44179 ima található a honlapon, összesen 83275 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Ferenc Pápa imaszándéka

  Ferenc Pápa imaszándéka
  Havonta frissül

  A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

  Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház megújulásáért2021 augusztus

  Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház megújulásáért 2021 augusztus

  Egyetemes: Az Egyház megújulásáért

  Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

  Imádság

  Jézus Krisztus, az Egyház ura és feje, aki azt akarod, hogy Egyházunk hűséges legyen hozzád és a példaképed legyen, kérünk téged, hogy Egyházunk késedelem nélkül hirdesse az evangélium örömét. Küldd el Lelkedet fölé, tedd engedelmessé és elérhetővé, hogy cselekedetek, ima és megkülönböztetés által a megtérés igaz útját járja, elmélyítve állandó missziós hivatását, és elérjen minden helyet és minden népet az evangélium fényével és az Atya szeretetének vigaszával.

  Felajánló ima

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
  hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
  felajánlom neked ezt a hónapot. 
  Ámen

  Magatartás

  Szeressétek az egyházat
  "Az Anyaszentegyház a gyengédség útját járja; ismeri a bölcsesség, a csend, az együttérző és halk tekintet nyelvezetét." (Ferenc pápa) Szeretni fogom az Egyházat a Krisztussal való személyes ima konkrét cselekedetein keresztül és a környezetemben élők iránti szolgálat által.

  Engedjük meg, hogy átalakuljunk
  "A lelkipásztori megújulást megkövetelő struktúrák reformja azt jelenti, hogy mindannyian egyre inkább misszionáriusokká válnak." (Ferenc pápa) Engedjük meg magunknak, hogy kreatív módon inspirálók legyünk a közösségünkben, családunkban és munkahelyünkön való evangelizálásban.

  Különböztessük meg és válasszuk a legjobbat
  "Különböztessük meg a hangok között, hogy melyik az Úr hangja, az Ő hangja, amely a feltámadásra, az életre vezet bennünket." (Ferenc pápa) Győződjünk meg arról, hogy megőrizzük azt a belső hozzáállást, amely meghallgatja a szívünkben visszhangzó érzéseket, hogy felismerjük azt, ami megnyitja a szívünket a szeretetre és az együttérzésre, és azt válasszuk.

  Éljünk mély barátságban Jézussal
  Jézus egész élete, a szegényekkel való bánásmódja, tettei, következetessége, mindennapi nagylelkűsége és egyszerűsége, végül teljes önátadása mind értékes. Mindez megszólítja az életünket." (Ferenc pápa) Ebben a hónapban válasszunk egyet a négy evangélium közül, és olvassuk el az elejétől a végéig, lassan, mindennap, párbeszédbe és barátságba lépve Jézus Krisztussal.

  Legyetek elérhetőek Krisztus küldetése számára
  A szíved tudja, hogy az élet nem ugyanaz nélküle; ez az a felfedezés, az a dolog, ami segít élni és reményt ad, amit meg kell ismertetned felebarátaiddal, szabaddá téve magad a szeretetteljes szolgálatra ott, ahol szükség van rád.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A hónap imája Szent II. János Pál a Czestochowai Szűzanyához2021 július

  Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  31
  A hónap imája Szent II. János Pál a Czestochowai Szűzanyához 2021 július

  Rád bízom, Egyház Anyja, ennek az Egyháznak minden gondját, egész küldetését és szolgálatát.

  Segíts minket az arra való törekvésünkben, hogy egyre nagyobb mélységben találkozhassunk hitbeli testvéreinkkel, akikkel annyi minden összekapcsol minket, noha vannak még bennünket egymástól elválasztó dolgok. A tudományos módszerek, az egymás iránti tisztelet, a szeretet, a különböző területeken való együttműködés eszközei révén sikerüljön fokozatosan újra felfedeznünk Istennek az egységre vonatkozó tervét, amelynek részévé kell válnunk, és amelybe mindenkit be kell vonnunk, hogy Krisztus egyetlen nyája felismerje és megélje ezt az egységet a földön. Egység Anyja, szüntelenül taníts minket az egységhez vezető útra!

