55310 ima található a honlapon, összesen 120652 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A nap szentje

A nap szentje
Változó frissítés

A nap szentje Szent Ágnes - szűz és vértanú (megh. 304.)Hozzád jövök, akit szerettem

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
A nap szentje Szent Ágnes - szűz és vértanú (megh. 304.) Hozzád jövök, akit szerettem

Élete

+ Ágnes - akinek neve „bárányt” jelent - mártírhalált szenvedett Diocletianus császár üldöztetései alatt.

+ Az ősi és megbízható hagyományok szerint 12 éves volt, amikor meghalt, és az egyik legünnepeltebb római vértanú. Haláláról gondolkozva Szent Ambrus azt írta: „Vidámabban ment a kivégzés helyére, mint mások az esküvőjükre.”

+ Ágnest a Via Nomentana utcán temették el, és Konstantin császár egy bazilikát építtetett a tiszteletére a sírja fölé. Ünnepét az egyház 350 éve körül ünnepli, és a neve szerepel a Római Kánonban (az „első eucharisztikus ima”).

Imádságra és elmélkedésre

„Szent Ágnes felemelte a kezét, és imádkozott: Szent Atyám, hallgass meg. Hozzád jövök, akit szerettem, akit kerestem és mindig vágytam.” - Magnificat Antifóna, Szent Ágnes emlékére

Lelki bónusz

Január 21-én ünneplik tiszteletreméltó Angeline McCrory, az idős és fogyatékos karmelita nővérek alapítójának halálát. Írországból érkezett bevándorló, Angeline anya 1944-ben bekövetkezett haláláig az életét New York-ban az idősek és a szegények szolgálatának szentelte.

Hivatások

A Szent Ágnes nővérekkel kapcsolatos információkért látogasson el a www.csasisters.org oldalra

Imádság

Mindenható, örök Isten, te ebben a világban a gyöngéket választod ki arra, hogy megszégyenítsd az erőseket. Segíts kegyelmeddel, hogy mi, akik Szent Ágnes szűz és vértanú égi születésnapját ünnepeljük, példáját követve állhatatosak maradjunk a hitben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Sebestyén vértanú (kb. 284)A sportolók és a katonák védőszentje

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
A nap szentje Szent Sebestyén vértanú (kb. 284) A sportolók és a katonák védőszentje

Élete

+ Az ókori hagyományok szerint Sebestyén Milánóban született és tanult.

+ Sebestyén állítólag 283 körül lépett be a római hadseregbe, hogy segítséget nyújthasson a Jézusba vetett hitük miatt üldözött keresztényeknek.

+ Bár saját keresztény hitét eltitkolta, végül kiderült, és feljelentették a császár előtt. Sebestyént nyilazás általi halálra ítélték, de túlélte a megpróbáltatásokat, és egy helyi keresztény asszony ápolta felgyógyulásáig

+ Sebestyén bemutatta magát a császárnak, majd 284 körül mártírhalált halt. Testét a katakombákban helyezték el, és a sportolók, katonák és orvosok védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház Boldog Bazil Antal Moreau-ra, a Szent Kereszt Kongregáció (papok és testvérek), a Szent Kereszt Nővérek (a mariániták) és a Szent Kereszt Testvérek alapítójára is emlékezik. Boldog Bazil 1873-ban halt meg, és 2007-ben avatták boldoggá.

Idézet

„Ahol sok az üldözés, ott sok a próbatétel; ahol sok a győzelmi korona, ott sok az erőpróba.  Akkor előnyödre válik, ha sok üldöző van; a sok üldözés között könnyebben megtalálod a győzelemhez vezető utat.” - Milánói Szent Ambrus

Imádság

Istenünk, add meg nekünk az erősség lelkét, és taníts minket Szent Sebestyén vértanú ragyogó példájával, hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Árpádházi Szent MargitDomonkos apáca (1242-1271)

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
A nap szentje Árpádházi Szent Margit Domonkos apáca (1242-1271)

Élete

+ Margit Magyarország királyának és királynőjének a lánya és a bizánci császár unokája volt. Egy fogadalom teljesítéseként - amelyben szülei Istennek ígérték következő gyermeküket, ha Magyarország megmenekül a tatárok inváziójától - 3 évesen a veszprémi domonkos apácák kolostorába került.

+ 10 éves korában Margit átkerült egy másik kolostorba Buda közelében, ahol élete hátralévő részét töltötte.

