111543 ima található a honlapon, összesen 267118 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A betegek lelkipásztori gondozásáért2024 július

Napi Ima86 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A betegek lelkipásztori gondozásáért 2024 július

A betegek lelkipásztori gondozásáért

Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.
 

A hónap imája

Mindenható Atyánk,
Mily nagy misztérium a test törékenysége,
a betegség, amely legyengít bennünket!
Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól,
mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni!
Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme,
és hogy Veled minden alkalom lehet a kegyelemre.
Ezért, Uram, betegségük idején
az együttérzés jelei akarunk lenni,
erőt adva testvéreinknek
a betegek kenetének kegyelmével.
Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg
egész Egyházadban és a mi szívünkben
ennek a szentségnek a mély értelmét;
hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni
a betegek gondozása során,
hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást
amelyet te adsz nekik.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk
 

A BETEGEK KENETE

„Van egy bibliai ikon, amely kifejezi... a betegek kenetén keresztül ragyogó misztériumot: ez az „irgalmas szamaritánus” példázata... Minden alkalommal, amikor ezt a szentséget ünnepeljük, a pap személyében az Úr Jézus jön közel a szenvedő, súlyos beteg vagy idős emberhez.” (Ferenc pápa)

Olvasd el figyelmesen az irgalmas szamaritánus példázatát, hogyan tudod ma megtestesíteni?

 

ISMERJÜK MEG A VALÓDI ÉRTELMÉT

„Maga Jézus az, aki eljön azért, hogy megszabadítsa a beteget, hogy erőt adjon neki, reményt adjon neki, segítsen neki; és azért is, hogy megbocsássa a bűneit. És ez gyönyörű.” (Ferenc pápa)

Te hiszel ebben? Hogyan látod ezt a szentséget? Tekints bele mélyebben!

 

ISMERJÜK FEL A MÉLYSÉGÉT

„Jézus valójában arra tanította tanítványait, hogy ugyanolyan megkülönböztetett szeretettel viseltessenek a betegek és szenvedők iránt, mint ő maga, és átadta nekik azt a képességet és kötelességet, hogy az ő nevében és az ő szíve szerint továbbra is enyhülést és békét nyújtsanak e szentség különleges kegyelme által. Ez... Jézus betegekhez való közelségének megnyugtató bizonysága.” (Ferenc pápa)

Eszköz lehetsz, hogy a szenvedők megkaphassák ezt a megkönnyebbülést. Taníts meg másokat ennek valódi jelentésére.

 

LEGYÜNK AZ EGYÜTTÉRZÉS ÉS A REMÉNY JELEI

„A példabeszéd szerint... a szenvedő embert egy vendéglősre bízzák, hogy az továbbra is gondoskodjon róla, nem kímélve a költségeket. Nos, ki ez a fogadós? Az Egyház, a keresztény közösség, mi vagyunk azok, akikre az Úr Jézus minden nap rábízza a testben és lélekben szenvedőket, hogy minden irgalmát és üdvösségét mértéktelenül rájuk bocsássa." (Ferenc pápa)

Kik azok, akik közel állnak hozzád, akiknek szükségük van erre a vigasztaló szolgálatra? Az Úr számít rád ebben a könyörületes küldetésben.

 

ADJUNK ERŐT MÁSOKNAK

„A pap és azok, akik a betegek keneténél jelen vannak, valójában az egész keresztény közösséget képviselik, amely egy testként csoportosul a szenvedő és családja köré, táplálva hitüket és reményüket, és támogatva őket imáikkal és testvéri szeretetükkel.”

„Szoktunk-e papot hívni, hogy eljöjjön a betegünkhöz... és az idősekhez? Tegyük meg!” (Ferenc pápa)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hazájukból menekülőkért2024. június

Napi Ima95 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hazájukból menekülőkért 2024. június

A hazájukból menekülőkért

Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.
 

