Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária, a gyászoló anya megvigasztal

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
15

A Fájdalmas Anya továbbra is szeretetteljes vigaszta­lója azoknak, akiket megérint valamelyik a sok fizikai vagy erkölcsi fájdalom közül, amelyek az embert sújt­ják és kínozzák. Ismeri bánatainkat és fájdalmainkat, mert ő is szenvedett Betlehemtől a Kálváriáig. „A te lelkedet is tőr járja át". Mária a mi lelki anyánk, és az anya, mindig megérti a gyermekeit és megvigasztalja őket bajukban.

Jézustól azt a feladatot kapta a keresztrefeszítéskor, hogy mindig szeressen és mentsen meg minket. Mária pedig legfőképp úgy vigasztal minket, hogy megmutat­ja nekünk a Megfeszítettet és a mennyországot.

Ó, Legszentebb Szűz, légy az egyedüli és állandó vi­gasztalója az Egyháznak, melyet szeretsz és óvsz! Vi­gasztald meg a püspököket és papokat, misszionáriuso­kat, szerzeteseket és apácákat, akiknek meg kell mente­niük és fel kell világosítaniuk a modern társadalmat, amely gyakran értetlen és ellenséges! Vigasztald meg a keresztény közösségeket azzal, hogy tagjaiban erősíted az elhivatottság érzését a papi vagy szerzetesi hivatás iránt!

Vigasztald meg mindazokat, akiket polgári vagy val­lási, társadalmi vagy politikai felelősség és hatalom nyomaszt, hogy mindig csak a közjót és az emberi fej­lődést tűzzék ki célul a nehézségek és kudarcok ellené­re!

Vigasztald meg mindazok családját, akik kivándorol­tak, vigasztald meg a munkanélkülieket, a szenvedőket; azokat, akik testükön-lelkükön valamilyen válságos helyzet sebhelyeit viselik; a fiatalokat, különösképp azokat, akik elhagyatottak és oly sok szomorú oka van annak, hogy senkiben nem bízhatnak; mindazokat, akikben égő vágy él a szeretetre, a jótékonyságra, az adakozásra, az önzetlenségre, akik a szellemi és társa­dalmi gyarapodás magasröptű eszméit dédelgetik!

Ó, Vigasztaló Anya, nyújts nekünk vigasztalást és vi­lágosítsd meg elménket, hogy megértsük, a boldogság titka a jóságban rejlik, abban, hogy mindig hűségesen kövessük egyszülött Fiadat, Jézust!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."