Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk (3. század)szerepelnek az első eucharisztikus imában

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk (3. század) szerepelnek az első eucharisztikus imában

Történetük

+ Kornélt 251-ben római püspökké választották. Pápaként különféle eretnekségek ellen küzdött, és Ciprián püspök segítségével a pápai hatalom érvényesítésén is dolgozott.

+ Gallus császár száműzetésbe szorította, Kornél 253-ban meghalt. A holttestét később visszatették Rómába, és a Szent Callistus temetőben temették el.

+ Ciprián 210 év körül született pogány szülőktől Karthágóban (Észak-Afrika).

+ A kereszténységre térése után Cipriánt felszentelték, és 2449-ben Karthágó püspöke lett. Írásaival és lelkigondozásával nehéz időkben vezette nyáját.

+ Ciprián, Valerius császár üldöztetése során vértanúhalált halt, 258-ban.

+ Ezt a két mártírt több évszázadon át közös lakomával tisztelték meg, és nevüket a Római Kánon (az első eucharisztikus ima) tartalmazza.

+ Saint Kornél pápát a fülfájás, láz és az epilepsziában szenvedők védőszentjeként hívják. Saint Cipriánt Algéria és egész Észak-Afrika mecénásaként tisztelik.

Lelki bónusz

Saint Kornél pápa utóda I. Lucius pápa volt. Ezt a pápát is szentként tisztelik, és évszázadok óta tévesen a vértanúk közé sorolták. Körülbelül 1100-ban feltételezett ereklyéinek egy részét elvitték Roskildébe (a mai Dánia), és az odaadás ott is erős maradt a protestáns reformáció idején. Saint Lucius pápa március 5-én szerepel a római martirológiában (bár megemlékezését korábban március 4-én ünnepelték, amely egyben litván és lengyel Szent Kázmér megemlékezése is).

Idézet

„Nem lehet Istene az Atyád számára, ha nincs az egyház az anyád számára…. Isten egy és Krisztus egy, és egyháza egy; az egyik a hit, az egyik pedig a nép, amelyet a harmónia egy test erős egységévé erősít.” - Szent Ciprián

Ima

Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és állhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az Egyház egységén. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."