  Add meg nekünk, hogy a jövőben a különféle vallások révén találkozzunk minden emberrel és minden néppel, akik Istent keresik és Őt akarják szolgálni. Segíts mindnyájunkat, hogy Krisztust hirdessük, és kinyilatkoztassuk „Isten erejét és Isten bölcsességét” (1Kor 1: 24), amely az Ő Keresztjében van elrejtve. Te mutattad be őt először Betlehemben, nemcsak az egyszerű, hűséges pásztoroknak, hanem a távoli országokból érkező bölcseknek is.

  Jótanács Anyja, szüntelenül mutasd meg nekünk, hogyan szolgáljuk az egyes embereket és az emberek összességét minden nemzetben, hogyan vezessük el őket az üdvösségre. Hogyan védhetjük meg az igazságosságot és a békét egy több oldalról folyamatosan fenyegetett világban.

  Mennyi gond van, Édesanyám, hadd ne mutassam be neked megnevezve mindezeket! Mindet rád bízom, mert Te ismered és érted meg őket a legjobban.

  Szent II. János Pál imája a Czestochowai Szűzanyához (1979. június 4.)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A közélet békéjéért2021 július

  Napi Ima91 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A közélet békéjéért 2021 július

  Egyetemes: A közélet békéjéért

  Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk.

  Imádság

  Uram Jézus, az Atya fia, aki az apostolokat "barátaimnak" nevezted
  anélkül, hogy figyelembe vennéd árulásaikat és hibáikat.
  Azzal a vággyal jövünk hozzád, hogy hűséggel válaszoljunk
  arra a barátságra, amelyet ma felajánlasz nekünk;
  gyengeségeink és félelmeink közepette is.
  Erősíts minket Szentlelkeddel, mint Fülöpöt és Pétert,
  hogy téged, a te barátságodat válasszuk,
  a testvériség és a társadalmi barátság küldetését;
  miközben megtanulunk egymással harmóniában élni,
  nyitottan a párbeszédre és tiszteletben tartva mindenki másságát.
  Ámen.

  Felajánló ima

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
  hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
  felajánlom neked ezt a hónapot. 
  Ámen

  Magatartás

  Értékeljük és fogadjuk el a különbségeket:
  "A hiteles társadalmi párbeszéd feltételezi a másik ember nézőpontjának tiszteletben tartását." Ferenc pápa (Fratelli Tutti, 203) Próbáljatok meg olyan pillanatokat teremteni, amikor őszinte párbeszédet folytatunk, hogy értékeljük és elfogadjuk mások különbözőségét. Törekedjetek arra, hogy híd legyetek a különböző vélemények vagy konfliktusos helyzetek között a mindennapi életetekben.
  Őszintén és jóakarattal lépjetek be a párbeszédbe:
  Ferenc pápa azt mondja, hogy "közeledni, kifejezni, meghallgatni, megnézni, megismerni egymást, megpróbálni megérteni egymást, keresni a kapcsolódási pontokat - mindez a "párbeszéd" igében foglalható össze." (Fratelli Tutti ,198) Keressétek az őszinte találkozások tereit testvéreitekkel és nővéreitekkel közösségetekben, munkahelyeteken és társadalmi csoportjaitokban.
  Vegyetek fel és alakítsatok ki eljárásokat:
  "A körülmények, amelyek között élünk, nem fognak azonnal megváltozni. Azonban új módon tekinthetünk a valóságra, megújult szenvedéllyel élhetjük meg a kihívásokat a közjó építésében." Ferenc pápa (4/4/19 Bizottság Latin-Amerikáért)
  Hogyan építheted a közös jót a közösségedben? Hogyan kíséritek és veszitek észre a változás, a növekedés és a megkülönböztetés eljárásait?
  Osszátok meg az érzéseiteket másokkal:
  Ferenc pápa azt mondja, hogy a kedvesség "megkönnyíti a konszenzus keresését; új utakat nyit meg ott, ahol az ellenségeskedés és a konfliktus minden hidat felégetne." Ferenc pápa (Fratelli Tutti, 224)
  Kedves vagy és képes vagy együttérezni a körülötted lévő emberekkel? Gondolkodjatok el azon, hogyan tudnátok konkrétan megteremteni a találkozás kultúráját a testvéreitekkel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A házasságra készülőkért2021 június

