Szent II. János Pál - Minden napra egy ima A legszentebb Oltáriszentség,Krisztus megváltó áldozata

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

A legszentebb Oltáriszentség,
Krisztus megváltó áldozata

Drága testvéreim! Az Oltáriszentségben a megváltást látjuk a mai liturgia során — Krisztus áldo­zatát, mely az Egyház áldozataként meghozza a kiengesztelődés és üdvösség gyümölcseit az egész emberi­ség számára.
Amikor a pap Krisztus nevében és személyében ki­mondja az igéket: „Ez az én testem, amely értetek ada­tik”, akkor nemcsak Krisztus jelenlétét állítja, hanem kifejezi azt az áldozatot is, mellyel Jézus életét adta va­lamennyiünk üdvösségéért. Kafarnaumi beszéde során, a csodálatos kenyérszaporítás bevégeztével, hogy az éhes tömeggel, melyet jól akart lakatni, megértesse a Kenyér értékét, korábban ezt mondta: „A kenyér, ame­lyet adok, a testem a világ életéért” (Ján. 6:51). Az Oltáriszentség kenyerének ajándéka Krisztus életébe került. Ennek az áldozatnak köszönhetően teste új éle­tet tud közvetíteni.
A bor megszentelésének igéi még nyilvánvalóbbak: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új és örök szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára”. Az italul kínált vér a Kálvárián ömlött ki az Újszövetség létrehozásáért. Az első szövetséget a bűn törte meg; Krisztus új szövetséget alapított, melyet sosem szeghetnek meg, mert saját személyében valósul meg az, ami által az emberiség végképp kiengesztelő­dik Istennel. így a kenyér és bor megszentelésével a megváltó áldozat jelenik meg. Az Oltáriszentségben nemcsak a mindenkiért felajánlott Kálvária-hegyi áldo­zatról emlékezünk meg. Az áldozat jelenik meg előttünk úgy, hogy a szentségben megújul minden közösségben, a felszentelt pap keze által felajánlva.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."