+ Bár apja később megpróbálta megkötni Margit házasságát a cseh királlyal, Margit elutasította az ajánlatot, és a kolostorii élet mellett döntött.
Végül 18 éves korában szerzetesi fogadalmat tett.

+ Margit példaértékű apáca volt, aki bűnbánó szelleméről és veleszületett kedvességéről volt ismert.

+ Árpádházi Szent Margit 1271. január 18-án hunyt el. Hatalmas közbenjáróként és csodatevőként 1943-ban szentté avatták.

Imádságra és elmélkedésre

„Az Eucharisztiában lévő vagy a kereszten ábrázolt Krisztus jelenlétében, szabadon kiöntötte a szívét; mindenhol és szüntelenül imádkozott, gyakran hozzáadva az előírt offíciumhoz az egész zsoltárt, valamint imákat az Atyaistenhez vagy a Szentlélekhez, vagy üdvözletet az Istenszülő Szüzanyához, akit nagyon szeretett.” - XII. Pius pápa, Árpádházi Szent Margit szentté avatási irata

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház négy laikus nő emlékét tiszteli, akik mártírként haltak meg a francia forradalom alatt. Boldog Charlotte Lucast, Félicité Pricetet, Monique Pichery-t és Victoire Gusteau-t 1794. január 18-án a franciaországi Avrillében végezték ki, és 1984-ben az Angers Egyházmegye 95 más vértanújával együtt avatták boldoggá.

Imádság

Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jócselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Antal apát (kb. 201-306)A nyugati szerzetesség atyja

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
A nap szentje Szent Antal apát (kb. 201-306) A nyugati szerzetesség atyja

Élete

+ Antal Felső-Egyiptomban született. Szülei halála után felosztotta örökségét és vagyonát, és a sivatagba utazott, mert magányosan akarta keresni és szolgálni Istent.

+ Antal hosszú évekig remeteként élt, hősies vezekléseket gyakorolt, és a csendnek, az imának és a fizikai munkának szentelte magát.

+ Közel húsz éves elzárkózás, megpróbáltatások és kísértések után szentségéről szóló hír kezdett terjedni, és több száz ember kezdett remete közösségeket építeni Antal körül.

+ A közösség irányításához Antal utasítást adott a remetéknek, és végül életszabályt írt nekik. 305-ben Fayumban, majd később Pispirnél egy másik remete közösséget hozott létre.

+ Az Antal halála előtti években az alexandriai Szent Atanáz beszámolt a remete életéről. Ez a könyv nagyban hozzájárult Antal népszerűségéhez, és elősegítette a korai egyházon belüli szerzetesi mozgalom népszerűsítését.

+ Szent Antal, akit a keleti egyházban „Nagyként” ismernek, 306-ban hunyt el 105 éves korában. Az évszázadok során a remeték, a sírásók (mivel több évig egy elhagyott sírban élt) és a sertéstenyésztők védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Közelegnek azok a napok, amikor a férfiak megőrülnek; és amikor találkoznak egy emberrel, aki még nem vesztette el az eszét, fellázadnak ellene, mondván: „Megőrültél, mert nem vagy olyan, mint mi. - Egyiptomi Szent Antal

Lelki bónusz

Ezen a napon 1871-ben a Boldogságos Szűz Mária megjelent egy vidéki csoport számára a francia Pontmain apró falucskájában. Ez a jelenés - amelyet néha a „Reménység Anyja néven is ismertek - a francia – porosz háború idején történt, amikor a német csapatok a falu felé közeledtek. A jelenés során a Boldogságos Szűz csillagokkal borított sötétkék ruhát viselt és egy feszületet tartott magánál. Az alak alatt egy sor szó jelent meg: Kérlek, imádkozzatok. Isten hamarosan meghallgat benneteket. A fiam hagyja, hogy megérintsétek Őt. Ugyanezen az éjszakán a német hadsereget visszavonulásra rendelték, és megkímélték a falut; a háború befejezésére felszólító fegyverszünetet 11 nappal később aláírták. A Pontmain-i jelenéseket 1872-ben a helyi püspök jóváhagyta. 1905-ben X. Szent Piusz pápa bazilika státusszá emelte a pontmain-i szentélyt, XI. Pius pápa pedig szentmisét és hivatalt hagyott jóvá a Pontmain-i Miasszonyunk tiszteletére.

