Napi Ige és GondolatA jó és a rossz is Tőle származik?

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

„Ő azonban azt felelte: Úgy beszélsz, mint egy bolond. Ha már a jót elfogadtuk Istentől, nem kell-e a rosszat is elfogadnunk? Mindezekben sem vétkezett Jób az ajkával.” (Jób 2,10)

 Létezik még keresztyén körökben is az a furcsa képzet, hogy Isten jó, nekünk is jót akar – tehát, ha valami rossz történik az ember életében, az nem Istentől van. Valóban megtalálható a bibliai kijelentés világában az Isten negatív lenyomataként fellépő, de magának Istennel egyenlő mindenhatóságot, örökkévalóságot követelő gonosz erő, amely a jótól, és Isten jóságától teljesen függetlenítette magát? Mintha Isten és a Sátán egyenrangú partnerek lennének. Ez a keleti vallásokban így van, a filozófiában elképzelhető – de a bibliai kinyilatkoztatás nem erről szól!

Miről szól a Szentírás? Arról, hogy egyetlen Isten van: „Halld meg, Izrael: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” (5Móz 6,4) Ezt mondja Ézsaiás is: „Én vagyok az Úr, nincs más, nincsen isten rajtam kívül!” (Ézs 45,5); aki le is vonja ennek következményét a bálványimádásra vonatkozóan (Ézs 44,9-20), és arra is kitér, hogy a jó és a rossz is Tőle származik: „Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy rajtam kívül nincs más, én vagyok az Úr, senki más! Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az Úr cselekszem mindezt.” (Ézs 45,6-7). Ez egy egyszerű logikai következmény: ha csak az Úr az Isten, akkor egyedül Ő dönt jóról és rosszról! Mi Istentől csak jót szeretnénk kapni, de Jób arra figyelmezteti feleségét, hogy ha nem érti meg, s nem fogadja el, hogy Isten adta a jót, s Tőle jön most a nehézség, a próba, a rossz is – akkor olyanná lesz, mint az istentagadók, akiket a Biblia egyszerűen „bolond”-nak nevez.

Mire jó a rossz? Miért engedi Isten, hogy az övéi szenvedjenek? A jónak az eltűnése, vagy a rossz megérkezése életünkbe vagy próbaként, vagy kísértésként, vagy fenyítésként érkezik. Isten ezt mind a mi javunkra akarja fordítani, hogy hitünkben megerősödjünk, a jóban növekedjünk! Biztató, hogy ez soha nem lehet erőnk felett való. Mindig arról szól, hogy ha Isten gyermekei vagyunk, akkor Ő megfedd, megfenyít, mert szeret. S ez jelenti igazán azt a számunkra, hogy fiak vagyunk és nem korcsok! Merjük tehát felismerni Ágostonnal, hogy „Ami nem Isten akaratából van, az nem biztos, hogy Isten akaratán kívül van!”. Semmi sem véletlenül, vagy az Isten tudta nélkül történik az életünkben. Ő mindent tud rólunk, mindent számon tart velünk kapcsolatban. A jónak és a rossznak értelme van az életünkben!

Hogyan kell, akkor mindehhez viszonyulnunk? Soha nem a rosszat kell néznünk, soha nem szabad elvesznünk a sötétségben. A Sátán szeretne kétségbe ejteni, a bajban elhitetni, hogy Isten elhagyott… Ne higgyünk neki! Istenre figyeljünk! Lássuk meg a rosszban is a jót, a fájdalomban az örömöt. Ismerjük Placid atya beszámolóját a Gulágról. Azokat a megpróbáltatásokat nem az erős fizikumúak, nem az ajándékokkal elhalmozottak, vagy az őrökkel jóban lévők élték túl – hanem azok, akiknek volt hitük, reménységük! Ők naponta keresték a szenvedéseik között is az apró örömöket, mert ez tartotta őket életben! Minket is csak az tart meg, ha a bajban is Rá tudunk tekinteni, Benne tudunk bízni. Emlékszünk Péterre!? Aki a tengeren járva csak addig nem süllyedt el, amíg Krisztusra tekintett, amikor a mélységre nézett elkezdett merülni. Ez a mi életünkben sincs másként. Ezért kell mindig Krisztusra tekintenünk, s Tőle várni minden jót, s az Ő kezéből elfogadni a rosszat is!                                                                       (Dr. Sándor Balázs, Budapest)

*****************************************************

Imádság:

Köszönöm Uram, hogy ismered a szenvedést. Nem vagyok egyedül most sem. Te tudod a rosszat is jóra fordítani.  A Te világosságod nagyobb a sötétségnél. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

„Árnyék mögött fény ragyog. Nagyobb mögött még nagyobb. Amire nézek, az vagyok.” (Gyökössy Endre)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."