A hónap imája

Szerető Atyánk, aki minden gyermekedet befogadod:
Ma a háború vagy az éhínség elől menekülő
migránsokért imádkozunk Hozzád.
Találjanak elfogadásra és új lehetőségekre
azokban az országokban, amelyek befogadják őket.
Mert a vendégfogadás a szeretet kifejeződése,
a nyitottságnak az a dinamizmusa,
amely arra ösztönöz bennünket,
hogy odafigyeljünk rájuk,
hogy a legjobbat keressük az életükben.
De tudjuk, hogy a bevándorlókra gyakran bitorlókként tekintenek,
akik nem tudnak mit adni,
és ez ahhoz a leegyszerűsítő meggyőződéshez vezet,
hogy a szegények veszélyesek és haszontalanok,
míg a befolyásosok nagylelkű jótevők.
Taníts minket arra, hogy „terepkórházként” élő Egyház legyünk,
hogy egyre elfogadóbbá váljunk,
hogy elősegítsük a befogadás kultúráját, amely véd és integrál;
hogy nyitott világot gondoljunk ki és fejlesszünk,
hogy a személyt ne a hasznossága szerint ítéljük meg,
hanem vegyük észre önmagában azt az értéket, amelyet képvisel.
Emellett a világ különböző országai ne csak országként,
hanem emberi család tagjaként is tudjanak gondolkodni,
mert csak egy olyan társadalmi és politikai kultúrának lehet jövője,
amely magában foglalja a feltétel nélküli elfogadást.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk


FOGADJUK BE AZ IDEGENEKET

„A szeretet természeténél fogva a nyitottság növekedését követeli meg, és azt a képességet, hogy másokat egy olyan folyamatos kaland részeként fogadjunk el, amely a kölcsönös összetartozás nagyobb érzetében egyesíti a különféle szélsőségeket. Ahogy Jézus mondta nekünk: „Mindnyájan testvérek vagytok”.” (Ferenc pápa)

Idegeneknek vagy valódi testvéreknek tekintesz másokat? Szorult valaki a szíved perifériájára?


MUTASSUK KI EGYÜTTÉRZÉSÜNKET ÉS MEGÉRTÉSÜNKET

„A vendégszeretet a szeretet kifejeződése, a nyitottságnak az a dinamizmusa, amely arra késztet, hogy odafigyeljünk a másikra, hogy a legjobbat keressük az ő élete számára.” (Ferenc pápa)

Figyelj oda rá! Kinek van ma szüksége az együttérzésedre? Kinek van szüksége arra, hogy érezze az elfogadásodat?


SEGÍTSÜK ELŐ A BEFOGADÁSUKAT ÉS A BEILLESZKEDÉSÜKET

„Amilyen mértékben áthatja a nyitottságnak és a befogadásnak ez a magatartása, olyan mértékben válik képessé egy társadalom arra, hogy integrálja minden tagját, még azokat is, akik különböző okokból „egzisztenciális idegenek” vagy „rejtett száműzöttek”, például a fogyatékkal élőket vagy az időseket.” (Ferenc pápa)

Fedezd fel a környezetedben a rejtett száműzötteket, és gondolkodj el azon, hogyan tudnád beilleszteni a társadalomba őket.


AJÁNLJUK FEL GYAKORLATI ÉS ÉRZELMI SEGÍTSÉGÜNKET

„A válasz a mai migráció jelentette kihívásokra négy igében foglalható össze: fogadjuk be, védjük, támogassuk és integráljuk... legyünk „felebarátai” mindazoknak, akiket nehéz helyzetben látunk... ismerjük fel a másik szenvedését és azonnal cselekedjünk a megnyugtatása, a gyógyítása és a védelme érdekében”. (Ferenc pápa)

Kérd Jézust, hogy legyen olyan könyörületes a szíved, mint az Övé, hogy segíteni tudj azoknak, akiknek ma konkrét segítségre van szükségük.


