Szent II. János Pál Minden napra egy imaA Szentlélek minden egység forrása

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
18

A Szentlélek, mely minden egység forrása, Krisztus testét „különféle lelki adományokkal" ruházza fel (1 Kor. 12:4), hogy az tovább épüljön és erősödjék. Mivel a Szentlélek megadta az apostoloknak a nyelvek ado­mányát, az első Pünkösdkor Jeruzsálembe gyűlt tömeg hallhatta és megérthette Krisztus egyetlen evangéliumát, vajon nem várhatjuk-e, hogy ugyanez a Szentlélek megadja nekünk az ahhoz szükséges kegyelmet, hogy folytassuk az üdvösség munkáját és újból egyesüljünk Krisztus egyetlen testeként? Ebben bízunk és ezért imádkozunk, bízva abban az erőben, mellyel a Szentlé­lek az Egyházat felruházta Pünkösdkor.

„Kiárasztod lelkedet... és... megújítod a föld színét" (Zsolt. 104:30). A zsoltáros e szavaival imádkozunk ma teljes szívünkből, kérvén a Mindenható Istent, hogy újítsa meg a föld színét a Lélek életadó hatalma által. Áraszd ki lelkedet, ó Uram, újítsd meg szívünket és el­ménket a világosság és igazság ajándékaival. Újítsd meg otthonunkat és családunkat az egység és öröm adományaival. Újítsd meg Egyházadat itt a földön a bűnbánat és kiengesztelődés ajándékaival, s az egység­gel hitben és szeretetben.

Áraszd ki lelkedet, ó Uram, és újítsd meg a föld szí­nét!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."