Imádság

Istenünk, kegyelmed ajándékából Szent Antal apát csodálatosan szép remeteélettel szolgált neked a sivatagban. Közbenjárására segíts, hogy önmagunkat megtagadva, mindennél jobban szeressünk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Remete Szent Pál Az első keresztény remeteként ünneplik(megh. kb. 345)

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15
Remete Szent Pál Az első keresztény remeteként ünneplik (megh. kb. 345)

Élete

+ Amit Szent Pál életéről tudunk, azt Szent Jeromos életéről szóló beszámolójából ismerjük.

+ Bár a tudósok bizonytalanok abban, hogy Jeromos beszámolójának mely elemei történelmileg pontosak, és melyek a sivatagi remeték életének stilizált bemutatásai, Remete Szent Pál a középkor folyamán - különösen a Keleti Egyházban - nagyon népszerű szent volt, és gyakran ábrázolták és tisztelték őt Szent Antal apáttal együtt (január 17-én ünneplik).

+ Jeromos szerint Pál Alsó-Egyiptomban született, és tizenévesen árván maradt. Decius császár üldözései idején a sivatagba menekült biztonságba.

+ Amikor az üldözés véget ért, folytatta magányos életét, imádkozott és elmélkedett, és még kilencven évig remeteként élt. Szent Antal nem sokkal halála előtt meglátogatta Pált, és amikor elhunyt, egy oroszlánok által ásott sírba temette.

+ A keleti egyházak január 15-én ünneplik Remete Szent Pál ünnepét, és neve szerepel a kopt és örmény miserítusban.

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház Boldog Monteagudo Angyalok Boldogasszonya, a perui Arequipában található Sienai Szent Katalin kolostor dominikánus apácája előtt is tiszteleg. Miután novíciusnővérként és perjelnőként szolgálta közösségét, 1686-ban halt meg, és 1985-ben avatták boldoggá.

Elmélkedésre és imádságra

„Az igaz az Úrban örül, nála talál menedéket; a tiszta szívűek mind dicsekedhetnek.”  - Zsoltárok 64:11.

Imádság

Istenünk, te Remete Szent Pálnak a magányban erőt adtál arra, hogy a szegény és alázatos Krisztust kövesse mindhalálig. Közbenjárására add meg nekünk is, hogy hivatásunkban hűségesek legyünk és eljussunk arra a tökéletességre, amelyet egyszülött Fiadban állítottál elénk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje „Krisztus Istenségének Orvosa”SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ (kb. Kb. 368)

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13
A nap szentje „Krisztus Istenségének Orvosa” SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ (kb. Kb. 368)

Élete

+ Hilárius nemesi családban született a franciaországi Poitiers-ben. Bár pogányként nevelkedett, filozófiai vizsgálódásai és a Szentírás tanulmányozása a keresztény hitre vezették.

+ 353-ban Poitiers püspökévé nevezték ki, és jelentős időt és energiát fordított a Jézus istenségét tagadó ariánus eretnekség elleni küzdelemre. Bár nagyon szelíd modorú és kellemes ember volt, nem habozott kemény szavakkal bizonygatni állításait az arianizmust támogató Constantius császárnak.

+ A felháborodott császár kritikája büntetéseként száműzte Hiláriust. Hilárius ezeket a száműzetésben töltött éveket a hit védelmében írt írásokkal töltötte, és korának egyik legbefolyásosabb egyházi személyisége lett.

+ Szent Hilárius végül visszatért Poitiers-be, és ott halt meg 368 körül. Hagyományosan kígyómarás elleni védelemért hívták segítségül, és 1851-ben az egyháztanítóvá nyilvánították.

 

Imádságra és elmélkedésre

„A próféták és az apostolok által tudunk rólad, az egyetlen Atyaistenről és az Úr Jézus Krisztusról. Legyen meg bennünk a kegyelem, a téged tagadó eretnekekkel szemben, hogy téged, mint Istent, aki nincs egyedül, tiszteljünk, és ezt igazságként hirdessük.” - Poitiers-i Szent Hiláriusz

Imádság

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy Fiad istenségét, amelyet Szent Hiláriusz püspök rendíthetetlenül védelmezett, kellő módon megértsük és igaz hittel megvalljuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Pucci Szent Antal Mária, szervita pap (1819-1892)Egy „juhillatú” pásztor

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
12
A nap szentje Pucci Szent Antal Mária, szervita pap (1819-1892) Egy „juhillatú” pásztor

Élete

+ Eustace Pucci egy kis városban született, Firenze közelében, Olaszországban. Apja azzal támogatta a nagy családot, hogy egy szegény plébánia sekrestyéseként dolgozott.

