Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus Krisztus azonosságának megismerése

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

Jézus Krisztus azonosságának megismerése

    A negyedik evangélium hetedik fejezetében János evangélista gondosan feljegyzi sok jeruzsálemi ember zavarát Jézus azonosságával kapcsolatban.
    Ez a sátoros ünnep ideje volt, mely megemlékezett a héberek életéről a sivatagban. A Szent Városban sok ember gyűlt össze és Jézus a templomban tanított. Valaki így szólt: „Ugye, ez az, akit halálra keresnek? S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az előljárók, hogy ő a Messiás? Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.”
    Az ilyen kijelentések jelzik a zsidók zavarodottságát abban a templomban; várták a Messiást; tudták, hogy a Messiás körül lesz valami titokzatos és rejtelmes. Még arra is gondoltak, hátha Jézus az, tekintetbe véve az ál­tala művelt csodákat és az általa hirdetett tanokat. De nem voltak bizonyosak benne, mert a hivatalos vallási hatóság ellene volt, sőt likvidálni is akarta.
    Jézus ekkor megmagyarázta zavarodottságuk okát, il­letve azt, miért nem ismerik fel valódi azonosságát; az emberek kifejezetten csak a külsődleges, polgári és csa­ládi ismérvekre hagyatkoztak és nem mentek túl emberi természetén; nem hatoltak át megjelenésének külső bur­kán. „Igen, ismertek és azt is tudjátok, honnan való va­gyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz kül­dött, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."