Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent Lukács evangélista

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
18


Szent Lukács kápolnájában a Colle della Guardian, Máriának, a Boldogságosnak a képe alatt, melyet az áj­tatos és jelentőségteljes hagyomány magának Szent Lukácsnak tulajdonít, szeretnék most feltenni nektek egy kérdést. Hogyan feleltetek Jézus hívására, aki azt kí­vánja, hogy együtt munkálkodjatok vele megváltó küldetésében? Hogyan feleltek ma?
Legyetek nagylelkűek Jézussal! Úgy tekintsetek Má­riára, ahogy Szent Lukács leírja őt az Angyali üdvözlet elbeszélésekor — ahogy, mondhatni, lefesti őt, különle­ges hatásossággal és finom érzékenységgel. Isten arra az egyedi és egyszeri hivatásra választotta ki őt, hogy a Magasságbeli Fiának, a Messiásnak anyja legyen. A kezdeti megdöbbenés után, melyet ez a kegy kiváltott belőle, azt felelte: „Ecce ancilla Domini, fiat mihi se­cundum verbum tuum — Az Úr szolgálója vagyok, tel­jesedjenek hát be rajtam szavaid". Utánozzátok Mi­asszonyunk teljes készenlétét Isten tervének elfogadásá­ra. Mondjátok ti is azt Jézus hívására: „Itt vagyok, tör­ténjék meg velem, amit mondtál".

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."