel kastélyában ünnepelte.

  + Szent Szaniszló mártírként tisztelték halála után, és 1253-ban szentté avatták.

  Reflexióra

  „ A megerősítés szentségét életünkben csak egyszer fogadjuk el (ahogy a keresztséget is csak egyszer). Az egész élet, amely e szentségre való tekintettel megnyílik, egy nagy és alapvető próbatétel szempontját veszi fel: a hit és a karakter próbáját. Szent Szaniszló a lengyel nép szellemtörténetében a hit és a jellem e nagy és alapvető próbájának védnöke lett. Ebben az értelemben tiszteljük őt a keresztény erkölcsi rend védnökeként is.”- II. Szent János pápa

  Lelki bónusz

  Ezen a napon emlékezünk Boldog Symforian Duckira is. A kapucinus ferencesek híres testvére szakácsként szolgálta közösségét, mielőtt letartóztatták Lengyelország náci üldöztetésébe vetett hite miatt. Kényszermunkára ítélték az auschwitzi koncentrációs táborban, és 1942. április 11-én halt meg ott. Boldog Symforiant 1999-ben boldoggá avatták.

  Ima

  Istenünk, Szent Szaniszló püspök a te ügyed védelmében szenvedett vértanúhalált üldözőinek kardjától. Kérünk, adj erőt, hogy hitünkben állhatatosan kitartsunk mindhalálig. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje de la Salle Szent János (1651-1719) Keresztény Iskolák testvéreinek alapítójaA tanárok védőszentje

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07
  A nap szentje de la Salle Szent János (1651-1719) Keresztény Iskolák testvéreinek alapítója A tanárok védőszentje

  Élete

  + János egy gazdag családban született Rheims-ben, Franciaországban, és csak tizenegy éves korában kapta meg az irodai tonzúrát. 15 évesen a székesegyház kanonokjának nevezték ki. (A székesegyház kanonokjai egyházmegyei papok voltak, akiknek az volt a felelőssége, hogy minden nap elénekeljék az isteni hivatalt a székesegyházban.)

  + 1678-ban pappá szentelését követően János teológiai doktori címet szerzett, de nem volt meghatározott szolgálati területe. Katedrális kánonként kényelmesen élt.

  + Egy véletlenszerű meghívás eredményeként Jánost nevezték ki a szegény fiúk szabad iskolájának adminisztrátoraként. Az iskola növekedésével ösztönözte arra, hogy létrehozza a testvérek tanításának rendjét a fiúk oktatása érdekében. Ez egy új vallási közösség megalapításához vezetett: a Keresztény Iskolák testvéreihez.

  + János úgy látta, hogy testvérei „Krisztus követei a fiataloknál”, és a tanároknak szóló utasításai és kézikönyvei, különös tekintettel a Keresztény Iskolák magatartásával vezetővé tették őt az oktatás területén.

  + de la Salle Szent János 1719. április 7-én, nagypénteken hunyt el. 1900-ban szentté avatták, a tanárok védőszentjeként tisztelik.

  Lelki bónusz

  Az évek során a De la Salle keresztény testvérek több tagját tisztelték szentként és áldottként. A boldoggá avatás miatt fontolóra vehető James testvér („Santiago”) Miller. 1944-ben a wisconsini Stevens Point-ban született, és misszionáriusként szolgált Guatemalában, amikor ott meggyilkolták 1982-ben. Ha többet szeretne megtudni James testvérről és boldoggá avatásának okáról, látogasson el a www.lasalle.org/hu/who -ve-mi / lasallian-szentség / br-santiago-molnár / .

  Imádságra és elmélkedésre

  „ A hit első hatása az, hogy erősen kötődünk Jézus Krisztus tudásához, szeretetéhez és követéséhez, valamint a vele való egyesüléshez.” - de la Salle Szent János

  Hivatások

  Ha többet szeretne megtudni a De la Salle keresztény testvérekről, látogasson el a www.brothersvocation.org oldala.