+ Eustace hívást érzett arra, hogy belépjen a vallási életbe, de apja ellenezte ezt a döntést. Egy idő után azonban képes volt teljesíteni ezt a vágyat, és a Szervita Rend tagja lett, megkapta az „Antal Mária” vallási nevet.

+ 1843. évi pappá szentelését követően a Viareggio-i Sant'Andrea plébánia szolgálatába rendelték; haláláig ezen a poszton maradt.

+ Az Il Curatino néven ismert („kis plébános”) különös gondosságot tanúsított szegények és betegek iránt. 1853-ban megalapította a helyi gyermekek oktatási intézetét, és tengerparti szállót hozott létre a falu beteg és szegény gyermekei számára.

+ 1892. január 6-án éjszaka viharban ment ki, hogy segítséget nyújtson egy betegnek, aki tüdőgyulladást kapott, amely január 12-én a saját életét követelte.

+  Pucci Szent Antal Máriát kanonizálta XXIII. Szent János pápa 1962-ben.

Imádságra és elmélkedésre

„ Az a pap, aki ritkán lép ki önmagából ... kihagyja népünk legjobbjait, ami felpörgetheti papi szíve mélyét ... Pontosan ez az oka annak, hogy egyes papok elégedetlenek, elvesztik szívüket és bizonyos értelemben gyűjtői lesznek, régiségek vagy újdonságok - ahelyett, hogy „juhszaggal” élő pásztorok lennének. Ezt kérem tőletek: legyetek juhszagú pásztorok.” - Ferenc pápa, 2013. nagycsütörtöki szentbeszéde

Ima

Istenünk, a hűséges lelkipásztorok fénye, aki áldott Pucci Szent Antal Máriát állítottad az egyházba, hogy szavaival etesse a juhait, és példájával formálja őket, adja meg, hogy közbenjárásával megőrizhessük a szavai által tanított hitet és kövessük a példája által mutatott utat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap ünnepe Urunk megkeresztelkedése

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
09
A nap ünnepe Urunk megkeresztelkedése

Az ünnep jelentése

+ Az Úr megkeresztelkedése a Vízkereszt misztériumának része, amikor felidézzük Jézusnak az Atya szeretett fiaként való kinyilatkoztatását, abban a pillanatban, amikor János megkeresztelte a Jordán folyóban.

+ Az egyházatyák a Szentlélek Jézusra való leszállását az Ő felkenéseként és Messiássá való nyilvánításaként ismerték fel, ezzel jelezve nyilvános szolgálatának kezdetét. (lásd ApCsel 10: 34-38)

Az ünnepi szentmise bevezetőjében így imádkozunk:

Te csodálatos jelekkel vetted körül Jézust, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében: – mennyei szózatod hidette, hogy Igéd itt lakik köztünk. A galamb képében leszálló Lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztust, a te szolgádat az öröm olajával fölkented, – és a szegényekhez küldted az üdvösség jó hírével.

+ Az Úr megkeresztelkedésének ünnepe a karácsonyi ünnepkör végét jelenti.

Imádságra és elmélkedésre

Az Úr szava a vizek fölött, az Úr a hatalmas vizek fölött. Az Úr szava tele erővel, az Úr szava tele fönséggel. - Zsoltár 29:3-4

Imádság

Istenünk, egyszülött Fiad hozzánk hasonló emberi testben jelent meg köztünk. Add, kérünk, hogy bensőleg alakítson újjá minket Jézus, aki külsejét tekintve hasonló lett hozzánk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad álta, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Penyaforti Szent Rajmund Domonkos pap (1175–1275)A kánonjogászok, ügyvédek védőszentje

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
07
A nap szentje Penyaforti Szent Rajmund Domonkos pap (1175–1275) A kánonjogászok, ügyvédek védőszentje

Élete

+ Raymond a spanyolországi Katalónia közelében született, és olyan okos volt, hogy már húszéves korában filozófiát tanított Barcelonában. Fizetést nem kérve teljes odaadással foglalkozott tanítványai képzésével.

+ Miután kánon- és polgári jogi doktori fokozatot szerzett, egyházmegyéjének fődiakónusává és általános helynökévé nevezték ki. 1222-ben belépett a domonkos rendbe.

