Regnum Christi Elmélkedés Mit jelent Krisztus apostolának lenni?Szent Lukács evangélista

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
18

Mit jelent Krisztus apostolának lenni?

Evangélium:
Lk 10,1-9
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«”

Bevezető ima: Uram, hiszek benned; adj több hitet, hogy Országod hatékonyabb apostolává legyek! Uram, remélek benned; add, hogy törekvéseim által tanúságot tegyek rólad, és reményt sugározzak mások felé! Uram, szeretlek téged; add, hogy a szeretet legyen a mozgató erő, amellyel világgá kiáltom a Te igazságodat! Mint mindig, most is köszönöm a kegyelmeket és ajándékokat, amelyeket nekem adtál, és hogy vigyáztál rám eddigi életem során.

Kérés: Uram, Istenem! Adj nekem kegyelmet, hogy félelem nélkül hirdessem a világban Szent Fiad Országának értékeit és igazságát. Segíts, hogy ezt ne csak szóval, de egyre inkább saját példám által tegyem!

Elmélkedés:
1. Az aratnivaló sok. A valódi kereszténység Krisztusról való nyilvános tanúságtételt jelent. A keresztényi küldetés feltételezi a tudatos vállalását annak, hogy a hit nem magánügy. A vetés, az „aratnivaló" a világban lévő lelkeket jelképezi, akik szomjazzák Krisztus szeretet-üzenetét; és feltételezi, hogy vannak kezek, lábak, ajkak, akik elviszik nekik ezt az üzenetet. Az aratnivaló sok, mert az emberiség óceánja, amely az Örömhírre és a hitre vár, nagyon mély és sok lelket számlál. A keresztségben kapott új életem egész egyszerűen nem lenne teljes, ha magamnak akarnám megtartani a hitet és az Evangélium örömhírét. Akkor válik a keresztény életem valóban igazzá és gyümölcsözővé, ha mindezt Isten követeként hirdetem, személyesen mindenkinek, aki körülöttem él.

2. Bárányok a farkasok között. Bár Krisztus üzenete és a hit határozott állásfoglalásra késztetnek, mégis ezeknek a továbbadása kedves és szeretetteli kell, hogy legyen. A szelídség vonzó, míg a kíméletlenség taszít. Ez része a „bárányi létnek" a farkasok között. A „bárány a farkasok között" metafora jelenti ugyanakkor a világ ellentétes és támadó viselkedését is a keresztény értékekkel szemben, és ez jelenti a saját gyengeségünket is, ha Krisztus nincs mellettünk. Ezért amikor az evangéliumot hirdetjük, ébernek és körültekintőnek kell lennünk. Amikor az örömhírt visszük el a világba, imádkoznunk és virrasztanunk kell, nehogy a világ hazugságának és értékeinek prédájává váljunk: materializmus, hedonizmus vagy önző gyönyör, lelki közöny stb. Ezek azok a farkasok, amik körüljárnak a világban, és keresik, hogy kit nyeljenek el. Egységben Krisztussal azonban, mi keresztények, apostolok lehetünk úgy, hogy miközben a világban maradunk, mégsem leszünk a világéi.

3. Közel van a Mennyek Országa. Amikor Krisztus „Isten Országáról" beszél, önmagáról beszél, és arról a kegyelmi életről, amely benne kezdődik el. Amikor Krisztusról teszünk tanúságot a világban szavainkkal és életünkkel, akkor is közel van az Isten Országa. Az Ő országa kezdődhet nagyon kicsiben, de egyre nagyobb lesz az állhatatos és meggyőződéssel teli tanúságtételünk által. Ahogyan másokat Krisztushoz vezetünk, úgy ők is magukkal hoznak újabb követőket, így megtöbbszöröződik azok száma, akik hinni fognak benne. Ezért olyan az Isten Országa, mint egy mustármag, amely a legkisebb a magok között, de amikor kikel és megnő, sűrű bokor lesz, amelynek ágain madarak fészkelnek (ld. Mt 13,32).

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Küldj munkásokat a gyarapodó vetésedbe! Hadd lehessek én az egyik munkás, aki felismeri, hogy a tanúságtétele mennyire fontos és pótolhatatlan, hogy másokat hozzád vezessen. Segíts, hogy ne legyenek kételyek bennem, amikor azt hirdetem, hogy közel van az Isten Országa.

Elhatározás: Legalább egy embert meghívok a következő lelki programra, amin részt fogok venni.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."