  Ima

  Istenünk, te de la Salle Szent János áldozópapot a keresztény ifjúság nevelésére választottad. Támassz Egyházadban jó nevelőket, akik szívesen áldozzák életüket arra, hogy az ifjúságot emberségre és keresztény életre tanítsák. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje FERRERI SZENT VINCE Domonkos pap (1350–1419)Építők és építőmunkások védőszentje

  Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05
  A nap szentje FERRERI SZENT VINCE Domonkos pap (1350–1419) Építők és építőmunkások védőszentje

  Élete

  + Vince a spanyolországi Valenciában született. 1374-ben lépett be a prédikátorok rendjébe (a domonkosok).

  + Tanulmányai befejezése után felszentelték és az igehirdetés szolgálatának szentelték, mielőtt teológiai doktori címet szerzett volna.

  + Vince egész élete az evangelizációra és az egyház reformjára irányult.

  + Minden egyházi kitüntetést megtagadva Spanyolországban járt, és Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Flandriában, Skóciában, Angliában és Írországban is prédikált.

  + Több mint harminc év fáradhatatlan szolgálat után 1419. április 5-én hunyt el.

  + 1455-ben kanonizálták, az építők és építőmunkások védőszentjeként tisztelik.

  Reflexióra

  „ Ha valóban segíteni akarsz felebarátod lelkén, akkor először teljes szívedből kell Istenhez fordulnod. Kérd meg, hogy töltsön meg téged szeretettel, minden erény közül a legnagyobbal; ezzel elérheti azt, amire vágyik. ”- Saint Vincent Ferrer

  Lelki bónusz

  Ezen a napon emlékezünk Boldog Mariano de la Mata Aparicióra is. Argentínából származó Augustinus-pap, misszionárius lett Brazíliában, és a szegények tanítása iránti elkötelezettsége miatt „a szegények küldötteként” vált ismertté. Boldog Mariano 1983. április 5-én halt meg, és 2006-ban boldoggá avatták.

  Ima

  Istenünk, akaratodból Ferrer Szent Vince áldozópap az evangélium terjesztését szolgálta, és itt a földön Jézust, mint eljövendő Bíránkat hirdette. Engedd, hogy a mennyben vele együtt boldogan láthassuk dicsőséges Urunkat. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Sevillai Szent Izidor, püspök egyháztanító 565-636Az első enciklopédia megalkotója

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04
  A nap szentje Sevillai Szent Izidor, püspök egyháztanító 565-636 Az első enciklopédia megalkotója

  Élete

  + Izidort testvére, Szent Leander oktatta, és testvére, Fulgentius és nővére, Florentina is szentként tisztelték.

  + Írásaiban Izidort két cél motiválta: a barbár törzsek pusztulásának megállítása Spanyolországban, és az ariánus eretnekség elleni küzdelem.

  + 600 körül Izidor követte Szent Leandert, Sevilla püspökeként. Habár befolyásos lelkész és adminisztrátor volt, leginkább termékeny írásaiban emlékeznek rá.

  + Szent Izidor 636. április 4-én halt meg, és 1722-ben az egyház doktorává nyilvánították

  + Szent Izidornak tulajdonítják az első enciklopédia létrehozását, és írásai túlmutatnak a filozófián és a teológián, érintve az élet minden aspektusát. Korának legbefolyásosabb szerzője, műveinek több fennmaradt kéziratos példánya van, mint bármely más középkori írónak. Bár ez nem hivatalos cím, manapság sokan tisztelik Szent Izidort, mint az internet védőszentjét.

  Imádságra és elmélkedésre

  Ha egy személy mindig Isten társaságában akar lenni, akkor rendszeresen imádkoznia és olvasnia kell. Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk; amikor olvasunk, Isten beszél velünk.”- Sevillai Szent Izidor

  Lelki bónusz

  Ezen a napon megtiszteljük Áldott Karl Serreqi ferences pap emlékét is. Az albániai hegyek plébániáin való szolgálata közben a kommunista hatóságok letartóztatták, és elrendelték, hogy tárja fel néhány helyi antikommunista lázadó vallomásának részleteit. Bár bebörtönözték és megkínozták, nem volt hajlandó megsérteni a gyóntatószék pecsétjét, és végül 1954. április 4-én elszenvedett bántalmazás miatt meghalt. 2016-ban boldoggá avatták más albán vértanúkkal együtt.

