Regnum Christi Elmélkedés - A csodálatos kenyérszaporítás -Évközi tizennyolcadik hét – hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
02

Evangélium:
Mt 14,13-21
Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, elhajózott onnan egy elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett róla, és gyalogszerrel utána ment a városokból. Amikor kiszállt, már nagy tömeget talált ott. Megesett rajtuk a szíve, s meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, odamentek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „Elhagyatott itt ez a hely, s már az idő is későre jár. Bocsásd el a népet, hadd széledjenek szét a falvakba, hogy élelmet vegyenek maguknak!” Jézus azonban így válaszolt: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!” „Csak öt kenyerünk van, és két halunk” - felelték. „Hozzátok ide!” – mondta, s meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek s jól is laktak. A maradékból tizenkét kosarat teleszedtek. Az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva mintegy ötezer férfi evett.

Bevezető ima: Atyám! Köszönöm neked ezt az új napot, és köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad Fiadat, Jézus Krisztust. Add, hogy az Ő fénye világosítsa meg ma szívemet, hogy minden gondolatommal, szavammal és cselekedetemmel téged dicsérjelek!

Kérés: Add, hogy mindig éhezzem az élet kenyerét!

Elmélkedés:
1. Jézus Szent Szíve. Jézus kikötött a hajóval a parton. Látta az ott összegyűlt tömeget. Valószínűleg kiáltották a nevét és dicsérték Őt csodatetteiért, melyeket más városokban tett. Jézus látta a vakokat és a bénákat. Érezte a várakozást, ami a tömeg szívét betöltötte. Nem tudott közömbös maradni. Szent Szíve, amivel annyira szereti az embereket, együttérzett velük. Meg akarta mutatni nekik, mennyire szereti őket az Atya. Miután partra szállt, gyógyítani kezdett. Kezét a betegekre téve meggyógyította őket. Hallani lehetett a lelkesedést kiáltásaikban és öröménekeikben.

2. Az apostolok tanácstalansága. Milyen boldogság tölthette el Jézust, miután meggyógyította ezeket az embereket! Vele együtt örültek az apostolok is. De hirtelen aggodalom töltötte el őket, amikor észrevették, mennyire elszaladt közben az idő. Természetesen ők nem tudhatták, mire készül ebben a helyzetben Jézus. Ezért egy teljesen ésszerű, józan javaslatot tettek, hogy bocsássa el a tömeget, hogy ételt vehessenek maguknak. Milyen nagy lehetett a meglepetésük, amikor Jézus nem úgy reagált erre, ahogyan emberileg logikus lett volna. Ő számunkra is sokszor tartogat olyan megoldásokat, amelyek meghaladják földhözragadt gondolkodásunkat. Ezért soha ne adjuk fel a reményt, amikor látszólag megoldhatatlan problémával találjuk szembe magunkat! Bízzuk az emberileg reményetlen helyzetünket Jézusra, akinek mindig van jó megoldása!

3. Jézus valóban jóllakat bennünket. Az evangélium azt írja, hogy mindnyájan jóllaktak. Körülbelül 20.000 ember lehetett ott, ha arra gondolunk, hogy a legtöbb férfinak volt felesége és legalább két gyermeke. Milyen lenyűgöző csoda! Jézus öt kenyeret és két halat szaporított meg úgy, hogy mindnyájan jóllaktak belőle. De itt nem csak ennyi történt! Ő odavonzotta az embereket az egész környékről. Meggyógyította őket betegségeikből. Szeretetével és irgalmával töltötte be szívüket. Megerősítette hitüket. Mind az apostoloknak, mind az embereknek mélyült a bizalma Isten hatalmában és gondviselésében. Ez az esemény az előképe volt annak, ami minden szentmisében a mi napjainkban is megtörténik. Minden szentmisén hasonló csoda  történik! A kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik. Jézus ma is betölti a lelkünkben élő hatalmas vágyat az Ő szeretete és a Vele való közösség iránt. „Egy test” leszünk Krisztusban. Ő ma is meggyógyítja lelkünk és akár testünk betegségeit is.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, te szelíd és alázatos szívű vagy. Alakítsd az én szívemet is a tiedhez hasonlóvá! Tölts be engem szereteteddel és együttérzéseddel! Tied vagyok és te az enyém, mindörökre.

Elhatározás: Ma szentáldozáshoz járulok vagy szentséglátogatást és lelki áldozást végzek. 

A pápa imaszándéka  2021. augusztus hónapra: 

Az Egyház megújulásáért: Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."