47641 ima található a honlapon, összesen 95230 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  A nap szentje

  A nap szentje
  Változó frissítés

  Szent Kozma és Damján Az orvosok és gyógyszerészek védőszentjeiVértanúk (megh. 287 körül)

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26
  Szent Kozma és Damján Az orvosok és gyógyszerészek védőszentjei Vértanúk (megh. 287 körül)

  Történetük

  + A legenda szerint Kozma és Damján szíriai ikertestvérek voltak, akik orvosként dolgoztak, és ingyen szolgálták a szegényeket.

  + Bár életükről és haláluk módjáról különböző legendák keringenek, valószínűleg 287 körül ölték meg őket.

  + A vértanúk iránti tisztelet széles körben elterjedt, és Szent Lukács evangélistával és Szent Pantaleonnal együtt az orvosok és gyógyszerészek védőszentjeiként tisztelik őket.

  + Szent Kozma és Damján szerepel a római kánonban (az első eucharisztikus imában).

  Imádságra és elmélkedésre

  „A szentek dicsőséges vérüket ontották az Úrért; életükben szerették Krisztust, halálukban utánozták őt, ezért diadalmasan megkoronázták őket.” - „Több mártírért” szentmise belépő antifónája.

  Lelki bónusz

  Szeptember 26-án az Egyház Szent Teréz Courderc (megh. 1885) emlékét is ünnepli. A nők lelki gazdagodási lehetőségei iránti igénytől és a Jézus Társasága munkájától inspirálva, erre a munkára új vallási közösséget alapított, a Cenaculumban élő Miasszonyunk Elvonuló Nővérek Kongregációját (Cenaculum Nővérek). Őt 1970-ben avatták szentté.

  Imádság

  Urunk, Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékezünk: gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Gellért (Gerardus Sagredo) bencés püspök és vértanú(980 körül - 1046. szeptember 24.)

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24
  Szent Gellért (Gerardus Sagredo) bencés püspök és vértanú (980 körül - 1046. szeptember 24.)

  Élete

  + A tizenegyedik század elején született Gellért bencés szerzetes a velencei San Giorgio kolostorban, Olaszországban.

  + A Szentföldre tartó zarándoklat során megismerkedett Szent Istvánnal, Magyarország királyával, aki meghívta a szerzetest, hogy maradjon Magyarországon, és fia oktatója legyen. A király később Gellértet nevezte ki az újonnan alakult Csanádi (ma: Szeged-Csanádi) egyházmegye püspökévé.

  + Gellért püspökként evangelizálta a távoli területeket, különös gondot mutatva a szegények iránt. Törekvéseit szemlélődési és emlékezési szokásai tartották fenn.

  + István király 1038-ban bekövetkezett halálát követően felkelés volt a keresztények ellen Magyarországon, és 1046-ban Gellértet egy budai katonacsoport elfogta, akik brutálisan meggyilkolták a püspököt, mielőtt testét a Dunába dobták.

  + Azonnal szentként és vértanúként üdvözölték Gellért maradványait Szent István és fia, Szent Imre maradványaival együtt a budai székesegyházban.

  Lelki bónusz

  Szent Gellértet ugyanabban a szertartásban avatták szentté, mint Szent Istvánt és Szent Imrét. A kanonizáló pápát, VII. Gergelyt is szentként tisztelik.

  Elmélkedésre és mádságra

  „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” - Jn 12:24

  Imádság

  Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Pietrelcinai Szent Pio (1887-1968) „Padre Pio” Stigmatizált kapucinus ferences pap,lelkivezető és a szegények barátja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23
  Pietrelcinai Szent Pio (1887-1968) „Padre Pio” Stigmatizált kapucinus ferences pap, lelkivezető és a szegények barátja

  Élete

  + Az ember, akit később az egész világon egyszerűen „Pio atya” néven ismertek meg, 1903-ban lépett be a kapucinus ferencesek közé.

  + Röviddel 1910-es felszentelése után fájdalmat kezdett érezni a kezében és a lábában. A következő évben bevallotta, hogy „több mint egy éve láthatatlan stigmái vannak”.

