Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. augusztus 31. és szeptember 1.II/116-117

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
22

1963. augusztus 31.

Az esti szentmisén is részt vettem. Utána még sokáig Vele maradtam, hosszan könyörögtem hozzá. A sekrestyés nővér, aki nem vett észre, az ajtót rám zárta. Ketten maradtunk, Isten és én. Én könyörgő imámban elmerültem, a szenvedő lelkekért könyörögtem. Lelkemet nagy vágy égette, hogy minél többen kiszabaduljanak a szenvedés helyéről. Nagy vágyakozásom közben a Szűzanya így szólt: „Kislányom! Lelked nagy vágyát és részvétét, melyet a szenvedő lelkek iránt érzel, megjutalmazom. Eddig három Üdvözlégyet mondtál tiszteletemre egy lélek kiszabadulásáért. Most, hogy vágyad csillapodjon, tíz lélek fog ezentúl kiszabadulni.” Alig tudtam értelmemmel felfogni ezt a nagy jóságot. Hálálkodó szavak helyett csak egy nagy sóhaj jött ajkamra:„Irgalmasságnak szent Anyja, hála, hála a sok kegyelemért!
 

1963. szeptember 1. – hétfő

Ez a nap a szenvedő papi lelkekért felajánlott böjt. Úgy, ahogy az Üdvözítő kérte tőlem, kenyéren és vízen való böjtöléssel egy szenvedő papi lelket szabadítok ki a tisztítóhelyről. A böjt némileg elgyengít, mivel a házimunkámat most is a megszokott módon végzem, vagyis gyermekeimnek segítek. Munkám végeztével estefelé az Úr Jézushoz mentem. A Benne való elmerülést egy váratlan kellemetlenség zavarta meg. El kellett köszönnöm az Úr Jézustól. Amint hazafelé mentem, így szólt: „Várlak otthon. Ugye, sietsz haza? Ott leszek kis szobácskánkban, mire hazajössz.” Igen meghatódtam, s az Ő jelenlétében elfogyasztottam szerény kis vacsorámat, mely csak kenyér volt.Az Úr Jézus ott volt velem. Nem láttam, de jelenlétének érzetével bizonyította ezt. A nagy fáradtságom miatt nem tudtam sokáig fennmaradni, hogy térden állva imádjam Őt. Az Úr Jézus végtelen jósággal és figyelmességgel így szólt: „Pihenj csak le! Én még egy kissé itt időzöm nálad. Érezd az Én áldott, szent jelenlétemet és Szívem nagy bánatát, melyet megosztok veled. A mi szívünk együtt dobbanjon!”

Könnyeim megeredtek. A bűneim fölötti bánatot úgy fokozta bennem, hogy csak könnyeimet tudtam hullatni. Ennyi jóság és figyelmesség, mellyel Ő elhalmoz, kit ne indítana könnyekre? Az áhítatos csendben Ő állt mellettem, s utána elköszönt. „Pihenj békében! Én megyek szíveket keresni.”Ahogy éreztem, hogy áldott, szent jelenléte távolodik, utánaszóltam zokogó hangon: „Hová mégy, imádott Jézusom?” Ő bánattal teli hangon válaszolt: „Csak megyek. Legelőször is a Nekem szentelt lelkeket keresem fel, felkínálom nekik újra és újra kegyelmeimet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."