Napi Ige és Gondolat Senki sem látta…szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
15
Napi Ige és Gondolat Senki sem látta… szerda
Senki sem látta…
„Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.” (Jn 1,18).
Istent senki sem látta. Az egyházatyák sem. Mózes sem. Ézsaiás sem, Ezékiel sem, noha elhívást nyertek az Úrtól. Ők csak hangot hallottak, vagy álmot láttak, vagy az Ő dicsőségéhez valami hasonlót. Keresztelő János sem és a tanítványok sem látták az Istent. Pál apostol sem és János apostol sem látta Istent Patmosz szigetén. A bölcsek sem látták Istent. Ez a megállapítás egy alapvető csalódást kelt bennünk.
Hogyan szolgáljunk akkor Neki? Milyen legyen az istentisztelet?
Isten maga jön a segítségünkre. Az által, Aki az Atya kebelében van. Ő jelentette ki nekünk az Atyát. Ő látta az Istent.
Látni. Csodálatos képesség a látás. Látásunk által kerülünk kapcsolatba a körülöttünk levőkkel. Nagyon fontos érzék a látás. Ennek segítségével kapcsolódunk a világhoz és az emberekhez. Látásunkkal sok mindent megtapasztalunk, sok mindent megtanulhatunk.
Az a lehetőség, hogy egymást láthatjuk, megkönnyíti, hogy kapcsolatba kerüljünk egymással. Az ember természete szerint szeretné az Istent is megismerni. Szeretné látni.
Az Ő lényét nem lehet emberi szemmel vizsgálni. Istent csak annyiban lehet megismerni, amennyiben Ő ismertté teszi magát.
Az emberek, mivel testük van, láthatóak. Isten azonban nem. Neki nem emberi teste, lénye van. Isten Lélek. Így lényéből csak annyit foghatunk fel, amennyit Ő nekünk nyilvánvalóvá tesz. Szemünkkel nem láthatunk át a ködön. Mi halandó emberek vagyunk.
Isten azonban felfedi titkát. Annyit, amennyit Ő jónak lát, s amennyit mi fel tudunk fogni, amennyit mi meg tudunk érteni.
Hogy fedi fel Isten önmagát? Az által, aki Nála, az Ő kebelén volt. „Az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” Krisztus által Isten nem „látható”, de emberi képességeink szerint lehet közeledni hozzá. Isten lényének a fényességét Jézus enyhítette, hogy mi közeledhessünk hozzá, találkozhassunk vele. Jézus Isten nagyságát felfoghatóvá tette. Nem annyira,- mert erre nem lennénk képesek -, hogy megértsük, de úgy, hogy legalább felfoghassunk valamit az Ő nagyságából. Krisztus eljött hozzánk és Általa ismerjük meg a magunk gyermeki voltát.
A ma embere Jézus javaival él. Általa, érette Isten áldásaiban részesül.
Jézus azért jött, hogy ezt a bűnös embert megváltoztassa, megmentse.
S a kereszt árnyékában értjük meg Jézus szavait: „Aki engem látott, látta az Atyát.” S ez a látás, már egy másfajta látás. (Csomay Árpád, Biharszentjános)
********************
Imádság:
Atyám, add, hogy naponta egyre többet meglássak kegyelmedből szeretetedből Jézus Krisztust követve! Ámen.
*******************
A nap gondolata:
Jézus Krisztuson át válik láthatóvá az Atya!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."