  Napi Ima118 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A házasságra készülőkért 2021 június

  Evangelizációs: A házasságra készülőkért

  Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.

  Imádság

  Kegyelmes Urunk, aki Fiadban, Jézusban bemutattad magad nekünk,
  a hűséges házastárs feltétel nélküli szeretetének arcát,
  ma felajánljuk neked sok fiatal életét, akik tőled kapták a házasságra való hivatást.
  Szentlelked vezesse őket és formálja szívüket, hogy együtt növekedhessenek a szeretet türelmes útján.
  Add, hogy továbbra is ápolják a nagylelkűség mindennapi felajánlását,
  a kiérdemelt hűséget és az örömteli termékenységet.
  Világosítsd meg közösségeinket, hogy józan ítélőképességgel kísérjék őket közös projektjük építésében, támogatva őket keresésükben és hitükben.

  Felajánló ima

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
  hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
  felajánlom neked ezt a hónapot. 
  Ámen

  Magatartás

  Becsüljétek és mutassátok meg a házasélet hivatását. Időt szánok arra, hogy beszélgetést folytassak a körülöttem élő fiatalokkal, akik a házasság hivatására kaptak meghívást; igyekszem meghallgatni aggodalmaikat, és reményt adni nekik az úton. Életemben testesíteni fogom azokat a dolgokat, amelyekről beszélek. "Meg kell találnunk a szavakat, a motivációt és a tanúságot, amely segít megérinteni a fiatalok szívét, ott, ahol a legjobban képesek a nagylelkűségre, az elkötelezettségre, a szeretetre, sőt a hősiességre, hogy meghívjuk őket, hogy lelkesen és bátran fogadják el a házasság kihívását." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 40)
  Növekedjetek türelemben a szeretet útján. Beszélgetni fogok azokkal, akiket szeretek, időt szánok arra, hogy gondolkodjak és érezzek, mielőtt megszólalok, és szelíden cselekszem. "A szeretet horizontján, amely a házasság és a család keresztény megtapasztalásának központi eleme, egy másik erény is kiemelkedik, amelyet a rohanó és felszínes kapcsolatok idején nagyrészt figyelmen kívül hagynak: a szelídség." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 28)
  Legyetek hűségesek a nehéz időkben. A nehéz idők közepette szeretettel fogom nézni a közös történetet és utat, amely megbocsát nekünk és megnyit egy közös jövőt. "A mai világban felértékelődik a házas emberek tanúságtétele, akik nem csupán az időn keresztül kitartottak, hanem továbbra is fenntartottak egy közös projektet és egy eleve elrendelt szeretetet." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 38)
  Járjatok nyitottsággal, igazsággal és nagylelkűséggel. Rendelkezésre állok, hogy egyszerre csak egy lépést tegyek, anélkül, hogy egyszerre mindennel foglalkozni akarnék, teret adva a másiknak, és szeretettel megmutatva elképzeléseimet és érzéseimet. "A házassági válságok gyakran felszínesen és a türelem, az őszinte párbeszéd, a kölcsönös megbocsátás, a kiengesztelődés és az áldozatvállalás bátorsága nélkül jelentkeznek." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 41)
  Örüljetek az odaadásnak és a közös életnek. Örömmel fogadom a kellemetlenségeket, amelyeket a másik jelent, erősítve ezzel az egységünket. "A házastársak soha nem lesznek egyedül a saját erőfeszítéseikben, hogy szembenézzenek a kihívásokkal, amelyekkel szembesülnek. Arra hivatottak, hogy Isten ajándékára elszántsággal, kreativitással, kitartással és mindennapi küzdelemmel válaszoljanak, de mindig képesek lesznek segítségül hívni a Szentlelket, aki megszentelte az egyesülésüket, hogy a kapott kegyelem minden új helyzetben újra megjelenhessen." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 74)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A pénzügyi világ felelőseiért2021 május

