Szent II. János Pál Minden napra egy imaA szent rózsafüzér, a megváltottak imádsága

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

A szent rózsafüzér, a megváltottak imádsága

Október hónapját hagyományosan a szent rózsafüzér­nek szenteljük. Épp ezért e hónapban annak az imád­ságnak kívánom szentelni az angeluszt, amely oly drá­ga a katolikusok szívének, s amelyet én is annyira sze­retek, s amelyet annyira ajánlottak más pápák, az én elődeim is.
A rózsafüzér napjainkban új jelentőséget nyer, erősebb és magasabbrendű szándékok és vágyak örvényle­nek körülötte. Most már nem nagy győzelmeket ké­rünk, mint Lepantónál és Bécsnél, inkább arra kérjük Máriát, hogy értékes harcosokkal ajándékozzon meg bennünket, akik majd a gonoszság és tévelygés szelle­me ellen csatáznak az Evangélium fegyvereivel, vagyis a szent kereszttel és Isten igéjével.
A rózsafüzér imádsága az ember imája az emberért. Az emberi együttérzés imája ez, a megváltottak imája társaikért, amely az első megváltott szellemét és szán­dékait tükrözi — Máriáét, az Egyház anyjának és képé­nek lelkét. Ez az imádság a világ és a történelem min­den emberéért szól, legyen az élő vagy halott, hogy le­gyenek velünk együtt Krisztus testévé és vele együtt örököseivé az Atya dicsőségének.
Ha azt fontolgatjuk, milyen szellemi irányultságú a rózsafüzér, amely egy egyszerű evangéliumi imádság, ugyanazokat a szándékokat találjuk, melyeket Szent Ciprián állapított meg a Miatyánkban: „Az Úr, aki a béke és az egység ura, nem azt akarta, hogy egyenként és egyedül imádkozzunk. Tény, hogy nem azt mond­juk: „Atyám, ki vagy a mennyekben” vagy „mindennapi kenyeremet add meg nekem ma”. Imádságunk min­denkiért szól, így hát mikor imádkozunk, azt ne csak egy emberért tegyük, hanem az egész népért, hogy egyek legyünk velük.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."