LEGYÜNK SZOLIDÁRISAK

„Az alapvető feltétel azonban nem a személy hasznosságában rejlik, hanem az ő önmagában meglévő értékében. A másik nem azért érdemli meg, hogy befogadjuk, amije van, vagy amit adni tud, hanem azért, ami ő maga.” (Ferenc pápa)

Mi a te kritériumod? Azért értékelsz másokat, akik ők? Elvárod, hogy megköszönjék a szolgálataidat? Ez alapvető kérdés, amikor a hiteles szolidaritás megéléséről van szó.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szerzetesek és a papnövendékek képzéséért2024. május

Napi Ima92 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szerzetesek és a papnövendékek képzéséért 2024. május

A szerzetesek és a papnövendékek képzéséért

Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.


A hónap imája

Szentlélek, aki arra ösztönzöd az Egyházat,
hogy küldetésében tanúságot tegyen
és mindig megújult lelkesedéssel hirdesse
a Jézussal való találkozásból fakadó örömöt:
Ma a szerzetesekért és a papnövendékekért imádkozunk Hozzád.
A meghívásukra adott válaszuk
egész életük során a személyiségük minden dimenzióját felölelő
folyamatos felkészülést igényel a keresztény érettségre.
Add, hogy képzésük emberi oldala
nyújtson számukra önismeretet, önmaguk elfogadását és önuralmat,
hogy elérjék a lelki-érzelmi érettség megfelelő szintjét,
hogy önmaguk hiteles ajándékává váljanak mások számára.
Pasztorális képzésük által nyíljanak meg arra,
hogy rendelkezésre álljanak a másokkal való szolgálatra és együttműködésre,
és Jézus példája nyomán különös szeretetet és együttérzést ápoljanak
a szegények és a perifériára szorultak iránt.
Lelki képzésük az ima és a kísérés által nyissa meg őket Isten felé,
hogy közelebbről megismerjék, mélyebben szeressék és szorosabban kövessék őt,
ezáltal mély és személyes barátságot alakítsanak ki Jézussal,
és megismerjék Isten akaratát az életükben,
és hogy közösségi életükben előre haladjanak
a szentség iskolájában a másokkal való kapcsolatuk során
korunk emberének problémáira, sebeire
és szükségleteire való mély odafigyelésben.
Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

TELJES KÖRŰ KÉPZÉS
 

„A szeminaristákban, ahogyan mindannyiunkban, két oldal van kölcsönösen hatással egymásra és egymás mellett, és kölcsönösen egybe kell építenünk őket: a kegyelem ajándékai és a sebzett természet vonásai; a feladat, amelyet a nevelőknek teljesíteniük kell, éppen az, hogy ezt a két valóságot a hit és az integrális érettség útján egyesítsék.” (Ferenc pápa)
 

Egyesíted-e az élettörténetedet Isten kegyelmével? Engedd, hogy emberségedet Krisztus vegye át, és a másoknak végzett szolgálatod testet ölt és teljessé válik.
 

NYÍLJUNK MEG AZ EMBERI ÉS AZ ÉRZELMI DIMENZIÓRA
 

„A papnevelés emberi dimenziója... mindenekelőtt a személy átfogó érlelését jelenti, amelyet Isten kegyelme erősít meg, amely még az egyes emberek biológiai, pszichológiai és társadalmi adottságait figyelembe véve is képes átalakítani és felemelni őket.” (Ferenc pápa)
 

Ne félj ember voltodtól, légy olyan, amilyen vagy, és engedd, hogy Isten formáljon téged. Hagyd, hogy Isten emberségedet és történetedet felhasználja az Ő küldetéséhez.
 

