Napi Ige és Gondolat Utolsó idők – 4.Hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
18
Napi Ige és Gondolat Utolsó idők – 4. Hétfő
Utolsó idők – 4.
„Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről: Az utolsó napokban szilárdan fog állni az ÚR házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában!” (Ézs 2,1-5)
Abból, hogy végül nyilvánvaló lesz mindenki számára Jézus Krisztus uralma, tudhatjuk azt, hogy már most is Ő uralkodik a világon! Éppen ezért az egész életünket meg kell, hogy határozza ez az ismeret, ez a hit! Mert nem csak akkor, az utolsó időkben lehet majd Isten közelségét keresni, és az Ő szavára figyelni, hanem már ma is! Sőt! Felelősségünk, hogy keressük Istent már ma, figyeljünk az Ő szavára már ma, és másokat is hívjunk az Ő közelségébe már ma, hogy az Úr világosságában járjunk! Mert ha most, amíg még tart az Isten kegyelmének az ideje, nem találjuk meg az Úr világosságát, ha nem térünk meg a bűneinkből, és nem borulunk le Jézus Krisztus előtt, Aki az egész világ Ura, és Megváltója, akkor nem fogunk megmenekülni az Ő ítéletétől! Mert az a békesség, amit Jézus Krisztus elhoz az utolsó napokban a földre, csak azután lehetséges, hogy minden bűnt és minden gonoszságot megítélt! És azokat, akik nem kérték már korábban a bűneik bocsánatát Jézus Krisztustól, azokat Ő a bűneikkel együtt fogja örökre eltörölni a saját színe elől!
Ezért olyan fontos, hogy tudjuk, mi fog történni az utolsó időkben! Hogy tudjuk, hová tart ez a világ, és a mi személyes életünk is! Mert ha nem is érjük meg itt a földön az utolsó időket, földi életünk vége után akkor is a Mindenható Úr Jézus Krisztus elé kell majd állnunk, hogy Ő megítéljen bennünket! De ha komolyan vesszük az Ő felénk szóló szavát, és elfogadjuk Urunknak már most, akkor örömmel várhatjuk Őt, és barátként üdvözölhetjük, amikor elé kell majd állnunk – hiszen Ő feláldozta magát azért, hogy minden bűnünket elvehesse tőlünk! Jézus Krisztus a mi életünkbe is a békességet akarja elhozni. Rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e ezt Tőle.
(Prókai Árpád, Boldva)
************************
Imádság:
Úr Jézus! Békességet adsz a tieidnek. Köszönöm, hogy ez rám is vonatkozik! Ámen
******************
A nap gondolata:
Jézus Krisztus a békesség Ura. Ez a békesség azonban ebben a világban nagyon sokszor harcot jelent, kemény küzdelmet: a hit harcát, Jézus Krisztus ügyének bátor felvállalását, ezáltal sok területen hitbeli döntést, bizonyságtevő választást, meghasonlást.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."