Regnum Christi Elmélkedés Örvendjen, akit Jézus szabaddá tesz!Évközi negyedik hét – hétfő

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

Örvendjen, akit Jézus szabaddá tesz!

Evangélium:
Mk 5,1-20
Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Jézus ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!” Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: „Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!” Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak. Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból. Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!” Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.

Bevezető ima: Mennyei Atyám, szívem szomjazik igéd után. Köszönöm, hogy ma is a remény szavával szólsz hozzám! Segíts a mai imában, hogy a szívem mélyéről átérezzem és megértsem azt, amit a mai evangéliumi tanítással üzenni akarsz nekem!

Kérés: Uram, Jézus, segíts, hogy gyógyító és szabadító hatalmadra tudjam bízni magamat!

Elmélkedés:
1. Amikor minden reménytelennek tűnik. A Légió nevű démon által megszállott ember úgy tűnt a népnek – és talán önmagának is – hogy reménytelen eset. Egyedül élt a sírok között, önkéntelenül is ütötte-verte, kövekkel csapkodta magát. Senki sem tudott segíteni rajta, nem tudták megfékezni. A mi életünkben, Istennel való kapcsolatunkban is lehet olyan megoldhatatlan helyzet, esetleg valamilyen bűnös állapot, amiből úgy tűnik, hogy nem tudunk kiszabadulni. Például azt tapasztaljuk, hogy mindig ugyanabba a hibába esünk; újra és újra türelmetlenek vagy lusták vagyunk vagy érzéki vágyak fognak el. De nincsen olyan reménytelen eset, amin Jézus ne tudna segíteni! Az Ő végtelen szeretetből vállalt kereszthalálával legyőzte a sátán uralmát, és ha segítségül hívom nevét, engem is megment!

2. Jézus  meg tud változtatni! Jézus találkozik a megszállottal. A jelenet különleges: az ember odarohan Krisztushoz, és földre veti magát előtte. Eközben a démonok megijednek, és kérik Jézust, hogy ne bántsa őket. Milyen vigasztaló, hogy tudjuk: Jézusnak hatalma van minden rossz felett. Ő ki akar szabadítani minket a gonosz hatalmából, bármilyen bűnös állapotban vagyunk is. Mindig kérhetjük Jézust, hogy szabadítson meg, mert senki sem lehet olyan bűnös, hogy méltatlan lenne Isten szeretetére. Csak mi magunk akadályozhatjuk meg Isten megváltó kegyelmének működését: azzal, ha nem kérjük Tőle a segítséget!

3. Menj és hirdesd az Örömhírt! Képzeljük el ezt a gyógyult embert: még viseli a régi sebeket, de egészen öntudatánál van. Micsoda látvány! Térdre esünk, és hálát adunk Krisztus hatalmáért és irgalmáért. A gyógyult embert is elragadtatottá teszi ez a nagy változás. Hálája arra készteti, hogy tanúságot tegyen Isten hatalmáról. Őszintén gondoljuk végig, vajon mi mennyire érezzük át a hálát mindazért a megszámlálhatatlan csodáért, amit Jézus velünk tett életünk folyamán?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te megszabadítottál engem, és oltalmazol a gonosztól. Megkaptam a kegyelmet, hogy megismerjelek, és Téged válasszalak. Köszönöm Neked, megváltó Uram! Segíts, hogy hiteles tanúságtevőd legyek családom és barátaim előtt!

Elhatározás: Egy barátom vagy rokonom előtt tanúságot teszek az Úr gyógyító hatalmának megtapasztalásáról. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. január hónapra:

A nevelőkért
Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."