  Napi Ima88 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A pénzügyi világ felelőseiért 2021 május

  Evangelizációs: A pénzügyi világ felelőseiért 

  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Imádság

  Uram Jézus, az Atya Fia, aki megvédted a szegényeket:
  alávetetted magad korod gazdasági igazságtalanságainak,
  bemutatjuk neked testvéreinket, akik szenvednek
  a pénzügyi gazdaság negatív következményeitől,
  amely munka nélkül táplálja a spekulációt, és elfojtja
  a dolgozó emberekre összpontosító valódi gazdaságot.
  Fel vagyunk háborodva ezen az igazságtalanságon, amely elsüllyeszti a leggyengébbeket!
  Lelked lágyítsa meg azoknak a szívét, akik felelősek ezért a helyzetért,
  hogy a hatalmat a hátrányos helyzetűek védelmére és gondozására használják.
  És adj nekünk nagy szívet, hogy megosszuk
  munkánk gyümölcsét, enyhítve a szenvedést.
  Ámen.

  Felajánló ima

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
  hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
  felajánlom neked ezt a hónapot. 
  Ámen

  Magatartás

  Boldog józansággal élni:
  A fogyasztásra alkalmas lehetőségek állandó felhalmozása elvonja a szív figyelmét, és megakadályozza, hogy minden dolgot és minden pillanatot értékeljünk." (Ferenc pápa) Állj meg, hogy felismerd és értékeld azokat a dolgokat, amid van. Ferenc pápa arra hív minket: "Értékeljük a kicsinyt, hogy hálát adjunk az élet kínálta lehetőségekért anélkül, hogy ragaszkodnánk ahhoz, amink van, vagy szomorkodnánk amiatt, amink nincs." (Laudato Si, 222)

  Osszátok meg a javaitokat:
  Ferenc pápa kijelenti: "Nem hozunk létre kellő gyorsasággal olyan gazdasági intézményrendszert és szociális csatornákat, amelyek lehetôvé tennék, hogy a legszegényebbek rendszeresen hozzáférjenek az alapvetô létfenntartási cikkekhez." (Laudato Si, 109) Keressetek egy karitatív szervezetet vagy intézményt, amellyel ebben az időszakban adományozással együttműködhettek, hogy segítsétek tevékenységüket.és

  Cselekedjetek a közjóért:
  Ferenc pápa kijelenti: "Egy átfogó ökológia megkívánja tőlünk, hogy időt szánjunk a teremtéssel való derûs összhang helyreállítására, hogy felülvizsgáljuk életstílusunkat és eszményeinket." (Laudato Si 225) Gondolkodjatok el és tegyetek javaslatot arra, hogyan tudnátok együttműködni közös otthonunk gondozásában. Ismerjétek meg azokat a cselekvéseket, amelyeket megtehettek a környezet gondozása és az integrális ökológia érdekében végzett munka érdekében.

