Napi Ige és Gondolat Ne ellenállj!Vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Napi Ige és Gondolat Ne ellenállj! Vasárnap
Ne ellenállj!
„Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta.” (Mt 21,45-46)
Ne ellenállj Jézus szavának, az Ő hívogatásának! Ő ma is építeni szeretné Egyházát, s övéinek lelki növekedést szeretne ajándékozni. Gyümölcsöző életünket szeretné látni, sőt a gyümölcsökből részesedést is kér, várja az Ő szőlőskertjének gyümölcseit. Mindennel ellátta népét, szőlőskertjét, s várt jogőrzésre, de lett jogorzás.
Ebben a példázatban Jézus tükröt tár a korabeli főpapok elé, de tükröt tár nekünk is. Mi is ilyen munkások, ilyen sáfárok vagyunk a magunk helyén. Megbízott sáfárai vagyunk Isten javainak. Vajon mi engedelmes, vagy gonosz szőlőmunkások vagyunk? Szolgálunk-e hűséggel az Ő szőlőskertjében, vagy harácsolunk, és megfeledkezünk arról, Akié minden?
A főpapok megértették az Igét, de nem engedelmeskedtek neki. Virágvasárnapon Jézus miattuk is, az ő nem-akarásuk miatt is sírt. Kinek adja az Ő akaratának engedelmeskedő életet? Aki Tőle kéri. Eddig NEM-et mondtam, ellenkeztem. Megvallom, megbánom, s már az Atya karjaiban vagyok!
Jézus mindent megtesz ezekért a főpapokért is, bárcsak egyikük is megtérne! Bárcsak többen is felismernék az ő meglátogatásuk napját! Jézus nem fárad bele, nem adja fel. Testvér! Ilyen a te Mestered! Sokat bosszantottad, ellenkeztél Vele? Ma meg ne keményítsd szívedet, ne ellenkezz, ne ellenállj! Jövőnk ettől függ: befogadjuk-e Jézust, vagy elutasítjuk magunktól?
A főpapok ellene állnak a Fiúnak. A büszkeség, a dac emberei. Bennünk ugye nincs ilyen? Vagy mégis?! Vesztét keresik, de ezzel saját sírjukat ássák. Ugyanúgy mennek tovább, ugyanazzal a dühvel, mint Jézus meghallgatása előtt. Ki a hibás? Jézus Krisztus nem jól hirdette az Igét? Mindig más, a másik a hibás? Csak mi vagyunk a hibátlanok? Ne ilyen igehallgatók legyünk! (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
***********
Imádság:
Csodállak téged, Jézus, Aki nem fáradsz bele a hívogatásba. Köszönöm, hogy Nálad van visszafogadás, s Veled van újrakezdés is! Ajándékozd meg a mi népünket is Hozzád térő fiakkal, leányokkal! Köszönöm, hogy engem is mindennel megajándékoztál, s a Te tulajdonod lehetek. Ámen.
***********
A nap gondolata:
Jézus Krisztus minden gyűlölet, ellenállás ellenére mégis a jövő Egyházának szegletköve. Ám aki nem erre a sarokkőre épül, annak élete semmivé lesz.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."