Regnum Christi Elmélkedés Erő a gyengeségbenAdvent első hete – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

Erő a gyengeségben
Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin, guadalupei látnok

Evangélium:
Mt 9,35-10,1. 6-8
Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Mikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült. "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" - mondta akkor tanítványainak. - "Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz." Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, megparancsolva nekik: Forduljatok Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.”

Bevezető ima: Úr Jézus, hiszek benned, ég és föld urában. Úr Jézus, bízom jóságodban és szerető gondoskodásodban, amellyel felém és az összes többi ember ügyei felé fordulsz. Úr Jézus, szeretlek, és szeretnék teljesen együttműködni veled. Én csak egy szegény gyenge eszköz vagyok, de tudom, hogy Te mindent meg tudsz tenni azok által, akik benned bíznak.

Kérés: Segíts nekem Uram, hogy ismerjem szent Szíved titkát és szeretet legyen a feleletem erre!

Elmélkedés:
1. Krisztus szíve. „Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült.” Jézus a mi teremtőnk és megváltónk. Tudja, hogy legjobban az Ő barátságára van szükségünk, függetlenül attól, hogy ezt mi is felismerjük, vagy nem. Tudja, hogy egyedül csak Ő képes betölteni legmélyebb vágyunkat. Jézus fájdalmainak gondolatára bánat kell, hogy eltöltsön minket. Olyan sok lélek sebzi meg Őt, mert visszautasítják Jézust, aki a fény, az élet és a boldogság egyetlen forrása. Elgondoltam-e egyszer is, hogy Jézus szívét meg kell vigasztalni, hiszen annyi lélek közömbös és elutasító, pedig Jézus szeretete végtelen irántuk?!

2. Kérjétek hát az aratás urát!  „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” Olyan sok lelket kell meggyógyítani és olyan kevesen segítenek Krisztusnak lelkeket menteni és építeni az Ő országát. „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.” Krisztus arra hív minket, hogy segítsük Őt ebben a misszióban. Nem lehetünk közömbösek testvéreink kiáltása hallatán, akik nem ismerik az igazságot, és nem tapasztalták még meg Isten nagyszerű szeretetét. Meggyőződésünk kell legyen, hogy Jézus az egyetlen válasz az ő sóvárgásukra. Gyakran kérem az aratás urát? Felismerem, hogy én is meghívást kaptam a munkások közé az Úr aratásába?

3. Forduljatok Izrael házának elveszett juhaihoz! Jézus küld minket, akkor is, ha gyengének, alkalmatlannak, és bénának érezzük magunkat. Meg tudjuk gyógyítani a betegeket, fel tudjuk támasztani a halottakat, meg tudjuk tisztítani a leprásokat és ki tudjuk űzni a gonosz lelkeket? Nem lehetne valaki más az, Uram? Nem! Krisztus ugyanazért hív minket, mint egykor első apostolait, kiválasztja a gyengéket, s így megmutatja, hogy Ő gondoskodik. „A szőlőtő nélkül semmit sem tehettek. “ (vö. Jn 15,5). De őáltala, ővele és őbenne, sok gyümölcsöt hozunk. Bízzunk benne, különösen, amikor megérezzük saját gyengeségünket és alkalmatlanságunkat. Szent Pál apostol emlékeztet minket: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13), és „mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.” (2 Kor 12,10).

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, válaszolni szeretnék Szent Szíved vágyakozására. Te a kereszthalálig szerettél minket, és mi olyan szegényesen válaszolunk erre neked. Hálatelt és hűséges szeretetet érdemelnél, de mi olyan gyakran elhagyunk téged. Meg akarom vigasztalni Szent Szívedet azáltal, hogy sok léleknek segítek visszatalálni barátságodhoz. A megoldásnak akarok része lenni és nem a problémának, bár nem érzem méltónak magam arra, hogy apostolod legyek. Segíts enyhítenem a vágyadat, amellyel gyógyítani akarsz, és gondoskodni rólunk. Itt vagyok Uram, hogy teljesítsem szerető akaratodat.

Elhatározás: Ma meglátogatom az Oltáriszentséget, hogy megerősítsem egységem és barátságom a feltámadt Úrral. Kérem Őt, hogy küldjön még több, szent papi hivatást Egyházába.

 

Ferenc pápa imaszándéka 2023. december hónapra:

A fogyatékkal élőkért: Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."