  Használjátok bölcsen a pénzt:
  Ferenc pápa kijelenti: "Mivel a piac gyakran kényszeres fogyasztói mechanizmust indít be termékei eladására, az emberek végül elmerülnek a vásárlás és a felesleges kiadások örvényében." (Laudato Si 203)
  Szánjatok egy kis időt arra, hogy átgondoljátok, mire költitek a pénzt minden nap. Mire költöd a legtöbb pénzt, és hogyan tudnál anyagilag segíteni azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az emberi alapjogokért küzdőkért2021 április

  Napi Ima110 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az emberi alapjogokért küzdőkért 2021 április

  Egyetemes: Az emberi alapjogokért küzdőkért

  Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért a diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Ima

  „Az Úr Jézus Krisztus, aki közel áll a szenvedőkhöz, elénk tárja azt a vágyat,
  hogy minden emberrel méltósággal bánjanak, tiszteletben tartva a fejlődésükhöz való jogukat, mint az Atya Isten méltó fiai és leányai.
  Adjon nekünk lelki erőt és bátorságot, hogy megvédjük a Földet, és a mindenki számára megfelelő élet- és munkakörülményeket.
  Különös figyelmet fordítsunk azokra, akik az életüket kockáztatják emiatt;
  rázza fel alvó lelkiismeretünket,
  és adja meg a kegyelmet, hogy mások fájdalmát a sajátunkként érezzük,
  és a valóságot az élet ígéretévé változtassuk.
  Ámen.

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  Hozzáállás

  „Fogadjuk el Ferenc pápa kihívását, amely imaszándékában kifejeződött, hogy bátran és elszántan, szerepünknek megfelelően járuljunk hozzá minden ember alapvető jogainak tiszteletben tartásához és védelméhez, különösen azokhoz, akik„ láthatatlanok.” (Vö. Ferenc pápa , 10.12.18.)

  • Tisztelet az emberi méltóságnak
   „A hit arra ösztönöz bennünket, hogy komolyan és aktívan kötelezzük el magunkat az érdemesség ellensúlyozására az emberi méltóság megsértése esetén.” (Ferenc pápa, 2020. augusztus 12.)
   Az emberek méltóságának tiszteletben tartása igazságosan, nagy átláthatósággal jár, és elősegíti az emberek szakmai, személyes, családi és társadalmi fejlődését. Figyelembe veszi a vásárláskor az elkötelezettséget? Olyan munkavállalók által vásárolt termékeket vásárol, akiknek jogait és méltóságát tiszteletben tartják?
  • Kockáztassunk másokért
   „Bátorságra van szükség, hogy előrelépjen, merész ugrás legyen, hogy álmodozzon és megvalósítsa Isten Királyságát, mint Jézus, és elkötelezze magát egy testvéribb emberiség mellett. Testvériségre van szükségünk: használja ki az esélyeit, hajrá! ” (Ferenc pápa, 2018. augusztus 11.) Szüntesse meg az igazságtalanságokat, amikor szemtanúja lehet nekik, és megvédi azokat, akiket kritizálnak, rágalmaznak vagy elkülönítenek.
  • Lépjünk ki önmagunkból
   „Az a meghívás, hogy Isten és a felebarát iránti szeretetért lépjünk ki önmagunkból, a részvétel, a szolgálat és a közbenjárás lehetőségeként jelenik meg.” (Ferenc pápa, 2020. május 31.) Jézus követése azt jelenti, hogy úgy élünk, mint Ő: megtanuljuk elhagyni magunkat, elmozdulni azok felé, akik távolabbi, elfeledettebbek, akik leginkább vigaszra és segítségre szorulnak, körülötted is.
  • Az egzisztenciális határok megközelítése
   „A misszió új határainak átfogása nemcsak azt jelenti, hogy új területekre megyünk az evangélium elvitele érdekében, hanem korunk új kihívásaival is szembenézünk, mint például a migráció, a szekularizmus és a digitális világ.” (Ferenc pápa, 2018. október 22.) Egzisztenciális határok és perifériák ... Kit találunk ott? Azoknak, akik kívül vannak, nemcsak földrajzilag; ők azok, akiket kizártunk a létünkből. Közeledj valakihez, akitől elhatárolódtál.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért2021 március

  Napi Ima115 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért 2021 március

  Evangelizációs: A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért

  Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.