RÉSZESÍTSÜK ELŐNYBEN A KRISZTUSSAL VALÓ TALÁLKOZÁS VALÓDI MEGTAPASZTALÁSÁT
 

„A meghallgatás képességének megszilárdulása és a párbeszéd művészete... az imaélet által rögzül, ahol a pap mindennap párbeszédet folytat az Úrral.” (Ferenc pápa)
 

Engedd magadat átitatni Krisztussal az imádságban, hogy képes legyél meghallgatni testvéreidet és együttérezni szükségleteikkel.
 

SEGÍTSÜK ELŐ A MÁSOKKAL VALÓ KÖZÖSSÉGI ÉLETET
 

„A „papnevelés” eredendően közösségi jellegű. A hivatás... Isten ajándéka az Egyház és a világ számára." (Ferenc pápa)
 

A Jézussal való barátságod hozzon közelebb a testvéredhez, hogy elmélyülten figyelj rá, és be tudd kötözni a sebeit.
 

MUNKÁLKODJUNK MÁSOKKAL EGYÜTT ISTEN ORSZÁGÁÉRT
 

„A hiteles hivatásbeli indíttatások, nevezetesen az Úr követése és Isten Országának megteremtése, egy olyan folyamat alapját képezik, amely egyaránt emberi és lelki.” (Ferenc pápa)
 

Mi motiválja a másokkal való találkozásaidat? Keressétek először Isten országát, és bőségesen árad majd a többi.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A hónap imája2024. május

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
30
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A hónap imája 2024. május
Szentlélek, aki arra ösztönzöd az Egyházat,
hogy küldetésében tanúságot tegyen
és mindig megújult lelkesedéssel hirdesse
a Jézussal való találkozásból fakadó örömöt:
Ma a szerzetesekért és a papnövendékekért imádkozunk Hozzád.
A meghívásukra adott válaszuk
egész életük során a személyiségük minden dimenzióját felölelő
folyamatos felkészülést igényel a keresztény érettségre.
Add, hogy képzésük emberi oldala
nyújtson számukra önismeretet, önmaguk elfogadását és önuralmat,
hogy elérjék a lelki-érzelmi érettség megfelelő szintjét,
hogy önmaguk hiteles ajándékává váljanak mások számára.
Pasztorális képzésük által nyíljanak meg arra,
hogy rendelkezésre álljanak a másokkal való szolgálatra és együttműködésre,
és Jézus példája nyomán különös szeretetet és együttérzést ápoljanak
a szegények és a perifériára szorultak iránt.
Lelki képzésük az ima és a kísérés által nyissa meg őket Isten felé,
hogy közelebbről megismerjék, mélyebben szeressék és szorosabban kövessék őt,
ezáltal mély és személyes barátságot alakítsanak ki Jézussal,
és megismerjék Isten akaratát az életükben,
és hogy közösségi életükben előre haladjanak
a szentség iskolájában a másokkal való kapcsolatuk során
korunk emberének problémáira, sebeire
és szükségleteire való mély odafigyelésben.
Ámen
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A hónap imája2024. június

Napi Ima38 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
29

Szerető Atyánk, aki minden gyermekedet befogadod:
Ma a háború vagy az éhínség elől menekülő
migránsokért imádkozunk Hozzád.
Találjanak elfogadásra és új lehetőségekre
azokban az országokban, amelyek befogadják őket.
Mert a vendégfogadás a szeretet kifejeződése,
a nyitottságnak az a dinamizmusa,
amely arra ösztönöz bennünket,
hogy odafigyeljünk rájuk,
hogy a legjobbat keressük az életükben.
De tudjuk, hogy a bevándorlókra gyakran bitorlókként tekintenek,
akik nem tudnak mit adni,
és ez ahhoz a leegyszerűsítő meggyőződéshez vezet,
hogy a szegények veszélyesek és haszontalanok,
míg a befolyásosok nagylelkű jótevők.
Taníts minket arra, hogy „terepkórházként” élő Egyház legyünk,
hogy egyre elfogadóbbá váljunk,
hogy elősegítsük a befogadás kultúráját, amely véd és integrál;
hogy nyitott világot gondoljunk ki és fejlesszünk,
hogy a személyt ne a hasznossága szerint ítéljük meg,
hanem vegyük észre önmagában azt az értéket, amelyet képvisel.
Emellett a világ különböző országai ne csak országként,
hanem emberi család tagjaként is tudjanak gondolkodni,
mert csak egy olyan társadalmi és politikai kultúrának lehet jövője,
amely magában foglalja a feltétel nélküli elfogadást.
Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nők szerepéért2024. április

Napi Ima93 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nők szerepéért 2024. április

A nők szerepéért

Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.
 