  + 1918-ban Pio átélte a „transzverzáció” (lándzsával való átszúrás) misztikus élményét, amely egy folyamatosan vérző sebet hagyott az oldalán. Egy hónappal később a kezén és a lábán lévő stigmák láthatóvá váltak, és így maradtak egészen a halála előtti napon celebrált utolsó szentmiséig.

  + Az egyházi hatóságok szigorú ellenőrzés alá helyezték, és két évre felfüggesztették minden papi tisztségéből (kivéve a magánmisék elmondását).

  + Az emberek folyamatosan özönlöttek a szerzeteshez, hogy útmutatást kérjenek és meggyónjanak. XII. Pius pápa arra bátorította, hogy a hívekből imacsoportokat alakítson. 1940-ben Padre Pio segített egy nagy kórház létrehozásában San Giovanni Rotondóban, nem messze a szerzetesi kolostortól.

  + Pio atya 1968. szeptember 23-án halt meg. 2002-ben szentté avatták, ekkor került be emléknapja a liturgikus naptárba.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Ő teljesen magának akar téged, azt akarja, hogy minden bizalmadat és minden szeretetedet egyedül Őbelé helyezd, és éppen ezért küldi neked ezt a lelki szárazságot, hogy még szorosabban egyesülj vele.” - Pietrelcinai Szent Pio.

  Imádság

  Mindenható, örök Isten, te Szent Pio áldozópapnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. Közbenjárására add, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Máté apostol ünnepe Az apostolnak elhívott vámszedő

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  Szent Máté apostol ünnepe Az apostolnak elhívott vámszedő

  Története

  + Máté, akit a nevét viselő Evangélium szerzőjeként tisztelünk, Kapernaumban született, és a tizenkét apostol egyike.

  + Márk és Lukács is „Lévi”-nek nevezi, és az evangéliumok szerint vámszedő volt, mielőtt Krisztus követője lett.

  + Bár a Pünkösd utáni szolgálatáról semmi biztosat nem tudunk, a hagyomány szerint Júdeában hirdette az Evangéliumot, később pedig bejárta Etiópiát vagy Perzsiát.

  + A Római Martirológium szerint Máté Perzsiában halt vértanúhalált, ereklyéit a X. században az olaszországi Salernóba szállították.

  + Szent Mátét a könyvelők, bankárok és vámtisztviselők védőszentjeként tisztelik.

  + Máté Evangéliumát egy olyan közösség számára írták, amelyben sok zsidó keresztény is volt. Ezért sok utalást találunk benne a héber Szentírásra (az Ószövetségre) és arra, hogy Jézus milyen sokféleképpen teljesíti be az ott található ígéreteket és próféciákat. Amit ma Máté Evangéliumaként ismerünk, az 85 körül keletkezett, és a régebbi Márk evangéliumból és más, Jézusról szóló szóbeli hagyományokból származó anyagokat is tartalmaz.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Jézus látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: [Jézus] meglátta a vámszedőt, és mivel az irgalom szemével nézett rá, kiválasztotta, és így szólt hozzá: Kövess engem! Ez azt jelentette, hogy az Ő életének példáját kövesse – és nem azt, hogy csupán menjen utána.” - Tiszteletreméltó Szent Béda

  Lelki bónusz

  Ezen a napon az egyház Boldog Josep Vila Barrira is emlékezik. A Szent Család Fiainak tagja volt, 1936. szeptember 21-én, a spanyol polgárháború egyházellenes üldözései során halt mártírhalált. Mindössze 26 éves korában gyilkolták meg, 2013-ban boldoggá avatták.

  Imádság

  Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és téged követve, egyre hűségesebben ragaszkodjunk hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál katekéta és társaikKorea védőszentjei ; Koreai vértanúk

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál katekéta és társaik Korea védőszentjei ; Koreai vértanúk

  Kim Taegon Szent András és társai ; Korea védőszentjei ; Koreai vértanúk

  Történetük

  + A keresztény hit elkötelezett hívő emberek munkája révén jutott el Koreába a 17. század elején. Erős, élénk közösség alakult ki, amely világi vezetés alatt virágzott egészen 1836-ig, amikor a Párizsi Külföldi Missziósok Társaságának tagjai titokban az országba léptek.

  + Az 1839-es, 1846-os, 1866-os és 1868-as üldözések során a keresztény közösség százhárom tagja vesztette vértanúként életét.