  Ima

  Istennek Szent Anyja és Anyánk,
  kegyes szemmel nézz le ránk.
  Te vagy az első, aki utat mutat
  és elkísérsz minket a szeretet tanúságtételében.
  Te vagy az irgalmasság anyja, amely mindnyájunkat egyesít
  palástod oltalma alatt.
  Anyai segítségedre bízzuk magunkat,
  követve az örökös tanácsodat,
  hogy Jézusra fordítsuk a tekintetünket, Isten irgalmának sugárzó arcára.
  Üdvözlégy Mária…
  (Misericordia et Misera adaptált apostoli levél, 22. sz.)

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  Hozzáállás

  • "Ismerd fel Isten hatalmas szeretetét irántad, aki soha nem fárad el a megbocsátástól." (Ferenc Pápa)
  • Ismerd el az Isten iránti hűtlenséget és azt a példát, amelyet keresztényként kell adnod. Alázatosan bánj azzal, hogy megbocsátanak neked, és vedd tudomásul Isten gyengédségének hiányát benned. „Semmit sem zárhatunk ki megbocsátása öleléséből, amit egy bűnbánó bűnös Isten irgalma elé állít.” (Ferenc pápa, Misericordia et misera, 2. sz.)
  • Üdvözöljük, és örüljünk Isten megbocsátásának, különösen a megbékélés szentségének ünnepével. "A gyónás a nyomortól az irgalomig terjed, ez Isten szíve írása." (Ferenc pápa, 2019. március 19.)
  • Teremts gyakoribb lelki szokást, hogy megbocsátást kérj és megbocsáss másoknak, inkább az Atya Isten irgalmának képmása legyél, különösen azoknál az embereknél, akik leginkább bántanak. "Kegyelemre hívnak bennünket, mert először is az irgalmasságot használták velünk." (Ferenc pápa, Misericordiae Vultus)
  • Legyél irgalmas Ferenc pápa e szava szerint, hogy minden hozzáállás, szó, gesztus gyógyító, segítséget, megbocsátást és közelséget tanúsítson a bűnösökkel és a szenvedőkkel szemben. "A megbocsátás olyan erő, amely új életet támaszt és bátorságot táplál a jövőbe való reménységgel." (Ferenc pápa, Misericordiae Vultus)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A nők elleni erőszak megszűnéséért2021 február

  Napi Ima61 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A nők elleni erőszak megszűnéséért 2021 február

  Egyetemes: A nők elleni erőszak megszűnéséért

  Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.

  Ima

  Kegyelmes Atyám,
  te, aki szereted fiaidat és leányaidat,
  Győződj meg arról, hogy Lelked ajándékai meghozzák bennem a gyümölcsét, hogy megtanuljak szeretni, ahogy te szeretsz.
  Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy minden nőre a szív tekintetével nézzek, olyan tekintettel, amely képes teljes értéket adni és hálával eltölteni.
  Imádkozom minden nőért, akik erőszak áldozatává válnak, meghallgassák és megfontolják szenvedéseiket, és életük minden napján nagy méltósággal dolgozhassanak, tudván, hogy - mint a Szentatya mondja - „a hódítás a nők javára az egész emberiség javát szolgáló eredmény."
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  Hozzáállás