A hónap imája

Uram Jézus, Te, aki Máriát Édesanyánkul adtad:
ma az egész Egyházzal együtt
hálát szeretnék adni minden nőért:
az anyákért, lányokért, testvérekért, feleségekért;
a megszentelt nőkért, a hivatásukat gyakorló nőkért...
mindannyiukért, nőiességük minden szépségéért és értékéért.
De nem feledkezhetem meg a nők által
gyakran tapasztalt diszkrimináció problémájáról.
Ezért kérlek Téged, hogy mindegyiküknek,
különösen azoknak a nőknek, akik könnyebben
ki vannak téve az erőszaknak és a bántalmazásnak...
tiszteljék a méltóságukat és alapvető jogaikat.
Segíts hallatnom azoknak a nőknek a hangját,
akik bántalmazás és kizsákmányolás,
kirekesztés és jogtalan elnyomás áldozatai, és hogy
erőteljesen felszólaljak az őket ért igazságtalanságok ellen.
Engedd, Uram, hogy teret adjunk az ő cselekedeteiknek,
és az élet védelme felé forduljunk minden államban,
bármely korúak és állapotúak is ők,
és hogy értékeljük a nők tagadhatatlan és
egyedülálló hozzájárulását a közjóhoz.
Napjainkban pedig, amikor az emberi nem
ilyen mélyreható változásokat él át,
nyújtsanak a nők segítséget
az emberiség elkorcsosulásával szemben. Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

ISMERJÜK EL AZ  EGYENLŐSÉG MÉLTÓSÁGÁT

„Mindenki méltóságát és alapvető jogait tiszteletben kell tartanunk: az oktatás, foglalkoztatás, szólásszabadság stb. terén. Ez különösen igaz a nőkre, akik jobban ki vannak téve az erőszaknak és a bántalmazásnak.”  (Ferenc pápa) 

Hogyan fejezed ki ezt a nők iránti tiszteletet a családodban és a társadalmi környezetedben? Ha pedig nő vagy, hogyan mutatod ki a méltóságodat?

LEGYÜNK TUDATÁBAN AZ ELŐÍTÉLETEKNEK ÉS SZTEREOTÍPIÁKNAK 

„Nem hallgathatunk korunk eme csapása előtt. A nőket kihasználják... Tegyük hallhatóvá azoknak a nőknek a hangját, akik a visszaélések és a kizsákmányolás, a háttérbe szorítás és az indokolatlan nyomásgyakorlás áldozatai.”  (Ferenc pápa)

Kerüljük az előítéleteket és a sztereotípiákat mindenkivel szemben. Nézzünk mindenkire Krisztus szemével.

ISMERJÜK EL A NŐK LELKI ÉRTÉKÉT ÉS GAZDAGSÁGÁT

„A nők... egyedülálló módon képesek arra, hogy cselekvésükben három különböző nyelvet: az elme, a szív és a kéz nyelvét egyesítsék. Mindezt egyszerre. Egy érett nő azt gondolja, amit érez és tesz; azt érzi, amit tesz és gondol; azt teszi, amit érez és gondol. Mindezt összhangban. Ez a nők zsenialitása.”  (Ferenc pápa)

Keressetek és becsüljetek meg egy hozzátok közel álló nőt, és fejezzétek ki hálátokat neki.

