Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. január 9.II/53

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
18

Szeretett, drága jó Nővérkém! Sajnálom, hogy soraimmal zavarom, de Isten szent nevében kérem, imádkozzon értem! Pokoli kínokat szenvedek, és nem tudok szabadulni bűnösségem nyomorúságából. Órákon át csak zokogásban vergődöm. Egy hatalom, melyről nem tudom, mi, kényszerít, hogy hagyjak fel állandó hazudozásaimmal, ne áltassak még másokat is. Hisz láthatom, nekem nem hiszik el egyetlen szavamat sem. Félnek, irtóznak tőlem, mert látják gonoszságaimat, és magamra hagynak, mert amíg én nem akarok szabadulni, addig ők sem tehetnek semmit. A feloldozás, melyet M. atyától kaptam, az sem érvényes, mert nincs meg bennem a megjavulásra való igaz akarat. E nélkül pedig a feloldozás nem érvényesül lelkemben, mert én bűnt bűnre halmozok. Nagyon kérem Önt, bocsásson meg, hogy jóhiszeműségét eddig kihasználtam, és visszaéltem jóságával. Ne higgyen előbb elmondott szavaimban, hazugság az mind. Megcsaltam Önt és önmagamat is. De a sötétség még fogva tart, a konokság még mindig nem engedi, hogy mások előtt is megalázzam magam. Lelkem békéjét addig nem tudom megszerezni, míg rettenetes hazugságaimat vissza nem vonom, de erre képtelen vagyok. A kevélység útját járom. Minden szó vádol, melyet eddig kimondtam vagy leírtam. Nem tudom azokat visszavonni. Meg vagyok fosztva akaratomtól. El fogok kárhozni, nincs irgalom számomra. Azért félnek tőlem. M. atya is megbánta, hogy szóba állt velem, nem akar velem ő is elkárhozni. Ön se akarjon! Sajnálom jóságát, melyet el fogok veszíteni, de tovább kell vinnem az ügy visszavonását. Kérem, legyen segítségemre, hogy megszabaduljak pokoli kínjaimtól, mert úgy érzem, állandóan szentségtörő áldozást végzek. Ima, az nem jön ajkamra már napok óta. Kevélységem nem engedi gondolataimhoz a jóra való megkönnyebbülést. Összetörten magamba roskadok, vergődöm, minden csak vádol. Ahogy bent ülök kis szobámban, nem tudok semmire ránézni, ami szent. A Szentlélek Mátkája kép vádol, hogy én Őt ilyen hazugsággal szennyeztem be. Szent Imre képére nézek, az is csak vádol, hogy őt is hazugsággal szennyeztem be. A szenvedő Krisztus arcra nem tudok ránézni. A hang lelkemben oly erős: „Ne nézz rám, míg bűneidből ki nem vetkőzöl! A gőg miatt, melyet nem akarsz elhagyni, én is elhagytalak. Nem kellesz! Távozz tőlem! Irgalom csak a megtérő bűnös részére van. Hiába bánod régi bűneidet, amikor a mostani hazugságodat nem akarod visszavonni. Ezt kell előbb, míg ezt nem teszed, hazug vagy! Álnok, kevély, önmagadat taszítod a kárhozatba! Énrám ne számíts! Én csak a megtérő bűnöst emelem magamhoz, te pedig konok vagy. Nincs benned semmi alázat, a kevélység tart vissza, nem akarod jóvátenni égbekiáltó bűnödet.” És hiába erőlködöm, nem tudok megtörni. Nem tudom magam alázatos bűnbánatra kényszeríteni. Hazugságaimtól öszszetörten borzalmas lelki kínokban vergődöm.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."