Regnum Christi Elmélkedés Milyen a jó imádság?Évközi huszonhetedik hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

Milyen a jó imádság?
Szent Faustina Kowalska szűz

Evangélium:
Lk 11,1-4
Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe.”

Bevezető ima: Legszentebb Atyám, Fiad mindig a kedvedben járt. Ez az imádság legtökéletesebb formája. Segíts engem kegyelmeddel, hogy mind jobban képessé váljak erre. Adj erőt az önmegtagadáshoz, hogy mindig azt tegyem, ami Neked tetszik; amint ezt a Szűzanya tette. 

Kérés: Jézusom! Segíts kegyelmeddel, hogy sokkal odaadóbban tudjak imádkozni!

Elmélkedés: 
1. Egy szent imája. Emlékszem az első évre, amikor papi tanulmányokat folytattam Rómában. Az első mély élményem akkor ért, amikor részt vettem az évnyitó szentmisén, amit a Szentanya celebrált. Arról a helyről, ahol ültem, remekül láttam II. János Pál pápát. Az áldozás utáni hálaadás alatt őt néztem, ahogyan imádkozott. Lenyűgöző volt! Annak ellenére, hogy több ezer ember volt körülötte, akik imádkoztak és énekeltek, és a sok mozgás, ami az oltár körül zajlott, ezek egyáltalán nem zavarták. Ő valahol teljesen máshol volt: Krisztussal. Arcát kezébe temette, és tökéletesen békés és elmélyült volt. Emlékszem, az fogalmazódott meg bennem: szeretnék megtanulni úgy imádkozni, ahogyan ő tette. 

2. Jézus imádsága. A tanítványoknak is hasonló élményben lehetett részük Jézus mellett. Követve Jézus példáját, a tanítványok is vágytak arra, hogy Jézushoz hasonlóan közeledhessenek a Mennyei Atyához, és kapcsolatba tudjanak vele lépni. Biztosan megkérdezték egymástól: „Lehetséges ez?” Jézus nem utasította vissza kérésüket, és azzal, hogy elkezdte őket az imára tanítani, elkezdődött az ő lelki utazásuk. Nekünk is vágyakoznunk kell rá, hogy megtanuljunk igazán jól imádkozni. Kérnünk kell a mi Urunkat, hogy legyen a vezetőnk ebben.

3. Az imádság mesterének lenni. A mély és önátadó imádság nem csak a nagy misztikusok számára lehetséges. Mindannyian erre vagyunk meghívva! Először is el kell hinnünk, hogy ez lehetséges és igaz. De elérni csak úgy tudjuk, ha az a legmélyebb vágyunk, hogy teljes egészében odaadjuk magunkat és rábízzuk magunkat az Atyára. Ez az elszántság és az ezzel járó őszinte küzdelem a kulcs az igazán jó imádsághoz. A helyes ima nem egy elsajátítható technika! Életünk miden pillanatának odaajándékozása vezet el az Istennel való gyermekien mély kapcsolathoz, és ahhoz az iránta való mély bizalomhoz, amellyel a szentek rendelkeztek. El kell kezdenünk imádkozni az Úr által tanított szavakkal, és napról napra igaz igyekezettel gyakorolnunk magunkat az Istennek való odaadottságban. Kérjük ehhez kitartóan Isten segítségét, és Ő biztosan nem fog cserbenhagyni minket!

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, segíts kegyelmeddel mindennap, hogy hozzád hasonlóan tudjak imádkozni! Úgy akarok imádkozni, mint azok a szent férfiak és nők, akik már Veled vannak. Segíts, hogy semmitől ne féljek, és mostantól napról napra  egyre jobban odaadjam magamat Neked!

Elhatározás: Ma legalább tíz percet fordítok arra, hogy saját szavaimmal imádkozzak.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. október hónapra:

A mindenki számára nyitott Egyházért
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."