+ Domonkos szerzetesként Raymond elkötelezte magát a muzulmánok és a zsidók megtérítésének érdekében.

+ Felismerve természetes adottságait és műveltségét, IX. Gergely pápa Rómába hívta, és kinevezte az Apostoli Palota, a Büntetés-végrehajtási Intézet revizorává és Őszentsége gyóntatójává.

+ 1238-ban Rajmundot a domonkos rend generálisává választották, és megbízták a rend alkotmányának kodifikálásával.

+ 1275-ben halt meg és 1601-ben szentté avatták. A kánonjogászok védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház Boldog Marie Therese Haze-re is emlékezik, a Liège-i kereszt nővéreinek alapítóját (ma Krisztus leányainak is nevezik. A szegények és a leginkább rászorulók iránti szeretetéről ismert, Boldog Marie Therese 1876-ban halt meg, és 1991-ben boldoggá avatták.

Elmélkedésre

„Nézzetek hát Jézusra, a hit szerzőjére és megtartójára: teljesen bűntelenül szenvedett, mégpedig az övéi kezétől, és a gonoszok közé sorolták. Miközben az Úr Jézus kelyhét iszod, (milyen dicsőséges!) mondj köszönetet az Úrnak, minden áldás adományozójának.” - Penyaforti Szent Rajmund

Imádság

Istenünk, te Penyaforti Szent Rajmund áldozópap lelkét csodálatos szeretetre gyullasztottad a bűnösök iránt. Közbenjárására add meg nekünk, hogy a bűn rabságából megmeneküljünk, és szabad lélekkel mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Vízkereszt ünnepe„Láttuk csillagát Napkeleten”

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
06
A nap szentje Vízkereszt ünnepe „Láttuk csillagát Napkeleten”

Az ünnep jelentése

+ Urunk megjelenésének megünneplése, Vízkereszt („Megjelenés”) az Egyház egyik legősibb ünnepe.

+ A Megtestesülés eredeti ünnepe, a nyugati Egyházban ezt a napot „Háromkirályok napjának” nevezik, amelyen a bölcsek látogatására emlékeznek. A régi hagyományoknak megfelelően azonban a mai nap liturgiái a kinyilatkoztatás két másik pillanatára is emlékeznek: Jézus megkeresztelkedésére és a kánai menyegzőre (lásd a Magnificat Antiphonát a II . Esti imához )

+ Máté evangéliuma azt írja, hogy a bölcsek három ajándékot adtak át az újszülött királynak. A régóta fennálló hagyomány szerint ezek az ajándékok különleges lelki jelentőséggel bírnak: az arany, mint királyi rang jelképe, a tömjén az istenségének tiszteletére, a mirha pedig az általa elszenvedett halál elismerésére való utalás.

Imádságra és elmélkedésre

„Aranyat ajánlunk az Úrnak, amikor a mennyei bölcsesség fényével ragyogunk az ő szemében. Tömjént ajánlunk fel neki, amikor tiszta imát küldünk elé, és mirhát, amikor testünket bűneivel és szenvedélyeivel önmegtagadással megölve, Jézus mögött hordozzuk a keresztet.” - Segni Szent Bruno, Vízkereszt 1. prédikáció

Imádság

Istenünk, te a mai napon a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket, és kinyilatkoztattad nekik Egyszülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, miután a hitből már itt megismertünk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentjeJézus Szent Neve

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
03
A nap szentje Jézus Szent Neve

Az ünnep jelentése

+ A Jézus Neve iránti odaadás legkorábbi bizonyítéka az Újszövetségből származik. (pl. ApCsel 4:10 , Róma 10:13 és Filippi 2:10 ) A középkorban az olyan írók, mint Canterburyi Szent Anselm és Richard Rolle, kezdték népszerűsíteni a Szent Név tiszteletét.

+ A tizenötödik században Sziénai Szent Bernardin ferences pap lett a Szent Név védelmezője, és tevékenyen népszerűsítette ezt az áhítatot.

+ Jézus nevének liturgikus ünneplését 1721-ben kiterjesztették az Egyetemes Egyházra. Bár a megemlékezést 1969-ben eltávolították az Egyház naptárából (mivel „Jézus nevének kiemelése már Karácsony Nyolcadában is megtörténik”), 2002-ben visszaállították az Általános Római Naptárba. A január 3-i dátum a Jézus Társaságának régóta fennálló hagyományán alapszik, akik ezt a napot megkülönböztetett ünnepükként tartották meg.