SEGÍTSÜK ELŐ AZ OKTATÁST ÉS AZ ÖNÁLLÓSÁGOT 

„Kreativitás. Tagadhatatlan, hogy a nők a maguk egyedi módján hozzájárulnak a közjóhoz... Napjainkan, amikor az emberiség ilyen mélyreható változásokat él át, a nők nagyban segíthetik az emberiséget az elfajulás ellen.”  (Ferenc pápa)

Hogyan tudsz együttműködni a nők egyenlő képzésében? A te helyzetedből kiindulva sokat tehetsz.

KÜZDJÜNK A DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN 

„A nőket gyakran érő diszkrimináció problémája (az, hogy a társadalom más kiszolgáltatott csoportjaihoz hasonlóan tekintsük őket). Gyakran hangsúlyoztam, hogy a sokféleség soha ne vezessen egyenlőtlenségre, hanem hálás kölcsönös elfogadásra.”  (Ferenc pápa) 

Küzdj a diszkrimináció ellen azzal, hogy megbecsülöd, megköszönöd, befogadod, ha valaki közeledik hozzád, különösen, egy nő esetében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az új vértanúkért2024. március

Napi Ima94 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az új vértanúkért 2024. március

Az új vértanúkért

Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Imádság

Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével érhetjük el a békét.
Ámen
 

Mindennapi magatartásunk

TEGYÜNK TANÚSÁGOT A SAJÁT ÉLETÜNKKEL
 

„A vértanúknak... megadatott a kegyelem, hogy mindvégig, mindhalálig megvallották Jézust. Szenvednek, életüket adják, és mi az ő tanúságtételük által Isten áldását kapjuk.” (Ferenc pápa)
 

A te életed tanúságot tesz Jézus testvéreid iránti szeretetéről? Áldás a számukra?


TESTESÍTSÜK MEG AZ EVANGÉLIUMOT
 

„Sok rejtett mártír is van, azok a férfiak és nők, akik hűségesek a szeretet szelíd erejéhez, a Szentlélek hangjához, akik a mindennapi életben igyekeznek segíteni testvéreiket, és minden fenntartás nélkül szeretik Istent.” (Ferenc pápa)
 

Mi a mozgatórugója minden egyes napodnak? A szeretet vagy a személyes érdekeid?


SUGÁROZZUNK BÁTORSÁGOT
 

„Az Ő Lelkének befogadása elvezethet bennünket ahhoz, hogy annyi szeretet legyen a szívünkben, hogy felajánljuk életünket a világért anélkül, hogy megalkudnánk annak csalárdságával, és elfogadnánk elutasításait.” (Ferenc pápa)
 

Fordíts időt a Szentlélek befogadására, és akkor lesz bátorságod ahhoz, hogy ne köss kompromisszumot a világ csalárdságaival.


VÁLLALJUNK KOCKÁZATOT
 

„Ha a világ a pénz függvényében él, akkor bárki, aki megmutatja, hogy az életet lehet önfeláldozóan és áldozatkészen élni, kellemetlenné válik a kapzsiság rendszerében... van valami kényelmetlen ebben a szépségben, ami megköveteli, hogy állást foglaljunk: engedjük, hogy kétségbe vonjanak; és megnyíljunk a jóra, vagy elutasítjuk ezt a fényt és megkeményítjük a szívünket.” (Ferenc pápa)
 

Melyik álláspontot szeretnéd elfoglalni? Ne félj Krisztust választani, többet nyersz, mint amennyit veszítesz.


