Napi Ige és Gondolat HiteltelenülVasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Napi Ige és Gondolat Hiteltelenül Vasárnap
Hiteltelenül
„Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem és Atyámmal együtt ülök az Ő trónján.” Jelenések Könyve 3,21
Egy multi cég helyi üzletének a pénztáránál nyújtottam a bankkártyámat a terminál felé fizetéskor. Megszokott mozdulatsor, szinte már oda sem figyel az embere. Ez az alkalom mégis más volt. A kártya érintését követően, miközben gépiesen pakoltam a kosárba, a pénztáros hangját hallottam. Asszonyom, hiteltelen! Igaz, hogy ebben az esetben csak annyi történt, hogy nem olvasta be jól a kártyát a terminál, de eszembe jutott, hogy nem szeretném ezt a megállapítást hallani akkor, amikor megállok az Úr színe előtt. A felém hangzó mondat, és az ebből adódó kérdések napokig ott voltak előttem: Milyen mély a közösségem Krisztussal? Osztozhatok-e majd Vele a győzelemben?
A mi Urunk, amikor megszólít bennünket, minden esetben győzelemre hív. Nem arra, hogy az élet megannyi versenyében nyerjünk, hanem arra a szent győzelemre, amit Vele együtt nyerhetünk meg. Amit Ő hitelesít, amikor megállunk Atya Isten színe előtt.
Hogyan lehetünk győztesek? Hogyan éljünk, hogy ne azt halljuk majd, hogy hiteltelen? Úgy, ha már most elfogadjuk Jézust úgy, mint az értünk megszületett, meghalt és feltámadt Megválót. Az elfogadást követően pedig Istenre figyelve a mennyei bankkártyánkra gyűjtjük a hitnek azokat a kincseit, melyekre Urunk vezet minket Igéje és Lelke által. Ezt tesz majd hitelessé, méltóvá arra, hogy elfoglaljuk a helyünket a Mennyek Országában. Ámen.
Molnár Virág, Mezőkovácsháza – Nagybánhegyes
***
Imádság:
Áldott legyen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, hogy odaadta értünk Fiát, vezet, bátorít, tanácsol, hogy győztesként éljünk majd vele odafent a Mennyek Országában! Ámen.
****
A nap gondolata:
„Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz.” 722. dicséret 1. verse
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."