  + A vértanúk e csoportjának két kiemelkedő tagja volt: az első koreai pap és lelkipásztor, Kim Taegon Szent András és a laikus katekéta, Csong Haszang Szent Pál.  

  + A vértanúk listáján püspökök és papok is szerepelnek, de a legtöbb mártír laikus férfi, nő és gyermek volt.

  + Szent II. János Pál pápa 1984-ben Koreában, a szöuli Székesegyházban szentté avatta a koreai mártírokat. A vértanúkat együttesen Korea védőszentjeiként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Isten kegyelméből jöttünk a világra; ugyanezen kegyelem által kaptuk a keresztséget, az egyházba való belépést és azt a megtiszteltetést, hogy keresztényeknek nevezzenek bennünket. De mit használ ez nekünk, ha csak névleg vagyunk keresztények, de valójában nem?” - Kim Taegon Szent András.

  Lelki bónusz

  Szeptember 20-a egyben az a nap is, amikor az Egyház a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek rendjét alapító Szent József-i Boldog Mária Terézia (Anna Maria Tauscher van den Bosch) emlékét ünnepli. Az evangélikus vallásról áttért Mária Teréziát a németországi elhanyagolt gyermekek szolgálata ösztönözte, majd 1912-ben az Egyesült Államokba utazott, és megalapította nővéreinek első közösségét a Milwaukee-i érsekségen. Szent József-i Boldog Mária Terézia 1938-ban halt meg, és 2006-ban avatták boldoggá.

  Imádság

  Istenünk, minden nemzet teremtője és üdvössége! Te csodálatos módon gyermekeid sorába fogadtál egy népet Korea földjén, meghívtad a katolikus hitre, és vértanúid: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik dicsőséges tanúságtétele által gyarapítottad. Az ő példájukra és közbenjárásukra tégy minket is mindhalálig állhatatossá parancsaid teljesítésében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Januarius Püspök és vértanú (megh. 305 körül)Vére folyékonnyá válásának csodájáért ünnepeljük

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  Szent Januarius Püspök és vértanú (megh. 305 körül) Vére folyékonnyá válásának csodájáért ünnepeljük

  Élete

  + Keveset tudunk ennek a korai nápolyi püspöknek az életéről. A feljegyzések szerint a negyedik század elején halt meg.

  + A hagyomány szerint Szent Januarius (San Gennaro) nemesi családban született, és az itáliai Benevento keresztény közösségének papja lett. Később Nápoly püspökévé választották.

  + Diocleciánusz császár keresztényüldözése idején Januarius segített elrejteni keresztény társait, megvédve őket az üldöztetéstől. Mint egyházi vezetőt letartóztatták és halálra ítélték. A 305-ös év körül halt mártírhalált.

  + Januarius leginkább a nápolyi székesegyházban őrzött ampullában lévő vére csodálatos folyékonnyá válásáról ismert. A 17. század óta feljegyezték, hogy Szent Januarius vére az egyházi év bizonyos ünnepein és a Szentatya látogatásai alkalmával folyik. Bár a tudósok magyarázatot kerestek a csodára, Szent Januarius vérének cseppfolyóssá válása továbbra is megmagyarázhatatlan. Ezt a szent püspököt és vértanút a vér betegségeinek védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. - Jakab 1:12

  Lelki bónusz

  Ezen a napon emlékezünk meg a Boldogságos Szűzanya két pásztorgyermek által látott jelenésére is, ami 1851-ben, a franciaországi La Salette közelében történt. A jelenésben a Szent Szűz arra kérte a keresztényeket, hogy a megtérésre, és az imádságra és a jóvátételre fordítsák a figyelmüket, megbékítsék az isteni igazságosságot. A jelenés üzenete „a remény üzenete, mert a mi reményünk annak közbenjárásából táplálkozik, aki az emberiség Anyja”. A Szűzanya La Salette-i jelenéseit Boldog IX. Pius pápa hagyta jóvá 1851-ben. 1852 óta a La Salette-i Szűzanya Misszionáriusainak papjai és testvérei a kiengesztelődés és megbocsátás üzenetét terjesztik, amelyet a Boldogságos Anya e csodálatos találkozás során hirdetett.