HOZZUK LENDÜLETBE A KÜLDETÉST
 

„Mire van szüksége ma az Egyháznak? Vértanúkra, tanúságtevőkre, vagyis a mindennapok szentjeire... a hétköznapi élet következetesen véghezvitt szentjeire; de azokra is, akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet, hogy tanúi legyenek a végsőkig, mindhalálig. Ők mind az Egyház éltető vére. Ők azok a tanúk, akik előreviszik az Egyházat; azok, akik tanúsítják, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus él.” (Ferenc pápa)
 

Legyen következetes az életed! Éld meg, amit hiszel, fontos a mindennapi tanúságtételed.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A gyógyíthatatlan betegekért2024. február

Napi Ima106 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A gyógyíthatatlan betegekért 2024. február

A gyógyíthatatlan betegekért

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság

Urunk Jézus, aki az irgalmas szamaritánus
példázata által arra tanítottál minket,
hogy viseljük gondjukat a szenvedőknek:
Amikor elvesztek a hiteles értékek
és az emberi és keresztényi kötelességek,
a szolidaritás és testvériség,
és az életet csak hatékonysága
és hasznossága szerint értékelik,
egészen azok haszontalannak vagy értéktelennek
tekintéséig, amelyek nem felelnek meg
ezeknek az elvárásoknak,
kérünk téged, hogy mindig fel tudjuk ismerni
Az emberi élet felfoghatatlan értékét
és méltóságát minden helyzetben,
még a bizonytalanságban és törékenységben is.
Alakítsd át szívünk tekintetét,
hogy az együttérzés soha ne hiányozzon belőle,
hogy megtanuljunk meghatódni,
nézni és belemerülni abba, amit látunk,
hogy megálljunk és törődjünk azzal, ami történik,
anélkül, hogy elmennénk mellette.
Kérjük, hogy a halálos betegeket mindig
szakképzett orvosi, pszichológiai
és lelki támogatás kísérje,
és hogy mindig legyen mellettük valaki,
aki közel áll hozzájuk, aki a szemükbe néz,
aki fogja a kezüket, aki gyengédséget mutat
és gondoskodik róluk, hogy méltósággal élhessenek,
és vigaszt nyújtson számukra szeretteik közelsége
földi életük utolsó szakaszában.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi viselkedésünk

KÍSÉRJÜK EL

„A beteg ember körül szükség van egy valóban emberi kapcsolati platform létrehozására, amely az orvosi ellátás elősegítése mellett a remény felé is nyit, különösen azokban a határhelyzetekben, amikor a fizikai fájdalmat érzelmi szorongás és lelki gyötrelem kíséri.” (Ferenc pápa)

Milyen hozzáállással tudnál jelenléteddel vagy imáiddal elkísérni egy távozás előtt álló beteget?

 

GONDOSKODJUNK AZ ELESETTEKRŐL

„Amikor betegség kopogtat életünk ajtaján, mindig szükségünk van arra, hogy legyen valaki a közelünkben, aki a szemünkbe néz, aki kézen fog, aki gyengédséget mutat és gondoskodik rólunk, mint az evangéliumi példázatban az irgalmas szamaritánus.” (Ferenc pápa)

Kérd Jézustól az ő könyörületes szívét, és mutasd ki gyengédségedet a rászorulóknak.

 

FOGADJUK SZERETETTEL A SÉRÜLÉKENYSÉGET

„Akiknek együttérző a szívük, azokat megérinti és részt vállalnak az eseményekben; megállnak és odafigyelnek arra, ami történik.” (Ferenc pápa)

Ne menj el mellettük, kapcsolódj azokhoz, akiknek befogadásra és vigasztalásra van szükségük.

 

LEGYÜNK JELEN ÉS ÁLLJUNK RENDELKEZÉSRE

„Arra gondolok, hogy milyen jól működnek a palliatív ellátó egységek, ahol a gyógyíthatatlan betegeket szakképzett orvosi, pszichológiai és lelki támogatás kíséri, hogy méltósággal élhessenek, szeretteik közellététől megvigasztalódva.” (Ferenc pápa)

Gondold át, hogyan tudsz részt venni a gyógyíthatatlan betegek gondozásában.

