Regnum Christi Elmélkedés – Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókatNagyböjt ötödik hete – hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
27

Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat

Evangélium:
Jn 8,1-11
Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.
Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította; „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”
„Senki, Uram” – felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm neked ezt a napot, köszönöm, hogy ismét találkozhatok Veled az imádságban. Köszönöm, hogy vársz rám. Szeretném meghálálni a szeretetedet, ami körülvesz engem. Küldd el Szentlelkedet, hogy ebben az imában Ő imádkozzon bennem. Dolgozz bennem, formáld át a lelkem! Add, hogy minél közelebb kerüljek Hozzád!

Kérés: Uram, irgalmazz nekem!

Elmélkedés:
1. Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére.” Jézus imával kezdte a napot. Ebben is példát mutat nekünk. Az Atyával való egysége volt az ereje, ebből fakadt, hogy végig tudta csinálni az Atya akaratát az életében. A mi életünkben sincsen másképp. Ahhoz, hogy teljesítsük az Atya ránk vonatkozó akaratát, ismernünk kell azt. Az imádság, az Istennel eltöltött idő a forrás, amikor az Ő fényében láthatjuk magunkat, életünk eseményeit. Az ima a kegyelem forrása ahhoz, hogy Isten eltöltsön az Ő szeretetével, erejével és bölcsességével, s ezáltal alkalmassá tegyen arra, hogy apostolai legyünk.

2. Azért mondták, hogy próbára tegyék”. Képzeljük magunkat az egyik farizeus helyébe, aki az asszonyt kíséri Jézushoz és a „na, most megfogtuk” meggyőződéssel várja Jézus válaszát. Lehet, hogy némileg magunk is hasonlítunk erre a farizeusra? Előfordulhat, hogy ilyeneket gondolunk magunkról: Mi jó keresztények vagyunk, betartjuk az Egyház törvényeit és a Tíz parancsolatot, minden vasárnap eljárunk a szentmisére, olvassuk a Bibliát, szemben azokkal, akik – mindenféle okokra hivatkozva – kihagynak vasárnapi szentmiséket, nem tudnák elmondani a Tíz parancsolatot, Jézusról is kevés ismerettel rendelkeznek, és nem nagyon tudják, milyen történetek vannak az evangéliumokban, Pál leveleiről már nem is beszélve. Megvan a véleményünk ezekről az emberekről. Meg vagyunk győződve arról, hogy mi vagyunk a jók, a példamutatók, és ez gőgöt szül, amit magunk előtt is igyekszünk elfedni. Tanuljunk a farizeusok hibájából, és óvakodjunk ettől a rejtett gőgtől!

3,,Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.'' Jézus nem válaszol rögtön a provokatív kérdésre, amit gyorsan átlát. Nem ijed meg, hanem hű marad az Atyához. Nem magára gondol, hogy hogyan jöhetne  ki jól ebből a kellemetlen helyzetből, hanem a bűnös asszonyt tartja szem előtt. Nem tesz igazságot, hanem azt a pontot érinti meg szívünkben, amiről mindenki tud és küzd vele: hogy nem vagyunk tökéletesek, és mindenki sokat hibázik. Bizony, az isteni rend ellen rendszeresen vétkezünk. Ez a tudás a szívünkbe van írva; ha szavakkal nehezen valljuk is be, akkor is tudjuk, hogy így van. Ezért némult el mindenki, ezért oldalogtak el egymás után; mert a következő lépés a beismerés lett volna. Az pedig fájdalmas, sokszor inkább nem nézünk szembe önmagukkal. Ez a viselkedés azonban eltávolít Isten irgalmától.

Beszélgetés Krisztussal: Kérlek, Jézus, tarts meg, amikor menekülni kezdek, mert a Te fényedben szembesülök önmagammal, gyarlóságommal, kicsinységemmel, hibáimmal. Alázatosan kérlek, bánj velem is úgy, ahogy a házasságtörő asszonnyal bántál, légy irgalmas hozzám, ne bűneimet nézd, hanem Egyházad hitét, és add meg nekem az örök életet. Nagyon szeretnék közel lenni Hozzád.

Elhatározás: Ma alapos lelkiismeret vizsgálatot tartok és elimádkozom az alábbi imádságot: 
Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,
hogy a Te kegyelmeddel Téged, szerető jóságos Istenemet
többé semmi bűnnel,
de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre,
amely ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak

és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem! Ámen.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."