  Imádság

  Istenünk, ki megengedted, hogy Szent Januarius vértanúd emlékezetét megüljük, add meg, kérünk, hogy az örök boldogságban társaságának örvendhessünk! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Bingeni Szent Hildegárd „Egy toll Isten leheletén”Bencés apátnő és egyházdoktor (1098-1179)

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  Bingeni Szent Hildegárd „Egy toll Isten leheletén” Bencés apátnő és egyházdoktor (1098-1179)

  Élete

  + Hildegárdot Boldog Jutta remetenő képezte. Amint más nők is csatlakoztak Juttához, apácaközösség alakult ki, és a nővérek úgy döntöttek, hogy Szent Benedek Reguláját fogadják el életszabályként. Hildegárd hivatalosan 15 éves korában csatlakozott ehhez a közösséghez.

  + 32 éves korában Hildegárd látomásokat és magán-kinyilatkoztatásokat kezdett tapasztalni. 1136-ban Juttát követően apátnő lett.

  + III. Eugén pápa és Clarivaux-i Szent Bernát bátorítására Hildegárd elkezdte diktálni és művészi formában ábrázolni látomásait, és létrehozta a később Liber Scivias (Tudd az utat, azaz a fény útjait) néven ismertté vált művét.

  + Valamikor 1147 és 1152 között új közösséget alapított Bingenben. E bázisról számos politikai és egyházi vezetőnek adott tanácsot és korrigálta őket.

  + Szent Hildegard 1179-ben halt meg, és versei, himnuszai, színdarabjai, valamint orvosi és természettudományi művei miatt ünneplik.

  + 2012-ben XVI. Benedek pápa Hildegárdot egyházdoktorrá nyilvánította.

  Imádságra és elmélkedésre

  „A lelki életet nagy odaadással kell ápolni. Eleinte megterhelő az erőfeszítés, mert a testi örömök szeszélyeiről és más efféle dolgokról való lemondást követel. De ha engedjük, hogy a szentség elragadtasson, szent lelkülettel még a világ megvetését is édesnek és szerethetőnek találjuk.” - Bingeni Szent Hildegárd

  Lelki bónusz

  Szeptember 17-én egy másik egyházdoktorra, Bellarmin Szent Róbert jezsuita bíborosra (megh. 1621) is emlékezünk.

  Imádság

  Istenem, kinek kegyelméből a te szolgád, Hildegárd, szereteted tüzétől meggyulladva, égő és ragyogó fénnyé vált Egyházadban: Add, hogy mi is lángoljunk a szeretet és a tudás lelkétől, és a világosság gyermekeiként járjunk előtted; A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk (3. század)- szerepelnek az első eucharisztikus imában

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk (3. század) - szerepelnek az első eucharisztikus imában

  Történetük

  + Kornéliust 251-ben választották Róma püspökévé. Pápaként harcolt a különböző eretnekségek ellen, és Ciprián püspök segítségével a pápai hatalom érvényesítésén is munkálkodott.

  + Gallus császár száműzetésbe kényszerítette, 253-ban halt meg. Holttestét később visszavitték Rómába, és a Szent Callistus temetőben temették el.

  + Ciprián 210 körül született pogány szülők gyermekeként Karthágóban (Észak-Afrika).

  + Kereszténységre térése után 249-ben felszentelték és Karthágó püspöke lett. Írásaival és lelkipásztori tevékenységével nehéz időkben vezette nyáját.

  + Ciprián 258-ban, Valerius császár üldözése alatt halt mártírhalált.

  + Ezt a két vértanút több évszázada közös ünnep során tisztelik, és nevük szerepel a Római Kánonban (az első eucharisztikus ima).

  + Szent Kornéliusz pápát a fülfájásban, lázban és epilepsziában szenvedők védőszentjeként hívják segítségül. Szent Cipriánt Algéria és egész Észak-Afrika védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Nem lehet Isten az Atyád, ha nem az Egyház az anyád..... Isten egy, Krisztus egy, és az ő Egyháza egy; egy a hit, és egy a nép, amelyet a harmónia egy test erős egységévé szilárdít.”
  - Szent Ciprián.

