Napi igeBálint és Valentin, Cirill, Kürt, Valentina napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
14

Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! (2Sám 12,9a)

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére… (Zsid 12,1–2)

Olvasmányok: Mal 3,13–18 és 1Kor 9,1–12

 

Lelki útravaló a mai napra

A győzelem és a győzelemre törekvés az emberi élet egészét átjáró, így az emberi kapcsolatrendszer, társadalom egészét átszövő meghatározottság.

A kereszténység a győzelem mibenlétében, irányultságában, értelmezésében, elérésének módjában (is) teljesen eltér a világi megközelítéstől. Minket nem a másik legyőzése vezérel, hanem segítése, nem a magunk mások fölé helyezése, hanem épp fordítva: a másik embert magunknál különbnek tartjuk (Fil 2,3b). A győzelem – önmagunk legyőzése. A győzelem – célba érkezés, ahol a cél a mennyország, az Istennel teljességében megélt tökéletes közösség, ahova sokan megérkezhetnek, és ahol minden befutó győztes. A győzelem – térnyitás Isten akaratának érvényre jutásához. Mai igénk erről szól. Nem általánosságban, hanem személyre szólóan egyes emberre lebontva, nekem.

Amennyiben győzni szeretnék, sőt a végső győzelemig győzedelmes életet élni, meg kell szabadulnom a célba jutásban akadályozó fölösleges terhektől és a bűntől (ami már önmagában is teher), tántoríthatatlanul és a rendelkezésre álló rövid idő sürgetését átérezve kell befutnom az előttem álló pályát. Legfőképpen pedig Jézuson kell tájékozódnom, akit a kereszten haldokolva senki nem tarthatott győzedelmesnek (miközben ő épp ott és akkor emelte a győzelmet teljesen új megvilágításba), és aki ma is él, és ígérete szerint velünk van – győztesként győzelemre segítve minket.

*

Győzelmes Jézus, köszönöm, hogy győzelmeim mögött te vagy. Jól tudom, érdemem semmi bennük, de a te nagyságod, szereteted és jóságod kisugárzik belőlük. Azt is köszönöm, hogy vereségeimből, veszteségeimből te segítesz talpra állni. Ámen.Szerző: Bakay Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."