47641 ima található a honlapon, összesen 95255 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  A Szentek kincsesháza

  A Szentek kincsesháza
  Naponta frissül

  Szentek és Boldogok imái az év minden napjára

  Manapság sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak imádkozni, mert nincs idejük az elmélyedésre, nem képesek elcsendesíteni benső világukat, vagy egyszerűen csak nem tudják szavakba önteni Isten előtt érzéseiket, gondolataikat.

  Szélesre tárja a kétezer éves Egyház lelki-szellemi kincsesházának kapuját, hogy megossza az olvasóval a legnagyobb szentek, boldogok, szentéletű férfiak és nők imáit az őskeresztény kortól a harmadik évezredig.
  Sivatagi magányban élő remeték és sok millió embert vezető pápák; évszázadok gondolkodását meghatározó filozófusok és iskolázatlan férfiak, nők; koldusok és uralkodók... Kézen fognak és vezetnek bennünket napról napra az év során, hogy szavaikhoz és imáikhoz társulva mi is hasonlóképpen forduljunk a föld és ég Urához kéréseinkkel, köszönetünkkel és dicséretünkkel.

  A Szentek kincsesháza Boldog XXIII. János pópa

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23
  A Szentek kincsesháza Boldog XXIII. János pópa
  Ó Jézusom, én vagyok az elveszett bárány,
  és te vagy a jó pásztor,
  aki aggódva futottál utánam,
  végre elértél, megöleltél, megsimogattál,
  aztán válladra véve visszavittél az akolba.
   
  És jaj, én vagyok a tékozló fiú is,
  aki elszórta vagyonodat,
  a természetes és természetfölötti ajándékokat,
  aztán a legszerencsétlenebb
  körülmények közé süllyedtem,
  mert messzire futottam tőled,
  aki az Ige vagy, aki által minden lett.
   
  És te vagy a végtelenül szerető Atya,
  aki ünnepelve fogadtál,
  botlásaimból észhez térítettél,
  házadba visszahívtál,
  s én ismét menedéket találtam
  árnyékodban, ölelésedben.
  Ismét a fiú ruhájába öltöztettél,
  visszaültettél a te asztalodhoz, örömeidhez,
  és meghívtál, hogy ismét részese legyek
  örökségednek.
   
  Te vagy az én jó Jézusom,
  a végtelenül szelíd bárány,
  aki barátodnak neveztél,
  bűnös voltom ellenére
  szeretettel rám tekintettél,
  amikor átkoztalak, áldást mondtál rám;
  a kereszten imádkoztál értem,
  átszúrt szívedből az isteni vér
  hullámát öntötted rám,
  így megmostál a szennytől,
  letöröltél lelkemről minden gonoszságot;
  haldokolva megmentettél a haláltól,
  életet adtál, feltártad előttem a Paradicsomot.
   
  Ó szeretet, ó Jézusom szeretete!
  Végül a te szereteted győzött,
  és én a tiéd vagyok, mesterem, barátom,
  jegyesem, Atyám.
  Itt vagyok a szívedben!
  Mit akarsz, hogy tegyek?
  Boldog XXIII. János pópa
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."