  Lelki bónusz

  Szent Kornél pápa utóda I. Lucius pápa volt. Őt is szentként tisztelik, és évszázadok óta tévesen a vértanúk közé sorolták. Körülbelül 1100-ban feltételezett ereklyéinek egy részét Roskildébe vitték (a mai Dánia), és a tisztelete a protestáns reformáció idején is erős maradt. Szent Lucius pápa március 5-én szerepel a római martirológiában (bár a róla való megemlékezést korábban március 4-én tartották, amely egyben a litván és lengyel Szent Kázmér emléknapja is).

  Ezen a napon Szent Ninianus emléke előtt is tisztelgünk. Egy brit törzsfőnök fiaként született Cumbriában (Nagy-Britanniában), majd Rómában tanult I. Szent Damasus pápa alatt. Miután püspökké szentelték, hazatért, és Skóciában kezdte meg élethosszig tartó missziós munkáját. Szent Ninianus 432 körül halt meg. A skót egyház egyik nagy szentje lett, és „Észak-Britannia apostola”-ként tisztelik.

  Imádság

  Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és állhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az Egyház egységén. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Fájdalmas Szűzanya „... a te lelkedet is tőr járja át”

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Fájdalmas Szűzanya „... a te lelkedet is tőr járja át”

  Az ünnep jelentése

  + Szeptember 15-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő napon az Egyház Máriának, Jézus Anyjának fájdalmát tiszteli.

  + A mai megemlékezés, amelyet először a középkorban tartottak meg, Mária Hét Fájdalmának sajátos ünnepére épül, amelyet először a szervita szerzetesek ünnepeltek a XVII. században.

  + Lukács evangéliuma beszéli el Jézus templomban való bemutatásának történetét, néhány hetes korában. Mária és József áhítata félbeszakadt, amikor az idős istenfélő Simeon karjaiba vette a Gyermeket, és azt hirdette, hogy Ő Isten Izraelnek tett ígéreteinek beteljesedése.  

  + Simeon azt is megjövendölte, hogy Máriának osztoznia kell majd Fia szenvedéseiben: a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai” (Lk 2:35). Évekkel később ez a prófécia beteljesedett, amikor Mária elszántan végignézte Fia kivégzését (vö. János 19:25-27).

  + A művészetben Máriát, a Fájdalmas Szűzanyát gyakran a szívét átszúró hét karddal ábrázolják. Ezek a kardok Mária hagyományos hét „fájdalmát” jelképezik: Simeon próféciája, az Egyiptomba menekülés, a gyermek Jézus elvesztése, találkozás Jézussal, amint a Golgotára vitte a keresztjét, a keresztre feszítés, Jézus testének Mária karjaiba helyezése, és Jézus eltemetése. 

  Imádságra és elmélkedésre

  Mária teljesen átérezte a fiával kapcsolatos fájdalmakat, de azt is tudta, hogyan merüljön mélyen magába, és merítsen abból az erőből, amelyet a Szent adott neki. Mária életében átható fájdalmak voltak, de a hit hatalmas tárháza is. - Joyce Rupp, O.S.M., A te bánatod az én bánatom.

  Imádság

  Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fia szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg Egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  14
  A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

  Az ünnep jelentése

  + A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe az eredeti Kereszt ereklyéjének 320 körüli Szent Heléna által való megtalálását ünnepli.

  + Heléna fia, Konstantin bazilikát építtetett a Szent Sír (Jézus sírja) és a Kálvária helyén, és ezt a templomot 335. szeptember 14-én szentelték fel. Ezt a Szent Sír templomot a zarándokok ma is megtekinthetik.
   
  Imádságra és elmélkedésre
   
  „Képesek vagyunk-e megérteni, hogy a Golgota Megfeszített Emberében a bűn által megrongált Istengyermeki méltóságunkat nyerjük vissza? Fordítsuk tekintetünket Krisztus felé. Ő az, aki szabaddá tesz minket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan Ő szeret minket; és hogy egy megbékélt világot építsünk. Mert ezen a Kereszten Jézus magára vette emberségünk minden szenvedésének és igazságtalanságának súlyát. Ő viselte el elsőnek a megaláztatást és a hátrányos megkülönböztetést, a kínzásokat, amelyeket a világ számos részén oly sok testvérünk és nővérünk szenvedett el Krisztus szeretetéért.” - XVI. Benedek pápa
   
  Imádság
   
  Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János A korai egyház legnagyobb prédikátoraPüspök és egyházdoktor (kb. 347-407)

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13
  Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János A korai egyház legnagyobb prédikátora Püspök és egyházdoktor (kb. 347-407)

  Élete

  + János Antiochiában született, de még fiatalon elhagyta a várost, hogy remeteként éljen a sivatagban. Rossz egészségi állapota miatt visszatért a városba, ahol pappá szentelték. Tehetséges prédikátorként vált ismertté.

