Szent II. János Pál Minden napra egy imaA fatimai látomások

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
15

Dicsértessék a Jézus Krisztus! És dicsértessék édes­anyja, a legszentebb Mária!

Igen, Vele és Általa az itt leggyakrabban imádkozott és énekelt könyörgés tör fel most lelkünkből: „Istenem, hiszek Benned, leborulok előtted, Benned remélek, sze­retlek Téged!"

Hazájában felröppen, a Szentháromsághoz szól: legyen áldott Isten, kegyelemben oly gazdag, azért a nagy sze­retetért, mellyel szeret minket! Valójában Ő teremtett minket.

Ő teremtett minket Igéjében, Fiában, kiengesztelést nyertünk Fia Vére által, egyetlen családdá lettünk, az apostolok fun­damentumára építettük az Egyházat, hogy Isten lakhe­lye legyen a Szentlélek által, így hát szüntelenül ismé­telnünk kell a fohászt: „Istenem, hiszek Benned, leboru­lok előtted, Benned remélek, szeretlek Téged!" Ave Maria! — Üdvözlégy Mária! Áldott vagy Te és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus! Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, Isten Anyja és a mi anyánk! Betöltvén jóslatodat, Miasszonyunk, amint most belépek fatimai hajlékodba és üdvözöllek, szere­tett Anya, engedd meg nekem, hogy kimondjam azokat az igéket testvéreim előtt, melyeket Te tanítottál ne­künk: „Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szí­vem üdvözítő Istenemben..."

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."