Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 28. vasárnap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
11

Kedves Testvérek!

Ha talán az első pillantásra nem is látszik, de ez az evangéliumi részlet nagyon fontos napjaink keresztényei számára, számunkra is. Három gondolatot fogalmaznék meg ezzel kapcsolatban.

Először: A mennyei Atya menyegzőt, örömünnepet rendez Fia számára. A menyegző képe annak kifejezése, hogy az üdvösség, ha egyelőre nem is elképzelhető számunkra, határtalan, véget nem érő öröm, boldogság. Jelen keresztény életünk már ennek az elővételezése. Jézus Vőlegénynek nevezi magát, Szent Pál pedig meg meri fogalmazni, hogy a férfi és a nő szerelme igazában Jézus és az Egyház egymás iránti szerelmének képe, ábrázolása, megjelenítése. Ha ez igaz, akkor a mi egyéni kereszténységünk is csak szerelem, barátság, menyegző lehet. Ha egy keresztényt nem teszi boldoggá a hite, akkor ott valami nincs rendben. Vagy nem igazán ismeri a hitét, vagy nincs tisztában avval, hogy azt hogyan is élheti meg, de bizony előfordulhat az is, hogy bár meghívást kaptunk, de nem vesszük komolyan, fontosabbak az egyéb dolgaink, mint éppen ez.

Másodszor: Szabadságunkból következik, hogy félvállról vehetjük a menyegzőre szóló meghívást. De tudnunk kell, hogy igazi, egészséges emberségünk nem elképzelhető Istennel való szeretetkapcsolat nélkül. Isten hozzánk tartozik. Nélküle nem vagyunk önmagunk. A mélyben éppen erre vonatkozik a kifejezés: pszichoszomatikus betegség, azaz lelki okokból kialakuló testi betegség. Fizikai betegségeink okai mögött ott lehet a hitetlenség is. Ebből persze nem következik, hogy hívő ember nem betegedhet meg, de az föltétlenül, hogy hívő ember könnyebben hordozza el a betegségét, és könnyebben is gyógyul.

Harmadszor: Végül: az is hozzátartozik emberségünkhöz, hogy az örömeinket megosszuk egymással. Az útkereszteződésekre kiküldött szolgák képében éppen ez rejlik. Ha betölt bennünket, áthatja életünket a Jézus Krisztussal való barátság öröme, ez föltétlenül ki akar áradni, igényli, hogy megosszuk másokkal, persze nem azzal a céllal, hogy hódítsunk, skalpokat gyűjtsünk, hanem hogy az örömünkkel másokat is boldogabbá tegyünk. Az igaz kereszténységhez ezért hozzátartozik az apostoli, a magunkat másokhoz küldöttnek érző lelkület. Az elmúlt évtizedekben túlságosan hozzászoktunk ahhoz, hogy a vallásosság magánügy, erről nem illik beszélni. Ahogy fény nélkül nem lehet élni, ahogy kovász és só nélkül nem lehet fogyasztható ételt készíteni, ahogy közlekedési táblák nélkül nem igazán lehet tájékozódni, úgy nem igazán lehet beszélni eleven, megélni érdemes életről a hitüket megvallani és megosztani kész keresztények nélkül. A legjobb reklám az örömteli keresztény. „A kereszténység nem propagandával, de vonzással terjed.”

Ez különösen is tudatossá vált a II. Vatikáni Zsinaton. Vannak vallások, mert a vallás hozzátartozik az emberi lélekhez, de a vallásosság teljessége éppen a kereszténység, ami nem az emberi lélekből fakadó igény, hiányérzet következménye, hanem az emberszerető Isten közeledése az emberhez. Az emberiségnek el kell találnia Jézus Krisztushoz, mert Isten éppen Őáltala talált rá az emberiségre. Ehhez pedig az egész Egyháznak be kell vetnie magát. Ha tény, hogy az emberiség létszáma hét milliárd körül van, a keresztényeké pedig alig haladja meg a két milliárdot, rá kell ébrednünk, hogy egyetlen keresztény sem lehet passzív az evangélium hirdetése tekintetében. A Zsinat hangsúlyozza, hogy megkeresztelt és megbérmált volta minden keresztényt képesíti és kötelezi a Jézusról való tanúságételre. Természetesen ennek sok formája van, ahogy minden ember különböző adottságokkal, lelki felépítéssel, életkörülményekkel rendelkezik. Lehet teológiát tanulni, hitoktatói és lelkipásztori munkatárs képesítést szerezni, lehet egyénileg a hitben képezni magunkat, hogy beszélgetéseinkben megoszthassuk a hitet, lehet a hit terjedéséért imádkozni, lehet ezért szenvedéseinket is felajánlani, de mindenképpen át kell élnünk, hogy a hitünk, a kereszténységünk nem magánügy. Passzivitásunkkal nem foszthatjuk meg testvéreinket Isten boldogító felismerésétől. A közelgő nemzetközi eucharisztikus kongresszus is erre hív minket honfitársaink felé. Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."