+ Ez az ünnep arra hív bennünket, hogy gondolkodjunk el az üdvösség Jézus életében és küldetésében nyilvánvalóvá vált misztériumáról, akinek a neve azt jelenti, hogy „Isten megment”. „”

Imádságra és elmélkedésre

„Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” - Fil 2:10-11

Hivatások

A Jézus Szent Nevéről elnevezett vallási közösségek számára keresse fel az alábbi linkeket.

- Ferences Szerzetesek (papok és testvérek), Legszentebb Név Tartomány: www.BeAFranciscan.org

- Domonkos Szerzetesek (papok és testvérek), Jézus Legszentebb Nevének Tartománya: www.opwest.org

- A Szent Név Bencés Nővérek Kolostora (St. Leo, FL): https://benedictinesistersoffl.org/

- Jézus Legszentebb Nevének Kármelita Nővérei (Dánia, WI): http://holynamecarmel.org

- A Bűnbánat és Keresztény Szeretet Ferences Nővérei, Legszentebb Név Tartomány: www.stellaosf.org

Imádság

Urunk, Istenünk, add meg kegyesen, hogy akik Jézus szent nevét tiszteljük, már a földön érezzük vigasztaló erejét, a mennyben pedig beteljünk örökké tartó örömével. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely A legszentebb Szentháromság tanításairól ismertekpüspökök és egyháztanítók (IV. Század)

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
02
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely A legszentebb Szentháromság tanításairól ismertek püspökök és egyháztanítók (IV. Század)

Történetük

+ Vazul 330-ban született egy szent családban Kappadókia városában. Tanulmányairól és erényéről ismert, remeteként élt több évig, majd 370-ben Caesarea püspökévé nevezték ki.

Püspökként az ariánus eretnekség ellen harcolt, és számos jelentős művet írt a Szentháromságról és a megtestesülésről, valamint egy ma is használatban lévő életszabályt a szerzetesek számára.

+ Szent Vazul 379. január 1-jén hunyt el.

+ Nazianzi Gergely, mint barátja, Vazul, 300-ban született egy szent családban. Fiatalkorában utazva találkozott Vazullal, miközben Caesarea-ban tanult.

+ Gergely 381-ben vonakodva fogadta el a konstantinápolyi püspöki tisztséget. Az Egyházat megosztó vetélytársak miatt rövid idő múlva visszatért Nazianzenbe. Ott halt meg 389. vagy 390. január 25-én.

+ Szent Gergelyre különösen a Szentháromságról szóló kiemelkedő és sokatmondó tanításairól emlékeznek.

+ Szent Vazult és Nazianzi Szent Gergelyt 1568-ban egyháztanítóvá nyilvánították, és 1969 óta együtt ünneplik őket ezen a napon.

Imádságra és elmélkedésre

„Amikor az idők folyamán elismertük barátságunkat és felismertük, hogy törekvésünk a valódi bölcsességű élet, akkor mindenévé váltunk egymásnak: ugyanaz a szállás, ugyanaz az asztal, ugyanazok a vágyak, ugyanaz a cél. Az egymás iránti szeretetünk napról napra melegebbé és mélyebbé vált ... Ugyanaz a remény lelkesített bennünket: a tanulásra való törekvés.” - Nazianzi Szent Gergely

Lelki bónusz

Ezen a napon emlékezünk Bufalo Szent Gáspárraaz Értékes vér misszionáriusainak alapítójára is. Szent Gáspár 1837-ben halt meg és 1954-ben avatták szentté.

Hivatások

Számos vallási közösség követi Szent Vazul ősi szabályát, vagy őt tartják különleges védőszentjüknek.

A bazilita atyák (Szent Bazil kongregációja): http://www.basilian.org/

baziliuszi szalvatori atyák: www.saintbasils.org

Szent Josaphat (ukrán katolikus) baziliusi rend: bazilikus atyák

Nagy Szent Vazul nővérei (bizánci katolikus): www.sistersofstbasil.org

A Nagy Szent Vazul Rend lovagjai (ukrán katolikus): www.stbasils.com

Imádság

Istenünk, te Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely példájával és tanításával világosságot árasztottál Egyházadra. Add, kérünk, hogy igazságodat alázatos szívvel megismerjük, és azt szeretetben hűségesen tettekre váltsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."