Szent II. János Pál Minden napra egy imaA katolikus egyetem

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

A katolikus egyetem

A keresztény hit képessé tesz minket, hívőket arra, hogy az emberi lények legmélyebb szükségleteit átlás­suk, jobban, mint bárki más, és komoly és csöndes bi­zonyossággal jelzi azokat a módokat és eszközöket, melyek segélyével ezeket a szükségleteket kielégíthet­jük. Ez hát az a tanúbizonyság, amelyet a keresztény közösség és a kultúra világa elvár a(z egyetemi) taná­roktól és diákoktól:
—  Hogy megmutassák a tényeken keresztül, hogy az intelligenciát nem hozza hátrányos helyzetbe, sőt in­kább élénkíti és erősíti az emberi valóság megértésének az a máshoz hasonlíthatatlan forrása, melyet az Isten szava jelent: hogy megmutassák a tények által, hogy e szó köré lehetséges közösséget építeni férfiakból és nőkből, és ők képesek tovább folytatni kutatásaikat a különböző területeken anélkül, hogy elveszítenék az érintkezést az élet keresztény látomásának lényeges tá­jékozódási pontjaival.
—  A férfiak és nők oly közössége ez, amely konkrét problémákra keres konkrét válaszokat, de közben az a vidám bizonyosság élteti, hogy ismeri a végső válaszo­kat a végső kérdésekre, a férfiak és nők oly közössége ez, amely mindenekfölött saját életében és környezeté­ben terjeszti a megváltás üzenetét, amelyet Tőle kaptak, aki „a világosság, amely világít az embereknek.
— Olyan férfiak és nők közössége, akik tisztelik a földi valóság jogos autonómiáját, melyet Isten terem­tett, mely Tőle függ és melynek Ő szabta meg a rend­jét, mindazonáltal kötelességüknek érzik, hogy „beírják az isteni törvényt a földi város életébe.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."