  • Fedezze fel és vegye figyelembe a nők értékét, ahogy Ferenc pápa javasolja: "Elfogadhatatlan, hogy az embernek kevesebb joga van csupán azért, mert nő." (FT, 121.)
  • Figyeljen figyelmesen, akikkel találkozik nők szenvedéseire, üdvözlő hozzáállással. „Szívemmel nézem az embereket? A szívemben vannak azok az emberek, akikkel élek?" (Ferenc pápa, 2020.01.01.)
  • Tudatosítsa az erőszak finom és hallgatólagos formáit, amelyek a társadalomban léteznek, sokan közülük tolerálják és normalizálják a beszélgetéseket, előítéleteket vagy társadalmi megbélyegzéseket. "Kétszeresen szegények azok a nők, akik a kirekesztés, bántalmazás és erőszak élethelyzeteit szenvedik el, mert gyakran kevesebb lehetőségük van jogaik megvédésére." (Ferenc pápa, EG, 212.)
  • Vegyük fontolóra azokat az alapvető értékeket, amelyeket a nők a társadalmi, egyházi, munkaügyi, politikai élet stb. különböző területein hordoznak. „A nők jogainak elismerése és a nyilvános térben való részvételük jelentős javulása ellenére néhány országban még mindig sok a teendő.” (Ferenc pápa, AL, 54.)
  • Védje a szenvedő nőket. Együttműködve olyan intézményekkel, amelyek az erőszak áldozatává vált nők támogatása érdekében dolgoznak. "Ha jobb világot akarunk, ez a béke háza és nem a háború terepe, mindannyian sokkal többet kell tennünk minden nő méltóságáért." (Ferenc pápa, 2020.01.01.)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKAFebruár - a nők elleni erőszak megszűnéséért

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  31
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Február - a nők elleni erőszak megszűnéséért

  Amint a szexuális zaklatás több túlélője fel van hatalmazva arra, hogy felemelje hangját és elmondja történeteit, többet megtudhatunk az erőszak mélységéről, szélességéről és súlyosságáról, amelyet a nők tapasztalnak világunkban. Az otthonokban a párkapcsolatban elkövetett erőszak és a családon belüli bántalmazás mintái két ember között tartják a legkedvesebbnek és legszentebbnek tartott kapcsolatokat. Finomabb formákban a nők elviselik a zaklatás érzelmi erőszakát a munkahelyen, az osztályteremben és a közélet más területein.

  Az evangélium révén tudjuk, hogy ez nem újszerű probléma, hanem olyan, amelyre hitünk reagálhat. Ahogy Krisztus beavatkozik, hogy megkövezéssel megakadályozza a nőgyilkosságot (Jn 8: 3–11), kénytelenek vagyunk cselekedni, a nők elleni erőszak megelőzéséért. Nem elegendő eldönteni az ítélet köveit, amelyek birtokolhatnak vagy nem. Ehelyett Krisztus példájának követése magunkba zárkózás és a nézőként való megmaradás önelégültségének elutasítását jelenti.

  Még Boldogasszonyunk esetében is találunk bizonyítékokat a nők által tapasztalt erőszakra. Miközben József mérlegeli, hogy csendesen elválik Máriától (Mt 1: 17-19), Máté röviden megmutatja nekünk Mária „Igen” -jének bizonytalanságát az Angyali Üdvözletkor. Jószef aggodalma a „nyilvános gyalázat” miatt valószínűleg csak a jéghegy csúcsa volt egy állítólagos házasságtörés miatt. Lehet, hogy Mária már gonosz pletykák tárgyát képezte, de vajon Isten Anyja is a kövek célpontja lehetett-e?

  Imádkozzunk azokért a nőkért, akik sokféle formában tapasztalják az erőszakot; hogy támogatást, békét és gyógyulást találjanak. Imádkozzunk azért is, hogy mi, az egyház, válaszoljunk az ilyen esetekre mind Krisztus meggyőződésével, mind anyja, Mária együttérzésével.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az emberi testvériségért2021 január

  Napi Ima59 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az emberi testvériségért 2021 január

  Evangelizációs: Az emberi testvériségért

  Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.

