Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Tichonius hetedik szabálya

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23

III/56. E szabályok „az ígéretekről és a törvényről” nevezett kivételével egyik dolgot a másikból értetik meg. A tropikus beszéd sajátossága ez, mely sokkal messzebb terjed, semhogy – nézetem szerint – valaki is összefoglalhatná a maga terjedelmében. Mert bárhol mondanak is valamit, melyben azonban mást kell értenünk, tropikus kifejezéssel van dolgunk, jóllehet az illető trópusnak még nevét sem leljük a beszéd tudományában. Ha ez azután ott lelhető, hol alkalmazása megszokott, akkor fáradság nélkül tárul föl értelme. Ha pedig ott leljük, ahol nem számítunk rá, fárad az elme, míg kiderül annak értelme. Az egyik többet fárad, a másik kevesebbet, aszerint, amint több vagy kevesebb isteni ajándék vagy segítség jutott osztályrészül az emberi koponyákba. Amint ezért a saját szavak esetében, melyekről föntebb tárgyaltunk, a dolgokat úgy kell értenünk, ahogy kimondjuk azokat, az átvitt értelműeknél, melyekből a tropikus kifejezések tevődnek össze, egyikét a másikból kell felfognunk. Amennyire jónak láttuk, ezekről is tárgyaltunk épen eleget. Nemcsak figyelmeztetnünk kell a tiszteletreméltó írások kutatóit, hogy ismerjék meg a Szentírás kifejezési módjait és hogy éber figyelemmel kísérjék annak szokásos mondásait, sőt mindezeket tartsák meg emlékezetükben könyv nélkül is, hanem főleg arra intjük őket, ami a legtöbbet ér és leginkább szükséges: imádkozzanak, hogy értsenek. Hiszen ott olvassák az általuk tanulmányozott írásokban, hogy „az Úr adja a bölcsességet és az ő szájából jön az okosság és a tudomány”. (Péld. 2,6.) Tőle kapták magát a tudományszomjat is, ha ahhoz jámborság is járul. Ámde eleget szóltunk immár a jelekről, amennyiben ezek a szavakhoz tartoznak. Hátra van még, hogy fejtegessük gondolataink előadását következő könyvünkben az Úr útmutatása szerint.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."