  Ima

  Urunk, Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, amelyet Szent Izidor püspök és egyháztanító emléknapján eléd terjesztünk. Akinek üdvös tanításával oktattad Egyházadat, annak közbenjáró imádságára adj segítséget népednek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Az Úr feltámadásának ünnepeEz az a nap, amelyet az Úr készített!

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04
  A nap szentje Az Úr feltámadásának ünnepe Ez az a nap, amelyet az Úr készített!

  Az ünnep jelentése

  + Ezen a napon az egyház ünnepélyesen megemlékzik Jézus feltámadásáról. A húsvéti virrasztással kezdve, a húsvéti időszak ötven napon át tart, Húsvét vasárnaptól egészen pünkösdig.

  + Ezekben az örömteli napokban az egyház arra hívja fel figylemünket, hogy emlékezzünk és újítsuk meg keresztény elkötelezettségünket és felhívásunkat, hogy Jézus tanítványaként élhessünk.

  + A húsvéti időszak miséjének első olvasatai az Apostolok cselekedeteiből származnak. Ezek az olvasmányok segítenek meglátni, hogyan inspirálta Jézus feltámadása az első keresztények életét és küldetéseit, és emlékeztetnek arra a küldetésünkre, hogy hirdessük Jézus igéjét minden időben és minden helyen.

  + A húsvéti időszak elsődleges szimbóluma a húsvéti gyertya. A húsvéti virrasztás alatt a húsvéti tűz által megáldva és meggyújtva Krisztus világosságára emlékeztet, amely beragyogja a világot. Egész évben használják minden keresztelésen és temetésen.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. Mondja Izrael háza: irgalma örökké tart.” - Zsoltárok 118: 1-2

  Hivatások

  A feltámadás kongregációjáról (a feltámadó apák és testvérek) a www.resurrectionists.com/ webhelyen tájékozódhat.

  A chicagói feltámadás nővéreiről a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.crsisterschicago.org/

  Ha többet szeretne tudni a New York-i Castleton feltámadásának nővéreiről , látogasson el ide: www.resurrectionsisters.org/

  Ha többet szeretne megtudni a Feltámadás Közösség nővéreiről (Dominikai Köztársaság), látogasson el ide: https://www.communityoftheresurrection.com/

  Ima

  Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Az Úr szenvedésének nagypéntekeAz életfa ünneplése

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02
  A nap szentje Az Úr szenvedésének nagypénteke Az életfa ünneplése

  Az ünnep jelentése

  + Az ősi hagyomány szerint nagypénteken nem tartanak misét. Ehelyett a hívek összegyűlnek, hogy újra elmondják Jézus szenvedésének történetét, tiszteljék a Keresztet és fogadják a szentáldozást (a nagycsütörtöki úrvacsora miséjén felszentelt ostya felhasználásával).

  + A nagypénteki liturgia csendben kezdődik és végződik, jelezve, hogy egy nagy ünnep része, amely kiterjed a nagycsütörtöki úrvacsora végétől, a Nagyszombat esti húsvéti virrasztás kezdetéig.

  + Az egyház felszólít bennünket, hogy gondolkodjunk el nemcsak Jézus ezen a napon való szenvedésén és halálán, hanem ünnepeljük a Keresztet mint az élet fáját és üdvösségünk jelét.

  Imádságra és elmélkedésre

  Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan megborzadtak láttán, – hiszen oly dicstelennek látszott és alig volt emberi ábrázata –, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. (Ézsaiás 52: 13–15)

  Hivatások

  Számos vallási közösség megemlékezik az Úr szenvedéséről és Krisztus keresztjéről.

