Regnum Christi Az igazság szabaddá teszÉvközi huszonnegyedik hét – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16

Evangélium: 
Lk 7, 31-35
"Kihez hasonlítsam ennek a nemzedéknek a tagjait? Kihez hasonlók? A gyerekekhez hasonlítanak, akik ott tanyáznak a piacon és egymásnak kiabálják: Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem zokogtatok. Mert eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, s azt beszélitek róla, hogy ördöge van. Eljött az Emberfia, eszik és iszik, s azt mondjátok rá, lám, milyen falánk, iszákos ember, a vámosok és a bűnösök barátja. A bölcsességet azonban minden gyermeke igazolja."

Bevezető ima: Uram, legyen számomra a minden az imának ez a pillanata: a pillanat, amire vágyódom, az étel, ami életet ad, a vigasztalás, ami megerősít. Tudom, hogy akkor is dolgozol bennem, amikor nem érezlek, és nem vagyok képes jelenlétedet tudatosítani magamban. Teljes szívemből és odaadással akarok imádkozni, és nem csak az eszemmel.

Kérés: Úr Jézus, add, hogy mindig az igazságot keressem és annak minden következményét elfogadjam az életemben.

Elmélkedés: 
1. Kifogások nélkül keresd az igazságot! A hit minden esetben Isten ajándéka, de nekünk is együtt kell működnünk a kegyelmével és nyitottnak kell lennünk az igazságra, hogy ezt az ajándékot elnyerhessük. Ebben a szentírási részletben Jézus azokhoz szól, akik üres kifogásokra hivatkozva akarják Őt elutasítani. Azokhoz a gyermekekhez hasonlítja őket, akik annyira el vannak foglalva a saját véleményükkel, hogy képtelenek megérteni az igazságot. Van egy történet, melyben egy négyéves lány alig hajlandó megválni a műanyag gyöngyeitől, hogy cserébe apjától igazgyöngyöket kapjon. Milyen gyakran viselkedünk mi is így, a saját bűnös életünkbe vagyunk annyira elmélyülve, hogy képtelenek vagyunk befogadni egy Krisztussal élt élet hitelességének, szépségének és szabadságának a lehetőségét! Mily gyakran utasítjuk vissza gyenge kifogásokra hivatkozva Őt, aki jelen van az Egyház tanításában? Hányszor ragaszkodunk a saját műanyag-kincseinkhez?

2. A szentek, mint példaképek. Jézus szerint „A bölcsességet minden gyermeke igazolja”. Ha ez a „bölcsesség” Krisztust jelenti, a gyermekei pedig a „bölcsesség gyermekei”, mely a héber szóhasználatban a bölcs embereket jelenti, akkor ez a szentírási részlet a szenteket dicséri. Ők azok a bölcs férfiak és nők, akik az évszázadok során nem csak nyitottak voltak Isten igazságának befogadására, hanem ezt az igazságot másoknak is hirdették, gyakran az életük árán is. (Navarrai Biblia: Szt. Lukács). Korunk egyik nagyszerű vívmánya az a sok könyv és film, amely a szentek életével foglalkozik. Mikor olvastam utoljára egy szent írását vagy életrajzát, és mutattam fel őt példaként a gyermekeim előtt?

3. A szeretet szavai. Minden, amit teszünk és birtoklunk, Isten ajándéka, beleértve a beszéd és a kommunikáció ajándékát is. A beszédnek fontos szerepe van a megváltásban. Isten Bábel tornyának építőit a beszédük révén zavarta meg és oszlatta szét. Isten megáldotta és egyesítette az Újszövetség emberét, az Egyházat a beszéd csodájával: pünkösdkor a tanítványokat mindenki megérthette. Ebben a szentírási részletben láthatjuk, hogy az emberek a beszédük értékes ajándékát arra használták, hogy hazugságokat terjesszenek Jézusról és Keresztelő Szent Jánosról. Úgy használjuk ezt az ajándékot, mint a szentek, vagy mint Krisztus ezen kortársai? Figyelünk arra, hogy másokról jót mondjunk, és a harag idején inkább csendben maradjunk? Kerüljük a pletykákat és a rágalmakat? Elolvastuk már a Katekizmusnak azt a részletét, mely a nyolcadik parancsolatot tárgyalja?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, a saját véleményem és ötleteim üresek és gyengék, amikor nem a Te igazságodra épülnek. Te vagy az Igazság. Add, hogy sose legyek olyan bolond, hogy a saját elképzeléseimet jobbnak tartsam a tieidnél. Segíts meglátnom az igazat, és add kegyelmed, hogy a félrevezetést mindig felismerjem és vissza tudjam utasítani. Végül arra kérlek, Uram, hogy az én szavaim hadd segítsenek másoknak is az igazság útján járni. Szeretném, ha a szeretetteljes beszéd lenne a névjegyem.

Elhatározás: Ma legalább két emberről jót mondok és kerülöm a pletykálkodást.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."