  + Konstantinápoly érsekévé szentelve folytatta az igehirdetést, magas erkölcsi követelményeket támasztva egy olyan városban, ahol erős politizálás folyt, és amelyet a gazdagok uraltak.

  + Jánost a császári udvar és ellenségei féltékenysége két ízben is száműzetésbe kényszerítette.  408-ban, a második ilyen alkalommal száműzetésben halt meg. Halála után testét ünnepélyes körmenetben vitték vissza Konstantinápolyba, és sokan gyászolták, akik ismerték és szerették őt.

  + Krizosztomosz Szent Jánost 1568-ban a Chalcedoni Zsinat „az Egyház Atyja” címmel tisztelte meg, és egyháztanítóvá nyilvánította. A prédikátorok védőszentje.

  + A „Krizosztomosz” (jelentése: „aranyszájú”) vezetéknevet a hatodik században kapta ékesszólásának és bölcsességének tiszteletére.

  Lelki bónusz

  A régi hagyomány szerint a keresztények külön ünneplik az egyházak odaadását. Szeptember 13-án az egyház emlékezik a Kálvária-hegyen épült bazilikák és a jeruzsálemi Szent Sír-templom felszentelésére.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Az ima menedékhely minden gond esetén, a derű alapja, az állandó boldogság forrása, védelem a szomorúság ellen.”  - Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János

  Ima

  Istenünk, benned bízók erőssége, Aranyszájú Szent János püspök a te akaratodból, mint az ékesszólás mestere és az üldöztetések elviselésének példaképe tündöklik előttünk. Add, hogy megfogadjuk tanítását, és épüljünk rendíthetetlen türelmének példáján. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szűz Mária szent neve A legnagyobb közbenjáró minden hívő ember számára

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  12
  Szűz Mária szent neve A legnagyobb közbenjáró minden hívő ember számára

  Az ünnep jelentése

  + Mária Legszentebb Nevének ünneplése 1513-ra nyúlik vissza, ekkor tartották meg először Spanyolországban.

  + Az ünnep azután terjedt ki az egyetemes Egyházra, hogy III. János Sobieski lengyel király legyőzte a Török Birodalom erőit, amikor azok Bécs lerohanására készültek. A csata előtt önmagát és csapatait a Boldogságos Szűznek ajánlotta fel.

  + Az Istenanya ünnepe Jézus Legszentebb Nevének ünnepét (január 3.) egészíti ki. Szent II. János Pál pápa 2002-ben mindkét ünnepet újra beillesztette az Egyház teljes naptárába.

  + A mai megemlékezés belépő antifónája ennek az ünnepnek a jelentőségére mutat rá:

  A földön élő minden nőnél Áldottabb vagy te,
  ó, Szűz Mária, mert a Magasságbeli Isten
  felmagasztalta a te nevedet, hogy dicséreted
  szüntelenül az ajkunkon legyen.

  + Ez az ünnep Mária minden hívő közbenjárójaként való egyedülálló szerepére emlékeztet bennünket.

  Imádságra és elmélkedésre

   „Mária segít megnyitni a szívünket Isten útjai előtt, bárhová is vezessenek azok. Mária, a ’Béke királynője’ arra ösztönöz minket, hogy működjünk együtt Jézussal az igazságosságon alapuló béke megteremtésében, amely béke tiszteletben tartja minden ember alapvető emberi jogait (beleértve a vallási jogokat is).” - Enzo Lodi, a Római naptár szentjei

  Lelki bónusz

  Miközben számos vallási közösségnek van sajátos áhítata az Istenanyához, Mária Legszentebb Nevének emléknapját a Mária Társaság (a Marianisták) és a Szeplőtelen Mária Oblátusai Kongregáció védőünnepüknek tekintik.

   Imádság

  Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."