Regnum Christi Elmélkedés Tanúi vagytok mindennekHúsvét nyolcada – csütörtök

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
08

Evangélium: 
Lk 24,35-48
Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.
Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: "Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van." Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: "Van itt valami ennivalótok?" Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: "Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak." Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: "Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek.

Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodniuk jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

Kérés: Uram Jézus, hozd el nekem a Húsvét békéjét! Hadd legyek részese a bűn és halál feletti győzelmednek! Csak érted akarok élni.

Elmélkedés:
1. A tanítványok bizonytalan és tétova válasza a feltámadásra. Az evangélium leírásai jelzik, hogy a tanítványok tétován reagáltak az eseményekre. Akarnak hinni, de nincs bizalmuk. Őszintén örülnek, hogy látják a feltámadott Krisztust, de még nem küzdötték le teljesen óvatos kételyeiket. A két emmauszi tanítvány elmesélte a találkozást, és ekkor Krisztus megjelent. És hiába volt ott, közvetlen előttük, csak lassan hittek neki. Urunk türelmes, megérti ezt a magatartást, és bátorította őket. Nem enni jött, de elfogadott egy kevés halat, hogy segítse hitüket. Mindnyájunknak vannak világos és szeretetteljes pillanatai, és makacs, belső ellenállással terhelt időszakaink is. Akarok hinni, de ha ez a hamis biztonság feladását igényli, akkor előbb lemondásra és megtisztulásra van szükségem. Krisztus segít gyengeségem leküzdésében közelségével, barátságával.

2. Én vagyok. Krisztus nem kísértet. Nem képzeletem játéka vagy vágyam megtestesülése, hanem valami, ami túl jó, hogy igaz legyen. Krisztus valóságosabb, mint az én félelmeim, hatalmasabb, mint a bűn és a halál. Mikor a tanítványok bizonytalanul fogadják jelenlétét, arra hívja őket, hogy szedjék össze magukat, és hittel szemléljék Őt. A hittel való elmélkedés és szemlélődés mindig elvezet Krisztus igazságához. Nem saját magam által teremtett, képzelt világban élek én is, mert nem elmélkedem hittel életem valós eseményeiről? Kételyeimet Krisztusba vetett hittel és bizalommal kell leküzdenem.

3. Ahogy írva van. A kereszt nem volt tévedés. Krisztus nem szükséges rossznak látta a szenvedést, hanem ahogyan „meg van írva”. Más szóval, nem történhetett másképpen. Kereszt nélkül nincsen feltámadás. Feltámadás nélkül nem jön el az élet teljessége, nincs meg a jövendő reménye. A én életemben is megjelent Krisztus keresztje. Az, ami egy váratlan fordulatnak, akadálynak, problémának tűnt, az Úr számára szívem megtisztítását, a feltámadás eljövetelét jelenti.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, néha félek, hogy szellemet látok, mint a tanítványok. Szándékod, akaratod olyan messze magasan áll felettem, hogy néha alig tudom megkülönböztetni akaratodat, hívásodat saját vágyálmaimtól és hamis reményeimtől. Segíts, hogy benned találjam meg reményeim forrását, és az Egyetlent, aki soha sem vezet félre!

Elhatározás: Ma beszélni fogok valakivel Krisztus feltámadásáról és arról a reményről, amit ez jelent. 

A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."