  Ima

  Istenünk, Atyánk,
  Aki szereted minden gyermekedet,
  és nem hagyod abba a gondoskodást rólnuk és a javunkra figyelsz.
  Segíts, hogy ennek a szeretetednek a képe és a példája legyek.
  Találhatok-e minden emberben egy testvért,
  és valóban szerethetem-e őket,
  üdvözölve bármilyen ellentétünk ellenére,
  tiszteletben tartva méltóságukban,
  tekintet nélkül származásukra vagy hitükre.
  Imádkozom, hogy minden gyermeked szívében
  megművelje az emberi testvériség magját,
  hogy együtt építsük országodat ezen a földön.
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  Hozzáállás

  • Üdvözöljön másokat Ferenc pápával együtt, válaszolva az emberi testvériségre való felhívásra: „A társadalmi barátság és az egyetemes testvériség szükségszerűen minden ember értékének elismerését igényli, mindig és mindenhol.” (Fratelli Tutti, 106.).
  • Építsen hidakat a családon belül, a saját közösségében, mindig előmozdítva az egység okait, küzdve a megosztottság ellen. "Mindannyiunkat a béke kézművesének hívnak, egyesüléssel és nem megosztottsággal, a gyűlölet eloltásával és nem a ragaszkodással, a párbeszéd útjainak megnyitásával és nem új falak építésével." (Fratelli Tutti, 284.)
  • Üdvözöljük a sokféleséget, hálát adva azokért az emberekért, akik különböznek tűlünk, akik más vallásokhoz tartoznak, testvérként tekintve rájuk, nagylelkű gesztusokkal, valamint az együttérzés és elfogadás attitűdjeiben. "Mennyire kell emberi családunknak megtanulnia, hogy harmóniában és békében éljünk együtt, anélkül, hogy mindannyiunknak ugyanannak kellene lennünk!" (Fratelli Tutti, 100).
  • Imádkozzon az emberi testvériségért, azokért, akik szenvednek, mert méltóságukat elhanyagolják, hogy testvéreknek tekintve, és ne fenyegetésként kezeljék őket. „Jézus azt mondta nekünk: Ti mind testvérek vagytok.” (Mt 23: 8)
  • Mutasson nyitottságot, mozdítsa elő a találkozás és az együttélés pillanatait az eltérő vallási csoportokban, fizikailag vagy digitális eszközökkel. "Nekünk, hívőknek alkalmat kell találnunk arra, hogy beszéljünk egymással, és együtt cselekedjünk a közjó és a szegények előmozdítása érdekében." (Fratelli Tutti, 282.)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA 2021 január készítsük fel a szívünket a következő napokraAz emberi testvériségért

  Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  28
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA 2021 január készítsük fel a szívünket a következő napokra Az emberi testvériségért

  Az ünnepek az utazás és az ünneplés ideje. Talán ez jelenthet, egy karácsonyi vacsorát a nagymama házában vagy egy partit a régi barátokkal szilveszterkor. Ezek az utazások felkészülést és várakozást jelentenek. Lehet, hogy elő kell készítenünk és be kell csomagolnunk néhány dolgot - esetleg egy ajándékot, egy üveg bort. Arra is számítunk, hogy milyen örömöt és meleget tapasztalunk ezeken az ünnepeken.

  2021 kezdetekor Ferenc pápa arra kér bennünket, hogy készítsük fel a szívünket a következő napokra. Január hónapban imádkozunk az emberi testvériségért. "Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé."

  Jézus sokféle háttérrel rendelkező emberrel találkozik az evangéliumokban: a szír-föníciai nővel, a szamaritánusokkal és a római katonákkal. Jézus vonzódik másokhoz, és egyedülállóan vonzódnak hozzá. Krisztushoz hasonlóan mi is meghívást kapunk arra, hogy nyissuk meg szívünket mások előtt a körülöttünk lévő világban. Megkereshetjük a befogadásuk módját, imádkozhatunk értük és együtt dolgozhatunk - különösen más vallásúakkal.

  Összefoghatunk más vallásúakkal; velük akár szerethetjük és szolgálhatjuk is azokat, akik hidegben, szegénységben vagy a világjárvány következményeiben szenvednek. Készüljünk fel együtt, hittel, reménnyel és szeretettel az új évre, számítsunk rá és vegyünk részt benne.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."