 

TARTSUK ÉBREN A REMÉNYT

„Kalkuttai Szent Teréz, aki együttérző és osztozó módon élt, és megőrizte az emberi méltóság tiszteletét az élet kezdetétől a természetes halálig, ezt mondta: „Aki az élete során akár csak egyetlen fáklyát is meggyújtott valaki sötét órájában, az nem élt hiába.”” (Ferenc pápa)

Légy te magad is a remény szikrája a szenvedők számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház sokszínűségének ajándékáért2024. január

Napi Ima98 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház sokszínűségének ajándékáért 2024. január

Az Egyház sokszínűségének ajándékáért

Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítsen minket, hogy felismerjük a keresztény közösségen belül a különböző karizmák ajándékát, és felfedezzük a különböző hagyományok és rítusok gazdagságát a Katolikus Egyházban.


Imádság

Szentlélek,
aki az Egyház egységét építed
és megmutatod végtelen kreativitásodat
a karizmák sokféleségén keresztül,
töltsd be az Egyházat Isten csodálatos
Gondviselésének terve szerint ajándékaiddal,
hogy megtanulhassuk értékelni mások ajándékait
és együtt cselekedjünk mindenki javára,
megosztva karizmáinkat
a közösség szolgálatában.
A keresztények közötti sokféleség
soha ne legyen a megosztottság oka,
hanem a kölcsönös gazdagodásé,
mert a sokféleség
mélységet és gazdagságot ad az életnek.
Ne engedd, hogy abba a kísértésbe essünk.
hogy adottságainkat
felsőbbrendűnek tekintsük másokéval szemben,
vagy magunkat tekintsük felsőbbrendűnek.
Legyen az Egyházban hely mindenki számára
és növekedjünk együtt harmóniában, hitben és szeretetben
mint egy test, Krisztus teste.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi viselkedésünk


SOKSZÍNŰSÉG

A karizmák e sokasága előtt tehát meg kell nyílnia a szívünknek az örömre, és azt kell gondolnunk: Micsoda gyönyörűség! Ennyi különböző ajándék, hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk, mindannyian egyedülálló módon szeretettek'"" (Ferenc pápa)

Ne feledjétek, hogy Isten egyedülálló módon szeret benneteket, ahogyan testvéreiteket is. Mindnyájunknak van egy eredeti ajándéka, amit a szolgálatába állíthat.
 

AJÁNDÉKUNK FELISMERÉSE

A közösségben hajtanak ki és virágoznak az Atya által ránk árasztott ajándékok; és a közösség kebelében tanulja meg az ember felismerni őket az Ő minden gyermeke iránti szeretetének jeleként. (Ferenc pápa)

Figyeljétek meg a közösségeteket! Milyen ajándékokat fedeztek fel az egyes emberekben?
 

FEDEZZÜK FEL A GAZDAGSÁGOT

A karizma... olyan ajándék, amelyet Isten ad nekünk, mert az Ő ingyenesen adott szeretetével az egész közösség szolgálatába állíthatjuk, mindenki javára. (Ferenc pápa)

Ismerd fel a gazdagságodat, és szolgáld vele a közösségedet.
 

ÜDVÖZÖLJÜK A MÁSIKAT

Soha ne váljanak ezek az ajándékok irigység, megosztottság vagy féltékenység okává! Ahogy Pál apostol emlékeztet..., minden karizma fontos Isten szemében, ugyanakkor egyikünk sem pótolhatatlan. (Ferenc pápa)

Örülsz mások ajándékainak? Segítesz másoknak, hogy a legjobbat hozzák ki magukból?
 

LEGYÜNK HÁLÁSAK

A keresztény közösségen belül szükségünk van egymásra, és minden kapott ajándék akkor teljesedik ki teljesen, ha megosztjuk testvéreinkkel, mindannyiunk javára." (Ferenc pápa)

Légy hálás a saját ajándékodért, és azokért az ajándékokért, amelyeket Isten másoknak adott mindenki javára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."