  Férfiaknak

  -A Szent Kereszt (papok és testvérek) gyülekezete : www.holycrossusa.org
  -A Crosier apák és testvérek: www.crosiervocations.org
  -A Szent Kereszt ferences testvérei: www.franciscanbrothers.net
  -Szent Kereszt Testvérek: www.holycrossbrothers.org
  Szenvedélyes papok és testvérek (Szent Kereszt tartomány): https://passionist.org/
  Szenvedélyes papok és testvérek (Keresztes Szent Pál tartomány): www.thepassionists.org
  Nőknek
  -Feszített Jézus bencés nővérei (Branford, CT): www.benedictinesjc.org
  -A Szent Kereszt kolostor (Iron Moutnain, MI) karmelita apácái: www.holycrosscarmel.com
  -A Liege keresztjének lányai: www.daughtersofthecross.org.uk
  -A Los Angeles-i Szent Kereszt szerelmesei : www.lhcla.org
  -A Szent Kereszt marianitái: www.marianites.org
  -A Szent Kereszt nővérei: www.sistersofholycross.org
  -Loretto nővérek: www.lorettocommunity.org
  -A Szent Kereszt irgalmas nővérei : www.holycrosssisters.org
  -A Szent Kereszt Szent Ferenc nővérei : www.gbfranciscans.org
  -Jézus Szent Szíve keresztjének nővérei: www.religiosasdelacruz.wordpress.com
  -A Szent Kereszt nővérei : www.cscsisters.org
  Szenvedélyes apácák (Erlanger, Kentucky): www.erlangerpassionists.org
  Szenvedélyes apácák (Pittsburgh, Pennsylvania): http://www.passionistnunspgh.org
  Szenvedélyes apácák (Abington Twp, Pennsylvania): www.passionstnunsclarkssummit.org
  Szenvedélyes apácák (Whitesville, Kentucky): www.passionistnuns.org
  Szenvedélyes apácák (Ellisville, MO): www.passionistnunsofstlouis.org
  Szenvedélyes nővérek (North Kingstown, RI): www.passionistsisters.org

  Ima

  Emlékezzél meg irgalmasságodról, Urunk, Istenünk, és örök oltalmaddal szenteld meg híveidet, akik számára vére árán szerezte a húsvét szent titkát a te Fiad, Jézus Krisztus. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Az Úr vacsorájának nagycsütörtökje"Példát mutattam neked"

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01
  A nap szentje Az Úr vacsorájának nagycsütörtökje "Példát mutattam neked"

  Az ünnep jelentése

  + Hagyományosan két misét ünnepelnek ezen a napon: a krizma misét (amely során az egyházmegyei püspök megáldja a szent olajokat és a szent krizmát az következő évre, és amelyet sok egyházmegyében gyakran áthelyeznek a nagyhét egy másik napjára) és az úrvacsora miséjét.

  + Az úrvacsora esti szentmiséje a Húsvéti Triduum kezdetét jelenti, az egész egyházi év legünnepélyesebb napjait.

  + Ez a szentmise nemcsak az Eucharisztia ajándékát ünnepli, hanem magában foglalja a Mandatum nevű ünnepi lábmosást is (latinul a „parancs” szóból).

  + Nagycsütörtökön az egyház arra hív fel bennünket, hogy gondolkodjunk el Jézus abszolút ajándékáról, vagyis önmagáról a követőinek az Eucharisztia ajándékában, amelyet alázatos szolgálata jelképez. Arra vagyunk hivatva, hogy kövessük őt szolgálatában és önfeláldozásában.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Ez a lábmosás módja; mások szolgálatában állni. Egyszer a tanítványok egymás között vitatkoztak arról, hogy ki a legnagyobb, a legfontosabb. Jézus erre azt mondta: "Az legyen köztetek a legnagyobb, ki a legfiatalabb, és a vezető, akit Ő szolgál." És ezt tette. Ezt teszi Isten velünk. Ő szolgál nekünk. Ő a szolga. Mindannyiunkat, akik „szegények” vagyunk. Mindenki! De nagyszerű. Ő jó. És úgy szeret minket, amilyenek vagyunk. Ezért gondoljunk a szertartás során Istenre, Jézusra. Ez nem a néphagyomány szertartása. Ez egy gesztus, hogy emlékezzünk arra, amit Jézus adott. Ezt követően kenyeret vett, és odaadta nekünk a testét. Borot vett, és nekünk adta a vérét. Ilyen Isten szeretete. Ma gondoljunk csak Isten szeretetére.” - Ferenc pápa

  Ima

  Istenünk, annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, amelyen egyszülött Fiad, új és örökre szóló áldozatát és szeretetlakomáját halála előtt az Egyházra bízta. Kérünk, segíts, hogy ebből a nagy misztériumból a szeretet és az élet teljességét meríthessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."