Szent II. János Pál Minden napra egy imaKrisztus feltámadt

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16

Krisztus feltámadt

    Szólítalak és hívlak benneteket, bárhol is legyetek, hogy rójátok le tiszteletteljes hódolatotokat a feltámadt Krisztus előtt! Az Egyház és a világ húsvéti áldozata előtt.
    Isten népének valamennyi közössége, napkelettől napnyugatig, gyűljetek egybe a tiszteletadásra! Legyen velünk minden jóakaratú ember! Ezt a napot valóban az Úr teremtette! Agnus redemit öves – a Bárány megvál­totta a nyájat... Ez az a nap, amikor az örök csata el­dőlt: mors et vita duello conflixere mirando – az élet a halállal, megvítt csodacsatával! (Babits M. ford.) Az élet és halál közötti küzdelem kezdettől fogva tart. A jó és rossz közötti háborúság folyik a világban. Ma a mér­leg az egyik oldalra billen: az élet győzedelmeskedik! A jó nyerte el jutalmát. A megfeszített Krisztus feltá­madt a sírból: az egyensúlyt az élet javára billentette.
    A halálnak is megvannak a korlátai. Krisztus hatal­mas reménységet keltett: az élet reménységét a halál hatókörén túl.
    Dux vitae mortuus regnat vivus – a holt Életvezér ma Úr és él! (Babits M. ford.) Húsvéti áldozat, Te is­mered a gonosz összes nevét mindenki másnál jobban, aki talán el tudja sorolni őket. Te magadhoz ölelsz min­den áldozatot! Húsvéti áldozat! Megfeszített Bárány! Megváltónk!
    Még ha az ember, az egyének, családok, a társadalom, s végső soron az emberiség egészének történetében a gonosz mértéktelenül ki is terjeszthette uralmát, s a jó körvonalai elhomályosultak, a gonosz nem tudott le­győzni Téged!
    A feltámadt Krisztus többé nem hal meg! Még ha a gonosz hatalomra tett is szert az emberi történelemben és saját korunkban, még ha nem is láthatjuk meg a visszatértedet e világba, egy olyan világba, ahol az em­ber békében és igazságban élhetne, a társadalmi szere­tet világában, még ha emberi szemmel a változás nem is érzékelhető, még ha a sötétség hatalmai és a gonosz erői tovább dühöngnek is, Te, Húsvéti Áldozat, maku­látlan Bárány, Megváltónk, már győzelmet arattál. És a mi győzelmünkké is tetted! Ez néped életének húsvéti üzenete.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."